Inhoudsopgaven

1941
1942
1943
1944

Inhoudsopgave 'Sibbe"
jrg. 2 - 1942

| Genealogie Groningen | Genealogie Drenthe |
| Genealogie Hoeksche Waard | Genealogie Zeeland |
| Archieven in Nederland | Wegwijzer Genealogie |
| home | e-mail |
Inleiding
Hieronder vindt u de inhoudsopgave van 'Sibbe', het maandblad van het Nederlandsch Verbond voor Sibbekunde, jrg. 2, 1942. Dit tijdschrift werd uitgegeven door "Liebaert" in Amsterdam.

Lees de opmerking in de inleiding bij de eerste jaargang!

Wij beantwoorden overigens geen vragen over de publicaties en dit tijdschrift in het algemeen. Wij beschikken nl. thuis niet over dat tijdschrift.

Dit tijdschrift is o.a. te raadplegen bij het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag en het Streekmuseum Hoeksche Waard in Heinenoord.

Sibbe 1942, jrg. 2

ArtikelAuteurBlz.
Bij den tweeden jaargangC. Pama1
Uit den Verbond 2
Bloedverwantschap en zwagerschap Louis H. Janssen3
Ondervindingen van een amateur-genealoogF. van Winter6
Uit een ouden StatenbijbelArend Vink8
Het voorgeslacht van een Nederlandsch dichterpaarJurriaan van Toll9
De kosten inzake afstammingsonderzoek 21
Belangrijke aankoop 22
Uit het familieregister Van der Burg 24
De Voorzaten Ferdinand Verenoeke25
Korte aanteekeningen 26
Tijdschriftenschouw 29
Boekbespreking 29
Vragen en antwoorden 30
Lijst der bij het Ned. Verbond v. Sibbekunde sedert de oprichting binnengekomen geslachtslijsten 31
Eenig en alleen 33
De naam moest behouden blijvenPiet Kistemaker34
Uit de practijk der sibbekunde IP. Paladanus36
Iets over Jacob van Lennip en zijn voorgeslachtJurriaan van Toll39
Onze kwartierstatenJurriaan van Toll55
Uit het Verbond 57
Korte aanteekeningen 58
De molenaarsfamilie Van der Asdonk IJac. J.M. Heeren60
Vragen en antwoorden 62
Boekbespreking 63
Tijdschriftenschouw 64
School en SibbeH.R. Scholten65
Inlichtingen van den Burgerlijke StandVan Souteveen67
Nederlandsche namen in PruissenJoh. Theunisz.68
Nogmaals Rembrandt's wapen A.F. de Graaf72
Een werker van internationale vermaardheid,
Sir Henry Detering en zijn voorgeslacht
Jurriaan van Toll 74
Korte aanteekeningen 86
Aanwinsten onzer verzameling 89
Uit het Verbond 93
Vragen en antwoorden 94
Boekbespreking 95
Tijdschriftenschouw 96
Verlijdende teekekenC.Pama97
Sibbekundig onderzoek in Zeeland 98
Van Vlissinger MichielJurriaan van Toll105
De ZeeuwenPieter Emiel Keuchenius117
Aanwinsten onze verzamelingen 125
Het geslacht van PantegemA. van Oosten127
Het geslacht Du BoissonA. van Oosten129
Boekbespreking 132
Vragen en antwoorden 132
Het bewijs der afstammingJ.J.P. Valeton133
Kunnen oude doopboeken verbeterd worden?G.A. van Straten135
Pauwels Forestier en zijn sibbeJurriaan van Toll137
Korte aanteekeningen 153
Uit het Verbond 158
Aanwinsten onzer verzamelingen 160
Tijdschriftenschouw 162
Boekbespreking 163
Zeeuwsche indrukkenMartien Beversluis165
Een verdienstelijk raadspensionarisA.R. Kleyn179
Proeve eener genealogie DuvelaerH. van Otinchem187
Aanteekeningen Meunicx I 191
Aaanwinsten onzer verzamelingen 193
Vragen en antwoorden 194
Tijdschriftenschouw 195
Boekbespreking 195
De Tentoonstelling "Wie en wat waren onze voorouders"C.Pama197
Film en sibbeB.M. van Griethuysen201
Over de Godin SibbiaJ. Rasch203
Het Zuidhollandsche korenmolenaarsgeslacht Van Rhijn en zijn molensW. van Rhijn en
J.J.P. Valeton
206
Groen van PrinsterenJ.J.P. Valeton214
Een merkwaardig Betuwsch boerengezin W. Slob218
Zeeuwsche ondeugdenP.J. Meertens221
Korte aanteekeningen 223
Een driehonderdjarige kwartierpasJurriaan van Toll227
Aanteekeningen Meunicx II 229
Aanwinsten onzer verzamelingen 230
Tijdschriftenschouw 230
Vragen en antwoorden 231
Boekbespreking 232
De "Collection des fiches" van de Waalsche Bibliotheek te LeidenW.D.H. Rosier233
Beknopte bibliografie betreffende de HugenotenJurriaan van Toll238
De Fransche gemeente te EnkhuizenD. Brouwer245
Het voorgeslacht van Busken HuetJurriaan van Toll247
Een Germaansche Godin "Dibbia"?Jan de Vries255
Eenige bijzonderheden betreffende de vestiging der Fransche vluchtelingen in ZeelandElly Ruys257
Nogmaals Groen van Prinsteren 259
Proeve eener geslachtslijst Van der TollJurriaan van Toll259
Geslachtslijsten van Hugenootsche familiesW.D.H. Rosier262
Boekbespreking 263
Tijdschriftenschouw 263
Vragen en antwoorden 264
Een "uitgestorven" geslacht dat voortleefde; de familie Van NuyssenburgA.K. Vink265
Uit de practijk der Sibbekunde IIP. Palandanud269
Een hokvaste familie; het geslacht Bot te VlaardingenJ. Bot Jr.272
Beyersbergen en Van Bergen HenegouwenA.F. de Graaf275
Eigenaardige notitiesP. Paladanus276
Jan Ligthart, de mensch en zijn voorgeslachtJurriaan van Toll277
Het Huis Oyen te KesselJan Verzijl288
Korte aanteekeningen 291
De molenaarsfamilie Van der Asdonk IIJac. M. Heeren293
Vragen en antwoorden 294
Maarten LutherC. Pama297
Maarten Luther, de mensch en zijn gezinJurriaan van Toll298
De la Vigne-Van der WijngaertA. van Oers303
De Nederlandsche afstammelingen van Maarten LutherElly Ruys304
Reyneke van StuweEngelbrecht Brascamp319
Uit de practijk der Sibbekunde IIIP. Paladanus320
Aantekeningen Meunicx III 322
Ons VoorgeslachtJoh. Theunisz.324
Vragen en antwoorden 325
Boekbespreking 327
Nederland's Adelsboek 329
Altena op Marken, naamgever van een geslacht?J.M. van Breemen331
Mr. Willem Bilderdijk en zijn stammoeder, de schoone van BaliJ. Herdtman339
Is het voeren van een familiewapen snoeverij?C.A. van Huygen352
Een onderzoek in de cijnsboeken van PeelandM.L.W. van der Nieuwenhuysen353
Nog iets over Ligthart's voorgeslachtJurriaan van Toll357
Vragen en antwoorden  359
KerstmisC. Pama361
Over Mevrouwen en Juffrouwen Jurriaan van Toll362
Duitsche immigratie in de Nederlanden Wilco Meyer Cluwen365
De afstamming van het geslacht Van LennepH. van Lennep369
De kwartierstaat van George Hendrik BreitnerA.R. Kleijn371
De Graeff van Polsbroek maakt een verkenningstocht over zijn gebiedOtto van Lennep379
Portretten in wapensJurriaan van Toll381
Korte aanteekeningen 382
Bloedverwantschap en zwagerschap IILuis H. Janssen384
Geboorteregister Feuilletau (de Bruyn)H.F.W.386
Nederland's Patriciaat 387
Uit het Verbond 388
Vragen en antwoorden 391
Tijdschriftenschouw 391

 


Copyright ©: 2005-2006 Piet en Willeke Molema-Smitshoek
Laatste aanpassing: maandag 6 november 2006.


home | e-mail