Stamreeks Smaal


| Genealogie Hoeksche Waard | Streekmuseum Hoeksche Waard |
| Wegwijzer Genealogie | Archieven in Nederland |
| home | e-mail |

Inleiding

Onderstaand de stamreeks van Willeke's overgrootmoeder van vaderskant, Pietertje Smaal.
De familie Smaal leefde voornamelijk in 's-Gravendeel en omgeving.

Beschikt u over nadere gegevens stuur dan een e-mail naar familiemolema@freedom.nl.

We hebben ook een aanzet tot een Genealogie Smaal gemaakt.

Stamreeks van Pietertje Smaal.


VII : Hendrik Arensz. Smael, geboren rond 1640, overleden na 1673.

Hendrik Arensz. Smael woont op de Buytensluis te Numansdorp (1670), woont drie jaar later te 's-Gravendeel


Hendrik was gehuwd met Mayke Bastiane.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Arien Smael, gedoopt te Numansdorp op 8 december 1669.
 • 2 : Bastiaan Hendriks Smaal, gedoopt te Puttershoek op 20 augustus 1673, zie VI.
 • 3 : Willem Smael, gedoopt te Puttershoek op 20 augustus 1673, begraven te 's-Gravendeel op 7 september 1741.
  Willem is in ondertrouw gegaan te Strijen op 23 januari 1706 met Leentje Cornelisse Visser, begraven te 's-Gravendeel op 7 maart 1744, dochter van Cornelis Gerrits Visser en Grietje van de Merwe.
  Leentje Cornelisse Visser, boedelinventaris en verkoping 12 en 20-5-1744, woont tussen 1707 en 1716 te Hendrik Ido Ambacht.

 • 4 : Pleuntje Smael, overleden na 6 november 1707.
  Zij was doopgetuige in Hendrik Ido Ambacht op 6-11-1707.

 • 5 : Hendriksje Smael, begraven te 's-Gravendeel op 2 december 1745.
  Hendriksje was gehuwd met Pieter Hendriks van Twist, begraven te 's-Gravendeel op 18 mei 1731.

VI : Bastiaan Hendriks Smaal, gedoopt te Puttershoek op 20 augustus 1673, begraven te 's-Gravendeel op 27 januari 1731, zoon van Hendrik Arensz. Smael (VII) en Mayke Bastiane.

Op 6 november 1734 vond voor schout Cornelis Bosveld en schepenen Hendrick de Bruijn en Huijert van Rossen de boedelscheiding plaats van Bastiaan Hendriks Smaal, de erfgenamen zijn Pietertje Bastiaansdr. Smaal, getrouwd met Pieter de Kreek, benevens Willems Hendricks Smaal en Dirk Teunisse van der Linden als voogden over Arie Bastiaansz. Smaal en Willem Bastiaansz. Smaal, kinderen van Bastiaans Hendriks Smaal en Lijntje Pieters Meijdam.


Bastiaan is getrouwd te 's-Gravendeel voor 8 juni 1705 met Lijntje Pieters Meijdam, geboren rond 1680, begraven te 's-Gravendeel op 26 april 1725, dochter van Pieter Teunisz. Meijdam en Wijntje Pieters Vermeulen.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Wijntje Smaal, geboren te 's-Gravendeel voor 1709, begraven aldaar op 3 oktober 1719.
 • 2 : Pietertje Bastiaans Smaal, geboren te 's-Gravendeel voor 1709, begraven te Strijen op 13 mei 1780.
  Pietertje was gehuwd met Pieter Cornelisz. de Kreek, begraven te Strijen op 1 juli 1774, waarschijnlijk zoon van Cornelis Dirckse Kreeck en Pieternel Hendriks Boer.
 • 3 : Maayke Smaal, geboren te 's-Gravendeel voor 1709, begraven aldaar op 30 november 1747.
 • 4 : Arie Bastiaans Smaal, geboren te 's-Gravendeel na 1709, overleden te Klundert tussen 1755 en 1762.
  Arie is getrouwd voor 17 januari 1738 (1) met Ariaantje Aarts van der Wier, gedoopt te Maasdam op 20 maart 1712, begraven te 's-Gravendeel op 8 april 1747, dochter van Aart Ariensen van der Wier en Lijntje Staesse Noteboom.
  Arie is in ondertrouw gegaan te Klundert op 7 juli 1747 (2) met Maria Coenraads, afkomstig uit Niervaart.
  Zij was j.d. van de Niervaart 1747.

 • 5 : Willem Bastiaans Smaal, geboren te 's-Gravendeel na 1709, begraven aldaar op 5 mei 1773.
  Willem was gehuwd met N.N., begraven te 's-Gravendeel op 13 september 1775.
 • 6 : Pieter Bastiaans Smaal, geboren te 's-Gravendeel na 1709, overleden te Strijen op 14 januari 1773.
  Pieter is getrouwd rond 1743 met Aaltje Maartens van der Elst, overleden te Strijen op 9 april 1765, dochter van Maarten Jacobs van der Elst en Lijntje Jacobs de Baat.
 • 7 : Lijntje Bastiaansdr. Smaal, geboren te 's-Gravendeel rond 1715, begraven aldaar op 24 mei 1752.
  Lijntje is getrouwd te 's-Gravendeel rond 1738 met Bastiaan Melis Naaktgeboren, schepen en kerkmeester, geboren te 's-Gravendeel rond 1712, wonende aldaar, overlijden aangegeven aldaar op 13 november 1794, begraven aldaar op 13 november 1794, zoon van Melis Bastiaans Naaktgeboren (schepen en kerkmeester) en Bastiaantje Abrahams 't Hoertje.
  Hij wordt als kerkmeester van 's-Gravendeel vermeld in 1746 en 1748 en vermeld als schepen van 's-Gravendeel vanaf 1764.

  Gecompareerd voor notaris Leendert van der Mast op 8 juli 1768 Bastiaan (Melisz.) Naaktgeboren, vlasboer te 's-Gravendeel die bekende schuldig te zijn aan Melschart Muts mr. loodgieter te Dordrecht een somme van f 500,--. Comp. mede Bastiaan Bastiaans Naaktgeboren wonende op 's-Gravendeel die verklaarde zich borg te stellen voor de voorn. Bastiaan Naaktgeboren zijn vader. Door beiden ondertekent. (Bron: ONA Dordrecht 1132 akte 84)

 • 8 : Hendrik Bastiaans Smaal, zie V.

V : Hendrik Bastiaans Smaal, wonende te 's-Gravendeel, begraven aldaar op 6 oktober 1769, zoon van Bastiaan Hendriks Smaal (VI) en Lijntje Pieters Meijdam.

Hendrik Bastiaans Smaal komt voor in een boedelscheiding op 6-11-1734 en krijgt huis op de hoek van de Rijkestraat (Bron: RA 's-Gravendeel 17)


Hendrik is getrouwd rond 1730 met Lijsbeth Dirks Kleinjan, begraven te 's-Gravendeel op 23 november 1787, dochter van Dirk Jacobs Kleinjan en Mayke Floren van der Giessen.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Bastiaan Hendriks Smaal, geboren te 's-Gravendeel op 25 oktober 1736, zie IV.
 • 2 : Dirk Smaal, arbeider, geboren te 's-Gravendeel op 14 maart 1739, overleden aldaar op 13 november 1815.
  Hij woonde in de Rijkestraat in 's-Gravendeel.

  Dirk is getrouwd voor 1770 met Elizabeth Willems Vroman, geboren te 's-Gravendeel in het jaar 1746, overleden aldaar op 26 december 1819, dochter van Willem Dirks Vroman en Lijntje Cornelis van der Wulp.
 • 3 : Hendriksje Smaal, geboren te 's-Gravendeel in het jaar 1741, overleden aldaar op 25 februari 1820.
  Hendriksje is in ondertrouw gegaan te 's-Gravendeel op 15 april 1785 met Arij Melisse Bax, geboren te 's-Gravendeel rond 1760, begraven aldaar op 4 augustus 1787 , zoon van Melis Gerrits Bax en Hendriksje Ariens Kluit.

 • 4 : Lydia Hendriks Smaal, overleden te 's-Gravendeel op 17 november 1794.
  Lydia was gehuwd met Steven Pieterse de Kreek, meestertimmerman, geboren rond 1735, begraven te 's-Gravendeel op 8 oktober 1801, zoon van Pieter Stevens de Kreek en Jacoba Barbiers.
  Steven Pieterse de Kreek was 23 jaar in 1758.

 • 5 : Lijntje Hendriks Smaal, afkomstig uit 's-Gravendeel, begraven aldaar op 16 januari 1794.
  Lijntje is in ondertrouw gegaan te Strijen op 16 september 1756 (1) met Johannes Pieters Blom, gedoopt te Strijen op 12 juli 1733, overlijden aangegeven aldaar op 2 december 1768, zoon van Pieter Willems Blom (schepen) en Aletta Dirks van der Linden.

  Lijntje is ondertrouwd te Strijen op 12 april 1771 (2) met Willem Cornelisse Sinte Maartensdijk, gedoopt te Strijen op 20 augustus 1741 (doopgetuige was Sijtje Gerrits van Bruggen), zoon van Cornelis Willems Sinte Maartensdijk en Anna Ariens Kleinjan.

 • 6 : Maayke Smaal, begraven te 's-Gravendeel op 28 april 1758.
  Maayke is getrouwd rond 1752 met Teunis Cornelisse van der Giessen, geboren te 's-Gravendeel rond 1730, zoon van Cornelis Ariens van der Giessen en Adriaantje Teunisse van Holst.
 • 7 : Bastiaantje Smaal, begraven te 's-Gravendeel op 6 april 1797.
  Bastiaantje is getrouwd rond 1755 met Jan Ariens de Vlaming, geboren te 's-Gravendeel in het jaar 1731, overleden aldaar op 6 maart 1799, zoon van Arij Hendriks Vlaming en Lijsbeth Abrahams 't Hoertje.

IV : Bastiaan Hendriks Smaal, arbeider, geboren te 's-Gravendeel op 25 oktober 1736, wonende aldaar, overleden aldaar op 11 november 1812, begraven aldaar op 14 november 1812, zoon van Hendrik Bastiaans Smaal (V) en Lijsbeth Dirks Kleinjan.

Bij zijn overlijden waren de echtgenote en vader en moeder niet vermeld. De getuigen waren Adrianus van Steenbergen, 39 jr., schoonzoon en Andries Goud, 27 jr., arbeider. Hij woonde in de Rijkestraat.


Bastiaan was gehuwd met Jaapje Leenderts Moret, begraven te 's-Gravendeel op 30 maart 1799 (pro deo), dochter van Leendert Leendertsz. Moret (herbergier, bouwman en kerkmeester) en Neeltje Jans Kok.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Hendrik Smaal, geboren te 's-Gravendeel rond 1772, overleden aldaar op 8 augustus 1823.
  Hij is overleden in de Rijkestraat 195, wijk 7.

  Hendrik is getrouwd te Westmaas op 15 juli 1803 met Neeltje van der Giessen, geboren te Westmaas op 27 februari 1777 , overleden te 's-Gravendeel op 15 maart 1847 , dochter van Hendrik van der Giessen en Kommertje van der Giessen.
 • 2 : Neeltje Smaal, geboren te 's-Gravendeel rond 1774, overleden aldaar op 21 juni 1842.
  Neeltje is getrouwd te 's-Gravendeel op 13 april 1798 met Adriaan van Steenbergen, geboren te 's-Gravendeel op 26 juli 1774 , overleden aldaar op 14 maart 1840 , zoon van Cornelis van Steenbergen en Willempje van de Koppel.
 • 3 : Leendert Bastiaans Smaal, geboren te 's-Gravendeel in het jaar 1775, zie III.
 • 4 : Elisabeth Smaal, geboren rond 1779, overleden te 's-Gravendeel op 10 november 1813 .
  Elisabeth is ondertrouwd te 's-Gravendeel op 10 april 1807 met Joris van der Linden, afkomstig uit Sint Anthonie Polder.
 • 5 : Melis Bastiaans Smaal, geboren rond 1780, overleden te 's-Gravendeel op 17 januari 1812.
 • 6 : Hendriksje Smaal, geboren rond 1786, overleden te Sint Anthonie Polder op 7 december 1855 .
  Hendriksje is getrouwd te Sint Anthonie Polder op 29 april 1807 voor de kerk met Javit van der Weijden, geboren te Sint Anthonie Polder rond 1785.
 • 7 : Jacob Smaal, ongehuwd overleden te 's-Gravendeel op 7 april 1803 .

III : Leendert Bastiaans Smaal, arbeider, geboren te 's-Gravendeel in het jaar 1775, wonende te Het Schenkeltje, overleden te 's-Gravendeel op 23 januari 1847, zoon van Bastiaan Hendriks Smaal (IV) en Jaapje Leenderts Moret.


Leendert is in ondertrouw gegaan te 's-Gravendeel op 12 april 1799 met Dirkje Ariens Barendrecht, geboren te 's-Gravendeel rond 1778, overleden aldaar op 28 augustus 1838, dochter van Arij Melsz. Barendrecht en Jannigje Pieters van der Giessen.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Jaapje Smaal, geboren te 's-Gravendeel op 26 november 1799, overleden aldaar op 15 augustus 1837.
  Zij is overleden in de Langestraat 181, wijk 8.
  Jaapje is getrouwd te 's-Gravendeel op 22 april 1826 met Meeuwis van Bruggen, arbeider, geboren te 's-Gravendeel op 26 maart 1798, overleden aldaar op 8 maart 1841, zoon van Pieter van Bruggen en Neeltje Stam.

 • 2 : Jannigje Smaal, arbeidster, geboren te 's-Gravendeel op 24 december 1800, overleden aldaar op 17 mei 1830.
  Zij is overleden in de Rijkestraat 195, wijk 7.
  Jannigje is getrouwd te 's-Gravendeel op 24 november 1825 met Bastiaan Stoker, arbeider, geboren te 's-Gravendeel op 14 augustus 1802, overleden aldaar op 24 december 1877, zoon van Jan Stoker en Dirksje Roos.
  Hij was arbeider wonende aan de Molendijk B5.
 • 3 : Bastiaantje Smaal, geboren te 's-Gravendeel op 7 januari 1803, overleden aldaar op 1 september 1839.
  Bastiaantje is getrouwd te 's-Gravendeel op 20 mei 1824 met Teunis Moret, vlasboer, geboren te 's-Gravendeel op 2 februari 1796, overleden aldaar op 9 januari 1873, zoon van Cornelis Moret (arbeider) en Elizabeth van Rossum.
 • 4 : Arie Smaal, geboren te 's-Gravendeel op 24 oktober 1804, overleden aldaar op 25 november 1859.
  Arie is getrouwd te 's-Gravendeel op 2 mei 1829 (1) met Adriana Stoker, geboren te 's-Gravendeel op 17 mei 1805, overleden aldaar op 2 november 1839, dochter van Jan Stoker en Dirksje Roos.
  Arie is getrouwd te 's-Gravendeel op 24 mei 1841 (2) met Maria de Man, geboren te 's-Gravendeel op 20 november 1806, overleden aldaar op 25 januari 1854, dochter van Ary de Man en Aagje Arijs Appel.
  Arie is getrouwd te 's-Gravendeel op 29 oktober 1855 (3) met Hendrika van der Linden, geboren te 's-Gravendeel op 20 november 1811, overleden aldaar op 27 juli 1883, dochter van Leendert van der Linden en Geertje Noteboom.
 • 5 : Bastiaan Smaal, geboren te 's-Gravendeel rond 1810, overleden aldaar op 31 december 1846.
 • 6 : Mels Smaal, geboren te 's-Gravendeel in april 1815, overleden aldaar op 24 augustus 1815, begraven aldaar op 26 augustus 1815.
 • 7 : Mels Smaal, geboren te 's-Gravendeel op 9 april 1819, zie II.

II : Mels Smaal, arbeider, geboren te 's-Gravendeel op 9 april 1819, overleden aldaar op 27 april 1890, zoon van Leendert Bastiaans Smaal (III) en Dirkje Ariens Barendrecht.

Mels is getrouwd te 's-Gravendeel op 24 augustus 1839 met Annigje Streefkerk, geboren te 's-Gravendeel op 17 oktober 1819, overleden aldaar op 22 februari 1898, dochter van Jan Streefkerk (nachtwaker en schoenmaker) en Janna Mookhoek.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Leendert Smaal, geboren te 's-Gravendeel op 26 januari 1840, overleden aldaar op 6 februari 1840.
 • 2 : Dirksje Smaal, geboren te 's-Gravendeel op 20 september 1841.
 • 3 : Leendert Smaal, arbeider, geboren te 's-Gravendeel op 31 oktober 1842, wonende aldaar, overleden aldaar op 12 juli 1902.
  Hij woonde in de Renooishoek.

  Leendert is getrouwd te 's-Gravendeel op 8 mei 1868 met Lena van der Giessen, geboren te 's-Gravendeel op 7 november 1845, overleden aldaar op 3 november 1918, dochter van Andries van der Giessen (winkelier) en Janna Uijterlinden.
 • 4 : Jan Smaal, arbeider, geboren te 's-Gravendeel op 6 maart 1846, wonende aldaar, overleden aldaar op 6 februari 1889.
  Gravendeel.
  Jan is getrouwd te 's-Gravendeel op 20 oktober 1870 met Anna Sint Nicolaas, geboren te 's-Gravendeel op 21 september 1851, overleden aldaar op 15 januari 1893, dochter van Lucinus Sint Nicolaas en Teuntje Versteeg.
 • 5 : Doodgeboren zoon, geboren te 's-Gravendeel op 16 mei 1849.
 • 6 : Dirk Smaal, geboren te 's-Gravendeel op 20 juni 1850, overleden aldaar op 7 maart 1852.
 • 7 : Pietertje Smaal, geboren te 's-Gravendeel op 6 januari 1853, zie I.
 • 8 : Dirkje Smaal, geboren te 's-Gravendeel op 10 augustus 1855, overleden aldaar op 1 januari 1856.
 • 9 : Bastiaan Smaal, geboren te 's-Gravendeel op 29 januari 1857, overleden aldaar op 30 maart 1857.
 • 10 : Johanna Smaal, geboren te 's-Gravendeel op 27 augustus 1858, overleden aldaar op 17 november 1934.
  Johanna is getrouwd te 's-Gravendeel op 29 september 1883 met Maarten van Zanten, geboren te 's-Gravendeel op 12 december 1861, overleden aldaar op 9 mei 1929, zoon van Adrianus van Zanten en Janna Uitterlinden.

 • 11 : Dirk Smaal, geboren te 's-Gravendeel op 30 september 1859, overleden aldaar op 15 oktober 1859.
 • 12 : Doodgeboren zoon, geboren te 's-Gravendeel op 2 januari 1862.
 • 13 : Dirk Smaal, geboren te 's-Gravendeel op 7 oktober 1863, overleden aldaar op 26 november 1863.

I : Pietertje Smaal, geboren te 's-Gravendeel op 6 januari 1853, overleden aldaar op 11 april 1880, dochter van Mels Smaal (II) en Annigje Streefkerk.


Pietertje is getrouwd te 's-Gravendeel op 7 mei 1874 met Jan Kleinjan, arbeider, geboren te Puttershoek op 2 januari 1848 , overleden te 's-Gravendeel op 19 januari 1927, zoon van Frans Kleinjan en Pieternella Jongekrijg.
Jan is later getrouwd te 's-Gravendeel op 25 februari 1882 met Janna van der Feest, geboren te 's-Gravendeel op 18 april 1840, overleden aldaar op 11 juni 1923, dochter van Jan van der Feest en Willempje Roos. Janna is eerder getrouwd te 's-Gravendeel op 4 november 1864 met Arie van der Hof, vlasboer, geboren te 's-Gravendeel op 4 maart 1836, overleden aldaar op 26 maart 1875, zoon van Jacob van der Hof en Pietertje Kranendonk.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Frans Kleinjan, geboren te 's-Gravendeel op 17 juli 1875.
  Frans is getrouwd te 's-Gravendeel op 11 mei 1901 met Pietertje Maat, geboren te Strijen op 23 april 1881, dochter van Jan Maat en Neeltje Groeneweg.
 • 2 : Mels Kleinjan, opperman en arbeider stikstoffabriek, geboren te 's-Gravendeel op 20 november 1876, wonende aldaar, overleden aldaar op 30 december 1954, begraven aldaar op 3 januari 1955.
  Mels is getrouwd te 's-Gravendeel op 24 mei 1902 met Sijgje Naaktgeboren, geboren te 's-Gravendeel op 1 augustus 1878, wonende aldaar, overleden aldaar op 28 juli 1953, begraven aldaar op 31 juli 1953, dochter van Jan Naaktgeboren en Pietje Bijl.
  Zij woonden aan de Rodenburg Vermaatstraat 2 te 's-Gravendeel.
 • 3 : Pietertje Kleinjan, geboren te 's-Gravendeel op 10 juli 1878, overleden aldaar op 10 juli 1882.


Copyright ©: 1997-2006 Piet en Willeke Molema-Smitshoek (Zoetermeer)
Laatste aanpassing: zondag 26 maart 2006.


home | e-mail | Genealogie Hoeksche Waard |