books

Inhoudsopgaven
Gruoninga

1954 t/m 1960
1961 t/m 1970
1971 t/m 1981
1982 t/m 1990
1991 t/m 2005
2006 t/m ...     

Gruoninga

Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde

| Boeken over Groningen | Bibliografie Groningen | Genealogie Groningen |
| Archieven in Nederland | Wegwijzer Genealogie |
| home | e-mail |
Inleiding
Hieronder de inhoudsopgave van het Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde van de jaren 1971 t/m 1981. Zie voor nadere informatie o.a. over de wijze van bestellen de beginpagina over Gruoninga.

Wij beantwoorden overigens geen vragen over Gruoninga.

Inhoudsopgaven Gruoninga 1971 t/m 1981
Gruoninga, 16e jaargang 1971
auteurtitel blz.
Th.S.H. BosAanvullingen op "Het geslacht Haverkamp"  
P.J.C. ElemaHoexum 40
P.J.C. ElemaDoornbos in Uithuizermeeden en Oldenzijl 97
A.C. Fokkema-SiccamaDe Oostfriese Siccama's  
J.L. HamelEen fragment-genealogie Uges.  
K.S. Heyning-ReindersVoorgeslacht Elema te Godlinze 104
Drs. R. HofmanNogmaals: Een fragment-genealogie Uges 71
RedactieHet beleg van Groningen in 1672
(Tussen 8 juni en 4 september 1672 vonden in Winschoten geen dopen plaats)
71
A. HoftAmses, Jelmers, Eeuwes, Eltjes of De ridder en de halve leeuwen ...,
33, 80, 125
Ir. Th.P.E. de Klerck Een familie Mensinga en andere afstammelingen van Menso Jans en Lammetjen Jansen Hoving 47, 72, 105
Ir. Th.P.E. de KlerckEnige verscholen dopen in Noordbroek (onechte kinderen) 114
G.W. NanningaTamme Gerrits en zijn broer Niengh Gerrits (over een huismerk) 115
P.J. RitsemaHet voor- en nageslacht van Ds. Jildert van der Helm  
P.J. RitsemaAanvulling geslacht Robersum 124
Gzn. Hk. Timmer Het geslacht Jager 58, 87
RedactieWie kent dit wapen?
(Van een schilderij; een dame 24 jaar in 1621 - Friese halve adelaar, ramskop, leeuwenkoppen of rozen)
95
A. de VriesDe voorouders van mijn schoondochter [Kwartierstaat Pentinga - Nieboer] 65, 120
G.W. NanningaEen elf-kroegentocht in het begin der 18e eeuw (in of aan de rand van de stad Groningen)
(De Pauw, De Arent, De Winschoot, De Brandenburg, De David, De Coninck van Polen, De Coninck van Engelant, De Slingerij, De Sleutel, De Rotterdam, De Ruiterwacht)
59
Th.S.H. BosAanvullingen op het geslacht Atzema 1692-1892 96
RedactieDe naam Scheerhoorn 96
RedacteUit DTB Noordbroek
(In 1666 zijn in Noordbroek 716 en in Zuidbroek ook 716 mensen aan de pest gestorven)
101
Gruoninga, 17e jaargang 1972
auteurtitel
Dr. P. Bos en 
P.J.C. Elema
Genealogie Haverkamp.
G.A. Brongers en
Ir. Th.P.E. de Klerck
Kwartierstaat van Prof. Sijbrandus Stratingh.
A.W. HaksOver het eerste testament van Christoffel Plantin.
W. HartenEmder Bürger als Ahnen von Familien aus der Krummhörn und aus Groningen.
A. HeuvinghDe Nederlandse tak van het geslacht Kuntzel.
H.E. Kanisky-PoortingaEchtscheidingen in Drenthe 1811-1843.
Ir. Th.P.E. de KlerckEen familie Mensinga (vervolg op jaargang 16).
Ir. Th.P.E. de KlerckStamboom der families Onnes en Boelema.
Drs. K. KruizingaLu(i)ning(a).
G.W. NanningaHet Groninger geslacht Bijleveld.
G.W. NanningaDe Koster's uit Meeden.
G.W. NanningaKwartierstaat Ds. Hendrick de Cock.
G.W. NanningaEen Groninger aan de Goudkust.
P.J. RitsemaHet voor- en nageslacht van Ds. Albertus ter Huizen.
P.J. RitsemaDs. Albertus ter Huizen.
Drs. O.D.J. RoemelingDe afstamming van het geslacht Wibbens.
M.J.B. StarkeKwartieren Starke-Jager (aanvullingen en verbeteringen).
A. de VriesDe voorouders van mijn schoondochter [Pentinga] (vervolg op jaargang 16).
J.P.A. WortelboerGenealogie Lumbag.
Gruoninga, 18e jaargang 1973
auteurtitel
S.H. AchteropGenealogie in een oude bijbel.
T. Balk Mzn.Fragmentgenealogie Van Heukelum.
Drs. Th.S.H. BosBijdrage tot de genealogie Hillenius.
P. BroodKwartierstaat Nicolaas Vanderveen.
P.J.C. ElemaGenealogie Eendhuizen.
W. HartenZur Ahnentafel der Gesche Buerman.
W. HartenDie Abstammung des Emder Malers Gerhard Heinrich Nanninga.
K.S. Heyning-ReindersReinouw Berents, de vrouw van Gerrijt Tammens.
A. HoftDe ridder en de halve leeuwen.
A. HoftEen familiebijbeltje.
Ir. Th.P.E. de KlerckEen geslacht Idema uit Kolham.
P. LuinstraAanvulling geslacht Kuntzel.
H.M. LuningLu(i)ning.
G.W. NanningaHet wapen Broeils.
G.W. NanningaNogmaals Gerrit Tammes van het Garsthuizer Voorwerk.
G.W. NanningaDr. Writserus Santfoort en Peije zijn huisvrouw.
G.W. NanningaStamreeks Verheek.
G.W. NanningaHet Groninger schildersgeslacht Lofvers.
G.W. NanningaHet gezin van de Emder stadsbouwmeester Nanninga.
O.J. NienhuisDe boerderijen van Redmer Jacobs Bos, landbouwer te Noordwolde
P.J. RitsemaKlooster Ter Apel
P.J. RitsemaHet grafboek van Scheemda.
P.J. RitsemaHet geslacht Van Zalen.
Drs. O.D.J. Roemeling Het geslacht Waslander in de 17e en 18e eeuw.
Drs. O.D.J. RoemelingAantekeningen over de familie van Luirt Melles Doorn Busch.
Drs. O.D.J. RoemelingAanvullingen op de bijdrage tot de genealogie Hillenius.
R.J. SpreenHet geslacht Spreen.
Hk. Timmer Gzn.Onze familie Timmer.
A. de VriesDe voorouders van mijn schoondochter [Pentinga] (vervolg op jaargang 17).
Mr. J.P.A. WortelboerScheepsbouwers in de Groninger Veenkoloniën: genealogie Bijlholt.
Gruoninga, 19e jaargang 1974
auteurtitel
P. BroodHindrik Dieters uit Weener.
P.J.C. ElemaBolhuis als voornaam en patroniem.
P.J.C. ElemaKosman-Cosma in Boertange, een uitgestorven geslacht.
P.J.C. ElemaEen bastaardtak Van Sijtzama.
Mr. G.R. de GrootBijdrage tot een genealogie van de familie Amsingh.
Ds. I. HammingBibliotheek Luitje Hoeksema Fonds op 't Zandt.
Drs. R. HofmanAaldriks: een slechts zelden voorkomende patroniem.
A. HoftDe ridder en de halve leeuwen (vervolg op jaargang 18).
A. HoftEen alliantie Doornbos-Knol?
Ir. Th.P.E. de KlerckEen geslacht Idema uit Kolham (vervolg op jaargang 18).
Ir. Th.P.E. de KlerckGenealogie Mellema.
G.W. NanningaKwartierstaat Otto Eerelman.
G.W. NanningaKwartierstaat Cornelis Jetses.
G.W. NanningaVan biervaten en bierdragers.
G.W. NanningaDe zeemanscolleges en hun vlaggen.
O.J. NienhuisDe boerderijen van Redmer Jacobs Bos, landbouwer te Noordwolde (vervolg op jaargang 18).
O.J. NienhuisDe familie Amsing, een van de oudste R.K. Hogelandster geslachten I.
E. PannenborgOostfries/Groninger wapens.
P.J. RitsemaHet geslacht Van Zalen (vervolg op jaargang 18).
P.J. RitsemaDe bewoners van Rottumeroog in de 17e eeuw.
P.J. RitsemaMilitairen in het lidmatenregister van Boertange.
P. SandersDe voorouders van mijn vrouw Greetje Huizinga
Hk. Timmer Gzn.Onze familie Timmer (vervolg op jaargang 18).
Mr. J.P.A. WortelboerDe rooms-katholieken in de Groninger Veenkoloniën.
Mr. J.P.A. WortelboerScheepsbouwers in de Groninger Veenkoloniën: genealogie Feeburg, ook Koburg en Jager.
Mr. J.P.A. WortelboerDe oudste gegevens Kok uit Martenshoek.
Mr. J.P.A. WortelboerAanvulling op de genealogie Kok.
Mr. J.P.A. WortelboerScheepsbouwers in de Groninger Veenkoloniën: genealogie Lankhaar.
Gruoninga, 20e jaargang 1975
auteurtitel blz.
Drs. J. van BolhuisProblemen en gissingen bij de eerste generaties (Van) Bolhuis  
Ds. P. DatemaDe Datema's loten van dezelfde stam? I-III ..., 125
Mej. P.J.C. Elema
en Dr. P. Bos
Genealogie Moorlag (+ bijlage Moorlag te Onstwedde)
(Zie ook Gruoninga 48, 2003, p. 192)
..., 96
E.J. HeeresAanvulling op de oudste gegevens Kok  
A. HoftEen poging tot reconstructie van een Oldamster familiewapen  
A. HoftVan slang tot huismerk 113
Ir. Th.P.E. de KlerckDe familie Boneschansker ..., 119
G.W. NanningaKwartierstaat Jelte Dijkstra  
G.W. NanningaHaren (Gr.) en het gemeentewapen I  
G.W. NanningaSurhuisterveensters in Westerbroek  
G.W. NanningaKwartierstaat Jan Niestern (- Te Velde) 110
O.J. NienhuisDe familie Amsing, een van de oudste R.K. Hogelandster geslachten II-V. ..., 114
P.J. RitsemaMilitairen in het lidmatenregister van Boertange  
Drs. O.D.J. RoemelingAanvullende gegevens Santfoort  
Kl. SierksmaAanvulling op de zeemanscolleges en hun vlaggen  
Drs. U.M. UbbensDe grafzerk van Heertje Ubbes  
Mr. J.P.A. WortelboerGenealogie Wakker (Wacker), in de 19e eeuw Wakkerman  
Mr. J.P.A. WortelboerScheepsbouwers in de Groningen VeenkoloniŽn: Genealogie Holthuis  
Mr. J.P.A. WortelboerHet geslacht Wortelboer  
Mr. J.P.A. WortelboerGenealogie Geling 131
Gruoninga, 21e jaargang 1976
auteurtitel
Ds. P. DatemaDe Datema's loten van dezelfde stam? IV.
E.J. HeeresKwartierstaat van Geert Adriaans Boomgaard, de Nederlandse Methusalem.
A. HommesFamilie Sybes-Hommes I-II.
Ir. Th.P.E. de KlerckDe familie Boneschansker V-VII.
R. van der LeyGroningers in de civiele sententies van het Hof van Friesland.
G.W. NanningaHaren (Gr.) en het gemeentewapen II.
G.W. NanningaVerwikkelingen rond een studentenrel in 1782.
G.W. NanningaHet familiewapen Muntendam-Muntinga.
Mevr. Nanninga-
Van Lessen 
Van Lessen.
O.J. NienhuisHet chirurgijnsgeslacht Le Cler.
O.J. NienhuisHet geslacht Schipper. Een landbouwersfamilie uit Bedum en omgeving.
O.J. NienhuisTwee geslachten met de naam Siebenga (I)
Drs. K.A. ReuversKwartierstaat van Lubbe Ensing.
Drs. K.A. ReuversHet geslacht Pinksterboer-Pinkster I-II.
Drs. K.A. ReuversKwartierstaat Kruit.
P.J. RitsemaEnkele bladzijden uit een oud "Kerckeboek" van Slochteren.
P.J. RitsemaKwartierstaat van Harm Bettesz. Rietema.
Drs. O.D.J. RoemelingAanvullingen op "De Datema's loten van dezelfde stam?" I-II.
Mr. J.P.A. WortelboerScheepsbouwers in de Groninger Veenkoloniën: Genealogie Drenth I-II.
Mr. J.P.A. WortelboerScheepsbouwers in de Groninger Veenkoloniën: Genealogie Van der Werff.
Gruoninga, 22e jaargang 1977
auteurtitel
Prof. Dr. H. EntjesTransparenten uit een kwartierstaat
Ir. F. BontekoeZe gingen weg uit Zwitserland (met fragment-kwartierstaat Bontekoe)
O.J. NienhuisEen landbouwersgeslacht uit Zuidwolde; genealogie Reisman
Dr. P. BosEnkele opmerkingen over de kwartierstaat van Lubbe Ensing
Drs. K. ReuversAanvullingen en verbeteringen kwartierstaat Lubbe Ensing
P.J.C. ElemaNoorlag als Moorlag-variant
Mr. J.P.A. WortelboerSuttema of Huttema?
Mr. J.P.A. WortelboerJacoba Maria Wortelboer's kruiden
T.H. Westerink-MeijerDe ouders van Grietje Folkerts, echtgenote van Jurt Everts
Ds. S.L. KnottnerusTwee onderlinge betrekkingen tussen de families Knottnerus en Hillenius
Dr. P. BosKlappers op huwelijkscontracten
H. CleveringaCleveringa
Mr. J.P.A. WortelboerGenealogie van de Stad-Groningse familie Van Ringe/Van Ringh (I)
G.W. NanningaOtto Eerelman's "Pijprokende Man"
B. van der Veen CznAanvullingen kwartierstaat Harm Bettes Rietema
Th. H. WildemanOnderzoek naar de herkomst van een familiewapen c.q. familienaam (I)
Drs. U.M. UbbensAnje Abels, de vrouw van Hendrik Fiebes (Harhuis)
P.J. RitsemaUit een huwelijksregister van Aduard
E.J. HeeresGenealogie Heeres
Ir. F. BontekoeKwartierstaat A.C. en J.K. Bontekoe (I)
Mr. J.P.A. WortelboerGenealogie van de stad-Groningse familie Van Ringe/Van Ringh (II)
Ir. Th.P.E. de KlerckRegisters van naamsaanneming en naamsbehoud in de provincie Groningen
Drs. M.C. van HoornEnkele rectificaties
Th. H. WildemanOnderzoek naar de herkomst van een familiewapen c.q. familienaam (II)
P.J. RitsemaRottumerogers
O.J. NienhuisTwee geslachten met de naam Siebinga (II)
A. Hommes en 
Ir. N.O. Rookmaker
De Rookmakers en hun afstammelingen in Groningerland
P. BeishuizenEnige aantekeningen over het geslacht Hamster
P.J.C. ElemaToevalsvondst
Drs. U.M. UbbensGrafmonument Franssens-Buurma (Saaksum)
P.J.C. ElemaGenealogie Bronneger (stad-Groningen)
A. HoftEen familiebijbeltje (van een inwoner op Plankensloot)
H. CleveringaCleveringa (II)
P.J.C. ElemaZo komt Jan Splinter door de winter
H. WibbensNogmaals de kwartierstaat van Harm Bettes Rietema
E.J. HeeresUit het leven van Geert Adriaans Boomgaard
M.C. van HoornDrie aanvullingen
P. LuinstraTwee Termunterzijlsters zeelieden op Baltrum
Gruoninga, 23e jaargang 1978
auteurtitel
K.D. Bos en 
D. Poortinga
Kwartierstaat Wiert Jacob Eelssema
A. HoftProeft ende smaakt (Frerick Reints, zijlvest van Oudt en Nieuw Scheemda)
U.M. UbbensAnke Dries (Anneke Driewes, Anke Dres, Anna Drewes)
P.J.C. ElemaEmancipatie in de 17e eeuw
K.A. ReuversKwartierstaat Haykens
H. FeenstraVan Friese en Groninger Mellema's
F. BontekoeKwartierstaat A.G. en J.K. Bontekoe (II)
R.J. BakkerAanvulling op "Het nageslacht van Wilhelmus Meinardi en Froukje Sappema"
S.L. KnottnerusDe familie Knottnerus tot in de 19e eeuw: Tussenspel
E.J. HeeresUit het leven van Geert Adriaans Boomgaard (II)
Tj. BrestersHet geslacht Bresters
E. KnolDe Groninger families van Niejenhuis
J.C. Dunnebacke
en A. Hommes
De familie Dunnebacke in Nederland
Gruoninga, 24e jaargang 1979
auteurtitel
G.A. BrongersTentoonstelling Museum Het Hogeland te Warffum
Ds. S.L. KnottnerusDe familie Knottnerus tot in de 19e eeuw
G.W. NanningaHet zegel van Hunsingo en de Leonore-Ballade
J. DammingaEen Oranje-huwelijk in de Martinikerk te Groningen
Drs. M.C. van HoornSpelling en uitspraak van Groninger (voor-)namen
G.W. NanningaHet wapen van Warffum
Mw. P.J.C. ElemaLouis Alons, een neger uit Curaçao
Mr. J.P.A. WortelboerEen stad-Groningse familie van scherprechters: genealogie Snijder
P. LuinstraEen Oldamster familie in den vreemde
G.W. NanningaGevelsteen "Het Witte Paard"
Ds. S.L. KnottnerusDe familie Knottnerus tot in de 19de eeuw (II)
Prof. Dr. H. EntjesSpelling en uitspraak van Gruoninga
Drs. M.C. van HoornTen Cate's in Groningen
F.R. Elema GznJeugdherinneringen aan een boerderij te Doodstil, Zandeweer
Drs. K. JongelingIets over joodse families en familienamen in de provincie Groningen
Drs. M.C. van HoornEen zeer gedenkwaardige verschijning
Mr. G.N. SchutterDe oudste generaties van de familie Kneubel
Th.P.E. de KlerckRegister Gruoninga jaargangen 1 t/m 13 (maart 1954-dec. 1967)
A. PathuisEen register van Groningse familiewapens?
J.P.A. WortelboerBerichten van de 19de eeuwse emigrant Gerhardes Johannes Wortelboer uit Argentinië
Th.H. WildemanHet nageslacht van Haye Willems
E.J. HeeresHonderdjarigen vóór 1811
P.J.C. ElemaHet ontstaan van een familienaam: Mechanicus
J.J. SmedesHet Bourtanger geslacht Smedes
S.L. KnottnerusDe familie Knottnerus tot in de 19de eeuw (III)
E.G. SchrageOude papieren van een zolder
G.N. SchutterDe oudste generatie van de familie Berg; een vervenersgeslacht te Hoogezand-Sappemeer
D. KuilHet geslacht Kuil
P.J.C. ElemaGenealogie Leen (stad-Groningen)
Gruoninga, 25-26e jaargang 1980-1981
auteurtitel
J.J. van WeringhDe Selbachs
E.G. SchrageOude papieren van een zolder (vervolg op jaargang 24)
P.J.C. ElemaEen 17e-eeuws geslacht Bitter (stad-Groningen)
M.C. van HoornOuder dan Geert Adriaans Boomgaard
U.M. UbbensWildrik
G.W. de JagerVerslag archiefonderzoek Jantien van der Kamp
F. Oosterhuis en 
B. Roorda
Genealogie Oosterhuis (te Wirdum/Uitwierde)
A.A. MatthijsGenealogie familie Matthijs
P. BeishuizenKwartierstaat van Auko Beishuizen
M.C. van HoornGenealogie Bontekoe
Th.H. WildemanHet nageslacht van Jacob Doens
T.H. Westerink-MeijerAanvullingen bij een boerderijenboek (BBB = Boerderijenboek Beerta)
U.M. Ubbens
en J.B. Bouwes
Aantekeningen over een familie Post
E.G. SchrageHet woord "Schrage" als familienaam; de oudste generaties te Sappemeer c.a.
P.J.C. ElemaAickens
P. LuinstraEen boze scheepskapitein
P.J.C. ElemaRekestboek Stad-Groningen (stamreeks Nijtringh)
Th.P.E. de Klerck
en O. Chr. Mellema
Genealogie Mellema
P. LuinstraKwartierstaat Slopsema
Th. P.E. de KlerckRegister 1977-1981
Th. P.E. de KlerckIn Memoriam P.J. Ritsema


Copyright ©: 1997-2009 Piet en Willeke Molema-Smitshoek
Laatste aanpassing: woensdag 28 oktober 2009.


home | e-mail | Genealogie Groningen | Gruoninga