De oudste generaties
van het geslacht Joost Hanses

| Molema (Molenaar/Mollema) | Genealogie Groningen | Genealogie Drenthe |
| Wegwijzer Genealogie | Archieven in Nederland |
| home | e-mail |
Inleiding
Onderstaande fragmentgenealogie heeft betrekking op één van de geslachten Molema t.w. die van de webmaster Piet Molema.
Het betreft het geslacht van Joost Hanses waaruit een familie Molema stamt, maar ook een familie Molenaar.
Zie voor de familie Molenaar de stamreeks van Uilke Molenaar.

Zeer lange tijd is weinig tot geen aandacht aan deze genealogie besteed. Door nieuwe vondsten in www.allefriezen.nl waar o.m. een verwijzing naar Spaarnwoude in Noord-Holland werd vonden (waarmee we nog niets hadden gedaan) leidde een reactie op de stamreeks Molenaar, die eveneens naar Spaarnwoude verwees, tot het besluit hier de oudste generaties te publiceren in de hoop dat het nog meer reacties zal opleveren over de mogelijke afstamming.

Als u vragen en/of opmerkingen heeft dan wel aanvullende informatie stuur ons dan een e-mail.

Fragmentgenealogie
Generatie I

I Hans N.N. is overleden voor zaterdag 12 september 1648.
 Hans was gehuwd met Antie Hayes ook genaamd Antie Haijs. 
 Antie is overleden na zaterdag 12 september 1648.

 Op 12 september 1648 is de weduwe Antie Hayes lidmaat te Schoterland.

[Trijntje Haijes is mogelijk (zo lang het tegendeel niet is bewezen) 
een zuster van Antie Haijes. 
Dit zou kunnen omdat ook Joest Hansen ook een dochter Trijntje heeft.
Trijntje gaat in ondertrouw (kerk) op donderdag 24 december 1637 te Heerenveen (fr)
(3e proclamatie) met Rholijf Hansen.
Trijntje Haijes wonende te Heerenveen en Rholijf Hanssen wonende Meppel met 
attestatie naar Oudeschoot c.a.]

 Van Hans en Antie zijn drie kinderen bekend:

1 Aeltie Hanses is verdronken tussen maandag 1 juli en maandag 23 september 1658.

 Op 19 oktober 1655 ingekomen van Spaarndam in Schoterland Aeltie Hansis, zuster van Joost, 
 dochter van Antie Hays dr.

 Aeltie gaat in ondertrouw (kerk) op donderdag 26 augustus 1655 te Aengwirden met Douwe Rinsis. 
 Douwe, schipper, is verdronken tussen maandag 1 juli en maandag 23 september 1658.

 Douwe Rinsis, man van de zuster van Joost doet in Schoterland belijdenis op 13-12-1655.

 Op de Herenwal (Haskerland) in Heereveen woonde Rintie Rinties die op 3 januari 1630 
 te Heerenveen trouwde met Antie Pijbes (geboren te Huizum).
 Tussen 1 juli en 23 september 1658 verdronken in een grote storm op zee de schippers 
 Douwe Rinsis met zijn vrouw Aeltien)en Jurian Rinties, wiens vrouw Gerritie eerder 
 op 4 juli 1655 te Schoterland was overleden. 
 Douwe en Jurian voerden zeer waarschijnlijk op hetzelfde schip en waren mogelijk broers.

2 waarschijnlijk Pieke Hanses.

 Trouwregister Hervormde gemeente Heerenveen
 Datum: 29-10-1654 Soort akte: bevestiging huwelijk
 Bijzonderheden: de derde proclamatie op 27 februari 1653; 
 hij was laatstelijk woonachtig te Herenwal

 Bruidegom
 Pieke Hanses wonende te Haskerland, Bruid:Jetske Harkes wonende te Heerenveen

3 Joost Hanses is geboren rond 1630, zie II.
 
Generatie II

II Joost Hanses, zoon van Hans N.N. (I) en Antie Hayes, schipper en turfschipper, 
  is geboren rond 1630, is overleden na donderdag 15 februari 1680. 
  Joost werd minstens 50 jaar.

  Joost gaat in ondertrouw op donderdag 31 december 1654 te Heerenveen (fr) 
  (1e proclamatie en 2e proclamatie 7-1-1655), trouwt op donderdag 14 januari 1655 aldaar 
  op ongeveer 25-jarige leeftijd (1) met Reinske Hessels. 
  Reinske is overleden voor 1680.

  Trouwregister Hervormde gemeente Heerenveen, 1655
  DTB nr: 597, 1642 - 1673
  Vermelding: Bevestiging huwelijk van 14 januari 1655, Heerenveen
  Man: Joost Hanse, Herenwal (Haskerland)
  Vrouw: Reinsk Hessels, Heerenveen

 1 Hans Joesten is gedoopt op donderdag 23 september 1655 te Heerenveen (fr) , zie III.

 2 Trijntje Joesten is gedoopt op donderdag 8 april 1660 te Heerenveen (fr) , 
  is overleden voor juni 1699. 
  Trijntje werd hoogstens 39 jaar, 1 maand en 24 dagen.
  Trijntje trouwt op donderdag 7 mei 1682 te Sappemeer (gr) op 22-jarige leeftijd (1) met Jan Roelfs, 
  zoon van Roelf Jans. 
  Jan is afkomstig uit Sappemeer (gr), is overleden voor donderdag 31 oktober 1697.
  Trijntje trouwt op donderdag 31 oktober 1697 te Sappemeer (gr) op 37-jarige leeftijd (2) 
  met Oomke Hindricks.

 3 Hessel Joesten is gedoopt op donderdag 8 april 1660 te Heerenveen (fr), is overleden voor 1671.
  Hessel werd hoogstens 10 jaar, 8 maanden en 24 dagen.

 4 Antje Joesten is gedoopt op donderdag 12 oktober 1662 te Heerenveen (fr) .
  Antje trouwt op zondag 21 juni 1711 te Sappemeer (gr) op 48-jarige leeftijd met Remmer Remmers.
  Remmer is afkomstig uit Sappemeer (gr).

 5 Aeltjen Joesten is gedoopt op donderdag 24 februari 1667 te Sappemeer (gr) .
  Aeltjen trouwt op zondag 3 januari 1717 te Hoogezand (gr) op 49-jarige leeftijd met Gerrit Hendriks.

 6 Hessel Joesten is gedoopt op donderdag 19 maart 1671 te Sappemeer (gr) 
  Waarschijnlijk jong overleden.

  Joost gaat in ondertrouw (kerk) op donderdag 15 februari 1680 te Kolham (gr) op ongeveer 
  50-jarige leeftijd (2) met Annigje Willems ook genaamd Antie Willems van Blanken. 
  Annigje is afkomstig uit Blanken.
  Annigje was eerder gehuwd (1) met Claes Jacobs.
  Annigje was eerder gehuwd (2) met Hans Everts.
 
Generatie III

III Hans Joesten, zoon van Joost Hanses (II) en Reinske Hessels, molenaar, wonende te Sappemeer (gr),
  is gedoopt op donderdag 23 september 1655 te Heerenveen (fr), is overleden rond 1694 te 
  Hoogezand (gr) (?). 
  Hans werd ongeveer 39 jaar.

  Hans trouwt (kerk) op donderdag 12 augustus 1677 te Sappemeer (gr) op 21-jarige leeftijd 
  met Aeltjen Uilkes~Wilkes, dochter van Uilke Tjerks en Aukje Sipkes. 
  Aeltjen, wonende te Sappemeer (gr), is overleden in 1701 te Martenshoek (gr).

  Wonende Sappemeer (1677).

  Aeltjen was later gehuwd (2) met Roelof Peters.

  Van Hans en Aeltjen zijn acht kinderen bekend:

 1 Bouchien Hansen is gedoopt op donderdag 8 september 1678 te Sappemeer (gr).

 2 Uilke Hansen Molenaar is gedoopt op vrijdag 5 januari 1680 te Sappemeer (gr), zie IV-A.

 3 Renske Hansen is gedoopt op donderdag 10 september 1682 te Sappemeer (gr).
  Renske trouwt op vrijdag 22 januari 1706 te Weender (Dui) op 23-jarige leeftijd (1) met Harm Harberts. 
  Harm is geboren te Weender (du), is overleden na zondag 2 mei 1717.
  Renske trouwt na zondag 2 mei 1717 op minstens 34-jarige leeftijd (2) met Hinderck Jans Moij (Mooi).

 4 Joest Hansen (Joest Schoemaecker) is geboren te Martenshoek (gr), is gedoopt op dinsdag 28 maart 1684 
  te Hoogezand (gr), zie IV-B.

 5 Acke Hansen is gedoopt op donderdag 5 september 1686 te Hoogezand (gr).

 6 Jacobus Hansen Molema (Meulema) is gedoopt op donderdag 4 augustus 1689 te Hoogezand (gr).
 7 Sybrigjen Hansen is gedoopt op donderdag 4 september 1692 te Hoogezand (gr).

 8 Hans Hansen is gedoopt op donderdag 26 november 1693 te Hoogezand (gr).
 
Generatie IV

IV-A Uilke Hansen Molenaar, zoon van Hans Joesten (III) en Aeltjen Uilkes~Wilkes, is gedoopt 
   op vrijdag 5 januari 1680 te Sappemeer (gr), 
   is overleden op vrijdag 17 april 1716 te Weender (du), is begraven op vrijdag 24 april 1716 aldaar . 
   Uilke werd 36 jaar, 3 maanden en 12 dagen.

   Uilke Hansen wonende te Weender (1706).

   Uilke was gehuwd (1) met Martien Edzes. Martien is begraven te Weender (du).

   Van Uilke en Martien is een kind bekend:

 1 Talje Uilkes Molenaar.
  Talje was gehuwd met Stoffer Tonnis.

  Uilke trouwt op dinsdag 24 augustus 1706 te Weender (du) op 26-jarige leeftijd 
  (2) met de 22-jarige Willemijntje Alefs, dochter van Aeleff Garrelts en Ycke Klaassen. 
  Willemijntje is gedoopt op donderdag 13 april 1684 te Weender (du), 
  is overleden op donderdag 8 juni 1741 te Vlagtwedde (gr). 
  Willemijntje werd 57 jaar, 1 maand en 26 dagen.
  Willemijntje was later gehuwd (2) met Jannes Everwijns Baalmans.

  Van Uilke en Willemijntje zijn drie kinderen bekend:

 2 Hans Uilkes Molenaar, chirurgijn, is geboren op maandag 16 januari 1708 te Weender (du), 
  is overleden na 1762. 
  Hans werd minstens 54 jaar, 11 maanden en 15 dagen.
  Hans heeft een huwelijkscontract opgemaakt op vrijdag 29 juni 1742 te Bellingwolde, 
  trouwt (kerk) op zondag 1 juli 1742 aldaar 
  op 34-jarige leeftijd met de 17-jarige Eltie Lubbers, dochter van Lubbert Stoffers en Tibeta Muller. 
  Eltie is gedoopt op zondag 4 maart 1725 te Bellingwolde, is overleden na 1762. 
  Eltie werd minstens 37 jaar, 9 maanden en 27 dagen.

 3 Icke Uulckes is geboren op woensdag 2 april 1710 te Weender (du), is overleden op 
  vrijdag 15 april 1712 aldaar. Icke werd 2 jaar en 13 dagen.

 4 Ike Uulkes Molenaar is geboren op woensdag 10 mei 1713 te Weender (du), 
  is overleden na donderdag 26 oktober 1769. 
  Ike werd minstens 56 jaar, 5 maanden en 16 dagen.
  Ike heeft een huwelijkscontract opgemaakt op woensdag 13 mei 1744 te Oudeschans (gr), 
  trouwt op zondag 10 mei 1744 aldaar
  op 31-jarige leeftijd met de 35-jarige Roelof Remkes, zoon van Remko Roelfs en Jantje Hermans. 
  Roelof is afkomstig uit Bellingwolde, is gedoopt op zondag 4 november 1708 te Beerta (gr), 
  is overleden na vrijdag 12 januari 1776. 
  Roelof werd minstens 67 jaar, 2 maanden en 8 dagen.

Copyright ©: 1997-2016 Piet en Willeke Molema-Smitshoek
Laatste aanpassing: 16 februari 2016.


home | e-mail | De geslachten Molema |