Museum Hoeksche Waard

| Genealogie Hoeksche Waard | Wegwijzer genealogie |
Bronnen | Bulletins Digitaal | Openingstijden | Publicaties |
| Archieven in Nederland |
| home | e-mail |

Genealogisch centrum voor de Hoeksche Waard

Streekmuseum Hoeksche Waard

Op het Zuid-Hollandse eiland de Hoeksche Waard in Heinenoord bevindt zich het Museum Hoeksche Waard. Het museum bestaat uit twee prachtige panden:
 • het ambachtsherenhuis Hof van Assendelft van circa 1767 (zie de foto hierboven) en
 • de zeventiende-eeuwse boerderij Oost-Leeuwenstein.
Het museum heeft een grote collectie historische voorwerpen. Meer informatie daarover kunt u (sinds medio 2001) vinden op de officiële website van het museum. U treft daar ook een lijst aan van de bronnen die door vrijwilligers ooit bewerkt zijn.

Naast de functie van museum heeft het een grote genealogische betekenis. In het Cultuurhistorisch Documentatiecentrum (studiezaal) van het museum staan inmiddels meer dan 3.000.000 fiches in kaartenbakken alfabetisch gerangschikt op familienaam. Vrijwilligers hebben  jaren archiefstukken getranscribereerd die betrekking hebben op de Hoeksche Waard, zoals burgerlijke stand, doop-, trouw- en begraafboeken, weeskamerarchieven, rechterlijke archieven, polderarchieven etc. Op elke (familie)naam uit een archiefstuk werd een fiche geschreven met vermelding van de relevante gegevens en de bron.

Ook worden doorlopend de familieadvertenties uit verschillende (streek-)kranten verzameld en systematisch opgeborgen. De hieraan ontleende gegevens worden eveneens aan de fichescollectie toegevoegd.

Daarnaast heeft het museum de beschikking over bijna 1500 zogenaamde streekgenealogieën (SG). Daarvan hebben wij een index samengesteld op alfabetische volgorde van familienaam.

Het "boek" behorende bij SG 1247 bevat een groot aantal fragmentgenealogieën. Ook daarvan hebben we een index gemaakt. Dit geldt ook voor SG 1036; ook daarvan hebben we een index gemaakt.

Een SG wordt overigens aangegeven door een blauwe kaartje in de kaartenbakken voor het eerste kaartje bij de betreffende familienaam.

De blik gericht op de toekomst
Vanaf het allereerste begin van wat nu het Cultuurhistorisch Documentatiecentrum (studiezaal) van het Museum Hoeksche Waard is geworden, is er enthousiast door talloze vrijwilligers gewerkt aan het ontsluiten en toegankelijk maken van bronnen van de Hoeksche Waard. Al dit werk heeft als resultaat opgeleverd een verzameling van ca. drie miljoen fiches met genealogische gegevens. Een verzameling die vooral regionaal, maar ook landelijk een zekere faam geniet. Echter, langzamerhand loopt men tegen fysieke en logistieke beperkingen aan, in het bijzonder ruimtegebrek.

Moderne technieken, met name de computer, geven nieuwe mogelijkheden. Momenteel worden voor nieuw te ontsluiten bronnen gedigitaliseerde bestanden zodanig bewerkt met Adobe Acrobat, dat de geproduceerde PDF-documenten alleen te lezen zijn en dus beveiligd zijn tegen oneigenlijk gebruik en vervolgens worden deze bestanden geïndexeerd met Adobe Catalog.

Op computers kan door het publiek middels de index in de nieuw ontsloten bronnen gezocht worden op dezelfde manier die bij de meeste amateurgenealogen bekend is van de CD-ROM's van o.a. Ons Voorgeslacht, Gens Nostra en De Nederlandsche Leeuw etc.

Ongetwijfeld zijn er onder de Vrienden van het museum mensen die in het verleden bronnen van de Hoeksche Waard gedigitaliseerd hebben. Men roept die personen op deze bronnen ter beschikking te stellen, waarbij men de grootst mogelijke zorgvuldigheid zal betrachten dat de bestanden uitsluitend ingezien kunnen worden op de studiezaal en niet gekopieerd kunnen worden.

Het spreekt natuurlijk vanzelf dat de kaartenbakken met fiches gehandhaafd blijven.

Kijk voor nadere gegevens onder Stamboomonderzoek

Bronnen
 • Cillaarshoek, akten indemniteit 1770-1809
 • Cromstrijen, polder Klein-Cromstrijen 89, 1702-1725
 • Cromstrijen, polder Klein-Cromstrijen 90, 1725-1739
 • Cromstrijen, polder Klein-Cromstrijen 90, 1725-1739
 • Cromstrijen, polder Klein-Cromstrijen 91, 1738-1746
 • Cromstrijen, polder Klein-Cromstrijen 92, 1747-1756
 • Cromstrijen, polder Klein-Cromstrijen 93, 1757-1766
 • Cromstrijen, polder Klein-Cromstrijen 94, 1767-1776
 • Cromstrijen, polder Klein-Cromstrijen 95, 1777-1786
 • Cromstrijen, polder Klein-Cromstrijen 96, 1787-1796
 • Cromstrijen, polder Klein-Cromstrijen 97, 1797-1806
 • Goudswaard, Oud Rechterlijk Archief 10, 1723-1742
 • Goudswaard, Oud Rechterlijk Archief 24, 1614-1634
 • Goudswaard, Oud Rechterlijk Archief 25  1635-1669
 • Goudswaard, Oud Rechterlijk Archief 26, 1681-1690
 • Goudswaard, Oud Rechterlijk Archief 27; 1745-1808
 • Goudswaard, Oud Rechterlijk Archief 54, 1778-1797
 • Goudswaard, Oud Rechterlijk Archief 55; 1801-1809
 • Goudswaard, Oud Rechterlijk Archief 69; 1681-1738
 • Goudswaard, Oud Rechterlijk Archief 70, samenvatting decreten, aanwijzingen 1806-1813
 • Goudswaard, Oud Rechterlijk Archief 71, inventaris secretarie Goudswaard 1811
 • Goudswaard, Oud Rechterlijk Archief 72, rekening, vonnis, procuratie 1668
 • Goudswaard akten van indemniteit 1742-1770
 • Goudswaard impost begraven, 1729-1799
 • Goudswaard DTB 1 - DTL, 1641-1660
 • 's-Gravendeel, brieven van schout en burgemeester 1811-1916
 • 's-Gravendeel, brieven van burgemeester 1825-1871, 1887-1916
 • 's-Gravendeel, brieven van schout 1816-1825
 • `s-Gravendeel, ingekomen aanschrijvingen 1811-1815
 • 's-Gravendeel, ingekomen brieven 1825-1840
 • 's-Gravendeel, register ontvangen stukken 1799-1810
 • 's-Gravendeel, verzonden brieven 1813-1814
 • 's-Gravendeel; Leer-Ambagt, ingekomen brieven 1815-1889
 • 's-Gravendeel; Leer-Ambagt, ingekomen missiven 1787-1810
 • 's-Gravendeel; Leerambagt, ingekomen stukken 1815-1887
 • 's-Gravendeel; Leer-Ambagt, municipaliteits notulen 1795-1799
 • 's-Gravendeel; Leer-Ambagt, municipaliteits notulen 1799-1808
 • 's-Gravendeel; Leer-Ambagt, municipaliteits notulen 1808-1811
 • 's-Gravendeel; Leer-Ambagt, verzonden missiven 1787-1803
 • Registre Civique 's-Gravendeel, 1811
 • Greup Oud Rechterlijk Archief 1; 1638-1671
 • Greup Oud Rechterlijk Archief 2; 1673-1772
 • Greup Oud Rechterlijk Archief 3
 • Greup Oud Rechterlijk Archief 4
 • Greup Oud Rechterlijk Archief 5
 • Greup Oud Rechterlijk Archief 6
 • Greup Oud Rechterlijk Archief 7
 • Greup Oud Rechterlijk Archief 8
 • Greup Oud Rechterlijk Archief 9
 • Greup Oud Rechterlijk Archief 10
 • Greup Oud Rechterlijk Archief 11; 1811
 • Heinenoord, Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 34, dd. 1548-1806
 • Heinenoord, Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 35, dd. 1575-1580
 • Heinenoord, Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 37, dd. 1604-1605; 1637
 • Heinenoord, Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 38; 1648-1665
 • Heinenoord, Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 39
 • Heinenoord, Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 40
 • Heinenoord, Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 41, 1607-1629
 • Heinenoord, Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 42, 1630-1664
 • Heinenoord, Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 43, 1664-1722
 • Heinenoord, Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 44, 1738-1754
 • Heinenoord, Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 45, 1650-1690
 • Heinenoord, Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 48, 1732-1810
 • Heinenoord, Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 49, 1601-1624
 • Heinenoord, Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 50, 1624-1663
 • Heinenoord, Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 51, 1663-1679
 • Heinenoord, Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 52, 1728-1806, register van aangifte van verkochte landerijen
 • Heinenoord, Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 53, 1598-1643, condities van verkopingen van roerende en onroerende goederen
 • Heinenoord, Oud Rechterlijk Archief, inv. Nr. 57; 1755-1809
 • Heinenoord, Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 58; 1748-1794
 • Heinenoord, Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 59; 1805-1811
 • Heinenoord, Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 60, (1683), 1746-1774 Scabinale akten
 • Heinenoord, Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 61, 1774-1778 Scabinale akten
 • Heinenoord, Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 62, 1806-1811 Scabinale akten
 • Heinenoord, Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 63, 1808 Registratie van voorwaarden van verkopingen
 • Heinenoord, Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 64, 1799-1805 Verzoeken om taxatie
 • Heinenoord, Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 65, 22-4-1620 - 17-6-1682 Akten van besteding
 • Heinenoord, Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 70, 01-01-1808-27-2-1811
 • Heinenoord, Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 71, 01-01-1808 - 06-10-1808
 • Heinenoord, Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 72, 1729-1743
 • Heinenoord, Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 73, 1694-1738
 • Heinenoord, Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 74, 1750-1809
 • Heinenoord, Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 75, 1746
 • Heinenoord, Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 76, 1625-1683
 • Heinenoord, Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 77, 1683
 • Hoge en Lage Vierschaar, 29-6-1578 - 26-7-1586
 • Klaaswaal, Burgerlijke Stand; overlijden 1812-1882
 • Klaaswaal, Oud Rechterlijk Archief, inv. Nr. 1; 1712-1730 Protocol van transporten en hypotheken
 • Klaaswaal, Oud Rechterlijk Archief, inv. Nr. 2; 1731-1796 Protocol van transporten en hypotheken
 • Klaaswaal, Oud Rechterlijk Archief, inv. Nr. 3; 1796-1811 Protocol van transporten en hypotheken
 • Klaaswaal, Oud Rechterlijk Archief, inv. Nr. 4; 1687-1722 Civiele rol
 • Klaaswaal, Oud Rechterlijk Archief, inv. Nr. 5; 1735-1807 Civiele rol
 • Klaaswaal, Oud Rechterlijk Archief, inv. Nr. 8; 1756-1807 Boedelinventaris
 • Klaaswaal, Oud Rechterlijk Archief, inv. Nr. 9; 1737-1808 Schepenakten van gerechtelijke en collaterale taxatie
 • Klaaswaal, Oud Rechterlijk Archief, inv. Nr. 13; 29-6-1791 - 22-9-1791
 • Klaaswaal, Oud Rechterlijk Archief, inv. Nr. 14; 1748-1752
 • Klaaswaal, Oud Rechterlijk Archief, inv. Nr. 15; 1761-1775 Schepenakten van tiendverpachting
 • Klaaswaal, Oud Rechterlijk Archief, inv. Nr. 16; 1776-1810
 • Klaaswaal, Oud Rechterlijk Archief, inv. Nr. 17; 1742-1781
 • Klaaswaal, Oud Rechterlijk Archief, inv. Nr. 18; 1770-1800
 • Klaaswaal, Oud Rechterlijk Archief, inv. Nr. 19; 1801-1810
 • Klaaswaal, Oud Rechterlijk Archief, inv. Nr. 20; 1802-1808
 • Klaaswaal, Oud Rechterlijk Archief, inv. Nr. 21; 1804-1810
 • Klaaswaal, Oud Rechterlijk Archief, inv. Nr. 22; 1809-1811
 • Klaaswaal, Oud Rechterlijk Archief, inv. Nr. 23; 2-8-1752
 • Klaaswaal, Oud Rechterlijk Archief, inv. Nr. 24; 19-3-1687
 • Klaaswaal, Oud Rechterlijk Archief, inv. Nr. 25; 25-3-1766
 • Klaaswaal, Oud Rechterlijk Archief, inv. Nr. 26; 1667-1777
 • Klaaswaal, Oud Rechterlijk Archief, inv. Nr. 27; 1675-1692
 • Klaaswaal, Oud Rechterlijk Archief, inv. Nr. 28; 1709-1807
 • Klaaswaal, Oud Rechterlijk Archief, inv. Nr. 29; 1674-1711
 • Klaaswaal-Westmaes Nieuwlant - 370
 • Maasdam Oud Rechterlijk Archief 1 1621-1666
 • Maasdam Oud Rechterlijk Archief 2 1639-1652
 • Maasdam Oud Rechterlijk Archief 7, 1651-1667
 • Maasdam Oud Rechterlijk Archief 9, 1667-1713
 • Maasdam Oud Rechterlijk Archief 37, 1647-1762
 • Mijnsheerenland Oud Rechterlijk Archief 1 1531-1553
 • Mijnsheerenland Oud Rechterlijk Archief 5 1606-1608
 • Mijnsheerenland Oud Rechterlijk Archief 6 1619-1626
 • Mijnsheerenland Oud Rechterlijk Archief 7 1626-1632
 • Mijnsheerenland, Oud Rechterlijk Archief 11, 1674-1687
 • Mijnsheerenland, Oud Rechterlijk Archief 28, 1672-1700 Scabinale akten
 • Mijnsheerenland, Weeskamerarchief inv. nr. 1 1616-1631
 • Mijnsheerenland, Weeskamerarchief inv. nr. 2 1652-1676
 • Mijnsheerenland, Weeskamerarchief inv. nr. 3 1677-1802
 • Nieuw-Beijerland, DTB, Trouwen 1795-
 • Nieuw-Beijerland, BS, geb. 1850-1879
 • Nieuw-Beijerland, BS, geb. 1880-1891
 • Nieuw-Beijerland, BS, huw. 1812-1879
 • Nieuw-Beijerland, BS, huw. 1880-1909
 • Nieuw-Beijerland, BS, overlijden 1850-1859
 • Nieuw-Beijerland, BS, overlijden 1870-1879
 • Nieuw-Beijerland, BS, overlijden 1880-1950
 • Numansdorp, Oud Rechterlijk Archief, inv. Nr. 1; 1712-1730
 • Numansdorp, Oud Rechterlijk Archief, inv. Nr. 2; 1731-1774
 • Numansdorp, Oud Rechterlijk Archief, inv. Nr. 3; 1774-1800
 • Numansdorp, Oud Rechterlijk Archief, inv. Nr. 4; 1801-1811
 • Numansdorp, Oud Rechterlijk Archief, inv. Nr. 5; 1732-1810
 • Numansdorp, Oud Rechterlijk Archief, inv. Nr. 6; 1793-1810
 • Numansdorp, Oud Rechterlijk Archief, inv. Nr. 7; 1737-1781
 • Numansdorp, Oud Rechterlijk Archief, inv. Nr. 8; 1742-1749
 • Numansdorp, Oud Rechterlijk Archief, inv. Nr. 9; 1737-1808
 • Numansdorp, Oud Rechterlijk Archief, inv. Nr. 10; 1738-1805
 • Numansdorp, Oud Rechterlijk Archief, inv. Nr. 11; 1737-1810
 • Numansdorp, Oud Rechterlijk Archief, inv. Nr. 12; 1769-1796
 • Numansdorp, Oud Rechterlijk Archief, inv. Nr. 13; 1736-1753
 • Numansdorp, Oud Rechterlijk Archief, inv. Nr. 14; 1754-1771
 • Numansdorp, Oud Rechterlijk Archief, inv. Nr. 21; 1804-1811
 • Numansdorp, Oud Rechterlijk Archief, inv. Nr. 23; 1808-1811
 • Numansdorp, Oud Rechterlijk Archief, inv. Nr. 24; 1737-1810
 • Numansdorp, Oud Rechterlijk Archief, inv. Nr. 25; 1778-1810
 • Numansdorp, Oud Rechterlijk Archief, inv. Nr. 26; 1792-1804
 • Numansdorp, Oud Rechterlijk Archief, inv. Nr. 27; 1746-1754
 • Numansdorp, Oud Rechterlijk Archief, inv. Nr. 28; 1800 Inventaris van een nalatenschap
 • Numansdorp, Oud Rechterlijk Archief, inv. Nr. 29; 1767-1771 Boedelpapieren
 • Numansdorp, Oud Rechterlijk Archief, inv. Nr. 30; 11678-1761 Allerhande akten
 • Oud-Beijerland, Oud Rechterlijk Archief 1 t/m 10 1580-1661
 • Oud-Beijerland, Oud Rechterlijk Archief, inv.nr. 29, 1600-1618
 • Oud-Beijerland, Oud Rechterlijk Archief, inv.nr. 30, 1618-1634
 • Oud-Beijerland, Oud Rechterlijk Archief, inv.nr. 31, 1616-1629
 • Oud-Beijerland, Oud Rechterlijk Archief, inv.nr. 32, 1629-1639
 • Oud-Beijerland, Oud Rechterlijk Archief, inv.nr. 33, 1675-1678
 • Oud-Beijerland, Oud Rechterlijk Archief, inv.nr. 35, 1621-1634
 • Oud-Beijerland, Oud Rechterlijk Archief, inv.nr. 36, 1641-1646
 • Oud-Beijerland, Oud Rechterlijk Archief, inv.nr. 37, 1647-1656
 • Oud-Beijerland, Oud Rechterlijk Archief, inv.nr. 38, 1656-1662
 • Oud-Beijerland, Oud Rechterlijk Archief, inv.nr. 39, 1662-1665
 • Oud-Beijerland, Oud Rechterlijk Archief, inv.nr. 40, 1666-1666v 
 • Oud-Beijerland, Oud Rechterlijk Archief, inv.nr. 77, 2-8-1748 - 11-7-1766
 • Oud-Beijerland, Oud Rechterlijk Archief, inv.nr. 78, 6-1-1652 - 28-11-1710
 • Oud-Beijerland, Oud Rechterlijk Archief, inv.nr. 79, 11-2-1619 - 4-4-1686
 • Oud-Beijerland, Oud Rechterlijk Archief, inv.nr. 80, 16-3-1779 - 23-5-1787
 • Oud-Beijerland, Oud Rechterlijk Archief, inv.nr. 81, 30-5-1788 - 6-5-1794
 • Oud-Beijerland, Oud Rechterlijk Archief, inv.nr. 82, 27-5-1795 - 18-7-1810
 • Oud-Beijerland, Oud Rechterlijk Archief, inv.nr. 126, 1708
 • Oud-Beijerland, Oud Rechterlijk Archief, inv.nr. 127, 1804
 • Oud-Beijerland, Oud Rechterlijk Archief, inv.nr. 128, 1797-1810
 • Oud-Beijerland, Oud Rechterlijk Archief, inv.nr. 129, 1804-1811
 • Oud-Beijerland, Oud Rechterlijk Archief, inv.nr. 130, 1787
 • Oud-Beijerland, Oud Rechterlijk Archief, inv.nr. 131, 1614, 1630, 1683
 • Oud-Beijerland, Oud Rechterlijk Archief, inv.nr. 132, 1721
 • Oud-Beijerland, Oud Rechterlijk Archief, inv.nr. 133, 1666-1671
 • Oud-Beijerland, Oud Rechterlijk Archief, inv.nr. 134, 1665-1681
 • Oud-Beijerland, Oud Rechterlijk Archief, inv.nr. 135, 1709, 1713, 1720, 1802
 • Oud-Beijerland, Oud Rechterlijk Archief, inv.nr. 136, 1630, 1651, 1660, 1669
 • Oud-Beijerland ONA 522
 • Oud-Beijerland ONA 523-536
 • Oud-Beijerland ONA 556, 1683-1694
 • Oud-Beijerland; geschiedenis NH kerk
 • Oud- en Zuid-Beijerland Oud Rechterlijk Archief 1, 1763-1811
 • Oud- en Zuid-Beijerland Oud Rechterlijk Archief 2, 1590-1620
 • Oud- en Zuid-Beijerland Oud Rechterlijk Archief 3, 1673-1677
 • Oud- en Zuid-Beijerland Oud Rechterlijk Archief 4; 1682-1684
 • Oud- en Zuid-Beijerland Oud Rechterlijk Archief 5, 1682-1701
 • Oud- en Zuid-Beijerland Oud Rechterlijk Archief 6, 1694-1700
 • Oud- en Zuid-Beijerland Oud Rechterlijk Archief 7, 1703-1710
 • Piershil, Oud Rechterlijk Archief, inv. Nr. 1; 1595-1610 Protocol van opdracht en schuldbrieven
 • Piershil, Oud Rechterlijk Archief, inv. Nr. 4; 1640-1662 Protocol van opdracht en schuldbrieven
 • Piershil, Oud Rechterlijk Archief, inv. Nr. 5; 21-5-1662 - 24-5-1709
 • Piershil, Oud Rechterlijk Archief, inv. Nr. 6; 1709-1735
 • Piershil, Oud Rechterlijk Archief, inv. Nr. 7; 1735-1782
 • Piershil, Oud Rechterlijk Archief, inv. Nr. 8; 1782-1793
 • Piershil, Oud Rechterlijk Archief, inv. Nr. 9; 1794-1805
 • Piershil, Oud Rechterlijk Archief, inv. Nr. 10; 1803-1811
 • Piershil, Oud Rechterlijk Archief, inv. Nr. 11; 1808-1811
 • Piershil, Oud Rechterlijk Archief, inv. Nr. 12; 1561-1587
 • Piershil, Oud Rechterlijk Archief, inv. Nr. 13; 1587-1648 Vierschaarboek
 • Piershil, Oud Rechterlijk Archief, inv. Nr. 14; 1648-1668
 • Piershil, Oud Rechterlijk Archief, inv. Nr. 15; 1669-1788
 • Piershil, Oud Rechterlijk Archief, inv. Nr. 16; 1798-1810
 • Piershil, Oud Rechterlijk Archief, inv. Nr. 17; 1634-1707
 • Piershil, Oud Rechterlijk Archief, inv. Nr. 18; 1748-1807
 • Piershil, Oud Rechterlijk Archief, inv. Nr. 19; 1681-1685
 • Piershil, Oud Rechterlijk Archief, inv. Nr. 20; 1704-1720
 • Piershil, Oud Rechterlijk Archief, inv. Nr. 21; 1721-1742
 • Piershil, Oud Rechterlijk Archief, inv. Nr. 22; 1743-1769
 • Piershil, Oud Rechterlijk Archief, inv. Nr. 23; 1771-1787
 • Piershil, Oud Rechterlijk Archief, inv. Nr. 24; 1788-1794
 • Piershil, Oud Rechterlijk Archief, inv. Nr. 25; 1795-1806
 • Piershil, Oud Rechterlijk Archief, inv. Nr. 26; 1807-1811
 • Piershil, Oud Rechterlijk Archief, inv. Nr. 27; 1795-1805
 • Piershil, Oud Rechterlijk Archief, inv. Nr. 28; 1707-1733
 • Piershil, Oud Rechterlijk Archief, inv. Nr. 29; 1743-1787
 • Piershil, Oud Rechterlijk Archief, inv. Nr. 30; 1788-1805
 • Piershil, Oud Rechterlijk Archief, inv. Nr. 31; 1754-1805
 • Piershil, Oud Rechterlijk Archief, inv. Nr. 32; 1629-1668
 • Piershil, Oud Rechterlijk Archief, inv. Nr. 33; 1692-1718
 • Piershil, Oud Rechterlijk Archief, inv. Nr. 34; 1720-1741
 • Piershil, Oud Rechterlijk Archief, inv. Nr. 35; 1744-1787
 • Piershil, Oud Rechterlijk Archief, inv. Nr. 36; 1744-1786
 • Piershil, Oud Rechterlijk Archief, inv. Nr. 37; 1734-1787
 • Piershil, Oud Rechterlijk Archief, inv. Nr. 38; 1744-1787
 • Piershil, Oud Rechterlijk Archief, inv. Nr. 39; 1788-1794
 • Piershil, Oud Rechterlijk Archief, inv. Nr. 40; 1795-1797
 • Piershil, BS, overlijden 1818-1899
 • Puttershoek, 10e penning 1553
 • Puttershoek, Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 27, 1728-1736
 • Puttershoek, Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 52, 1798-1806
 • Puttershoek, Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 53, 23-1-1599
 • Sint Anthoniepolder, Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 55, 1528 en 1593
 • Strijen, Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 2, 1659-1669 Gifteboek
 • Strijen, Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 3, 1669-1680
 • Strijen, Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 7, 1719-1738
 • Strijen, Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 46, rekeningen 1720-1749
 • Strijen, Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 47, rekeningen 1751-1810
 • Strijen, Polder De Volharding; 278-293; 1647-1850
 • Strijen, Polder Kooiland 1; 1565-1880
 • Strijen, Polder Kooiland inv. nr. 78; 1607-1677
 • Strijen, Polder Kooiland inv. nr. 79, rekeningen 1678-1761
 • Strijen, Polder Kooiland inv. nr. 80, rekeningen 1762-1803
 • Strijen, Polder Kooiland inv. nr. 81, rekeningen 1804-1842
 • Strijen, Burgerlijke Stand, overlijden 1900-1939
 • Strijen, Burgerlijke Stand, geboorten 1811-1842
 • Westmaas lidmaten 1647-1653
 • Westmaas Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 1, 1578-1648
 • Westmaas Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 2, 1602-1712
 • Westmaas Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 3, 1663-1703
 • Westmaas Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 4, 1682-1734
 • Westmaas Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 5, 1628-1698
 • Westmaas Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 6, 1651-1719
 • Westmaas Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 7, 1579-1669
 • Westmaas Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 8, 1578-1690
 • Westmaas Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 9, 1661-1799
 • Westmaas Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 10, 1799
 • Westmaas Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 11, 1750-1752
 • Westmaas Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 12, 1652-1707
 • Westmaas Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 13, 1600
 • Westmaas Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 14, 1704-1723
 • Westmaas Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 15, 1606-1727
 • Westmaas Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 16, 1738-1799
 • Westmaas Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 17, 1801
 • Westmaas Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 18, 1737-1754
 • Westmaas Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 19, 1759-1772
 • Westmaas Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 20, 1808-1811
 • Westmaas Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 21, 1654-1736
 • Westmaas Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 22, 1682-1736
 • Westmaas Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 23, 1737-1763
 • Westmaas Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 24, 1764-1804
 • Westmaas Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 25, 1804-1810, scabinale akten
 • Westmaas Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 26, 1804-1810, scabinale akten
 • Westmaas Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 27, 1638-1657, protocol van transporten en hypotheken
 • Westmaas Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 28, 1657-1698, protocol van transporten en hypotheken
 • Westmaas Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 29, 1698-1736, protocol van transporten en hypotheken
 • Westmaas Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 30, 1737-1790, protocol van transporten en hypotheken
 • Westmaas Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 31, 1791-1811, protocol van transporten en hypotheken
 • Westmaas Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 32, 1764-1808, requestenboek
 • Westmaas Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 33, 1772-1785, verleende acten van admissiën
 • Westmaas Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 34, 1786-1792, verleende acten van admissiën
 • Westmaas Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 35, 1797-1804, verleende acten van admissiën
 • Westmaas Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 36, 1638-1679, dingtaalboek
 • Westmaas Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 37, 1680-1810, dingtaalboek
 • Westmaas Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 38, 1651-1662, venduboek
 • Westmaas Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 39, 1671-1707, venduboek
 • Westmaas Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 40, 1662-1735, register van de 20e penning
 • Westmaas Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 41, 1660-1732, register van allerlei scabinale acten, o.a. acte van vertichting, obligaties, procuraties, taxatie, huurcedullen
 • Westmaas, Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 42; 1556-1666
 • Westmaas en Group, BS, geboorten 1818-1882
 • Westmaas en Group, BS, huwelijk 1818-1882
 • Westmaas en Group, BS, HB 1818-1842
 • Westmaas en Group, BS, overlijden 1818-1882
 • Zuid-Beijerland; huw. 1873-1882
 • Zuid-Beijerland; dopen 1671-1720
 • Zuid-Beijerland; trouwen 1671-1788
 • Zuid-Beijerland, Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 1, 13-2-1675 - 14-10-1744
 • Zuid-Beijerland, Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 2, 19-7-1755 - 5-2-1811
 • Zuid-Beijerland, Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 3, 19-1-1675 - 8-12-1695
 • Zuid-Beijerland, Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 4, 1695-1733
 • Zuid-Beijerland, Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 5, 1734-1756
 • Zuid-Beijerland, Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 6, 1757-1776
 • Zuid-Beijerland, Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 7, 1778-1790
 • Zuid-Beijerland, Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 8, 1791-1805
 • Zuid-Beijerland, Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 9, 1805-1811
 • Zuid-Beijerland, Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 10, 1749-1805
 • Zuid-Beijerland, Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 11, 1810
 • Zuid-Beijerland, Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 12, 1699-1810
 • Zuid-Beijerland, Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 13, 1713-1792
 • Zuid-Beijerland, Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 14, 1680-1730
 • Zuid-Beijerland, Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 15, 1731-1747
 • Zuid-Beijerland, Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 16, 1750-1764
 • Zuid-Beijerland, Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 17, 1775-1794
 • Zuid-Beijerland, Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 18, 1795-1810
 • Zuid-Beijerland, Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 19, 1675-1793
 • Zuid-Beijerland, Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 20, 1675-1793
 • Zuid-Beijerland, Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 21, 1728-1798
 • Zuid-Beijerland, Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 23, 1722-1781
 • Zuid-Beijerland, Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 24, 1690-1809
 • Zuid-Beijerland, Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 25, 1685-1810
 • Zuid-Beijerland, Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 26, 4-10-1703 - 15-3-1744
 • Zuid-Beijerland, Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 27, 18-10-1707 - 24-12-1804
 • Zuid-Beijerland, Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 28, 1674-1779
 • Zuid-Beijerland, Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 29, 1685-1806
 • Zuid-Beijerland, Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 35, 1685-1810
 • Zuid-Beijerland, Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 36, 8-7-1654
 • Zuid-Beijerland, Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 37, 1673-1703
 • Zuid-Beijerland, Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 38, 1750-1805
 • Zuid-Beijerland, Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 39, 13-6-1679
 • Zuid-Beijerland, Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 40, 15-10-1677
 • Zuid-Beijerland, Weeskamer, inv. nr. 4
 • Zuid-Beijerland, Weeskamer, inv. nr. 5
 • Zuid-Beijerland, Weeskamer, inv. nr. 6

 • Advertenties uit het Kompas
 • Advertenties diverse kranten

In het mededelingenblad van het museum (het Bulletin) staat een aantal vaste onderwerpen:

 • Hoeksche Waards dialect;
 • Genealogie en Streekhistorie;
 • De Vragenrubriek met vragen en antwoorden over genealogische kwesties;
 • Aanwinsten.

De Bulletins zijn digitaal te raadplegen vanaf nummer 1 van 1967.

Als uw voorouders uit de Hoeksche Waard komen dan kunt u in het museum niet alleen zien hoe uw voorouders leefden, maar dankzij het werk van vele vrijwilligers kunt u daar ook uw stamboom uitzoeken en/of uitbreiden.

Het museum beschikt overigens ook over gegevens uit bronnen die u nergens anders zult aantreffen zoals begraafgegevens van 's-Gravendeel.

Adres
Het Museum Hoeksche Waard is gevestigd aan de Hofweg 13 in Heinenoord.
Openingstijden

De openingstijden zijn:


Museum

Studiezaal
woensdag 13.00-17.00 uur woensdag 9.00-13.00 uur
donderdag 13.00-17.00 uur  
vrijdag       13.00-17.00 uur  

zaterdag   10.00-17.00 uur

zaterdag 10.00-17.00 uur  

zondag     13-00-1700 uur

U dient er rekening mee te houden dat door verhuur van de leeszaal (archief) aan groepen er een beperkte openingstijd is. Raadpleging van de kalender voor de openstelling is mogelijk.

Vraag eventueel van tevoren telefonisch naar de openingstijden om teleurstelling te voorkomen!
Het telefoonnummer van het museum is: 01 86 - 60 15 35.


Copyright ©: 1998-2021 Piet en Willeke Molema-Smitshoek (Zoetermeer)
Laatste aanpassing: 3-1-2021..


home | e-mail | Genealogie Hoeksche Waard |