books

Hoeksche Waard
plaatsen
families
landbouw
diversen

Boeken betreffende de Hoeksche Waard


| Genealogie Hoeksche Waard | Streekmuseum Hoeksche Waard |
| Wegwijzer Genealogie | Archieven in Nederland |
| home | e-mail |
Inleiding
Onderstaand een kleine greep uit boeken die betrekking hebben op de Hoeksche Waard en op families uit die streek.
We houden ons aanbevolen voor aanvullingen op deze pagina. Ook als u van plan bent een boek uit te geven, willen we dat op deze pagina graag vermelden.

Zie ook onze pagina's met publicaties over:


De Hoeksche Waard


Boerderijenboek Hoeksche Waard

In juni 2007 is een uniek en prachtig boerderijenboek van de Hoeksche Waard en hun bewoners verschenen. Dit is een vervolg op het boek, dat in 2006 is verschenen over nagenoeg alle (200) boerderijen op het Eiland van Dordrecht (deel 1). 

Eilandgeschiedenis in beeld

Afbeeldingen van de Hoeksche Waard uit de 17e eeuw tot en met de 19e eeuw / uitg. ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het Streekmuseum Hoeksche Waard. - Heinenoord, 1979.
O.a. te verkrijgen bij het Streekmuseum Hoeksche Waard
Fotoboek met zwartwit foto's van tekeningen en prenten van de Hoeksche Waard.

De Grote Waard : geschiedenis van een Hollands landschap

Door Wim van der Ham. - Rotterdam : Uitgeverij 010, 2003.
ISBN: 90 6450 506 3 (uitverkocht)
Zie: Informatie van de uitgever

Het bestuur van het oostelijk deel van de Hoeksche Waard tussen 1700-1780

Schouten en schepenen van 's-Gravendeel, Maasdam, Putterhoek en Strijen nader bekeken door Martine Zoeteman. - Afstudeerscriptie vaderlandse geschiedenis Rijksuniversiteit Leiden, 1994.

Van Turnhoutervoorde tot Strienermonde

De ontginning-nederzettingsgeschiedenis van het noordwesten van het Maas-Schelde-Demergebied 400-1350 : een poging tot synthese
Door K.A.H.W. Leenderts. - Walburg Pers, Zutphen, 1996.
ISBN 90 6011-970-3
Uitverkocht.

Tractaet van dyckagie

Van Andries Vierlingh ; uitgegeven door J. de Hullu en A.G. Verhoeven. - 's-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1920.

Kronyken van Vermaat 1808-1852

Soort dagboek. Bevat ook veel familiegegevens.
Poortugaal, voorjaar 1997. 542 blz. - ISBN 90-8036861-X.
Drukkerij: Delta Psychiatrisch Ziekenhuis in Poortugaal.

De Hoeksche Waard van nu

Een herinnering voor later. - Heinenoord : Stichting Streekmuseum Hoeksche Waard, 1993.
Fotoboek over de Hoeksche Waard.

Hoeksche Waard ongekend onbemind

Door Marja Visscher. - Oostvoorne : Deboektant, 1999. - ISBN 90-55534-114-2
Adres uitgeverij Deboektant: Voorweg 58, 3233 SL Oostvoorne
O.a. te verkrijgen bij het Streekmuseum Hoeksche Waard
Fotoboek met circa 100 kleurenfoto's van ieder dorp in de Hoeksche Waard.


Families


De familie Baars uit Oud-Beijerland in de Hoeksche Waard 1590 - 1995

Door C. en J. Baars. - Uitgeverij Pirola.- ISBN 90-6455-217-7

De geslachten Cranendonck in Holland ca. 1400-ca. 1700

Door K.J. Slijkerman en C. Sigmond. Rotterdam 1992. Het boek bevat 596 pagina's en heeft een uitgebreide index. - ISBN 90-73-240-10-7.
Het behandelt o.a. een geslacht Cranendonk alias Bootser in Cillaarshoek en een geslacht Cranendonck in 's-Gravendeel. Daarnaast veel geslachten in Rotterdam, IJsselmonde, Charlois e.o.

De parenteel van Doen Beijensz. I

Door J.J. Vervloet in samenwerking met de werkgroep Doen Beijensz.
Rotterdam : Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie "Ons Voorgeslacht", 1989.
De parenteel behandelt zijn nageslacht voorkomende o.a. in de Hoeksche Waard tot ca. 1800.
De voorouders van Doen Beijensz. worden vermeld in Ons Voorgeslacht, jaargang 47, maart 1992. Aanvullingen en correcties hebben gestaan in Ons Voorgeslacht, jaargang 50, 1995 op pagina 199 tot 205.
De parenteel Doen Beijensz. I is als boek inmiddels uitverkocht, maar is aanwezig op CD-ROM II van Ons Voorgeslacht.

De parenteel van Doen Beijensz. II

Aanvullingen en correcties op de publicatie van 1989.
In het boek wordt een compleet nieuwe generatie opgevoerd en zijn veel aanvullingen en ook correcties op deel I genoteerd. Het boek is opgemaakt volgens dezelfde systematiek als het voorgaande en sluit er naadloos op aan. Het is een fors boekwerk geworden met 252 bladzijden aan informatie. Dit boek is te koop bij Ons Voorgeslacht.

Drie verwante geslachten Van Driel, Zuid-Hollandse eilanden, ca. 1350-1650

Door C. Sigmond en K.J. Slijkerman
Dit boek is in juni 1998 verschenen. Er komen veel personen in voor die gevestigd waren in de Hoeksche Waard, met name in Strijen, Cromstrijen, de Group, Mijnsheerenland, Oud- en Nieuw-Beijerland en Piershil. Informatie over dit boek is dit vinden op de homepage van de heer C. Sigmond.

Overige leverbare boeken van Kees Jan Slijkerman
Op Boekenoverzicht K.J. Slijkerman staat een overzicht welke boeken van Kees Jan Slijkerman nog verkrijgbaar zijn en hoe die besteld kunnen worden.

Genealogie Van de(r) Griend/Griendt/Grient uit Kijfhoek, Puttershoek, Dordrecht en Dubbeldam

Samengesteld door J.A. van de Griend Eigen uitgave, 1998.

Genealogie familie Geervliet

door J.P. Geervliet. - Lelystad, 1998. - 167 p.
Adres: van de samensteller: Zoom 10-02, 8225 KB Lelystad.

De herkomst van de familie Geervliet ligt in Westmaas en omgeving. De oudst bekende generaties leefden er in de 16e eeuw. Willem Jansz. van Geervliet (ca. 1575-1630) is de feitelijke stamvader van dit geslacht. Hij was er landbouwer en tevens ambachtsheer en bedijker van Klein- en Groot-Cromstrijen. Van zijn nazaten vervulden sommigen openbare functies zoals ambachtsheer en schepen. Zij leefden o.a. in 's-Gravendeel, Numansdorp en Klaaswaal. Vanaf de 18e eeuw ontstonden er verschillende takken, namelijk in Middelburg, Katwijk, Rotterdam en Den Helder en een tak in Hendrik-Ido-Ambacht en Rotterdam.

Bloedverwanten van Prins Maurits

Door A.W.E. Dek. Rotterdam : Zuidhollandse vereniging voor genealogie Ons Voorgeslacht, 1993.
Het boek bevat de afstamming van een groot aantal katholieke Haagse families via dubbele bastaardij van Prins Maurits. Het boek inmiddels uitverkocht, maar is aanwezig op CD-ROM II van Ons Voorgeslacht.

De familie Klijnsmit in Nieuw-Beijerland

Samengesteld door Henk Beens in augustus 2000.
Te bestellen bij: Henk Beens
Dit boekwerkje gaat terug tot Gerhard Henrich Kleinschmidt, geboren in Lahde in het vorstendom Minden rond 1700.

Genealogie van de Familie Niemantsverdriet (1629-1996)

Een genealogisch onderzoek naar de oorsprong en verspreiding van de familie Niemantsverdriet / door J.Th. Waardeloo. - Rotterdam : Waardeloo, 1996 Informatie bij: J.Th.Waardeloo, Jonkerfransstraat 119 b, 3031 AR Rotterdam, tel.: 010 - 4124449.
Dit boekwerk gaat terug naar ongeveer 1629 en is bijgewerkt tot 1996 en er zijn alle takken van de familie Niemantsverdriet in vermeld.  

Noordzij – Noordsij – Noordtzij

Op 11 juli 2001 is in een beperkte oplage het boek over het geslacht Noordzij verschenen.

Onderstaande tekst is afkomstig uit de folder.

Het geslacht Noordzij – Noordsij – Noordtzij
afkomstig van Hoogvliet en Pernis

Parenteel van Arij Pietersz. Noordzij (geboren 1620) en Jannetje Pietersdr. Palsrock met oudere voorgaande generaties en fragment parentelen met nageslacht Noordzij van Jan Jansz. Metsuijen (geboren ca. 1650) en Maartje Dirksdr. Groen (geboren 1721)

Bij het zoeken naar gegevens voor het boek De onderste steen boven (over het geslacht Van der Steen) verzamelde Maarten van der Steen ook veel gegevens met betrekking tot de familie van zijn moeder, Cornelia Hendrika Noordzij. De genealoog Hans van der Boom deed eveneens jarenlang onderzoek naar het geslacht Noordzij (en andere Hoogvlietse families) en beschikte eveneens over een uitgebreid bestand gegevens. Het resultaat van hun onderzoek, aangevuld met gegevens die werden aangeleverd door derden, vormt nu het een omvangrijke boek over het geslacht Noordzij.

Naast het geslacht Noordzij uit Hoogvliet/Pernis bestaat er ook familie Noordzij die haar oorsprong in Charlois heeft. Dit laatste geslacht is niet opgenomen in het boek maar de oudste generaties worden wel besproken. Geheel opgenomen werden het Hoogvliets/Pernisser geslacht en twee geslachten Noordzij ontstaan uit resp. een geslacht Metsuijen en (De) Groen.

Dit boek beperkt zich niet tot nakomelingen met de naam Noordzij en de varianten ervan. De genealogie is opgezet in de vorm van een parenteel (nageslacht in vrouwelijke en mannelijke lijn) en veel families, waarmee de Noordzij'en in de loop der eeuwen verwant raakten komen uitgebreid aan bod, zoals bijvoorbeeld: Van den Berg, Boender, Den Boer, Born, Van Dijk, Van den Engel, Feenstra, Van der Gaag, Groenendijk, 't Hart, Van 't Hof(f), Hordijk, De Jong, Kammeraat, Knegt, Koole, Koppenol, Koster, Maan, Meijboom, Molenaar, Olierook/Olyr(h)ook, Den Ouden, Pons, Van der Pijl, De Raadt, Ruizeveld, Schalekamp, Van der Sluis, Speelman, Spruit, Van der Spuij, Van der Steen, Van Veelen, Verhagen, Verheij, Voogt, Vos, De Winter en vele anderen.

Van alle genoemde families zijn meerdere gezinnen opgenomen en vaak complete afstammingsreeksen. De genealogie en familiegeschiedenis loopt ten aanzien van een groot aantal takken door tot halverwege vorige eeuw (20e) en voor sommige takken (waaronder uiteraard het geslacht Noordzij) zelfs tot in het huidige jaar 2001! De oudste generatie Noordzij vangt aan rond 1565. De uitwerking als parenteel start met de in 1620 geboren Arij Pietersz. Noordzij.

Het is de eerste maal dat een uitvoerige publicatie over oude geslacht van boeren, vissers en ambachtslieden het licht ziet. Uiteraard is deze uitgave in de eerste plaats van belang voor leden van het geslacht Noordzij. Daarnaast is het boek echter zeer interessant voor iedereen die geïnteresseerd is in de historie van Hoogvliet, Pernis en omgeving en natuurlijk voor alle stamboomonderzoekers met voorgeslacht in het westen van het eiland IJsselmonde.

De uitgave telt 384 pagina's en is rijk geïllustreerd (met meer dan 70 afbeeldingen).
Naast familiefoto's zijn ook afbeeldingen opgenomen die de sfeer van oud Hoogvliet en Pernis oproepen.

Bronnen worden door middel van voetnoten weergegeven en het geheel is voorzien van een literatuurlijst en indexen op geslachtsnamen, en gezinshoofden Noordzij.

Het boek heeft de afmeting van 24 x 16,5 cm, is gedrukt op 90 grams MC papier, is goed gebonden en heeft een gelamineerde omslag met een afbeelding van de oude Hoogvlietse Noordzijschedijk.

Vijf eeuwen familiegeschiedenis van het geslacht
Rumpf - de Romph/Römph.

Dit boek is uitgebracht op een speciaal daarvoor georganiseerde familiedag. Deze familiedag vond plaats op 27 maart 1999 in de hervormde kerk in Heinenoord.

De familie Schelling uit de Hoeksche Waard

Door Bas, Pieter en Bert Schelling. Schoorl, oktober 1994. Uitgeverij Pirola. - ISBN: 90 6455188 X. Het boek bevat 196 pagina's, heeft een index en is geïllustreerd.


Plaatsen


1593 's-Gravendeel 1993

Uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil. - 's-Gravendeel : Stichting jubileumboek 's-Gravendeel, 1993. - ISBN: 90-9006060-X.
Uitgave ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan van 's-Gravendeel. De behandelde onderwerpen zijn: openbaar bestuur, kerken, bevolking, onderwijs, volksgezondheid, cultureel leven, economisch leven, verkeer en vervoer, oorlogen, watersnood, branden, buurtschappen Schenkeldijk en De Wacht, Zwitserse emigranten.

Er zijn stamreeksen opgenomen van de families: De Geus, Van der Giessen, Kleinjan, De Man, Mol, Verdonk, Visser, Van der Wulp en De Zeeuw.

Klaaswaal in vroeger tijden

Door Marja Visscher. - Klaaswaal : Deboektant, 1986. - ISBN: 90-71802-01-9.
Fotoboek over Klaaswaal met veel klassenfoto's.

"In zoete mijmerij"

Het boeiende verleden van Westmaas, Mijnsheerenland, Greup en 't Zwanegat in woord en beeld door H.A. den Hartigh. - Westmaas : Rabobank Westmaas/Mijnsheerenland, 1995. - ISBN: 90-9008134-8.
Het boek bevat veel historische gegevens ook veel genealogische gegevens o.a. over de families Van Koetsveld, Van Maesse, Kooij, Van Assendelft, Pierneef, Kroeff en In 't Veld.


Landbouw


Agrarische kwaliteit van de Hoeksche Waard

150 jaar geschiedenis van agrarische belangenbehartiging in de Hoeksche Waard 1848-1998 : uitgave van de Westelijke Land- en Tuinbouw Organisatie afdeling "De Hoeksche Waard" / samengesteld door een redactie commissie bestaande uit: A.P. van den Hoek, G.A. Mast, M. Verheul (+) en J. Zevenbergen. - 506 pagina's, zeer veel illustraties en beschrijvingen. - ISBN 90-9012631-7

In dit boek wordt ingegaan op de landelijke landbouwgeschiedenis, gevolgd door een zo goed mogelijk beeld van de land- en tuinbouw in de Hoeksche Waard.
Het boek is verkrijgbaar bij alle boekhandels in de Hoeksche Waard en in het Streekmuseum te Heinenoord.
Voor meer info: apvdhoek@kabelfoon.nl

De geschiedenis van de landbouw in de Beijerlanden

Door C. Baars. - Wageningen, 1973.
Proefschrift Landbouwhogeschool te Wageningen. - ISBN: 90 220 0 493 7

De geschiedenis van de landbouw in de Beijerlanden

Door ir. C. Baars. - Wageningen : Landbouwhogeschool.

Boekhoudingen van landbouwbedrijven in de Hoeksche Waard uit de 17e en 18e eeuw

Wageningen, 1975 door C. Baars. In: Afdeling Agrarische Geschiedenis Landbouwhogeschool (A.A.G. Bijdragen 19).


Diversen


Als iedereen meeloopt hebbie 'n optocht

40 Jaar federatief muziekleven in de Hoeksche Waard door Marja Visscher. - Oud-Beijerland : Deboektant, 1988. - ISBN: 90-71802-11-6.
19 Muziek- en fanfarekorpsen uit de Hoeksche Waard met veel foto's.

Meer sagen en legenden uit de Hoeksche Waard

Door Arnold de Man en Jeroen Ras ; illustraties Rikkie Keller.
Het bevat 13 pakkende volksverhalen. Onbegrepen en vaak vergeten zaken passeren in dit boek de revue. Allen spelen zich af in het duister verleden van de Hoeksche Waard.

Van hen verscheen eerder:

Sagen en legenden uit de Hoeksche Waard.

De uitgever is: Hollands Diep Tekstprodukties.


Copyright ©: 1997-2013 Piet en Willeke Molema-Smitshoek (Zoetermeer)
Laatste aanpassing: 2 augustus 2013.


home | e-mail | Genealogie Hoeksche Waard |