books

Inhoudsopgaven

1954 t/m 1960
1961 t/m 1970
1971 t/m 1981
1982 t/m 1990
1991 t/m 2005
2006 t/m     ...

Gruoninga

Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde

| Boeken over Groningen | Bibliografie Groningen | Genealogie Groningen |
| HuppelDePup | Archieven in Nederland | Wegwijzer Genealogie |
| home | e-mail |
Gruoninga
Gruoninga was aanvankelijk het mededelingenblad van de afdeling Groningen en Noord-Drenthe van de Nederlandse Genealogische Vereniging en is thans een Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde.
Heruitgaven
De onderstaande vijf delen met de eerste jaargangen van Gruoninga zijn opnieuw getypt en heruitgegeven, maar zijn inmiddels allemaal uitverkocht
  • 1e - 4e jaargang, 1954-1958
  • 5e - 7e jaargang, 1959-1961
  • 8e - 9e jaargang, 1962-1963
  • 10e -11e jaargang, 1964-1965
  • 12e -13e jaargang, 1966-1967
Overzicht van nog verkrijgbare oude nummers van Gruoninga

Uit de jaren 1976-1979 zijn nog enkele losse exemplaren aanwezig. De jaargangen 1984 tot en met 2008 zijn nog leverbaar met uitzondering van de jaargangen 1988 en 1990 tot en met 1993 en 1995.

Het totale overzicht met verkoopprijzen voor abonnees en niet-abonnees (prijzen in euro’s) ziet er al volgt uit.

Jaargang Prijs
abonnees
Prijs
niet-abonnees
1964-1965 (heruitgave) Uitverkocht Uitverkocht
1966-1967 (heruitgave) Uitverkocht Uitverkocht
1976  nr. 4   2,50   4,00
1977 nr. 1 en 3   2,50   4,00
1979 nr. 1 en 2   2,50   4,00
1984 10,00 15,00
1985 10,00 15,00
1986 10,00 15,00
1987 10,00 15,00
1989 10,00 15,00
1994 10,00 15,00
1996/1997 10,00 15,00
1998 10,00 15,00
1999 10,00 15,00
2000 10,00 15,00
2001 17,50 20,00
2002 17,50 20,00
2003 17,50 20,00
2004 17,50 20,00
2005 17,50 20,00
2006 17,50 20,00
2007 17,50 20,00
2008 17,50 20,00
2009 17,50 20,00
2010 17,50 20,00
2011 17,50 20,00
2012 17,50 20,00
2013 17,50 20,00
2014 17,50 20,00

Bestellingen

De Gruoninga's zijn te bestellen bij:

Menno de Lange
Pasveerweg 34
8934 BX  Leeuwarden

De jaargangen 1954 t/m 1976 zijn online beschikbaar.

Gruoninga-reeks

De delen van de Gruoninga Reeks zijn allemaal uitverkocht. De delen zijn wel antiquarisch verkrijgbaar. U kunt daarvoor terecht bij Antiquariaat Het Uiltje in Groningen, aangesloten bij Boekwinkeltjes.nl

Deel 1 - Het geslacht Spreen, door R.J. Spreen. 1973, 64 pagina's.
Deel 2 - Mellema, een familie in en om Winschoten, door Ir. Th.P.E. de Klerck, 1974, 68 pagina's.
Deel 3 - Wortelboer, een geslacht uit de Veenkoloniën, door Mr. J.P.A. Wortelboer, 1975, 140 pagina's.
Deel 4 - Ploegen en varen, genealogie Bontekoe.
Deel 6 - Het Bourtanger geslacht Smedes, door J.J. Smedes, 1979, 230 pagina's.

Bijdragen

Eventuele bijdragen kunt u zenden aan het adres van de eindredacteur:
Parallelweg 73
9756 CC Glimmen

Inhoudsopgaven Gruoninga
De inhoudopgaven van de laatste jaargangen 36e (1991) t/m 50 (2005) treft u hieronder aan. Het Jaarboek van 2014 is het laatste boek dat tot nu toe is verschenen. Het wachten is nu dus op het verschijnen van Jaarboek 2015.

De inhoudsopgaven van de andere jaargangen vindt u op de volgende pagina's:

Het register op de jaargangen (vanaf 1998) is te vinden op de website van de NGV afdeling Groningen.

Wij beantwoorden overigens geen vragen over Gruoninga daarvoor verwijzen wij naar Menno de Lange (zie hierboven).

Gruoninga, 36e jaargang, 1991
auteur artikel blz.
J. Meinema Genealogisch onderzoek in het Rijksarchief te Groningen. 3
Mw. P.J.C. Elema Noordhuis. 21
R. van der Ley Alserda. 25
Mw. P.J.C. Elema Genealogie Huisjemaker. 45
R.H. Alma Het schatregister voor de jaartax van 1540. 58
Mw. D. Poortinga Genealogie Hoolsema. 90
O.J. Nienhuis Drie generaties Muller als gemeente-ontvanger van Kloosterburen. 108
R.J. Wijrdeman Genealogie Wijrdeman. 112
Mw. P.J.C. Elema De problemen van Eltje Onnekes. 143
P.E. Dinkla Kuhleman (Kuilman). 151
R.H. Alma Eigenerfden te Visvliet omstreeks 1650. 174
R. Wobbes Herkomst van een tinnen gildebeker en een koperen gildepenning. 177
R.H. Alma Index op het schatregister van 1540. 179
R.H. Alma Register 191
Gruoninga, 37e jaargang, 1992
auteur artikel blz.
J.W. Schaap Genealogie Kruizinga (tak Tjebbe). 3
J.Ph. Lucassen Johann Martin Riedel. 'Hoftrompetter' in Nassau-Dillenburg. 30
P.J.C. Elema Blokbergen. 37
J. Th. Tjadens Ontvangsten bij begrafenissen te Scheemda 1713-1760. 53
Dr. P. Bos De familie Ligger (Legger) te Veendam en Wildervank. 78
P.J.C. Elema Sjabbes (Garsthuizen). 112
Drs. U.M. Ubbens Het nageslacht van Albert Wabbes en Sijbelke Alberts. 123
J.Th. Tjadens De eerste bewoners van de oudste Oldambster boerderij. 127
R.H. Alma Een kroniekje van Johan Rengers ten Post. 140
J. van Bolhuis Doopsgezinde leden van het geslacht Bolhuis. 148
P.J.C. Elema en 
R.H. Alma
Cleveringa. 155
J. Principaal en 
P.E. Dinkla
De Principaals in het Oldambt. 184
R.H. Alma Een beschrijving van Visvliet van ca. 1640. 200
E.D. Heijnis-Renssen  Aanvullingen op 'Het nageslacht van Jan Jurjens Bussemaker en Itjen Isaacks'. 203
R.H. Alma Register 204
Gruoninga, 38e jaargang 38, 1993
auteur artikel blz.
A. Kroeske Genealogie Kruizinga (tak Wege). 3
P.J.C. Elema Genealogie Rijpema. 35
R.F.J. Paping en 
K.W.P. Zuiderhoek
Diaconie-ontvangsten: begrafenissen te Uithuizen, 1715-1811. 53
P.J.C. Elema Genealogie Rost. 102
Dr. P. Bos Inwoners van Oterdum in 1634. 114
Ir. Th. P.E. de Klerck 
en Dr. P. Bos
Genealogie Moesker. 115
R. van der Ley Het nageslacht van Claes Janties. 141
R.H. Alma Het schatregister van 1556 en het Huis te Adorp. 167
Dr. P. Bos Lidmaten van Tjamsweer in 1705. 172
P.J.C. Elema Genealogie Nové. 173
R.H. Alma Aanvullingen op 'Een beschrijving van Visvliet van ca. 1640'. 180
R.H. Alma en 
R.F.J. Paping
Register op de begrafenissen te Uithuizen, 1715-1811 181
R.H. Alma Register 199
Gruoninga 39 jaargang 39, 1994
auteur artikel blz.
P.J.C. Elema en
R. van der Ley
Parenteel Olthoff. 3
D.F. Kuiken Breukdoden te Groningen in 1633. 36
D.F. Kuiken Begrafenissen te Groningen (Noorderkerk 1669-1670, 1673-1676). 37
J.Ph. Lucassen Het geslacht Almoes (Aalmoes) uit Haina. 46
J.T.F. Sluiter Dronrijp (I). Een R.K. familie in de stad Groningen in de 17e eeuw. 53
J.T.F. Sluiter Aantekeningen betreffende fragmentgenealogieën Homan en Enschede in de stad Groningen. 67
R.H. Alma Groninger veroordeelden in Veenhuizen en Ommerschans, 1896-1812. 73
R.F.J. Paping en
K.W.P. Zuiderhoek
Diaconie-ontvangsten: begrafenissen te Thesinge, 1762-1812. 105
H. Stuut Stuut. Een tak van een oud Oldambster geslacht. 112
P.J.C. Elema en
R.H. Alma
Sniwint. 216
R.H. Alma Register 230
Gruoninga 40e jaargang, 1995
auteur artikel blz.
Dr. J.T.F. Sluiter Dronrijp (II). Een gereformeerde familie in Stad en Lande, 17e-19e eeuw 3
Drs. K.A. Reuvers Antuma (Ezinge) 17
P.J.C. Elema Genealogie Forma 38
P.J.C. Elema Parssens (stad-Groningen) 66
D. Poortinga, 
R. Slagter en G.C.M. Slagter-de Groot
Parenteel Slagter 73
Dr. R. Paping "Twee geloven op één kussen". Gemengde huwelijken tussen katholieken en protestanten in de Groninger Ommelanden 1731-1800, een voorlopige inventarisatie 126
D.F. Kuiken Twee korte kroniekjes 149
P.J.C. Elema Genealogie Houwing (Zuidbroek/Noordbroek) 151
H.J.E. Hartog,
R. van der Ley en
D. Poortinga
Kwartierstaat van Hendrik Nicolaas Werkman 168
W.G. Doornbos Register 189
Gruoninga 41/42e jaargang, 1996/1997 (dubbelnummer)
auteur artikel blz.
J. van Bolhuis De redger schaatste schreef en breide recht. De gemene omgang van een heer van stand met zijn personeel 3
P.J.C. Elema en
D.F. Kuiken
De bedeelden in de stad, 1700 10
J.J. Hoetjer Stefanus, 1736-1929 30
W.G. Doornbos Import uit Oldenbrugerland. De naam Addeke(s) 36
P.J.C. Elema Genealogie Cramer/Kramer. Duitsland/Groningen/USA 65
W.G. Doornbos Genealogie Van Pels, een Joodse familie in de stads Groningen 80
H.J.E. Hartog Abeltje Lubberts, "die grosse Riessin" 88
P. Bos De familie Bakker te Bedum en te Kantens 95
P.J.C. Elema De afstamming van Bouke Reinders: Frix / Friks 97
P. Bos en
H.J. Jansonius
Een oranjeklant wekt opschudding in Schildwolde: Genealogie Cuiman / Kuman 117
P.J.C. Elema Harkema (stad-Groningen, 17e-18e eeuw) 140
T.K. Glas Aantekeningen Boukema / Osterhuis 158
W.G. Doornbos De Groningers en hun boeken. Wat lazen onze voorouders in de 19e eeuw? Bronnen en onderzoeksmogelijkheden voor de genealoog 160
J.Th. Tjadens en
P.J.C. Elema
De verwanten van Anna Tonnis (Oldambt, 17e eeuw) 171
W.G. Doornbos en 
D.W. Swijgman
Genealogie Swijgman 183
H.J.E. Hartog Van Hijken (Hieken, Hiken, Iken, Icken) te Groningen:Allemaal familie of toch niet? 223
drs. W. Baron en W.G. Doornbos De vroedvrouw als informant 237
P.J.C. Elema en
H.J.E. Hartog
Genealogie Kist (Stad-Groningen kistenmakers uit de 17e eeuw) 246
H.J.E. Hartog en
A. Hoft
Rondom het Heer Boltenleen te Appingedam 261
W.G. Doornbos De carrière van een dienstmeid in de eerste helft van de 18e eeuw 297
P.J.C. Elema Talens (Groningen) 300
H. Stuut Oldambtsters tern tijde van de drost Roelof Huige (1518-1530) 335
P.J.C. Elema Familienotities Dijken-Cock 338
W.G. Doorbos Registers 344
Gruoninga 43e jaargang, 1998
auteur artikel blz.
G.Th. Tolhuijsen en H. Stuut Stuut, een tak van een oud Oldambster geslacht 3
P.J.C. Elema Genealogie Hillebrink (met takken Hilbrink) 29
drs. U.M. Ubbens  Sampliche veerluiden tot Delfzijl anno 1637 38
P.J.C. Elema en W.G. Doornbos Uit het leven en werk van een Warffumer dominee in de 18e eeuw 41
P.J.C. Elema Genealogie Arends 97
C.R.H. Snijder Kwartierstaat van Antnius Snjider, scherprechter te Groningen 99
E.J. Keijer Genealogie Venhuis 104
P.J.C. Elema Genealogie Roozeboom 115
dr. P. Bos Jan Harmens en Griete Dercks 125
P. Stuit Het geslacht Van Delden 139
H. Stuut Het voorgeslacht van Gerrit Hindricks, gehuwd met Hermeke 142
C.J. Wegman Een huwelijkscontract met historie 159
dr. P. Bos Nakomelingen van Tammo Sypkens
(zie ook correcties GRUON 2002, blz. 197)
168
R.H. Alma Landeigenaars in Termnterzijvest (ca. 1520) 177
P.J.C. Elema Familieaantekeningen Mulder en Van der Wal 181
R.H. Alma Dijkrol van Maarslag (1573-1662) 186
R.H. Alma Register 186
Gruoninga 44e jaargang, 1999
auteur artikel blz.
J. van Bolhuis,
P. Bos en 
W.K. Wolters
Glasius / Glasemaker en enkele verwante geslachten 3
P.J.C. Elema Bottema / Eeuwes 25
A. Veldhuis Schmaal
(Zie ook Gruoninga 48, 2003, p. 190)
72
P.J.C. Elema Tonella 118
P. Bos Jan Jans en de (klein)kinderen 122
P.J.C. Elema Genealogie Donselaar 141
A.T. Schuitema Meijer Cornelis Alles Oostrum 153
R.H. Alma Oostrum in Eesterrecht 184
R.H. Alma Register 202
Gruoninga 45e jaargang, 2000
auteur artikel blz.
A. Kroeske Bronts 3
P.J.C. Elema Balkema's van Joodse afkomst 94
O.J. Nienhuis Onbekende huwelijksproclamaties te Garmerwolde 102
P.J.C. Elema Hylke, Ruert en Andel 105
P. Bos, 
W.G. Doornbos en P.J.C. Elema
Dato's en Dates 110
  Bladvulling: Inwoners van Pekela in 1775 164
  Bladvulling: Inwoners van Noord- en Zuidbroek in 1776 164
P. Bos De boerderij De Wijk in Ellerhuizen en haar bewoners 184
W.G. Doonbos De bedeelden in de stad, 1629 194
  Correcties op: P. Bos, `Nakomelingen van Tammo Sypkens` Gruoninga 43 (1998) 197
W.G. Doornbos en P.J.C. Elema Overledenen binnen het herbergiersgilde te Groningen 198
R.H. Alma Register 199
Gruoninga 46e jaargang, 2001
auteur artikel blz.
P. Bos,
A. van der Laan en F.J. Ebbens
Barcklage 3
P.J.C. Elema Bothuis
(Zie ook Gruoninga 48, 2003, p. 124)
32
R.H. Alma Dopen, bruiloften, kleding en eerste missen te Groningen (1519-1534) 37
R.H. Alma Dijkrol van Vliedorp (1542, 1568) 44
W.A. Hofman Frerick Halsema 45
P.J.C. Elema Het predikantengeslacht Croons 60
P. Bos De afstammelingen van een onbekende Focko en zijn vrouw Anna Eltiens 67
R.H. Alma Zijlregister van Tjamsweersterhamrik (1598) 103
M. Schroor Begrafenissen te Groningen (Nieuwe of Noorderkerk 1672) 104
R.H. Alma Register van Borgham (1608) 109
A. van der Laan Boekholt 110
P.J.C. Elema Esbra 121
E. Knol Oude aantekeningen en een sluitsteen uit de familie Doornbosch 124
P.J.C. Elema Meinema 136
R.H. Alma Schattingen en jaartax 1498-1516 166
R.H. Alma Dijkrol van Zuurdijk (1577, ca. 1630) 194
  Afkortingen 196
R.H. Alma Register 199
Gruoninga 47e jaargang, 2002
auteur artikel blz.
P.J.C. Elema Hamhuis (Winschoten) 3
H. Stuut Het nageslacht van Ayolt Tonkes en Eetje Eenjes 55
R.H. Alma Landgebruikers in Kloosterburen (1640) 76
G.P. Verver en
K.H. van Straten
Genealogie Schaaf (Ulrum) 77
P.J.C. Elema,
D. Homkes en
L. van Amsterdam
Homkes (Stad Groningen) 92
R.H. Alma Dekenlammeren, koeschot, schapenschot, weltplege en dijkhaver in de Marne 131
R.H. Alma Schotlijst van Hoogemeeden (1566) 165
A. van der Laan Busscher 166
Th.H. Wildeman Ds. Johannes Tiliking van Wagenborgen 179
R.H. Alma Landgebruikers in Den Ham (1517-1604) 194
M. Glas Landgebruikers in Den Ham (1659-1717) 196
   Afkortingen 199
R.H. Alma Register 200
Gruoninga 48e jaargang, 2003
auteur artikel blz.
P.J.C. Elema Van Boldewijn(s) tot Bolwijn en Boudewijn
(Zie ook Gruoninga 13, 1967)
3
R.H. Alma Een handschrift uit de familie Grelle 21
A. Veldhuis Schade in Beerta door de Munsterse troepen
(verzoeken van inwoners om vergoeding van geleden schade, 1666)
33
P.J.C. Elema Uilersma te Oldehove / Noordhorn
De nakomelingen van Cornelis Gerkes en Anje Pieters
41
Menne Glas Landeigenaren en -gebruikers van Niehoofster uiterdijken (1566) 55
R.H. Alma Landgebruikers ten noorden van Noordhorn (1545) 58
Th.H. Wildeman Trouw en trouwbelofte
(24 processen waarin de trouwbelofte een belangrijke rol speelt)
59
R.H. Alma Conscriptio nobilium Groningensium
Het wapenboek van Rinnert van Solckema (ca. 1590)
(92 familiewapens)
82
A. Veldhuis Tiddo Huninga
Kapitein van een compagnie te voet
(met o.a. een lijst van soldaten die onder hem dienden)
111
P.J.C. Elema Bodhuis (Oldehove)
(Zie ook Gruoninga 46, 2001, p. 32-36)
124
R.H. Alma Dijkrollen van de Nije Slachte bij Oxwerd (ca. 1492-1549) 128
P.J.C. Elema Warmolts (Groningen)
(uitgebreide en aangevulde herpublicatie van Gruoninga 13, 1967)
135
R.H. Alma Schotlijst van Ezinge (1579) 189
A. van der Laan Aanvullingen op 'Smale, Smaal, Schmaal'
(Zie ook Gruoninga 44, 1999, p 72-117)
190
P.J.C. Elema en
P. Bos
Aanvullingen op "Genealogie Moorlag'
(Zie ook Gruoninga 20, 1975, p. 57-62, 91-96 en 139-144)
192
P. Bos Aanvullingen op 'Het nageslacht van Wessel Feckens'
(Zie ook Gruoninga 29, 1984, p. 3-31 en 30, 1985, p. 72-122)
196
P. Bos Enkele beschouwingen n.a.v. de parenteel van Ebbo Ebels
(Zie ook Gruoninga 33, 1988, p. 41)
198
   Afkortingen 200
R.H. Alma Register 201
Gruoninga 49e jaargang, 2004
auteur artikel blz.
R.H. Alma en
M. Glas
Staatboek van Ommelander meiers (1595-1803) 3
P.J.C. Elema Büchli, Büchli Fest
Nederlanders van Zwitserse oorsprong
[Aanvullingen en verbeteringen in GoningGEN, 2015, p. 39-41]
36
P. Bos Het nageslacht van Reert Menkes
(17e tot begin 19e eeuw, Bedum en omgeving)
49
J.P.A. Wortelboer Een zilveren lepel uit 1784
Van Peter Alberts Zijlma en Wilmtjen Egbers te Bedum
89
R.H. Alma Landgebruikers te Scheemda (1598) 91
M. Glas en
H. Hartog
Gedoopten te Warffum (1661-1664) 92
U.M. Ubbens De voorouders van Wytske Cornelis
Nieuw licht op een tak van de familie Brongers
95
P.J.C. Elema Een predikantszoon Bras? 105
P. Beishuizen De man die nooit overleed
Koert Hindriks Bei(s)huizen
105
R.H. Alma Schotregister van het Winsumer- en Schaphalsterzijlvest (1533) 107
M. Glas en
H. Hartog
Overledenen te Huizinge (1767-1811) 143
K.H. van Straten Genealogie Widmarius
(Bierum, Zuidhorn en Stad Groningen)
147
P.J.C. Elema Hagel
(Groningen)
181
R.H. Alma Register op het schotregister van het Winsumer- en Schaphalsterzijlvest (1533) 195
R.H. Alma Register 201
Gruoninga 50e jaargang, 2005
auteur artikel blz.
R.H. Alma 50 jaar Gruoninga 3
J. Meinema 50 jaar Gruoninga en het Rijksarchief 5
P. Datema Albert Datema 7
     
  De voornamen van de auteurs van Gruoninga
(De geschiedenis van de voornamen van de auteurs uit heden en verleden incl. genealogische gegevens)
  
  Frans Renssen 9
  Remmo Georgius 10
  Pieter Bos 11
  Petronella Jacomine Cornelia Elema 14
  Casparus Johannes van Heel 16
  Rudolf Albert Ebeling 21
  Rudolf Hofman 22
  Johannes Paulus Alexander Wortelboer 23
  Paulus Brood 26
  Otgerus Josephus Nienhuis 29
  Gerard-René de Groot 32
  Pauwel Datema 36
  Jan van Bolhuis 38
  Ubbo Menko Ubbens 40
  Klaas Abel Reuvers 42
  Reid van der Ley 46
  Pieter Beishuizen 47
  Harke Cleveringa 50
  Martinus Cornelis van Hoorn 53
  Theodorikus Hinderikus Wildeman 56
  Egge Knol 59
  Adam Alidus Matthijs 65
  Redemer Hans Alma 66
  Frederik Jan Ebbens 68
  Hendrik Jan Egbert Hartog 71
  Menno de Lange 74
  Johannes Philippus Lucassen 75
  Richardus Franciscus Joannes Paping 77
  Abraham van der Laan 82
  Kornelis Hemke van Straten 84
  Antonia Veldhuis 88
  Menne Glas 89
     
P. Bos en
J. Th. Tjadens +
Genealogie De Raad
(Veenkoloniën en stad Groningen)
93
P.J.C. Elema Genealogie Schut (Woltersum e.o) 150
F. Reenders Gedoopten te Eenrum (1809-1811) 167
O.J. Nienhuis Een onbekende inventarisatie van A. Pathuis inscripties en wapenafbeeldingen op gevelstenen en schouwen
(Vijzels en zilveren voorwerpen zijn in andere publicaties opgenomen)
169
A. Veldhuis Waar de Buck uithangt
(Het huis aan de Vismarkt, op de hoek van de Vuilegang in Groningen -
Eigenaren in 1609: Jantien Suring, weduwe van Johan Buckhorst en Harmen Smale)
177
P.J.C. Elema Een honderdjarige in de familie?
(Van der Linde, Groningen)
187
R.H. Alma De Ruigewaard
(=het grootste in de 15e eeuw ingedijkte gebied van de Ommelanden)
(3 dijkrollen met overzicht meijers en eigenaren)
191
  Gebruikte afkortingen 231
R.H. Alma Register 232


Copyright ©: 1997-2023 Piet en Willeke Molema-Smitshoek
Laatste aanpassing: 16 januari 2023


home | e-mail | Genealogie Groningen | Gruoninga