1980-1990
1991-2000
2001-2009
2010-.......

Inhoudsopgave tijdschrift "Westerwolde"
2010-...

| Genealogie Groningen | Archieven in Nederland | Wegwijzer Genealogie |
| home | e-mail |
Inleiding
Hieronder vindt u de inhoudsopgaven van het driemaandelijkse tijdschrift van de Vereniging voor Genealogie en Historie Westerwolde.
Daar vindt u nadere informatie over het lidmaatschap e.d.

Er is overigens ook een discussielijst/mailinglist Westerwolde waarin u vragen over Westerwolde kunt stellen

Inhoudsopgaven 2010-...

Jaargang 31 (2010)

auteurtitelblz.
Redactie (1)Van redactie en bestuur1
R.M.A. Wegman (1)Moord en doodslag in Ter Maars anno 1724
(Jan Wubbes door Albert Lubberts (Westerbrinks) en proces tegen zwager Engel Frericks Edingh)
2
E. Houting en P. Verbree (1)Oproepen
Werkgroep Brinken en Foto's Kampenga
9
J. Boerhave-Migchels (1)Boerschap Onstwedde en omgeving
Jachtgeld en Schapengeld 1883-1890
11
J. Geertsema (1)Westerwoldse import
Duitse immigratie in de gemeentes Onstwedde en Vlagtwedde in de 19e eeuw (11)
5e gedeelte betreffende Aspecten van machtsuitoefening door en voor de kerk(en) in relatie met die van de wereldlijke overheden
Families Becker
12
J.S.A. Huizing (1)Het kerkepad te Wedde
Uit de resolutieboeken van de stand Groningen
23
B. Roossien (1)Jaarverslag 200926
B. Roossien (1)Tijdschriften en Jaarboeken27
J. Boerhave-Michiels (2) Het verhaal achter de foto: Albert Harms Karskens (geb. 1815 Onstwedde) 30
J. Geertsema (2) Westerwoldse import
Duitse immigratie in de gemeentes Onstwedde en Vlagtwedde in de 19e eeuw (12)
6e gedeelte betreffende Aspecten van machtsuitoefening door en voor de kerk(en) in relatie met die van de wereldlijke overheden
Families Bekker uit Utrecht
Familie Beckmann uit Papenburg
Familie Bekkeringh uit omgeving Minden
Familie Bekkering uit Waldeck, Hessen
32
G. Luth (2) Velthuis
(Gerardus Velthusius, predikant 1580)
44
E.J. Broekema (2) De tram in Ter Apel 46
J.S.A. Huizing (2) Sfeerimpressies
Foto's gemaakt tijdens de bijeenkomst op 13-3-2010 in Gasthof Husman in Neurhede
52
A. Eenjes (2) Ingezonden mededelingen
- Naamsveranderingen door de eeuwen heen
20.000 boeken verhuizen
(van de Emländische Heimatbund, Am Neuen Markt 1, 49716 Meppen)
- HISGIS www.hisgis.nl/hisgis/gewesten/groningen/groningen
53
H. Wubs (2) Buirboek van Smeerling in archief vereniging 54
redactie  (2) Correcties en aanvullingen (op het vorige nummer) 55
redactie  (2) Tijdschriften en jaarboeken 55
H. Wubs (3+4) Westerwolde niet meer het natuurlijke landschap van vroeger
(over een toespraak van ir. Anne Zandstra van 3-6-1939 incl zijn foto)
58
H. Wilzing (3+4) Dit vat hef geven
(doopvont uit ws. 1324 Onstwedde; zie ook Westerwolde nr. 4, 1989)
61
G. Luth (3+4) Familienamen
(Achternamen eindigen op ing, Westerwoldse erven)
62
J.G. Abbes (3+4) Ledenvergadering in Bourtange
(Expositie en lezing over Boertange)
67
G.J. Meijer (3+4) Westerwoldse VOC opvarenden http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl 69
G. Geertsema (3+4) Westerwoldse import
Duitse immigratie in de gemeentes Onstwedde en Vlagtwedde in de 19e eeuw (13)
7e gedeelte betreffende Aspecten van machtsuitoefening door en voor de kerk(en) in relatie met die van de wereldlijke overheden
Familie Cone / Kone
Familie Schomaker
73
J.S.A. Huizing (3+4) De pastor en de steeg te Wedde
Uit de resolutieboeken van de stad Groningen (13-10-1752)
84
redactie (3+4) G. Sterenborg overleden 85
redactie (3+4) Nieuwe publicaties
- Nieuwe Kroniek van het geslacht Haselhoff
- Op zoek naar grenspalen door H. Postumus ISBN 9789023247456
85
redactie (3+4) Aankondigingen
Expositie Bezetting en Bevrijding Westerwolde en Kanaalstreek (in Bourtange)
87
redactie (3+4) Oproep
Vondst bij de Wedderborg?
87
redactie (3+4) Fotoimpressie excursie september 2010 naar Keulen en Brühl 88
redactie (3+4) Correcties en aanvullingen
- Rectificatie artikel Kind in oorlogstijd in december 2009, p. 82-84
- Het kerkenpad te Wedde in maart 2010. p. 23 e.v.
90
redactie (3+4) Tijdschriften en Jaarboeken 90

Jaargang 32 (2011)

auteurtitelblz.
Redactie (1)Van redactie en bestuur1
J.W. Kok (1) Als de stenen van de Burcht in Wedde konden praten, dan ...2
G. Luth (1)Westerwoldse Ingnamen van eigenerfden (II) uit oude akten tot 1593 8
C. Rood (1) Stamreeks Eckringa 10
P.J.C. Elema en
A. van der Laan (1)
Spaarpot  (aanvulling)
(Aanvulling op artikel Genealogie van Roelof N.N. van maart 2009, p. 8 e.v.)
12
Redactie (1) Aankondiging tentoonstelling De Middeleeuwen van Henk Helmantel in Klooster Ter Apel18
Redactie (1) Archeologisch onderzoek bij de Gravenberg19
A. van der Laan (1) Nakomelingen van Hemme Harms
Nakomelingen noemen zich Riet, Reit em Reitsema
22
J. Geertsema (1) Westerwoldse import
Duitse immigratie in de gemeentes Onstwedde en Vlagtwedde in de 19e eeuw (14)
8e gedeelte betreffende Aspecten van machtsuitoefening door en voor de kerk(en) in relatie met die van de wereldlijke overheden
Veranderende rol van de bisschop van Utrecht
Familie Schomaker van Klein Stavern
Familie Schomaker van Lingen
Familie Schomaker van Meppen
Familie Schoenmaker van Lathen
Familie Schomackers van Walchum
Diversen: gezinnen Schomaker / Schoemaker, enz.
24
P.J.C. Elema en
A. van der Laan (1)
De nakomelingen van Jacob Hendriks [Hutspot]
(later noemen ze zich De Jonge)
37


Copyright ©: 2004-2011 Piet en Willeke Molema-Smitshoek (Zoetermeer)
Laatste aanpassing:zondag 10 april 2011


home | e-mail |