Breustinge Hijken
Haardstedengeld 1695

| Haardstedengeld 1691 - 1692 - 1693 - 1694 - 1695 - 1742 - 1754 - 1764 - 1774 - 1784 - 1794 - 1804 |

| Genealogie Drenthe |
| Wegwijzer Genealogie | Archieven in Nederland |
| home | e-mail |

Inleiding

De registers van het haardstedengeld geven inzicht in de sociale status van een huishouden. Vermeld wordt het aantal paarden waarmee men de es op ging, of soms de omvang van het boerenbedrijf (een vol of half erf). Personen met een nering of ambt betaalden daar 1 gulden extra voor. De armen waren vrijgesteld van deze belasting, maar worden wel allen vermeld. In 1742 werden zelfs akten van remis opgemaakt voor de behoeftigen, waaruit duidelijk blijkt hoeveel onderstand zij ontvingen.

De registers zijn in de meeste plaatsen bijgehouden in 1672, 1691, 1744, 1754, 1764, 1774, 1784, 1794 en 1804. Soms beginnen ze iets later of zijn er meer registers aanwezig.

Dankzij de tienjaarlijkse interval kunnen de registers goed gebruikt worden voor het opstellen van een bewoningsgeschiedenis in de 18e eeuw. Over het algemeen volgde de ambtenaar die de registers opstelde telkens dezelfde route door het dorp. Vandaar ook dat via de oorspronkelijke volgorde van het register achterhaald zou kunnen worden waar het huis gestaan zou kunnen hebben.

Het bedrag dat betaald moest worden voor de belasting is uitgedrukt in guldens, stuivers en penningen.

Bron: OSA, toegangsnummer 0001, inv. nr. 868.2.
URL: http://alledrenten.nl/

Haardstedengeld 1695 in Breustinge Hijcken

In onderstaand lijst worden 37 personen vermeld, waarvan er n is doorgehaald.
Die naam kwam overigens ook al voor in het register.
En persoon in kennelijk vertrokken naar "grol" (Grolloo).

Breustinge Hijcken wordt in 1695 aangeslagen voor totaal 77,00 gulden.

Kerspel  Beilen, Register Breustinge Hijcken 1695 (17 augustus)

Voornaam Patroniem Familienaam   Gld. St. Penn.
Jan Remmels     3 0 0
Jacob Leffers     4 0 0
Wigbelt   Breustinge   4 0 0
Jan   Breustinge   2 0 0
Jannes Hindrickx     4 0 0
Jan   Tesinge   4 0 0
Albert Leffers     2 0 0
Arent Frerickx     2 0 0
Wessel Jansen     2 0 0
Jan   Smenge   4 0 0
Jan   Feninga   4 0 0
Wolter   Tesinge   1 0 0
Jan Roeloffs     2 0 0
Jan Frerickx   woont nu tot grol    
Jan   Tinge   2 0 0
Jan Warrits     1 0 0
Jan Hindrickx     2 0 0
Jan Luijtiens     2 0 0
Jan   Schuijringe   2 0 0
Frerick   Schuijringe   4 0 0
           
Jan Reinders Schuijringe   2 0 0
Roeleff Alberts     3 0 0
Remmelt   Schuijringe   4 0 0
Jan Geers Wekinge   3 0 0
Albert Jacobs     4 0 0
Roeleff   Seubringe   4 0 0
Hindrick   Heijminge   3 0 0
Luijtien   Wicheringe   4 0 0
Jan   Coehoff   2 0 0
Roeloff Gerrits     1 0 0
Geert   Meijringe   4 0 0
Willem   Scheper   1 0 0
Luijtien   Vordringe   2 0 0
Jan   Vordringe   2 0 0
Jan Geers Bults   4 0 0
Hindrick Arents     3 0 0
Jan * Luijtiens (= doorgehaald)      
    Totaal 97 0 0

* De laatste naam is doorgehaald, waarschijnlijk omdat deze naam al (eerder) werd vermeld.

Bron: OSA, toegangsnummer 0001, inv. nr. 868.2.
URL: http://alledrenten.nl/


Copyright ©: 2018 Piet en Willeke Molema-Smitshoek (Zoetermeer)
Laatste aanpassing: 13 juli 2018.


| home | e-mail | Genealogie Drenthe |