Streekmuseum Hoeksche Waard


Genealogie Hoeksche Waard | Wegwijzer genealogie
Bronnen | Vragen Bulletin | Openingstijden | Publicaties
Archieven in Nederland
home | e-mail

Genealogisch centrum voor de Hoeksche Waard

Streekmuseum Hoeksche Waard

Op het Zuid-Hollandse eiland de Hoeksche Waard in Heinenoord bevindt zich het Streekmuseum Hoeksche Waard. Het museum bestaat uit twee prachtige panden:
 • het ambachtsherenhuis Hof van Assendelft van circa 1767 (zie de foto hierboven) en
 • de zeventiende-eeuwse boerderij Oost-Leeuwenstein (tijdelijk gesloten).
Het museum heeft een grote collectie historische voorwerpen. Meer informatie daarover kunt u (sinds medio 2001) vinden op de officiële website van het streekmuseum. U treft daar ook een lijst aan van de bronnen die door vrijwilligers ooit bewerkt zijn.

kasten met fiches en boeken in het Streekmuseum Naast de functie van museum heeft het een grote genealogische betekenis. In de leeszaal van het museum staan inmiddels meer dan 3.000.000 fiches in kaartenbakken alfabetisch gerangschikt op familienaam. Vrijwilligers hebben  jaren archiefstukken getranscribereerd die betrekking hebben op de Hoeksche Waard, zoals burgerlijke stand, doop-, trouw- en begraafboeken, weeskamerarchieven, rechterlijke archieven, polderarchieven etc. Op elke (familie)naam uit een archiefstuk werd een fiche geschreven met vermelding van de relevante gegevens en de bron.

Ook worden doorlopend de familieadvertenties uit verschillende (streek-)kranten verzameld en systematisch opgeborgen. De hieraan ontleende gegevens worden eveneens aan de fichescollectie toegevoegd.

Daarnaast heeft het Streekmuseum de beschikking over meer dan 1350 zogenaamde streekgenealogieën (SG). Daarvan hebben wij een index samengesteld op alfabetische volgorde van familienaam. Het resultaat is een bestand van 270 kb (!) dat online is te raadplegen. Deze index is ook gecomprimeerd te downloaden als SG.ZIP (slechts 25 kb). Voor het decomprimeren van SG.ZIP wordt het gebruik van Winzip aanbevolen.

Het "boek" behorende bij SG 1247 bevat een groot aantal fragmentgenealogieën. Ook daarvan hebben we een index gemaakt. Dit geldt ook voor SG 1036; ook daarvan hebben we een index gemaakt.

Een SG wordt overigens aangegeven door een blauwe kaartje in de kaartenbakken voor het eerste kaartje bij de betreffende familienaam.

De blik gericht op de toekomst
Vanaf het allereerste begin van wat nu de afdeling genealogie van het Streekmuseum Hoeksche Waard is geworden, is er enthousiast door talloze vrijwilligers gewerkt aan het ontsluiten en toegankelijk maken van bronnen van de Hoeksche Waard. Al dit werk heeft als resultaat opgeleverd een verzameling van ca. drie miljoen fiches met genealogische gegevens. Een verzameling die vooral regionaal, maar ook landelijk een zekere faam geniet. Echter, langzamerhand loopt men tegen fysieke en logistieke beperkingen aan, in het bijzonder ruimtegebrek.

Moderne technieken, met name de computer, geven nieuwe mogelijkheden. Momenteel worden voor nieuw te ontsluiten bronnen gedigitaliseerde bestanden zodanig bewerkt met Adobe Acrobat, dat de geproduceerde PDF-documenten alleen te lezen zijn en dus beveiligd zijn tegen oneigenlijk gebruik en vervolgens worden deze bestanden geÔndexeerd met Adobe Catalog.

Op een computer kan door het publiek middels de index in de nieuw ontsloten bronnen gezocht worden op dezelfde manier die bij de meeste amateur-genealogen bekend is van de CD-ROM's van o.a. Ons Voorgeslacht, Gens Nostra en De Nederlandsche Leeuw etc.

Ongetwijfeld zijn er onder de Vrienden van het Streekmuseum mensen die in het verleden bronnen van de Hoeksche Waard gedigitaliseerd hebben. Men roept die personen op deze bronnen ter beschikking te stellen, waarbij men de grootst mogelijke zorgvuldigheid zal betrachten dat de bestanden uitsluitend ingezien kunnen worden op de studiezaal en niet gekopieerd kunnen worden.

Een keerpunt
Dit is een keerpunt in de geschiedenis van de genealogische afdeling van het Streekmuseum. Er worden geen fiches meer geschreven. Nieuwe bronnen die bewerkt worden, zullen in de computer opgeslagen worden, anders gezegd in gedigitaliseerde vorm. Door het publiek kan middels de index in de nieuw ontsloten bronnen gezocht worden op dezelfde manier die bij de meeste amateur-genealogen bekend is van de CD-ROM's van o.a. Ons Voorgeslacht, Gens Nostra en De Nederlandsche Leeuw. Het wel bekende Adobe Acrobat Reader.

Het spreekt natuurlijk vanzelf dat de kaartenbakken met fiches gehandhaafd blijven.

Via de computer zijn inmiddels te raadplegen bronnen, advertenties, genealogieën en reconstructies van plaatsen.

Bronnen
 • Cillaarshoek, akten indemniteit 1770-1809
 • Cromstrijen, polder Klein-Cromstrijen 89, 1702-1725
 • Cromstrijen, polder Klein-Cromstrijen 90, 1725-1739
 • Cromstrijen, polder Klein-Cromstrijen 91, 1738-1746
 • Cromstrijen, polder Klein-Cromstrijen 92, 1747-1756
 • Cromstrijen, polder Klein-Cromstrijen 93, 1757-1766
 • Cromstrijen, polder Klein-Cromstrijen 94, 1767-1776
 • Cromstrijen, polder Klein-Cromstrijen 95, 1777-1786
 • Cromstrijen, polder Klein-Cromstrijen 96, 1787-1796
 • Cromstrijen, polder Klein-Cromstrijen 97, 1797-1806
 • Goudswaard ORA 24, 1614-1634
 • Goudswaard ORA 25 1635-1669
 • Goudswaard ORA 26, 1681-1690
 • Goudswaard ORA 27; 1745-1808
 • Goudswaard ORA 69; 1681-1738
 • Goudswaard RA inv. nr. 70, samenvatting decreten, aanwijzingen 1806-1813
 • Goudswaard RA inv. nr. 71, inventaris secretarie Goudswaard 1811
 • Goudswaard RA inv. nr. 72, rekening, vonnis, procuratie 1668
 • Goudswaard akten van indemniteit 1742-1770
 • Goudswaard impost begraven, 1729-1799
 • Goudswaard DTB 1 - DTL, 1641-1660
 • 's-Gravendeel, brieven van schout en burgemeester 1811-1916:
 • 's-Gravendeel, brieven van burgemeester 1825-1871, 1887-1916
 • 's-Gravendeel, brieven van schout 1816-1825
 • s-Gravendeel, ingekomen aanschrijvingen 1811-1815
 • 's-Gravendeel, ingekomen brieven 1825-1840
 • 's-Gravendeel, register ontvangen stukken 1799-1810
 • 's-Gravendeel, verzonden brieven 1813-1814
 • 's-Gravendeel;Leer-Ambagt, ingekomen brieven 1815-1889
 • 's-Gravendeel;Leer-Ambagt, ingekomen missiven 1787-1810
 • 's-Gravendeel;Leerambagt, ingekomen stukken 1815-1887
 • 's-Gravendeel;Leer-Ambagt, municipaliteits notulen 1795-1799
 • 's-Gravendeel;Leer-Ambagt, municipaliteits notulen 1799-1808
 • 's-Gravendeel;Leer-Ambagt, municipaliteits notulen 1808-1811
 • 's-Gravendeel;Leer-Ambagt, verzonden missiven 1787-1803
 • Registre Civique 's-Gravendeel, 1811
 • Greup ORA 1; 1638-1671
 • Greup ORA 2; 1673-1772
 • Greup ORA 3
 • Greup ORA 4
 • Greup ORA 5
 • Greup ORA 6
 • Greup ORA 7
 • Greup ORA 8
 • Greup ORA 9
 • Greup ORA 10
 • Heinenoord, Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 35, dd. 1575-1580
 • Heinenoord, Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 37, dd. 1604-1605; 1637
 • Heinenoord, Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 38; 1648-1665
 • Heinenoord, Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 39
 • Heinenoord, Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 40
 • Heinenoord, Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 41, 1607-1629
 • Heinenoord, Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 42, 1630-1664
 • Heinenoord, Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 43, 1664-1722
 • Heinenoord, Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 44, 1738-1754
 • Heinenoord, Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 45, 1650-1690
 • Heinenoord, Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 48, 1732-1810
 • Heinenoord, Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 49, 1601-1624
 • Heinenoord, Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 50, 1624-1663
 • Heinenoord, Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 51, 1663-1679
 • Heinenoord, Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 52, 1728-1806, register van aangifte van verkochte landerijen
 • Heinenoord, Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 53, 1598-1643, condities van verkopingen van roerende en onroerende goederen
 • Klaaswaal, Burgerlijke Stand; overlijden 1812-1882
 • Klaaswaal-Westmaes Nieuwlant - 370
 • Maasdam ORA 1 1621-1666
 • Maasdam ORA 2 1639-1652
 • Maasdam ORA 7, 1651-1667
 • Maasdam ORA 9, 1667-1713
 • Maasdam ORA 37, 1647-1762
 • Mijnsheerenland ORA 1 1531-1553
 • Mijnsheerenland ORA 5 1606-1608
 • Mijnsheerenland ORA 6 1619-1626
 • Mijnsheerenland ORA 7 1626-1632
 • Nieuw-Beijerland, DTB, Trouwen 1795-1811
 • Nieuw-Beijerland, BS, geb. 1850-1879
 • Nieuw-Beijerland, BS, geb. 1880-1891
 • Nieuw-Beijerland, BS, huw. 1812-1879
 • Nieuw-Beijerland, BS, huw. 1880-1909
 • Nieuw-Beijerland, BS, overlijden 1850-1859
 • Nieuw-Beijerland, BS, overlijden 1870-1879
 • Nieuw-Beijerland, BS, overlijden 1880-1950
 • Numansdorp, Oud Rechterlijk Archief, inv. Nr. 1; 1712-1730
 • Numansdorp, Oud Rechterlijk Archief, inv. Nr. 2; 1731-1774
 • Numansdorp, Oud Rechterlijk Archief, inv. Nr. 3; 1774-1800
 • Numansdorp, Oud Rechterlijk Archief, inv. Nr. 4; 1801-1811
 • Numansdorp, Oud Rechterlijk Archief, inv. Nr. 5; 1732-1810
 • Numansdorp, Oud Rechterlijk Archief, inv. Nr. 6; 1793-1810
 • Numansdorp, Oud Rechterlijk Archief, inv. Nr. 7; 1737-1781
 • Numansdorp, Oud Rechterlijk Archief, inv. Nr. 8; 1742-1749
 • Oud-Beijerland ORA 1 t/m 10 1580-1661
 • Oud-Beijerland ONA 522
 • Oud-Beijerland ONA 523-536
 • Oud-Beijerland ONA 556, 1683-1694
 • Oud-Beijerland; geschiedenis NH kerk
 • Oud- en Zuid-Beijerland ORA 2, 1590-1620
 • Oud- en Zuid-Beijerland ORA 3, 1673-1677
 • Oud- en Zuid-Beijerland ORA 4; 1682-1684
 • Piershil, BS, overlijden 1818-1899
 • Strijen, Polder De Volharding; 278-293; 1647-1850
 • Strijen, Polder Kooiland 1; 1565-1880
 • Strijen, Polder Kooiland inv. nr. 78; 1607-1677
 • Strijen, Polder Kooiland inv. nr. 79, rekeningen 1678-1761
 • Strijen, Polder Kooiland inv. nr. 80, rekeningen 1762-1803
 • Strijen, Polder Kooiland inv. nr. 81, rekeningen 1804-1842
 • Strijen, ORA inv. nr. 46, rekeningen 1720-1749
 • Strijen, ORA inv. nr. 47, rekeningen 1751-1810
 • Strijen, Burgerlijke Stand, overlijden 1900-1939
 • Strijen, Burgerlijke Stand, geboorten 1811-1842
 • Westmaas lidmaten 1647-1653
 • Westmaas ORA, inv. nr. 1, 1578-1648
 • Westmaas ORA, inv. nr. 2, 1602-1712
 • Westmaas ORA, inv. nr. 3, 1663-1703
 • Westmaas ORA, inv. nr. 4, 1682-1734
 • Westmaas ORA, inv. nr. 5, 1628-1698
 • Westmaas ORA, inv. nr. 6, 1651-1719
 • Westmaas ORA, inv. nr. 7, 1579-1669
 • Westmaas ORA, inv. nr. 8, 1578-1690
 • Westmaas ORA, inv. nr. 9, 1661-1799
 • Westmaas ORA, inv. nr. 10, 1799
 • Westmaas ORA, inv. nr. 11, 1750-1752
 • Westmaas ORA, inv. nr. 12, 1652-1707
 • Westmaas ORA, inv. nr. 13, 1600
 • Westmaas ORA, inv. nr. 14, 1704-1723
 • Westmaas ORA, inv. nr. 15, 1606-1727
 • Westmaas ORA, inv. nr. 16, 1738-1799
 • Westmaas ORA, inv. nr. 17, 1801
 • Westmaas ORA, inv. nr. 18, 1737-1754
 • Westmaas ORA, inv. nr. 19, 1759-1772
 • Westmaas ORA, inv. nr. 20, 1808-1811
 • Westmaas ORA, inv. nr. 21, 1654-1736
 • Westmaas ORA, inv. nr. 22, 1682-1736
 • Westmaas ORA, inv. nr. 23, 1737-1763
 • Westmaas ORA, inv. nr. 24, 1764-1804
 • Westmaas ORA, inv. nr. 25, 1804-1810, scabinale akten
 • Westmaas ORA, inv. nr. 26, 1804-1810, scabinale akten
 • Westmaas ORA, inv. nr. 27, 1638-1657, protocol van transporten en hypotheken
 • Westmaas ORA, inv. nr. 28, 1657-1698, protocol van transporten en hypotheken
 • Westmaas ORA, inv. nr. 29, 1698-1736, protocol van transporten en hypotheken
 • Westmaas ORA, inv. nr. 30, 1737-1790, protocol van transporten en hypotheken
 • Westmaas ORA, inv. nr. 31, 1791-1811, protocol van transporten en hypotheken
 • Westmaas ORA, inv. nr. 32, 1764-1808, requestenboek
 • Westmaas ORA, inv. nr. 33, 1772-1785, verleende acten van admissiŽn
 • Westmaas ORA, inv. nr. 34, 1786-1792, verleende acten van admissiŽn
 • Westmaas ORA, inv. nr. 35, 1797-1804, verleende acten van admissiŽn
 • Westmaas ORA, inv. nr. 36, 1638-1679, dingtaalboek
 • Westmaas ORA, inv. nr. 37, 1680-1810, dingtaalboek
 • Westmaas ORA, inv. nr. 38, 1651-1662, venduboek
 • Westmaas ORA, inv. nr. 39, 1671-1707, venduboek
 • Westmaas ORA, inv. nr. 40, 1662-1735, register van de 20e penning
 • Westmaas ORA, inv. nr. 41, 1660-1732, register van allerlei scabinale acten, o.a. acte van vertichting, obligaties, procuraties, taxatie, huurcedullen
 • Westmaas, Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 42; 1556-1666
 • Westmaas en Group, BS, geboorten 1818-1882
 • Westmaas en Group, BS, huwelijk 1818-1882
 • Westmaas en Group, BS, HB 1818-1842
 • Westmaas en Group, BS, overlijden 1818-1882
 • Zuid-Beijerland; huw. 1873-1882
 • Zuid-Beijerland; dopen 1671-1720
 • Zuid-Beijerland; trouwen 1671-1788
 • Zuid-Beijerland, ORA, inv. nr. 1, 1675-1685
Advertenties
 • Advertenties uit het Kompas bijgewerkt tot juli 2008
 • Advertenties diverse kranten
Genealogieën
 • Baars, kwartierstaat
 • Baars, parenteel
 • Batenburg - Stamboom Batenburg, beginnend met Gillis Hendrikzn, ca. 1610 te Mijnsheerenland
 • Biesbroek - stamreeks
 • Besteman, deelgenealogie
 • Boender - genealogie
 • Breevaart, Claas Jansz. - parenteel
 • Brussaard
 • Clouw - Deelgenealogie Salomon Ariensz Clouw / Lagendijk
 • Dam -parenteel Bastiaen Jansz. van
 • Groenendijk - Parenteel Bastiaan Groenendijk, Poortugaal/Rhoon (waaronder ook de Groenendijken uit Heinenoord vallen
 • Groenendijk - Parenteel Adriaan Groenendijk, Goeree-Overflakkee
 • Hartigh
 • Van Heeren - parenteel
 • Van Heeren - kwartierstaat
 • Hengst, Joris Jansz. den = parenteel
 • Hoek
 • Van der Hoek - genealogie
 • Hooft, van 't - parenteel Jan van 't Hooft
 • Kruithof, genealogie
 • Leeuwenburg, genealogie
 • Van der Linden, Heiltje, kwartierstaat
 • Maaskant
 • Onderdelinden, genealogie
 • Overweel, genealogie
 • Quack
 • Quack, Pieter Pietersz. - genealogie
 • Quartel - parenteel
 • Quispel
 • R(e)ijerkerk, genealogie
 • Schelling, parenteel Lambrecht Schelling
 • Schilperoord
 • Van der Schoor - kwartierstaat
 • Spruytensz, parenteel Adriaen Jansz.
 • Stuip, parenteel
 • Visser (Aaltje) - kwartierstaat
 • Vos (Vossius) - parenteel
 • Vossenbloed - 50 paginaís over Vos (Vossius)
 • De Vries, parenteel Pieter Sjoers de
 • Waalboer - Familie (vernieuwd)
 • Waelboer, Corneille Cornelisz
 • Waelboer, Lenert Cornelisz.
Reconstructies plaatsen
 • Dubbeldam, BS en gezinssamenstellingen
 • s-Gravendeel, BS en gezinssamenstellingen
 • Numansdorp, BS en gezinssamenstellingen
 • Oud-Beijerland
 • , geschiedenis NH kerk
 • Strijen, BS en gezinssamenstellingen
Voor uitbreiding van de bestanden zijn wij volledig afhankelijk van mensen die bereid zijn bronnen af te staan of van mensen die bronnen willen transcriberen c.q. bewerken en deze op de computer op te slaan, zoals in de afgelopen 30 jaar talloze vrijwilligers handmatig gedaan hebben en op deze manier een unieke erfenis achtergelaten hebben.

Dankbare bezoekers laten de vruchten van hun noeste arbeid vaak achter in de vorm van een geschenkexemplaar, hetzij een gedrukt boek, een getypt exemplaar, een print-out of in een andere vorm. Echter het is nu ook mogelijk om uw genealogie of parenteel aan te leveren via e-mail en/of floppy. Dit genealogisch product kan dan ook op de computer door het publiek geraadpleegd worden.

Ik wil mensen nadrukkelijk oproepen bronnen ter beschikking te stellen, waarbij wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid zullen betrachten dat de bestanden uitsluitend ingezien kunnen worden op de studiezaal.

Reacties kunnen worden gestuurd naar Peter van Hulst.

Het Bulletin
In het mededelingenblad van het Streekmuseum (het Bulletin) worden naast de aanwinsten ook vragen van de vrienden van het museum opgenomen.

Behalve de vragen en antwoorden uit het laatste Bulletin zijn ze hier ook nog te lezen van:

Mocht u nog een antwoord weten op een van die (oude) vragen dan kunt u uw reactie uiteraard nog insturen naar het bovenvermelde adres. De vragensteller zal u dankbaar zijn.

Als uw voorouders uit de Hoeksche Waard komen dan kunt u in het museum niet alleen zien hoe uw voorouders leefden, maar dankzij het werk van vele vrijwilligers kunt u daar ook uw stamboom uitzoeken en/of uitbreiden.

Het Streekmuseum beschikt overigens ook over gegevens uit bronnen die u nergens anders zult aantreffen zoals begraafgegevens van 's-Gravendeel.

Adres
Het Streekmuseum Hoeksche Waard is gevestigd aan de Hofweg 13 in Heinenoord.
Openingstijden

De openingstijden zijn:

Museum
(tijden zijn gewijzigd)
Leeszaal/archief
woensdag 13.00-17.00 uur woensdag 9.00-13.00 uur
donderdag 13.00-17.00 uur  
vrijdag       13.00-17.00 uur  

zaterdag   10.00-17.00 uur

zaterdag 10.00-17.00 uur

U dient er rekening mee te houden dat door verhuur van de leeszaal (archief) aan groepen er een beperkte openingstijd is. Raadpleging van de kalender voor de openstelling is mogelijk.

Vraag eventueel van tevoren telefonisch naar de openingstijden om teleurstelling te voorkomen!
Het telefoonnummer van het museum is: 01 86 - 60 15 35.


Copyright ©: 1998-2012 Piet en Willeke Molema-Smitshoek (Zoetermeer)
Laatste aanpassing: zondag 10 augustus 2012.


home | e-mail | Genealogie Hoeksche Waard |