1980-1990
1991-2000
2001-2009
2010-.......

Inhoudsopgave tijdschrift "Westerwolde"
1991-2000

| Genealogie Groningen | Archieven in Nederland | Wegwijzer Genealogie |
| home | e-mail |
Inleiding
Hieronder vindt u de inhoudsopgaven van het driemaandelijkse tijdschrift van de Vereniging voor Genealogie en Historie Westerwolde. Daar vindt u nadere informatie over het lidmaatschap e.d.

Er is overigens ook een discussielijst/mailinglist Westerwolde waarin u vragen over Westerwolde kunt stellen

Inhoudsopgaven 1991-2000

Jaargang 12 (1991)

auteurtitel
Dr. H. Gras (1)Bronnen voor de geschiedenis van Westerwolde
G. Lutters en
P.E. Dinkla (1)
Genealogie Lutter
C.J. Wegman (1)De Vlagtwedder smederij
J.P. de Groot (1)Huismerken. Algemeen en in en om het klooster Ter Apel
C.J. Wegman (2)Vlagtwedde, huisnummer 30
E.G. Schrage (2)De questieuse Mussel
C.J. Wegman (2)Genealogie Harding - Sellingen
C.J. Wegman (2)Een interessant stuk uit 1504
S. Siks (3)Genealogie Siks
C.J. Wegman (3)Erve Thees (Sellingen)
Ds. W. Horlings (4)Het Huis Horlings (Smeerling)
C.J. Wegman (4)Van twee Westerwoldse bibliomanen in de 19e eeuw
J. Boltendal (4)De scheiding der markegronden van Wedde in 1849

Jaargang 13 (1992)

auteurtitel
Ir. P.W. Havik (1)Boerderijtypen in Groningen en speciaal in Westerwolde
E.G. Schrage (1)Het geslacht Hommes III
Derk Wegman (1)Herinneringen van een boerenarbeider in Westerwolde
A.J. ter Wisch (1)Nieuw licht op de zuidgrens van Westerwolde
E.G. Schrage (2)De Westerwoldse familie Hesse
E.G. Schrage (2)Uit het protocol van de drost van Wedde
A.J. ter Wisch (2)Groot Onstwedde in de 13e en 14e eeuw
E.G. Schrage (2)Iets uit de Resolutieboeken van Borgemeesteren ende raedt van Groningen
J.S.A. Huizing (2)De familie Addinga in Westerwolde
Jan Johan Kuiper (3)Uit de bijbel van Hadewijg Geerts Nannings
E.G. Schrage (3)Renks/Renken Roswinkel/Vriescheloo
S.H. Achterop (3)De Westerwoldse landbouw in het verre verleden I
Jan Johan Kuiper (3)Een nuttig recept uit het 18e eeuwse Smeerling
E.G. Schrage (3)Die Kommunikanten und Bevölkerungsregister des Amtes Meppen
E.G. Schrage (4)Trek naar het noorden
Ing. L. Hidding (4)Herinrichting Westerwolde
H. Nijboer (4)Het huis van de borggraaf II
Jan Johan Kuiper (4)De kwartieren van Jannes Engels Moorlag
S.H. Achterop (4)De Westerwoldse landbouw in het verre verleden II

Jaargang 14 (1993)

auteurtitel
Jan Johan Kuiper (1)Parenteel Stroedingh te Ellersinghuizen
Drs. A.C. van Oorschot (1)Bevolkingsgeschiedenis van Westerwolde
K. Bijsterveld (1)Aanvulling van de breukregisters
Rekeningen van de drost van Wedde, 1611-1614
E.G. Schrage (1)Een interessant stuk uit 1504
Jan Johan Kuiper (1)Een 18e eeuws Smeerlings middel om vossen te vangen
G. Luth (1)Claes Aijssinghe, assessor bij het criminele gericht
E.G. Schrage (1)Aantekeningen Nanningh/Halmingh. Enige gevoerde processen
E.G. Schrage (2)Waar kwamen de Addinga's vandaan?
G. Luth (2)Bijbel van de J. en A. ter Borg Stichting
G. Luth (2)Fragmentgenealogie aanvangend met Hensum Egges
G. Luth (2)Kwartierstaat van Jurrien ter Borg
J.S.A. Huizing (2)Familiearchief Lewe, inv.nr. 605
Jan Johan Kuiper (3)De kwartieren van Hindrik Hansen Timmer
E.G. Schrage (3)Grenskwesties in en rond Westerwolde I
J. Boltendal (3)De Willekeur van de gemeente Bourtange uit 1815
E.G. Schrage (3)Grenskwesties in en rond Westerwolde II
Jan Johan Kuiper (3)De kwartieren van Hilvert Jans Hoiting
E.G. Schrage (3)Uit het Ortsippenbuch Nüttermoor, deel 1.
Jan Johan Kuiper (4)Parenteel van Geert Nannes te Sellingen
E.G. Schrage (4)Grensgeschillen in en rond Westerwolde II:
de Barkelazwette of -sloot
E.G. Schrage (4)Tiendland bij Onstwedde

Jaargang 15 (1994)

auteurtitel
Jan Johan Kuiper (1)De kwartieren van Renske Elzes Bruggers
E.G. Schrage (1)Grensgeschillen in en rond Westerwolde IIb:
de Barkela/Barlage sloot of zwette
Dr. Fokko Veldman (1)De taal van Westerwolde
S.H. Achterop (1)Bommen Berend; historie en folklore
Jan Johan Kuiper (2)Memoriale Deductie (transcriptie)
Mr. A.E. Noordhuis (2)Over de Lauder goederen
Jan Johan Kuiper (2)De veronderstelde afstamming van Harmke Memes
(erflaatster van de Lauder goederen)
Jan Johan Kuiper (2)Het nageslacht van Albert Memes (en Engele Sickes?) of
"De familie Edes te Hoorn (Wedde)" I
Jan Johan Kuiper (3)Het nageslacht van Albert Memes (en Engele Sickes?) of
"De familie Edes te Hoorn (Wedde)" II
Bram van der Laan (3)Huwelijken van Westerwolders te Anloo
E.G. Schrage (3)Het veer te Wedde
E.G. Schrage (4)Grensgeschillen in en rond Westerwolde III:
Jipsinghuizen contra Onstwedde
G. Luth (4)De schulden van Harm Hilverts Coylers
E.G. Schrage (4)De Gaerelanden bij Blijham en enige families met belangen aldaar
Bram van der Laan (4)Huwelijken van Westerwolders in Drenthe
Jan Johan Kuiper (4)De kwartieren van Scholte Roelfs Besselingh

Jaargang 16 (1995)

auteurtitelblz.
E.G. Schrage (1)Gansevoort3
S.H. Achterop (1)Opgraving in Midwolda9
J.S.A. Huizing (1)Schoolmeesterrapporten in 182810
W. Horlings (1)De zegels in de loop der tijden
Samenvatting van de inleiding door dhr. J. Meinema
14
D. Poortinga (1)Stamreeks Ornatolerius
(Zie voor aanvullingen en verbeteringen jrg. 17, 1996/1)
16
Bram van der Laan (1)Huwelijken van Westerwolders in Drenthe, Gasselte, Gieten18
E.G. Schrage (1)Belastingzaken19
E.G. Schrage (1)Grensgeschillen in en rond Westerwolde IV, Jipsinghuizen/Sellingen23
E.G. Schrage (1)Grensgeschillen in en rond Westerwolde V, Smeerling/Onstwedde24
E.G. Schrage (2)Geert Egberts x Fenne Geerts en hun nazaten31
E.G. Schrage (2)Gebrandschilderd glas in en rond Westerwolde37
B.J. Harding (2)Kolonisatie van zuidelijk Westerwolde in de Middeleeuwen39
E.G. Schrage (2)Westerwolds bezit in noordelijker streken41
Jan Johan Kuiiper (2)De kwartieren van Harmke Ottes
(Aanvullingen in jrg. 17, 1996/3, blz.. 65)
45
G. Luth (2)Tolbrug en waag te Wedde47
G. Luth (2)Classicale verhandelingen48
D. Valck Lucassen (3)Westerwolder import I
Voorouders van Trijntje Peters Brunts e.v. Hindrick Mennes
59
Jan Johan Kuiiper (3)Wegens schenken na die begrafenisse72
E.G. Schrage (3)Allochtone families in Westerwolde79
Jan Johan Kuiper en
G.P.I. Hiskes-Knigge (4)
Tammes87

Jaargang 17 (1996)

auteurtitelblz.
L.H. de Boer (1)Im memoriam Egbert Garrelt Schrage3
L.H. de Boer (1)Im memoriam Wubbo Jan Hommes9
Jan Johan Kuiper (1)Vulling4
Jan Johan Kuiper (1)Genealogische adviesdag 19964
Dieuwke Valck Lucassen (1)Westerwolder import II
Voorouders van Hindrick Mennes e.v. Trijntje Peters Brunts Mennes
5
G.Luth (1)Onstwedde: Hardnekkig Paaps14
G.Luth (1)Wedde en de Weddermarkt15
G.Luth (1)Ernestus Molanus
Predikant van Onstwedde 1712-1734
20
H. Delies-Nie (1)Aanvullingen en verbeteringen stamreeks Ornatholerius (Zie jrg. 16, 1995/1, blz. 16)26
Petronella J.C. Elema (2)Cosma (Boertange)
Een eerdere versie verscheen in Gruoninga 19 (1974), blz. 42
31
J.Potze (2)Het geslacht Potze afkomstig uit Roswinkel
Veen Jan uit "een jachtpartij" de verbindende schakel
35
Harm Luiring (2)Met de helm op geboren (over Ter Borg)42
Harm Luiring (2)Verdeling van de Wessinghuizer Boermarke44
J.S.A. Huizing (2)Uit G.A.G., Rood na Reductie, 371
(Rekeninge van Edzart Rengers ten Post)
48
Jan Johan Kuiper (2)De kwartieren van Albert Willems Kluver52
 Vragen en antwoorden53
Petronella J.C. Elema (3)Doorlag als Moorlag-variant
(Verwijzing naar Gruoninga 1975, blz. 57-62, 91-96 en 139-144, Genealogie Moorlag en 1977, blz. 23-24, Familie Noorlag en Moorlag)
59
Jan Johan Kuiper (3)Aanvullingen op de kwartieren van Harmke Ottes (1787-1831) op jrg. 16, 1995/2, blz. 45 e.v.65
J.S.A. Huizing (3)De Molenplaats te Vriescheloo66
J. Boerhave-Migchels (3)Het Canaal78
G. Luth (3)Landmetersrapport voor Harm Schuiring81
J.S.A. Huizing (4)De families Koets en Witkop te Vriescheloo
(voor een vervolg zie:      De familie Witkop te Vriescheloo, jrg. 18, 1997/2, blz. 31)
87
G. Luth (4)In 1810 de eerste school te Nieuwe Stadskanaal97
J.S.A. Huizing (4)De bruggen waren weer eens stuk98
J. Potze (4)Klooster Ter Apel , Kroniek van Worden en Vergaan
(door G.W. Spitzen uit Maandblad Groningen, no. 11, jan. 1921)
99

Jaargang 18 (1997)

auteurtitelblz.
J. Roskes (1)Roskes3
J.S.A. Huizing (1)Inkomsten en uitgaven van de familie Lewe15-86-1589 uit hun Westerwolds bezit7
Jan Johan Kuiper (1)De kwartieren van Engeltien Engels (Huisingh)15
Martien Stege (1)Boeiende beschrijving prehistorie Oost-Groningen door Henny Groenendijk
(beschrijving dissertatie)
19
J.S.A. Huizing (1)De klok van Onstwedde23
J.S.A. Huizing (1)De Ter Apeler Meijers23
J.S.A. Huizing (2)De familie Witkop te Vriescheloo
(Een vervolg op de familie Koets en Witkop te Vriescheloo, jrg. 17, 1996/4, blz. 87)
31
G. Luth (2)De schulden van dr. Sicco Schiphorst, Veele, 176139
M.J. Hofman (2)Woar bist doe aine van? (kwartierstaat)54
 (2)Van de voorzitter (In memoriam Geert Wubs)56
J. Potze (3)Genealogie van het geslacht Potze59
W.Bakker (3)Woar birst doe aine van? (kwartiestaat)78
 (3)Vraag
J. Potze (4)Genealogie van het geslacht Potze (vervolg)
(Zie voor het vervolg: jrg. 23, 2002/1, blz. 77)
87
H. KuperBoek Genealogie Halming/Halm komt uit98
J.S.A. Huizing (4) Het erve Hilwerts/Elzes te Vriescheloo99

Jaargang 19 (1998)

auteurtitelblz.
J. EngelkesVlagtweddervolkslied2
J. Potze (1)Genealogie van het geslacht Potze (vervolg)3
H. Kuper (2)De boeldag van Freerk VBoeles Halmingh in 183031
R. Georgius (2)De Barckela Sloot of de Barckela Swet35
J. Boltendaal (2)Schoolmeesterrapporten38
B.G. Schuring (2)Verslag inleiding C.G. Reinders Boerderijen in Groningen40
J. Potze (2)Genealogie van het geslacht Potze (vervolg)42
M.J. Hofman (2)Waor bist du aine van?
(Kwartiestaat Lambert Egbert Huijing)
52
F. Jager (2)Westerwolde mailinglist54
A. Ensink-Meems (3)Inventaris van de boerderij van Grietje Roelfs Bruggers in 182259
Bert Schuring (3)Samenvatting inleiding junivergadering
Inleiding door C.J. Wegman over het boek: Het kerspel Onstwede II, de gehuchten
63
Herman ter Veen (3)Novemberland (van dichter Koos Schuur)
Een hommage aan de Groninger veenkoloniën
65

Pia Scheper (3)

Woar bist doe aine van? (kwartiestaat)66
L. Kroeze (3)De jonge Jeude?68
J. Potze (3)Genealogie van het geslacht Potze (slot)70
Petronella J.C. Elema (4)Nieuwenhuis te Boertange87
Antonia Veldhuis (4)De kleurrijke predikant van Wedde (Theodorus Schmaal)91
Jan Johan Kuiper (4)Waor bist doe aine van? (kwartiestaat)96
Frits Bergman (4)Verslag excursie Ter Apel/ Münster98
J.S.A. Huizing (4)Erve nr. 63 te Vriescheloo100

Jaargang 20 (1999)

auteurtitelblz.
Theo Hofman (1)Stoedinck/Stoedingh/Stroeding/Streuding/Streuning/Streunding/Streun/Strending
Variaties op een familienaam I
3
Frits Bergman (1)Ter Apel in de loop der tijden, deel I7
Johan Veldhuis (1)Waor bist doe aine van? (kwartierstaat)10
J.S.A. Huizing (1)De familie Buir/De Boer en hun opvolgers (I)
Erve 10 te Vriescheloo
12
  (1)Antwoorden op vragen jrg. 1998/3, blz. 59, over de inventaris van de boerderij van Grietje Roelfs Bruggers17
J.S.A. Huizing (1)De familie Buir/De Boer en hun opvolgers (II)
Erve 11 te Vriescheloo
18
R.Georgius (1)Het Boelo Tijdenskanaal: dichters contra en pro23
Bert Schuring (1)Samenvatting van de lezing op de decembervergadering
Inleiding door dr. Gerding over vier eeuwen turfwinning in Groningen (1550-1950)
25
J. Potze (2)Genealogie Wijnholds (I)31
F.A. Bergman (2)Ter Apel in de loop der tijden (deel 2)36
Pia Scheper,
Jan Johan Kuiper en Theo Hofman (2)
Woar bist du aine van?
(kwartierstaat G.P.I. Hiskes-Knigge)
40
P. Scheper (2)Het geslacht Halming van Smeerlinkg42
B.G.Schuring (2)Adel en patriciaat in Stad en Ommelanden
Samenvatting van de inleiding gehouden door drs. R.H. Alma
43
mw. Bultman-Linzel (2)Vraag: Foto Jager/Smit 
Henk Hartog (2)Brand te Wedde op 20 april 168146
R. Georgius (2)Jan Lammert Veeman, Schatter van het kanaal door Westerwolde47
A. Hazelhoff (2)Tweede deel familiekroniek Haselhoff48
P.J.C. Elema (2)Genealogie Apotheker49
G. Luth (3)Gesneuvelde militairen 1813 & 181459
J. de Boo (3)Heraldiek (met aanvullingen van B.G. Schuring)
Samenvatting van de inleiding gehouden op de ledenvergadering
62
J. Potze (3)Genealogie Wijnholds (I)67
W. Uil (3)Woar bist doe aine van? (kwartierstaat)72
F.A. Bergman (3)Ter Apel inde loop der tijden (Deel 3)74
Theo Hofaman  (3)Resultaten van de enquête/inventarisatie78
Jan Johan Kuiper (3)Familie Wierwille / Weerwil uit Ladbergen (Graafschap Bentheim)79
Theo Hofman (3)Verslag Ahnenbörse Nordhorn82
Theo Hofman (4)Stoedinck/Stoedingh/Stroeding/Streuding/Streuning/Streunding/Streun/Strending
Variaties op een familienaam II
87
P.A. Luppe (4)Woar bist doe aine van? (kwartierstaat)90
J. Potze (4)Genealogie Wijnholds (slot)92
Aanvullingen en correcties105
redactie (4)Vragen van leden aan leden106
F.A. Bergman (4)Ter Apel in de loop der tijden (slot)111

Jaargang 21 (2000)

auteurtitelblz.
Antonia Veldhuis (1)Kwartierstaat van Jantje Jans
Van Tui(j)nen, Tuin(c)ker enz. (zie ook aanvulling in jrg. 21, 2000/2, blz. 38)
3
B.G. Schuring (1)Hannekemaaiers en Hozevelinks
Samenvatting van de inleiding gehouden door O. Knottnerus 
7
Theo Hofman (1)Het 'zwarte schaap' (Eltje Hindriks Haan)17
redactie (1)Hazelhoff Bulletin: Beste familieblad van Nederland!21
P.A. Luppe (1)Waor bist doe aine van? (kwartierstaat correctie)22
H. Kersten (1)Waor bist doe aine van? (kwartierstaat)24
Redactie (1)Vragen van leden aan leden28
G. Luth (2)Theodorus Schmaal, predikant te Wedde 1760-178331
Redactie (2)Aanvullingen en correcties:
op artikel kwartierstaat van Jantje Jans van Tui(j)nen, Tuin(c)ker enz. (blz. 3)
op vraag 99-4
38
P. Scheper (2)Stadskanaal, lint langs het water (boekbespreking)39
M.J. Hofman (2)Stoedinck/Stoedingh/Stroeding/Streuding/Streuning/Streunding/Streun/Strending
Variaties op een familienaam (slot)
(Zie ook aanvullingen en correcties op blz. 76)
40
G.L. Nobbe (2)Wedde 850 jaar48
H. Garst (2)Woar bist doe aine van? (kwartierstaat)50
M.J. Hofman (2)Groninger Scheepvaart, scheepsbouw en visserij
Inleiding gehouden door W. Kerkmeijer
52
Redactie (2)Vragen van leden aan leden54
J.S.A. Huizing (3)"De Noord ook wel "De Prengerij"te Vriescheloo59
bestuur (3)In memoriam Jan Potze67
F. Darwinkel (3)Woar bist du aine van? (kwartierstaat)68
drs. R. Broekhuis (3)Het klooster Ter Apel70
S.W. Schortinghuis (3)Bourtange74
Redactie (3)Aanvullingen en correcties op jrg. 21, 2000/2, blz. 40 (Stroedinck/Stroedingh etc.)76
K. Bijsterveld (3)Eigenerfden en schatgeveren van Bliiham 167077
J. Potze (3)Een andere Potze-familie78
P. Scheper (3)Het STreekhistorisch Centruk (SHC) in Stadskanaal80
G. Wilts en
J. Velthuis (3)
Onstwedde op internet81
K. Bijsterveld (3)Hoendergeldregister 1672/1673 Bellingwolde82
R.Georgius (4)Abnormale weergesteldheden van 1573 tot 179587
P.J. C. Elema (4)Kistenkas(t)90
G. Luth (4)Kwartierstaat van de gebroeders Wilke Roelf Hesse (1894-1987) en Roelf Hesse (1896-1964)93
R.J. Kruiter (4)Kruiter94
G.L. Nobbe (4)Waor bist du aine van? (kwartierstaat)96
S.W. Schortinghuis (4)Sijze Wilto Schortinghuis 1840-1931
Herinneringen uit mijn leven (deel I)
98
B. Wilzing (4)Richtfeest in Sellingen (gedicht uit juni 1825)103
Jochem G. Abbes (4)Grensstreek of "buitenland": Het bekende en onbekende Emsland (deel I: Schloß Dankern en Landegge); Verslag van een excursie105

Vervolg 2000-2009


Copyright ©: 2004-2010 Piet en Willeke Molema-Smitshoek (Zoetermeer)
Laatste aanpassing: woensdag 12 mei 2010.


home | e-mail |