Hijken
Haardstedengeld 1764

| Haardstedengeld 1691 - 1692 - 1693 - 1694 - 1695 - 1742 - 1754 - 1764 - 1774 - 1784 - 1794 - 1804 |

| Genealogie Drenthe |
| Wegwijzer Genealogie | Archieven in Nederland |
| home | e-mail |

Inleiding

De registers van het haardstedengeld geven inzicht in de sociale status van een huishouden. Vermeld wordt het aantal paarden waarmee men de es op ging, of soms de omvang van het boerenbedrijf (een vol of half erf). Personen met een nering of ambt betaalden daar 1 gulden extra voor. De armen waren vrijgesteld van deze belasting, maar worden wel allen vermeld. In 1742 werden zelfs akten van remis opgemaakt voor de behoeftigen, waaruit duidelijk blijkt hoeveel onderstand zij ontvingen.

De registers zijn in de meeste plaatsen bijgehouden in 1672, 1691, 1744, 1754, 1764, 1774, 1784, 1794 en 1804. Soms beginnen ze iets later of zijn er meer registers aanwezig.

Dankzij de tienjaarlijkse interval kunnen de registers goed gebruikt worden voor het opstellen van een bewoningsgeschiedenis in de 18e eeuw. Over het algemeen volgde de ambtenaar die de registers opstelde telkens dezelfde route door het dorp. Vandaar ook dat via de oorspronkelijke volgorde van het register achterhaald zou kunnen worden waar het huis gestaan zou kunnen hebben.

Het bedrag dat betaald moest worden voor de belasting is uitgedrukt in gulden, stuivers en penningen.

Bron: OSA, toegangsnummer 0001, inv. nr. 868.2.
URL: http://alledrenten.nl/

Haardstedengeld 1764 in Hijken

In onderstaand lijst worden 42 personen vermeld.
Van deze personen:
  • zijn er 4 weduwe.
  • hebben er 4 "remis", waaronder één weduwe.
    (Zij betalen geen belasting.)

Aan belasting wordt totaal opgelegd 74 gulden.

Kerspel Beilen, Register Hijken 1764 (3 juli)

Voornaam Patroniem Familienaam   Gld. St. Penn.
  Jan   Poppinge   4 0 0
  Harm   Mulder   2 0 0
  Roelof  Hendriks Wessels   2 0 0
  Jan Stevens     2 0 0
  Rutger   Beuker   2 0 0
  Roelof   Heiminge   2 0 0
               
  Hendrik   Geuten   2 0 0
  Albert   Meijeringe   2 0 0
  Wolter Pieters     1 0 0
  Claas   Hattems   1 0 0
  Geert Jannes     2 0 0
  Arent Jansen     1 0 0
  Jan Coerts     2 0 0
  Berent Jansen     3 0 0
  Hendrik   Tinge   3 0 0
  Pieter Wolters   wedw: 1 0 0
  Jan   Wibbelinge   1 0 0
  Jan   Coning   2 0 0
  Roelof   Cloesen   1 0 0
               
  Lucas Jansen     3 0 0
  Hendrik Jans Schuiringe   1 0 0
  Albert   Vordinge   2 0 0
  Albert Jans Schuiringe   2 0 0
  Jan   Coops wedw: 4 0 0
Remis Jacob  Roelofs          
  Roelof   Mulder   2 0 0
  Lucas   Vordinge   2 0 0
Remis Albert Lamberts          
  Arent   Geuten   2 0 0
  Jan Alberts     2 0 0
  Hendrik   Beninge   2 0 0
               
  Derk Alberts     3 0 0
  Derk Tijmens   wedw:  2 0 0
  Roelof   Seuberinge   4 0 0
  Jan Everts     1 0 0
  Jan   Heiminge   1 0 0
  David Davids     1 0 0
Remis Albert   Jansens * wedw:      
  Roelof Hendriks     1 0 0
Remis Albert   Oomties        
  Jan   Hattems   2 0 0
  Geert   Scheper   1 0 0
        Totaal 74 0 0

* = Naam in de bron gecorrigeerd in Jansens. In 1754 staat er Albert Jansen.
Hij is dus kennelijk in de tussenliggende periode overleden.

Bron: OSA, toegangsnummer 0001, inv. nr. 868.2.
URL: http://alledrenten.nl/


Copyright ©: 2018 Piet en Willeke Molema-Smitshoek (Zoetermeer)
Laatste aanpassing: 27 juli 2018.


| home | e-mail | Genealogie Drenthe |