Inhoudsopgaven

1941
1942
1943
1944

Inhoudsopgave 'Sibbe"
jrg. 1 - 1941

| Genealogie Groningen | Genealogie Drenthe |
| Genealogie Hoeksche Waard | Genealogie Zeeland |
| Archieven in Nederland | Wegwijzer Genealogie |
| home | e-mail |
Inleiding
Hieronder vindt u de inhoudsopgave van 'Sibbe', het maandblad van het Nederlandsch Verbond voor Sibbekunde, jrg. 1, 1941. Dit tijdschrift werd uitgegeven door Liebaert in Amsterdam.
Sibbe is verschenen van 1941 tot en met 1944. Alleen is jaargang 1944 niet compleet uitgekomen. Voorzetting is na nr. 8 gestaakt.

Opmerking

Bij dit maandblad 'Sibbe' dient het volgende te worden opgemerkt.

Dr. L. de Jong schrijft in deel 5, eerste helft (maart '41-juli '42), van zijn 'Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog' (wetenschappelijke editie) op bladzijde 539 het volgende over de oprichter van het Nederlands Verbond voor Sibbekunde:
'Ludo' ten Cate was in 1933 lid geworden van de NSB. "Hij had een grote belangstelling voor de rassenleer en ontwikkelde zich binnen de NSB tot een specialist op het gebied van afstammingsonderzoek. Aangezien de NSB het met de raszuiverheid niet zo nauw nam, was Ten Cate als het ware gepredisponeerd om zich in '40 bij de kring aan te sluiten waar de Nederlandse SS uit voortkwam. Daartoe werd hij ook gestimuleerd door een ambtenaar van het Reichskommisariat met wie hij al vóór de oorlog in contact had gestaan: dr. Wolfgang Ispert, de man die in '40 zo zijn best ging doen, de Nederlandse genealogen voor de SS-ideologie te winnen. Ispert zorgde ervoor dat Ten Cate samen met enige gelijkgezinden een nieuwe organisatie in het leven riep: het Nederlands Verbond voor Sibbekunde. Dit verbond ging spoedig een eigen maandblad
uitgeven, Sibbe; [...]"
De Jong beschrijft voorts hoe Ten Cate er voorstander van was om vraagstukken van ras en genealogie in de
praktijk te brengen (hij hield er ook radiopraatjes over), want binnen de SS was het voorschrift dat ieder lid en zijn echtgenote tot aan 1800 (voor de hogere rangen zelfs tot 1750) een raszuivere afstamming moest
aantonen, wilde hij in de SS worden opgenomen.
Bladzijde 415, deel 6 (juli '42-mei '43), eerste helft, van 'Het Koninkrijk...', vermeldt dat Sibbe, dat door de
nationaal-socialistische uitgeverij Hamer werd uitgegeven, in de zomer van '42 3.000 abonnementen had. "De belangstelling was dus ook in het milieu der 'fouten' niet groot", aldus De Jong.

"Nr. 8 van 1944 zal wel het augustusnummer zijn geweest. Op 5 september was het "Dolle Dinsdag"; iedereen dacht dat de geallieerden inmiddels Nederland waren binnengetrokken (dat was niet zo) en dat was het teken voor bijna iedereen die 'fout' was om met gezwinde spoed een veilig heenkomen te zoeken. Praktisch alle officiële 'foute' activiteiten kwamen tot stilstand en werden nadien ook niet meer hervat. De terreur van Duitse zijde ging wel gewoon door. Er zal dus na nummer 8 geen nummer 9 van 'Sibbe' meer zijn verschenen en er zal ook wel geen nieuwe jaargang in 1945 zijn begonnen. Daarnaast ging vanaf de herfst van 1944 de papierschaarste ook een grote rol spelen." (Herman van de Woude)

Nota Bene

Wij beantwoorden overigens geen vragen over de publicaties en dit tijdschrift in het algemeen. Wij beschikken n.l. thuis niet over dat tijdschrift. 

Dit tijdschrift is o.a. te raadplegen bij het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag en het Streekmuseum Hoeksche Waard in Heinenoord.

Sibbe 1941, jrg. 1

ArtikelAuteurBlz.
Ter inleidingA.R. Kleyn1
SibbekundeJ.F. van Bemmelen 3
Wapenen op wapens J.C.P.W.A. Steenkamp 5
Het begrip der Sibbe Th. van RheneckLeyssius  9
De 16 kwartieren van mr. Pieter Jelles TroelstraD.D. Osinga 16
De Hofstede aan den Grooten WielW. Slob 23
Heem en Sibbe I. Eén huis en vele namenJ. van Toll 28
Ons VoorgeslachtA.J. van Kersbergen 31
Vragen  31
Boekbespreking  32
De medewerking der ArchievenC. Pama 33
Het Huis Warenberg te HaelenJ. Verzijl 35
Lugubere wapensJ.C.P.W.A. Steenkamp 41
Het voorgeslacht van dr. Abraham KuyperJ. van Toll 44
Een vergeten huis in het Land van ArkelP. Beelaerts van Blokland 53
Heem en Sibbe II. Eén naam en vele huizenJ. van Toll 56
Het geslacht Bos te Oostwold IF.R. Elema Gzn. 59
Grepen uit doop-, trouw- en begraafboeken IC.L. van Es van der Have 62
Vragen  63
Boekbespreking  64
Volk en SibbeL. ten Cate 65
Een reislustige 17e eeuwerJ. van Toll 68
Merkwaardige wapensJ.C.P.W.A. Steenkamp69
Uit een ouden familiebijbelJ. Peppink71
Een en ander over de voorouders en naaste familie van Vincent van GoghJ. van Toll73
Wat zegt mijn stamboom?M. van de Velde80
Grepen uit doop-, trouw- en begraafboeken IIC.L van Es van der Have83
Heem en Sibbe III. Aleid van Poelgeest, "Mins Heeren Amy", haar huis en naaste familieJ. van Toll85
Mr. P.C. Bloys van Treslong PrinsC. Pama93
De Brabantsche herkomst van Schiedammers Jac. Heeren94
De Nederlandsche Vereniging voor Genealogen 94
Het wapen ComarqueJ.P. Enkelaar95
Vragen 95
Boekbespreking 96
Belangrijke besluiten C. Pama97
BidprentjesJac. Heeren99
Een oud SibbegrafL. ten Cate103
Naar aanleiding van het wapen SlobW. Slob104
Johan Rudolf Thorbecke en zijn voorgeslachtJ. van Toll108
GeslachtsnamenP.C. Bloys van Treslong Prins117
Merkwaardige wapens IIJ.C.P.W.A. Steenkamp120
Het geslacht  Bos te Oostwold IIF.R. Elema Gzn.122
Hoe noemen wij onze voorouders?C. Pama125
Huismerken in ZeelandJ.J. Polderman126
Het voorgeslacht van dr. Abraham KuyperJ. van Toll126
Boekbespreking 127
Dr. Th.R. Valck LucassenC. Pama129
Van éénen bloedeJ. van Toll130
Fransche geslachtsnamen te LeidenJ. Kwaadgras134
Merkwaardige wapens IIIJ.C.P.W.A. Steenkamp136
Mgr. dr. H.J.A.M. Schaepman en zijn vooroudersJ. van toll138
Nog een en ander over Vincent van GoghC. Pama145
Het eeren van oude geslachten in FinlandL. ten Cate148
Het geslacht Bos te Oostwold (slot)F.R. Elema Gzn.154
Hoe noemen wij onze voorouders?J.F. van Bemmelen158
Tijdschriftenschouw 159
Vragen 160
De dubbele geslachtsnaamC. Pama161
Hoe de naam Kooyman ontstondA.K. Vink164
De Vinckenhof te VenloJ. Verzijl167
Joannes Benedictus van HeutszA.R. Kleyn171
FamilielegendenJ. van Toll179
Stamreeks van het Westfriesche boerengeslacht SaalW. Slob183
Grepen uit doop-, trouw- en begraafboeken IIIC.L. van Es van der Have187
Onze eerste excursie 190
Boekbespreking 191
Tijdschriftenschouw 192
Onze taak C. Pama193
Een minder bekend geslacht ElsevierA.K. Vink195
Scheepswapens J.C.P.W.A. Steenkamp199
Cijnsboeken van PeellandJac. Heeren202
Eenige aanvullingen op den kwartierstaat van mgr. dr. H.J.A.M. SchaepmanW. Wijnaendts van Resandt205
Prof. dr. Willen Mengelberg en zijn kwartierstaatM.C. Sigal207
Heem en Sibbe IV. De erfhoeve Melkema te Huizinge en hare bewoners (1556-heden)F.R. Elema Gzn.213
Aanteekeningen van de familie NoorinkJ. van Toll219
Betrekkingen tusschen Haarlem en HelmondJac. Heeren220
Iets over het Châtillon-wapenJ.C.P.W.A. Steenkamp221
HarderK. Kauenhoven221
Eigenaardige aanteekeningen uit het begraafregister van de stad GraveA.R. Kleyn222
Tijdschriftenschouw 223
Vragen 224
Voortgaande eenheidC. Pama225
Rembrandt en zijn naaste familieJ. van Toll226
Heem en Sibbe V. De erfhoeve Melkema te Huizinge en hare bewoners (1556-heden) IIF.R. Elema Gzn.247
Oprichting van een Centralen Dienst voor Sibbekunde 254
Grepen uit doop-, trouw- en begraafboekenC.L. van Es van der Have254
Tijdschriftenschouw 256
Sibbekunde en VolkskundeJ.R.W. Sinninghe257
Nederlanders in DanzigJ.J.P. Valeton258
Oom Paul, zijn afkmst, land en volkJ. van Toll262
De Pama's te SurhuisterveenC. Pama269
Het geslacht De Moor uit Den Bosch, Antwerpen en DordrechtJ.F. van Bemmelen274
Heem en Sibbe VI. De erfhoeve Melkema te Huizinge en hare bewoners (1556-heden) IIIF.R. Elema Gzn.279
Het woord SibbeR.T. Muschaert285
De inlichtingendienst  286
Spreekuren 286
Medewerkers gevraagd 287
Boekbespreking 287
Vragen 288
Twee fragmenten van huismerk-stambomenK. Sierksma289
Rembrandts magenW.J.J.C. Bijleveld292
Het wapen van Rembrandts familieC. Pama293
Wapenregistratie 295
Een molenaars- en vlaskoopersfamilie Van Rossum uit 's-GravendeelA.K. Vink297
De kwartierstaat van Hugo de VriesJ.F. van Bemmelen299
Huismerken op archiefstukkenJ.R.W. Sinninghe309
Kolonel J.C.P.W.A. Steenkamp 311
Een oud familieboekjeF. Meyer311
Nieuwe namen in Zweden 312
Groenrijs G.W. Uytenhoudt313
Tweehonderd jaar sibbegeschiedenis in oorkonden IJ. van Toll314
Tijdschriftenschouw 317
Boekbespreking  318
Vragen 319
Een fraai antwoord 320
Sub Rosa 321
Gelaatsgelijkenis op grond van bloedverwantschap in de parenteel De Bosch tr. WillinkJ.F. van Bemmelen323
Het land onzer SibbeP. De Roo327
De kwartierstaat van Hugo de VriesJ.F. van Bemmelen330
Hoe een vondeling aan een naam kwamF.J. Barens330
BidprentjesA.J. de Wilt331
Het familieregister der LivingtonsJ. van Toll331
Geslagt register van de familie van de Van BeverenJ. van Beveren332
Raadgevingen voor de opdracht van een sibbekundig onderzoek 333
Alphons DiepenbrockJ.J.P. Valeton334
De Pama's te Surhuisterveen IIC. Pama339
Tweehonderd jaar sibbegeschiedenis in oorkonden IIJ. van Toll345
Tijdschriftenschouw 350
Vragen 351
Boekbespreking 352
De zin der SibbeJ.C. Nachenius353
Wapenkundige fantasieën in vroeger eeuwenJ. van Toll354
Ervaringen bij sibbekundig onderzoekP. Paladanus357
De herberg "DE Zwaan"te helmondJac. Heeren359
Sproke van den Graeff van Polsbroek in het Bosch van DrakensteinF. de Groot362
Een wapenontwerp uit 1875 voor de twaalfde provincieG. van Dieren Gzn. 364
De oudste portret-stamboom in Europa 367
De kwartierstaat van Alexander Frederik de Savornin LohmanJ. van Toll368
Een merkwaardig extractF.J.H. Banningh374
De gelaatstrekken van Savornin LohmanJ.F. van Bemmelen 
1e Winterexcursie 379
Oude aanteekeningen betreffende de familie Woudenbergh J.W. van Zwieten381
Historische toevalligheidE.H.B. Brascamp381
Familienaam PoldermanJ.J. Polderman382
Nog een vondelingJ.L. van Druninck383
De Pama's te Surhuisterveen (slot)C. Pama384
Tweehonderd jaar sibbegeschiedenis in oorkonden (slot) J. van Toll387
Boekbespreking 390
Vragen 392

 


Copyright ©: 2005-2006 Piet en Willeke Molema-Smitshoek
Laatste aanpassing: maandag 6 november 2006.


home | e-mail