Hijken
Haardstedengeld 1692

| Haardstedengeld 1691 - 1692 - 1693 - 1694 - 1695 - 1742 - 1754 - 1764 - 1774 - 1784 - 1794 - 1804 |

| Genealogie Drenthe |
| Wegwijzer Genealogie | Archieven in Nederland |
| home | e-mail |

Inleiding

De registers van het haardstedengeld geven inzicht in de sociale status van een huishouden. Vermeld wordt het aantal paarden waarmee men de es op ging, of soms de omvang van het boerenbedrijf (een vol of half erf). Personen met een nering of ambt betaalden daar 1 gulden extra voor. De armen waren vrijgesteld van deze belasting, maar worden wel allen vermeld. In 1742 werden zelfs akten van remis opgemaakt voor de behoeftigen, waaruit duidelijk blijkt hoeveel onderstand zij ontvingen.

De registers zijn in de meeste plaatsen bijgehouden in 1672, 1691, 1744, 1754, 1764, 1774, 1784, 1794 en 1804. Soms beginnen ze iets later of zijn er meer registers aanwezig.

Dankzij de tienjaarlijkse interval kunnen de registers goed gebruikt worden voor het opstellen van een bewoningsgeschiedenis in de 18e eeuw. Over het algemeen volgde de ambtenaar die de registers opstelde telkens dezelfde route door het dorp. Vandaar ook dat via de oorspronkelijke volgorde van het register achterhaald zou kunnen worden waar het huis gestaan zou kunnen hebben.

Het bedrag dat betaald moest worden voor de belasting is uitgedrukt in guldens, stuivers en penningen.

Bron: OSA, toegangsnummer 0001, inv. nr. 868.2.
URL: http://alledrenten.nl/

Haardstedengeld 1692 in Hijken

In onderstaand lijst worden 42 personen vermeld.

Van deze personen zijn er:

  • 3 keuters;
  • 3 arm;
  • 1 pauper
  • 1 scheper (schaapherder).

Totaal zijn er 64 paarden. Er zijn:

  • 9 met 4 paarden;
  • 2 met 3 paarden;
  • 11 met 2 paarden;

Hijken wordt in 1692 aangeslagen voor totaal 105,00 gulden.

Kerspel  Beilen, Register Hijcken 1692 (15 juni)

Voornaam Patroniem Familienaam   Gld. St. Penn.
Jan Wolters Tiesinge   4 0 0
Hendrick Arents     4 0 0
Hendrick    Tiesinge een keuter 1 0 0
Albert Lefferts   2 peerden 2 0 0
Wessel Jans   ad idem 2 0 0
      (= 2 peerden)      
Arent Frerix   2 peerden 2 0 0
Roeloff Alberts   4 peerden 4 0 0
Jan    Smeenge   4 0 0
Wolter   Tiesinge   1 0 0
Albert Jacobs     4 0 0
Jan   Frerix   2 0 0
de vorige meijer heeft van sijn eijgen lant daeronder gebruickt, vertrekt nae Eemster
Jan    Tinge   1 0 0
Jan   Warris een keuter 1 0 0
Arent Egberts   2 peerden 2 0 0
Jan Hendrix   ad idem 2 0 0
      (= 2 peerden)      
Jan Luitjens   2 p. 2 0 0
Jan  Reijnders   2 p. 2 0 0
Frerick   Schuiringe   4 0 0
Jan   Schuijringe 2 p. 2 0 0
Marisse   Willinge 2 p. 3 0 0
    is een nieuwe meijer. 3 vierendiel huijses      
Remmelt    Schuijringe 4 peerden 4 0 0
Jan Geerts   ad idem 4 0 0
      (= 4 peerden)      
Jan Roelofs   3 p. 3 0 0
    3 vierendiel plaets      
Roeloff   Seubringe   4 0 0
Roeloff   Heiminge   4 0 0
Luitjen   Wicheringe 4 p. 4 0 0
Jan   Koehofs 2 p. 2 0 0
             
Jan Berents   pauper      
Roeloff  Gerrits   keuter 1 0 0
Jan  Egberts   arm      
Albert Egberts   arm      
Geert   Meijeringe   4 0 0
Willem Willems   scheper 1 0 0
Jan en Luichjen   Vordinge 4 p. 4 0 0
Jan Geerts   4 p. 4 0 0
Arent   Mulders arm      
Jan Remmelts Breustinge 3 p. 3 0 0
Jacob   Breustinge 4 peerden 4 0 0
Wigbolt   Breustinge 4 p. 4 0 0
Jan   Breustinge 2 p. 2 0 0
Jannes Hendrix   4 p. 4 0 0
      Totaal 105 0 0

Bron: OSA, toegangsnummer 0001, inv. nr. 868.2.
URL: http://alledrenten.nl/


Copyright ©: 2018 Piet en Willeke Molema-Smitshoek (Zoetermeer)
Laatste aanpassing: 13 juli 2018.


| home | e-mail | Genealogie Drenthe |