De webmasters

| Genealogie Groningen | Genealogie Drenthe | Genealogie Hoeksche Waard | Genealogie Zeeland |
| Archieven in Nederland | Wegwijzer Genealogie |
| home | e-mail |

Even voorstellen

Wij zijn Piet en Willeke Molema-Smitshoek. Sinds 1987 wonen we in Zoetermeer. Piet is geboren in 1955 te Heerenveen en is opgegroeid in Drenthe. Willeke is geboren in 1958 te Rotterdam.

Het begin

Sinds 1989 zijn we beiden besmet met het genealogievirus. Ons onderzoek hebben we gestart bij het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) in Den Haag (naast het Centraal Station). Daar vonden we in het familiedossier Smitshoek een aantal politiestaten. Deze formulieren diende men in de tweede wereldoorlog in te vullen als men werkzaam was bij de politie. Door de gesprekken met opa Smitshoek, die één van de agenten nog heeft gekend, werd het enthousiasme voor het familieonderzoek verder aangewakkerd.

Willeke's voorouders bleken van het Zuid-Hollandse eiland de Hoeksche Waard te komen. Al snel kwamen we voor het uitzoeken van de familie Smitshoek en de kwartierstaat van Willeke terecht in het Museum Hoeksche Waard in Heinenoord.

De families Molema (Molenaar/Mollema) komen oorspronkelijk uit de provincie Groningen. Om praktische redenen (reisafstand) zijn we daar later mee begonnen.

Het onderzoek naar de familie Baljé (de familienaam van Willeke's moeder) en de kwartierstaat van Piet bracht ons uiteindelijk ook in Zeeland en Drenthe.

Onze gegevens verwerken we met het Nederlandse genealogieprogramma Hazadata. Informatie over dat programma kunt u opvragen bij Jan Diebrink. Er is overigens ook een Hazadata-gebruikersgroep.

Doel van onze site

Door onze site hopen we tot gegevensuitwisseling met anderen te komen. Om te voorkomen dat een ieder zonder overleg complete genealogieën van onze website haalt, hebben we ons beperkt tot het vermelden van stamreeksen en een index van onze kwartierstaat. Op verzoek verstrekken we eventueel meer gegevens. Wij verwachten daar dan wel reacties op in de vorm van aanvullingen en/of correcties.

Tevens proberen we met onze pagina's genealogen met elkaar in contact te brengen die onderzoek doen in dezelfde regio's, te weten:

Indien u overigens ook onderzoek doet naar families uit deze regio's stel ons dan daarvan op de hoogte zodat we een verwijzing naar uw website of uw e-mail adres kunnen opnemen.

Bovendien willen wij anderen attenderen op interessante sites op onze pagina Wegwijzer genealogie. Inmiddels hebben we op die pagina in 37 rubrieken vele verwijzingen opgenomen naar pagina's op het World Wide Web.

Daarnaast zijn we eind 1998 begonnen met het opzetten van de pagina's met informatie over archieven in Nederland zoals openingstijden en bereikbaarheid. Uit een discussie in de nieuwsgroep SOC.GENEALOGY.BENELUX bleek dat iets dergelijks nog niet op het web aanwezig was. Wij hebben toen de taak op ons genomen die informatie op onze site te verzamelen.

Het kost echter veel moeite om de gegevens up-to-date te houden. Dat kan alleen met steun van alle genealogen. Daarom het verzoek om een e-mail naar ons te sturen als u op onze pagina's informatie vindt die niet juist of onvolledig is. Dat geldt uiteraard ook voor archieven die nog in de lijst ontbreken en volgens u nog toegevoegd moeten worden. We nemen overigens niet alleen informatie op van overheidsarchieven, maar ook van particuliere- en verenigingsarchieven die voor een genealoog van belang kunnen zijn.

Verdere ontwikkelingen

Door onze website en deelname aan de discussielijst Genealogie Zeeland zijn we in mei 2000 door Sietske Hoogerhuis, de eigenaar van die lijst, gevraagd om co-moderator te worden. Aan dat verzoek hebben we voldaan.

Daarnaast hosten we op verzoek van Theo Strik, host van het DutchGenWeb, sinds eind mei en begin juni 2000 de volgende vragenforums (de WorldGenConnect query boards bij Rootsweb):

Op 9 februari 2001 hebben we naast het vragenforum Hoeksche Waard een mailinglist (discussielijst) Genealogie Hoeksche Waard gestart bij Rootsweb, omdat uit eigen ervaring is gebleken dat genealogen eerder gebruik maken van een mailinglist dan van een query board.

Een link naar de betreffende websites vindt u uiteraard ook terug op onze regionale pagina's en wel onder het item Vragenrubrieken.

We hopen dat we ook door onze bijdrage daaraan aan verdere gegevensuitwisseling kunnen bijdragen.

Tot slot

Mocht u positieve dan wel negatieve op- of aanmerkingen hebben op onze site of op de gegevens die daarop zijn vermeld laat het ons dan weten zodat we eventueel wijzigingen daarop kunnen aanbrengen.

Wij hopen dat uw bezoek aan onze site aan uw behoefte voldoet en dat u er regelmatig terugkeert voor een bezoek. Met een grote regelmaat worden de pagina's door ons gewijzigd en aangevuld met extra verwijzingen.

Piet en Willeke Molema-Smitshoek


Copyright ©: 1997-2009 Piet en Willeke Molema-Smitshoek (Zoetermeer)
Laatste aanpassing: vrijdag 8 mei 2009.


home | e-mail |