Publicaties parentelen en kwartierstaten Hoeksche Waard

| Genealogie Hoeksche Waard | Boeken Hoeksche Waard |
| Publicaties families uit de Hoeksch Waard | Publicaties bronnen plaatsen HW |
| Archieven in Nederland | Wegwijzer genealogie |
| home | e-mail |
Inleiding

Op deze pagina geven we een aanzet tot een overzicht van publicaties van kwartierstaten (op volgorde van de probant) en parentelen die zijn verschenen over families uit de Hoeksche Waard. Het gaat om kwartierstaten waar tenminste een aantal Hoeksewaardse kwartieren in voorkomen. Wij hopen dit overzicht in de loop der tijd verder uit te breiden.

Uiteraard zijn wij zeer geïnteresseerd in aanvullingen voor dit overzicht. Die zijn welkom op ons e-mail adres.

Wij beantwoorden overigens geen vragen over deze publicaties.

Nagenoeg alle publicaties zijn ter inzage bij het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag, de Nederlandse Genealogische Vereniging en het Museum Hoeksche Waard in Heinenoord.

Publicaties parentelen
Doen Beijensz. In deze parenteel door J.J. Vervloet e.a. (uitg. 1989, idem aanvullingen en correcties, uitg. 2001) worden talloze Hoeksewaardse families behandeld. Deel I is niet meer als boek leverbaar, maar als bestand op een diskette.
Deel II (aanvullingen) is nog te koop. Zie de Hollandse Vereniging voor Genealogie Ons Voorgeslacht onder Winkel > Overige boeken.
Fijtgen Jacobsdr. Nakomelingen van Fijtgen Jacobsdr. in Heinenoord - een fragment-genealogie samengesteld aan de hand van een akte uit het archief van het Hof van Holland door H. den Boer in Ons Voorgeslacht 1996, p. 337-344.
Van der Kest De eerste generaties van de Rhoonse en de Pernisser families 't Hart door ir. C. 't Hart en drs. J. van Veelen in Ons Voorgeslacht 2009, p. 329-343 en p. 463.
Stelboer en Slikboer Stelboer en Slikboer: Een Willemstads moedergeslacht, De parenteel van Hendrick Pietersz. en Anneken Lambrechtsdr. door mr. J.L. Rijndorp in Mensen van Vroeger, jrg. 1977, blz. 134/139.
Vingeling Vingeling - Parentelen van drie geslachten door B. Vingeling, uitg. 1999 (SG 1280)
Van der Voorden Vier eeuwen Van der Voorde(n) door J.W. van der Voorden en B.C. van der Voorden-van den Oudenhoven, uitg. 2000 (SG 1129) (parenteel en kwartierstaat).
Publicaties kwartierstaten
Probant Publicatie
Bezemer De kwartierstaat van Jan Bezemer te Zwijndrecht (geb. 1941) door J. Bezemer in Mensen van vroeger, 5e jrg., 1977, p. 49-59, 208-216 en 233-239, 6e jrg. 1978, blz. 16-17.
Den Boer Zie Pals.
Bothof - Kool Kwartierstaat van Arnoldus Bothof (1899-1957) en Gerritje Kool (1902-1981) in Het leven in de zestiende tot twintigste eeuw op het platteland in westelijk Nederland gevolgd door de kwartierstaat Bothof-Kool door A. Bothof en C. Bothof, uitg. 2003, p. 155 e.v.
Braber - Vos Kwartierstaat van Jacob Leendert Braber (geb. 1914) en Maria Vos (geb. 1919) in Kwartierstaat Braber-Vos, uitg. 1983.
De Bruijn - Reijenga Kwartierstaat De Bruijn-Reijenga door M. de Hoog in Kronieken 1999, p. 17-66.
Caspers - Spies Kwartierstaat van Gerbrand Caspers (geb. 1954) en Aglaya Clasina Spies (geb. 1953) door G. Caspers in Kwartierstatenboek Prometheus deel XIII, uitg. 1996, p. 7-90.
Zie voor aanvullingen en correcties: Kwartierstatenboek Prometheus deel XIV, uitg. 1998, p. 320-346,.
Coomans Zie Pals.
Fonkert Kwartierstaat van Arij Fonkert (1684-1720) in De oudere generaties van het boeren-regentengeslacht Weij op het eiland IJsselmonde (ca. 1450-1850) door K.J. Slijkerman, uitg. 1981, p. 27 e.v.
Zie ook Pals.
Fonkert - Steehouwer Kwartierstaat van Klaas Fonkert (1847-1915) en Maaike Steehouwer (1850-1915) in Fonkert-Steehouwer door dr. N. Vels Heijn en F.M. Vels Heijn-van der Kolk, uitg. 1982 en 2e herziene uitgave 1986.
Groeneveld - Blaak Kwartierstaat Groeneveld - Blaak in Kwartierstaten deel 5 door NGV afdeling Noorderkwartier, uitg. 1999. (SG 1279)
Groen - Nietvelt Kwartierstaat Francina Corstiaan Groen (geb. 1920) en Geertruida Maria Antonia Nietvelt (geb. 1926) door F.C. Groen in Kwartierstatenboek Prometheus deel 1, herziene uitgave 1991, p. 161-190.
De Haan - De Koning Kwartierstaat van Teunis Leendert Johannes de Haan (geb. 1942) en Paulina Frederika Juliana de Koning (geb. 1944) door T.L.J. de Haan in Kwartierstatenboek Prometheus deel VI, uitg. 1985, p. 84-160.
Zie voor aanvullingen: Kwartierstatenboek Prometheus deel  IX, p. 227-328.

Zie ook: Kwartierstatenboek Prometheus deel XIII, uitg. 1996, p. 91-332.
Zie voor aanvullingen en correcties: Kwartierstatenboek Prometheus deel XVI, uitg. 2001, p. 282-358.

De Hek - Van Oosterhoud Kwartierstaat van René de Hek (geb. 1958) en Elisabeth Geertruida van Oosterhoud (geb. 1957) door R. de Hek in Kwartierstatenboek Prometheus deel XII, uitg. 1993, p. 7-88.
(In 2012 is verschenen Kwartierstaat De Hek - Van Oosterhoud in 8 deelkwartierstaten, deel 3.)
Herweijer - Boudewijn Kwartierstaat van Jan Joost Herweijer (geb.1949) en Alijda Boudewijn (geb. 1955) door drs.J.J. Herweijer in Kwartierstatenboek Prometheus deel XII, uitg. 1993, p. 89-212.
Herweijer Kwartierstaat van Jillis en Steven Herweijer door J.J. Herweijer, uitg. 2013, 579 blz., ISBN 978-90-6455-7446.
(Vervolg op Kwartierstatenboek Prometheus XII van 1993)
Van Hilte(n) Kwartierstaat van Willem van Hilte(n) (1779-1810) in Genealogie Berkhout / Berghout, deel 1, door K.J. Slijkerman en J. Berghout, uitg. 1982, p. 64 e.v.
Zie ook Rie(t)dijk.
Hofstee - De Bliek Kwartierstaat van Jan (John) Hofstee (geb. 1935) en Beatrix de Bliek (geb. 1938) door A. Hofstee en J. Hofstee in Kwartierstatenboek Prometheus  deel XIV, uitg. 1998, p. 7-110.
Zie voor aanvullingen en correcties: Kwartierstatenboek Prometheus deel XVII, uitg. 2001, p. 332-378.
Hoogewerff Zie Pals.
Van Kessel - Luyerink Kwartierstaat van Petrus Wijnandus Cegienas van Kessel (geb. 1924) en Wilhelmina Helena Paulina Maria Luyerink (geb.1925) door P.W.C. van Kessel in Onze Voorouders II, Kwartierstaten en stamreeksen van leden van de afdeling Rijnland van de Nederlandse Genealogische Vereniging, uitg. 1992, p. 120-178.
Koomen Zie Pals.
Kwekel - Van der Hor Kwartierstaat Adrianus George Kwekel (1916-1966) en Magrieta Arentje van der Hor (geb. 1927) door ir.F. Kwekel in Kwartierstatenboek Prometheus deel II, uitg. 1980, p. 28-211 en deel II, herziene uitgave, uitg.1992, p. 59-278.
Zie voor aanvullingen: Kwartierstatenboek Prometheus deel V, uitg. 1984, p. 127-153 en Kwartierstatenboek deel VIII, uitg. 1987, p. 230-288.
Langejan - Konijnenburg Kwartierstaat Aren Langejan (geb. 1916) en Emma van Konijnenburg (geb. 1916) door prof.ir. A. Langejan in Kwartierstatenboek Prometheus deel I, herziene uitgave 1991, p. 215-254.
Van Lieburg - De Koning Kwartierstaat van Marius Jan van Lieburg (geb. 1922) en Cornelia Gerritje de Koning (geb. 1923) door F.A. van Lieburg in Kwartierstatenboek Prometheus deel  VIII, uitg. 1987, p. 52-105.
Loosje Zie Pals.
Maliepaard - Bravenboer Kwartierstaat van Pieter Cornelis Maliepaard (geb. 1964) en Jacoba Maria Bravenboer (geb. 1964) door A.B. Maliepaard in Kwartierstatenboek deel XIV, uitg. 1998, p. 130-319.
Monster Zie Valk - Monster.
Nagtegaal - Vlasveld Kwartierstaat Hans Karel Nagtegaal (geb. 1946) en Petronella Barbara Maria Vlasveld (geb. 1947) door H.K. Nagtegaal in Kwartierstatenboek Prometheus deel I, herziene uitg. 1991, p. 279-320.
Noordam - Van Rees Kwartierstaat van Nicolaas Frans Noordam (geb. 1910) en Sophia van Rees (geb. 1913) door dr.D.J. Noordam in Kwartierstatenboek Prometheus deel XI, uitg.1992, p. 175-290.
Noordermeer - Peters Kwartierstaat van Hugo Noordermeer (1878-1968) en Saartje Jacoba Peters (1881-1973) door drs.W.S. van Hoeve in Kwartierstatenboek Prometheus deel VII, uitg.1986, p. 80-110.
Oordt - Gelderblom Kwartierstaat van Philippus van Oordt (geb. 1926) en Maria Adriana Gelderblom (geb. 1932) door Ph. van Oordt in Kwartierstatenboek Prometheus deel XII, uitg. 1993, p. 213-315.
Pals Kwartierstaat van Adriaen Pals (ovl. 1729) in De oudere generaties van het boeren-regentengeslacht Weij op het eiland IJsselmonde (ca. 1450-1850) door K.J. Slijkerman, uitg. 1981, p. 23 e.v.
Bevat o.a. de kwartierstaten Coomans (Koomen), Hoogewerff, Loosje, Pals, Fonckert, Vermaet, Villerius en Den Boer.
Pons Zie Rie(t)dijk.
Reichardt - Herweijer Kwartierstaat van Cornelis Adriaan Reichardt (geb. 1917) en Pietertje Neeltje Herweijer (geb. 1924) door C.A. Reichardt, arts in Kwartierstatenboek Pormetheus deel VI, uitg. 1985, p. 161-238.
Rie(t)dijk Kwartierstaat van Pieter Rie(t)dijk (1781-1851) in Genealogie Berkhout / Berghout deel 1 door K.J. Slijkerman en J. Berghout, uitg. 1982, p. 76 e.v.
Bevat o.a. de kwartierstaten Spruijt, Van der Vlugt, Pons, Van Hilte(n),  Sneep, Rietdijk.
Van Roon Kwartierstaat van Maergie Cornelisdr. van Roon (1643-1701) en Cornelis Geerlofsz. van Roon (ca. 1600-1674) door drs. A.B. den Haan en K.J. Slijkerman in Ons Voorgeslacht 2005, p. 223-225.
Schalk - Overweel Kwartierstaat van Gert Schalk en Jacqueline Overweel, Baarn, 2006, 204 blz.
Slijkerman Kwartierstaat van Kees-Jan Slijkerman (geb. 1951) in Duizend jaar voorgeslacht, uitg.1987, met Supplement I, uitg. 1989 en II, uitg. 1992.
Slijkerman - Berghout De kwartierstaat van Johannes Jacobus Slijkerman (geb. 1914) en Dirkje Elisabeth Jansje Berghout (geb. 1920) door K.J. Slijkerman in Kwartierstatenboek Prometheus deel III, uitg. 1982, p. 112-196.
Zie voor aanvullingen en correcties Kwartierstatenboek Prometheus deel V, uitg. 1984, p. 201-214.
Sneep Zie Rie(t)dijk.
Spruijt Zie Rie(t)dijk.
Tol - Van Leeuwen Kwartierstaat Pieter Barend Constantijn Dorus Tol (geb. 1915) en Jannetje Huiberdina van Leeuwen (geb. 1913) door ing. P.B.C.D. Tol in Kwartierstatenboek Prometheus deel I, herziene uitg. 1991, p. 345-417.
Touw - Trouw Kwartierstaat van Philippus Touw (geb. 1929) en Hilletje Trouw (geb. 1929) door Ph. van Oordt in Kwartierstatenboek Prometheus deel XII, uitg. 1993, p. 316-350.
Trouw Zie Touw - Trouw.
Valk - Monster Kwartierstaat van Simon Valk (1889-1960) en Erksje Monster (1896-1980) door Th. Douma in Kwartierstatenboek Prometheus deel III, uitg.1982,  p. 197-214.
Zie voor aanvullingen en correcties: Kwartierstatenboek Prometheus deel V, uitg. 1984, p. 217-230.
Vermaet Zie Pals.
Vermeij - Verschoor Kwartierstaat van Jan Vermeij (1919-1999) en Jacoba Verschoor (geb. 1917) door V. Brandwijk in Kwartierstatenboek Prometheus XVIII, uitg. 2003, p. 386-490.
Villerius Zie Pals.
Van der Vlugt Zie Rie(t)dijk.
Wierdeman Molendijk - Van der Ploeg Kwartierstaat van Cornelis Wierdeman Molendijk (geb. 1918) en Adriana Gezina van der Ploeg (geb. 1922) door A.G. Wierdeman Molendijk-van der Ploeg en C. Wierdeman Molendijk in Kwartierstatenboek Prometheus deel XI, uitg. 1992, p. 36-108.

55


Copyright ©: 2004-2014 Piet en Willeke Molema-Smitshoek (Zoetermeer)
Laatste aanpassing: 16 augustus 2014.


home | e-mail |
StatCount - Traffic counter