Familiedag Smitshoek


| Wegwijzer Genealogie | Genealogie Groningen | Genealogie Drenthe |
| Genealogie Hoeksche Waard | Genealogie Zeeland |
| home | e-mail |

Programma voor de familiedag Smitshoek van 26 september 1998 was:

10.00 u. Ontvangst en gelegenheid om met elkaar kennis te maken
11.00 u. "Geschiedenis van de familie Smitshoek" door Willeke Smitshoek
12.30 u. Lunch
14.00 u. "Streekmuseum Hoeksche Waard" door de heer drs. J.E. de Rooij
14.30 u. Bezoek aan het Streekmuseum (aan de overkant van de straat)
15.45 u. Afscheid nemen met een glaasje fris
16.30 u. Sluiting

Gedurende de gehele dag was er gelegenheid een kleine tentoonstelling over de familie Smitshoek te bezichtigen.

Kosten

Voor de huur van de zaal, de consumpties en de lunch dienden we kosten te maken. Daarom vroegen we een bijdrage van f 25,-- per persoon. Daarin waren inbegrepen: tijdens de ontvangst 2 koppen koffie of thee met 1 gebakje, de lunch bestaande uit 3 broodjes met daarbij naar wens melk, karnemelk, thee of koffie en nog een glaasje fris met zoutjes bij het afscheid. Er werden geen alcoholische dranken geschonken!
De toegang tot het Streekmuseum was f 2,--. Dat bedrag diende men zelf te betalen. Een groepskorting kan men daar niet krijgen. Als men in het bezit was van een Museumjaarkaart of vriend was van het museum dan was de toegang gratis.

Inschrijving voor de familiedag

Men diende allereerst f 25,-- per persoon over te maken op postbanknummer 88432 t.n.v. Piet en Willeke Molema-Smitshoek in Zoetermeer. Dit bedrag diende vóór 20 augustus 1998 op onze rekening te zijn bijgeschreven. De overmaking gold tevens als inschrijving.

Het betaalde bedrag konden we niet terugbetalen, omdat we voor deze dag diverse kosten dienden te maken.

Boek over het geslacht Smitshoek

Doel van de familiedag was, naast het bijeenbrengen van zoveel mogelijk familieleden, tevens een aanzet te geven tot het uitbrengen van een boek over "Het geslacht Smitshoek". Om de belangstelling voor een boek alvast te peilen kon men ons daarover per e-mail inlichten onder vermelding van naam en adres.

In de loop der jaren hebben wij vele Smitshoeken (telefonisch) benaderd met de vraag om gegevens te verstrekken. Ook zijn wij bij een aantal van hen op bezoek geweest. Dat is echter inmiddels al weer enige tijd geleden. In die periode zullen er zich ongetwijfeld veranderingen voorgedaan hebben. Daarom vragen wij omtrent eventuele veranderingen op de hoogte gesteld te worden, zodat we de inhoud van het te verschijnen boek zo actueel en compleet mogelijk kunnen maken. Ook zouden we graag nog (oude) familiefoto's, geboortekaartjes e.d. ontvangen om daar een kopie van te maken. Ook ontvangen we graag allerlei wetenswaardigheden om in het boek op te nemen zoals levensbeschrijvingen, anekdotes en informatie over hobby's, (bestuurs)functies e.d. van Smitshoeken, de ouders, grootouders, kinderen en kleinkinderen.


Copyright ©: 1997-2003 Piet en Willeke Molema-Smitshoek (Zoetermeer)
Laatste aanpassing: dinsdag 19 augustus 2003.


home | e-mail |