books

Inhoudsopgaven

GroninGEN

Roots@Groningen
2008 t/m 2011

HuppelDePup
1994 t/m 1998
1999 t/m 2003
2004 t/m 2007

 

Inhoudsopgave 'Roots@Groningen'
voorheen: HuppelDePup
jrg. 15 (2008) t/m jrg. 18 (2011)


| Genealogie Groningen | Boeken over Groningen | Bibliografie Groningen |
| Gruoninga | Archieven in Nederland | Wegwijzer Genealogie |
| home | e-mail |
Inleiding
Hieronder vindt u de inhoudsopgaven van Roots@Groningen (voorheen HuppelDePup), het afdelingsblad van de NGV afdeling Groningen.
In 2012 is het tijdschrift verder gegaan onder de naam GroninGEN.

Nadere informatie over het lidmaatschap van die afdeling, bestellen van oude jaargangen, samenvattingen van oude nummers, de genealogische vragen e.d. vindt u op de website van de NGV afdeling Groningen.

Inhoudsopgaven
Roots@Groningen - jaar 2008 - jaargang 15
 

ArtikelAuteur Blz.
    
NGV-info   
Afdelingsprogramma J. Waterborg
J. v. Campen
2, 34,
70
Agenda Redactie 3, 34,
72
3e Groninger Kwartierstatenboek en cd-rom 2e Groninger KwartierstatenboekRedactie 34
Excursie naar het CBG in Den Haag Redactie 35
Genealogische Dag 2008 en 3e Groninger KwartierstatenboekG. Zuidema5
In memoriam Piet BosM. van Hoorn 40
Jaarverslag 2007Redactie 36
Oproep knipseldienstF. Renssen 1
Pauselijke onderscheiding voor oud-voorzitter ir. A. Daae Redactie 40
Vacature ContactdienstRedactie 31
Van de bestuurstafelG. Zuidema 4
VoorwoordJ. v. Campen 1
    
Achtergrondinformatie   
Allem@@l digit@@l (resp. 23, 24 en 25) Antonia Veldhuis26, 63
86
Nieuwe boeken: Verschenen of nog te verschijnen E. v.d. Laan28, 65,
97
Genealogisch voorstellen
W. Bos, H. Koolman, W. van der Kamp en N. Guldemond, F.J.C. Helder en J.Siepel
C.A. Venema, W.J. van der Kamp, W. 't Hart, B.G. Boer, M. Bennema Geerlings, H.A. Martens, J. Kiewit-Mulder, E. Duit, A. Buurma
J. Waterborg
Antonia Veldhuis
7, 41,
72
Hobby uit hobby. Anders Daae en ... Antonia Veldhuis76
Hobby uit hobby. Frans Renssen en ... Antonia Veldhuis44
Hobby uit hobby. Jan-Paul Wortelboer en ... Antonia Veldhuis10
Nieuws van de archieven  H. Hartog24, 67,
100
Ondernemende voorouders
Samenvatting van een lezing door Albert Beuse, hoofd studiezaal Groninger Archieven over patentregisters, hinderwetvergunningen en handels- en vennootschapsregisters en faillisementsregisters
A. Beuse22
Project Genetische Genealogie in Nederland  31
Spoelend in een staat van zeeziekte. Het ontcijferen van hanschriften.R. van Gelder47
    
Genealogieën, kwartierstaten etc.   
Aanvulling op genealogie Keur R. van Wijk91
Bij de foto van ... Anders Daae A. Veldhuis78
Bij de foto van ... Frans Renssen A. Veldhuis62
Bij de foto van ... Jan-Paul Wortelboer
(familiewapen Duirsema op saluutkonnetje)
A. Veldhuis22
Botterbroodt (Boterbrood) in Groningen P.J.C. Elema14
Een bijbeltje (Ritsema, Glas, Pieter Sijrs e.d.) M. Glas21
Een fikse dorpsruzieR. Luiks60
Een Smaltius, die geen Smaltius is (of toch wel?) K. van Straten18
Een verbroken verloving in de 18e eeuw
(Johanna Boelens en Evert Aljes, 1735)
drs. J.M.B. Boelens 48
Fragmentgenealogie KeurK. van Straten55
Lutje verhaaltje ... over een verzoekschrift, internet en DTB
(18-6-1714 requestboek Elisabeth ter Veer, wed. Cornelis Bodenkamp
A. Veldhuis53
Migratie in de 17e-18e eeuw: verveners van de Wieden naar Groningen
(= Giethoorn, Zuidveen, Staphorst, Rouveen, Beulake) o.a. over Ligger
E. de Jonge16
Naamlijsten XVI
Ondertekenaars afkomstig uit het Bomsterzijlvest
Niebert, Nuis, Marum en Noordwijk, 1672
W.G. Doornbos8
Naamlijsten XVII
Splitsing van een nabuurschap in twee nieuwe afzonderlijke nabuurschappen in de Herestraat, 1740
W.G. Doornbos43
Naamlijsten XVIII
Oprichting van een schippersgilde te Pekela, 1740
W.G. Doornbos75
Stamlijnen van Karel de Grote naar Groningen
Tot Agneta Bouwina van Klenk (van Klinken) en Wildervanck: met twee lijnen via Lodewijk de Vrome en een via Pippijn der Franken
J. van Klinken82
Strasheim (Winsum e.o.) P.J.C. Elema88
Van der Dong (Van der Dons) M. Glas92
Vragenrubriek  30, 67,
98
Wouter, ken jij het tv-programma Vere Verwanten? (Roggema) R. Roggema79
Zes handvaten
(over de gebroeders Werk en de kermissen)
H. Werk12
Vragen en antwoorden
Vragen:
2008/01 Braam
2008/02 Klugkist
2008/03 Helbers
2008/04 Claes Sijmons en dokter Bernardus

Antwoorden:
2007/10 Defloratie

   

Roots@Groningen - jaar 2009 - jaargang 16
 

ArtikelAuteur Blz.
    
NGV-info   
Afdelingsprogramma Redactie 2, 35, 70
Agenda Redactie 3, 35, 71
In memoriam Roel RoggemaRedactie 2
Jaarverslag 2008 (verkort) Redactie 36
KnipseldienstF. Renssen 33
Betaling abonnement afdelingsbladH. Boels 3
Van de bestuurstafelG. Zuidema 5, 39
VoorwoordG. Zuidema,
Johan Waterborg
1, 33, 69
Zilveren speld voor Antonia Veldhuis en Joop van CampenH. Hartog en
J. Waterborg
35
    
Achtergrondinformatie   
Allem@@l digit@@l (resp. 26, 27 28) Antonia Veldhuis28, 60, 94
Nieuwe boeken: Verschenen of nog te verschijnen K. Niemeijer26, 64, 98
Genealogisch voorstellen
K. Niemeijer, A. Hartman, Lonis, J. de Kraaij, J. de Jong, Brijl
H. Boels, H. Buiter, M. Brandts Buijs, J. de Boer, B. Bruins, T. Doornbos, R. Jonker, B. Heidmeijer,
Cusell-van Asselt, M. van Oostrum
J. Waterborg
Antonia Veldhuis
4, 40, 72
Hobby uit hobby. Harry Timmer Antonia Veldhuis73
Hobby uit hobby. Leo van der Linden en ... Antonia Veldhuis8
Hobby uit hobby. Wil Schackmann en ...  (Maatschappij van Weldadigheid) Antonia Veldhuis44
Met verschillende namen toch goed zoeken (NGV profiel) J. Wagenaar 28
Nieuws van de archieven  H. Hartog23, 65, 99
Veenkoloniale Voorouderdag Veendam op 6 maart 2010 redactie 68
    
Genealogieën, kwartierstaten etc.    
Aanzet tot moord
(door Aaltje Joesten in 1720 op Everd Oostenrijk)
(door Eede Jans in 1724 op chercher Jan Lammers)
Antonia Veldhuis 84
(Luitje) Amerika wordt (Jozef) King in Amerka (afk. van Hoogezand)redactie 75
Bij de foto van ... Harry Timmer redactie76
Bij de foto van ... Leo van der Linden redactie23
Bij de foto van ... Wil Schackmann A. Veldhuis78
De teerlinck is geworpen ... of toch niet
(rechtszaak 1680 wede. Jan Coman tegen Berend Helmholt)
H. Hartog 82
Grietje Courts van Groeningen getuigt te Amersfoort (1612) A.G. Bousema-Hoevelaken 68
Groningse militairen in het Staatse leger voor 1795 (III) J. van Campen 
Hanko (Appingedam) P. J. C. Elema16
Het raadsel Catharina Adelheit opgelost? (Klöne x Eilermann / Elderman)
Reactie op het raadsel
H. A. Suerink-Klöne
E. Posthuma
46
78
Huwelijken te Wirdum, 1782-1813 P.J.C. Elema50
Meerlingen in de gemeente Oldehove, 1871 (Dijkstra)P.J.C. Elema 80
Naamlijsten XIX
Willekeur voor de schippers van de beide Oldambten en Westerwolde, 1737
W.G. Doornbos13
Naamlijsten XX
Oprichting van een schippersgilde te Pekela, 1740
W.G. Doornbos43
Naamlijsten XXI
Gildebroeders van de timmerlieden en steenmetselaarsgilde, 1732
W.G. Doornbos 77
Onderzoek in Duitsland
Was het Stoffer Jans Mulder of Jan Stoffers Mulder ?
J. en H. Kiewiet 78
Protocol van criminele zaken A. Veldhuis14
Schipbreuk bark Jantje
Een voorgenomen zeereis van Risor (Noorwegen) via Cardiff (Wales) naar Buenos-Aires (Argentinie)
(Menne Boompaal, Minne Egberts Kuipers, Johannes Pekelder, Herman Betke, Jan Wijnholt, Gerrit van der Meulen, Reinder de Vries, 1890
H. Werk 56
Stamreeks De Haas W. Bodde en
drs. W. Bodde
17
Stamreeks van de Westerwoldse familie Thools J.P. de Groot 88
Tathe gestrand in Groningen
(John Ever Philip Thatae, predikant in Amerika, 1793)
H. Hartog54
Toevalvondst  55, 62
Unne Bungers en zijn zoon Jurrien uit Westerlee
Genealogie van Wiggelth tor Mull, geb. ca. 1495
O. Brongers en
J. Onnes
10
Venijn in de appledebrie
(Hamen Jans alias Harmen Geerts schippersknecht bij Jan Nijenhuijs te Groningen)
Antonia Veldhuis48
Vernoeming met volle patroniemen
(Reactie op kwartierstaat nr. 225 uit Groninger kwartierstatenboek, deel 3)
A. Buurma45
Voorouders Pinkster / Pinksterboer - Niks - Mooibroek
samenwerking leidt tot nieuwe inzichten
B. vd. Laan
J. Schimmel
E. de Jonge
52
Vragenrubriek  31, 67, 100
Vragen en antwoorden
Vragen:
2009/01 Twee Groningse Schippers (Jan Dirks Fijn en Harmen Harmens, 1748)
2008/02 Diverse Groningers (Havestadt en Anna Christoffers en Cornelisje Jans, 1682
2008/03 Verdwenen familielid (Anje Niemeijer, geb. 9-9-1855 x Harm Werkema)
2008/04 Bruins - Bultena - Roeters
2008/05 Verboden relaties en buitenechtelijke kinderen
2009/04 Bruins - Bultena - Roeters (antwoord)
   

Roots@Groningen - jaar 2010 - jaargang 17
 

ArtikelAuteur Blz.
    
NGV-info   
Afdelingsprogramma J. Waterborg 2, 34, 70
Agenda Redactie 2, 34, 71
Jaarverslag 2009 (verkort) Redactie 34
KnipseldienstF. Renssen 8
MededelingenH. Boels 3, 24
Oproep: medewerking aan boek t.g.v. 60-jarig bestaan Redactie 36
Van de bestuurstafelG. Zuidema 7, 39
VoorwoordG. Zuidema,
J. Waterborg
1, 33, 69
    
Achtergrondinformatie   
Allem@@l digit@@l (resp. 29, 30 en 31) Antonia Veldhuis26, 58, 92
Boekenrubriek - Nieuwe boeken: Verschenen of nog te verschijnen K. Niemeijer28, 64, 96
Genealogisch voorstellen
C. Raaijmakers, Hartman, E. Koning, Huisinga, R. Staneveld, mw. Jürgens-Lulofs, W. Meijering, G.M. Meyjes, E. Niemeijer, L. Bosch-van Echten, C. Doesburg, C. van Heel, P. boerma, G. van Duinen, Y. Drost, mw. Ringers-Venema, H. Osinga.
J. Waterborg
Antonia Veldhuis
4, 37, 72
Hobby uit hobby. Hans Homan Free en ... Kees Niemeijer8
Hobby uit hobby. Otto Nienhuis en ... K. Niemeijer41
Hobby uit hobby. Sebo Abels en ... (doopsgezinden) K. Niemeijer75
Interview met Eddy de Jonge (directeur Regionaal Historisch Centrum Gr. archieven) K. Niemeijer 62
Interview met Geert Braam K. Niemeijer 94
Nieuws van de archieven  H. Hartog31, 57, 98
To the editor of Roots@Groningen (brief over naamgeving tijdschrift) J. Caughter 66
Varende voorouders (enkele links naar websites) redactie 60
Veenkoloniale Voorouderdag Veendam op 6 maart 2010 redactie 3
    
Genealogieën, kwartierstaten etc.    
Aanvullingen en correcties "Aanzet tot moord"
(door Aaltje Joesten in 1720 op Everd Oostenrijk)
(door Eede Jans in 1724 op chercher Jan Lammers)
Antonia Veldhuis 49
Buitenlandse werklieden (1835, daardoor gebrek aan werk) H. Hartog 73
De dubbelganger van Hendrik Werk (deel 2) H. Werk82
Domicilie van onderstand
Een ambtelijk geschil over menselijke noden.
(Harmke Berends Mulder, weduwe van Tammo Derks van der Wal vroeg in winter 1848/1849 onderstand aan in Nieuwe Pekela)
P. Wijkens47
Een dramatische dag voor Grietjen Claessen en Steffien Gerrits (1667)
Zij is dienstmeid bij Jacob Horenbeeck, olderman van het bakkersgilde in 1662.
A. Veldhuis56
Een niet-alledaagse boedelverdeling (1858)
(van Pieter Hendriks Holtrop, geh. met Frouktje Fokkes Posthuma)
A. Buurma 80
Een open einde. Derkje Hindriks.
(over haar doodgeboren kind en de verhoren van Lijsbet van Letten, Maria Haverkamp en Marieke Jurriens)
A. Veldhuis 88
Een verborgen gebrek? (wandluizen in een verkochte behuizing)
(Siementje en Jantje Stroobos, Bos, Boelo Römeling x Grietje Huisman)
H. Hartog24
Freerk Jans Stooter
(Groningse soldaat bleef na Tiendaagse veldtocht in Noord-Brabant achter)
 50
Genealogie Pijp (omgeving Bedum) P.J.C. Elema14
Heidmeijer (uit Nienstedt) (ook Dijkema en Heidmeijer) B. Heidmeijer23
Kolf voor golf: Veldtman tegen Houttuin (klacht in Groningen, 1741)
Hindrick George Veldtman, ged. Groningen 1702 en Bruin Houttuin, ged. 1714
Antonia Veldhuis 12
Kwartierstaat Cornelis Dopper (geb Stadskanaal 1870, componist, dirigent, muziekpedagoog) zoon van Lucas Dopper en Grietje Swarts. H. Hartog52
Liever geen echte Fries
(over de dochter van Auke van der Ploeg en Wilhelmina Oostindier, 1927)
H. Hartog87
Lindeman en Jager (Termunterzijl, 1867)
(Familie Lindeman werd uit huis gezet)
P.J.C. Elema 44
Malle Bine (Tubine Jans)
(dochter van Jan Harkes en Harmtje Arents, had haar kind te vondeling gelegd in 1758 in Groningen)
P.J.C. Elema,
B. van der Laan
84
Naamlijsten XXII
Ondergelopen landerijen te Sappemeer, 1764
W.G. Doornbos 10
Naamlijsten XXIII
Distillateurs te Groningen, 1690
W.G. Doornbos 43
Naamlijsten XXIV
Voerlieden van de stad Groningen, 1799
W.G. Doornbos 73
Nageslacht van Jan Harkes en Grietje Jans (juiste nageslacht)
(fout in Groninger Kwartierstatenboek deel 3, onder Sikkema nr. 16)
A. Buurma 18
Overzicht drielingen in de provincie Groningen (tot 1811) P.J.C. Elema,
B. van der Laan
76
Stamboom Oldambster familie Bos  G.K.O. Bos 23
Tragische gebeurtenis in 1864
(Gepke Meines de Boer, geb. Noordwijk 1829 en Jan Brink, heb. Leek 1823)
M. Bruining-Hoeksma 22
Vragenrubriek  32, 67, 99
Vragen en antwoorden
Vragen:
2010/01 Voorouders Geert Scheffers (lidmaart Bourtange 1731)
2010/02 Hendrik Peters en Geertruidt Bankes, Harmen Birents
2010/03 Evert Folckerts
2010/04 Robers - Broersema / Gerrijt Joris / Gossel Heres
2010/05 Betekenis Boude
2010/06 Hendrik Willems Wiekens
J. Waterborg  

Roots@Groningen - jaar 2011 - jaargang 18
 

ArtikelAuteur Blz.
    
NGV-info   
Afdelingsprogramma Redactie 2, 34, 70
Agenda Redactie 3, 34, 71
MededelingenRedactie 3
Oproepen Redactie 5, 69
Van de bestuurstafel G. Zuidema 4, 36
Voorwoord G. Zuidema,
Johan Waterborg
1, 33, 69
Achtergrondinformatie
Allem@@l digit@@l (resp. 32, 33 en 34) Antonia Veldhuis 22, 60, 90
Archiefbezoek in 1845 H. Hartog30
Boekenrubriek - Nieuwe boeken: Verschenen of nog te verschijnen K. Niemeijer 28, 64, 95
De breite Stein
(over Hollandgänger en de reisroutes vanuit Duitsland naar Nederland)
K. Niemeijer 11
Genealogisch voorstellen
W. van  der Vaart, G. Frik, J.S. Nienhuis, H. Vos, I. Helsema-Schuiten, Zuiderhoek, H., van Kappen, G. Schuurman, H. Erenstein, K. Kugel, A. Buiskool, H. Dussel
J. Waterborg 6, 35, 71
Hobby uit hobby. Antonia Veldhuis en ... K. Niemeijer 7
Hobby uit hobby. Frits Ebbens en ... K. Niemeijer 72
Hobby uit hobby. Koos Gräper en ... K. Niemeijer 39
Interview met Albert Beuse ... K. Niemeijer 92
Interview met Jona van Keulen K. Niemeijer 24
Interview met Mirjam de Jonge K. Niemeijer 58
Kerkgeschiedenis (verklaring start in 1571, Emden) JP. Wortelboer 18
Nieuws van de archieven  H. Hartog 26, 67, 97
 
Genealogieën, kwartierstaten etc.
Aaltien Bunt: did she live twice? (geboren 1827) G. Klein 43
Bij de voorplaat en op de achterkant 32, 68, 100
Bijzonder geval Burgerlijke Stand
(dochter van P.H. Schippers en S.R. Niemeijer is toch een jongetje, 1833)
H. Walma 41
Correcties, reacties en aanvullingen
- correctie bijschrift Roots 2010, nr. 3
- reacties op voorplaat Roots 2011, nr. 1
- reactie op genealogie Rammeler in Roots 2011, nr. 2, blz. 48 e.v.
Redactie 67, 100
De conversatie, ongehoorzaamheid, ontucht en harde bejegening van en door Johannes Alberthoma (beschuldiging van vier wandaden, 1703/1704) A. Veldhuis 75
Een schip afgeloopen (1895)
(beschieting schoenerbrik Anna met kapitein I.H. Velvis en stuurman W. Smit, door de Mooren bij Marokko, en vervolg en piraterij in het algemeen)
H.P. Velvis 52
Een valse overlijdensakte (Anna Maria Jans echtgenoot van Wibe Geerts, 1826) H. Hartog 42
Ekke Clasen van Luttikhuijsen (Amsterdam, uit Maarhuizen) (geb. ca. 1703) P.J.C. Elema 19
Familienamen: van Klöne naar Kluin en Klune (afkomstig uit Gehrde) H.A. Suerink-Klöne 84
Flessenpost uit Zeeland (1845) H. Hartog19
Geesje Roelefs Rammeler en Jan Jans Hoiman (huwelijk 1780, Kleinemeer)
(Fragment genealogie)
R. Remkes 48
Geboortebewijs uit Messina
(zoon van Juliane Jahn en Johan Schmieding, 1813)
H. Hartog 30
Grietjen Jans Noorthoff (geb. 1697; fragment genealogie)
(stad-Groningen, eerste helft 18e eeuw)
P.J.C. Elema 45
Gronings brandhout (korte genealogie Brandhout) P.J.C. Elema 20
Hoe kwamen de Van Heel's naar Groningen? mr. C. van Heel 81
Hondertmark (Groningen) (afkomstig uit Luitzen in het Waldeckse)
(Fragment genealogie Hondertmark / Honderd Mark)
P.J.C. Elema 78
Klaas de Werk, Heimelijk vertrokken naar Noord-Amerika? (1866) H. Werk 16
Moederreeks van Gerhardina Harmanna Veenstra G.H. Paetzel-Veenstra 10
Naamlijsten XXV
Stadsmeiers op het Zuidlaarderveen, 1636
W.G. Doornbos 9
Naamlijsten XXVI
Ackertallen Veendam, 1690
W.G. Doornbos 38
Naamlijsten XXVII
Willekeur voor de schippers van de beide Oldambten en Westerwolde, 1737
W.G. Doornbos 74
Oldenburgse stukadoors in Groningen vanaf 1775 (incl. naamlijst) G.H. Geerken 14
Vierluik 98
Vragenrubriek Redactie 31, 66, 99
Vragen en antwoorden
Antwoorden:
2006/08 Aukes-Jans
2010/05 Betekenis Boude

Vragen:

2010/07 Brouwer uit Nieuwe Pekela
2010/08 Johan Willem Becker
2011/02 Tammes
2011/02 Buiskooldiep (gegraven 1704)
   

 


Copyright ©: 2004-2011 Piet en Willeke Molema-Smitshoek
Laatste aanpassing: 27 december 2011.


home | e-mail | Genealogie Groningen | Gruoninga |