Geslacht Van Ham uit 's-Gravendeel

| Genealogie Hoeksche Waard | Streekmuseum Hoeksche Waard |
| Wegwijzer Genealogie | Archieven in Nederland |
| home | e-mail |

Inleiding

Voor een familielid (oom van Willeke) zijn Willeke en haar moeder bezig geweest een gedeelte van zijn genealogie uit te zoeken. Ze kwamen daarbij terecht in Wieldrecht en in 's-Gravendeel.

De doop-, trouw- en begraaf-boeken van 's-Gravendeel zijn er niet meer. Het is daarom zeer lastig genealogieën van families, die daar hun oorsprong hebben, met zekerheid samen te stellen.
Deze genealogie moet dan ook worden beschouwd als een discussiestuk!

We hebben nog meer gegevens terug naar de huidige tijd, maar hebben die bewust niet opgevoerd i.v.m. de privacy van betreffende personen.

Beschikt u over nadere gegevens stuur ons dan een e-mail.

Genealogie van Teunis Jans van Ham.

I : Teunis Jans van Ham, geboren rond 1622, wonende te 's-Gravendeel, overleden tussen 18 augustus 1665 en 11 juli 1666.

Teunis is getrouwd voor 24 april 1650 voor de kerk met Ariaentje Davids, overleden tussen 5 mei 1682 en 14 september 1684.

Teunis Jans van Ham was linnenwever te 's-Gravendeel (1653/54).
De weduwe van Teunis Jans van Ham is koper of borg op een veiling op 11-7-1666.
De weduwe van Teunis Jans van Ham, Ariaentje Davids heeft burendingdagh tegen Maeijcke Cornelisse wed. van Arie Corsse en Aert Aerts, terzake van verwonding van haar zoon Gerrit Teunisse van Ham op 10-11-1667.
Ariaentje Davids geeft haar dochter Geertje Teunis van Ham een schuldbekentenis op 5-5-1682.
Ariaentie Davits weduwe van Teunis van Ham verhuurt aan Geertie Teunisse van Ham, wed. Jacob van Rossem en Lijsbeth Teunisse van Ham, haar dochters, haar huis staande aan de haven Schenckeldijck te 's-Gravendeel belend ten oosten Aelbert van Tricht en ten westen: Cornelis Heijmans Cappiteijn. Get. Aelbert van Tricht en Teunis Aelberts van der Giessen.

Uit dit huwelijk:

 • 1 : Jan Teunis van Ham, volgt onder II-a.
 • 2 : Aelbrecht Teunisse van Ham, volgt onder II-b.
 • 3 : Gerrit Teunis van Ham ook genaamd de Ruijter, afkomstig uit 's-Gravendeel, volgt onder II-c.
 • 4 : Lijsbeth Teunis van Ham, overleden voor 25 december 1704 (zie lidmatenregister).

  Lijsbeth Teunisse van Ham komt 3-4-1695 met attestatie van 's-Gravendeel. (obiitt)

  Lijsbeth is getrouwd te Hardinxveld op 14 november 1694 voor de kerk met Dirk Ariens van Wingerden.

 • 5 : Neeltje Teunis van Ham, overleden te 's-Gravendeel op 9 februari 1705.
  Neeltje was gehuwd met Gerrit Jans de Ruijter.
 • 6 : Geertie Teunis van Ham.
  Geertie was gehuwd met Jacob Pieters van Rossum, overleden voor 4 april 1682.

II-a : Jan Teunis van Ham, overleden voor 1686, zoon van Teunis Jans van Ham (I) en Ariaentje Davids.

Jan was gehuwd met Marigje Jans van Trigt, geboren rond 1640 (geschat), overleden voor 1689, dochter van Jan Hendriks van Trigt en Maeycke Willems Brabers.

Uit dit huwelijk:

 • 1 : Hendriksje Jans van Ham, geboren rond 1660 (geschat), overleden te 's-Gravendeel op 19 juni 1739.
  Hendriksje is getrouwd rond 1689 voor de kerk met Gerrit Huijberts Bacx, gedoopt te Dubbeldam op 26 februari 1668, overleden te 's-Gravendeel op 19 maart 1722, zoon van Huijbert Melis Bacx en Aeryaentge Gerrits.

  Hendrickje Jans van Ham j.d. ontv. bij testament dd. 27-4-1689 van Gerrit Huijberts Bacx een legaat.
  Hendrickje Jans van Ham en Gerrit Huijbert Bax echtelieden won. te 's-Gravendeel stellen voogdijschap in dd. 18-9-1718. Voogden: Willem Jans van Ham haar broer, Harmen Matthijse Mol haar swager. Get. Harmen Pieters Stoocker en Harmen Leenderts de Quatsteniet. (Bron nog opzoeken)
  Harmen Mathijse Mol was met Willem Jans van Ham voogd gesteld door wijlen Gerrit Huijberts Bacx en Hendriksje van Ham. Willem Jans van Ham is overleden en Harmen benoemt Sijmen Johannesse Schop. 23-6-1739.
  Verkoop van een huis bij de dijk aan het eind van de Langestraat door Huijbert Gerrits Bax en de verdere kinderen dd. 30-5-1744.

 • 2 : Willem Jans van Ham, volgt onder III-a.
 • 3 : Geertje Jans van Ham, lidmaat te 's-Gravendeel in het jaar 1708, begraven aldaar op 9 november 1748.
  Geertje was gehuwd met Herman Matthijsse Mol, overleden voor 1746, zoon van Matthijs Harmens Mol (polderwerker) en Lijntje Theunisse Barendrecht.
 • 4 : Grietje Jans van Ham, afkomstig uit 's-Gravendeel.
  Grietje is getrouwd te Klundert op 3 juni 1703 voor de kerk met Gerrit Gosensz.

  Grietje Jans van Ham j.d. van 's-Gravendeel en wonende Willemstad (1703).

II-b : Aelbrecht Teunisse van Ham, arbeider, overleden tussen 6 april 1694 en 18 mei 1698, zoon van Teunis Jans van Ham (I) en Ariaentje Davids.

Aelbrecht is getrouwd voor 23 september 1674 voor de kerk met Neeltje Ariens Munter, overleden tussen 6 april 1694 en 18 mei 1698, dochter van Arij Bastiaans Munter en Trijntje Huijge.

Aelbert Teunisse van Ham, arbeider wonende in Bevershoek onder 's-Gravendeel (1680).

Uit dit huwelijk:

 • 1 : Teunis Aelbrechts van Ham, gedoopt te Puttershoek op 23 september 1674, volgt onder III-b.
 • 2 : Arie Aelberts van Ham ook genaamd van der Koijen, volgt onder III-c.
 • 3 : Teuna Aelberts van Ham, wonende te Cillaarshoek, overleden rond 1722.
  Teuna is getrouwd te Cillaarshoek op 4 oktober 1711 voor de kerk met Jan Pieters Jabaaij, gedoopt te Cillaarshoek op 7 december 1687, overleden na 1768, zoon van Pieter Jans Jabaaij en Ariaantje Teunis Coppe.
  Jan is later ondertrouwd te Cillaarshoek op 8 mei 1723 en getrouwd aldaar op 30 mei 1723 voor de kerk met Jopje Ariensdr. Nooteboom, geboren te Cillaarshoek, gedoopt aldaar op 20 juni 1697 (gedoopt onder de naam Jaapje) , lidmaat aldaar in november 1729 Jopje Ariens Neuteboom, huisvrouw van Jan Pieterse Jabaij, dochter van Arien Staassen Neuteboom en Bastiaantje Jans Steenhoek.
 • 4 : Trijntje Aelberts van Ham, begraven te 's-Gravendeel op 19 juli 1753.
  Trijntje was gehuwd met Jurie Pieters van Driel.

II-c : Gerrit Teunis van Ham ook genaamd de Ruijter, afkomstig uit 's-Gravendeel, zoon van Teunis Jans van Ham (I) en Ariaentje Davids.

Gerrit is ondertrouwd te Rotterdam op 7 januari 1680 en getrouwd aldaar op 21 januari 1680 voor de kerk met Anna Louijsse.

Bruidegom Gerrit Teunisse van Ham , van 's Gravendeel , wonend te Achter De Fransekerk. Bruid Anna Louijse, van Rotterdam, wonend te Vierwindestraat.

Uit dit huwelijk:

 • 1 : Ariaentie Gerrits van Ham, gedoopt te Rotterdam op 4 april 1683 (doopgetuigen waren Grietie Louwisse en Geertie Franse), overleden voor 1 juni 1710.

  Wsl. was zij op 4-11-1704 in Rotterdam gehuwd met Johannis Denijs Oversloot, otr. ald. op 4-11-1704. In dat geval kregen zij zonen Denijs en Johannis en is Arijaentie wsl. voor 1-6-1710 overleden.

 • 2 : Barbera Gerrits, gedoopt te Rotterdam op 22 mei 1685 (doopgetuigen waren Trijntje Louwijs en Geertje Teunnis).

III-a : Willem Jans van Ham, begraven te 's-Gravendeel op 29 oktober 1735, zoon van Jan Teunis van Ham (II-a) en Marigje Jans van Trigt.

Willem was gehuwd (1) met Pietertje Hermans Verschoor, overlijden aangegeven te 's-Gravendeel op 4 oktober 1708.

Uit dit huwelijk:

 • 1 : Teuna Willems van Ham, geboren rond 1700.
  Teuna was gehuwd met Isaak Bastiaans Hoogwerff, gedoopt te Strijen op 29 april 1696, zoon van Bastiaan Jacobs Hoogwerff (schepen) en Pietertje Jans Jabaaij.
  Isaak is later getrouwd te Strijen rond 1744 voor de kerk met Teuntje Willems Stooker, belijdenis gedaan te 's-Gravendeel op 2 april 1743, overlijden aangegeven te Strijen op 9 oktober 1800, dochter van Willem Ariens Stooker (vlaswerker) en Maria Wouterse van Loon. Teuntje is later ondertrouwd te Strijen op 4 augustus 1752 voor de kerk met Bastiaan van der Spaan.
 • 2 : Jan Willems van Ham, volgt onder IV-a.

Willem is ondertrouwd te Puttershoek op 7 september 1731 voor de kerk (2) met Neeltje Huijsman.
Neeltje is eerder getrouwd in het jaar 1698 voor de kerk met Pieter Sevenhuijsen.

III-b : Teunis Aelbrechts van Ham, gedoopt te Puttershoek op 23 september 1674, overleden voor 12 april 1725, zoon van Aelbrecht Teunisse van Ham (II-b) en Neeltje Ariens Munter.

Teunis is getrouwd te 's-Gravendeel in het jaar 1706 voor de kerk (1) met Jaapje Pieters Saarloos, dochter van Pieter Jacobs Saarloos en Maaijke Cornelis Gilde.

Teunis was gehuwd, testament gemaakt te 's-Gravendeel in het jaar 1722 (2) met Ariaantje Jacobs Kuijsmuijs.

Uit dit huwelijk:

 • 1 : Jacob Teunisse van Ham, volgt onder IV-b.

III-c : Arie Aelberts van Ham ook genaamd van der Koijen, koopman, begraven te 's-Gravendeel op 25 mei 1741, zoon van Aelbrecht Teunisse van Ham (II-b) en Neeltje Ariens Munter.

Arie is ondertrouwd te 's-Gravendeel op 6 december 1696 voor de kerk met Soetje Jacobs Sleewijck, afkomstig uit Wieldrecht, begraven te 's-Gravendeel op 4 oktober 1730, waarschijnlijk dochter van Jacob Cornelisz. Sleewijck en Adriaentge Cornelis Blaeck.

Arie Aelberts wonende "op de Koij" in de polder van Wieldrecht (1697), hij was koopman (1710). Den 29 januarij 1703 ontfangen van Soetje Sleeuwijck voor 't regt van begraven van haar stieffvader genaemt Willem Jansse Koter, aengevinge gedaen hebbende onder de classis van drie gulden, dus F 3:0:0.

Uit dit huwelijk:

 • 1 : David Arijens van Ham, geboren rond 1700, volgt onder IV-c.
 • 2 : Jacob Ariens van Ham, volgt onder IV-d.
 • 3 : Ariaantje Arijens van Ham, begraven te 's-Gravendeel op 2 april 1768.
  Ariaantje was gehuwd (1) met Cornelis Cornelis Stooker.
  Ariaantje is getrouwd rond 1740 voor de kerk (2) met Kleijs Pleune Gout, gedoopt te Westmaas op 1 augustus 1706, zoon van Pleun Jooste Gout en Susanna Kleijsse van der Berg.
 • 4 : Lijsbeth Ariens van Ham, doopgetuige te Strijen in het jaar 1733, overleden te Wieldrecht in het jaar 1777.
  Lijsbeth was gehuwd met Jacob Kleisse de Jong, overleden te Wieldrecht op 5 november 1789.

IV-a : Jan Willems van Ham, zoon van Willem Jans van Ham (III-a) en Pietertje Hermans Verschoor.

Jan was gehuwd met Ariaantje Ariaans Ruijter.

Uit dit huwelijk:

 • 1 : waarschijnlijk Jan van Ham, geboren rond 1750, volgt onder V-a.
 • 2 : Teunis Jans van Ham, geboren op 7 juli 1752, volgt onder V-b.
 • 3 : Hermen Jansz. van Ham, geboren te 's-Gravendeel, volgt onder V-c.

IV-b : Jacob Teunisse van Ham, wonende te Maasdam, overleden aldaar in het jaar 1776, zoon van Teunis Aelbrechts van Ham (III-b) en Ariaantje Jacobs Kuijsmuijs.

Jacob was gehuwd met Neeltje Kleijn, geboren te Maasdam rond 1720.
Neeltje was weduwe van Severijn Rootkrans.

Jacob Teunisse van Ham wordt genoemd bij de belendingen SAP 31-3-1746.

Uit dit huwelijk:

 • 1 : Teunis Jacobs van Ham.
 • 2 : Adriana Jacobs van Ham.

IV-c : David Arijens van Ham, geboren rond 1700, begraven te 's-Gravendeel op 9 juli 1735, zoon van Arie Aelberts van Ham (III-c) en Soetje Jacobs Sleewijck.

David was gehuwd met Marijtje Ariens Mookhoek, begraven te 's-Gravendeel op 3 mei 1751 (vermoedelijk) , dochter van Arie Cornelisse Mookhoek (schipper) en Annigje Dirks van Rossum.
Marijtje is later ondertrouwd te Charlois op 16 december 1736 en getrouwd te 's-Gravendeel op 6 januari 1737 voor de kerk met Jan Jacobs Schuijer, gedoopt te Charlois op 20 december 1712, overleden voor 1743.

Uit dit huwelijk:

 • 1 : Arij Davids van Ham, geboren te 's-Gravendeel rond 1730, volgt onder V-d.
 • 2 : Dirk Davids van Ham, geboren te 's-Gravendeel rond 1733 (10 jaar oud in 1743), volgt onder V-e.

IV-d : Jacob Ariens van Ham, overleden te 's-Gravendeel op 2 februari 1771, zoon van Arie Aelberts van Ham (III-c) en Soetje Jacobs Sleewijck.

Jacob was gehuwd, testament gemaakt aldaar in het jaar 1763 met Judith Teunisse van Erkel, overleden te 's-Gravendeel op 22 december 1782.

Uit dit huwelijk:

 • 1 : Soetje Jacobs van Ham, begraven te 's-Gravendeel op 23 december 1789.
  Soetje was gehuwd met Cornelis Teunis Stam, geboren rond 1730, overleden voor 1783, zoon van Teunis Cornelis Stam en Lena Leenderts van Gemert.
 • 2 : Arij Jacobs van Ham, volgt onder V-f.
 • 3 : Lijntje Jacobs van Ham, lidmaat te 's-Gravendeel op 17 maart 1758.
  Lijntje was gehuwd, testament gemaakt aldaar in het jaar 1763 met Jan Leenderts Mookhoek, overleden te 's-Gravendeel op 21 mei 1814.

V-a : Jan van Ham, geboren rond 1750, begraven te 's-Gravendeel op 24 januari 1786, waarschijnlijk zoon van Jan Willems van Ham (IV-a) en Ariaantje Ariaans Ruijter.

Jan was gehuwd met Elisabeth de Graaf, overleden te 's-Gravendeel op 24 december 1816, dochter van Gerrit de Graaf en Maaike de Kwartel.
Elisabeth is later getrouwd te 's-Gravendeel op 1 mei 1789 voor de kerk met Pieter Pluimert. Pieter was weduwnaar van Bastiaantje den Tuinder.

Uit dit huwelijk:

 • 1 : Gerrit van Ham, geboren te 's-Gravendeel op 24 juli 1780, volgt onder VI-a.

V-b : Teunis Jans van Ham, arbeider, geboren op 7 juli 1752, overleden te 's-Gravendeel op 16 juni 1827, zoon van Jan Willems van Ham (IV-a) en Ariaantje Ariaans Ruijter.

Teunis is getrouwd rond 1778 voor de kerk met Maria Kleinjan, geboren in het jaar 1756, overleden te 's-Gravendeel op 21 januari 1838 (82 en een half jaar), begraven aldaar op 27 januari 1838, dochter van Jan Kleinjan en Hendrickje Bax.

Uit dit huwelijk:

 • 1 : Jan van Ham, geboren te 's-Gravendeel in het jaar 1779, overleden aldaar op 6 november 1813.
 • 2 : Pietertje van Ham, geboren te 's-Gravendeel op 11 juni 1790, overleden aldaar op 10 juni 1847.
 • 3 : Maria van Ham, geboren te 's-Gravendeel op 5 december 1791, overleden aldaar op 8 november 1874.
  Maria is getrouwd te 's-Gravendeel op 15 februari 1815 met Pieter Jacobsz. Noteboom, kuiper en klompenmaker, geboren te 's-Gravendeel op 1 november 1784, overleden aldaar op 8 februari 1859.

V-c : Hermen Jansz. van Ham, geboren te 's-Gravendeel, wonende te Wieldrecht, overlijden aangegeven aldaar op 14 september 1804 (den 14 September 1804 geeft Kornelis van Ham het lijk aan van zijn vader Hermen van Ham, bij acte pro deo), begraven aldaar op 18 september 1804, zoon van Jan Willems van Ham (IV-a) en Ariaantje Ariaans Ruijter.

Hermen is ondertrouwd te Dubbeldam op 23 april 1768 en getrouwd te Wieldrecht op 23 april 1768 voor de kerk (1) met Adriaantje Jacobs de Jong, begraven te 's-Gravendeel op 6 juni 1789, dochter van Jacob Klijse de Jong en Lijsbeth van Ham.

Stadsarchief Dordrecht, archief 36, inv nr 1  Weesboek Wieldrecht:
Copie
Request om voogden in den boedel van wijl. Lijsje de Jong

Geeven eerbiedig te kennen Arij, Neeltje en Lena de Jong dat hun kieder suster Lijsje de Jong op den 7 febr 1790 ab...tato is komen te overlijden, tot haare Erfgenamen nalatende, benevens hun suppl, nog de minderjarige kinderen van wijlen hun lieder suster Ariaantje de Jong in huwelijk verwekt bij Hermen van Ham, met name Jacob, Jan, Cornelis en Ariaantje van Ham, als mede de minderjarige kinderen van Teuntje de Jong in huwelijk verwekt bij Pieter van der Weijden, net name Jacob, Cornelis, Pieter Pieters en Lijsje van der Wijden, dat sij voorn. suster Lijsje de Jong gaarne soude brengen tot behoorlijke scheijding en liquiditeit en daartoe, ten aansien der voorn. minderjarige nagelatene kinderen van wijle hunne susters Ariaantje en Teuntje de Jong hier bovengen; zoude nodig zijn, twee of meer voogden over deselve ten voorn Eijnde, en verdere tot opzigt en administratie over deselve aantebedeelen gelden.
So keeren de suppl zig tot Uw Ed Agt ootmoedig versiekende hierinne te voorsien en aan te stellen de personen van Arij de Jong, wonende onder Wieldregt voorn en Jan Meijboom wonende te 's-Gravendeel beijde met alle sodanige ample magt, last en authoriteit als aan voogden competeert, etc........................

Uit dit huwelijk:

 • 1 : Jacob van Ham, geboren in het jaar 1769, volgt onder VI-b.
 • 2 : Adriana van Ham, geboren te Wieldrecht rond 1770, overleden aldaar op 31 december 1824.
  Adriana is ondertrouwd te Dubbeldam op 3 november 1797 voor de kerk met Cornelis Cornelisz. Polak, arbeider, geboren te Zwaluwe op 5 juni 1767, gedoopt aldaar op 8 juni 1767, overleden te Wieldrecht op 20 juli 1844, zoon van Cornelis Polak en Barbara Bax.
 • 3 : Cornelis van Ham, geboren rond 1774, volgt onder VI-c.
 • 4 : Jan van Ham.
 • 5 : Paulus van Ham, overlijden aangegeven te Wieldrecht op 3 december 1781 (den 3 December 1781 geevt Herme van Ham aan 't lijk van sijn kind genaamt Paulus, bij acte pro deo).
 • 6 : Willem van Ham, overlijden aangegeven te Wieldrecht op 19 december 1781 (den 19 December 1781 geevt Herme van Ham aan 't lijk van sijn kind genaamt Willem, bij acte pro deo)..
 • 7 : Lijsje van Ham, overlijden aangegeven te Wieldrecht op 25 maart 1785 (den 25 Maart 1785 geevt de vrouw van Hermanis in 't Velt aan 't lijk van een kind van Herman van Ham genaemd Lijsje, bij acte pro deo).
 • 8 : Alida van Ham, overlijden aangegeven te Wieldrecht op 1 december 1795 (den 1 December 1795 geevt Hendk. in 't Veld 't lijk aan van een kint van Herme van Ham, bij acte pro deo, gent. Alida)..

Hermen is getrouwd te Dubbeldam op 6 december 1799 (gerecht), ondertrouwd te Wieldrecht op 15 november 1799 voor de kerk (2) met Pleuntje Kooij, geboren te Nieuw-Beijerland.

Pleuntje Kooij was weduwe in 1799.

V-d : Arij Davids van Ham, meester metselaar in Zuid-Beijerland, geboren te 's-Gravendeel rond 1730, wonende te Numansdorp, begraven te Zuid-Beijerland op 2 maart 1804, zoon van David Arijens van Ham (IV-c) en Marijtje Ariens Mookhoek.
Arij is ondertrouwd te Zuid-Beijerland op 28 maart 1755 en getrouwd aldaar op 20 april 1755 voor de kerk met Annigje Jans Hoek ook genaamd Blaek, gedoopt te Strijen op 13 november 1735, begraven te Zuid-Beijerland op 17 oktober 1791, dochter van Jan Jansse Hoek en Lijntje Lammerde Weeda.

Uit dit huwelijk:

 • 1 : Maria van Ham, gedoopt te Zuid-Beijerland op 11 januari 1756.
 • 2 : Jan Arijens van Ham, gedoopt te Zuid-Beijerland op 12 december 1756 (doopgetuige was Hilligje Jansdr. Hoek), volgt onder VI-d.
 • 3 : David Arijens van Ham, gedoopt te Zuid-Beijerland op 13 januari 1760, volgt onder VI-e.
 • 4 : Kornelis van Ham, geboren te Zuid-Beijerland op 6 september 1761, gedoopt aldaar op 13 september 1761.
 • 5 : Dirck van Ham, geboren te Zuid-Beijerland op 31 januari 1763, gedoopt aldaar op 6 februari 1763.
 • 6 : Kornelis van Ham, geboren te Zuid-Beijerland op 1 maart 1765, gedoopt aldaar op 3 maart 1765.
 • 7 : Kornelis van Ham, geboren te Zuid-Beijerland op 15 september 1768, gedoopt aldaar op 18 september 1768.
 • 8 : Arij van Ham, geboren te Zuid-Beijerland op 29 april 1770, gedoopt aldaar op 29 april 1770.

V-e : Dirk Davids van Ham, geboren te 's-Gravendeel rond 1733 (10 jaar oud in 1743), zoon van David Arijens van Ham (IV-c) en Marijtje Ariens Mookhoek.

Dirk Davids van Ham gaat in 1743 van 's-Gravendeel naar Lage Zwaluwe. In 1766 (op 33 jarige leeftijd) gaat hij met akte van indemniteit van 's-Gravendeel naar Zuid-Beijerland.

Dirk is ondertrouwd te Zuid-Beijerland op 18 april 1766 en getrouwd aldaar op 11 mei 1766 voor de kerk met Annetje van der Meer.

Uit dit huwelijk:

 • 1 : David van Ham, geboren te Zuid-Beijerland op 23 mei 1767, gedoopt aldaar op 31 mei 1767, overleden aldaar op 5 juli 1774.
 • 2 : Maria van Ham, geboren te Zuid-Beijerland op 6 oktober 1770, overleden aldaar op 30 juli 1773.
 • 3 : Anna van Ham, geboren te Zuid-Beijerland op 7 maart 1773.
 • 4 : David van Ham, geboren te Zuid-Beijerland op 15 januari 1775, overleden aldaar op 18 september 1822.

V-f : Arij Jacobs van Ham, aardappelboer, overleden te 's-Gravendeel op 3 december 1811, zoon van Jacob Ariens van Ham (IV-d) en Judith Teunisse van Erkel.

Arij was gehuwd met Willempje Willems den Hartog, geboren rond 1746, overleden te 's-Gravendeel op 30 december 1812, dochter van Willem den Hartog en Metje Buijs.

Uit dit huwelijk:

 • 1 : Lijntje Ariens van Ham, geboren te 's-Gravendeel op 17 juni 1774, overleden aldaar op 21 mei 1814.
  Lijntje is ondertrouwd te 's-Gravendeel op 12 maart 1802 voor de kerk (1) met Arie Klootwijk, overleden te 's-Gravendeel op 30 november 1812.
  Lijntje was gehuwd (2) met Adrianus Goud.
 • 2 : Jacob Arijens van Ham, geboren te 's-Gravendeel op 28 juli 1779, volgt onder VI-f.
 • 3 : Arij Arijens van Ham, geboren te 's-Gravendeel op 7 december 1783, volgt onder VI-g.
 • 4 : Neeltje Ariens van Ham, geboren te 's-Gravendeel op 15 december 1789, overleden te Heinenoord op 2 mei 1873.
  Neeltje is ondertrouwd te Heinenoord op 10 oktober 1813 voor de kerk met Pleun Vogelaar, landbouwer, overleden voor 2 mei 1873.
  Pleun was weduwnaar van Elisabeth Dekker.
 • 5 : Soetje Ariens van Ham, geboren te 's-Gravendeel op 5 september 1791, overleden te Strijen op 12 februari 1877.
  Soetje was gehuwd met Dingeman den Hartog, geboren in het jaar 1789, overleden te 's-Gravendeel op 10 mei 1855.
 • 6 : Adriana van Ham, overleden te Strijen op 7 november 1831.

VI-a : Gerrit van Ham, geboren te 's-Gravendeel op 24 juli 1780, overleden aldaar op 23 augustus 1814, zoon van Jan van Ham (V-a) en Elisabeth de Graaf.

Gerrit is ondertrouwd te 's-Gravendeel op 14 december 1810 voor de kerk met Dirksje Willems de Zeeuw, geboren te 's-Gravendeel op 24 december 1787, overleden aldaar op 17 januari 1870, dochter van Willem Pieters de Zeeuw en Bastiaantje van der Stel.
Dirksje is later getrouwd te 's-Gravendeel op 4 augustus 1819 met Cornelis Mol, geboren te 's-Gravendeel op 7 oktober 1797, overleden aldaar op 2 december 1870, zoon van Pieter Mol en Pietertje de Vos.

Uit dit huwelijk:

 • 1 : Janna van Ham, geboren te 's-Gravendeel op 13 mei 1811.
 • 2 : Willem van Ham, geboren te 's-Gravendeel op 30 augustus 1812, volgt onder VII-a.
 • 3 : Gerrit van Ham, geboren te 's-Gravendeel in het jaar 1814, overleden aldaar op 20 december 1816.

VI-b : Jacob van Ham, geboren in het jaar 1769, overleden te Wieldrecht op 20 oktober 1848 (ouders niet vermeld in overlijdensakte), zoon van Hermen Jansz. van Ham (V-c) en Adriaantje Jacobs de Jong.

Jacob is ondertrouwd te Dubbeldam op 20 oktober 1791 voor de kerk met Saartje Griekspoor, geboren te Hoge en Lage Zwaluwe op 26 april 1765, gedoopt aldaar op 28 april 1765 (doopgetuige was Adriana Denisse), overleden te Wieldrecht op 3 november 1845, dochter van Johannes Griekspoor en Alyda van Drunen.

Uit dit huwelijk:

 • 1 : Hermen van Ham, geboren te Zwaluwe op 29 maart 1792, volgt onder VII-b.
 • 2 : Jan van Ham, geboren te 's-Gravendeel in het jaar 1796, volgt onder VII-c.
 • 3 : Adriaantje van Ham, geboren te 's-Gravendeel op 7 februari 1798, overleden te Wieldrecht op 11 juni 1836.
  Adriaantje is getrouwd te Wieldrecht op 28 april 1825 met Aart de Bruijn, geboren te Dubbeldam op 12 juni 1801, zoon van Arie Dirksz. de Bruijn (arbeider) en Wijntje Korteland.
  Aart is later getrouwd te Wieldrecht op 20 mei 1837 met Jannigje de Vos, geboren te 's-Gravendeel op 20 november 1803, dochter van Teunis de Vos (arbeider) en Cornelia Boertje.
 • 4 : Pieter van Ham, geboren op 5 november 1799, volgt onder VII-d.
 • 5 : Alida van Ham, geboren te Wieldrecht op 4 februari 1802, overleden te Dubbeldam op 30 juli 1867.
  Alida is getrouwd te Wieldrecht op 2 mei 1835 met Arie Klootwijk, geboren te 's-Gravendeel op 13 augustus 1802, overleden na 30 juli 1867, zoon van Samuel Klootwijk (voerman) en Marija Arijsdr. Barendrecht.
  Arie was weduwnaar van Willemijntje den Rooijen, overleden te Wieldrecht op 5 augustus 1833.
 • 6 : Adrianus van Ham, geboren rond 1806, overleden te Wieldrecht op 5 april 1827.
 • 7 : Lijsje van Ham, geboren te Wieldrecht rond 1807, overleden te Dubbeldam op 24 januari 1870.
  Lijsje was gehuwd met Eldert Kooiman, overleden te Dubbeldam voor 24 januari 1870.

VI-c : Cornelis van Ham, melkboer en weiwachter, geboren rond 1774, overleden te Wieldrecht op 23 mei 1850, zoon van Hermen Jansz. van Ham (V-c) en Adriaantje Jacobs de Jong.

Cornelis is ondertrouwd te 's-Gravendeel op 21 augustus 1801 voor de kerk met Grietje van der Giessen, geboren te 's-Gravendeel rond 1773, overleden te Wieldrecht op 22 februari 1839, dochter van Arij Arijens van der Giessen en Maaike Teunisse Stam.

Uit dit huwelijk:

 • 1 : Adriana van Ham, geboren te Wieldrecht op 1 augustus 1802, overleden te Dubbeldam op 1 augustus 1874.
  Adriana is getrouwd te Wieldrecht op 8 juni 1827 met Adrianus Valk, watermolenaar, geboren te Dubbeldam op 12 september 1798, overleden na 1 augustus 1874, zoon van Arie Robbertsz. Valk (watermolenaar) en Pietertje Jacobsdr. de Bruin.
 • 2 : Arie van Ham, geboren te Wieldrecht op 21 april 1804, volgt onder VII-e.
 • 3 : Hermen van Ham, geboren te 's-Gravendeel rond 1807, overleden te Dubbeldam op 30 januari 1830.
 • 4 : Jan van Ham, geboren te 's-Gravendeel in het jaar 1808, volgt onder VII-f.
 • 5 : Maaike van Ham, geboren voor 20 september 1809, begraven te 's-Gravendeel op 20 september 1809.
 • 6 : Maaike van Ham, geboren te Wieldrecht op 16 maart 1810, overleden te Dubbeldam op 3 juni 1863.
  Maaike is getrouwd te Wieldrecht op 19 november 1835 met Huibregt Brand, molenaar, geboren te Wieldrecht op 19 april 1807, overleden na 3 juni 1863, zoon van Gerrit Jacobsz. Brand (watermolenaar) en Maaike Jongekrijg.
 • 7 : Teunis van Ham, geboren te Wieldrecht in het jaar 1811, volgt onder VII-g.
 • 8 : Cornelis van Ham, geboren te Wieldrecht op 15 maart 1814, volgt onder VII-h.

VI-d : Jan Arijens van Ham, gedoopt te Zuid-Beijerland op 12 december 1756, akte van indemniteit gekregen aldaar op 4 januari 1780 naar Zuidland., akte van indemniteit gekregen aldaar op 19 februari 1781 naar Brielle, overleden te Fijnaart op 2 april 1793, begraven aldaar op 5 april 1793, zoon van Arij Davids van Ham (V-d) en Annigje Jans Hoek.

Jan is ondertrouwd te Zuidland op 9 januari 1780 en getrouwd aldaar op 28 januari 1780 voor de kerk met Maria Lodewijks Gelderblom, gedoopt te Zuidland op 17 mei 1761, overleden te Fijnaart op 21 maart 1828, dochter van Lodewijk Isaks Gelderblom en Annetje Commers de Jong.
Maria is later getrouwd te Zuidland op 6 april 1794 voor de kerk met Jacob van Hal.

Jan Ariens van Ham j.m. geb. Zuid-Beijerland en wonende Zuidland en Maria Lodewijks Gelderblom (1780).
Jan Ariens van Ham overleden zoon van nu wijlen Arij Davids van Ham. De twee kinderen van Jan Ariens van Ham zijn Arie en Annigje Jans van Ham. Boedelinventaris: Arij Davids van Ham.

Uit dit huwelijk:

 • 1 : Arie Jans van Ham, gedoopt te Zuidland op 10 december 1780, overleden aldaar op 12 juli 1783.
 • 2 : Arij van Ham, geboren te Klundert op 12 juli 1783, gedoopt aldaar op 20 juli 1783, volgt onder VII-i.
 • 3 : Lodewijk van Ham, geboren te Klundert op 27 augustus 1785, gedoopt te Fijnaart en Heijningen op 28 augustus 1785, overleden te Fijnaart op 9 maart 1786, begraven aldaar op 12 maart 1786.
 • 4 : Lidewij van Ham, geboren voor 9 maart 1786, overleden te Fijnaart op 9 maart 1786, begraven aldaar op 10 maart 1786.
 • 5 : Annigje Jans van Ham, geboren te Klundert op 10 september 1787, gedoopt aldaar op 16 september 1787.
 • 6 : Lodewijk van Ham, geboren te Klundert op 29 augustus 1789, gedoopt te Fijnaart en Heijningen op 6 september 1789.
 • 7 : Maria van Ham, geboren te Klundert op 30 april 1791, gedoopt aldaar op 1 mei 1791, overleden te Fijnaart op 14 oktober 1792, begraven aldaar op 17 oktober 1792.

VI-e : David Arijens van Ham, meester metselaar en schepen van Zuid-Beijerland (1791), gedoopt te Zuid-Beijerland op 13 januari 1760, overleden aldaar op 1 mei 1811, begraven aldaar op 6 mei 1811, zoon van Arij Davids van Ham (V-d) en Annigje Jans Hoek.

David is ondertrouwd te Zuid-Beijerland op 12 april 1787 en getrouwd aldaar op 29 april 1787 voor de kerk met Maaike Cornelis Stolk ook genaamd Holt, gedoopt te Zuid-Beijerland op 14 februari 1751, overleden aldaar op 2 mei 1811, begraven aldaar op 6 mei 1811 (tegelijk met haar
echtgenoot), dochter van Cornelis Stolk (schoolmeester en koster) en Sijgje Dirksdr. Kleijn.


Uit dit huwelijk:

 • 1 : Annigje Davids van Ham, geboren te Zuid-Beijerland op 4 mei 1787, gedoopt aldaar op 6 mei 1787.
  Annigje is getrouwd te Zuid-Beijerland op 6 mei 1810 (voor schout en schepenen) met Pieter Pietersz. van Wijn, geboren te Oud-Beijerland op 24 april 1781, gedoopt aldaar op 29 april 1781.
 • 2 : Sijgje van Ham ook genaamd Zijgje, geboren te Zuid-Beijerland op 16 december 1790, gedoopt aldaar op 19 december 1790, overleden aldaar op 4 augustus 1866.
  Sijgje is getrouwd te Zuid-Beijerland op 3 maart 1813 met Bastiaan Weijers, timmerman, kerkmeester en ouderling, geboren te Zuid-Beijerland op 29 juli 1780, gedoopt aldaar op 30 juli 1780, wonende aldaar, overleden aldaar op 26 november 1847, zoon van Adrianus Weijers en Maartje van der Waal.

  Bastiaan Weijers was timmerman (1813,1847), kerkmeester (1820/1821), diaken (1825/1827) en ouderling (1835/1841) te Zuid-Beijerland.

VI-f : Jacob Arijens van Ham, geboren te 's-Gravendeel op 28 juli 1779, overleden De Mijl op 22 augustus 1830, zoon van Arij Jacobs van Ham (V-f) en Willempje Willems den Hartog.

Jacob was gehuwd met Maria Stevens Stooker, geboren rond 1788, overleden te 's-Gravendeel op 18 januari 1840, dochter van Steven Davids Stooker en Magcheltje Teunisse Noteboom.

Uit dit huwelijk:

 • 1 : Megteltje van Ham, geboren te 's-Gravendeel op 16 november 1807.
  Megteltje is getrouwd De Mijl op 4 mei 1828 met Dirk Wildschut, geboren in het jaar 1800, wonende te 's-Gravendeel.

VI-g : Arij Arijens van Ham, geboren te 's-Gravendeel op 7 december 1783, overleden na 22 augustus 1830, zoon van Arij Jacobs van Ham (V-f) en Willempje Willems den Hartog.

Arij is ondertrouwd te 's-Gravendeel op 10 april 1807 voor de kerk met Leijsje Willems den Hartog, geboren te 's-Gravendeel op 1 oktober 1784.

Uit dit huwelijk:

 • 1 : Willem van Ham, geboren te 's-Gravendeel op 11 november 1808, volgt onder VII-j.
 • 2 : Arie van Ham, geboren te 's-Gravendeel op 2 april 1814, volgt onder VII-k.
 • 3 : Leendert van Ham, geboren te 's-Gravendeel op 23 december 1815, volgt onder VII-l.
 • 4 : Willemijntje van Ham, geboren te 's-Gravendeel op 11 november 1817, overleden aldaar op 22 november 1893.
  Willemijntje is getrouwd te 's-Gravendeel rond 1837 met Hendrik Reedijk, geboren te 's-Gravendeel op 7 maart 1815, overleden aldaar op 11 oktober 1886, zoon van Teunis Reedijk en Burgje Palsrok.

VII-a : Willem van Ham, geboren te 's-Gravendeel op 30 augustus 1812, overleden aldaar op 19 juni 1849, zoon van Gerrit van Ham (VI-a) en Dirksje Willems de Zeeuw.

Willem is getrouwd te 's-Gravendeel op 29 april 1836 met Janna Grondelle, geboren te 's-Gravendeel op 24 november 1813, overleden aldaar op 23 januari 1889, dochter van Leendert Grondelle en Ingetje Moret.

Uit dit huwelijk:

 • 1 : Gerrit van Ham, geboren te 's-Gravendeel op 7 november 1836, volgt onder VIII-a.
 • 2 : Ingetje van Ham, geboren te 's-Gravendeel op 16 februari 1838, overleden aldaar op 28 juli 1838.
 • 3 : Lena van Ham, geboren te 's-Gravendeel op 14 mei 1839, overleden aldaar op 1 februari 1907.
  Lena is getrouwd te 's-Gravendeel op 16 februari 1861 met Willem Frederik Sint Nicolaas, geboren te 's-Gravendeel op 30 maart 1839, overleden aldaar op 5 maart 1925, zoon van Cornelis Sint Nicolaas en Anna Breed.
 • 4 : Dirksje van Ham, geboren te 's-Gravendeel op 27 februari 1841, overleden aldaar op 14 maart 1842.
 • 5 : Cornelis van Ham, geboren te 's-Gravendeel op 8 oktober 1842, overleden aldaar in november 1859.
 • 6 : Ingetje van Ham, geboren te 's-Gravendeel op 31 december 1843, overleden aldaar op 12 maart 1844.
 • 7 : Ingetje van Ham, geboren te 's-Gravendeel op 20 april 1845, overleden te Dordrecht op 13 maart 1931.
  Ingetje was gehuwd met Arie van Velzen.
 • 8 : Dirk van Ham, geboren te 's-Gravendeel op 21 november 1847, overleden aldaar op 12 juni 1849.
 • 9 : Lijpje van Ham, geboren te 's-Gravendeel op 23 februari 1849.
  Lijpje is getrouwd te 's-Gravendeel op 26 juni 1873 met Wouter van Os, geboren te Numansdorp rond 1850, zoon van Andries van Os en Ingetje Langerak.

VII-b : Hermen van Ham, geboren te Zwaluwe op 29 maart 1792, overleden te Dubbeldam op 16 april 1863, zoon van Jacob van Ham (VI-b) en Saartje Griekspoor.

Hermen is getrouwd te Wieldrecht op 10 november 1842 met Willemijntje van Gent, geboren te Dubbeldam op 30 januari 1816, overleden aldaar op 23 augustus 1863, dochter van Cornelis Willems van Gent en Willemijntje Goedhart.

Uit dit huwelijk:

 • 1 : Cornelis van Ham, geboren te Wieldrecht op 1 september 1843.
 • 2 : Jacob van Ham, geboren te Wieldrecht op 26 november 1844, volgt onder VIII-b.
 • 3 : Willemijntje van Ham, dienstbode, geboren te Wieldrecht op 10 januari 1848, overleden te Dubbeldam op 11 maart 1880.
  Willemijntje is getrouwd te Dubbeldam op 10 april 1873 met Jan Hartman, schaapherder en postbode, geboren te Maasdam op 20 april 1847, zoon van Arij Hartman en Martijntje de Pee.
 • 4 : Sara van Ham, geboren te Wieldrecht op 4 juli 1850.
  Sara is getrouwd te Dubbeldam op 4 februari 1875 met Teunis Brand, geboren te Dubbeldam op 17 oktober 1853, zoon van Hendrik Cornelis Brand (arbeider) en Adriana Adrianus Stam (dienstbode).

VII-c : Jan van Ham, geboren te 's-Gravendeel in het jaar 1796, overleden te Wieldrecht op 17 juli 1853, zoon van Jacob van Ham (VI-b) en Saartje Griekspoor.

Jan is getrouwd te Dubbeldam op 19 mei 1825 met Cornelia van Valen, geboren te Dubbeldam op 30 juni 1790, gedoopt aldaar op 11 juli 1790 (doopgetuige was Anna van de Merwe), overleden te Dordrecht op 12 januari 1865, dochter van Hendrik Cornelisse van Valen en Ariaantje Cornelisse van de Merwe.

Uit dit huwelijk:

 • 1 : Adriaantje van Ham, geboren te Wieldrecht op 21 januari 1831, overleden aldaar op 25 maart 1831.

VII-d : Pieter van Ham, arbeider, geboren op 5 november 1799, overleden te Dubbeldam op 8 september 1878, zoon van Jacob van Ham (VI-b) en Saartje Griekspoor.

Pieter is getrouwd te Wieldrecht op 7 januari 1837 (akte nr. 2) met Neeltje de Vos, geboren De Mijl op 16 november 1812, overleden te Dubbeldam op 15 januari 1879, dochter van Teunis de Vos (arbeider) en Cornelia Boertje.

Uit dit huwelijk:

 • 1 : Cornelia van Ham, geboren te Wieldrecht op 11 december 1837.
  Cornelia is getrouwd te Dubbeldam op 12 april 1861 met Simon Dorst, arbeider, geboren te Maasdam op 28 juli 1837, overleden te Dubbeldam op 13 november 1901, zoon van Pieter Dorst en Neeltje van Es.
 • 2 : Sara van Ham, geboren te Wieldrecht op 2 februari 1838.
  Sara is getrouwd te Dubbeldam op 30 april 1868 met haar neef Jacob Klootwijk, geboren te Wieldrecht op 6 november 1842, zoon van Arie Klootwijk en Alida van Ham.
 • 3 : Jakob van Ham, geboren te Wieldrecht op 9 juni 1840, volgt onder VIII-c.
 • 4 : Teunis van Ham, geboren te Wieldrecht op 5 december 1842, volgt onder VIII-d.
 • 5 : Adrianus van Ham, geboren te Wieldrecht op 2 augustus 1845, overleden aldaar op 8 april 1849.
 • 6 : Adriaantje van Ham, geboren in februari 1853, overleden te Wieldrecht op 14 maart 1853.

VII-e : Arie van Ham, arbeider, geboren te Wieldrecht op 21 april 1804, overleden te Dubbeldam op 5 december 1877, zoon van Cornelis van Ham (VI-c) en Grietje van der Giessen.

Arie is getrouwd te Wieldrecht op 9 april 1840 met Maaike Bakker, geboren te Hendrik Ido Ambacht op 29 mei 1805, overleden na 8 oktober 1880, dochter van Dionys Pieterszn. Bakker en Maaike Barendsdr. Groeneveld.

Maaike is op 8 oktober 1880 vertrokken naar 's-Gravendeel.

Uit dit huwelijk:

 • 1 : Grietje van Ham, geboren te Wieldrecht op 25 juni 1841.
  Grietje is getrouwd te Dubbeldam op 2 mei 1867 met Jakob van Ham, geboren te Wieldrecht op 9 juni 1840, volgt onder VIII-c.
 • 2 : Dionys van Ham, geboren te Wieldrecht op 7 april 1843, overleden aldaar op 27 februari 1844.
 • 3 : Maaike van Ham, geboren te Wieldrecht op 3 november 1845.
  Maaike is getrouwd te Dubbeldam op 9 november 1876 met Jan den Hartog, geboren te 's-Gravendeel op 23 maart 1844, zoon van Dirk Willemse den Hartog en Willempje van Es (winkelierster).

VII-f : Jan van Ham, geboren te 's-Gravendeel in het jaar 1808, overleden te Amsterdam, zoon van Cornelis van Ham (VI-c) en Grietje van der Giessen.

Jan is getrouwd te Heerjansdam op 11 augustus 1842 met Johanna Verboom, geboren in het jaar 1809, overleden te Dordrecht op 7 november 1847.

Uit dit huwelijk:

 • 1 : Grietje van Ham, geboren te Heerjansdam in het jaar 1845, overleden te Dubbeldam op 22 oktober 1895.
  Grietje was gehuwd met Jan Hoogendoorn, olieslager, wonende te Dubbeldam.
 • 2 : Cornelis van Ham, overleden te Dordrecht op 7 december 1873.

VII-g : Teunis van Ham, arbeider, geboren te Wieldrecht in het jaar 1811, overleden te Dubbeldam op 11 juli 1879, zoon van Cornelis van Ham (VI-c) en Grietje van der Giessen.

Teunis is getrouwd te Ridderkerk op 15 juni 1833 met Neeltje de Jong, geboren te Ridderkerk in het jaar 1801, overleden te Dubbeldam op 5 maart 1875, dochter van Leendert de Jong en Neeltje de Bruijn.

Uit dit huwelijk:

 • 1 : Neeltje van Ham, geboren te Wieldrecht op 9 augustus 1833.
 • 2 : Cornelis van Ham, geboren te Wieldrecht op 14 augustus 1835, volgt onder VIII-e.
 • 3 : Leendert van Ham, geboren te Wieldrecht op 20 september 1837, volgt onder VIII-f.
 • 4 : Jan van Ham, geboren te Wieldrecht op 17 januari 1840, volgt onder VIII-g.

VII-h : Cornelis van Ham, geboren te Wieldrecht op 15 maart 1814, overleden te Dubbeldam op 5 mei 1894, zoon van Cornelis van Ham (VI-c) en Grietje van der Giessen.

Cornelis is getrouwd te Wieldrecht op 5 mei 1838 met Trijntje van der Hof, geboren te 's-Gravendeel op 19 mei 1814, overleden te Dubbeldam op 10 november 1897, dochter van Pieter van der Hof (dagloner) en Wantje Jacobs van der Linden.

Uit dit huwelijk:

 • 1 : Wantje van Ham, geboren te Dubbeldam op 23 juli 1838.
 • 2 : Willemijntje van Ham, dienstbode, geboren te Wieldrecht op 7 augustus 1839, ongehuwd overleden te Dubbeldam op 21 juni 1866.
 • 3 : Cornelis van Ham, geboren te Dubbeldam op 12 januari 1841, volgt onder VIII-h.
 • 4 : Jakob van Ham, geboren te Wieldrecht op 20 september 1842, overleden aldaar op 22 mei 1858.
 • 5 : Grietje van Ham, geboren te Dubbeldam op 8 september 1843, overleden aldaar op 6 juni 1874.
  Grietje is getrouwd te Dubbeldam op 11 november 1869 met Albert Brand, arbeider, geboren te Wieldrecht op 10 februari 1842, wonende te Dubbeldam, overleden aldaar op 31 januari 1913, zoon van Cornelis Brand (schaapherder) en Barbera Polak.
  Albert is later getrouwd te Dubbeldam op 4 mei 1876 met Bastiaantje Waalboer, geboren te Wieldrecht op 8 augustus 1852, overleden te Dubbeldam op 15 maart 1931, dochter van Arie Hendriks Waalboer en Cornelia van der Stel.
 • 6 : Pieter van Ham, geboren te Dubbeldam op 24 april 1846, volgt onder VIII-i.
 • 7 : Arie van Ham, geboren te Dubbeldam op 10 juli 1849, volgt onder VIII-j.
 • 8 : Adriaantje van Ham, geboren te Dubbeldam op 4 september 1855, overleden aldaar op 20 augustus 1859.
 • 9 : Jacob van Ham, geboren te Dubbeldam op 28 maart 1859, volgt onder VIII-k.

VII-i : Arij van Ham, politieagent en arbeider, geboren te Klundert op 12 juli 1783, gedoopt aldaar op 20 juli 1783, overleden aldaar op 27 maart 1853, zoon van Jan Arijens van Ham (VI-d) en Maria Lodewijks Gelderblom.

Arij is getrouwd te Fijnaart op 5 oktober 1806 voor de kerk met Johanna Groeneveld, gedoopt te Zevenbergen op 2 maart 1785, overleden te Klundert op 19 juli 1837, dochter van Arien Groeneveld en Huijbertje Tijssen de Leeuw.

Uit dit huwelijk:

 • 1 : Jan van Ham, gedoopt te Fijnaart en Heijningen op 14 december 1806, volgt onder VIII-l.
 • 2 : Huijbertje van Ham, geboren te Klundert op 11 februari 1809, gedoopt aldaar op 19 februari 1809.
 • 3 : Maria van Ham, geboren te Klundert op 14 april 1813.
 • 4 : Maria van Ham, geboren te Klundert op 13 februari 1815.
  Maria is getrouwd te Klundert op 6 juni 1844 (1) met Cornelis Macloet, geboren te Klundert op 3 januari 1816, overleden voor 1850, natuurlijke zoon van Johanna Macloet.
  Maria is getrouwd te Klundert op 5 september 1850 (2) met Adrianus Johannes van Gijn, geboren te Klundert op 13 december 1818, zoon van Dirk van Gijn en Maria Schreur.
 • 5 : Willem van Ham, geboren te Klundert op 31 juli 1817, volgt onder VIII-m.
 • 6 : Maria M. van Ham, geboren te Klundert op 14 oktober 1819.
 • 7 : Lodewijk van Ham, geboren te Klundert op 30 april 1820.
  Lodewijk is getrouwd te Klundert op 12 december 1839 (1) met Lena van Gijn, geboren te Klundert op 5 februari 1816, overleden voor 1858, dochter van Dirk van Gijn en Maria Schreur.
  Lodewijk is daarnaast getrouwd te Fijnaart en Heijningen op 7 december 1854 (2) met Cornelia Kaatje Munters, geboren te Fijnaart en Heijningen rond 1822, dochter van Jacobus Munters en Johanna Oostdijk.
  Lodewijk is getrouwd te Fijnaart en Heijningen op 24 juli 1858 (3) met Cornelia Lokers, geboren te Fijnaart en Heijningen rond 1825, dochter van Cornelis Lokers en Johanna Vermeulen.
 • 8 : Johanna van Ham, geboren te Klundert op 13 april 1822.
 • 9 : Martinus van Ham, geboren te Klundert op 13 juli 1823, volgt onder VIII-n.
 • 10 : Huibert van Ham, geboren te Klundert op 13 juli 1823.
  Huibert is getrouwd te Klundert op 18 mei 1854 met Pieternella van Andel, geboren te Zevenbergen, dochter van Cornelis van Andel en Cornelia Blommers.
 • 11 : Adrianus Nieuwland van Ham, geboren te Klundert op 23 november 1827.
  Adrianus is getrouwd te Klundert op 11 november 1852 (1) met Helena Otto, geboren te Willemstad, dochter van Johan Martien Otto en Theodora Wassenaar.
  Adrianus is getrouwd te Willemstad op 14 mei 1892 (2) met Maria van der Ree, geboren te Fijnaart rond 1844.

VII-j : Willem van Ham, koopman, geboren te 's-Gravendeel op 11 november 1808, overleden aldaar op 13 augustus 1839, zoon van Arij Arijens van Ham (VI-g) en Leijsje Willems den Hartog.

Willem was gehuwd met Anna Smits, geboren rond 1810, overleden te 's-Gravendeel op 29 januari 1874.
Anna is later getrouwd te 's-Gravendeel op 6 februari 1841 met haar zwager Leendert van Ham, geboren te 's-Gravendeel op 23 december 1815, zie VII-l.

Uit dit huwelijk:

 • 1 : Willem van Ham, geboren te 's-Gravendeel op 10 juli 1834, volgt onder VIII-o.
 • 2 : Leendert van Ham, geboren te 's-Gravendeel op 1 januari 1836, volgt onder VIII-p.

VII-k : Arie van Ham, bouwman, winkelier en landbouwer, geboren te 's-Gravendeel op 2 april 1814, begraven aldaar op 24 januari 1903, zoon van Arij Arijens van Ham (VI-g) en Leijsje Willems den Hartog.

Arie is getrouwd te 's-Gravendeel op 7 maart 1844 (1) met Barbera Bijl, geboren te 's-Gravendeel op 10 april 1825, overleden aldaar op 7 maart 1860, dochter van Aart Bijl (bakenmeester en schuitenvoerder) en Lena van der Giessen.

Arie was gehuwd (2) met Anna de Geus, geboren te 's-Gravendeel op 15 januari 1830, overleden aldaar op 24 juli 1909, dochter van Andries Arijsz. de Geus (bouwman) en Francina Jansdr. van Harthals.

Uit dit huwelijk:

 • 1 : Elisabeth van Ham, geboren te 's-Gravendeel op 28 november 1861, overleden aldaar op 28 maart 1862.
 • 2 : Francina van Ham, geboren te 's-Gravendeel op 6 december 1862, overleden aldaar op 26 mei 1868.
 • 3 : Andries van Ham, geboren te 's-Gravendeel in januari 1864, overleden aldaar op 12 juli 1865.
 • 4 : Elisabeth van Ham, geboren te 's-Gravendeel op 14 maart 1866.
  Elisabeth is getrouwd te 's-Gravendeel op 10 juli 1886 met Cornelis Kooiman, zoon van Aart Kooiman en Diederika Kooiman.
 • 5 : Andries van Ham, geboren in april 1868, overleden te 's-Gravendeel op 2 augustus 1868.

VII-l : Leendert van Ham, geboren te 's-Gravendeel op 23 december 1815, zoon van Arij Arijens van Ham (VI-g) en Leijsje Willems den Hartog.

Leendert is getrouwd te 's-Gravendeel op 6 februari 1841 met Anna Smits, geboren rond 1810, overleden te 's-Gravendeel op 29 januari 1874.
Anna was weduwe van Willem van Ham, geboren te 's-Gravendeel op 11 november 1808, zie VII-j.

Uit dit huwelijk:

 • 1 : Elisabeth van Ham, geboren te 's-Gravendeel op 3 november 1841, overleden te Dordrecht op 2 december 1921.
 • 2 : Kommer van Ham, geboren te 's-Gravendeel op 9 juni 1843, overleden aldaar op 11 juni 1845.

VIII-a : Gerrit van Ham, geboren te 's-Gravendeel op 7 november 1836, overleden aldaar op 3 april 1885, zoon van Willem van Ham (VII-a) en Janna Grondelle.

Gerrit is getrouwd te 's-Gravendeel op 18 april 1864 met Jozina de Kreek, geboren te 's-Gravendeel op 9 oktober 1842, overleden aldaar op 4 februari 1919, dochter van Adrianus de Kreek en Geertrui Papenveld.
Jozina was later gehuwd met Bastiaan Christiaan de Vos.

Uit dit huwelijk:

 • 1 : Willem van Ham, geboren te 's-Gravendeel op 3 augustus 1864, volgt onder IX-a.
 • 2 : Geertruida van Ham, geboren te 's-Gravendeel op 27 augustus 1866, overleden te Dubbeldam op 12 februari 1952.
  Geertruida is getrouwd te 's-Gravendeel op 21 mei 1887 met Leendert Bax, geboren te Zuid-Beijerland op 7 december 1864, overleden te 's-Gravendeel op 9 april 1940, zoon van Machiel Bax en Anna Quartel.
 • 3 : Janna van Ham, geboren te 's-Gravendeel op 19 mei 1869, overleden aldaar op 14 december 1876.
 • 4 : Adriana van Ham, geboren te 's-Gravendeel op 14 juli 1871, overleden aldaar op 11 juni 1873.
 • 5 : Adriana van Ham, geboren te 's-Gravendeel op 4 augustus 1873, overleden aldaar op 27 februari 1955.
  Adriana is getrouwd te 's-Gravendeel op 29 april 1893 met Adrianus Kranendonk, geboren te 's-Gravendeel op 15 september 1865, overleden aldaar op 19 augustus 1945, zoon van Hermen Kranendonk en Neeltje de Vlaming.
 • 6 : Maria van Ham, geboren te 's-Gravendeel op 18 augustus 1875, overleden aldaar op 18 januari 1941.
  Maria is getrouwd te 's-Gravendeel op 16 maart 1895 met Adrianus Trompetter, geboren te Dubbeldam op 18 maart 1873, zoon van Gerrit Trompetter en Cornelia den Boer.
 • 7 : Janna van Ham, geboren te 's-Gravendeel op 12 februari 1878, overleden aldaar op 16 oktober 1879.
 • 8 : Cornelis van Ham, geboren te 's-Gravendeel op 7 juni 1880, overleden aldaar op 19 november 1881.
 • 9 : Cornelis van Ham, geboren te 's-Gravendeel op 1 maart 1883, overleden aldaar op 30 januari 1884.
 • 10 : Cornelis van Ham, geboren te 's-Gravendeel op 14 oktober 1884, overleden aldaar op 19 januari 1888.

VIII-b : Jacob van Ham, arbeider, geboren te Wieldrecht op 26 november 1844, zoon van Hermen van Ham (VII-b) en Willemijntje van Gent.

Jacob is getrouwd te Dubbeldam op 12 augustus 1875 met Lena de Bruyn, geboren te Dubbeldam op 20 augustus 1838, dochter van Cornelis de Bruyn en Henderijntje de Bruyn.

Uit dit huwelijk:

 • 1 : Wilhelmina van Ham, geboren te Dubbeldam op 6 december 1875.
  Wilhelmina is getrouwd te Dubbeldam op 21 mei 1896 (1) met Pieter van Ham, geboren te Dubbeldam op 20 januari 1871, overleden aldaar op 30 maart 1897, zoon van Leendert van Ham (VIII-f) en Aaltje Spruijt.
  Wilhelmina is getrouwd te Dubbeldam op 17 november 1898 (2) met Arij Bothof, postbode, geboren te Dubbeldam op 22 december 1868, zoon van Arij Bothof (timmerman) en Teuntje Molendijk.
 • 2 : Hendrina van Ham, geboren te Dubbeldam op 1 april 1877, overleden aldaar op 31 juli 1877.
 • 3 : Hermen van Ham, geboren te Dubbeldam op 13 augustus 1879, overleden aldaar op 27 augustus 1879.
 • 4 : Hermen van Ham, geboren te Dubbeldam op 20 maart 1882, overleden aldaar op 23 augustus 1882.
 • 5 : Hermen van Ham, geboren te Dubbeldam op 5 maart 1883.
 • 6 : Herman van Ham, geboren in juni 1884, overleden te Dubbeldam op 13 september 1884.

VIII-c : Jakob van Ham, arbeider, geboren te Wieldrecht op 9 juni 1840, overleden te Dubbeldam op 2 mei 1912, zoon van Pieter van Ham (VII-d) en Neeltje de Vos.

Jakob is getrouwd te Dubbeldam op 2 mei 1867 met Grietje van Ham, geboren te Wieldrecht op 25 juni 1841, dochter van Arie van Ham (VII-e) en Maaike Bakker.

Uit dit huwelijk:

 • 1 : Barbara van Ham, geboren te Dubbeldam op 14 oktober 1861.

  Zij wordt erkend in de huwelijksakte van Jakob en Grietje van Ham.

 • 2 : Pieter van Ham, geboren te Dubbeldam op 28 februari 1868.
  Pieter is getrouwd te Dubbeldam op 3 november 1898 (akte nr. 35) met Lijntje Bothof, geboren te Dubbeldam op 20 juni 1871, dochter van Arij Bothof (timmerman) en Teuntje Molendijk.
 • 3 : Arij van Ham, geboren te Dubbeldam op 4 februari 1869, volgt onder IX-b.
 • 4 : Neeltje van Ham, geboren te Wieldrecht op 2 oktober 1870, overleden te Dubbeldam op 5 oktober 1933.
  Neeltje is getrouwd te Dubbeldam op 21 mei 1891 met Jacob Timmers, geboren te Puttershoek rond 1867, zoon van Hendrik Timmers en Jannigje van Ree.
 • 5 : Maaike van Ham, geboren te Wieldrecht op 7 juni 1872.
  Maaike is getrouwd te Dubbeldam op 27 april 1893 met Gerrit Lugthart, geboren te Dubbeldam op 3 mei 1866, zoon van Leendert Lugthart en Jannigje Mookhoek.
 • 6 : Jacob van Ham, geboren te Wieldrecht op 10 maart 1875, overleden aldaar op 20 augustus 1877.
 • 7 : Cornelis van Ham, geboren te Wieldrecht op 26 november 1882.

VIII-d : Teunis van Ham, geboren te Wieldrecht op 5 december 1842, overleden te Dubbeldam op 22 juli 1928, zoon van Pieter van Ham (VII-d) en Neeltje de Vos.

Teunis is getrouwd te Wieldrecht op 22 november 1877 met Pietje van de Merwe, geboren te Dubbeldam op 12 juni 1855, overleden na 22 juli 1928, dochter van Pieter van de Merwe en Lijntje in 't Veld.

Uit dit huwelijk:

 • 1 : Pieter van Ham, geboren te Dubbeldam op 19 februari 1879.
 • 2 : Heiltje van Ham, geboren te Dubbeldam op 19 februari 1879, overleden aldaar op 23 april 1880.
 • 3 : Neeltje van Ham, geboren te Dubbeldam op 24 oktober 1880.
 • 4 : Lijntje van Ham, geboren te Dubbeldam op 1 augustus 1882.
  Lijntje is getrouwd te Dubbeldam op 2 maart 1904 met Dirk Kind, blikslager, geboren te Dubbeldam op 18 december 1881, zoon van Klaas Kind en Cornelia van der Linden.
 • 5 : Adriana van Ham, geboren te Dubbeldam op 27 maart 1884.
  Adriana is getrouwd te Dubbeldam op 29 december 1910 met Adrianus Groeneweg, melkknecht, geboren te Numansdorp rond 1880, zoon van Arie Groeneweg (landarbeider en melkboer) en Pietertje Schouten.
 • 6 : Jacob van Ham, geboren in februari 1886, overleden te Dubbeldam op 23 mei 1886.
 • 7 : Jacob van Ham, geboren te Dubbeldam op 8 maart 1887, volgt onder IX-c.
 • 8 : Arie van Ham, geboren te Dubbeldam op 29 februari 1892, volgt onder IX-d.
 • 9 : Adrianus van Ham, geboren te Dubbeldam op 24 maart 1894, volgt onder IX-e.
 • 10 : Jan van Ham, geboren te Dubbeldam op 27 juni 1895.
  Jan is getrouwd te Dubbeldam op 12 oktober 1922 (1) met Janna Cornelia Mookhoek, geboren te Dubbeldam in het jaar 1903, dochter van Cornelis Mookhoek en Janna Huijser.
  Jan is daarnaast getrouwd te Dubbeldam op 12 april 1930 (2) met Maria Janna Eijskoot, geboren te Dubbeldam rond 1898, dochter van Mattheus Adrianus Eijskoot (metselaar) en Geertje Frankfort.

VIII-e : Cornelis van Ham, geboren te Wieldrecht op 14 augustus 1835, overleden te Dubbeldam op 31 augustus 1925, zoon van Teunis van Ham (VII-g) en Neeltje de Jong.

Cornelis is getrouwd te Wieldrecht op 17 november 1868 (akte nr. 2) met Evertje Schoonderwoerd, geboren te Streefkerk op 29 april 1843, overleden te Dubbeldam op 3 juli 1915, dochter van Klaas Schoonderwoerd (opzichter) en Teuntje de Bruijn.

Uit dit huwelijk:

 • 1 : Neeltje van Ham, geboren te Wieldrecht op 30 april 1870.
  Neeltje is getrouwd te Dubbeldam op 16 mei 1895 met Clement Bollaart, geboren te Strijen rond 1870, zoon van Arie Bollaart (arbeider) en Jannigje van Os.
 • 2 : Willem Nicolaas van Ham, geboren te Dubbeldam op 9 september 1871.
 • 3 : Teunis van Ham, geboren te Dubbeldam op 12 maart 1873.
 • 4 : Cornelis van Ham, geboren te Dubbeldam op 18 september 1874, volgt onder IX-f.
 • 5 : Huig van Ham, geboren te Dubbeldam op 26 februari 1876, volgt onder IX-g.
 • 6 : Teuntje van Ham, geboren te Dubbeldam op 28 september 1877.
 • 7 : Adryaantje van Ham, geboren te Dubbeldam op 14 augustus 1879, overleden aldaar op 7 januari 1886.
 • 8 : Evertje van Ham, geboren te Dubbeldam op 24 december 1881.
  Evertje is getrouwd te Dubbeldam op 19 mei 1904 met Karel Stam, arbeider en los werkman, geboren te Dubbeldam op 10 januari 1881, overleden aldaar op 7 januari 1938, zoon van Jan Teunisz. Stam (hoofdman en arbeider) en Neeltje Gorisdr. van der Sijde (arbeidster).
 • 9 : Helena van Ham, geboren te Dubbeldam op 2 april 1883, overleden aldaar op 25 januari 1886.
 • 10 : Marinus van Ham, geboren te Dubbeldam op 27 juni 1885, overleden aldaar op 27 november 1886.
 • 11 : Leendert van Ham, geboren te Dubbeldam op 22 november 1887, overleden aldaar op 27 november 1887.

VIII-f : Leendert van Ham, landarbeider, geboren te Wieldrecht op 20 september 1837, overleden te Dubbeldam op 18 juni 1920, zoon van Teunis van Ham (VII-g) en Neeltje de Jong.

Leendert is getrouwd te Dubbeldam op 9 december 1860 met Aaltje Spruijt, geboren te Dubbeldam op 22 januari 1833, overleden aldaar op 10 november 1897, dochter van Pieter Spruijt en Pietertje Dubbeldam.

Uit dit huwelijk:

 • 1 : Pieter van Ham, geboren te Dubbeldam op 2 juni 1862, overleden aldaar op 16 juli 1862.
 • 2 : Teunis van Ham, geboren te Dubbeldam op 26 juni 1863, volgt onder IX-h.
 • 3 : Pietertje van Ham, geboren te Dubbeldam op 12 januari 1865, overleden aldaar op 7 maart 1918.
  Pietertje is getrouwd te Dubbeldam op 13 augustus 1891 met Nicolaas Booij, arbeider, geboren te Dubbeldam op 3 november 1862, overleden na 7 maart 1918, zoon van Joris Booij (vrachtrijder) en Marijgje Naaktgeboren.
 • 4 : Cornelia van Ham, geboren te Dubbeldam op 11 september 1868, overleden rond 1962.
  Cornelia is getrouwd te Dubbeldam op 16 mei 1895 met Cornelis Bijl, arbeider, geboren te Dubbeldam rond 1870, zoon van Jacob Bijl en Maaike Bakker.
 • 5 : Pieter van Ham, geboren te Dubbeldam op 20 januari 1871, overleden aldaar op 30 maart 1897.
  Pieter is getrouwd te Dubbeldam op 21 mei 1896 met Wilhelmina van Ham, geboren te Dubbeldam op 6 december 1875, dochter van Jacob van Ham (VIII-b) en Lena de Bruyn.
  Wilhelmina is later getrouwd te Dubbeldam op 17 november 1898 met Arij Bothof, postbode, geboren te Dubbeldam op 22 december 1868, zoon van Arij Bothof (timmerman) en Teuntje Molendijk.
 • 6 : Maria van Ham, geboren te Dubbeldam op 1 maart 1873, overleden aldaar op 9 december 1947.
  Maria is getrouwd te Dubbeldam op 18 mei 1898 met Arie Naaktgeboren, arbeider, geboren te Dubbeldam op 1 oktober 1873, overleden te Dordrecht op 13 december 1954, zoon van Bastiaan Naaktgeboren en Geertje Brand.

  Faillissement. Uitgesproken:
  A. NAAKTGEBOREN, melkboer, Dubbeldam. Cur. mr. de Langen te Dordrecht.

 • 7 : Aaltje van Ham, geboren te Dubbeldam op 1 maart 1876.
  Aaltje is getrouwd te Dubbeldam op 21 mei 1896 met Cornelis van Ham, geboren te Dubbeldam op 3 februari 1873, volgt onder IX-k.

VIII-g : Jan van Ham, arbeider, geboren te Wieldrecht op 17 januari 1840, overleden te Dubbeldam op 6 februari 1918, zoon van Teunis van Ham (VII-g) en Neeltje de Jong.

Jan is getrouwd te Wieldrecht op 1 mei 1873 met Jannigje Naaktgeboren, geboren te Wieldrecht op 27 juli 1843, overleden te Dubbeldam op 28 juni 1893, dochter van Abraham Bastiaans Naaktgeboren (boerenknecht en arbeider) en Grietje Adrianus Stam.

Uit dit huwelijk:

 • 1 : Teunis van Ham, geboren te Dubbeldam op 21 april 1874, volgt onder IX-i.
 • 2 : Abraham van Ham, geboren te Dubbeldam op 8 december 1876, volgt onder IX-j.
 • 3 : Neeltje van Ham, geboren te Dubbeldam op 23 februari 1879, overleden aldaar op 5 oktober 1933.
  Neeltje is getrouwd te Dubbeldam op 21 mei 1908 met Arie van den Boogert, arbeider, geboren te Dubbeldam rond 1879, zoon van Dirk van den Boogert en Willemijntje Brand.
 • 4 : Adrianus van Ham, tuinman en grondwerker, geboren te Dubbeldam op 14 augustus 1882, overleden te Dordrecht op 21 juni 1979.
  Adrianus is getrouwd te Dubbeldam op 28 oktober 1909 met Elisabeth Naaktgeboren, dienstbode, geboren te Dubbeldam op 15 mei 1883, overleden te Dordrecht op 24 maart 1951, dochter van Melis Naaktgeboren (arbeider, vlaswerker en kastelein) en Adriana Smalheer.
 • 5 : Grietje Marigje van Ham, geboren te Dubbeldam op 2 juli 1887.
  Grietje is getrouwd te Dubbeldam op 19 januari 1911 met Jan den Hartog, spoorwegarbeider, geboren te Dubbeldam op 12 juni 1882, zoon van Adrianus den Hartog en Maaike Hooghwerff.
 • 6 : Jan van Ham, geboren te Wieldrecht op 29 april 1890.
  Jan was gehuwd met Johanna Vermaat, geboren te 's-Gravendeel in het jaar 1891, dochter van Pieter Vermaat en Teuntje Warnaar.

VIII-h : Cornelis van Ham, geboren te Dubbeldam op 12 januari 1841, overleden aldaar op 16 juni 1900, zoon van Cornelis van Ham (VII-h) en Trijntje van der Hof.

Cornelis is getrouwd te Dubbeldam op 5 mei 1869 met Adriana van Kaayen, geboren te Wieldrecht op 23 november 1844, dochter van Adrianus van Kaayen (arbeider) en Elisabeth Schippers.

Uit dit huwelijk:

 • 1 : Maria Petronella van Ham, geboren te Dubbeldam op 6 november 1869, overleden aldaar op 13 juli 1885.

VIII-i : Pieter van Ham, arbeider, geboren te Dubbeldam op 24 april 1846, overleden aldaar op 19 januari 1932, zoon van Cornelis van Ham (VII-h) en Trijntje van der Hof.

Pieter is getrouwd te Dubbeldam op 19 mei 1870 met Barendje Remers, geboren te Wieldrecht op 5 december 1848, overleden te Dubbeldam op 30 oktober 1923, dochter van Leendert Remers en Johanna Frederika de Wit.

Uit dit huwelijk:

 • 1 : Johanna Frederika van Ham, geboren te Dubbeldam op 29 mei 1871.

  Johanna Frederika van Ham vertrok op 31-7-1893 naar Rotterdam en later op 22-8-1894 naar Sliedrecht.

 • 2 : Cornelis van Ham, geboren te Dubbeldam op 3 februari 1873, volgt onder IX-k.
 • 3 : Trijntje van Ham, geboren te Dubbeldam op 2 mei 1874.

  Trijntje van Ham vertrok op 1-8-1895 naar Sliedrecht en op 22-8-1901 naar Breda.

 • 4 : Leendert van Ham, geboren te Dubbeldam op 25 oktober 1880, overleden aldaar op 17 mei 1881.
 • 5 : Leendert Willem van Ham, geboren te Dubbeldam op 18 november 1886.

  Leendert Willem van Ham vertrok op 7-9-1895 naar Sliedrecht.

 • 6 : Pieter van Ham, geboren te Dubbeldam op 15 juli 1889, volgt onder IX-l.

VIII-j : Arie van Ham, geboren te Dubbeldam op 10 juli 1849, overleden aldaar op 5 oktober 1921, zoon van Cornelis van Ham (VII-h) en Trijntje van der Hof.

Arie is getrouwd te Wieldrecht op 1 mei 1873 (1) met Teuntje de Jong, geboren te Wieldrecht op 27 februari 1851, overleden te Dubbeldam op 22 november 1884, dochter van Willem de Jong (arbeider) en Teuntje Brand.

Uit dit huwelijk:

 • 1 : Cornelis van Ham, geboren te Dubbeldam op 9 augustus 1874, volgt onder IX-m.
 • 2 : Teuntje van Ham ook genaamd Anntoinetta en Anny, geboren te Dubbeldam op 25 december 1875, overleden te Pierre op 29 juni 1915.

  Teuntje van Ham
  Teuntje van Ham

  Teuntje van Ham staat in de Census van 1915 van South Dakota vermeld als Annie Mercy.

  Teuntje is getrouwd te Hughes County - South Dakota op 8 mei 1909, geëmigreerd te 's-Gravenhage op 3 juli 1907 met Elias Mercy, geboren te Sint Jan Eremo op 23 februari 1878, verongelukt te Wall op 19 juli 1927, zoon van Karel Louis Mercy en Rosalie Janssens

  Teuntje van Ham came to The Hague from Dordrecht on may 20th 1902. In The Hague her adresses are: Stephensonstraat 63 en Rijklof van Groenstraat 72. She leaves The Hague for New York on july 3rd 1907.
  Carissa Brown: My information begins with Teuntje emigrating out of the Netherlands to America. She departed Rotterdam on the ship "Nieuw Amsterdam" and arrived in New York on July 28, 1907. According to the ship's manifest, she was going to Pierre, South Dakota to visit a friend, declared as "Th. Rijlsma". She was 31 years old when she arrived. She was born in Dubbeldam, and had been living in The Hague before departure. She had paid for her ticket herself, had quite a bit of money in her posession, and also already had paid for her way to South Dakot. She traveled second-class. This is all information from the manifest.

  I have a marriage record in Pierre, South Dakota for Anthonia van Ham and Eli Mercy (my great-grandfather) on May 8, 1909. They had five children, including a set of twins. There is a land patent in 1912 in Haakon County, South Dakota in the name of "Teuntje Mercy". She died in 1918 or 1919 of the Spanish Flu, pregnant with her sixth child. I am unsure of her burial place. Eli remarried and had three more children before his death in 1927. It is from this marriage that I am descended.

  She has living relatives who also know little about her since both she and Eli died when all the children were fairly young. The only living child of the couple is elderly and struggling with Alzheimer's disease.

 • 3 : Willem van Ham, geboren te Dubbeldam op 15 september 1877, volgt onder IX-n.
 • 4 : Grietje van Ham, geboren te Dubbeldam op 17 februari 1879.
  Grietje is getrouwd te Dubbeldam op 21 november 1907 met Jan Plonius Spruit, arbeider, geboren te Dubbeldam op 29 oktober 1880, zoon van Huig Spruit (arbeider) en Cornelia in 't Veld.
 • 5 : Jan van Ham, geboren te Dubbeldam op 15 maart 1881, overleden aldaar op 1 september 1881.
 • 6 : Jan van Ham, geboren te Dubbeldam op 29 augustus 1882, volgt onder IX-o.

Arie is getrouwd te Dubbeldam op 7 februari 1889 (2) met Lena Kaim, geboren te Wieldrecht op 9 februari 1850, overleden te Dubbeldam op 2 oktober 1920, dochter van Jan Cornelis Kaim (arbeider) en Jannigje Leenderts Stam.

Uit dit huwelijk:

 • 7 : Jannigje van Ham, geboren te Dubbeldam op 13 december 1892, volgt onder IX-p.

VIII-k : Jacob van Ham, spoorwegbeambte, geboren te Dubbeldam op 28 maart 1859, overleden aldaar op 23 december 1928, zoon van Cornelis van Ham (VII-h) en Trijntje van der Hof.

Jacob is getrouwd te Dubbeldam op 11 mei 1882 met Barbara Brand, geboren te Dubbeldam op 7 maart 1859, overleden aldaar op 14 januari 1921, dochter van Geen Brand en Aartje Booy.

Uit dit huwelijk:

 • 1 : Cornelis van Ham, geboren te Dubbeldam op 25 november 1882, volgt onder IX-q.
 • 2 : Aartje van Ham, geboren te Dubbeldam op 11 december 1883, overleden aldaar op 29 augustus 1890.
 • 3 : Trijntje van Ham, geboren te Dubbeldam op 31 mei 1885.
  Trijntje is getrouwd te Dubbeldam op 27 juni 1907 met Machiel Pieterman, geboren te Dubbeldam op 12 april 1882, zoon van Jacob Pieterman en Anna Maria Nelemans.
 • 4 : Adriana van Ham, geboren te Dubbeldam op 30 november 1889.
  Adriana is getrouwd te Dubbeldam op 19 september 1912 met Pieter van Schelt, bouwkundig tekenaar, geboren te Dordrecht op 23 november 1889, zoon van Zegert van Schelt (aannemer) en Leentje van der Linden.
 • 5 : Aartje van Ham, geboren te Dubbeldam op 25 december 1892.
  Aartje is getrouwd te Dubbeldam op 22 september 1921 (getuige was zijn zwager Cornelis van Ham) met Hendrik Willemsen, rechercheur van politie, geboren te Dordrecht op 14 juli 1892, wonende te Rotterdam, zoon van Jan Willemsen (bakker) en Pieternella Goverdina Mackenbach.
  Hendrik was weduwnaar van Willemina Johanna van Schelt, geboren te Dordrecht op 11 september 1891, overleden aldaar op 31 januari 1920, dochter van Jacob van Schelt (timmerman) en Wilhelmina van Asch.

VIII-l : Jan van Ham, gedoopt te Fijnaart en Heijningen op 14 december 1806, zoon van Arij van Ham (VII-i) en Johanna Groeneveld.

Jan is getrouwd te Klundert op 5 mei 1836 met Maaike Kleijn, geboren te Strijen op 3 september 1820, natuurlijke dochter van Bastiaan Klein en Pietertje de Ruijter.

Uit dit huwelijk:

 • 1 : Johannes van Ham, geboren te Klundert rond 1846.
  Johannes is getrouwd te Klundert op 19 juli 1863 met Maria Lokers, geboren te Fijnaart en Heijningen rond 1851, natuurlijke dochter van Cornelia Lokers.
 • 2 : Johanna van Ham, geboren te Klundert.
  Johanna is getrouwd te Klundert op 30 januari 1862 met Zeger Marcus, geboren te Klundert, zoon van Lucas Marcus en Neeltje Langeweg.
 • 3 : Pietertje van Ham, geboren te Klundert.
  Pietertje is getrouwd te Klundert op 16 mei 1861 met Johannis van den Berg, geboren te Klundert, zoon van Cornelis van den Berg en Elisabeth Hartmans.
 • 4 : Arie van Ham, geboren te Klundert.
  Arie is getrouwd te Klundert op 24 mei 1866 met Eva Nelemans, geboren te Willemstad rond 1841, dochter van Cornelis Nelemans en Anna Polak.
  Eva is later getrouwd te Klundert op 12 mei 1870 met Arie van Ham, geboren te Klundert rond 1841, zoon van Willem van Ham (VIII-m) en Elizabeth Macloet.

VIII-m : Willem van Ham, geboren te Klundert op 31 juli 1817, zoon van Arij van Ham (VII-i) en Johanna Groeneveld.

Willem is getrouwd te Klundert op 7 juli 1842 met Elizabeth Macloet, geboren te Klundert op 3 september 1820, natuurlijke dochter van Johanna Macloet.

Uit dit huwelijk:

 • 1 : Arie van Ham, geboren te Klundert rond 1841.
  Arie is getrouwd te Klundert op 12 mei 1870 met Eva Nelemans, geboren te Willemstad rond 1841, dochter van Cornelis Nelemans en Anna Polak.
  Eva is eerder getrouwd te Klundert op 24 mei 1866 met Arie van Ham, geboren te Klundert, zoon van Jan van Ham (VIII-l) en Maaike Kleijn.
 • 2 : Jannigje van Ham, geboren te Klundert rond 1845.
  Jannigje is getrouwd te Klundert op 22 juni 1875 met Pieter Blommers, geboren te Fijnaart en Heijningen rond 1853, zoon van Pieter Blommers en Kaatje Heijs.
 • 3 : Johannis van Ham, geboren te Klundert rond 1846.
  Johannis is getrouwd te Klundert op 6 mei 1886 met Anna Maria van Eekeren, geboren te Zevenbergen rond 1847, dochter van Michiel van Eekeren en Pieternella Zwijs.
 • 4 : Maria Cornelia van Ham, geboren rond 1850.
  Maria is getrouwd te Klundert op 28 oktober 1875 met Pieter Baks, geboren te Klundert, zoon van Pieter Baks en Cornelia Koopman.
 • 5 : Kornelis van Ham, geboren te Klundert rond 1853.
  Kornelis is getrouwd te Willemstad op 28 oktober 1876 (1) met Kaatje van Drunen, geboren te Willemstad rond 1852, dochter van Jacob van Drunen en Pieternella van Tooren.
  Kornelis is getrouwd te Fijnaart en Heijningen op 2 april 1910 (2) met Teuntje den Hollander, geboren te Willemstad rond 1865, dochter van Cornelis den Hollander en Aagje Tolenaars.
 • 6 : Jan van Ham, geboren te Klundert rond 1855.
  Jan is getrouwd te Klundert op 17 november 1881 met Geertje Gerdina Biesepol, geboren te Klundert, dochter van Herman Biesepol en Catharina Mackenzie.
 • 7 : Kornelia Johanna van Ham, geboren te Klundert rond 1858, overleden na 18 september 1907.
  Kornelia is getrouwd te Klundert op 4 mei 1882 met Maarten van der Sijde, fabrieksarbeider, geboren te Puttershoek op 28 oktober 1848, overleden te Schiedam op 22 januari 1917, zoon van Willem van der Sijde en Teuntje Boer.
  Maarten is eerder getrouwd te Puttershoek op 8 maart 1874 met Johanna Willemse Bonis, geboren in het jaar 1851, overleden voor 1882, dochter van Willem Bonis en Johanna Konings.

VIII-n : Martinus van Ham, geboren te Klundert op 13 juli 1823, overleden te Willemstad op 3 december 1884, zoon van Arij van Ham (VII-i) en Johanna Groeneveld.

Martinus is getrouwd te Klundert op 6 april 1850 met Johanna van Andel, geboren te Zevenbergen op 15 juli 1828, overleden te Willemstad op 30 november 1894, dochter van Cornelis van Andel en Cornelia Blommers.

Uit dit huwelijk:

 • 1 : Kornelis van Ham, geboren te Klundert rond 1850.
  Kornelis is getrouwd te Klundert op 28 november 1873 met Johanna Nelemans, geboren te Willemstad rond 1852, dochter van Cornelis Nelemans en Anna Polak.
 • 2 : Arie Johannes van Ham, geboren te Klundert op 17 maart 1852, volgt onder IX-r.
 • 3 : Kornelia van Ham, geboren te Klundert rond 1860.
  Kornelia is getrouwd te Willemstad op 9 augustus 1888 met Pleun Kamp, geboren te Fijnaart en Heijningen rond 1843, zoon van Pieter Kamp en Gommerina Verschuur.
 • 4 : Johannes Kornelis van Ham, geboren te Klundert rond 1863.
  Johannes is getrouwd te Fijnaart en Heijningen op 30 april 1881 met Lijntje de Wit, geboren te Fijnaart en Heijningen, dochter van Antonie de Wit en Jacoba Visser.
 • 5 : Maria van Ham, geboren rond 1865.
  Maria is getrouwd te Willemstad op 7 mei 1887 met Leendert Hollemans, geboren te Willemstad rond 1858, zoon van Jan Hollemans en Lena Dane.
 • 6 : Johanna Hendrika van Ham, geboren te Klundert rond 1869.
  Johanna is getrouwd te Willemstad op 27 augustus 1892 met Johannes Moerman, geboren te Willemstad rond 1869, zoon van Jacobus Moerman en Neeltje Koekkoek.

VIII-o : Willem van Ham, geboren te 's-Gravendeel op 10 juli 1834, overleden aldaar op 20 december 1886, zoon van Willem van Ham (VII-j) en Anna Smits.

Willem was gehuwd met Adriana Wentink, dochter van Willem Wentink en N.N..

Uit dit huwelijk:

 • 1 : Pieternella van Ham, geboren te 's-Gravendeel op 21 augustus 1881, overleden aldaar op 30 september 1973.
  Pieternella is getrouwd te 's-Gravendeel op 12 juli 1902 met Sander van Kleef, vlasarbeider, geboren te 's-Gravendeel op 10 november 1874, overleden aldaar op 1 juni 1956.
 • 2 : Arie van Ham, geboren te 's-Gravendeel op 2 oktober 1883, volgt onder IX-s.

VIII-p : Leendert van Ham, geboren te 's-Gravendeel op 1 januari 1836, overleden te Dordrecht op 27 januari 1917, zoon van Willem van Ham (VII-j) en Anna Smits.

Leendert was gehuwd met Dirksje den Hartog, overleden voor 27 januari 1917.

Uit dit huwelijk:

 • 1 : Willem van Ham, geboren te 's-Gravendeel op 15 december 1863, overleden aldaar op 5 april 1875.
 • 2 : Adrianus van Ham, geboren te 's-Gravendeel op 2 januari 1865, overleden aldaar op 1 mei 1865.
 • 3 : Adrianus van Ham, geboren te 's-Gravendeel op 25 april 1867, overleden aldaar voor 22 juli 1868.
 • 4 : Adrianus van Ham, geboren te 's-Gravendeel op 22 juli 1868, volgt onder IX-t.
 • 5 : Rooksje van Ham, geboren te 's-Gravendeel op 25 augustus 1869, overleden aldaar op 3 oktober 1874.
 • 6 : Arie van Ham, geboren te 's-Gravendeel op 19 december 1870, overleden aldaar op 11 maart 1871.
 • 7 : Arie van Ham, geboren te 's-Gravendeel in mei 1872, overleden aldaar op 2 juli 1872.
 • 8 : Maria van Ham, geboren te 's-Gravendeel op 13 juni 1873, overleden aldaar op 28 april 1877.
 • 9 : Arie van Ham, geboren te 's-Gravendeel in het jaar 1874, overleden aldaar op 5 juni 1875.
 • 10 : Dirksje van Ham, geboren te 's-Gravendeel in juli 1877, overleden aldaar op 23 februari 1879.
 • 11 : Rooksje van Ham, geboren te 's-Gravendeel op 16 april 1879.
  Rooksje was gehuwd met Jurie Versendaal, geboren te Strijen op 6 december 1877.

  Vestigen zich in Dordrecht vanuit 's-Gravendeel op 6-4-1909, vertrekken naar 's-Gravendeel op 4-8-1914. Inwonend: Leendert van Ham, schoonvader, geb. 's-Gravendeel 1-1-1836, vestigt zich uit 's-Gravendeel op 27-11-1909, gaat naar (kaart) V516.
  Uit dit huwelijk:
  1. Dirksje Adriana, geb. 's-Gravendeel 8-3-1904, vertrekt naar 's-Gravendeel op 2-4-1910.
  2. Hendrikus, geb. 's-Gravendeel 24-5-1905, vertrekt naar 's-Gravendeel op 1-5-1911.
  3. Leendert, geb. 's-Gravendeel 2-4-1909.
  4. Adriana, geb. 's-Gravendeel 18-12-1912

 • 12 : Willem van Ham, geboren te 's-Gravendeel voor 7 augustus 1882, overleden aldaar op 7 augustus 1882.

IX-a : Willem van Ham, geboren te 's-Gravendeel op 3 augustus 1864, overleden aldaar op 11 juni 1930, zoon van Gerrit van Ham (VIII-a) en Jozina de Kreek.

Willem is getrouwd te 's-Gravendeel op 19 mei 1900 met Janna den Boer, geboren te 's-Gravendeel op 6 april 1872, overleden aldaar op 3 februari 1937, dochter van Cornelis den Boer en Neeltje de Zeeuw.

Uit dit huwelijk:

 • 1 : Neeltje van Ham, geboren te 's-Gravendeel op 10 maart 1901, overleden aldaar op 16 februari 1907.
 • 2 : Jozina van Ham, geboren te 's-Gravendeel op 29 mei 1904, overleden aldaar op 26 oktober 1968.
  Jozina is getrouwd te 's-Gravendeel op 17 juni 1925 met Leendert Kolster, geboren te 's-Gravendeel op 12 november 1899, overleden aldaar op 28 januari 1986, zoon van Willem Kolster en Susanna Jongekrijg.
 • 3 : Peternella van Ham, geboren te 's-Gravendeel op 18 juni 1906, overleden aldaar op 7 juli 1996.
  Peternella is getrouwd te 's-Gravendeel op 4 juli 1929 met Paulus Johannes Seip, geboren te 's-Gravendeel op 1 september 1905, overleden aldaar op 28 juni 1975, zoon van Paulus Johannes Seip en Jaapje Moret.
 • 4 : Neeltje van Ham, geboren te 's-Gravendeel op 13 augustus 1908.
  Neeltje is getrouwd te 's-Gravendeel op 24 november 1928 met Willem Verhoeven, geboren te 's-Gravendeel op 15 maart 1905, overleden aldaar op 12 november 1986, zoon van Bastiaan Verhoeven en Clasina de Zeeuw.
 • 5 : Gerrit Cornelis van Ham, geboren te 's-Gravendeel op 19 oktober 1910, overleden te Oud-Beijerland op 26 juli 1997.
 • 6 : Cornelia van Ham, geboren te 's-Gravendeel op 5 mei 1914, overleden te Zwijndrecht op 3 januari 2005.
  Cornelia is getrouwd te 's-Gravendeel op 1 mei 1937 met Arie van der Wulp, geboren te 's-Gravendeel op 19 december 1914, overleden te Dordrecht op 9 januari 1994, zoon van Melis van der Wulp en Teuntje Willempje de Zeeuw.
 • 7 : Janna van Ham, geboren te 's-Gravendeel op 18 december 1917, overleden aldaar op 19 januari 1935.

IX-b : Arij van Ham, postbode, geboren te Dubbeldam op 4 februari 1869, zoon van Jakob van Ham (VIII-c) en Grietje van Ham.

Arij is getrouwd te Dubbeldam op 29 juli 1897 met Elisabeth Kooiman, wonende te Dubbeldam, dochter van Pieter Kooiman en Cornelia van Leeuwen.

Uit dit huwelijk:

 • 1 : Pieter van Ham, geboren te Rotterdam op 1 oktober 1893, volgt onder X-a.

IX-c : Jacob van Ham, geboren te Dubbeldam op 8 maart 1887, overleden te Dordrecht op 9 april 1976, zoon van Teunis van Ham (VIII-d) en Pietje van de Merwe.

Zijn kleinzoon Jaap de Klerk heeft een levensbeschrijving gemaakt.

Jacob is getrouwd te Dubbeldam op 18 mei 1911 met Eva van Rees, geboren te 's-Gravendeel op 27 mei 1888, overleden te Dordrecht op 26 april 1967, dochter van Tobias van Rees (arbeider) en Cornelia van der Wel.

Uit dit huwelijk:

 • 1 : Teunis van Ham, geboren te Dubbeldam op 14 juli 1911, volgt onder X-b.
 • 2 : Cornelia van Ham, geboren te Dubbeldam op 5 juni 1916, overleden te Arkel op 4 april 1970.
 • 3 : Tobias van Ham, geboren te Dubbeldam op 27 mei 1920, overleden te Dordrecht op 18 september 1965.

IX-d : Arie van Ham, geboren te Dubbeldam op 29 februari 1892, overleden te Arkel op 30 maart 1968, zoon van Teunis van Ham (VIII-d) en Pietje van de Merwe.

Arie is getrouwd te Dubbeldam op 22 mei 1919 met Eva in 't Veld, dienstbode, geboren te Strijen op 5 september 1889, overleden te Gorinchem op 24 augustus 1986, dochter van Jan in 't Veld (bouwknecht) en Pleuntje van Rees.

Uit dit huwelijk:

 • 1 : Teunis van Ham, geboren te Dubbeldam op 15 februari 1920, volgt onder X-c.
 • 2 : Pleuntje van Ham, geboren in september 1922, overleden te Dubbeldam op 15 november 1923.

IX-e : Adrianus van Ham, metselaar, geboren te Dubbeldam op 24 maart 1894, overleden aldaar op 12 november 1970, begraven aldaar, zoon van Teunis van Ham (VIII-d) en Pietje van de Merwe.

Adrianus is getrouwd te Dubbeldam op 21 juli 1921 (akte nr. 38) met Aaltje Smaal, geboren te Dubbeldam op 22 januari 1895, wonende te Rotterdam, overleden te Dubbeldam op 2 juni 1990, begraven aldaar, dochter van Hendrik Smaal (arbeider) en Lijntje Goud.

Aaltje Smaal was dienstbode in Rotterdam en vertrok op 12 maart 1991 naar Dubbeldam. Zij was in verwachting van Pietje en trouwde die zomer met Adrianus. Pas 9 jaar later is broer Henk geboren, daarmee is het gezin compleet. Pietje heeft 3 kinderen en Henk geen.

Uit dit huwelijk:

 • 1 : Pietje van Ham, geboren te Dubbeldam op 27 september 1921.
 • 2 : Hendricus van Ham, geboren te Dubbeldam op 9 juli 1930, overleden aldaar op 24 mei 2002, begraven aldaar.

IX-f : Cornelis van Ham, geboren te Dubbeldam op 18 september 1874, zoon van Cornelis van Ham (VIII-e) en Evertje Schoonderwoerd.

Cornelis is getrouwd te Dubbeldam op 23 februari 1899 met Cornelia Brand, geboren te Dubbeldam op 6 december 1876, dochter van Albert Brand (arbeider) en Bastiaantje Waalboer.

Uit dit huwelijk:

 • 1 : Evertje van Ham, geboren te Dubbeldam op 17 mei 1899.
 • 2 : Bastiaantje van Ham, geboren te Dubbeldam op 11 juni 1901.
  Bastiaantje is getrouwd te Dubbeldam op 21 juni 1923 met Arie Boertje, tuinder, geboren te Dubbeldam op 21 augustus 1899, zoon van Cornelis Boertje en Adriana de Geus.
 • 3 : Teuntje van Ham, geboren te Dubbeldam op 4 oktober 1902.
  Teuntje is getrouwd te Dubbeldam op 5 juli 1928 met Jacob Kaijen, schilder, geboren te Dubbeldam op 20 juni 1905, zoon van Leendert Kayen (landarbeider) en Cornelia van de Stelt.
 • 4 : Barbera Albertina van Ham, geboren te Dubbeldam op 18 oktober 1904.

IX-g : Huig van Ham, geboren te Dubbeldam op 26 februari 1876, zoon van Cornelis van Ham (VIII-e) en Evertje Schoonderwoerd.

Huig is getrouwd te Dubbeldam op 9 juni 1904 met Adriana van Wijk, geboren te 's-Gravendeel in het jaar 1884, dochter van Teunis van Wijk en Maartje van Horsen.

Uit dit huwelijk:

 • 1 : Evertje van Ham, geboren te Dubbeldam op 20 november 1904.
 • 2 : Teunis van Ham, geboren te Dubbeldam op 11 maart 1909.

IX-h : Teunis van Ham, geboren te Dubbeldam op 26 juni 1863, zoon van Leendert van Ham (VIII-f) en Aaltje Spruijt.

Teunis is getrouwd te Strijen op 25 april 1907 met Bastiaantje Tak, geboren te Strijen op 4 augustus 1865, dochter van Jan Tak en Geertrui van der Linden.
Bastiaantje is eerder getrouwd te 's-Gravendeel op 7 mei 1892 met Adriaan Lucas, geboren te 's-Gravendeel rond 1867.

Het gezin is op 25-4-1907 in Dubbeldam ingeschreven.

Uit dit huwelijk:

 • 1 : Lucas Johannes van Ham, landarbeider, geboren te 's-Gravendeel op 2 juni 1893.
 • 2 : Lucus Leendert Jan van Ham, geboren te 's-Gravendeel op 8 juni 1894.
 • 3 : Pieter Leendert van Ham, geboren te Dubbeldam op 29 januari 1908.

IX-i : Teunis van Ham, geboren te Dubbeldam op 21 april 1874, overleden aldaar op 1 december 1961, zoon van Jan van Ham (VIII-g) en Jannigje Naaktgeboren.

Teunis is getrouwd te Dubbeldam op 18 april 1901 (akte nr. 13) met Elisabeth Schutter, geboren te Strijen op 8 februari 1879, overleden te Dubbeldam op 26 maart 1962, dochter van Andries Schutter en Maria van 't Hof.

Uit dit huwelijk:

 • 1 : Jannigje van Ham, dienstbode, geboren te Dubbeldam op 20 juli 1901, overleden aldaar op 6 november 1918.
 • 2 : Maria van Ham, geboren te Dubbeldam op 4 december 1902, overleden te Dordrecht op 6 oktober 1999.
  Maria was gehuwd met Huug Spruijt, geboren te Dordrecht op 6 oktober 1910, overleden aldaar op 22 november 1974.
 • 3 : Neeltje van Ham, geboren te Dubbeldam op 2 juli 1904, overleden te Dordrecht op 2 februari 1977.
  Neeltje is getrouwd te Dubbeldam op 11 april 1929 met Willem van Gink, koopman en arbeider, geboren te Dubbeldam op 12 augustus 1902, overleden te Dordrecht op 12 januari 1981, zoon van Johannes van Gink en Helena van de Merwe.
 • 4 : Andries van Ham, geboren te Dubbeldam op 11 augustus 1907, overleden te Dordrecht op 27 februari 1982.
  Andries was gehuwd met Maria van Vendeloo, geboren te Dordrecht op 18 maart 1914, overleden aldaar op 1 april 1998.
 • 5 : Grietje Marigje van Ham, geboren te Dubbeldam op 30 juni 1910, overleden te Dordrecht op 3 april 1997.
  Grietje is getrouwd te Dubbeldam op 21 mei 1931 met Pieter de Bruin, grondwerker, geboren te Dubbeldam op 18 juni 1902, overleden te Dordrecht op 6 oktober 1992, zoon van Pieter de Bruin (arbeider) en Hendrika de Vogel.
 • 6 : Jan van Ham, geboren te Dubbeldam op 7 november 1912, overleden te Dordrecht op 3 januari 1988.
  Jan was gehuwd met Adriaantje van Haren, geboren te Dubbeldam op 24 december 1916, overleden te Dordrecht op 14 november 2000.
 • 7 : Cornelia van Ham, geboren te Dordrecht op 3 december 1914.
  Cornelia was gehuwd met Boudewijn van 't Geloof, geboren te Lage Zwaluwe op 21 september 1903, overleden te Dordrecht op 29 april 1993.
 • 8 : Elisabeth van Ham, geboren te Dubbeldam op 28 mei 1916, overleden aldaar op 18 juni 1917.
 • 9 : Teunis van Ham, geboren te Dubbeldam in september 1918, overleden te Dordrecht op 6 maart 1993.
  Teunis was gehuwd met Elisabeth Goud, geboren te Dubbeldam op 15 december 1921, overleden te Dordrecht op 17 september 2000.
 • 10 : Abraham van Ham, geboren op 12 oktober 1920.
  Abraham is gehuwd met Cornelia de Wit, geboren op 17 augustus 1926.

IX-j : Abraham van Ham, geboren te Dubbeldam op 8 december 1876, wonende te Wieldrecht, overleden te Dubbeldam op 28 oktober 1918, zoon van Jan van Ham (VIII-g) en Jannigje Naaktgeboren.

Abraham is getrouwd te Wieldrecht op 28 maart 1901 met Adriana Elisabeth van Vugt, geboren te Dubbeldam op 27 november 1879, dochter van Dirk van Vugt (arbeider) en Adriana Elisabeth Kayen.

Uit dit huwelijk:

 • 1 : Dirk van Ham, geboren te Wieldrecht op 1 juli 1901, overleden voor 1990.
  Dirk is getrouwd te Dubbeldam op 24 mei 1928 met Francisca Johanna de Haan, geboren te Doesburg rond 1906, dochter van Dirk de Haan en Francisca Moret.
 • 2 : Jannigje van Ham, geboren te Wieldrecht op 16 november 1903, overleden te 's-Gravendeel op 22 februari 1990, begraven aldaar op 26 februari 1990.
  Jannigje is getrouwd te Dubbeldam op 30 oktober 1930 met Jacobus Leurgans, overleden te 's-Gravendeel op 24 januari 1979, zoon van Johannes Leurgans (kleermaker) en Maria Baars.
 • 3 : Adriana Elisabeth van Ham ook genaamd Bets, geboren te Wieldrecht op 13 juli 1905, overleden te 's-Gravendeel op 7 juni 1995, begraven aldaar op 10 juni 1995.
 • 4 : Neeltje van Ham, geboren te Wieldrecht op 3 augustus 1907, overleden te 's-Gravendeel op 4 juni 1968.
  Neeltje was gehuwd met Dirk de Vlaming, geboren rond 1894, overleden te 's-Gravendeel op 27 september 1978.
 • 5 : Jan van Ham, geboren te Dubbeldam op 4 juli 1909, volgt onder X-d.
 • 6 : Johannes Pieter van Ham, geboren te Wieldrecht op 12 februari 1912, ongehuwd overleden voor 1990.

IX-k : Cornelis van Ham, geboren te Dubbeldam op 3 februari 1873, zoon van Pieter van Ham (VIII-i) en Barendje Remers.

Cornelis is getrouwd te Dubbeldam op 21 mei 1896 met Aaltje van Ham, geboren te Dubbeldam op 1 maart 1876, dochter van Leendert van Ham (VIII-f) en Aaltje Spruijt.

Uit dit huwelijk:

 • 1 : Barendje Aaltje van Ham, geboren te Dubbeldam op 1 juni 1898, overleden te Delanco - NJ.
  Barendje is getrouwd te Dubbeldam op 19 juni 1924 met Jan Cornelis Berrevoets, machinist, geboren te Asperen op 11 maart 1898, overleden te Sliedrecht op 14 oktober 1972, zoon van Johannes Berrevoets en Gerritje Houtzager.

  Gearriveerd op Ellis Island 8-8-1924.

  Kinderen:

  Gertrude (Gertie), tr. in Delanco omstr. 1948 met Walter H. Pearson
  Alida, overl. Spotswood 1992, omstr. 1944 getr. met Joseph J. Adams
  Lena, tr Delanco Gilbert Leeds
  Johanna, tr. Robert (Bob) Stroher
  Cornelis (Corney), tr ??
  Dinah, tr. Albert Fiedler
  Grace, tr. Duane Aretz
  John, tr.
  Violet,tr.??

 • 2 : Aaltje Barendje van Ham, geboren te Dubbeldam op 7 mei 1904.
  Aaltje is getrouwd te Dubbeldam op 2 januari 1930 met Jan Laurens de Voogd, groentenkoopman, geboren te Vlissingen rond 1906, zoon van Jan de Voogd en Maria Franse.
 • 3 : Pietje Leentje van Ham, geboren te Dubbeldam op 15 april 1912.
  Pietje is getrouwd te Dubbeldam op 29 december 1932 met Arie Cornelis Valk, timmerman, geboren te Dubbeldam rond 1908, zoon van Cornelis Valk (landbouwer) en Bastiaantje van Turnhout.

IX-l : Pieter van Ham, timmerman, geboren te Dubbeldam op 15 juli 1889, overleden aldaar op 29 juli 1934, zoon van Pieter van Ham (VIII-i) en Barendje Remers.

Pieter is getrouwd te Dubbeldam op 25 oktober 1917 met Geertje Naaktgeboren, geboren te Dubbeldam op 2 maart 1891, overleden aldaar op 27 januari 1944, dochter van Cornelis Naaktgeboren (arbeider) en Jannigje Filak.

Uit dit huwelijk:

 • 1 : Pieter van Ham, geboren te Dubbeldam op 17 juli 1918.
 • 2 : Cornelis van Ham, geboren te Dubbeldam op 13 november 1920.
 • 3 : Barendje Jannigje van Ham, geboren te Dubbeldam op 30 juli 1923, overleden te Zwijndrecht op 2 oktober 2007, begraven aldaar.
  Barendje is getrouwd te Dubbeldam op 14 juni 1951 met Abraham Naaktgeboren, geboren te Dubbeldam op 2 juli 1920, overleden aldaar op 4 oktober 1977, zoon van Pieter Naaktgeboren (kantonnier) en Antje van Rees.

IX-m : Cornelis van Ham, geboren te Dubbeldam op 9 augustus 1874, zoon van Arie van Ham (VIII-j) en Teuntje de Jong.

Cornelis is getrouwd te Dubbeldam op 18 mei 1898 (akte nr. 14) met Johanna de Zeeuw, geboren te Dubbeldam op 11 januari 1874, dochter van Mels de Zeeuw (arbeider) en Pietertje Blokland.

Uit dit huwelijk:

 • 1 : Teuntje van Ham, geboren te Dubbeldam op 22 maart 1899.
 • 2 : Pietertje van Ham, geboren te Dubbeldam op 27 juni 1900.
 • 3 : Arie van Ham, geboren te Dubbeldam op 30 juni 1902.
 • 4 : Johanna Cornelia van Ham, geboren te Dubbeldam op 11 augustus 1905.
 • 5 : Cornelia Johanna van Ham, geboren te Dubbeldam op 17 november 1912.

IX-n : Willem van Ham, geboren te Dubbeldam op 15 september 1877, zoon van Arie van Ham (VIII-j) en Teuntje de Jong.

Willem is getrouwd te Dubbeldam op 31 maart 1904 met Neeltje van Vuuren, geboren te Dubbeldam op 12 mei 1885, dochter van Jan van Vuuren en Cornelia Brand.

Uit dit huwelijk:

 • 1 : Teuntje van Ham, geboren te Dubbeldam op 6 juni 1904.
  Teuntje is getrouwd te Dubbeldam op 16 juli 1931 met Dirk Gijsbert van de Nadort, melkboer en expediteur, geboren te Dubbeldam op 21 november 1899, zoon van Dirk Gijsbert van de Nadort (melkboer) en Helena Verveld.
 • 2 : Cornelia van Ham, geboren te Dubbeldam op 17 maart 1908, overleden aldaar op 6 maart 1918.

IX-o : Jan van Ham, landarbeider, geboren te Dubbeldam op 29 augustus 1882, overleden aldaar op 26 juli 1926, zoon van Arie van Ham (VIII-j) en Teuntje de Jong.

Jan is getrouwd te Dubbeldam op 6 november 1913 met Lijsje Smaal, dienstbode, geboren te Dubbeldam op 13 oktober 1890, overleden te 's-Gravendeel op 22 november 1983, dochter van Hendrik Smaal (arbeider) en Lijntje Goud.
Lijsje was later gehuwd met Cornelis den Boer, geboren rond 1889, overleden op 26 oktober 1987, begraven te 's-Gravendeel op 29 oktober 1987.

Het gezin vertrok op 24-4-1924 van Dubbeldam naar Dordrecht.

Uit dit huwelijk:

 • 1 : Teuntje van Ham, geboren te Dubbeldam op 8 januari 1915.
 • 2 : Hendrik van Ham, geboren te Dubbeldam op 25 januari 1917.
 • 3 : Lijntje van Ham, geboren te Dubbeldam op 31 augustus 1918.
 • 4 : Arie van Ham, geboren te Dubbeldam op 2 januari 1923, volgt onder X-e.

IX-p : Jannigje van Ham, geboren te Dubbeldam op 13 december 1892, dochter van Arie van Ham (VIII-j) en Lena Kaim.
Jannigje had een buitenechtelijke relatie.

Uit deze relatie:

 • 1 : Arie van Ham, geboren te Dubbeldam op 1 november 1909.

IX-q : Cornelis van Ham, ambtenaar bij de staatsspoorwegen, geboren te Dubbeldam op 25 november 1882, wonende te Bergen op Zoom, zoon van Jacob van Ham (VIII-k) en Barbara Brand.

Cornelis is getrouwd te Dubbeldam op 9 juli 1908 met Lena Cornelia de Korver, geboren te Dubbeldam op 25 april 1881, dochter van Kommer de Korver (bakker) en Digenom Roodnat.

Uit dit huwelijk:

 • 1 : Jacob van Ham, geboren te Dubbeldam op 4 april 1909.

IX-r : Arie Johannes van Ham, geboren te Klundert op 17 maart 1852, zoon van Martinus van Ham (VIII-n) en Johanna van Andel.

Arie is getrouwd te Willemstad op 7 mei 1878 (1) met Catharina van den Berg, geboren te Willemstad op 8 november 1851, overleden aldaar op 12 september 1885, dochter van Dingeman van den Berg en Elisabeth Vos.

Uit dit huwelijk:

 • 1 : Elisabeth Johanna van Ham, geboren te Willemstad op 21 augustus 1879.
  Elisabeth is getrouwd te Zevenbergen op 10 mei 1907 met Willem Crezee, geboren te Zevenbergen rond 1883, zoon van Johannes Crezee en Sara Ripmeester.
 • 2 : Johanna Elisabeth van Ham, geboren te Willemstad op 9 augustus 1880.
  Johanna is getrouwd te Fijnaart en Heijningen op 23 februari 1901 met Cornelis Stange, geboren te Dinteloord en Prinsenland, zoon van Willem Stange en Johanna de Bie.
 • 3 : Dingeman Martinus van Ham, geboren te Willemstad op 10 juli 1881, volgt onder X-f.
 • 4 : Leendert van Ham, geboren te Klundert op 5 december 1883, volgt onder X-g.
 • 5 : Martina Cornelia van Ham, geboren te Willemstad op 23 december 1884.
  Martina is getrouwd te Fijnaart en Heijningen op 11 mei 1907 met Teunis Bos, geboren te Willemstad, zoon van Willem Bos en Cornelia van Mastrigt.

Arie is getrouwd te Willemstad op 11 april 1891 (2) met Marigje Dalemans, geboren te Fijnaart en Heijningen rond 1865, dochter van Huibert Dalemans en Catharina Huijsers.

Uit dit huwelijk:

 • 6 : Martinus Johannes van Ham, geboren te Willemstad op 26 mei 1892, volgt onder X-h.
 • 7 : Adriana van Ham, geboren te Willemstad op 13 februari 1894.
  Adriana is getrouwd te Willemstad op 29 november 1913 met Adriaan Heijboer, geboren te Sint Annaland rond 1889, zoon van Izaak Heijboer en Jacoba Rijnberg.
 • 8 : Marigje van Ham, geboren te Willemstad op 16 mei 1896.
  Marigje is getrouwd te Willemstad op 20 januari 1917 met Wilhelm Heinrich George Schuhmacher, geboren te Rotterdam rond 1893, zoon van Pieter Schuhmacher en Elisabeth Veen.
 • 9 : Maria Cornelia van Ham, geboren te Willemstad op 10 augustus 1899.
  Maria is getrouwd te Willemstad op 1 oktober 1921 met Frederik Tolenaars, geboren te Dinteloord en Prinsenland rond 1897, zoon van Magchiel Tolenaars en Maaike Jongbloed.
 • 10 : Evert van Ham, geboren te Willemstad op 27 augustus 1901.

IX-s : Arie van Ham, veerknecht, geboren te 's-Gravendeel op 2 oktober 1883, zoon van Willem van Ham (VIII-o) en Adriana Wentink.

Arie van Ham was stuurman op het veer tussen 's-Gravendeel en Wieldrecht.

Arie was gehuwd met Wilhelmina Jacoba Reedijk, geboren te 's-Gravendeel op 17 oktober 1891, dochter van Arie Reedijk en Cornelia Hekman.

Uit dit huwelijk:

 • 1 : Adriana van Ham, geboren te 's-Gravendeel op 11 november 1913.
  Adriana is getrouwd te 's-Gravendeel op 19 augustus 1936 met Lambertus van Waardenburg, chauffeur en gemeentewerkman, geboren te 's-Gravendeel op 16 mei 1913, zoon van Arie van Waardenburg (fabrieksarbeider) en Neeltje Verdonk.
 • 2 : Cornelia van Ham, geboren te 's-Gravendeel op 27 juni 1916.
  Cornelia was gehuwd met Jan Abraham de Geus, geboren te 's-Gravendeel op 9 juni 1914.
 • 3 : Neeltje van Ham, geboren te 's-Gravendeel op 18 mei 1919.
  Neeltje was gehuwd met Govert Kwakernaat, geboren te Dubbeldam op 17 juni 1919.
 • 4 : Dirk van Ham, geboren te 's-Gravendeel op 22 februari 1923, volgt onder X-i.
 • 5 : Anna van Ham, geboren te 's-Gravendeel op 30 maart 1925.
  Anna is getrouwd te 's-Gravendeel op 1 augustus 1946 met Alfred Thomas Turner, geboren te Montmouth op 26 april 1921.

  Alfred Thomas Turner was een Welshman, hij was geboren in Abertillery in South-Wales in de streek Monmouthshire in Groot- Brittannie. Hij is met de Britse troepen die in juni 1944 in NormandiŽ landden via BelgiŽ in de Hoekse waard terecht gekomen en daar Anna van Ham ontmoet.

 • 6 : Willem Arie van Ham, volgt onder X-j.
 • 7 : Arie Willem van Ham, overleden te Dordrecht.

IX-t : Adrianus van Ham, geboren te 's-Gravendeel op 22 juli 1868, zoon van Leendert van Ham (VIII-p) en Dirksje den Hartog.

Adrianus is getrouwd te Puttershoek op 27 april 1905 met Maria Broere, geboren te Puttershoek rond 1881.

Uit dit huwelijk:

 • 1 : Hendrik van Ham, geboren te 's-Gravendeel op 16 mei 1908, ongehuwd overleden te Puttershoek op 26 oktober 1959.

X-a : Pieter van Ham, geboren te Rotterdam op 1 oktober 1893, gewettigd te Dubbeldam op 29 juli 1897 (in de trouwakte van zijn ouders), overleden te Papendrecht, zoon van Arij van Ham (IX-b) en Elisabeth Kooiman.

Pieter is getrouwd te Papendrecht op 26 mei 1894 met Annigje van Os, geboren te Papendrecht op 26 mei 1894, overleden aldaar.

Uit dit huwelijk:

 • 1 : Jan Arie van Ham, geboren te Papendrecht op 28 maart 1930, volgt onder XI-a.

X-b : Teunis van Ham, geboren te Dubbeldam op 14 juli 1911, overleden te Dordrecht op 9 april 1990, zoon van Jacob van Ham (IX-c) en Eva van Rees.

Teunis was gehuwd met N.N..

Uit dit huwelijk:

 • 1 : Wil van Ham, overleden op 9 april 2002.

X-c : Teunis van Ham, geboren te Dubbeldam op 15 februari 1920, overleden te Haren op 17 december 1996, zoon van Arie van Ham (IX-d) en Eva in 't Veld.

Teunis is getrouwd op 1 november 1945 met Jantje Willemina Smit, geboren te Farmsum op 27 augustus 1923.

Uit dit huwelijk:

 • 1 : Teunis van Ham ook genaamd Tonnis, geboren te Haarlem op 21 oktober 1954, volgt onder XI-b.

X-d : Jan van Ham, motordrijver veerboot, geboren te Dubbeldam op 4 juli 1909, overleden te Dordrecht op 4 september 1982, begraven te 's-Gravendeel op 7 september 1982, zoon van Abraham van Ham (IX-j) en Adriana Elisabeth van Vugt.


Hij was vrijwiller in het leger, daarna motordrijver op een veerboot en nadat hij uit het Jappenkamp terug kwam was hij dekknecht bij het veerbedrijf.

Jan is getrouwd te Strijen op 17 juli 1947 met Maria Cornelia den Haan, geboren te Strijen op 28 oktober 1918, overleden te Dordrecht op 3 maart 1999, gecremeerd aldaar op 8 maart 1999, dochter van Adrianus Pieter den Haan (koopman en winkelier) en Antonia Groeneweg.

Uit dit huwelijk:

 • 1 : Abraham van Ham, geboren te Strijen op 12 november 1947, volgt onder XI-c.
 • 2 : Marleen Antonia van Ham, geboren te Dubbeldam op 5 juni 1953.

X-e : Arie van Ham, geboren te Dubbeldam op 2 januari 1923, overleden op 9 september 1987, zoon van Jan van Ham (IX-o) en Lijsje Smaal.

Arie is gehuwd te Dordrecht op 15 december 1948 met Adolfina van den Beemt, geboren op 4 september 1929, dochter van Adolf van den Beemt en Antonia Werner.

Uit dit huwelijk:

 • 1 : Antonia van Ham, geboren te Dubbeldam op 3 augustus 1949.
 • 2 : Jan van Ham, geboren te Dubbeldam op 28 mei 1952.
 • 3 : Adolfina Maria van Ham ook genaamd Dolly, geboren te Dubbeldam op 21 augustus 1953.

X-f : Dingeman Martinus van Ham, geboren te Willemstad op 10 juli 1881, overleden te Klundert op 30 november 1942, zoon van Arie Johannes van Ham (IX-r) en Catharina van den Berg.

Dingeman is getrouwd te Klundert op 12 mei 1906 met Adriana Ardon, geboren te Fijnaart en Heijningen op 27 december 1880, overleden te Klundert op 25 september 1965, begraven aldaar op 28 september 1965, dochter van Cornelis Ardon (arbeider) en Clara van Breda.

Uit dit huwelijk:

 • 1 : Jozua van Ham, geboren te Klundert op 14 mei 1916, overleden te Aylmer, Malahide Township, Elgin County, Ontario op 2 september 1965, begraven aldaar op 4 september 1965.
  Jozua is getrouwd te Willemstad op 11 juli 1947 met Anna Oosters.

X-g : Leendert van Ham, arbeider, geboren te Klundert op 5 december 1883, zoon van Arie Johannes van Ham (IX-r) en Catharina van den Berg.

Leendert is getrouwd te Willemstad op 6 juni 1908 met Maria Scherpenisse, geboren te Fijnaart en Heijningen op 9 september 1885, dochter van Gerard Scherpenisse en Cornelia Oostdijck.

Uit dit huwelijk:

 • 1 : Arie Gerard van Ham, geboren te Willemstad rond 1909, overleden te Fijnaart en Heijningen op 17 januari 1927.

X-h : Martinus Johannes van Ham, geboren te Willemstad op 26 mei 1892, zoon van Arie Johannes van Ham (IX-r) en Marigje Dalemans.

Martinus is getrouwd te Willemstad op 13 september 1913 met Pieternella Cornelia Heijboer, geboren te Dinteloord en Prinsenland op 23 december 1894, overleden te Anna Paulowna op 21 februari 1963, dochter van Izaak Heijboer en Jacoba Rijnberg.

Uit dit huwelijk:

 • 1 : Arie Johannes van Ham, geboren te Klundert op 25 februari 1914, volgt onder XI-d.
 • 2 : Izašk van Ham, geboren te Klundert op 6 maart 1915, overleden te Harderwijk op 1 januari 1944.
  Izašk was gehuwd met Maria P. Voorthuizen, geboren te Schagen op 11 september 1921.
 • 3 : Evert van Ham, geboren te Klundert op 23 juli 1917, overleden aldaar op 19 april 1918.
 • 4 : Evert Adriaan van Ham, geboren te Klundert op 10 februari 1919, overleden te Alkmaar op 12 april 1974.
 • 5 : Adriaan van Ham, geboren te Klundert op 12 februari 1921.
  Adriaan was gehuwd met Christina Hartog, geboren te Heerhugowaard op 8 augustus 1920, overleden te Den Helder op 26 juni 1985.
 • 6 : Martinus Johannes van Ham, geboren te Amsterdam op 6 september 1925, overleden aldaar op 23 maart 1931.
 • 7 : Pieter Cornelis van Ham, geboren te Amsterdam op 8 mei 1929, overleden te Haarlem op 26 december 2000.
  Pieter was gehuwd met Jantje Barneveld, geboren te Kampen op 6 april 1929.
 • 8 : Jacoba Marigje van Ham, geboren te Amsterdam op 3 januari 1931, overleden te Stadskanaal op 1 maart 2004.
  Jacoba was gehuwd met Leendert van Dijk, geboren te Anna Paulowna op 30 mei 1910.

X-i : Dirk van Ham, geboren te 's-Gravendeel op 22 februari 1923, zoon van Arie van Ham (IX-s) en Wilhelmina Jacoba Reedijk.

Dirk is getrouwd te Rotterdam op 19 juni 1946 met Anna Maria Blok ook genaamd Annie, geboren te Jaarsveld op 10 juni 1925, wonende te 's-Gravendeel, dochter van Cornelis Blok en Jacoba van der Palm.

Uit dit huwelijk:

 • 1 : Arie van Ham, geboren te 's-Gravendeel op 10 augustus 1947, volgt onder XI-e.
 • 2 : Jacoba van Ham, geboren te 's-Gravendeel op 21 juni 1950.

X-j : Willem Arie van Ham, buschaffeur bij EDAD, overleden te Dordrecht, zoon van Arie van Ham (IX-s) en Wilhelmina Jacoba Reedijk.

Willem was gehuwd met Ans Baars.

Uit dit huwelijk:

 • 1 : Arie van Ham.
 • 2 : Annie van Ham.

XI-a : Jan Arie van Ham, bedrijfsleider, geboren te Papendrecht op 28 maart 1930, wonende te Sliedrecht, zoon van Pieter van Ham (X-a) en Annigje van Os.

Jan is getrouwd te Papendrecht op 20 november 1958 met Maaike Smitshoek ook genaamd Martie, verpleegkundige, geboren te 's-Gravendeel op 20 december 1932, dochter van Hendrik Leendert Smitshoek en Anna Roubos.

Uit dit huwelijk:

 • 1 : Anna van Ham ook genaamd Ankie, verpleegkundige, geboren te Nieuw-Lekkerland op 19 september 1959, wonende te Brandwijk.
 • 2 : Pieter van Ham, geboren te Nieuw-Lekkerland op 19 maart 1963, volgt onder XII-a.
 • 3 : Martinus van Ham, administrateur, geboren te Nieuw-Lekkerland op 25 juni 1970, wonende te Papendrecht.
  Martinus is getrouwd te Sliedrecht op 26 augustus 1994 met Astrid Patings, adviseur, geboren te Rotterdam op 19 augustus 1971.

XI-b : Teunis van Ham ook genaamd Tonnis, geboren te Haarlem op 21 oktober 1954, zoon van Teunis van Ham (X-c) en Jantje Willemina Smit.

Teunis is gehuwd met Jantje Hendriks, geboren op 5 maart 1957.

Uit dit huwelijk:

 • 1 : Ielke van Ham, geboren te Haren op 16 juli 1981.
 • 2 : Teunis van Ham, geboren te Haren op 19 september 1983.

XI-c : Abraham van Ham, majoor bij de marine, geboren te Strijen op 12 november 1947, wonende te Den Helder, zoon van Jan van Ham (X-d) en Maria Cornelia den Haan.

Abraham van Ham was werkzaam als majoor van de operationele Nautische dienst te Den Helder en is onderscheiden op 30 april 1991 met de eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau in zilver met zwaarden.

Abraham is getrouwd te 's-Gravendeel op 14 februari 1974, getrouwd aldaar op 14 februari 1974 voor de kerk met Pietertje Teuntje Smitshoek, ziekenverpleegster, geboren te 's-Gravendeel op 14 juni 1951, dochter van Matthijs Smitshoek (landarbeider) en Teuntje Kleinjan.

Abraham van Ham was majoor van de operationele Nautische dienst te Den Helder, op 1 december 1997 is hij met functioneel leeftijdsontslag gegaan. Zijn nieuwe functie is bij de Koninklijke Nederlandsche motorboot club (KNMC).
Hij is onderscheiden op 30 april 1991 met de eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau in zilver met zwaarden.
Pieta Smitshoek heeft gewerkt in de ziekenverpleging in bejaardenhuis Crabbehof te Dordrecht en in bejaardenhuis Immanuel in 's-Gravendeel. Tevens heeft zij bij de Bronwaterleiding in 's-Gravendeel gewerkt.

Uit dit huwelijk:

 • 1 : Jan Matthijs van Ham, geboren te Den Helder op 16 augustus 1976, gedoopt op 2 oktober 1976, volgt onder XII-b.
 • 2 : Martin van Ham, geboren te Den Helder op 30 november 1981, gedoopt op 20 juni 1982.

XI-d : Arie Johannes van Ham, geboren te Klundert op 25 februari 1914, overleden te Soest op 18 juni 1950, zoon van Martinus Johannes van Ham (X-h) en Pieternella Cornelia Heijboer.

Arie is getrouwd op 15 oktober 1937 met Pietertje Oudshoorn, geboren te Breezand op 1 oktober 1918, overleden aldaar op 6 april 1983.

Uit dit huwelijk:

 • 1 : Martinus Johannes van Ham ook genaamd Martien, geboren te Breezand op 15 maart 1938, volgt onder XII-c.
 • 2 : Cornelis van Ham ook genaamd Cees, geboren te Breezand op 26 juni 1939, overleden aldaar op 26 maart 1953.
 • 3 : Arie Johannes van Ham, geboren in het jaar 1941, overleden in 1941 of 1942 (9 maanden oud).
 • 4 : Arie Johannes van Ham, geboren te Breezand op 3 november 1942, overleden te Bergen op 21 mei 1961.

XI-e : Arie van Ham, geboren te 's-Gravendeel op 10 augustus 1947, wonende aldaar, zoon van Dirk van Ham (X-i) en Anna Maria Blok.

Arie is gehuwd met Cornelia Johanna Pieterse, geboren te Ten Boer op 6 augustus 1945, dochter van Hubertus Antonius Pieterse en Johanna de Waal.

Uit dit huwelijk:

 • 1 : Dennie van Ham.
 • 2 : Arnold van Ham.
 • 3 : Martijn van Ham.

XII-a : Pieter van Ham, dr. in de politieke wetenschappen, geboren te Nieuw-Lekkerland op 19 maart 1963, wonende te Garmisch Partenkirchen, zoon van Jan Arie van Ham (XI-a) en Maaike Smitshoek.

Pieter is getrouwd te Leiden op 22 oktober 1992 met Margaretha Schoorl, drs. Nederlands, geboren te Wervershoof op 24 december 1963.

Uit dit huwelijk:

 • 1 : Lideweij Therese van Ham, geboren te Parijs op 17 maart 1994.
 • 2 : Thomas Ludwig van Ham, geboren te Parijs op 11 maart 1996.

XII-b : Jan Matthijs van Ham, verzekeringsadviseur, geboren te Den Helder op 16 augustus 1976, gedoopt op 2 oktober 1976, zoon van Abraham van Ham (XI-c) en Pietertje Teuntje Smitshoek.

Jan is getrouwd te Den Helder op 1 september 2000 met Desirťe Brandwijk, medisch secretaresse, geboren te Den Helder op 12 maart 1980, dochter van Jan Willem Brandwijk (majoor marinebewakingscorps) en Jannetje Margaretha Hogenbirk (doktersassistente).

Uit dit huwelijk:

 • 1 : Daan van Ham, geboren te Den Helder op 31 mei 2005.

XII-c : Martinus Johannes van Ham ook genaamd Martien, geboren te Breezand op 15 maart 1938, overleden aldaar op 5 oktober 1974, zoon van Arie Johannes van Ham (XI-d) en Pietertje Oudshoorn.

Martinus is getrouwd te Wieringen op 11 december 1959 met Pietje Pietertje Boer, geboren te Den Oever op 21 januari 1939.

Uit dit huwelijk:

 • 1 : Adriana van Ham ook genaamd Diana, geboren te Den Oever op 23 mei 1960.
  Adriana is getrouwd op 19 oktober 1979 met Cornelis Nicolaas Tielens, geboren te Breezand op 29 maart 1958.
 • 2 : Arie Johannes van Ham, geboren te Anna Paulowna op 28 oktober 1962, volgt onder XIII.
 • 3 : Martine Petra van Ham, geboren te Breezand op 13 juni 1969.
  Martine is getrouwd op 9 augustus 1996 met Arie Nielen, geboren te Den Helder op 6 januari 1966.

XIII : Arie Johannes van Ham, geboren te Anna Paulowna op 28 oktober 1962, zoon van Martinus Johannes van Ham (XII-c) en Pietje Pietertje Boer.

Arie is getrouwd te Anna Paulowna op 9 juni 1989 met Helena Gertrudus van Kempen ook genaamd Lenie, geboren te Breezand op 30 april 1964.

Uit dit huwelijk:

 • 1 : Sanne Maria Petronella van Ham, geboren te Den Helder op 27 juni 1989.
 • 2 : Kevin Gerardus Martinus van Ham, geboren te Anna Paulowna op 19 april 1991.

Copyright ©: 1997-2013 Piet en Willeke Molema-Smitshoek (Zoetermeer)
Laatste aanpassing: 21 april 2013.


home | e-mail | Genealogie Hoeksche Waard |