Volgende

Dubbel doopboek
1792-1812

Doopboek Sint Anthonie Polder
1628-1705 (1)

| Genealogie Hoeksche Waard | Wegwijzer Genealogie | Archieven in Nederland |
| home | e-mail |
Inleiding
Deze pagina's en de volgende pagina bevatten de transcriptie van het doopboek van de plaats Sint Anthoniepolder in de Hoeksche Waard (Zuid-Holland). Deze transcriptie is gemaakt door mevrouw H.J.W.J. Duyvendijk-van Drunen. Wij stellen het slechts (digitaal) beschikbaar via Internet.

Wij wijzen er daarom met nadruk op dat wij niet over (afschriften van) de onderstaande originele akten beschikken. Voor de volledige tekst van een akte dient u bij het archief in Dordrecht te zijn.

De doopboeken van Sint Anthonie Polder beginnen met het optreden van Ds. H. Dibbetzius Jz (1627-1630). De volgende predikanten zijn:

  • F. Dibbetzius Jzn (1630-1635)
  • C. van Cruijskercken (1635 -1676)
  • A van. Cruijskercken Jzn (1676-1684)
  • H. van Lunen (1684-1695)
  • G. Pijl (1695-1704).

Er is een hiaat van augustus 1648 tot januari 1664.

Vr het jaar 1664 staat genoteerd:
"eenige andere kinderen dewelcke vr dese jaeren gedoopt sijn in de kercke van St. Anth. Polder sult gij kunnen vanden in een swart memorij boecken het welcke hier op geleijt is en geteijkent met de letter A."

Ds. Joh. Bovie, de opvolger van Ds. P. Pijl tekent hier in 1705 bij aan: "het bovenstaande boek is bij mijn tijd niet te vinden geweest".Er bevindt zich wel een losse bijlage in het doopboek waarop dopen staan genoteerd van 28 juli 1658 tot 24 juni 1663.

Machiel Uyterlinde heeft de door mevr. H.J.W.J. Duyvendijk-van Drunen gemaakte transcriptie van het doopboek bewerkt door er zoveel als mogelijk was de familienamen toe te voegen en daarmee de relaties tussen de weinige families zichtbaar te maken. Hij heeft daarbij gebruik gemaakt van de rechterlijke archieven van SAP die ook op de site te vinden zijn. Je kunt zijn bewerking hier bekijken.

Doopboek Sint Anthoniepolder
..5-02-1628AndriesBenjamin Ariensen
Ariaentje Gerrits
...-03-1628DievertjeHenric Sylvester Gelderblom, secretaris en schoolmeester
Willemijntje Fosserts
get. Jaepken Leenderts, vrouw van de secretaris van Swijndrecht;
Lijdia Claes, vrouw van Rokes Ariens, schout van St Anthonypolder, voor desen
Jan Sijbrantz, smidt tot Strijen;
Moses Marinissen de Raet, schoolmeester tot Pietershoeck;
Joffr. Anna de Mabuijs, gouvernante vant kint van mijnhere de Prins van Orange;
Elizabeth Sylvester, vrouw van Simon Wouterssen van Dujjnen, vischkooper en tinnegieter binnen Dordrecht
12-06-1628IngentjenJan Wouterssen
Elizabeth Bastiaensen
...-...-1628PietertjenHuijgh Pieterssen
Cuijntjjen Bastiaensen
get.Cent Fransen, des vaders oom, litmaet op Rijderkerck;
Jacob Jacobsen woonende op de Polder;
Fijtgen Cornelis, litmaet op de Linde, woonende op Swijndrecht;
Mariken Ariens, litmaet op Rijderkerck
...-...-1628NeesjeDirck Jans van de Polder
Woutertje Cornelis
..-09-1628JohannisHenricus Dibbets, predikant op de Polder
Jenneken Bergaignje
get.Fransken Dibbets en
Jenneken Bergaigne, beijde sijne grootmoeder
de heer ontfanger Johan Bergaignje, syn moeders oom
...-...-1628.........Jan Ariense
Fijtjen ........
...-...-1628.........Jan Hendricsen Stedehouder van de Polder
Elizabeth Ariens
get. Cornelis Jansen, woonende int oude lant van Strijen
Sijmen Ariens s en
Jacob Jacobsen, alle drij swaegers;
Geurtje, woonachtich op Pietershoeck
...-...-1628.........Gerrit Cornelissen
04-03-1628MaertgenDirck Cornelissen
Zegertje Segers
get.Pleun Cornelissen;
Floris Jacobsen;
Janneken en
Quirijntjen, de naen van het kint
24-06-1629.........Pleun Wilmsen
Thrijsjen Roocken
get.Cornelis Claissen;
Jacob Jacobsen, bejjde woo onacht i ch alhier
Thrijsje Cornelis, woonende op Strijen;
Leentje Roocken j.d., woonende alhier
26-08-1629 JannekenJan Sanderssen
Aerjaentje Gerrits
get.Cornelis Willemsen, woonende int Sijtland
Hendric Gerritsen, woonende alhier;
Aerd Sendersen van Barendrecht;
Aerijaentjen Ariens, woonende op Heerjansdam
Pietertje Cornelis, woonende in Ouddorp
28-10-1629 FranskenHenricus Dibbets, predikant op de Polder
Jenneken Bergaignje
get.Franciscus Dibbets, haers vaders broeder
Neeltj e van Middelhoven, haers moeders
18-11-1629 ChristiaenBastiaen Ariensen
Aertgien Otten
get...... van Sevenbergen en
Ariaentjen Dames van Slingelant, woonende tot Dordrecht
03-01-1630 S...tjenCleijs Bastiaensen Schipper
Pleurken Bastiaenen
get. ???
..2-01-1630Pietertje Gijbert Arienssen Timmerman
Berbertje Ariensen
02-01-1630Theuntjen Jacob Jacobsen de Jongen
Ariaentje Wilmsse
02-04-1630 Johanna Henric Sylvester Gelderblom, secretaris en schoolmeester
Wilmken Fosserts
23-04-1630 Dirck Benjamin Ariensen, raet onser kercke
Aerjaentje Gerrits
get.Theuntjen Gerrits, des moeders suster
...-11-1630 Jan Jan Henricksen Cooijman
Elizabeth Ariens
20-04-1631 Bastiaen Cornelis Bastiaensen
Grietje Jans
get. Maerichje Bastiaenen, sijn suster
11-05-1631 Pleun Dirk ....
Segers ....
26-10-1631 Maerichje Jan Wouterssen
Lijsbet Bastiaenen
get. Jielis Ariensen Vincken;
Arien Cornelissen met Neeltje Baatiaenen
01-11-1631 Ariaen Arien Cornelissen
Maerichjen Ariens
get. Lijntje Cornelis, sijn suster
03-11-1631 Aechje Gerrit Cornelissen
Joosje Bastiaenen
get. Jaamichje Cornelis en
Gabriel Arijensen Molenaer
18-01-1632 Arien Andries Ariensen
Neeltjen Pieters
get. Ingetjen Ariens, sijn suster
18-01-1632 Jannichje Jan Arienssen
Fijchjen Aerts
get.Neeltjen Bastiaenen, vrouw van Huijg ......
28-03-1632 Neeltjen Michiel Jacobsen
Aeltjen Ariens
get. Leentje Jaspers, vrouw van meester Moses
Arien Marijnissen
Steven Ariensen, swaeger van Michiel voorn.
04-04-1632 Pieter Jan Stoffelsen
Trijntje Pieters
get. Ariaentje Stoffels, sijn suster
02-05-1632 Pleun Jacob Jacobsen
Ariaentje Willems
12-09-1632 ......... Gijsbert Ariensen
Berber Ariens
gedoopt op Maesdam
get. Lijntje Bastiaenen, vrouw van Huijg Pieter
28-11-1632 Arien Benjamin Ariensen
Ariaentjen Gerrits
get.Teunis Ariensen;
Arien Arienssen Spies en
Beatris Ariens
26-12-1632 Aeltgen Gerrit Cornelissen
Joosjen Bastiaenen
get......., vrouw van Jacob Cornelissen
...-02-1633 Pleuntjen Teunis Huijgen
Aechjen Dircken
27-02-1633Cornelis
Grietje
Lenert
Neeltje
Willem Leendertsen
Heeltje Jans
get. Maerichje Lenerts en haer dochter
Maerichje Jacobs
28-02-1633Pieter Jacob Gornelissen
Teuntje Pieters
get. sijn broers vrouw Joosjen
10-04-1633Neesje Dirc Janssen
Woutertje Cornelis
get. Liduweij Glaes, wed. van Ool Arienssen en
Willem ......... Dirc Janssens swaeger
26-06-1633Dingetje Christaan Pieters
Jaepjen Aerts
get. Marjjken, vrouw van Huijg Pieters en
mijn huijsvrouw Adriana van Gesel
11-09-1633Jan Gerrit Janssen
Swaentje Jacobs
get. Arien Lenertsen van Blaeck
Teuntje Jacobs;
Marichje Bastiaenen
13-11-1633Bastiaentje Jan Wouterssen
Lijsbet Bastiaenen
get. Wouter Arienssen, Huijg Teunissen, Pieter Pieterssen, Sijgje Woutersen, Annichje Wijcckentoorns
22-01-1634 Jannichje Jacob Jacobsen
Ariaentjen Willems
get. Teuntje, sijn suster
22-01-1634Jacob Michiel Jacobsen
Aeltjen Ariens
19-03-1634Ariaentje Jan Aerienssen
Fijgjen Aerts
...-03-1634 Pleuntje Andries Arienssen
Neeltje Pieters
get. Huijg Teunissen, Lijsbeth Cornelis, Maerichjen Ariens, Arien Willemssen, Leentjen Roocken
02-04-1634Pieter Dirc Cornelissen
Seger Segerssen
25-06-163Gerrit Jacob Cornelissen
Teuntje Pieters
get. Jaepje Cornelis
03-12-1634......... Leendert Arienssen van Beveren
10-12-1634 Neeltje Gijsbert Ariensen
Berbertjen Ariens
get. Anneken Arissen
03-06-1635 Adriaen Benjamin Adriaens
........
get. Jan Pieters Aertman, Cornelis Cornelis Jongenboer en
Laurentie Hermans
17-06-1635 Beatrix Adriaen Cornelis
........
get. Jan ......, Cornelis Jans Houcxewegh, Cornelis Huijchen, Adriaentie Willems
09-09-1635 Elisabet Willem Leenderts
get. Neeltgen Simons
07-10-1635 Jaepken Adriaen Willems
..........
get. Neelken Willems
11-11-1635 Damis Jan Wou.terssen
.........
get. Marichie Jans
17-01-1636 Pieter Corstiaen Pieters
get. Jan Hendricks Koijman, Jacob Jacobsen, Dirck Leenderts, Neeltie Bastiaens
...-02-1636 Marijken Gerrit Pieters
...........
get. Jan Wouters, Gijsbert Simons, Anneke Jans, Stijntge Pieters
...-03-1636 Janneken Leendert Adriaens
............
30-03-1636Adriaentie Cornelis Bastiaens
............
get. Jooske Bastiaens
30-03-1636Gijske Michiel Jacobs
............
get. Joosie Bastiaens
24-08-1636 Leentie Andries Adriaens
............
30-08-1636 Simon Gysbert Simons
..............
get. Adriaen Leenderts, Jan Sibrants, Damis Ariens, Neeltie Simons
07-12-1636 Arijen Cleijs Ariens
..........
get. Marichie Ariens
08-02-1637 Marichie Gornelis Philips Wever
............
15-02-1637 Willemke Huijch Pieters
.........
22-03-1637 Mijncktie Dirck Cornelis
...........
22-03-1637 Marichie Arijen Cornelis Braber
..............
22-03-1637Arijen Pieter Jans
.........
get. Lijsbet, vrouw van Gerrit Jans Schipper op de Maes
19-04-1637 Arijen ,Leendert Arijens
...........
get. Neeltie Joris
03-05-1637Anneke Gijsberdt Adriaens
................
31-05-1637Arijen Michiel Jacobs
.............
get. Marichie Bastiaens
01-06-1637Aechie Jacob Cornelis
...........
get. Japhet Cornelis, Marichie Leenderts
28-06-1637Marichie Jacob Jacobs de Jonge
............
get. Lijsbet Arijens
05-07-1637Aert Corstiaen Pieters
............
get. Neeltie Willems
30-08-1637Willem Arijen Willems
..........
get. Neeltie Willems
25-10-1637Barbar Gijsbert Simons
............
get. Hendrick Pauwels, Lijsbet Dircks
13-12-1637Marichie Beniamin Arijens
........
get. Pleuntie Gerrits
27-06-1638Jacob Hendrick Munster
..........
get. Segertie Segers
18-07-1638Pieter Claes Pieters, woonende in Beijerlandt
..........
get. Jaepken Aerts
25-07-1638Aeltie Gijsbert Jans van Munster, woonende ontrent Heusden
.........
get. Fijken Willems
12-09-1638Lijsbet Cornelis Gerrits
..............
get. Inge Huijgens
15-08-1638Pietertie Jan Claes Munster
............
get. Neeltie Willems
26-09-1638 Marichie Leendert Adriaens
...........
get. Joossie Bastiaenen
26-12-1638Anneken Cornelis Bastiaens
...........
get. Joossie Bastianen
01-01-1639BarbarJacob Dircks
..............
get. Hendrick Pauwels, Dirck Leenderts en Jannichie Hendricks
23-01-1639Jan Gijsbert Adriaens
.................
get. Grietie Leenderts
30-01-1639Cornelis Cleijs Ariens
.................
get.Inge Huijgens
06-02-1639Steven Machiel Jacobs
..............
get. Pietertie Arijens en Jacob Hendricks
11-09-1639Marichie Andries Arijens
.............
get. Ariaentie Melsen
27-11-1639 Jan
Aert
Jan Wouterssen van de Linden
...........
get. Jan Tonis Polderman, Jan van Dors, Dirck Leenderts, Gijsbert Wouters, Sijchie Gillis, Neeltie Cornelis en Marij Jans
18-03-1640Pieter Huijch Pieters
...........
get. Barbar Arijens
09-04-1640Pleuntie Cornelis Adriaens Schipper van de Polder
............
get. Lijsbet Cornelis
24-04-1640 Teuntie Jacob Cornelis
.............
get. Willemken Bastiaenen
24-04-1640 Machteltie Arijen Willems
...........
get. Crijntie Willems.
10-06-1640 Dirck Leendert Arijens
...........
get. Jan Wouters, Tonis Willems, Maerten Jacobs, Gerriechie Joosten en Pietertie Arijens
10-06-1640 Barbartie Gijsbert Simons
.......
get. Inge Hendricks en Jan Dircks
17-06-1640 Willem Jacob Dircks
..............
get. Marichie Wijtte, vrouw van Arijen Leenderts, Marichie Gerrits, vrouw van Simon Willems, Gijsbert Simons en Arijaentie Willems, vrouw van Jacob Jacobs de Jonge
19-08-1640 Anneke Hendrick Munster
get. Lijsbet van Cruijskercken en Leentie Jans
30-09-1640 Leentie Eeuwidt Willems
.............
get. Lydia Claes en Neeltie Willems
30-09-1640 Willem Jan Munster
.........
get. Marichie Dircken
04-11-1640 Anneken Hendrick Gerrits
get. Arijaentie Gerrits
04-11-1640 Grietken Cornelis Philips
...........
get. Marichie Dircken
13-01-1641 Arijen Machiel Jacobs
.............
get. Arijaentie Melsen
03-02-1641 Leentie Cornelis Bastiaenen
..........
get. Marichie Bastiaenen
28-04-1641 Maijken Jan Cleijsen
.........
get. Arijaentie Gerrits
19-05-1641 Neeltie Willem Huijchen
get. Leendert Arijens, Willem Pieters, Anna Conincks en Lijsbet Hendricks
16-06-1641 Neeltie Jacob Jans Coijman
.........
get. Cornelis Cornelis en Arijantie Dircks
11- 8-1641 Marichie Cornelis Arijens
..........
get. Jacob Cornelis en Andries Arijens
13-10-1641 Marichie Leendert Arijens
............
get. Cornelis Claes, Maerten Joris, Willem Huijchen, Lijsbet Arijens, Pleuntie Samuels, Lijsbet Clemens
20-10-1641 Bastiaen Cornelis Bastiaens
........
get. Inge Huijchen
04-12-1641Corstiaen Corstiaen Pieters saliger
..........
get. Claes Pieters, Lijsbet Arijens en Anneken Aerts
08-12-1641Anneken Gijsbert Arijens
..............
get. Lijntie Bastiaens, vrouw van Huijch Pieter
29-12-1641Ingettie Jacob Dircks
..........
05-01-1642Cornelis Jacob Cornelis
...........
get. Dirck Cornelis, Lijsbet Arijens en Cornelis Adriaens
16-02-1642Willem Cornelis Gerrits
.........
get. Arijaentie Melsen
22-02-1642Willem Adriaen Willems
.........
get. Neeltie Cornelis
27-06-1642Pieter Andries Adriaens
..........
01-07-1642Magdalena Gerrit Pieters
.........
get. Maijke Jans
28-09-1642Willemke Eeuwit Willems
.........
get. MaricMe Dircken en Herman Willems
07-12-1642Marichie Cornelis Adriaens
..........
get. Jan Pieters en Neeltie Cornelis
24-12-1642Marichie .Leendert Adriaens
............
get. Lijsbet Adriaens, Jan Pieters, Slmon Cornelis en Wouter Pieters
14-12-1642Arijen Maerten Willems
..........
get. Leendert Adriaens, Tonis Huijchen en Lijsbet Arijens
18-01-1643Dirck HendrickMonster
...........
get. Marichie Jans Kieboom
01-02-1643Marichie Cornelis Philips
..........
get. Cornelis Claes, Jan Pieters, Gerrit Huijchen en Marjj Jans
15-03-1643Soetie Arijen Willems
...........
get. Lijsbet Teunis
03-05-1643Trijntie Jan Pieters
..........
get. Jaepie Aerts
07-06-1643Johannes Jan Claes Monster
............
get. Marichie Monsters
07-06-1643Joost Hendrick Gerrits
...........
get. Jan Willems, Jacob Wouters en Pleuntie Gerrits
02-08-1643Willem Cornelis Gerrits
..........
get. Bastiaentie Arijens
23-08-1643Marichie Simon Arijens
...........
get. Ingettie Arijens
11-10-1643Sijchie Jacob Dircks
...............
get. Cornelis Joosten, Willem Jans en Marichie Imants
01-11-1643Pieter Gijsbert Sijmons
..........
get. Pieter Arijens en Anneken Dircken
29-11-1643Soetie Pieter Jans
...........
get. Anneken Jans en Frederick Segers
29-11-1643Cleijs Tonis Cleijs
.........
17-04-1644Pieter Jacob Cornelis
get. Jaepie Cornelis
24-07-1644Sijchie Joost Cornelis
...........
get. Segertie Segers
31-07-1644Simon Leendert Jacobs
.............
get. Dirck Leenderts, Tonis Arijens, Inge Jacobs en Arijaentie Cornelis
25- 09-1644Jan Arij Jans
........
get. Soetie Jans
15-10-1644Arijen Bastiaen Dircks
..........
get. Segertie Segers
06-11-1644Claes Cornelis Claes
.........
get.Tijs Hendricks, Daniel Leenderts, Trijntie tot Strijen
11-12-1644Gerrit Maerten Willems
..........
get. Jan Cornelis Slooter, Aris Arijens, Lijntie Cornelis, Annichie Willems
25-12-1644Arijaentie Pieter Laurens
...........
get. Sijgie Leenders
05-02-1645Ingettie Andries Arijens
...........
get. Grietie Pauwels
12-02-1645Jacob Jacob Dircks
.........
get. Jan Dircks, Dirck Arijens Cranendonck, Marichie Simons en Jannichie Jacobs
26-03-1645Pieter Eeuwit Willems
Maijken Bastiaenen
get. Jacob Simons, Eeuwit Hujjchen, Cornelis Bastiaens, Adriaentie Cornelis en Sijchie Joosten
09-04-1645Arijen Simon Arijens
............
get.Tonis Huijchen, Gerrit Arijens en Arijaentie Melsen
09-04-1645Pieter Meus Pieters
............
25-06-1645Gerrit Hendrick-Monster
..........
get. Pleuntie Jans.
02-07-1645Dirck Leendert Arijens Jongkint
...........
get. Maerten Jacobs, Tonis Huijchen, Lijntie Pieters van Barendrecht en Arijaentie Melsen
06-08-1645Trijntie Beniamin Adriaens
...............
get. Laurensie Hermans
17- 9-1645Cornelis Joost Cornelis
...........
get. Woutertie Cornelis en Jan Dircks
29-10-1645Arijaentie Jan Monster
..........
get. Lijntie Bastiaenen
03-12-1645Marichie Tonis Cleijsen
..............
get. Cornelis Arijens, Ariaentie Arijens, Arij Pieters Cranendonck, Maertie Aerden en Dirck Jacobs
17-12-1645Jan Cornelis Bastiaens
..........
get. Joossie Bastiaenen
04-02-1646Tonis Jacob Cornelis
........
get. Neeltie Gerrits
04-02-1646Marichie Cornelis Gerrits
..........
get. Neeltie Willems
11-03-1646Willem Egbert Willems
...............
get. Machtilt Andries en Machteltie Roocken
02-04-1646Neeltie Hendrick Gerrits
..........
get.Teuntie Gerrits en Dirck Dircks Quartel
08-04-1646Cornelis Bastiaen Dircks
.........
get. Anneke Cornelis, Joost Cornelis en Pleuntie Bastiaensen
20-05-1646Ingettie Jacob Dircks
..........
get. Anneken Dircken met Gerrit Gerrits secretaris
10-06-1646Grietie Cornelis Adriaens schipper
...........
get. Dirck Leenderts, Gijsbert Simons, Gerrit Gerrits, Hugo Repelaer en Egbert Willems
01-07-1646Teuntie Pieter Lauwen
Ariaentie Leenderts
get. Lijsbet Arijens, Bastiaen Leenderts en Arijen Cornelis
04-11-1646Neeltie Dirck Adriaens
.............
get. Pietertie Gijsberts
18-11-1646Machlijntie Arijen Willems
..........
get. Soetie Egberts
09-12-1746Cleijs Bastiaen Cleijs
get. Marichie Arijens
27-01-1647Ariaentie Jan Monster
..........
get. Neeltie Willems
17-03-1647Willemijntie Joost Cornelis
Marichie Dircken
get. Jan Leenderts Bercheijck en Leendert Arijens
22-09-1647Jaepie Maerten Willems
..........
get. Neeltie Willems
06-10-1647......... Gijsbert Simons
............
26-12-1647Leendert Bastiaen Leenderts
Ingettie Jans
get. Arijaentie Leenderts
26-12-1647Jannichie Andries Adriaens
........
get. Ingettie Hendricks
12-01-1648Dirckie Daniel Tonis
Marichie G-errits
get. Jan Gerrits en Pieter Willems
19-01-1648Bastiaentie Ewout Willems
Marichie Bastiaenen
get. Ariaentie Melsen
26-01-1648Teuntie Bastiaen Cleijs
Sijchie Leenderts
get. Inge Jans, Marichie Arijens en Pieter Pieters
13-04-1648Cornelia Jacob Dircks
Teuntie Jacobs
get. Joossie Dircken
19-04-1648Lijntie Egbert Willems
Lijsbeth Arijens
get.Cornelia Arijens
26-04-1648Joost Hendrick ...
Marichie Monsters
03-05-1648Jan Meeus Pieters
Marij Jans
03-08-1648Arijen Jacob Cornelis
Leentie Willems
get. Jannichie Willems en Jacob Arijens
28-07-1658JannichieJacob Cornelis
.......
get. Neeltie Cornelis
01-09-1658TeuntieBastiaen Leenderts
Pietertie Huijchen
get. Lijsbet Arijens
15-10-1658MarichieJan Dircks
Aechie Claes
get. Roocksie Claes
15-12-1658MaijkenPleun Rokus
Neesie Dircken
05-01-1659WijvettieLeendert Jacobs Vermaese
Neeltie Simons
get. Aechie Dircken
12-01-1659LijsbethGerrit Gornelis
...........
get. Gornelis Gerrits
16-02-1659PieterArjjen Andries
Joosie Gerrits
get. Maijken Andries
16-02-1659NeeltieBastiaen Willems
Leentie Jans
get. Neeltie Willems
16-02-1659GerritJan Gijsen
Arijaentie Gerrits
get. Arijen Gornelis, Jaepie Cornelis en Cornelis de Bruijnen
06-07-1659LeendertJan Dircks
Jannichie Jacobs
get. Barbar Gijsberts
12-10-1659 LeendertiePieter Lauwen
Arijaentie Leenderts
get. Neeltie Jacobs en Jan Jans
18-01-1660 JurrieJan Jurrie
Teuntie Chielen
get. Jan Jans en Pleuntie Cornelis
22-02-1660 PieterJan Claes.
Fijchie Willems
get. Barbar Jacobs
10-10-1660 PieterArijen Andries
Joossie Gerrits
get. Leendertie Gerrits
14-11-1660PieterGerrit Cornelis
Teuntie Pieters
get. Arij Pieters en Hendrick Arijens
05-12-1660SoetieMeeus Pieters
Mary Jans
get. Cornelis Arijens Polderdijck, Pieter Dircks en Hadewij Gerrits
0-01-1661CorneliaJan Dircks
Aechie Claes
get. Mayken Dircken
30-01-1661HuijchBastiaen Leenderts
Pietertie Huijchen
get. Jaepie Huijchen
13-02-1661NeeltieJan Dircks
Jannichie Jacobs
get. Barbar Jacobs
13-02-1661WillemBastiaen Willems
Leentie Jans
get. Lijsbet Willems
20-11-1661MarijkenJan Gijsen
Arijaentie Gerrits
get. Annichie Cornelis
04-03-1663ClaesieJan Dircks
Aechie Claes
get. Arijaentie Claes
24-06-1663LeendertArijen Andries
Joosie
get. Ingettie Andries
13-01-1664ArijaentieJan Dircks
Jannichie Jacobs
get. Cornelis Jacobs, Leentie Jacobs en Tijs Paulus
17-02-1664MiechielJan Jurgen
Teuntie Chielen
get. Jacob Dircks Verhoeck en Annichie Cornelis
...-04-1664MarichieArijen Pieters Craenendonck
Beatris Arijens
get. Lijsbet Arijens en Matthijs Cornelis
04-05-1664MaykenMeeus Pieters
Mary Jans
02-06-1664HendrickJan Hendricks Monster
Maijken Cornelis
get. Mayken Andries
15-06-1664JannichieBastiaen Willems
Leentie Jans
get. Neeltie Jans
07-09-1664CornelisDirck Aerts
Neeltie Cornelis
get. Andries Cornelis, Jan Aerts, Jannichie Cornelis en Marij Maertsen
28-09-1664HendrickJacob Hendricks
Maijken Andries
get. Willem Arijens, Bastiaen Cornelis, Annichie Gijsberts en Ingettie Andries
02-11-1664WoutertiePleun Rokusz
Neesie Dircks
23-11-1664SegertieJan Dircks
Aechie Claes
get. Mingtie Dircks
06-04-1665NeeltiePieter Andries
Maijken Jans
06-04-1665AnnichieJan Gijsen
Arijaentie Cornelis
30-09-1665NeeltieArijen Andries
Joossie Pieters
04-10-1665ArijenArijen Craenendonck
Beatris Arijens
09-01-1666ClaesJacob Claes
Leentie Arijens
get. Cornelis Arijens, Jan Jans van Strijen, Simon Gijsberts en Barbara Gijsberts
03-03-1666PleuntieJan Hendricks
Maeijken Cornelis
14-03-1666SalomonJan Philips, soldaet liggende in garnisoen te Goeree
Rosmarijn, geseijt Marij Fransen
In plaats van de vader heeft gestaan Salomon Jans, chirurgijn
26-04-1666HuijchBastiaen Leenderts
Pietertie Huijgen
get. Pleuntie Huijgen
16-05-1666AechieJan Dircks Verhoeck
Jannichie Jacobs
get. Arijaentie Gijsberts en Willem Jacobs
04-07-1666RochusPleun Rokus
Neesie Dircken
18-07-1666ArijenLeendert Jans
Leentie Arijens
get. Pieter Jans, Johannes de Winter en Maijken Arijens
04-08-1666JohanWillem Jans
Neeltie Jans
get. Jan Jans van Strijen, Cornelis Jans Slooter en Crijntie Willems
07-11-1666ArijaentieArijen Pieters Craenendonck
Beatris Arijens
02-02-1667Adam
Eva
Jan Dircks
Aechie Claes
07-09-1667StevenJacob Machiels
Jannichie Jans
23-10-1667JanCornelis Jans
Mettie Cornelis
get. Jan Jans van Strijen en Maijken Cornelis
06-11-1667ArijenLeendert Jans
Lijntie Arijens
get. Arijen Hendricks, Pieter Eeuwitten en Maijken Arijens
09-12-1668Jacobus
Bastiaen
Jan Jurgie
Teuntie Chielen
get. Joba van Cruijskercken en Fijchie Willems
16-12-1668 JanBastiaen Willems
Leentie Jans
29-01-1668LeendertArijen Andries
Joosie Gerrits
get. Maeijken Simons
05-02-1668CornelisJan Hendricks Monster
Maijken Cornelis
09-06-1668MaijkenDirck Aerts
Neeltie Cornelis
get. Maijken Cornelis en Cornelis Aerts
20-01-1669AdriaenJacob Hendricks Monster
Maijken Andries
get. Joossie Gerrits, wed. van Arijen Andries
03-02-1669AeltieJacob Machiels
Jannettie Jans
get. Cornelis Arijens en Marichie Jans
10-02-1669LenaPieter Andriessen
Maijke Jans
get. Cornelis Jans
17-02-1669MariaPleun Roocken
Neesken Dircken
03-03-1669JacobJan Jacobs
Sijchie Jacobs
get. Ingettie Jacobs

Volgende


Copyright ©: 2004-2018 Piet en Willeke Molema-Smitshoek (Zoetermeer)
Laatste aanpassing: 15 september 2018.


home | e-mail | Genealogie Hoeksche Waard |