books

Inhoudsopgaven

HuppelDePup
1994 t/m 1998

1999 t/m 2003
2004 t/m 2007

Roots@Groningen
2008 t/m 2011

GroninGEN
2012 e.v.

Inhoudsopgaven 'HuppelDePup'
jrg. 1 t/m 5 (1994 t/m 1998)

| Genealogie Groningen | Boeken over Groningen | Bibliografie Groningen |
| Gruoninga | Archieven in Nederland | Wegwijzer Genealogie |
| home | e-mail |
Inleiding
Hieronder vindt u de inhoudsopgaven van 'HuppelDePup', het mededelingenblad van de afdeling Groningen en Noord-Drenthe van de NGV. Het blad is in 2008 (jaargang 15) verder gegaan onder de naam Roots@Groningen en in 2012 onder de naam GroninGEN.

Nadere informatie over lidmaatschap, bestellen van oude jaargangen, samenvattingen van oude nummers, de genealogische vragen e.d. vindt u op de website van de afdeling Groningen en Noord-Drenthe van de NGV.

Inhoudsopgaven 1994 t/m 1998
HuppelDePup 1994 Jaargang 1

ArtikelAuteur Blz.
   
Afdelingsnieuws   
Afdelingsprogramma   12, 23, 47
Agenda  22, 48
Beginnersavond  51
Excursie Den Haag en Elburg  51
Werken over de grens (excursie naar Lingen (Dld.) Menno de Lange 14, 53
Jaarvergadering  15
Ledenmutaties  35
Voorwoord van de voorzitterir. A. Daae 1
    
Redactionele bijdragen   
Advertenties  24
Van de redactie  2, 21, 45
    
Archivalia   
Lidmatenboek Nieuw-Beerta 1665-1667
(gaat over per hoofd, overleden personen in de pesttijd)
Antonia Veldhuis 3
    
Genealogie   
Hoe Hendrik Hamstra Henriette Cramer werd A. Daae 55
Geslacht van SlochterenPetronella J.C. Elema 32
    
Kwartierstaten   
Kwartierstaat Boelens (Noord-Groningen)F.P. Boelens  25
Kwartierstaat NienhuisJ.R. Nienhuis  36-39, 56-57
Kwartierstaat Toonder (zie ook jrg. 2, p. 22 en 45) Theo J. Oostergo 62-64
Kwartierstaat Kuiper (zie ook jrg. 2, p. 22 en p. 60) Antonia Veldhuis 8-10, 22
   
Parenteel en stamreeks   
Stamreeks HarensR. Harens  52
Stamreeks Kamphuis.Ed Kamphuis  57-58
   
Diversen   
Bijzondere reeksenAntonia Veldhuis 28
Bladvulling. Eindelijk  56
Zoekt u deze misschien  22
Genealogisch voorstellen  6, 30, 46
   
Informatie   
Familienamen 29
Foutjes in genealogisch-historisch onderzoek P. Luinstra64
Index op familienamen in genealogieŽn in het RA in Groningen  7
Inventarisatie begraafplaatsenF. Rensen 16
Een belangrijke bron voor genealogische informatie
(De Oorlogsgravenstichting)
F. Rensen53
Oostfriese kerkboeken op microfilm  7
Openingstijden van de noordelijke Rijksarchieven  17
Waarschuwing (Halbert's Family Heritage)  34
   
Diensten en Afdelingen   
Afdeling Heraldiek  31
Contactdienst 39, 61
Nieuwtjes van de knipseldienstF. Renssen 11, 27, 48
   
Vragenrubriek
1994/1 | 
1994/2 | antw. op kwartierstaat Kuiper op p. 21, in jrg. 1, nr. 2, 4/1994
1994/3 | Sipkes / Daniels zie ook p. 65, jrg. 1, nr. 3, 8/1994
1994/4 Oosterheert / Harmanni / Groenveld
1994/5 Dercks / Ulphers / Wiersem(a)
1994/6 Iwema
1994/7 Coenraads / Harms / Jans / Dallinga
1994/8 De Weert
1994/9 Bordewijk / Joris / Thyes (antw. op p. 22, jrg. 1, nr. 2, 4/1994)
1994/10 Broeils / Broyels / Breuls (antw. op p. 45, jrg. 2, 4/1995) 
1994/11 Geerts / Orsel
1994/12 Dik / Dijk
1994/13 Te koop gevraagd 2 boeken
1994/14 a Geerts 
1994/14 b Reenders/ Alderts / De Maar / Van der Maar
1994/14 c Arpes
1994/15 Rozema /Rosema
1994/16 Pruisnier / Pruesner (antw. op p. 66, jrg. 1, nr. 3, 8/1994)
1994/17 Nienhuis
1994/18 Willems / Andries / Brands
1994/19 Stavast
1994/19 a Pyrs / Piers
1994/20 Hardholt (zie antwoord in jrg. 2, p. 23)
1994/21 Molema
1994/22 a Bijmholt / Willems
1994/22 b Franses / Bekkering
1994/22 c Lubbert / Hendriks
1994/23 Nijland
1994/24 a Memmes /Meinders
1994/24 b Jurries/ Jans
1994/24 c Herman / Riquert
1994/25 Jakobs
 18, 21, 65
   
Boekenrubriek  20, 58

HuppelDePup 1995 Jaargang 2

ArtikelAuteurBlz.
   
NGV-info  
Afdelings-leden-mutaties 43
Afdelings-programma 3, 27, 52
Agenda 4, 28, 53
De afdelingsbibliotheek 78
De beste, niet gekozen naam 25
Spelregels kopij HuppelDePup 32
Van de contactdienst 12
Van de redactie 1, 25, 49
Vrijwilligers gevraagd 78
Zilveren NGV speld (Frans Renssen) 25, 50
    
Achtergrondinformatie  
Adres oorlogsgravenstichting 13
Bewaren en gebruiken van foto's
(Samenvatting lezing van J.J. Hoogstins)
J.J. Hoogstins28
De Groninger zeevaart en de bronnen
(samenvatting lezing door W. Kerkmeijer)
 72
Doopboeken uitgetypt 
- DTBL boeken Anloo, Gieten, Emmen
- Doopboeken Ulrum, Vierhuizen, Niekerk, Vliedorp en
- index ontvangsten bij begrafenissen te Windeweer en Lula
 14, 55
Genealogie en computersA. Oudman31
Genealogisch voorstellen 2, 26
Grafstenen gefotografeerd (Georgius Clingius x Reke)Antonia Veldhuis18
Het familiewapenA. Daae63
Hoed u voor HeraldicaThijs IJzerman59
Nieuwe boeken 16, 39, 67
Onbekende bronnen
Gildearchieven, verzegelingen (huwelijkscontracten, boedelverdeling, 
koop- en verkoopakten en geldleningen) en literatuur o.a. 
Het nageslacht van Jacob Sybolts en Geertruid Cornelis
(Ommelander geslachten), Groninger kwartiestatenboeken, 
Groninger gedenkwaardigheden van A. Pathuis etc.
A. Veldhuis9, 35, 56
Publicaties van de Upstalsboom-Gesellschaft fŁr historische 
Personenforschung und BevŲlkerungsgeschichte in Ostfriesland e.V.
 13
   
GenealogieŽn, kwartierstaten etc.  
Aanvullingen, verbeteringen, missers
(Kwartierstaat Toonder jrg. 1, p. 63, Pietertje Kuiper jrg. 1, p. 8)
 13, 22
Begraven Nieuw Beerta 1666-1707 (met leemtes)Antonia Veldhuis6
Dezelfde dag en hetzelfde jaar 14
Echtscheidingszaken in Groningen vóór 1811Henk Hartog41, 66
Fragment genealogie NienhuisJan R. Nienhuis37
Geslacht ScheltensMarjan Huisman7
Het huwelijk dat niet doorging - Trouwboek Bellingeweer 1804
(Frederik Eernst Meijer en Elizabeth Pieters van Eenrum)
 29
KnevelbaardPetronella J.C. Elema54
Kwartierstaat KemaNico T. de Oude20
Kwartierstaat Schipper
(reactie op Kwartierstaat Kuiper, jrg. 1, p. 8)
 60
Stamreeks Antje van der LaanEilco van der Laan15
Stamreeks BoelensF.P. Boelens34
Stamreeks BoerF.H. Boer11
Stamreeks KuipersH.W.A.E. Kuipers71
Stamreeks NiewoldJ. Niewold30
Zoekt u deze misschien? (Hessels Jans x Jeltje Abrahams) 21
Zo de moeder zegt - doopboek Midwolda 11 mei 1674)
(een onecht kind van Fredrick Haijckes, so de moeder secht)
 32
Wat hebben Jan Splinter en Berend Botje gemeen? 44
Een onecht kind - Doopboek Meeden 12 mei 1672
(Grietje van Engelbert Jans en Bauwe Edses)
 44
Vragen en antwoorden
1994/10 Broeils (antwoord)
1994/20 Hardholt (antwoord  op p. 22 en 45)
1995/1 Dennekum / Hendriks
1995/2 Harkes
1995/3 Luitjes
1995/4 Spelde
1995/5 Lijphardt / Lijphart / Reichle / Keun / Borgesius
1995/6 Egberts / Hendriks / Deiter
1995/7 Gruoninga
1995/8 Voogdij
1995//9 Scheltens-Doedens
1995/10 Wirdema
1995/11 Bos / Persman
1995/12 Jans-Roelfs
1995/13 Tiggelaar
1995/14 Bulthuis (antwoord op p. 79, jrg. 2, 9/1995)
1995/15 Groenema
1995/16 Aries
1995/17 Vink
1995/18 Bockes
1995/19 Beekman
1995/20 Huisinga
1995/21 Eedes-Takens
1995/22 Van Stedum
1995/23 Primť
1995/24 Benes
1995/25 Jonkmans / Roelofs
1995/26 Hamming
1995/27 Smallenbroek
1995/28 Brugts
 22, 45, 79

HuppelDePup 1996 Jaargang 3

ArtikelAuteur Blz.
   
NGV-info   
Afdelingsbibliotheek  46, 78
Afdelingsprogramma  3, 33, 59
Agenda 5, 32, 62
Bezoek aan Naarden  41
Bibliotheek 14, 46
Contactdienst 15
Excursie 61
Genealogische Adviesdag d.d. 11 mei 1996  43
Gezocht: indexen  22
Het Verenigingscentrum in Naarden  80
Knipseldienst 57
Met de kwartierstaat van Henny Huisman in de 5 uur show  65
Opgelet (informatie Rijks- en Gemeentearchief)  84
Oude jaargangen HuppelDePup  8
Van de bestuurstafel  7, 35, 63
Voorwoord 1, 29, 57
Werkgroep Computer & Genealogie  41
   
Achtergrondinformatie   
Boekenrubriek 20, 47, 77
Criminele zaken  69
Diaconieboeken  9
Doopboeken uit Drenthe geklapperd  60
Friese gebieden 1498-1515 (lezing)  52
Genealogisch raadsel  39, 53
Genealogisch voorstellen  2, 30, 58
Genealogische bestanden Provincie Groningen  12
Gildearchief 37
Groninger kwartierstatenboek  22
Groninger Zeevaart en de bronnen (2) (lezing)  17
Huwelijkscontracten Oude Pekela   56
Nieuwbouw voor de Groninger archieven  48
Onderzoek in kerkelijke archieven (lezing)  11
Oude Gruoninga's herdrukt  4
Tip 29, 62, 73
Vrijwilligersprojecten op het Rijksarchief  34
   
GenealogieŽn, kwartierstaten etc.    
Copia uit het diarium van prof. Henr. Eijssonius  68
De familie-overlevering  71
Genealogie VosPetronella J.C. Elema 74
Ik vond ze toevallig - hou vindt u ze?  10, 45, 73
Kwartierstaat Schipper (vervolg op jrg. 2, nr. 3, 1995); slot. Antonia Veldhuis39
Per ongeluk gedood  65
Stamreeks van Pietertje van der Grijspaarde. Bertie van 't Wel-Nieman 50
Tuise: een fragment-genealogie m.b.v. diaconieboeken. Henk Hartog 13
Ver van huis - kunt u ze thuisbrengen? 
Poorters te Gouda afkomstig uit Groningen
 5, 45, 81
Verbeteringen en aanvullingen  2
Vragenrubrieken  22, 54, 82

HuppelDePup 1997 Jaargang 4

ArtikelAuteur Blz.
   
NGV-info   
Afdelingsbibliotheek  20, 50, 78
Afdelingsprogramma  3, 33, 60, 62
Afdeling Heraldiek  80
Agenda 5, 34, 61
Bezoek aan Naarden  4, 46, 57
In memoriam oud bestuurslid dhr. D. Reiding  1
Kinn'n iw joe help'n?  51, 70
Knipseldienst 34, 78
Limburgse Genealogische Prijs  46
NGV Dienst Microfiches  79
Oude HuppelDePup's  30
Problemen met de totaal-index op 50 jaar Gens Nostra  13
Reclame-balpennen voor bidprentjes  46
Samenvatting van de enquÍte  23
Van de bestuurstafel  6, 35, 65
Voorwoord 1, 29, 57
   
Achtergrondinformatie   
Begeleiding (beginnende) genealogen  29
Boedelinventarissen als bron van genealogisch onderzoek  8
Boedelinventarissen en boedelbeschrijvingen  9
Boekenrubriek 19, 49, 77
Bronnen voor genealogisch onderzoek naar militaire voorouders  41
De archieven van de gemeenten in Groningen Drs. J. Dijkstra67
Genealogisch voorstellen  2, 14, 31, 58
Het Groningse erf- en versterfrecht in Stad en Lande voor 1809  75
Kennismaken met internet  61
Militaire bronnen  37
Missers 34
Nieuws van de archieven  12, 25, 29, 62, 63
Ommelander adel in de late Middeleeuwen  21
Tips 20, 72
Uitgave van het Doornbos-boek  22
Verboden huwelijken  73
Vlamingen (mennonieten) in het Oldambt (aankondiging)  47
Waarschuwing (antiquariaat Boekhandel De Heraut)  39
   
GenealogieŽn, kwartierstaten etc.   
De krant als genealogische bron  48
Een militair onder Napoleon  52
Een probleem uit het DTB van Haren  40
En weer was er een boedelbeschrijving  10
Ik vond ze toevallig - hoe vindt u ze?  51
Kwartierstaat Grietje Cornelia Bakker ( geb. Warffum 09.06.1912) G. Borderwijk5
Marten Aedsges tweede vrouwH. Hendriks 36
Mijn favoriete voorouder: Ds. Wijbrandus Hartzma Bert Kranenborg81
Peter Hein dreigt met de snaphaanD. Hein 71
Stamreeks BilarsP. Rouing 45
Ver van huis - kunt u ze thuisbrengen?   47, 76
Vragenrubriek 26, 53, 82

HuppelDePup 1998 Jaargang 5

ArtikelAuteur Blz.
   
NGV-info   
Advertentietarieven  88
Afdelingsbibliotheek  26, 49, 93
Afdelingsprogramma  4, 36, 68
Agenda 3, 69
Bezoek aan Naarden  25, 80
Excursie naar openluchtmuseum "Het Hoogeland" en de Menkemaborg  37
Genealogische dag 24 mei 1997 te Zierikzee  14
Nieuws van de Contactdienst  27, 52
Onze afdeling in Grafieken  84
Onze afdeling in statistieken  55
Van de bestuurstafel  6, 39, 70
Voorwoord 1, 33, 65
Waar wonen onze mede-leden en de lezers van HuppelDePup  21
   
Achtergrondinformatie    
Boekenrubriek 24, 47, 92
Bronnen bewerkt  20
Een 'genealogisch' gedicht  41
Genealogie van het heden en de toekomst  57
Genealogisch voorstellen  2, 34, 66
Groningers in het buitenland, buitenlanders in Groningen  43
Handige weetjes  73
Het project 2002  89
Internet-avond  79
Knecht en Ol-Joap  11
Missers 33
Nieuws van de noordelijke archieven  59, 90
Onbekende bron  8, 43, 73
Pottenbakkers gezocht  81
Rechtsbronnen rond nalatenschappen in Groningen voor 1811  74
Stene charters  18
Winden overlijdens en/of begraafdata  8
Wat betaalden onze voorouders aan belasting?  11
   
GenealogieŽn, kwartierstaten etc.   
Bijzetting in de kerk van de Oude Pekel A  44
De krant en overlijden  16
De oprichting van de stoombootdienst tussen Delfzijl en Groningen  56
Door het ijs gezakt  17
Fragmentgenealogie van het predikantegeslacht Berghuis IJ. Zijlstra85
Gedeelten uit het bestand van de Contactdienst  52
Genealogietje CarshoffP.J.C. Elema 41
Genealogietje Lamot (Zuidbroek)P.J.C. Elema 22
Genealogisch raadsel  60
Klaas Reenders, Sebastiaan Broeils en Karel de Grote Bert Kranenborg87
Kwartierstaat Anthonie Johannes BronsEllen Brons 77
Mijn favoriete voorouder: Antje Eelkes van der Laan  27
Militairen overleden in Oost- en West-Indië 1816-1817  (uit de Prov. Gron. Courant van 27 okt. 1818) Henk Hartog50
Overleden aan de gevolgen van de veldslag bij Waterloo  18
Overlijdensberichten uit Noord-Amerika  18
Stamreeks in vrouwelijke lijn van Albertine Magdalena van de Wege Tineke van de Wege44
Stamreeks MolemaP. Molema 13
Stamreeks van de pottenbakker Bert Nienhuis Jan R. Nienhuis82
Uit Steinfurt naar Groningen  54
Ver van huis - kunt u ze thuisbrengen?  46, 72
Vragenrubriek   29, 61, 94

Vervolg: HuppelDePup jaargang 6 t/m 10 (1999 t/m 2003)


Copyright ©: 2004-2011 Piet en Willeke Molema-Smitshoek
Laatste aanpassing: 27 december 2011.


home | e-mail | Genealogie Groningen | Gruoninga