Publicaties bronnen Hoeksche Waard
Alfabetisch op plaatsnaam

| Genealogie Hoeksche Waard | Boeken Hoeksche Waard |
| Publicaties families uit de HW | Publicaties parentelen en kwartierstaten HW |
| Archieven in Nederland | Wegwijzer genealogie |
| home | e-mail |

Inleiding

Op deze pagina geven we een aanzet tot een overzicht van publicaties van bronnen die zijn verschenen over (plaatsen in) de Hoeksche Waard. Wij hopen dit in de loop der tijd verder uit te breiden.

Uiteraard zijn wij zeer geÔnteresseerd in aanvullingen voor dit overzicht. Die zijn welkom op ons e-mail adres.

Wij beantwoorden overigens geen vragen over deze publicaties.

Nagenoeg alle publicaties zijn ter inzage bij het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag, Museum Hoeksche Waard in Heinenoord, de Hollandse Vereniging voor Genealogie Ons Voorgeslacht in Delft en de Nederlandse Vereniging voor Genealogie in Weesp.

Tijdschriften

Bronnen Hoeksche Waard op onverwachte plaatsen

BHIC Den Bosch
Broederschap
Register van leden van het Illustre Lieve Vrouwen Broederschap tot 1620.
 Bevat ledenlijsten met personen uit o.a. Geervliet, Strijen, Westmaas en Weda (bij Strijen).

Bronnenpublicaties Hoeksche Waard algemeen

Kerkelijke bijzonderhedenGenealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken de provincie Zuid-Holland door Mr.P.C. Bloys van Treslong Prins, 3 delen, uitg. 1922.
(Hierin beschreven grafzerken en andere kerkelijke bijzonderheden in de kerken van de Hoeksche Waard).
 Aanvulling op de genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in de kerken van Zuid-Holland door B. de Keijzer in Ons Voorgeslacht 2011, p. 384-386 (betreft Klaaswaal, Oud-Beijerland)
 Classicale acta 1573-1620, Patriculiere synode Zuid-Holland, Classis Dordrecht 1573-1600,  bewerkt door dr.J.P. van Dooren, uitgave Rijks Geschiedkundige Publicatien, Kleine serie, nr. 49, 1980
(Hierin kerkelijke bijzonderheden betreffende de gemeenten Sint Anthoniepolder, Oud-Beijerland, Nieuw-Beijerland, Zuid-Beijerland, Cillaarshoek, 's-Gravendeel, Heinenoord, Klaaswaal, Maasdam, Mijnsheerenland, Numansdorp, Puttershoek, Strijen en Westmaas).
 Classicale Acta 1601-1620, Particuliere synode Zuid-Holland Classis Dordrecht 1601-1620 bewerkt door dr.J. Roelevink, uitgave Rijks geschiedkundige Publicatien kleine serie nr. 68, 1991
(Hierin kerkelijke bijzonderheden van de hervormde gemeenten zoals voornoemd; in de Hoeksche Waard).
Predikanten Hoeksche WaardRepertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816, deel 1, predikanten, deel 2, gemeenten, door F.A. van Lieburg, uitg. 1996
(Hierin alle hervormde predikanten van de Hoeksche Waard tot 1816 met hun personalia en standplaatsen).
De Grote WaardDe Sint Elisabethsvloed van 1421 beschreven in het archief van de St. Laurensabdij van Oostbroek te De Bilt door Janna Kloosterman in Ons Voorgeslacht 2005, p. 193-194 
Genomineerde mansmannen Genomineerde Mansmannen Vierschaar Zuid-Holland (1594-1641) door L.M. van der Hoeven in Ons Voorgeslacht 2006, p. 25-29
De Verdronken Waard'Nijet dan water ende wolcken'; De onderzoekscommissie naar de aanwassen in de Verdronken Waard (1521-1523) door Valentine Wikaart, Hildo van Engen, Karel Leenders, Chris de Bont, Piet Martens, Ies Zonneveld en Hans Werther, uitg. 2009 stichting Zuidelijk Historisch Contact (ZHC). Zie voor nadere informatie http://www.uitgeverij-zhc.nl/boeken/reeks-3/038/
Doopsgezinden
Hoeksche Waard
Onder de loep genomen. De geschiedenis van de doopsgezinden in de Hoekse Waard door W. Stuve (Hellevoetsluis, 2009).
Bestuurs-geschiedenis CromstrijenBesturen op het Hollandse platteland. Cromstrijen 1550-1780 (250 blz., Zutphen 2012) door historicus Arjan Nobel.
"In dit boek staat de veranderende bestuurscultuur op het Hollandse platteland centraal en wordt het bestuur van de ambachtsheerlijkheid Cromstrijen in een breder perspectief geplaatst. Dit gebied ... werd als een modern bedrijf bestuurd door een groep aandeelhouders."
Huwelijken te ZwijndrechtHuwelijken van personen uit de Hoeksche Waard te Zwijndrecht door L. Helms van Eis in Ons Voorgeslacht 2013, p. 190.
Schippers te ZwijndrechtSchippers vermeld in het oud-rechterlijk archief van Zwijndrecht in de zestiende- en zeventiende eeuw door K.J. Slijkerman in Ons Voorgeslacht 2013, p. 330-338. (In dit artikel worden meerdere schippers uit de Hoeksche Waard vermeld.)
CartografieDe Gorzen en aanwassen van den Lande van Essche in de kaart gekeken, door J. Verhagen in opdracht van de Gecommitteerden van de Gorzen van Aanwassen van den Lande van Essche. Oud-Beijerland, Van As, april 2012. 64 p.
(Het betreft een selectie van de ruim 80 kaarten.)

Bronnenpublicaties per plaats

PlaatsPublicatie
CillaarshoekTrouwboek van Cillaarshoek (1667-1797) door dr. D.W. Gravendeel in Ons Voorgeslacht 1964, p. 53-57, 78-80, 98-100, 118-120, 234-238, 247-253; 1969, p. 178-183, 189-202.
Zie ook Puttershoek.
CromstrijenDe voorgeschiedenis van de polder Cromstrijen door P. Ernsting in Zuid-Hollandse StudiŽn deel IX, uitg. Voorburg 1961, blz. 36-48.
 Het Kerckeboek van Cromstrijen 1653-1657 door dr. D.W. Gravendeel [lidmaten, attestaties, ondertrouw, dopen] in Ons Voorgeslacht 1962, p. 13-29.
  De historie van Maasdam Cillaarshoek Sint Anthoniepolder door N de Regt, 1969 (35 blz.)
(Hierin o.a. lijsten van predikanten en hoofden van de lagere school.)
  1492-1892 Vier eeuwen regeering en arbeid ten plattelande in Holland - Geschiedenis van de Ambachtsheerlijkheid, de Polders en de Dorpen van Cromstrijen, uit oorkonden getrokken in het vierhonderdste jaar na de uitgifte en leenverheffing door P.M.H. Welker, heruitg. 1971.
(Hierin o.a. lijsten van gecommitteerde ambachtsheren, dijkgraven, schepen van Cromstrijen, schepenen, leden municipale raad, municipaliteit, gemeenteraad van Klaaswaal en Numansdorp.).
Vermogenden in Cromstrijen anno 1631 en 1638 door K.J. Slijkerman in Ons Voorgeslacht 2005, p. 65-59.
  zie Oud-Cromstrijen
zie ook Klaaswaal.
  Varia (akte opgemaakt te Cromstrijen 1557 aangetroffen in RA Mijnsheerenland, boedelscheiding) door L. Helms van Eis in Ons Voorgeslacht 2008, p. 91.
Zie ook: Een en ander uit de geschiedenis van de Gronden en den Polder Oud-Beijerland c.a.
Goidschalcxoord Enige huwelijken voor het gerecht van Goidschalcxoord door drs. L.M. van der Hoeven in Ons Voorgeslacht 2007, p. 21
  Er wordt weer gedraaid op Goidschalxpoord door mevr. A. Knol-Prince, uitg. 2010, ISBN: 978-90-9025330-5
De geschiedenis over de molen van Goidschalxoord gaat terug tot het jaar 1600, met gevonden berichten over de eerste molenaar die op Goidschalxoord draaide. Via wetenswaardigheden van over hoe de mensen in die tijd leefden komt 1718 in beeld, het jaar dat de huidige molen gesticht werd en gaat de geschiedenis verder over de molen en de molenaar(ster)s met hun gezinnen tot aan het jaar dat de molen definitief werd stilgezet.
Goudswaard Dienaren van de vroegere Zuidhollandse parochie Korendijk, alias Goudswaard en van de daaruit voortgekomen Nederlandse Hervormde gemeente, ca. 1442 tot heden door P.J. Bos in Mensen van Vroeger 1974, p. 121-132.
 Cornelius van Oosterwijk, Predikant te Goudswaard, gezegd Korendijjk door P.J. Bos in Mensen van Vroeger 1974, p. 225-227.
(Vermeld worden o.a. problemen met C.J. van der Bie en A. Boender)
 Repertorium op de lenen van de Hofstede Putten, 1229-1650 door J.C. Kort in Ons Voorgeslacht 1979, p. 140-155 en 1989, p. 56.
 Register der mans personen ledematen in de gemeente J[esu] C[hristi] van Coorndijck (Goudswaard) door P.W. van Hulst in Ons Voorgeslacht 2001, p. 195-213.
's-GravendeelUit het begraafboek van 's-Gravendeel (1715-1727) door J.H.A.E. Harshagen in Gens Nostra 1947, p. 159-164.
Uit het begraafboek van 's-Gravendeel II (1728-1746) door J.H.A.E. Harshagen in Gens Nostra 1948, p. 45-47 en 55-58.
Sprokkel. Doodboek van 's-Gravendeel 1777-1794 in Ons Voorgeslacht, 1948, p. 74.
 Met attestatie naar elders vertrokken lidmaten van de Ned. Herv. kerk te 's-Gravendeel 1708-1751) door dr. D.W. Gravendeel [chronologisch] in Ons Voorgeslacht 1965, p. 102-104.
 Lidmaten van de Ned. Herv. gemeente van 's-Gravendeel 1706, 1714, 1723 door dr. D.W. Gravendeel [topografisch] in Ons Voorgeslacht 1965, p.  104-109; 1966, p. 411-412 en 430-432.
Trouwboek van 's-Gravendeel 1792-1795 door dr. D.W. Gravendeel in Ons Voorgeslacht 1966, p. 407-411.
 Op belijdenis of attestatie aangenomen lidmaten van de Ned. Herv. Gemeente van 's-Gravendeel (1708-1815) door dr. D.W. Gravendeel [chronologisch] in Ons Voorgeslacht 1966, p. 597-602; 1967, p. 21-26, 54-68, 78-83, 130-135, 149-157 en 364-368.
 Quohier van alle familien op den dorpe van 's-Gravendeel ende Leerambt. van dato den 6 Maert 1680 door dr. D.W. Gravendeel in Ons Voorgeslacht 1969, p. 26-32.
 Personen uit 's-Gravendeel in het gereformeerde trouwboek van Dubbeldam 1631-1694 door A.B. den Haan in Ons Voorgeslacht 1992, p. 281.
  1593 's-Gravendeel 1993, diverse auteurs, uitg. 1993.
(Hierin o.a. lijsten van schouten, schepenen / heemraden, gemeentesecretarissen, maires, burgemeesters, dragers van erepenningen, predikanten, onderwijzers, chirurgijns, huisartsen, tandartsen, apothekers, molenaars, beurtschippers, veermannen, bewoners en personeel van 's lands wachthuis).
 Kohier van de verponding, omslag en 100e penning van Nieuw-Bonaventura, Mookhoek en Trekdam, 1734-1753 door E.R. van Dooremalen in Ons Voorgeslacht 2002, p. 397-405.
GroupHet Haardstedenkohier van de Group anno 1600 door K.J. Slijkerman in Ons Voorgeslacht 1996, p. 173-174.
Zie ook: Een en ander uit de geschiedenis van de Gronden en den Polder Oud-Beijerland c.a.
HeinenoordGrafzerk in de kerk van Heinenoord door dr. J. MacLean in Ons Voorgeslacht 1962, p. 163.
 Grafzerken in de Nederlandse hervormde kerken van de Hoeksche Waard door C.J. Geervliet en W. Wichard Timmers [Heinenoord] in Ons Voorgeslacht 1972, p. 101-105.
 Grafzerk in de kerk van de Heilige Johannes de Doper parochie Heinenoord door C.J. Geervliet en H.C. de Man in Ons Voorgeslacht 1972, p. 315.
Zie ook Oostzomerland.
Repertorium op de lenen van de Hofstede Strijen, 1290-1650 door J.C. Kort in Ons Voorgeslacht 1979, p. 44.
Repertorium op de lenen van de Hofstede Altena, 1232-1650 door J.C. Kort in Ons Voorgeslacht 1985, p. 192-194.
Klaaswaal Register van uytgaende en inkomende ledematen of kinderen derzelver met acte van indemniteyt 1737-1811 door dr. D.W. Gravendeel [Klaaswaal] in Ons Voorgeslacht 1962, p. 120-134.
 Bestedinge van de arme kinderen van Claeswael zedert den jare 1695 (1695-1807) door dr. D.W. Gravendeel [alfabetisch] in Ons Voorgeslacht 1962, p. 156-163.
  Zie Cromstrijen en
zie Oud-Cromstrijen.
Repertorium op de lenen van de Hofstede Strijen, 1290-1650 door J.C. Kort in Ons Voorgeslacht 1979, p. 58-59, 
Repertorium op de lenen van de Hofstede Putten, 1229-1650 door J.C. Kort in Ons Voorgeslacht 1979, p. 222
  Klaaswaal beeld van een verdwenen wereld door drs. J.P. Bijl. ISBN 90-77234-15-2. (Dit boek handelt ook over Cromstrijen en Numansdorp.)
(Hierin o.a. lijsten van ambachtsheren, schouten, secretarissen en gerechtsbodes van Cromstrijen en schoolmeesters en geneesheren van Klaaswaal.)
Maasdam Enkele acten van cautie of indemniteit ontvangen en afgegeven door de kerkeraad van Maasdam (1717-1734) door dr. D.W. Gravendeel [chronologisch] in Ons Voorgeslacht 1969, p. 78-79.
Doopboek van Maasdam (1798-1815) door dr. D.W. Gravendeel [alfabetisch] in Ons Voorgeslacht 1969, p. 112-123.
 Ouderlingen en diakenen van de Ned. Herv. kerk te Maasdam (1609-1735) door dr. D.W. Gravendeel [chronologisch] in Ons Voorgeslacht 1969, 222-226.
 De historie van Maasdam Cillaarshoek Sint Anthoniepolder door N de Regt, 1969 (35 blz.)
(Hierin o.a. lijsten van predikanten en hoofden van de lagere school.)
Repertorium op de lenen van de Hofstede Strijen, 1290-1650 door J.C. Kort in Ons Voorgeslacht 1979, p. 46-49.
Repertorium op de grafelijke lenen in de Grote Zuidhollandse Waard, 1276-1650 door J.C. Kort in Ons Voorgeslacht 1996, p. 287-288.
Zie ook Puttershoek.
 De Poldersche Molen in de Sint Anthoniepolder te Maasdam door G.L. Knol., uitg. Heinenoord, 2009, ISBN 978-90-9024400-6
Bevat een overzicht van molenaars vanaf 1584 en diverse bestekken.
MijnsheerenlandPolder 'Het Oudeland van Moerkerken' door Joh. van Eijsden [namen in polderrekeningen 1546-1566, alfabetisch] in Ons Voorgeslacht 1948, p. 27-29 en 32-36.
 Zie ook: Een en ander uit de geschiedenis van de Gronden en den Polder Oud-Beijerland c.a.
 550 Jaar kerk in het dorp - Herdenkingsboek 1445-1995 Laurentiuskerk te Mijnsheerenland geregideerd door R.A.D. Renting, P.C. de Ruiter, F. van der Straaten en Pleun R. Troost, uitg. 1995
(Hierin o.a. beschrijving van grafzerken in de kerk en lijsten van pastoors, predikanten, ouderlingen, administrerend kerkmeesters, diakenen, kerkvoogden, ouderlingen-kerkvoogden en notabelen).
 Lidmaten van de Ned. Herv. gemeente van Mijnsheerenland (1726-1800) door dr. D.W. Gravendeel [chronologisch] in Ons Voorgeslacht 1962, p. 272-284.
 Ouderlingen en diakenen van de Ned. Herv. kerk te Mijnsheerenland 1722-1800 door dr. D.W. Gravendeel [chronologisch] in Ons Voorgeslacht 1962, p. 295-300.
 Genealogische sprokkels uit de 'Handelingen der kerkenraad van Ao 1721 tot Ao 1800' van Mijnsheerenland door dr. D.W. Gravendeel in Ons Voorgeslacht 1962, p. 322-323.
 Grafzerken in de Nederlandse hervormde kerken van de Hoeksche Waard door C.J. Geervliet en W. Wichard Timmers [Mijnsheerenland] in Ons Voorgeslacht 1968, p. 209-219.
Aanvullingen en verbeteringen idem 1970, p. 273-275.
Repertorium op de lenen van de Hofstede Strijen, 1290-1650 door J.C. Kort in Ons Voorgeslacht 1979, p. 53-58.
 Blokverdeling in Mijnsheerenland van Moerkercken in de 16e-17e eeuw door L. Helms van Eis in Ons Voorgeslacht 1981, p. 117-129.
 Register van Mijnsheerenland van Moerkerken 1532-1577.
(Hierin o.a. een overzicht van Ambachtsheren en -vrouwen van Mijnsheerenland van Moerkerken). (SG 253)
 Register ende protocol van eijgen- ende rentbrieve van Moerkercken, ingaende anno XVc XXXII ende eindigende metten jare 1552 door L. Helms van Eis in Ons Voorgeslacht 1982, p. 97-123; 1985, p. 143-155 en 349-370.
 De ambachtsfunctionarissen van Mijnsheerenland van Moerkerken door L. Helms van Eis [bijlage bij Register ende Protocol en eijgen- ende rentbrieve] in Ons Voorgeslacht 1985, p. 369-370.
 Zie ook Oostzomerlanden 
zie Puttershoek.
  Aanvullingen op reeds gepubliceerde repertoria op leenkamers die binnen het Graafschap Holland hebben gefunctioneerd (De hofstede Strijen) door C. Hoek en J.C. Kort in Ons Voorgeslacht 1988, p. 241-243.
  Kohier 10e penning van het Nieuweland van Mijnsheerenland van Moerkercken anno 1553 door L. Helms van Eis in Ons Voorgeslacht 2008, p. 361-369
  Namen der erfpachters van cijnsland in Mijnsheerenland van Moerkercken de anno 1565 door L. Helms van Eis in Ons Voorgeslacht 2009, p. 31-32.
Kohier Xe penning van Mijnsheerenland anno 1543 door L. Helms van Eis in Ons Voorgeslacht 2009, p. 349-369.
  Namen der erfpachters van cijnsland in Mijnsheerenland van Moerkercken de anno 1589 door L. Helms van Eis in Ons Voorgeslacht 2010, p. 166-167.
  Kohier 10e penning van de Uitergorzen voor het Nieuweland onder Mijnsheerenland van Moerkercken anno 1552 door L. Helms van Eis in Ons Voorgeslacht 2011, p. 108-110.
  Kohier van de 10e penning van huizen in het oude- en nieuweland onder Mijnsheerenland van Moerkercken anno 1553 door L. Helms van Eis in Ons Voorgeslacht 2011, p. 182-186.
  Kohier van de 10e penning van het Heilige Geestland onder Mijnsheerenland van Moerkercken anno 1553 door L. Helms van Eis in Ons Voorgeslacht 2011, p. 302-304.
  10e Penning van de Visserij onder Mijnsheerenland van Moerkercken anno 1553 door L. Helms van Eis in Ons Voorgeslacht 2012, p. 471-472.
  Bewoners van de Blaakse dijk onder de jurisdictie van Mijnsheerenland door L. Helms van Eis in Ons Voorgeslacht 2013, p. 29-38. (Betreft 16e, 17e en 18e eeuw.)
  Kohier 10e penning van het Zomerland onder Mijnsheerenland van Moerkercken anno 1553 door L. Helms van Eis in Ons Voorgeslacht 2013, p. 303.
Mookhoek Zie Puttershoek.
Nieuw-Beijerland Repertorium op de lenen van de Hofstede Putten, 1229-1650 door J.C. Kort in Ons Voorgeslacht 1979, p. 222-228 en 1989, p. 58.
  Het huis van Egmont en de Beijerlanden 1491-1619 door J.P. van der Spek, Historische Vereniging Oud-Beijerland, 2018, 150 blz. met diverse kaarten en namenindex..
(Hierin o.a. De bedijkers van polder Nieuw-Beijerland en de polderbesturen,  p. 82)
  Zie Oud-Beijerland en
zie ook Klaaswaal.
Nieuw-Bonaventura  Zie Puttershoek.
Numansdorp  Repertorium op de lenen van de Hofstede Strijen, 1290-1650 door J.C. Kort in Ons Voorgeslacht 1979, p. 58-59.
Zie Cromstrijen.
  Varia: Aantekening in het doopboek van Numansdorp door L. Helms van Eis in Ons Voorgeslacht 2014, p. 384
(doopaantekening van 1-9-1678: kind Arij van Adriaen of Arij de Wild van Willemstad en Ariaentge Aerde Korendijker die hebben gediend op de stee van Roos waar nu Pleun Meeldijk woont; bevallen ten huize van Lijsbet de Rijke)
Oostzomerland Verpachting van de polder Oostzomerland door Joh. van Eijsden [alfabetisch 1583-1585]  in Ons Voorgeslacht 1947, p. 29-30; 1948, p. 3-5.
 De Oost- en Westzomerlanden behorende tot de gemeenten Heinenoord, Mijnsheerenland en Puttershoek in de Hoekse Waard door L. Helms van Eis [eigenaren en gebruikers 1589]  in Ons Voorgeslacht 1982, p. 19-28.
Oud-Beijerland Een en ander uit de geschiedenis van de Gronden en den Polder Oud-Beijerland c.a. door mr. J.D. Tresling, 1924.
(Hierin o.a. lijsten van dijkgraven, heemraden, secretarissen-penningmeesters [waarsmannen] en boden van Oud-Beijerland, de gronden van Cromstrjien, Striemond, De Group en Moerkerken.)
 De grafzerken in de Nederlandse Hervormde Kerk te Oud-Beijerland door W.A. van Rijn in De Nederlandsche Leeuw, jrg. 44, 1926, kolom 72. Zie http://www.knggw.nl/raadplegen/de-nederlandsche-leeuw/1926-44/40/
 Het bestuur van Oud-Beijerland door ir. C. Baars [Ambachtsheren 1559-1821, baljuws 1567-1811, schouten, secretarissenen schepenen 1570-1811, alfabetisch; bij elke functie toelichting. Tijdvak 1811-1952 ambachtsheren, burgemeesters, secretarissen, wethouders en raadsleden, de laatste alfabetisch] in Ons Voorgeslacht 1952, p. 79-82, 101-105 en 125-134.
 Acten van indemniteit ontvangen of verstrekt door de kerkeraad van Oud-Beijerland in de jaren 1703 tot 1811 door ir. C. Baars [alfabetisch] in Ons Voorgeslacht Jaarboek 1 (1954), p. 82-122 en Jaarboek 2 (1955), p. 12-64.
 Inwoners van Oud-Beijerland met Sociniaanse en Coccejaanse sympathieen door ir. C. Baars in Ons Voorgeslacht 1963, p. 225-227.
 Ingezetenen van Oud-Beijerland, die tot de patriottische partij behoorden door ir. C. Baars [1798, topografisch] in Ons Voorgeslacht 1964, p. 76-78.
Grafzerken in de Ned. Hervormde Kerk van Oud-Beijerland door P. Doolaard in Ons Voorgeslacht 1968, p. 34-41.
De (tweede) pokkenepidemie te Oud-Bijerland, 1883/1884 in het tijdschrift Holland jrg. 3 (1971), p. 1-12
  De geschiedenis van de landbouw in de Beijerlanden door C. Baars, uitg. 1973.
Idem: Documenten en Bijlagen, uitg. 1973 
(Hierin o.a. afschriften van documenten en lijsten van grondeigenaars in de Oud-Beijerlandse, Nieuw-Beijerlandse en Zuid-Beijerlandse polder.).
 Repertorium op de lenen van de Hofstede Putten, 1229-1650 door J.C. Kort in Ons Voorgeslacht 1979, p. 222-228 en 1989, p. 58.
De Joodse gemeenschap in Oud-Beijerland door A. v.d. Berg en R. v.d. Berg uitg. 1982 (SG 361)
Een tragische doopplechtigheid te Oud-Beijerland anno 1672 door K.J. Slijkerman in Ons Voorgeslacht 1985, p. 124.
  Het conscriptieoproer van Oud-Beijerland in 1813 : de Hoeksche Waard in verzet tegen Napoleon / Loek Dekker, Dick Snijders. - Oud-Beijerland : Uitgeverij Loek Dekker, 2014. 146 p; ill. ISBN 9789082174007
Herin zijn de volgende bronnen opgenomen:
- Lijst met namen van 23 personen uit de Hoeksche Waard , die in 1813 door de Franse bezetter uit hun woonplaatsen verbannen zijn;
- De 100 lotelingen van klasse 1812 van het kanton Oud-Beijerland;
- De ingelotenen van de klassen 1808-1812 van Oud-Beijerland.
Daarnaast bevat het genealogische beschrijvingen van: Willem Mullaard, Pieter Helligers, Pieter Verhulp, Dirk Kruidenier, Pieter Hitzert en Anthonij van Lieburg.
  Zie ook: Het huis van Egmont en de Beijerlanden 1491-1619 met o.a. Bedijkers polder Klein Zuid-Beijerland, p. 120..
Oud-Cromstrijen Vier eeuwen in Oud-Cromstrijen, kerk en school in Klaaswaal 1566-1966 door M. Allewijn, uitg.1966.
(Hierin o.a. lijsten van ambachtsheren, rentmeesters, schouten, burgemeesters, predikanten, schoolmeesters van Cromstrijen / Klaaswaal.).
PiershilHet bestuur van Piershil voor 1811 door dr. J. MacLean [ambachtsheren, schouten en schepenen 1561-1937] in Ons Voorgeslacht 1963, p. 297-298, 319-320; 1964, p. 7-10.
Repertorium op de lenen van de Hofstede Putten, 1229-1650 door J.C. Kort in Ons Voorgeslacht 1979, p. 228.
  Zie ook: Het huis van Egmont en de Beijerlanden 1491-1619
Puttershoek Geschiedenis van de polders Nieuw-Bonaventura, Mookhoek en Trekdam, De wijze van bemaling dier polders benevens hunnen bestuurders door W.H. van Bilderbeek, heruitg. 1911.
(Hierin o.a. lijsten van dijkgraven en heemraden en waarslieden / penningmeesters).
  Namen voorkomende in doop- en trouwboek, daterende van 1623 t/m 1633, en aanwezig in het archief van de Ned. Herv. Kerk te Puttershoek door A.J. van Roon in Ons Voorgeslacht 1954, p. 135-136.
 De Nederlands Hervormde kerk van Puttershoek in de laatste 300 jaren door A.J. van Roon [met bijlagen: I Leningen 1636-1939, II Geschenken 1640-1802, III Schouten, kerkvoogden en kerkmeesters 1636-1950] in Ons Voorgeslacht Jaarboek 1 (1954), p. 10-37.
 Namen voorkomende in doop- en trouwboek, daterende van 1664 t/m 1711, en aanwezig in het archief van de Ned. Herv. Kerk te Puttershoek door A.J. van Roon in Ons Voorgeslacht 1955, p. 7-9.
 Verdwijnend Puttershoek door C.L. van Es van der Have, uitg. 1966
(Hierin o.a. lijsten van eigenaren van huizen en molens, ambachtsheren en- vrouwen, schouten, schepenen / heemraden, wethouders, burgemeesters, secretarissen, ontvangers, gerechts- of gemeentebodes, gemeente-veldwachters, nacht- of klapwakers, gemeente-opzichters, notarissen, chirurgijns, heel- en vroedmeesters, geneesheren, artsen, vroedvrouwen, turftonsters, predikanten, schoolmeesters, schoolhoofden, bestuursleden  van diverse bedrijven, instellingen en clubs.).
 Lidmaten, ontvangen en afgegeven acten van attestatie, ontvangen en afgegeven acten van indemniteit van de Ned. Herv. gemeente van Puttershoek (1623-1830) door dr. D.W. Gravendeel in Ons Voorgeslacht 1971, p. 215-227, 270-276 en 306-314.
Zie ook Oostzomerland.
  Repertorium op de grafelijke lenen in de Grote Zuidhollandse Waard, 1276-1650 door J.C. Kort in Ons Voorgeslacht 1996, p. 295-305.
Kohier van de 1000e penning van Puttershoek, Maasdam, Cillaarshoek en Sint-Anthoniepolder 1626 door drs. AB. den Haan in Ons Voorgeslacht 2005, p. 144.
  Lijst van eigenaren en pachters der nieuw uitgegeven erven in Puttershoek anno 1596 door L. Helms van Eis in Ons Voorgeslacht 2011, p. 381-383.
Kohier van de 10e penning van Puttershoek anno 1561 door L. Helms van Eis in Ons Voorgeslacht 2012, p. 179-186.
  Verzoek van een groep ingezetenen om de boog van de schutsluis in Puttershoek te verhogen in 1786 door W.T. Molema-Smitshoek en P. Molema in Ons Voorgeslacht 2016, p. 170-171.
[Het bevat een "Lijst van ingezetenen van Sint Anthoniepolder welke zig hebben geconformeert met het voorstel ...Ē]
Sint Anthoniepolder  St.-Anthoniepolder door Joh. van Eijsden [namen in polderrekeningen 1584-1640, alfabetisch] in Ons Voorgeslacht 1948, p. 43-44 en 66-69.
Lidmaten van Sint Anthony Polder door ir. J. Mac Lean [1675] in Ons Voorgeslacht 1954, p. 43-45.
 Namen van de ledemaeten der gemeijnte Christi Jesu in Sint Anthonie Polder soo ick die den 12 Augusti 1635 bevonden hebbe sterck te sijn door ir. J. Mac Lean in Ons Voorgeslacht 1955, p. 80-82.
Trouwboek van Sint Anthoniepolder 1664-1704 en 1795-1811 in Ons Voorgeslacht Jaarboek 1 (1954), p. 61-82.
Het trouwboek van Sint Anthoniepolder 1627-1645 door ir. J. MacLean in Ons Voorgeslacht Jaarboek 4 (1961), p. 59-66.
Zie ook Puttershoek.
 De historie van Maasdam Cillaarshoek Sint Anthoniepolder door N de Regt, 1969 (35 blz.)
(Hierin o.a. lijsten van predikanten en hoofden van de lagere school.)
 Sint Anthoniepolder : een kerk in de Hoeksche Waard : vijfenhalve eeuw kerkgeschiedenis van Sint Anthoniepolder 1357-1907 / L.H. Oosten en J.C.J. Versteeg. - Sint Anthoniepolder : College van Kerkrentmeester van de Hervormde Gemeente te Sint Anthoniepolder, 2007. 762 p. ; ill. - ISBN 978-90-77502-66-2
Het boek kost 47.50 euro (excl. verzendkosten) en is te bestellen bij de heer G. in 't Veld te Maasdam, tel. 078-6762255.
 Verdwaalde akten in het oud-rechterlijk archief van Sint Anthoniepolder, ofwel de treurnis over verloren gegane dorpsarchieven door ir. C. Sigmond en K.J. Slijkerman in Ons Voorgeslacht 2008, p. 77-80.
Zie Lijst van ingezeten ....
StrijenVerzameling van authentique stukken betrekkelyk de verandering en regeling van een nieuwe en betere directie, en min kostbaare administratie in de polder (genaamt) Oud Stryen, uitg. 1798.
(Hierin o.a. vermelding van dijkgraaf, penningmeester, heemraden, dorpsbestuur, ingelanden en burgers). Zeldzaam exemplaar. Voor inlichtingen uit deze uitgave: kjslijkerman@outlook.com.
 Lidmaten van de Ned. Herv. gemeente van Strijen (1715-1815) door dr. D.W. Gravendeel in Ons Voorgeslacht 1963, p. 245-264 en 275-290.
 Met attestatie of acte van indemniteit naar elders vertrokken lidmaten van de Ned. Herv. gemeente van Strijen (1707-1815) door dr. D.W. Gravendeel [chronologisch] in Ons Voorgeslacht 1964, p. 15-18 en 35-36.
 Quotisatie bij de heeren gerechte gedaen, tot lasten van ingesetenen, tot reparatie van de kerck en tooren van Strijen 18 Meij 1677 door dr. D.W. Gravendeel in Ons Voorgeslacht 1969, p. 17-26.
 Repertorium op de lenen van de Hofstede Strijen, 1290-1650 door J.C. Kort in Ons Voorgeslacht 1979, p. 60-63 en een correctie in Ons Voorgeslacht 2011, p. 281
 Een in de literatuur niet beschreven zerk in de Hervormde kerk te Strijen door R. Kappers en K.J. Slijkerman in Ons Voorgeslacht 1986, p. 782-783.
Familienamen van kopers van tienden in Strijen 1469-1593 door C. Sigmond in Ons Voorgeslacht 1995, p. 369-382.
 De tiende penning van Strijen over 1544 door K.J. Slijkerman in Ons Voorgeslacht 1995, p. 382-387, 1997, p. 514 en 2011, p. 311..
 Een kohier van buitengewone omslag over de huizen en erven in het dorp en heerlijkheid Strijen (1601) door A.C. Bos in Ons Voorgeslacht 1995, p. 388-393.
 Sprokkels: stukken betreffende Strijen en haar inwoners in de handschriftenverzameling van het gemeentearchief Rotterdam in Ons Voorgeslacht 1995, p. 393-395 en 425-427.
Kohier van het klapwakersgeld van Strijen (1665) door J. MacLean in Ons Voorgeslacht 1995, p. 395-398.
Verponding van Strijen (1731) door J.W. Lagestee en C. Wierdeman Molendijk in Ons Voorgeslacht 1995, p. 398-412.
Verponding van Strijen (1750) door C. Wierdeman Molendijk in Ons Voorgeslacht 1995, p. 413-417.
 De graven in de Grote of Sint Lambertuskerk te Strijen door A.G. Voordendag en H. Kwakernaat in Ons Voorgeslacht 1995, p. 418-425.
Uitgeruste legerwagens door inwoners van Strijen anno 1674 door K.J. Slijkerman in Ons Voorgeslacht 2001, p. 445-447.
WestmaasGrafzerk in de kerk van Westmaas door L. Verhoeff in Ons Voorgeslacht 1958, p. 30.
 Met attestatie naar elders vertrokken lidmaten van de Ned. Herv. kerk te Westmaas (1694-1790) door dr. D.W. Gravendeel [chronologisch] in Ons Voorgeslacht 1963, p. 53-56.
 Door de kerkeraad van Westmaas ontvangen en afgegeven acten van cautie (1723-1759) en ontvangen en afgegeven acten van indemniteit (1784-1789) door dr. D.W. Gravendeel [chronologisch] in Ons Voorgeslacht 1963, p. 134-138
 Lidmaten van de Ned. Herv. Gemeente van Westmaas (1661-1815) door dr. D.W. Gravendeel [chronologisch] in Ons Voorgeslacht 1962, p. 343-352; 1963, p. 21-31.
 Ouderlingen en diakenen van de Ned. Herv. kerk te Westmaas, 1661-1815 door dr. D.W. Gravendeel [chronologisch] in Ons Voorgeslacht 1963, p. 210-214.
 Genealogische sprokkels uit het kerkeraadsboek van Westmaas 1661-1815 door dr. D.W. Gravendeel in Ons Voorgeslacht 1963, p. 227-228.
 Grafzerken in de Nederlandse hervormde kerken van de Hoeksche Waard door C.J. Geervliet en W. Wichard Timmers [Westmaas] in Ons Voorgeslacht 1967, p. 353-362.
 De lidmaten van de Ned. Herv. gemeente van Westmaas in de jaren 1647-1653 in Ons Voorgeslacht 2005, blz. 166-173 door K.J. Slijkerman
WestzomerlandZie Oostzomerland.
Zuid-BeijerlandGegevens uit het oudste trouw- en doopboek van de gereformeerde gemeente van Zuid-Beijerland door ir. C. Baars [1671-1700, alfabetisch, doopboek begint 1961: 207] in Ons Voorgeslacht
1961, p. 12-13, 36-40, 58-59, 75-79, 96-99, 150-152, 206-209;
1962, p. 29-32, 106-108, 136-137, 164-168, 225, 291-292, 331-332;
1963, p. 31-35, 60-64, 128, 139-144, 217-220, 270-273.
Zie Oud-Beijerland.
Repertorium op de lenen van de Hofstede Putten, 1229-1650 door J.C. Kort in Ons Voorgeslacht 1979, p. 236.

147


Copyright ©: 2004-2018 Piet en Willeke Molema-Smitshoek (Zoetermeer)
Laatste aanpassing: 27 mei 2018.


home | e-mail |
StatCount - Traffic counter