books

Inhoudsopgaven
Gruoninga

1954 t/m 1960
1961 t/m 1970
1971 t/m 1981
1982 t/m 1990
1991 t/m 2005
2006 t/m ...     

Gruoninga

Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde

| Boeken over Groningen | Bibliografie Groningen | Genealogie Groningen |
| Archieven in Nederland | Wegwijzer Genealogie |
| home | e-mail |
Inleiding
Hieronder de inhoudsopgave van het Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde van de jaren 1954 t/m 1960. Zie voor nadere informatie o.a. over de wijze van bestellen de beginpagina over Gruoninga.

Wij beantwoorden overigens geen vragen over Gruoninga. 

Inhoudsopgaven Gruoninga 1954 t/m 1960
Gruoninga, 1e jaargang 1954
auteurtitel
N.N.Het 'Smeden Gilde Boek' der Stadt Appingedam
G.A. BrongersAantekeningen overgenomen uit oude bijbeltjes
N.N.Register van te verkopen kloostergoederen op den 9 febr. 1626 door de Staten van Stad en Lande
N.N.Eedt van Getrouwicheit 1581 (uit het huisarchief Nienoord)
N.N.Een proeve ter samenstelling van een genealogie Mignon
Gruoninga, 2e jaargang 1955
auteurtitel
N.N.Een proeve ter samenstelling van een genealogie Mignon (aanvulling op jaargang 1)
Mr. A.H. StikkerDe naam 'Van Brederode' in het Oldambt
J.A. TeenstraAantekeningen uit een oude Statenbijbel
N.N.Mededelingen uit een boeldagenboek van Schildwolde
R. VeendorpMeester Beukema
T. BalkJukwerder predikanten en hun gezinnen 1597-1847
T. BalkEnkele genealogische gegevens van het geslacht Buschman
J.P. de SmidtVon Aswede
J.H. SentenerNaamlijst van de leden der gereformeerde kerk, die tevens burger van Appingedam zijn (1661)
Gruoninga, 3e jaargang 1956
auteurtitel
A. HoftOost-Friese voorouders van het geslacht Steenhuizen
A. RudolphusNogmaals Von Aswede
J. RoelfsemaReddingius en Redingius
P.J. RitsemaDe nakomelingen van Helprich Ritsema
T. BalkEen onbekend Groninger geslacht Trip
A. HoftThemmen-Swijgman
S.K. NoordveldHet geslacht Vonck
E.J. Huizenga-OnnekesEnkele aantekeningen van het geslacht Ohling
N.N.Priesterzerken op de Noorderbegraafplaats te Groningen
P. van BolhuisKlachten van de koster-schoolmeester Jan van Bolhuis te Kantens
Ds. I. HammingEnkele aantekeningen Hamming
N.N.Kwartierstaat van de heer S.K. Noordveld
A. HoftFragment-genealogie Bitter
P.J. RitsemaHet geslacht Koning
P.H. HeresGedeeltelijke geslachtslijst Heeres/Heres
P.J. RitsemaZoutkamper vissersgeslachten
P.J. RitsemaDubois, een Franse familie in Groningerland
A. HoftHet stad-Groninger geslacht Zandt
Gruoninga, 4e jaargang 1958
auteurtitel
P.J. RitsemaDe kunstschilder Jacob Ritsema
Ir. Th.P.E. de KlerckAantekeningen in een familiebijbel (Boer)
Mr. A.H. StikkerAfstamming van Willem Meursink
A. HoftDe Groninger predikantenfamilie Oomkens
Dr. T. PotjewijdClaes Harms van Oude Pekela (Potjewijd)
Dr. T. PotjewijdNumerotatie in de genealogie
A. HoftAanvullingen op de genealogie Elema
P.J. RitsemaHet geslacht Zoutkamp
G.A. BrongersAantekeningen in zwervende bijbeltjes
P.J. RitsemaDe acte van afscheiding en het geslacht Ritsema
Mr. A.H. StikkerDe herberg 'De Roode Haene'
A. RudolphusBroeils
S. KramerBunder Kirchenrechnungsbuch
R.D.J. BoonDe familie Boon
B. v.d. VeenAantekeningen over het geslacht Broeils
A. HoftAppingedam 900 jaar
A. HoftFragment-genealogie Ringels
Ds. I. HammingAantekeningen bij Jan Cransjes geslagte
J. HilgengaBögeholz-Bogeholt-Bugholt-Buigholt
A. HoftKwartierstaat van Albertus Johannes Smith
A. HoftDe oudste generaties van enkele families Blencke
S. KramerKirchenbuch Weener
P.J. Ritsema'Weem', het oude kerkhof van Vliedorp
A. HoftEen Ommelander tak van het geslacht Blink
Gruoninga, 5e jaargang 1959
auteurtitel
P.J. RitsemaZoutkamper vissersgeslachten
P.J. RitsemaSpanjer
J. HilgengaDe Hilgenga's
P.J. RitsemaVellenga en Vellinga
O.S. HeeresAanvulling geslachtslijst Heres
G.G. WolthuisGrafboek van de Broerkerk te Groningen
P.J. RitsemaEen uitgestorven tak Ritsema
P.J. RitsemaDe beeldenstorm in de Ommelanden
A. HoftKwartierstaat van Frederika Petronella van Tiddens
P.J. RitsemaRonda
G.W. NanningaUithangborden in de stad Groningen in 1765
A. HoftEen Ommelander tak van het geslacht Blink (vervolg op jaargang 4)
I. HammingAanvulling genealogie Elema
Ds. J.W. SchaapGenealogie Schaap
P.J. RitsemaVan Retsema tot Ritsema
G.G. WolthuisKwartierstaat van G.G. Wolthuis
A. HoftKwartierstaat van Siemen Klaas Steenhuisen
A. HoftKwartierstaat van Henrica Johanna Piccardt
P.J. RitsemaHet geslacht Ritsema uit Ten Boer
I. HammingDe Grote Ronde
P.J. RitsemaZoutkamper vissersgeslachten: Balk
Gruoninga, 6e jaargang 1960
auteurtitel
A. HoftHet stad-Groninger geslacht Hondebeek
P.J. RitsemaZoutkamper vissersgeslachten: Balk (vervolg op jaargang 5)
S.K. NoordveldHet Zuidhornse geslacht Noordveld
Ir. G.L. MeestersHondebeke (aanvulling)
A. HoftGrafzerken in de kerk te Leermens
J.P. LandmanHet geslacht Hinsbeek
A. de VriesFokko Jakobs Kemper en diens voorouders
P.J. RitsemaZoutkamper vissersgeslachten: Bol
A. KoolmanEen oude Reiderlander familiebijbel
Ds. I. HammingDe bewoners van Bottemaheerd
G.G. WolthuisFragment-genealogie Brons
A. de VriesOtto Papen Loeringa
Ir. G.L. MeestersAanvulling op de kwartierstaat van Henrica Johanna Piccardt
J.H. KruijerEenige aantekeningen over de familie Galama
J.G. PrummelKwartierstaat van J.G. Prummel
T. HaanAantekeningen uit een Statenbijbel van 1641
G.G. WolthuisKwartierstaat van Abraham Hendrik Tepper


Copyright ©: 1997-2006 Piet en Willeke Molema-Smitshoek
Laatste aanpassing: woensdag 29 maart 2006.


home | e-mail | Genealogie Groningen | Gruoninga