RA 1 1663-1694
RA 2 1694-1726
RA 3 1726-1752

Sint Anthoniepolder
Rechterlijk Archief 2

| Genealogie Hoeksche Waard | Archieven in Nederland | Wegwijzer Genealogie |
| home | e-mail |
Inleiding
Deze pagina bevat het uittreksel van het Rechterlijk Archief 2 (1694-1726) van de plaats Sint Anthoniepolder (RA 2 SAP) in de Hoeksche Waard (Zuid-Holland). Dit uittreksel is gemaakt door mevrouw H.J.W.J. Duyvendijk-van Drunen. Wij stellen het slechts (digitaal) beschikbaar via Internet.

Wij wijzen er daarom met nadruk op dat wij niet over (afschriften van) de onderstaande originele akten beschikken.

Uittreksel RA 2 Sint Anthoniepolder 1694-1726
10-1-1694
Test. Geerdt Ariens Dijckhuijzen en Anna Jans Steenhoeck. Voogden Willem A. Vlasblom en Pieter Beesteman

5-3-1694
Test. Jannichie Jacobs huisvr. van Jacob Jans Cooijman ziekelijk. Erfg. haar broeders en zusters van hele en halve bedde, haar man het vruchtgebruik. Er is een inventaris opgemaakt.

2-4-1694
Test. Willem Andries Polderdijk x Teuntje Bastiaans t.o.v. Pieter Andriesse Polderdijk en Jan Gijsberts Timmerman Scg. Willem ziek. Mutueel. Bij mondigheid de kinderen uitkeren 1 m. 300 roe land in de Uijtterdijk W. Heer Beverwijck, 0. de Pastorie tot Delft, Z. de dijk N. de Maas. Langstlevende vruchtgebruik. Bij hertr. vervalt land aan de kinderen Mochten er geen kinderen meer zijn dan zal de langstlevende f 100,- aan de diaconie geven. Langstlevende voogd.

1-5-1694
Willem Andries Polderdijk, Arij Leenderts Deckerx Pleuntie Andries, Heijndrik Jacobs Monster en Arij Jacobs Monster en de voogden van de weeskinderen van Pieter Meeuwis Metselaar geproc. bij Jannichie Andriesse Polderdijk en de weeskinderen van Ingetje Andries Polderdijk geproc. bij Leendert Jans (van der Linden) won. Maasdam en de voogden van weeskinderen van Jacob Heijndriks Monster geproc. bij Maaijke Andriesse Polderdijk, de beide Za. Alle erfgenamen van Andries Arijens Polderdijk. Cavelen land. Trp. 2m. 175 roe weiland aan Pieter Andriesse.

8-5-1694
Vaveling erfgenamen Jacob Jans Cooijman en Jannichie Jacobs de beide Za. Sijmon Arijens Schouwenburg x Neeltie Jacobs Cooijman (uit 1ste huw.) Arij Jacobs Polderman, Willem Jacobs Polderman, Japhet Jacobs Polderman, Pieter Jacobs Polderman, Cornelis Jacobs Polderman ook als voogd over de weeskinderen Aagje Jacobs Polderman vr. van Teunis Jacobs, Pieter Jacobs ook als voogd over de weeskinderen van Neeltie Jacobs Polderman geh. geweest met Giel Jans Hoek. won. KLW. Schouwenburg zal hebben 6 m.400 roe land in Oudeland van Str. De anderen 6 m. 300 roe land in SAP. Ze moeten Schouwenburg f 260,- betalen en aan zijn vrouw 2 zilveren ducatons. Ze verkopen het huis aan Heijndrik Jacobs Monster + 1/2 m. land genaamd de Bocht. Z. wed. Vlasblom, N. de heer Slingelandt, W. erfg. Barbar Leenderts.

23-5-1694
3/4 huis aan Arij Jacobs Monster door Heijndrik Jacobs Monster, Piter Andriesse Polderdijk en Willem Andriesse Polderdijk als bloetvoogden over de weeskinderen van Jacob Heijndriks Monster verwekt bij Maaijke Andriesse Polderdijk de beide Za. W. Arij Meeuwis Metselaar, O. Teunis Teunis Schipper, Z. de onderberm, N. de dijk + land uitterdijk.

2-6-1694
Test. Jacob Arijens Peereboom en Martijntje Jacobs.

7-6-1694
Taxatie huis door erfg. Jannichie Jacobs Polderman op het Swaenegat. Zie boven f 380,-. 0ok taxatie weiland.

6-1694
Obligatie f 433,- tlv Arij Jacobs Monster tbv weeskinderen Jacob Heijndriks Monster.

Junij 1694
Obligatie f 570,- tlv Hendrik Jacobs Monster tbv de weesk. van Jacob Hendriks Monster en Maaijke Andriesse.

Junij 1694
Erfg. Polderman aan Willera Andriesse Polderdijk 2 m. 444 roe weijland f 878,-.

idem
erfg. Polderman aan Pieter Jans Schelling 2 m. weijland. en aan Cornelis Jacobs Polderman 2 m. zaaijland.

1694
Testament Mon Arijens Velthoen en Lijntie Cornelis. Zij ziek te bedde.

1694
Transporten land.

14-5-1695
Uitkoop vijf weeskinderen van Maaijke Sijmons Polderdijk. Bloetvoogd Jacob Sijmons Polderdijk. Teuntie Cornelis out 25j., Sijmon Corn. 24 j., Arij Corn. 17 j., Neeltie Corn. 12 1/2 j., Jacob Corn. 10 1/2 j. Cornelis Jacobs blijft in de boedel.

24-5-1695
Tr.prt. 1 m. 300 roe land aan Willem Andriesse Polderdijk.

1-6-1695
Trp. 3 m. 100 roe land aan Pieter Urberts Hooghvliet. Juffr. Anna Koop. Christa Koop.

24-6-1695
Taxatie helft 18 m. 355 roe land en de huijsinghe enz. Cornelis Swaeneburgh en Hendrik Roos. Voogden Leonardus en Gerardus Spaen. Kind. van Pieter Spaen en Aleidis Truck(?). f 2500,-.

2-10-1695
Testament Willem Claes van Esch en Pietertje Teeuwen van Chaem. Zij ziek. Hij de helft,de kinderen de andere helft. Voogd Geerlof Cornelis van Rhoon.

19-11-1695
Taxatie land Heer Adrijaan van de Raadt.

1-12-1695
Erfgenamen van Dirck Aarts van Gorcum. Wdr. van Neeltje Cornelis. contra Aart Andriesse voor hem selve, Cornelis Andriesse voor hem selve Jacob Polder Schout Pu als oppervoogd over het kind van Andries Cornelis genaamd Jacomijntje Andriesse erfg. van Neeltie Cornelis hun moeij. Dirck Aarts houdt de boedel, meubelen, erf, boomgaard, zilver. Moet de anderen f 70,- uitbetalen. Hij woonde waarschijlijk nr. 50 Polderdijk en was waarsch. zn van Aart Dircks van Gorcum, die won. Md. 17-10-1631 te Rijsoort tr. met Marijke Jans jd. Rijsoort.

17-1-1696
Trp. 5 m. 446 roe weilandt tbv Arij Damisse Hoffman door Pieter Geertse Fonckert. Idem aan Arij Pieters Schipper 3 m. 367 weijlandt, en aan Bastiaan Pieters Schipper 3m. 462 roe.

15-3-1696
Cavelingh Willem Claes van Esch, Arij Jacobs Monster, Mattheus Corn. Barendregt. Hij is wdr. van Pietertie Teeuwen van Chaam. Willem Claes van Esch 1 m. 250 roe land Oudeland van Strijen, 2 m. 300 roe land SAP. Arij Jacobs Monster en Mattheus Cornelis het huis en de inboedel, paarden, beesten meubelen, gout, zilver, hooi en vlas. Zij transporteren het huis aan Willem Claes van Esch, Z. Leendert Bast. Cooijman, N. Clijs Bastiaans Schipper, W. de dijk, O. de onderberm f 550,- Alle haeftelijcke en meubele goederen, linnen, wol enz. f 1500,-

25-3-1696
Uitkoop Arijen Hendriks Smitshoek wdr. aan Leendert Bast. Cooijman over het weeskind van Symon Pieters Dickhuijzen en Grietie Teunis. Arijen H. Smitshoek blijft in de boedel. Uitkoopsom voor kind en kleinkind f 800,-. Arijen Hendriks Smitshoek houdt de f 400,- voor het kleinkind onder zich. Het kind blijft bij hem wonen.

18-4-1696
Trp. 1 m. 42 roe landt aan Jan Bastiaans Cooijman. Pieter Jans Snaaijer en Symon Arijens Schouwenburgh proc. van Sch. en Sch. SAP voor weeskint van Jan Jorisse den Hengst en Neeltie Pieters Snaaijer de beide Za.

29-4-1696
Trp. 2 m. weijlandt aan Pieter Jans Schelling door juffr. Joba van Cruijskercken wed. van de Heer Wor Za.

6-5-1696
Trp. huis aan Mattheus Cornelis Barendregt door Cornelis Jacobs Polderman. WN de dijk, Z. Pieter Jacobs Polderman, 0. de onderberm, f 250,-.

2-4-1696
Proc. Adriana van Bleijenburgh Vrouwe van Biggekerke aan haar zoon om land in Nieuw Bonaventura te verkopen.

4-5-1696
Trp. 3 m. 12 roe weijland hier van aan Pieter Gijsberts Smits. Schuldbrief f 600,- tbv Geerlof Cornelis van Roon.

31-5-1696
Obligatie f 1000,- tlv Willem Claes van Esch tbv Willemptie Sijdervelt onze inwoonster. Onderpand 2 m. 300 roe landt in SAP.

18-9-1696
Ds. A. van Kruijskercken pred. Bleskensgraaf verkoopt 2 m. zaaijland aan Symon Leenderts Vermaese. En nog drie m. zaaijland.

18-10-1696
Trp. 2 m. weiland tbv Leendert Cornelis Sneukelaer door Huijbert Pellican en Jan Stoffels x Lijsbeth.....

12-12-1696
Taxatie 2 m. 300 roe landt in SAP van Arij Isaaks van Maasdam.

28-12-1696
Uitkoop Pieter Bastiaans Vogelaar wdr. van Baeltie Pieters. Hendrik Brugman won. Saarloos oom en voogd. Bastiaan Pieters 12 j., Pieter Pieters 11 j. 7 mnd., Jaepie Pieters 9 j.

1-1-1697
Trp. 2 m. 200 roe weijlandt tbv Pieter Meeuwis uijt de Linden. Leendert Bastiaans Cooijman proc. van Heer Adr. van de Raadt Rot'dam.

30-1-1697
Test. Jan Hendrikcks Monster en Maaijke Cornelis. Hij ziek. Voorkind Jannichie Jans geproc. bij Pleuntje Cornelis Polderdijk. Alle kinderenf 21-

20-3-1697
Trp. 5 m. land tbv Jan Gijsberts Timmerman door Heer Symon van der Bell? Schuldbrief f 1000,-.

16-4-1697
Trp. 1 m. 22 1/5 roe weijlandt aan Jan Bastiaans Cooijman door Gillis....?

8-5-1697
Trp. huis etc. tbv Gijsbert Sijmons Smits door Geerlof Cornelis van Roon en Pieter Cornelis van Roon beide won. Pu. W. Sijmon Gijsberts Smit, Z. de onderberm, 0. Jannichie Arijens, N. de dijk f 350,-.

17-5-1697
Trp. kleijn kamertie met een kleijn voorhuissie aan Sijmon Gijsberts Smits door Pieter Pieters Munter. W.Pieter Pieters Munter, N de dijk, Z. de onderberm, 0. Gijsbert Sijmons Smits f 60,-.

18-5-1697
Trp. 3 m. 150 roe weijland tbv Lijsbeth Willems Polderdijk. Z. Wieltje aan de Gatschen dijk, W. de Heer Ontvanger Stoop, N. de dijk door Jan Gijsberts Vermeulen x Marij Aarts van Es, Cornelis Aarts van Es meerderj. dr. als proc. hebbende van haar broer Jan Aarts van Es.

29-5-1697
Taxatie half huis Verzoek van Arij Hendriks Smitshoek, nagelaten door Marichie Leenderts. O. Leendert Leenderts Veerman, W. Aechie Claes (wed. Jan Dirks Wingert, Z. de onderberm, N. de dijk. f 300,-.

31-5-1697
Verkoop land SAP door Mr. Jacob en Cornelis Pollio Amsterdam aan Jacob Aarts van der Waal. Idem drie m. weijland aan Lammert Wouters van Asperen.

25-6-1697
Trp. 1 m. weiland tbv Klaas Leenderts Greelmaker door Willem Leenderts Vermaese Kerckmeester SAP.

29-9-1797
Obligatie tlv. Ds. Karolus Pijll tbv de Armen.

22-10-1697
Testament Bastiaan Cornelis Gelderblom en Arjaantje Cornelis Polderdijk s'Nachts omtrent 11 uijr. Hij ziek. Aan de kinderen f 600,-.

20-10-1697
Juffr. Marija de Vries wed. Ds. Stratenius (?) 5 m. land aan Pieter Machielse van Voorn. Idem 1 m. 225 land aan advocaat Hoijnck Dordt aan Arij Damisse Hofman.

13-11-1697
Willem Leenderts Vermaese Kerckmeester Authorisatie van Sch. en Sch volgens Octroy van Haar Edele Grootmogenden aan Jacob Jacobs Verhouck 300 roe weijland genaamd het Kerckeleege (?) weijtie. f 250,-.

27-11-1697
Obligatie f 250,- tlv Cornelis Jacobs Polderman tbv Corstiaan vd Graaf.

6-4-1698
Trp. huis etc. tbv Mattheus Cornelis Barendregt. Sijmon A. Schouwenburg voogd over het kind van Jan Jorisse den Hengst geproc. bij Neeltje P. Snaaijer en Neeltie Jacobs Overgau Swaenegat. Z. Cornelis Jans IJsselmonde, N. Cornelis Monster, W. de dijk, 0. onderberm. f 180,-.

19-3-1698
Overdracht land door niet inwoners.

26-4-1698
o.a. 2 m. weiland aan Lammert Wouters van Asperen. 2m.15 roe weiland aan Piter Urberts Hooghvliet

1-5-1698
3 m. 444 roe weiland aan Arij Jacobs Monster Hierop Obligatie f 800,- op Corstiaan van der Graaf. 1 m. 179 roe aan Jacob Jacobs Verhouck.

15-5-1698
Cornelis Claesse Dorst armmeester aan Cornelis Jacobs Polderman een vervallen huis en schuur O. Arjaantje Cornelis (wed. Gelderblom), N. Leendert Leenderts Veerman, W. Pieter Eeuwits van Luijck, Z. de onderberm.

15-5-1698
Cornelis Jacobs Polderman trp. zijn huis op het Swaenegat aan Leendert Bastiaans Cooijman. W. Corn. Jacobs Polderman, N. Hendrik Jacobs Monster, Z. Teunis Bastiaans Schipper, 0. de dijk.

19-5-1698
Trp. huis aan Andries Jacobs Monster door Arij Meeuwisse vd Linden. O Arij Jacobs Monster, W. Jan Hendriks Monster, N. de dijk en de Poldersche Haven f 325,-.

16-10-1698
Akte van Borghtocht tlv Willemijntje Arijens Sijdervelt vr. van Willem Claes van Esch voor Arij Arijens Hitsert haar zoon won. CLW. Hij moet f 250,- uitkeren als boedelhouder van Arjaantje Arijens Stelboer (?) zijn gewesen huijsvrouw bij akte van uitkoop dd CLW tbv Lijsbeth Arijens Hitsert zijn dochtertje geproc. bij Arijaantje Arijens Stelboer. Onderpand voor deze borg de schuldbrief van f 1000,- die Willem Claes van Esch als hypotheek op zijn land bij haar heeft.

18-11-1698
Cornelis Jans Monster aan Andries Meerenburg haeftelijcke goederen voor achterstallige landpacht. Hij mag ze blijven gebruiken.

14-11-1698
Trp. 5 m. land aan Jan Ariens Polder.

17-4-1699
Trp. Land

1-5-1699
Trp. land aan Pieter Jans Besteman. Schuldbrief f 1000,-.

5-5-1699
Trp. land 2 m. aan Aart Thonis Coppe

29-4-1699
Trp. 5 m. land aan Jacob Arijens Polder.

7-5-1699
Trp 5 m. 500 roe weiland aan Jacob Arijens Polder.

10-5-1699
Cornelis Jans Monster schuldig aan Andries Meerenburgh f 183,-.

10-6-1699
Cornelis Jans Monster 2 m. te velde staande haver aan de Heer Klissert Dordt. Is f 180,- schuldig.

30-8-1699
Cornelis Jans Monster en Maaijke Pleune Groenevelt schuldig f 363,- aan de Heer Cletcher ? Thesaurier Dordt.

21-10-1699
Attestatie Isaak Wouters Hooghwerf won. Middelsluijs Gerecht Nu. Jan Cleijn en Juffr. Elizabeth Pijll. Sijmon Leenderts Vermaese komt om de predikant te spreken over een zaak. Hij zegt Isaak Hoogwerf en Aart Capiteijn niet te hebben gesproken.

14-11-1699
Trp. 4 m. land aan Jan Gijsberts Timmerman.

18-11-1699
Trp. idem. Schuldbrief f 1200,-.

6-12-1699
Testament Pieter Urberts Hooghvliet en Neeltie Dirckse. Hij ziek. f 500,- voor de kinderen. Langstlevende voogd.

25-2-1700
Akte Jan Gijse Houck voogd over Pieter Jacobs Polderman om hem mondig te maken.

5-3-1700
Trp. klein huisje aan Pieter jans Schelling door Jan Gijsberts Timmerman. 0. de koper zelf, Z. de dijk N. de sloot van Jan Gijsberts, W. onderberm.

27-3-1700
Proc. op de Heer Everwijn Rentmeester van de Groote kerck Dordt om percelen land te verkopen. 2 m. weijland aan Teunis Bastiaans Bestebreur. 300 roe weijland aan Cornelis Gijsberts van Arckel. 4 m. 300 roe weijland aan Aart Thonis Coppe.

3-4-1700
Akte van scheijding erfgenamen Dirck Adrijaans van der Swaen en Barbar Leenderts. Dammis Arijens Hoogendijk x Cornelia Meerenburgh, Marija Meerenburgh bejaarde dochter, Adrijaan Andriesse Meerenburgh, Adrijanus Geervliet x Dirkje meerenburgh. 4 m weijland, 2 m. zaaijland.

17-4-1700
Trp. 6 m. weijland aan Jacob Jacobs Verhouck, Broeder in de Wetten. Schuldbrief f 2400,- (afgelost 12-3-1792!)

1-5-1700
Trp. 2 m. zaaijland aan Arjaantje Cornelis wed. Bastiaan Cornelis Gelderblom. Trp 1 m.62 roe land aan Jan Bastiaans Cooijman Trp. 300 roe weijland aan Armen SAP door Anth. Leenderts Cooijman Kerkmeester.

17-2-1699
Opdracht landerijen van de kerk te Dordt te verkopen daar de prijs is opgelopen "sulcks tot meerder voordeel en profijt van de voornoemde Godtshuijsse". Voor het geld zullen obligaties en rentebrieven worden gekocht. 5 m. weijland aan Leendert Cornelis Sneukelaar. Obligatie hierop f 900,-. 545 roe weijlandt aan Arijen Damisse Hofman.

5-12-1700
Trp. huis Mattheus Cornelis Barendregt aan Pieter Jans Monster. W en N. de dijk, Z. Pieter Jacobs Polderman, 0. de onderberm.

14-12-1700
2 m. weijland aan Pieter Jans Schelling door Ds. Adr. van Crijskercken Bleskensgraaf.

22-1-1701
en 18-1-1701 Proc. Coenraat Rijp Dordt om land te verkopen van juffr. Cornelia Bouquet met diverse verkopingen.

23-1-1701
Akte van seclusie Jannigje Ariens wed. van Teunis Dircks van der Linden. Andries Jacobs Monster en Mattheus Cornelus Barendregt voogden.

26-3-1701
Trp. huis Swaenegat tbv Gijsbert Jans steenhoek door Pietertje Huijge wed. Bastiaan Leenderts Cooijman. W. Gem.l.Watering, N. Teunis Bastiaans Schipper, Z. huis van de koper, f 310,-.

24-4-1701
Test. Cornelis Claesse Dorst x Teuntie Jacobs Hartigsvelt. Zij ziek. Langstlevende voogd. Uitkeren aan de kinderen bij 25 jaar f 2000,- staande op 6 m. land in Nieuw Bonaventura besuijden den Langen Dam. Zijn er geen kinderen dan aan bloetvoogden uitkeren.

7-11-1702
Testament Pieter Heijndricks Cranendonck. Erfgenaam Jannigje Arijens sijne Moeje.

3-1-1703
Trp. 3 m. weijland aan Jan Bastiaans Cooijman. Wouter L. van Asperen, Leendert Jacobs Coppe, Frans A. Buijtendijk, en Hendrik van der Stoup ex. test. van Jenneke Willems Bleijs. Dezelfden 2 m. weijlandt aan Pieter Sijmons Liesvelt. Dezelfden huis aan Wouter Leenderts van Asperen naast Jacob Cornelis Kleinendorst daar in is overleden Leendert Wouters van Asperen.

13-1-1703
Taxatie half huis en land Jenneke Andriesse wed. Pieter Joh. Schelling naast Willem Andriesse Polderdijk f 150,-.

24-2-1703
Huijg Bastiaans Cooijman, Willem Andriesse Polderdijk x Teuntje Bast. Cooijman, Jacob Jacobs verhouck x Ingetje Bastiaans Cooijman trp. land aan Leendert Bastiaans Cooijman.

1-9-1706
Akte van Caveling tussen de kinderen van Willempje Sijdervelt. Arij Hitsert f 1000,- Geeret f 1150,-, Arij huis, paarde, enz. voor f 800,- Cobis Hitsert? (is er een naam verkeerd overgenomen?).

27-11-1706
Huwelijksvoorwaarden Pieter Sijmons Smits en Arjaantje Bastiaans Weda, wed. Smitshoek. Ieder houdt de ingebrachte eigendommen.Tijdens huwelijk zal hij de baten en lasten van de inkomsten hebben en haar onderhouden. Hij bezit huis, erf, schuur, twee beesten van vier jaar, gereedschap en een bed met toebehoren.

31-1-1704
Test. Leendert Pieters Droogendijk wdr. Leena leenderts Coppe nu x Lijsbeth Jans backer won. onder SAP. Kinderen f 12,- bij 25 jaar.

8-2-1704
Lijsbeth Willems Polderdijk wed. Leendert Jacobs Vermaese trp. huis aan Aart Jacobs Capiteijn, schoonzoon. Huis, schuur, keet en wagenkeet aan de Wiel en ackertie op de sloot van de weijtje af dat aan de weij henen loopt mitsgaders melioratie van de erve gelegen op het Gat. N. Mon Arijens Velthoen, Z. Lijsbeth Willems, W. en 0. de dijk.

8-3-1704
Diverse taxaties land van Willenmijntje Sijdervelt wed. Willem Claes van Esch.

4-4-1704
Aert Thonis Coppe koopt 3 m. 265 roe weijland SAP. 0. Jacob Arijens Polder, W. Arij Jans Verrijp, N. de koper zelf, Z. de Zuidtdijk.

?
Trp. 4 m. land tbv Jan Huijgen van Houck Schout (?!) van Arijen Hendriks Smitshouck Schout SAP.

12-7-1704
Trp. huis aan Maarten Arijens Rijerkerk huis naast Leendert Cornelis Sneukelaar door Bastiaan Willems Polderdijk.

29-7-1704
Testament Arij Hendriks Smitshoek, Schout en Arjaantje Bastiaans Weda. Hij ziek. Voogd. Hendrik Pieters Brugman Charlois.

19-10-1704
Uitkoop Aechie Claes wed. Jan Dircks Wingert. Cornelia, Hendrik, Claessie, Marija, Lijntie, Maaijke, Adam, Segertje, Dirck en Arij. Kinderen en kleinkinderen.

23-10-1704
Testament Pieter Jans Beesteman en Marija Pieters ??

1-5-1705
Pieter Eeuwits van Luijk schuldig aan Willem Jans Winter f 50,-.

8-5-1705
Leendert Pieters Droogendijk trp. aan Pieter Leenderts Sneukelaar huis aan de dijk. Z. Wed. Teunis Gijsberts van Arkel, W. Wateringh, N. de Wiel, 0. de dijk. f 425,-.

25-5-1705
Testament Cornelis Claesse Dorst en Anna Arijens Boer. Zij ziek. Aan de kinderen bij 25 jaar f 400,-

6-7-1705
Test. Jan Jurrie Scheeper. Ziek. Cobis Jans en Bastiaan Jans al zijn goederen. Aan de nagelaten kindskinderen ieder f 3,-.

10-10-1705
Test. Aart Jacobs Droogendijk jm Str. erfg. Isaak Steen (?) en Teuntie Bergheijck zijn moeder.

19-11-1705
Uitkoop Catelijntje Cornelis wed. van Steven Arijens Polderdijk. Cornelis Arijens Polderdijk Maasdam, oom. Arij Stevens 3 1/2 jaar.

9-1-1706
Trp. huis Arjaantje Bastiaans Weda wed. van Arij Hendriks Smitshoek aan de armen van SAP. W. Arij jans Wingert, 0. Leendert leenderts Seeman, N. de dijk, Z. Vrouwe Joh. van der mast. f 733,-.

2-2-1706
Test. Dirck Aarts van Gorcum. Huis naast Arij Ligthart. Tax. f 130,-.

3-5-1706
Trp. huis Aart Jacobs Capiteijn aan Jacob Jacobs Barendregt. Voor beschrijving zie 8-2-1704. f 400-.

11-5-1706
Diaken en armmeester SAP kleijn huijssie en quaat schuurtje aan Leendert Bastiaans Cooijman naast Anthony Cooijman. f 40,-.

11-5-1706
Huisje en schuurtje Gatsche Dijkje aan Jacob Cornelis Nooteboom door diaken en armmeester (dit zijn Cornelis jans IJsselmonde en Willem Andries Polderdijk) naast Pieter Leenderts Sneukelaar. Schuldbrief f 100,-.

31-12-1706
Diaken en armmeester trp. aan Bastiaan Jans Scheeper backkeet en schuurtje. 0. Leendert Leenderts Seeman, W. Pieter Sijmons Smits.

7-7-1707
Trp. huis Wed. Gijsbert Thonis van Arkel tbv Adrianus Havelaar. Gevolm. Jacob Verhouck. Gelegen op het gat aan de hoek van de Maes en de Somerdijk naast de huijsinge van Arij van Dongen en Pieter Pieters Stighter. f 140,-.

6-9-1707
Adrianus Havelaar (is timmerman) verkoopt het weer aan Leendert Jacobs Coppe f 334,-.

21-10-1707
Test. Wouter Leenderts van Asperen en Maaijke Pieters van Hooghvliet. Zij ziek.

1707
Diakenen trp. huis aan Jacob Sijmons Smits (Arij Jans Verrijp en Jacob Verhouck). W. Sijmon Leenderts vermaese, O. Aeltie van Bruggen, Z. Watering, N. de dijk ofte Rijpadt.

10-1-1708
Test. Jan Bastiaans Cooijman en Neeltie Bastiaans Polderdijk. Hij ziek. Wederkerig. Aan de armen f 200,-.

20-3-1708
Jenneke Andries Maagdenburgh overl. zonder wettige descendanten. Taxatie huis f 280,-. 0ok nog taxatie 4 m. weijland. Andries Buijsser, Joost Joosten de H...., Dirck Cornelis Visser accoord.

25-3-1708
Huis Cobis Jans en Bastiaan (doorgestreept) Jans Scheeper aan Jacob Sijmons Polderdijk. 0. Ds Bouvie, W. Leendert Leenderts Seeman, Z. (?) Arjaantje Cornelis, N. de dijk.

3-4-1708
Trp. huis aan Pieter Dircks Hooghvliet. Z. Leendert Cooijman, N. Kleijs Bastiaans door Arij Hitsert onze inwoner f 625,-.

1-7-1708
Taxatie huis Neeltje Bastiaans Polderdijk wed. van Jan Bastiaans Cooijman naast Marija van der Plicht f 200,-. Geen wettige descendanten.

25-9-1708
Test. Neeltie Jacobs Verhouck JD ziekelijk. Erfgenamen haar vader en haar stiefmoeder. (Ingetje Bastiaans Cooijman).

18-3-1709
Test. Arij Jans Verrijp en Annichie Teunis van der Wiel. Hij ziek. Wederkerig.

23-4-1709
Arij Jans Wingert trp. huis aan Geerit Dircks Weeda. O. Pieter Sijmons Smits.

4-11-1709
Neeltie Bastiaans Polderdijk trp. huis aan Pieter Jacobs Zevenbergen. N. Dirck Teunis van der Linden, Z. Marija van der Plicht.

20-1-1710
Test. Cornelis Jans IJsselmonde en Marija Arijens Spruijt. Ieder kind f 8,-.

24-3-1710
Testament Jacob Jacobs Barendregt en Pleuntje Bastiaans Polderdijk. Wederkerig.

19-9-1710
Test. Jan Teunis van der Plas en Neeltie Corn. Zuidtdijck. Zij ziek.

264-1711
Taxatie helft huis nagelaten door Neeltje Cornelis Suidtdijk Swaenegat naast Arij Jans Verrijp f 100,-. Geen wettiege descendanten.

20-6-1711
Jacob Sijmons Polderdijk trp. huis aan Arij Joost Gout. O. Ds. Bouvie, W. Leendert Leenderts Seeman, Z. Arjaantje Cornelis.

13-12-1711
Cornelis Jacobs Polderman x Neeltje Arijens Stoute trp. huis aan Jacob Cornelis Polderman. N. Leendert Leenderts Seeman, 0. Arjaantje Corn., Z. Jacob Verhouck, W. Eeuwits van Luijk. f 250,-. Inboedel ook verkocht. Zij willen blijven wonen voor f 20,- jaarlijks.

7-6-1712
Jan Teunis van der Plas trp. huis aan Cornelis van Brakel met de inboedel.

22-10-1712
Uitkoop Gijsbert Jans Steenhoek. Vier kinderen nagelaten door Soetie Arijens (Rijckhoek). Voogd is Joost Rijckhoek en Jacob Cornelis Kleinendorst. Kinderen: Lijsbeth, Marija, Jan en Arjaantje.

30-1-1712
Uitkoop Pieter Leenderts Sneukelaar van het nagelaten weeskind van Dirkje Teunis van der Linden. Dirk Teunis van der Linden bloetvoogd. Neeltie Pieters Sneukelaar out 6 jaar.

12-4-1713
Trp. huis Sijmon Leenderts Vermaese aan Teunis Pieters Labaaij. O. de Vrouwe van Goidschalkenoort, W. Pieter (?) Polderdijk, N. de Maes.

22-4-1713
Arij Ariens van Drongelen aan Arij Jacobs Kleinendorst naast Jacob Cornelis Kleinendorst en Meijnaert Pieters van Hooghvliet.

8-5-1713
Arij Pieters Schipper aan Aechie de Recht wed. van Bastiaan Pieters Schipper drie m. weijland.

28-1-1714
Taxatie van huis van Leendert Pieters Sneukelaar nagelaten door Pieter Leenderts Sneukelaar naast Jacob Jacobs Barendregt. f 242,-.

17-5-1714
Notaris ? Gouda Juffr. Marija Swaenenburgh meerderj. dr. van Mr. Cornelis Swaenenburgh Za. o.a. 20 m. land in SAP, daar Dirk Teunis van der Linden bruijker van is. Zij stelt Anthony van Krimpen aan als administrateur.

9-6-1714
Proc. Lammert de Reus van Geerit Jans de Deugd Metselaarsbaas Strien. Hij mag verkopen het huis, daar Lammert de Reus nog in woont aan de Poldersche Dijk naast de huijsinghe van Arjaantje Bastiaans Gelderblom.

10-6-1714
Dirk Jans Wingert MHL, Arij Janse Wingert Strien, Leendert Jacobs Coppe ieder voor een derde borg voor Wed. Pieter Leenderts Coppe die f 64,- schuldig is aan de Rentmeester van de Groote Kerk Dordt. (de wed is Segertje Jans Wingert).

13-10-1714
Trp. van een huis door Lammert de Reus aan Geerit de Deugt. W. Arjaantje Bastiaans, Z. de boezem van de Watering, N. de dijk, 0. Maarten Arijens Rijerkerk.

8-11-1714
Willem Bastiaans Polderdijk, Jan Bastiaans Polderdijk, Pieter Hendriks Zevenhuijzen x Jannigje Bastiaans Polderdijk, Pieter Jans Geus, Cornelis de Belder x Willempje Bastiaans Polderdijk, erfgenamen van Neeltie Bast. Polderdijk. Zij dagvaarden Andries Esseboom om een inventaris op te maken (is wdr. van Neeltie Bastiaans).

21-11-1714
Dirk Teunis van der Linden won. SAP is schuldig aan de Heer Anthony van Krimpen(?) proc. hebbende van Juffr. Swaenenburgh en de Heer Geerit Spruijt (?) f 500,- landpacht. In twee termijnen fee betalen 1ste aanst. Kerstmis 1714, 2de Meij 1715. Te betalen van de vruchten, die bij Dirk Teunis in de schuur leggen. Comp. ook Joris T. vd Linden hem sterk makende voor zijn zuster Arjaantje vd Linden, die zich zelf tot botg stelde voor haar broer.

15-12-1714
Trp. weijland e.d. Tax. percelen land.

23-3-1715
Proc. Maarten Arijens Rijerkerk op Willem Bastiaans Polderdijk won. Buijtensluijs om publiek te verkopen het huis, waarin hij woont aande Poldersche dijk naast Leendert Cornelis Sneukelaar.

26-3-1715
Diakenen trp. aan Geerit Jans Monster een huisje naast Arij Joosten en Bastiaan Jorisse Scheeper.

3-4-1715
Jan Heijndriks Monster en Maaijke Cornelis Bosman verkopen aan Arjaantje Cornelis wed. Bastiaan Cornelis Gelderblom huis, schuur erf naast Andries Monster en de kooperesse. Huis te mindere prijze verkocht onder voorwaarde dat Jan en Maaijke er in mogen blijven wonen.

21-5-1715
Diakenen trp. een huis op het Swaenegat aan Pieter Cleijsse Schipper naast Jacob Sijmons Polderdijk.

14-9-1715
Geerit de Deugd trp. aan de diaconie een huis. W. Arjaantje Bastiaans, 0. Willem Bastiaans Polderdijk (of Maarten A. Rijerkerk?)

25-4-1716
Barthout van Slingelandt trp. een huis aan Arij JAns Verrijp (hij woont er al in) en 1 m. weijlandt. W. de Maes, Z. Hendrik Jacobs Monster, 0. de kruin van de dijk, N. Arij Cornelis IJsselmonde. f 1400,-.

21-5-1716
Dirck Cornelis Visser, Sander Jacobs van der Waal x Annigje Joosten Dammis (?) Pijl x Geertje Joosten, Arij in 't Velt x Lijsbeth Joosten verkopen aan Dirk Pieters van Hooghvliet 4 m. land f 650,- contant Schuldbrief f 600,- tbv Dirck Visser.

20-10-1716
Test. van Maaijke Jans Jongedochter (?) wed. van Pieter Andriesse Polderdijk. Erfgenamen alle kinderen van Maaijke Andriesse, van Jannichie Andriesse, van Willem Andriesse en Neeltje Arijens Polderdijk. Kleren, gout en zilver aan de kinderen van Arij en Andries Jacobs Monster en Willem Andries Monster. Wol en linnen aan Neeltje Willems Polderdijk. (Akte is slecht te lezen!)

23-10-1716
Test. Arij Sijmons Smits. Erfgenamen Jacob Sijmons Smit, Pieter Sijmon Smits, weeskinderen van Gijsbert Sijmons Smits. Zijn vader Sijmon Gijsberts Smits het vruchtgebruik. Hij mag in nood de hoofdsom aanspreken.

13-12-1716
Hendrik Jacobs Monster trp. huis aan Geerit Jacobs Monster Swaenegat tegenover Anthony Gooijman. Door Geerit Jacobs bewoond.

14-12-1716
Diakenen trp. aan Hendrik Jacobs Monster Swaenegat huis naast Arij Jans Verrijp en Gijsbert Jans Steenhoek.

26-3-1717
Afrekening Arjaantje Jacobs van Bruggen Za.

27-3-1717
Jacob Sijmons Smits en Pieter Sijmons Smits trp. aan Bastiaan Jans Scheeper een huis op het Swaenegat naast Arij Jans Verrijp en Gijsbert Jans SteenhoekO.(?) op de huijsinge van Catharijntje Cornelis Bijl. Bewoont geweest door de voorgaande possesseur. = Arij Sijmons Smits.

1-5-1717
Trp. huis door Leendert Jacobs Coppe aan Arij Cornelis Bestebreur op het Gat in de hoek van de Maes en de Somerdijk naast Arij van Dongen en Pieter Stighter. f 400,-.

12-5-1717
Pieter Jans Besteman trp. huis aan Hendrik Jacobs Monster. Z. Jacob Sijmons Polderdijk, N. Marija van der Plicht, W. de dijk, 0. de sloot. f 150,- schuldbrief.

17-5-1717
Arij Sijmons Smits geen wettige descendanten taxatie 2 m. land in Oudeland van Str. f 250,-.

10-7-1717
Jacob Barendregt armmeester, verkoopt in opdracht van Sch. en Sch. een huis aan Leendert Jaccobs Coppe aan de dijk.

12-12-1717
Neeltie Dircks Rijerkerk is schuldig aan Arjaantje Cornelis wed. Gelderblom f 300,-.

13-12-1717
test. Wed. Pieter Andries Valkenburg (= Marij Jans Steenhoek). Zowel vr- als nakinderen f 50,-. Voogd Arij Jans Zevenbergen.

6-3-1718
Test. Pieter Gijsberts Smits en Soetien Gijsberts Beertman. Wederkerig. Voogden Jan Pieters Smits en Gijsbert Pieters Smits.

4-7-1718
Contract tussen Jacob Polder en wed. Mattheus Coddeus over uitpadt land gelegen bij de watermolen, een stuk 3 mergen, een stuk 3 m. 15 roe.

5-10-17l8
Test. Arij Jacobs Monster en Teuntie Cornelis Barendregt. Zij ziek.

6-12-1718 Tax. 2 m. land op verzoek van Cornelis Spruijt secr. CH. nagelaten door Grietie Joris Groenhoudt, die zonder desc. is overleden.

19-12-1718

Dirck Aartsen van Gorinchem vele jaren geleden overleden. Erfg. zijn arme mensen,die worden onderhouden. Niets te vorderen.

8-2-1719
Mattheus Cornelis Barendregt schuldig f 340,- landpacht.

24-2-1719
Jacob Cornelis Kleinendorst contra .... (niet te lezen!) te CLW.

17-4-1719
Trp. 2 m. 175 roe weijlandt aan Isaak Bastiaans Boer door Maaijke Jans wed. Pieter Andriesse Polderdijk in de Uijtterdijk.

29-4-1719
Trp. 3 m. 150 roe land aan Cornelis Maaskant door Arij Claasse van Gempel x Lijntje Pieters Rijerkerk haar aangekomen van Neeltje Corn. Gelderblom, f 1200,-.

15-5-1719
Obligatie tlv Neeltie Dircks Rijerkerk tbv Jan Huijge van Houck f400,-.

12-7-1719
Akte van arrest door Heer Arnoldus van Hoofft, Houtcooper Dordt op 2 m.139 roe koolsaat. Land in gebruik bij Teunis Jabaaij.

29-8-1719
Joppie Ariens wed. van Dirck Jans Cleijn stelt als voogden over haar boedel en haar kinderen Geerit Dircks en Jan Dircks haar zonen.

30-8-1719
Tax. diverse stukken land op verzoek van Pieter van Everwijn secr. Dordt.

1-9-1719
Test. Andries de Kat en Anna Bastiaans Gelderblom. Hij ziek.

17-10-1719
Contract Arjaantje Cornelis wed. Bastiaan Cornelis Gelderblom met haar kinderen.

30-10-1719
Test. Andries Buijsser en Cornelia Bastiaans Gelderblom.

28-11-1719
Obligatie tlv Gijsbert Jans Timmerman f 1000,- tbv Anna Pieters Hartgoet wed. van Daniel Visser. Als hypotheek.

22-12-1719
Uitkoop Willem Brugman wdr. van Hendriksje Jacobs Polderdijk. Twee weesk. Jacob Willems en Jannigje Willems. Symon Jacobs Polderdijk oom en voogd.

23-12-1719
Trp. huis op het Gat aan Jan Leenderts van Hoogvliet,die er in wil blijven wonen met vuur en licht.

23-3-1720
Trp. 1 m. 150 roe weiland door Maaijke Jans wed. Pieter Andries Polderdijk aan Pieter Meeuwis Uijtterlinde in de Uijtterdijk f 550,-.

11-5-1720
Trp. huis Symon Gijsberts Smits aan Jacob en Pieter Symons aan de Polderdijk. W. Aeltie Jacobs van Bruggen en O. Grietie Jans Blaak.

3-7-1720
Trp. 5 m. 300 roe saaijland aan Cornelis Bastiaans Gelderblom door Marija Johanna vd Steen wed. Heijdenrijck. f 2300,- contant.

3-8-1720
Gijsbert Pieters van Hooghvliet verkoopt aan Dirck Pieters van Hooghvliet 2 m. 45 roe land hem aangekomen van zijn moeder Neeltie Dircks Rijerkerk SAP.

25-10-1720
Erfg. Heer Nooij Dordt verkopen land.

11-12-1720
Pleuntie Jans Monster wed. Pieter Eeuwits van Luijk ziek. Erfg. haar kinderen. Jongste kind Cornelis krijgt f 40,-.

28-3-1721
Test. Teunis Jabaaij en Lidewij Bastiaans Gelderblom. Langstlevende. Voogden Pleun Groenevelt en Jacob Barendregt. Kinderen f 100,-.

10-4-1721
Arij en Andries Monster test. voogden over nagelaten goederen van Maaijke Jans wed. Pieter Andries Polderdijk verkopen het huis aan Eeuit Pieters van Luijk naast Pleuntie Jans en de wed. van Pieter Bastiaans Vogelaar f 340,- + f 16,-. Schuldbrief bij Arij Jans Verrijp.

12-5-1721
Teunis Teunis van Cappel, Teunis Jans Roos x Anna Pieters Hartigsvelt, als last hebbende van haar man Andries Jans van der Linden, Jacob Symons Smits x Teuntie (Trijntie) Jans Hendrik Teunis van Cappel, zoon uit 2de huw. Anthony Teunis van Cappel uitlandig cavelen nagelaten goederen van Arjaantje Teunis de Post. Huis, hoogaars enz. T. T. van Cappel moet aan de kinderen f 325,- uitkeren. Hij krijgt huis, hoogaars enz.

20-5-1721
Test. Hendrik Jacobs Monster x Marij Pieters Dorst. Hij ziek. Voogden Arij Arins (?) Monster en Pieter Claase Dorst.

6-6-1721
Arij Jacobs Monster wdr. Pietertje Cornelis Barendregt en Cornelia Bastiaans Gelderblom wed. Andries Buijsser maken huw.voorw. Voogden Dirk van Hooghvliet en Geerit Jac. Monster Cornelis Bastiaans Gelderblom en Jacob Barendregt.

15-6-2721
Uitkoop Symon Jacobs, Cornelia Jacobs, Emmigje Jacobs Polderdijk van twee weeskinderen van Hendrikje Jacobs Polderdijk verwekt bij Willem Brugman met name Jacob 9 jaar en Jannigje 5 jaar.

5-7-1721 Meinaart Pieters van Hoogvliet verkoopt huis naast Cornelis Claasse Dorst en Arij Jacobs Kleinendorst aan Jan Ariens Kleijne.

15-11-1721
Trp. 2 m. 150 roe weiland. Dirk en Gijsbert Pieters van Hoogvliet voogden over de weeskinderen van Urbert van Hooghvliet aan Wouter L. van Asper. Obligatie tbv Marij Jans van Houck f 700,-.

7-12-1721
Arjaantje Pieters Smits wed. van Jan Keijser Rhoon geeft proc. aan Jan Pieters Smits MHL om land en huis enz. te verkopen. Ondert. door Sch. en Sch. Rhoon.

8-12-1721
Verklaring Arij Jans van der Wiel, dat twee paarden staande bij Dirk Teunis van der Linden van hem zijn.

10-12-1721
Trp. 3 m. 42 roe weiland Jan Pieters Smits voor hem zelve en als voogd over weeskind van Arij Cornelis Boender, Gijsbert Pieters Smits voor hem zelve en als voogd, Cornelis Pieters Smits en Jan Pieters Smits ipv Arjaantje Pieters Smits aan Jacob D. Visser Pu. f 1031,-.

2-1-1721
Coenraat van Noorwegen ontv. Gem.l.middelen authorisatie van Juffr. Marija Spruijt wed. Paulus Boschvelt. Verkoop van een huis aan de Zuiddijk. Z. de sloot van het Oudeland van Str., W. Arij Verrijp, toebe- horende Cornelis van Brakel achter met verp. en landpacht op 12 m. land in Oudeland van Str. Gemeijnt door Jan Cleijsse Schipper 23-4-21.

14-12-1721
's avonds 7 uur. Geerit Jans Monster en Hadewij Ariens Geerlof Test. Zij ziek. Voogden Pieter Willems van der Houck en Pieter Jans Monster twee zilveren spelden en vier belletties, ketting met goud slot, boeke met zilveren sloten. een paar zilveren gespen zilveren beugeltas, goud speld

10-1-1722
Accort tussen de kinderen van Jacob Pieters Polderdijk en Arjaantje Hendriks. Symon Jacobs Polderdijk het huis, Emmigje en Cornelis ieder een bed met toebehooren.

26-3-1722
Cornelis en Emmigje Jac. Polderdijk abonderen hun boedel. Sch. en Sch stellen Jacob Polder en Hendrik Kleijn als adm.

9-3-1722
Proc. op Pieter Spaan om een huis en 18 m. land te verkopen.

8-4-1722
Trp. van een huis enz. aan Hendrik Crijne Tuck door voorg. possesseur beseten (?) en bewoond geweest door Anthony van Crimpen op last van juffr. Swaenenburgh f 220,-.

18-4-1722
Neeltie Pieters Uijtterlinde wed. Jacob Ariens Hooghvliet, Lena Pieters Uijtterlinde wed. de Bay. Erfg. van Pieter Meeuwis Uijt de Linde. Hendrik Pieters van Golen mede erfgenaam. (?)

5-5-1722
Trp. huis van Jacob en Pieter Symons Smits aan de kinderen van Cornelis van Brakel en Anna Jans Kleijn. Naast Grietie Jans Blaak en Aeltie Jacobs van Bruggen.

26-5-1722
Cornelis Claesse Dorst is f 600,- schuldig aan Jan Geervliet s'Gr.

20-6-1722 Jacob Polder en Hendrik Cleijn curators in geabond. boedel van Symon Jacobs Polderdijk. Een huis aan het Swaenegat aan Symon Lantheer naast wed. Hendrik Jacobs Monster en Piter Cleijsse Schipper.

23-8-1722
Tax. land en een huis (niet omschreven) nagelaten door Pleuntje Drogendijk IJsselmonde.

18-12-1722
Test. Leendert Cornelis Sneukelaar x Neeltje Pieters. Arij Bastiaans van de Wael en Geerit Hoffland voogden de laatste sch. van Gr. Lindt. Dochter gebruik van huis en land, daarna naar Jacob Belder en Teunis Bestebreur.

9-10-1722
Jannichie van Asperen beledigt Geertrui Jans Roos.

23-12-1722
Leendert Cornelis Sneukelaar verkoopt eenn huis aan Jacob Gijsbert Beljert staande op het Gat. Z. Jacob Nooteboom, W. Willem Leenderts Vermaese, N. Jacob Jacobs Barendregt, 0. Gem.l.dijk. f 100,-.

23-12-1722
Grietie Jans Blaak wed. Gijsbert Symons Smits aan Jan Gijsberts Smits haar huis. Aan de Maaskant een tuin. O. Gem.l.dijk, Z. Jacob Polder, W. de kinderen van Cornelis van Brakel, N. de dijk.

27-12-1722
Tax. land, 30-12 verkoop land.

21-1-1723
Caveling kinderen Pieter Gijsberts Smit en Soetie Gijsberts. Jan Pieters, Arjaantje Gijsberts (! Pieters) Cfijsbert Pieters. Aan Cornelis Pieters het huis staande onder s'Gr. op het Gat. 17-4-1723 Cornelis is f 220,- schuldig aan de anderen.

13-3-1723
Uitkoop (?) Cornelia Hendriks van der Griend wed. van Pieter Bast. Vogelaar. Mitsgaders Cornelis Jacobs Polderdijk en Andries Pieters Vogelaar. Corn. Polderdijk x Annichie Pieters het huis zo lang zij leven.

10-4-1723
Dirck Pieters van Hooghvliet is f 800,- schuldig aan Aeltie Klencke z van Bastiaan Klencke won. Reedijk Dordt. Moet 10-4-1724 worden afgelost. Onderpand land en huis.

10-5-1723
Bastiaan Leenderts Cooijman won. MHL en Leendert Bastiaans Cooijman SAP als borg. Schuldig f 400,- aan Dirck Oorschot.

3-11-1723
Obligatie Arij Jacobs Monster aan Hendrik Pieters van Golen en Neeltie Pieters Uijt de Linde en Lena Pieters Uijt de Linde wed. Geerit ..... f400,-.

23-12-1723
Tax. 3 m. 144 roe weijlandt op verzoek van Sch. en Sch. Papendregt.

30-11-1723
Neeltie Ariens van Dongen wed. Jan Leenderts Hooghvliet verkoopt huis aan Bastiaan Pieters Geus op het Gat tussen Arij Cornelis Bestebreur en Cornelis Cornelis van Arkel.

27-3-1724
Test. Jacob Cornelis Kleinendorst x Aegje Jans Steenhoek. Hij ziekelijk.

10-5-1724
2 m. weijlandt aan Sander Jacobs van Driel.

15-5-1724
Obligatie f 1000,- tlv Arij Jacobs Monster tbv ... ? Dordt. Onderpand land.

7-6-1724
Trp. huis Cornelis Claesse Dorst Za. en Anna Ariens Boer Za. gew. hebbende SAP aan Lijsbeth Cornelis Dorst minderj. dr. door Paulus Ariens Boer voogd. 0. Gijsbert Pieters Smit, Z. de boezemsloot, W. Meijndert Pieters van Hooghvliet, N. Rijpadt.

24-6-1724
Test. Cornelis Jacobs Polderdijk x Anna Pieters Vogelaar. Hij legateert aan de kinderen van zijn zuster Hendrikje zilveren broeksknopen en gesp. Zij aan haar moeder bloedkoralen ketting.

12-7-1724
Jan Huijge van Houck ontvanger Verpondingen 100ste en 200ste penning stelt voorwaarden voor verkoop huis van Mattheus Corn. Barendregt. Arij Jans Verrijp koopt het na afslag voor f 160,-.

6-1-1725
Lucretia Arlebout wed. van Ds. Joh. Bouvie verklaart onder eede geen 20.000 gulden gegoed te zijn en geen geld uit kerkelijke goederen te trekken.

25-1-1725
Dirck Pieters van Hooghvliet, medeschepen, verkoopt aan Ds. Nicolaus Martinus en Henricus Lydius Md. 5 m. Landt in SAP f 1150,-.

21-7-1725
Tax. landt nagelaten door Heer Wigbold van der Does.

13-11-1725
Obligatie tlv Willem Leenderts Vermaese won. de Hitsert tbv de weeskinderen van Cornelis Gijsberts van Es. f 931,-. Onderpand 3 m. Land.

27-11-1725
Uitkoop drie kinderen van Jacob Cornelis Nooteboom en Steijntje Jacobs Capiteijn Za. Jan Jans de Heer en Jacob Jacobs Nooteboom voogden. Neeltie, Leendert, Marija. Vader in de boedel.

17-7-1726
Arij Ariens s'Gravendeel x Lijsbeth Cornelisse Dorst. f 400,- schuldig

22-7-1726
Test. Arjaantje Cornelisse Polderdijk wed. Bastiaan Corn. Gelderblom. (ipv dochter Pleuntje, die overleden is haar kinderen erfg.)

15-10-1726
Dirck Pieters van Hooghvliet heeft al zijn goederen geabondeerd.

2-12-1726
Arjaentie de Regt wed. Bastiaan Pieters Schipper f 1000,- schuldig. Zoon Anthony Bastiaans borg.

23-12-1726
Jacob Andries Monster koopt uit geabondeerde boedel van Dirck P. van Hooghvliet het huis naast wed. Leendert Bastiaans Cooijman en Pieter Cleijsse Schipper. Dingeman Claesse Scheijer 4 m. zaaijland als crediteur van Dirk Pieters van Hooghvliet.

Bewerking door: mevrouw H.J.W.J. Duyvendijk-van Drunen.


Copyright ©: 1997-2018 Piet en Willeke Molema-Smitshoek (Zoetermeer)
Laatste aanpassing: 16 september 2018.


home | e-mail | Genealogie Hoeksche Waard |