archieven

Provinciale archiefinspectie
rijk
gemeente

streek
waterschap
bisdom

overige

Archieven in Zuid-Holland


| Genealogie Groningen | Genealogie Drenthe |
| Genealogie Hoeksche Waard | Genealogie Zeeland |
| Wegwijzer Genealogie |
| home | e-mail |

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle archieven in de provincie Zuid-Holland. Voor nadere toelichting en verwijzing naar de archieven in andere provincies zie de pagina Archieven in Nederland.

Geeft u aanvullingen en mutaties door per e-mail?


Provinciale archiefinspectie


Openbaarheid en toegankelijkheid van archieven en de provinciale archiefinspectie.

In principe zijn archieven van de overheid openbaar en kostenloos raadpleegbaar wanneer ze twintig jaar of ouder zijn. Voor sommige archiefstukken, zoals bevolkingsregisters en registers van de burgerlijke stand gelden langere termijnen. Ook is er voor andere archiefstukken die privacygevoelige informatie over nog levende personen bevatten verlenging van de termijn van de openbaarheid mogelijk tot maximaal 75 jaar na dato. Alle termijnen moeten gebaseerd zijn op de Archiefwet en mogen niet zomaar veranderd worden.

Wist u dat bij ALLE gemeenten en waterschappen deze regels gelden, ook wanneer ze niet bij een archiefdienst zijn aangesloten? U kunt dan terecht bij het gemeentehuis of waterschapskantoor.

Informatie en vragen over de openbaarheid, toegankelijkheid en andere zaken met betrekking tot archieven van gemeenten en waterschappen (en sommige archieven van kerken, zoals de doop- trouw- en begraafregisters), waar ze zich ook bevinden, kunt u verkrijgen bij de gemeenten en waterschappen zelf en bij de provinciale archiefinspecteur. Deze functionaris is in elke provincie benoemd en houdt namens GS toezicht op een goede zorg voor deze archieven, inclusief een goede openbaarheid voor het publiek. De provincies bevorderen ook dat alle gemeenten en waterschappen zich aansluiten bij een archiefdienst.

In de provincie Zuid-Holland is de inspecteur te vinden op het volgende adres:

Bezoekadres: Zuid-Hollandplein1, Den Haag
Postadres: Postbus 90602, 2509 LP Den Haag
tel: 070 - 4 41 64 87/ 4 41 64 88
fax: 070 - 4 41 78 48
email: kretzsc-@pzh.nl
of e-mail: spieker-@pzh.nl
Inspecteur: drs. L.P.E. Kretzschmar
Adj. inspecteur: R.U.O.S. Spiekerman

Vragen en opmerkingen over de openbaarheid van archieven bij de Rijksarchieven in de provinciehoofdsteden kunt u kwijt bij het rijksarchief zelf of bij de Gebruikersraad van dat rijksarchief, waarin altijd een genealoog zitting heeft.

(laatste wijziging: 8-7-2007)

Nationaal Archief


Geschiedenis van Zuid-Holland. Via de website www.geschiedenisvanzuidholland.nl. kan via de zoekfunctie kan met één druk  op de knop een groot aantal Zuid-Hollandse archieven doorzocht worden. Ook zijn er verhalen en afbeeldingen te vinden over een breed scala aan historische onderwerpen. Deze site is een initiatief van het Provinciaal Historisch Centrum (PHC)/Erfgoedhuis Zuid-Holland, het Nationaal Archief en de Kring van Zuid-Hollandse Archivarissen en heeft tot doel de Zuid-Hollandse geschiedenis en de bijbehorende archiefcollecties onder de aandacht te brengen van een breed publiek.

Nationaal archief
Gemeenten Nationaal archief en Provincie Zuid-Holland
Bezoekadres Prins Willem-Alexanderhof 20, 2595 BE 's-Gravenhage
Postadres Postbus 90520, 2509 LM 's-Gravenhage
Telefoon algemeen: 070 - 3 31 54 00
klanteninformatie: 070 - 3 31 54 44
Fax 070 - 3 31 54 99
e-mail info@nationaalarchief.nl
Openingstijden Maandag: gesloten
Dinsdag: 10.00-21.00 uur
Woensdag t/m vrijdag: 10.00-17.00 uur
Zaterdag en zondag: gesloten
Dienstverlening

Bereikbaarheid Het Nationaal Archief is gelegen naast het Centraal Station van Den Haag (via de zij-ingang van het station op perron 12).
Naast het Nationaal archief is een bovengrondse parkeergarage.
Catering
Laatste wijziging 1 juni 2020
Sluitingsdagen  
 


Gemeentearchieven


Barendrecht
Gemeentelijke herindelingen

 

Bezoekadres Binnenhof 1, 2991 AA Barendrecht.
Postadres Postbus 501, 2990 EA Barendrecht
Telefoon 01 80 - 69 83 98
Fax 01 80 - 69 83 99
e-mail gemeente@barendrecht.nl
Openingstijden Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 16.00 uur. Het archief kan alleen worden ingezien op afspraak. Er is een bezoekersregistratie (de gebruikersregels worden overhandigd). Hetgeen betekent dat een bezoeker zich moet kunnen legitimeren om toegang tot de archieven te krijgen.
Dienstverlening

De volgende archieven over Barendrecht bevinden zich in de depots van het Nationaal Archief:

 • Doop-, trouw- en begraafregisters van Barendrecht, 1606-1811
 • Gaarderarchieven van Barendrecht, 1695-1807.
 • Bijlagen burgerlijke stand Barendrecht, 1912-1932.
 • Bijlagen burgerlijke stand Oost-Barendrecht, 1818-1836.
 • Bijlagen burgerlijke stand West-Barendrecht, 1818-1836.
 • Weeskamer van Oost-Barendrecht, 1569-1852
 • Weeskamer van West-Barendrecht, 1569-1852
 • Notarieel archief Barendrecht, 1809-1915.

De archieven die zich bevinden in de archiefbewaarplaats van de gemeente Barendrecht:

Het secretarie-archief over de periode (1888) 1924-1988 (1991) is beschreven in een inventaris. Deze inventaris bevat de volgende gedeponeerde archieven: archieven van de vaste commissies van advies en bijstand (1912) 1924-1984, archief van het bedrijf Sociale Culturele gebouwen 1976-1984, archief van het grondbedrijf 1955-1988, archief van het bedrijf Sportaccommodaties 1979-1984, archief van het Waterleidingbedrijf (1888) 1924-1988 (1991), archief van de ambtenaar van de Burgerlijke stand (1919) 1924-1988, archief van het Landschapsschoon IJsselmonde 1945-1970 en archief van de Culturele Raad 1964-1973. Binnenkort wordt de inventaris officieel overhandigd. Hierdoor wordt deze overgedragen naar de archiefbewaarplaats en wordt openbaar (voor zover er geen beperkende bepalingen van kracht zijn).

 • De registers van geboorten, van huwelijken en echtscheidingen en van overlijden (archief ambtenaar burgerlijke stand) beginnen in 1812.
 • Het foto-archief begint ongeveer in 1906 bestaat uit 6000 foto's en 20 foto-albums.
 • Het gedeponeerd archief van het Landschapsschoon IJsselmonde, 1948-1970.
 • Het gedeponeerd archief van het Burgerlijk armbestuur, 1864-1968.
 • Het gedeponeerd archief van de Gezondheidscommissie,1902-1934.
 • Het archief van de voormalige veiling in Barendrecht 1919-1995.

  Van de Greenery heeft de gemeente het archief van de voormalige veiling (1908) 1919-1995 in Barendrecht in bruikleen. Dit archief is door een medewerker van de gemeente geïnventariseerd. Het hele archief is openbaar.
  Tevens bevat dit archief de volgende gedeponeerde archieven:
  - veiling Zwijndrecht, 1908-1975
  - veiling Noord Brabants Westhoek te Fijnaart, 1914-1995
  - veiling Zuid-Hollandse Eilanden te Rotterdam, 1926-1972
  - veiling Voorne en Omstreken te Vierpolders, 1954-1975
  - veiling Hoeksche Waard e.o. te Oud-Beijerland, 1955-1973
  - veiling Coöperatieve Tuinbouw
  - veiling Walcheren te Middelburg, 1978-1986
Alle archieven van Barendrecht komen in Rotterdam te liggen. Een deel daarvan is al in Rotterdam
Bereikbaarheid Met de auto:
Komend vanuit de Hoeksche Waard: Rijksweg A29, richting Rotterdam. Direct na de "Heinenoordtunnel" > afslag Barendrecht. Borden "Centrum" volgen. Eerste rotonde links (3e Barendrechtseweg) en daarna bij tweede stoplichten (kerk en theater) rechtsaf naar gemeentehuis. Na stoplichten direct eerste links. Gratis parkeergelegenheid op plein voor het gemeentehuis (behalve op vrijdag).
Komend vanuit Amsterdam/Den Haag/Utrecht: Rijksweg A16, richting Dordrecht. Na de "Van Brienenoordbrug" > richting "Europoort/Zierikzee" volgen. Afslag "Barendrecht/IJsselmonde". Borden "Centrum" volgen. Bij eerst rotonde links en daarna bij tweede stoplichten (kerk en theater) linksaf naar gemeentehuis. Na stoplichten direct eerste links. Gratis parkeergelegenheid op plein voor het gemeentehuis (behalve op vrijdag).
Komend vanuit Utrecht/Gorinchem/Dordrecht: Rijksweg A15, richting Rotterdam. Na afslag "Hendrik-Ido-Ambacht" > richting "Europoort/Zierikzee" volgen. Afslag "Barendrecht/IJsselmonde". Borden "Centrum" volgen. Bij eerste rotonde links en daarna bij tweede stoplichten (kerk en theater) linksaf naar gemeentehuis. Na stoplichten direct eerste links.
Met het openbaar vervoer:
Vanaf het NS-station Barendrecht Connexxion lijn 183 en 185 (Uitstappen halte postkantoor) Bij de uitgang van het station, linksaf de brug over. Het busstation ligt achter de fietsenstalling. Lopen vanaf het NS-Station naar het gemeentehuis kan ook. Het is ongeveer een kwartier lopen naar het gemeentehuis in het centrum van Barendrecht
Catering In de centrale hal van het gemeentehuis staat een kofiezetapparaat met muntautomaat voor koffie en thee.
Laatste wijziging 1 december 2007
   

Gemeentearchief Delft / collectie-website: http://collectie-delft.nl/
Plaatsen Gemeenten: Delft, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Midden-Delfland (Schipluiden en Maasland)
Bezoekadres Gantel 21, 2635 Den Hoorn
Postadres Postbus 78, 2600 ME Delft
Telefoon 015 - 2 60 23 41
e-mail archief@delft.nl
Openingstijden dinsdag t/m donderdag 9.00-17.00 uur
Dienstverlening collectie-website: http://collectie-delft.nl/
Op www.digitalestamboom.nl staat de digitale stamboom.
Site met ansichtkaarten van Delft
.
Bereikbaarheid Trein
Vanaf het NS-station Delft is het Stadsarchief per bus bereikbaar met lijn 37 richting Leyenburg, halte Hoefslagendreef.

Auto
Via de A4, afslag Den Haag-Zuid.
Parkeren is mogelijk bij het gebouw van het Stadsarchief.
Laatste wijziging 24 september 2017
Sommige zaken mogen gefotografeerd worden.

Den Haag
Gemeentelijke herindelingen

U vindt hier informatie over Den Haag, Loosduinen en Scheveningen.

Sinds mei 2014 is een deel van de archieven van de gemeente Leidschendam-Voorburg ondergebracht in de depots van het Haags Gemeentearchief.

Bezoekadres Spui 70, 2511 BT Den Haag
Postadres  
Telefoon 070 - 3 53 70 13
e-mail haagsgemeentearchief@denhaag.nl 
Openingstijden Studiezaal begane grond (leeszaal): ma. t/m vr. 9.00-16.00 uur
Studiezaal -1 (inzien originele documenten): di. t/m do. 9.00-16.00 uur
Dienstverlening
In het gemeentearchief kunnen bezoekers oude stukken inzien. Met name op het gebied van familieonderzoek kan het archief uitkomst bieden, doordat men er bevolkingsregisters, stukken van de burgerlijke stand en het oud-notarieel archief kan raadplegen.
Je moet je identificeren met je BSN (paspoort of rijbewijs).
Als je alleen maar microfiches wil bekijken, dan hoef je je niet meer te melden.
Je mag gewoon foto's maken vanaf de microfichelezers.

In de Digitale stamboom kunt u (online) raadplegen:
- de akten van de burgerlijke stand;
- bevolkingsregisters en
- repertoire notarieel archief.

Bereikbaarheid Het gemeentearchief is vanuit alle delen van de stad gemakkelijk met bus en tram bereikbaar.
Het Centraal Station ligt op loopafstand (10 minuten).
Parkeergarages: Spui, Amsterdamse Veerkade, Centraal Station, Plein
Catering Daarvoor kunt u terecht in de horecagelegenheden in de andere zijde van het atrium, buitenom bereikbaar via de Turfmarkt.
Laatste wijziging 30 augustus 2014
 

Dordrecht / DortenaZOEKer
Gemeenten

Regionaal Archief Dordrecht is tevens het archief voor een aantal regiogemeenten, te weten Alblasserdam, Binnenmaas, Cromstrijen, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Korendijk, Molenwaard (fusie per 1-1-2013 van de gemeenten Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland), (Oud-Beijerland), Papendrecht, Sliedrecht, Strijen en Zwijndrecht.


Bezoekadres Hof 6, 3311 XG Dordrecht
Postadres  
Telefoon 078 - 7 70 53 48 (dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 11.30 uur)
e-mail studiezaal@dordrecht.nl
Openingstijden Dinsdag t/m vrijdag 11.00 – 17.00 uur
Iedere eerste zaterdag van de maand 11.00-17.00 uur
Originele stukken dient u van tevoren aan te vragen doordat het archief een extern depot heeft.
Dienstverlening

Bereikbaarheid

Openbaar vervoer
Vanaf het NS station Dordrecht is het archief in een wandeling van een kwartier te bereiken. Loop vanaf station rechtdoor (stadszijde), bij mediamarkt linksaf tegenover Hema rechtsaf via plein, bij Klandermeulen resto straatje in (langs de school) het Hof in

Auto & Parkeren
Het archief bevindt zich op vijf minuten (350 meter) loopafstand van P1 Parking Drievriendenhof / Dordrecht centre op de Korte Kolfstraat 235. Deze parkeergarage is 7 dagen per week, 24 uur per dag geopend.De parkeergarages Veemarkt en Spuihaven bevinden zich op circa 10 minuten loopafstand van het archief.

Catering  
Laatste wijziging 24 mei 2020
Fotograferen met een eigen camera is alleen toegestaan indien de materiële toestand van de stukken dit toestaat. Er mag niet worden geflitst. Stukken uit de Beeldcollectie mogen alleen gefotografeerd worden wanneer er geen digitale afbeeldingen van bestaan. 

Regionaal Archief Gorinchem
Plaatsen Gorinchem en Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden en Lingewaard
Bezoekadres Stadhuisplein 1, Gorinchem
Postadres Postbus 108, 4200 AC Gorinchem
Telefoon 0183 - 65 94 40
Fax 0183 - 63 05 40
 
e-mail regionaalarchief@gorinchem.nl
Openingstijden Maandag t/m donderdag 8:30-16:30 uur
donderdag: 16:30-21:00 uur (m.u.v. juli en augustus)
vrijdag: 08:30-12:00 uur
Dienstverlening Stukken die bezoekers willen inzien tijdens de avondopenstelling (donderdag tussen 16:30 en 21:00) dienen op donderdag vóór 12 uur te worden aangevraagd.
Bereikbaarheid Op maandag is er markt in Gorinchem. Het vinden van een parkeerplaats is dan lastig.
Catering Er is een kleine ruimte waar bezoekers hun brood en andere etenswaar kunnen opeten en is er gratis koffie en thee.
 
Laatste wijziging 14 maart 2011
 

Hillegom
Plaatsen Hillegom
Bezoekadres Hoofdstraat 115, Hillegom
Gemeentewinkel, Burgerzaken.
 
Postadres Postbus 32, 2180 AA Hillegom
Telefoon Infobalie, 0252-537222
Fax  
e-mail info@hillegom.nl
Openingstijden maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur. Hiervoor dient u bij voorkeur vooraf een afspraak te maken met de gemeentelijk archivaris, omdat er voor de microfilms maar één leesapparaat aanwezig is.
Dienstverlening Voor het raadplegen van het Gemeentearchief kunt u van maandag tot en
met vrijdag terecht van 13.30 tot 16.30 uur. Dit gaat altijd volgens
afspraak. Een afspraak kunt u telefonisch maken, 0252- 537222.
Wij stellen het zeer op prijs als u van tevoren laat weten in welke
gegevens u bent geïntersseerd. Wij kunnen dan, voor zover mogelijk, de
gewenste dossiers e.d. alvast opzoeken".

Bij het Nationaal Archief in Den Haag:
Notariële Archieven Zuid-Holland 1906-1915 Standplaats Hillegom
Registers van Eigendomsovergang c.s. Hillegom, 1812-1819
Kamer van Arbeid te Hillegom, 1903-1912, 1918-1922
Burgerlijke Stand Hillegom Huwelijken, 1811-1842
Burgerlijke Stand Hillegom Geboorten, 1811-1842
Weeskamer te Hillegom
Rechterlijke Archieven in Zuid-Holland: Hillegom, 1518-1811
Burgerlijke Stand Hillegom Overlijden, 1811-1842
Rechterlijke Archieven in Zuid-Holland: Noordwijkerhout, Voorhout,
Hillegom en Lisse, 1590-1810
Burgerlijke Stand Hillegom Huwelijksaangiften en -afkondigingen
Burgerlijke Stand Hillegom Huwelijksbijlagen, 1811-1842
Burgerlijke Stand Hillegom Huwelijksafkondigingen
DTB-registers van Hillegom
Huisarchief Hillegom
Notariële Archieven Zuid-Holland 1896-1905 Standplaats Hillegom
Gaarders en Ontvangers der Gemene Middelen 1650-1806 Hillegom
Notariële Archieven Zuid-Holland na 1842 Standplaats Hillegom
 
Digitale camera's  
Bereikbaarheid  
Catering  
Laatste wijziging 28 december 2006
Sluitingsdagen  

Katwijk
Plaatsen Katwijk aan Zee, Katwijk aan den Rijn, Rijnsburg, Valkenburg
Bezoekadres Voorstraat 46, Katwijk
Postadres Postbus 589, 2220 AN Katwijk
Telefoon 071 - 406 23 83
Fax 071 - 406 23 55
e-mail info@katwijk.nl
Openingstijden Alleen op maandag vanaf 14:00. Alleen na afspraak (beperkte capaciteit).
Dienstverlening Heeft u interesse om u bij de Werkgroep Genealogie aan te sluiten kom dan eens op de maandagavond naar het Katwijks Museum. Wij zijn er dan van 19.30 tot 21.30 uur.
 
Bereikbaarheid  
Catering  
Laatste wijziging 24 mei 2020
 

Erfgoed Leiden en omstreken / Pilgrim Archives
Plaatsen Alphen aan  de Rijn, Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen en Zoeterwoude
Bezoekadres Boisotkade 2A, 2311 PZ Leiden
Postadres Postbus 16113, 2301 GC Leiden
Telefoon 071 - 5 16 53 55
e-mail info@erfgoedleiden.nl
Openingstijden Van maandag 15 september tot en met vrijdag 3 oktober zal de studiezaal van Erfgoed Leiden en Omstreken (Boisotkade 2a) gesloten zijn wegens verbouwingen in het archiefgebouw.

Openingstijden per 1-6-2014

maandag 13.00 - 17.00 uur
dinsdag 9.30-17.00 uur
woensdag gesloten
donderdag 9.30-17.00 uur
vrijdag 9.30-17.00 uur

Geadviseerd wordt altijd vooraf de website te raadplegen voor een actueel overzicht van bezoektijden en sluitingsdagen.
Dienstverlening De digitale stamboom Leiden met gegevens uit de burgerlijke stand.
Bereikbaarheid Vanaf station Leiden Centraal: 20 min. lopen, per treintaxi of per bus (43 richting Merenwijk tot halte Jan van Houtkade of 16, 31, 40, 42, 45, 46, 49, 170 of 189 richting centrum tot halte Korenvaarstraat). Vanaf station Leiden Lammenschans: ca. 15 min lopen.
Parkeren: Garenmarkt of parkeergarage 'Breestraat' (Korevaarstraat). Buiten de grachten kan degene die een kwartiertje wil lopen een gratis parkeerplaats vinden, het is overigens even ver lopen naar het station
Catering een koffiehoek is aanwezig, en er is voldoende horeca vlak om de hoek
Laatste wijziging 8 september 2014
Sluitingsdagen Gesloten op feestdagen, Goede Vrijdag, zaterdag voor Pasen, 30 april, 5 mei, Hemelvaartsdag, 3 oktober en na 16.00 uur op 5, 24 en 31 december

 

Leidschendam-Voorburg
Plaatsen Locatie Voorburg
Bezoekadres Herenstraat 42, Voorburg
Opmerking Het historische archief van de gemeen Leidschendam-Voorburg is verhuisd naar de gemeente Den Haag.
Het archief is daardoor niet meer te bezoeken aan de Herenstraat in Voorburg.

Het bouwarchief blijft wel gehuisvest in de gemeente Leidschendam-Voorburg. Daarvoor kunt u een afspraak maken via: www.lv.nl/bouwarchiefopvragen.


 
Laatste wijziging 24 mei 2020
   

Lisse
Plaatsen Lisse
Bezoekadres Heereweg 254, Lisse
Postadres Postbus 200, 2160 AE Lisse
Telefoon 0252 - 433 222
Fax 0252 - 433 240
e-mail izk@lisse.nl
Openingstijden maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur. Hiervoor dient u bij voorkeur vooraf een afspraak te maken met de gemeentelijk archivaris, omdat er voor de microfilms maar één leesapparaat aanwezig is.
Dienstverlening Er zijn microfilms op afd. IZK aanwezig van:
· Registers van geboorten 1811-1901 (openbaar na 100 jaar)
· Registers van huwelijken 1811-1926 (openbaar na 75 jaar)
· Registers van overlijden 1811-1951 (openbaar na 50 jaar)
· Bevolkingsregisters 1830-1920
· Ons Weekblad 1917 t/m heden (uitgezonderd de jaren 1934, 1935, 1936, 1943, 1944, 1945)
· De Lisser 1985 t/m heden
. RK St. Agathaparochie:
· Doopregisters 1687-1916
· Huwelijksregisters 1687-1863
· Overledenen 1687-1859
Voor het inzien van deze archiefstukken is vooraf toestemming van het kerkbestuur nodig. Tel. 0252-413330
Hervormde Gemeente Lisse:
· Doop- en trouwboeken 1663-1935
Voor het inzien van deze archiefstukken is vooraf toestemming van het kerkbestuur nodig. Tel. 0252-410378 .
Digitale camera's  
Bereikbaarheid Gelegenheid tot (gratis) parkeren is er tegenover het gemeentehuis, langs de Heereweg en op het parkeerterrein aan de Schoolstraat. Op sommige plaatsen heeft u een parkeerschijf nodig.
Catering  
Laatste wijziging 28 januari 2007
Sluitingsdagen  

Maassluis

Overgebracht naar Vlaardingen

Historisch archief Westland / Studiegroep Genealogie Westland
Plaatsen Op 1 januari 2004 zijn de gemeenten heringedeeld en zijn de gemeenten de Lier, 's-Gravenzande, Monster, Naaldwijk en Wateringen verder gegaan als de gemeente Westland. De gemeenten Maasland en Schipluiden zijn verder gegaan als de gemeente Midden-Delfland. In het archief zijn de gegevens te vinden van de volgende oorspronkelijke gemeenten:
 • De Lier (met Zouteveen)
 • 's-Gravenzande (met Zandambacht en Heenweg)
 • Maasland
 • Naaldwijk (met Honselersdijk, Maasdijk, Honderdland en Oranjepolder)
 • Monster (met Poeldijk, Monsterambacht, Ter Heijde en Polanen)
 • Schipluiden (met Hodenpijl, Dorp, Groeneveld, Hoog- en Woudharnas, Sint Maartensrecht en Zouteveen)
 • Wateringen (met Kwintsheul)
Bezoekadres Verdilaan 7, 2671 VW Naaldwijk
Postadres Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk
Telefoon 01 74 - 67 34 33
e-mail hawestland@gemeentewestland.nl
Openingstijden ma. 13.00-16.30 uur
di. t/m vr. 9.00-12.00 en 13.00-16.30
en elke tweede maandag van de maand 19.00-22.00 uur (stukken op vrijdag aanvragen).
Dienstverlening

Naast de archiefstukken van de gemeente Naaldwijk beschikt het Gemeentearchief Naaldwijk ook over kopiën van de doop-, trouw- en begraafboeken (DTB) en kopiën van de geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten (Burgelijke Stand) van alle overige Westlandse gemeenten en vervult op dat punt de functie van streekarchief. Zowel van de DTB als de Burgelijke Stand is een totaal-index in de studiezaal te raadplegen.
Op Genlias is de gehele burgerlijke stand te raadplegen van het Westland.

Bereikbaarheid Het gemeentehuis van Naaldwijk staat naast de bekende Zaandamse grootgrutter met een groot parkeerterrein. Een klein gedeelte is vrij parkeren (als je er vroeg bent lukt dat wel), de rest is met de bekende blauwe parkeerkaart (2 uur, er wordt gecontroleerd!).
Per openbaar vervoer is het vanaf alle kanten bereikbaar, want het gemeentehuis/AH ligt pal naast het busstation. Hier stoppen alle streekbussen.
Catering '
Laatste wijziging 16  maart 2018
 

Nieuwkoop
Plaatsen Nieuwkoop en Achttienhoven
Bezoekadres Achterweg 1, Nieuwkoop
Postadres Postbus 17, 2420 AA Nieuwkoop
Telefoon 01 72 - 52 11 00
Fax 01 72 - 57 48 02
e-mail  
Openingstijden op afspraak
Dienstverlening  
Bereikbaarheid  
Catering  
Laatste wijziging 11 januari
   

Noordwijk
Plaatsen  
Bezoekadres Gemeentehuis, Voorstraat 42, Noordwijk
Postadres Postbus 298, 2200 AG Noordwijk
Telefoon 071 - 3 66 00 00
Fax 071 - 3 61 96 84
e-mail  
Openingstijden  
Dienstverlening  
Bereikbaarheid  
Catering  
Laatste wijziging 16 oktober 1999
   

Oegstgeest
Plaatsen  
Bezoekadres Rhijngeesterstraatweg 13, Oegstgeest
Postadres Postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest
Telefoon 071 - 5 19 17 25
Fax 071 - 5 19 17 93
e-mail  
Openingstijden na afspraak
Dienstverlening  
Bereikbaarheid  
Catering  
Laatste wijziging 5 oktober 2000
   

Rijswijks Historisch Informatiecentrum (RHI) / Rijswijk
Plaatsen  
Bezoekadres Museum Rijswijk - Herenstraat 67, 2282 BR Rijswijk
Postadres Postbus 7000, 2280 KA Rijswijk
Telefoon 070 - 3 90 36 17
e-mail rhi@museumrijswijk.nl
Openingstijden di t/m do en op za van 11.00 - 17.00 uur.
Dienstverlening Het historisch centrum verzamelt informatie over de geschiedenis van Rijswijk en stelt deze ter beschikking aan geïnteresseerden. Omdat het Gemeentearchief Rijswijk fysiek is ondergebracht bij het Gemeentearchief Delft en daar wordt beheerd, zijn in het historisch centrum vooral digitale bestanden te raadplegen (bevolkingsregister, doop-, trouw- en begrafenisregisters, notariële archieven enz.). Daarnaast is er de bibliotheek waarin talloze publicaties betreffende Rijswijk die vanaf de 17de eeuw zijn uitgegeven, zijn ondergebracht.
Bereikbaarheid Zie http://www.museumrijswijk.nl/bezoekers01NED.html
Catering  
Laatste wijziging 20 mei 2013
   

Stadsarchief Rotterdam
Plaatsen gemeenten Rotterdam, Albrandswaard, Barendrecht, Lansingerland (Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk) en Ridderkerk.

Zie ook het Overzicht gemeenten, ambachten en heerlijkheden.
Bezoekadres Hofdijk 651, 3032 CG Rotterdam (nabij het Hofplein)
Postadres Postbus 71, 3000 AB Rotterdam
Telefoon 010-2 67 55 55
e-mail
Openingstijden maandag en dinsdag van 09.00-13.00 uur en van woensdag tot en met vrijdag van 09.00-17.00 uur. 
Dienstverlening  
Bereikbaarheid Lopen naar archief: van Centraal Station centrum zijde: 10 minuten

Indien slecht ter been: vanaf C.S.
tram 22 , halte Hofplein (fontein)
Lijn 7 tram, halte pompenburg , 4 minuten. totaal 7 min.
lijn 4 ri Molenlaan, halte: Heer Bokelweg  4 min reistijd.
Catering Er is een publiekskantine waar tegen betaling koffie/thee/chocolade of = frisdrank kan worden gebruikt. Broodjes kunnen besteld worden bij de informatiebalie.
De dranken en de soep zijn verkrijgbaar uit een automaat.
Laatste wijziging 27 september 2023
 
   

Schiedam
Plaatsen  
Bezoekadres Stadserf 1, 3112 DZ Schiedam
Postadres  
Telefoon 010 - 2 46 57 57
Fax 010 - 2 46 57 77
e-mail archief@schiedam.nl
Openingstijden maandag tot en met vrijdag van 9.00 - 17.00 uur.
Dienstverlening De notariële indices over de periode 1611-1649 en een proefversie van SchiedamGen zijn te vinden op de website (notariële indices en SchiedamGen).
Bereikbaarheid Het gemeentearchief kunt u vinden op de derde verdieping van het complex waar ook de gemeentelijke openbare bibliotheek, de stadswinkel en het Theater aan de Schie zijn gehuisvest.
Het archief is eenvoudig te bereiken met het openbaar vervoer: op 5 minuten loopafstand van NS-station Schiedam-Centraal (voormalige Schiedam-Rotterdam West). U steekt het Stationsplein over en loopt via de Singel zo naar het Stadserf.
Met de auto is het gemeentearchief te bereiken via A 20, afslag Schiedam (afrit 11), richting centrum. U bevindt zich vanaf de snelweg op de 's-Gravelandseweg. Deze gaat op het Overschieseplein over in de Broersvest. Op dat punt is aan de linkerzij-de het stadserf-complex te vinden. Betaalde parkeermogelijkheden zijn aanwezig.
Catering voor de lunch kun men aan de balie van het GA een briefje krijgen waarmee men in de bedrijfskantine tegen personeelsprijzen kan lunchen.
Laatste wijziging 30 oktober 2004
   

Vlaardingen
Plaatsen De archieven van de gemeente Maassluis tot circa 1935 zijn overgebracht naar het Vlaardingse Stadsarchief. I
Bezoekadres Plein Emaus 5, 3135 JN Vlaardingen (oude raadhuis Vlaardinger-Ambacht)
Postadres  
Telefoon 010 - 2 48 49 99
Fax 010 - 2 48 49 80
e-mail stadsarchief@vlaardingen.nl
Openingstijden
Dienstverlening Het Stadsarchief is op alle werkdagen van 8.00-17.00 uur telefonisch bereikbaar.
Bereikbaarheid Metro stopt vlakbij.
 
Catering
Laatste wijziging 1 juni 2020
   

Voorschoten
Plaatsen  
Bezoekadres Leidseweg 25, Voorschoten
Postadres Postbus 393, 2250 AJ Voorschoten
Telefoon 071 - 5 60 06 42
Fax  
e-mail gemeente@voorschoten.nl
Openingstijden Voor inlichtingen ten behoeve van genealogisch onderzoek dient u zich schriftelijk te wenden tot de afdeling Burgerzaken.
Dienstverlening Voor nadere inlichtingen kunt u terecht bij de stafafdeling Bestuursondersteuning, telefoon 071-5600642.
Bereikbaarheid NS-station Voorschoten, tien tot vijfien minuten lopen van het gemeentehuis. Van daar richting dorp (Wijngaardenlaan), op de Julianalaan linksaf.
Catering  
Laatste wijziging 26 juni 2005
Tarieven  

Wassenaar
Plaatsen  
Bezoekadres Raadhuis de Paauw, Raadhuislaan 22, 2242 CP Wassenaar
Postadres Postbus 499, 2240 AL Wassenaar
Telefoon 070 - 5 12 22 18
Fax 070 - 5 11 45 51
e-mail  
Openingstijden dinsdag, woensdag en donderdag 9.00 -12.30 uur (na afspraak)
Dienstverlening Op de site van Ton Bredero staat de index van de DTB-boeken en Burgerlijke stand van Wassenaar. Vanaf 1813 zijn alle DTB gegevens aanwezig op microfilm, van voor 1813 heeft men deels de DTB-boeken van de RK kerk St. Willibrordus, hieruit mogen geen kopieën gemaakt worden, alleen overgeschreven.
Er wordt goede en vriendelijke hulp geboden.
Bereikbaarheid Met de bus vanuit Den Haag CS of Leiden lijn 43 (Leiden/Den Haag) of 90 (Den Haag/Haarlem), uitstappen op de Lange Kerkdam of de van Oldebarneveldtweg. Met een mooie wandeling van ca. 5 à 10 minuten komt men op "Landgoed de Paauw", waar het oude gemeentehuis staat.
Catering gratis koffie wordt geregeld.
Laatste wijziging 8 mei 2004
Tarieven  

Zederik
Plaatsen Voormalige gemeenten Ameide, Hei- en Boeicop, Leerbroek, Lexmond, Meerkerk, Nieuwland enTienhoven
Bezoekadres  
Postadres Postbus 1, 4230 BA Meerkerk
Telefoon 01 83 - 35 65 00
Fax  
e-mail burgerlijkestand@zederik.nl
Openingstijden
Dienstverlening De aktes van de Burgerlijke Stand van de huidige gemeente Zederik staan online, inclusief de scans van de aktes.
Bereikbaarheid  
Catering  
Laatste wijziging 26 december 2005
Tarieven  

Zoetermeer contact en openingstijden > gemeentearchief
Plaatsen Zoeterneer en Zegwaart
Bezoekadres Stadhuisplein 1, 2711 EC Zoetermeer (Stadhuis)
Postadres Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer
Telefoon 079 - 3 46 85 77
Fax 079 - 3 46 84 98
e-mail gemeentearchief@zoetermeer.nl
Openingstijden maandag, dinsdag en donderdag van 9.00-16.00 uur (na afspraak).
Dienstverlening Bij het Historisch Genootschap Oud-Soetermeer (HGOS) zijn zeer veel bronbewerkingen van het archief te vinden die zijn gemaakt door de Genealogische Werkgroep Zoetermeer (GWZ).
De werkgroep is per mail bereikbaar op het adres gwz@oudsoetermeer.nl.

De database voor het zoeken naar personen in genoemde plaatsen is genaamd:
Alle Zoetermeerders.U kunt daarin zoeken in de Burgerlijke Stand, DTB, notariële akten vanaf 1677 en in overige bronnen vanaf 1369.

Bereikbaarheid Het gemeentehuis ligt in het Stadshart van Zoetermeer.
Als u per auto komt volg dan de borden wijk 11. In het Stadshart zijn diverse parkeergarages waar u de eerste paar uur gratis kunt parkeren.
Per trein vanaf Den Haag CS de RandstadRail naar Zoetermeer nemen en uitstappen bij station Stadhuis.
Per trein uit de richting Utrecht: uitstappen station Zoetermeer en daar overstappen op de sprinter.
Catering  
Laatste wijziging 13 augustus 2012
  De Genealogische Werkgroep Zoetermeer zoekt alle families uit van Zoetermeer en de oude gemeente Zegwaart.
I


Streekarchieven


Streekarchief Goeree-Overflakkee
Plaatsen Dirksland: Herkingen (sinds 1966), Melissant (sinds 1966), Onwaard (1857: bij Melissant), Roxenisse (1857: bij Melissant) en Sommelsdijk (deels sinds 1966) Goedereede: Havenhoofd, Oostdijk, Ouddorp (sinds 1966) en Stellendam (sinds 1966). Middelharnis: Battenoord, Nieuwe-Tonge (sinds 1966), Sommelsdijk (deels sinds 1966) , Stad aan 't Haringvliet (sinds 1966) Oost-Flakkee: Achthuizen, Den Bommel (sinds 1966), Kranendijk, Langstraat, Ooltgensplaat (sinds 1966), Oude-Tonge (sinds 1966) en Zuidzijde
Bezoekadres Dwarsweg 40, Middelharnis
Postadres Postbus 313, 3240 AH Middelharnis
Telefoon 01 87 - 48 81 55
Fax 01 87 - 48 81 99
e-mail info@streekarchiefgo.nl
Openingstijden maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 en van 13.00-16.30 uur.
Dienstverlening Deze archiefdienst beheert de archieven van de aangesloten gemeenten en haar voorgangers, de waterschaps- en polderarchieven, overgebrachte Rijksarchieven en tal van particuliere archieven. Het streekarchief is een gemeenschappelijke regeling tussen de vier eilandgemeenten en het waterschap Goeree-Overflakkee, thans deeluitmakend van het waterschap Hollandse Delta. Het archief is een onderdeel van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Goeree-Overflakkee (ISGO) en is gevestigd in een pand samen met het ISGO, het voormalige waterschapshuis te Middelharnis.
Bereikbaarheid  
Catering  
Laatste wijziging 5 januari 2006
   

Stichting Genealogisch Centrum Goeree-Overflakkee
Plaatsen West-Nieuwland, Oudeland, Goedereede, Ouddorp, Stellendam, Melissant, Sommelsdijk, Dirksland, Herkingen, Middelharnis, Kralingen, Stad aan 't Haringvliet, Battenoord, Nieuwe Tonge, Molendijk, Den Bommel, Oude Tonge, Kranendijk, Zuidzijde, Achthuizen, Ooltgensplaat, Langstraat
Bezoekadres  
Postadres  
Telefoon 01 87 - 60 19 04
Fax  
e-mail info@genealogieflakkee.nl
Openingstijden Het Genealogisch Centrum is opgehouden te bestaan. Op zaterdag 5 juli was er voor de laatste keer  gelegenheid zijn om de collecties daar te raadplegen. De stichting GCGO als zodanig zal blijven bestaan, de nieuwsbrief blijft ook verschijnen, maar de verzameling genealogieën, klappers op DTB-boeken en het familiedrukwerk verhuist na 15 juli naar het Streekarchief Goeree-Overflakkee te Middelharnis.
Vanaf begin september 2008 is alles daar weer in te zien. De donateurs zullen via de nieuwsbrief nader ingelicht worden over de veranderde situatie.

Voor adres van het streekarchief zie: www.streekarchiefgo.nl
Dienstverlening  
Bereikbaarheid  
Catering  
Laatste wijziging 4 juli 2009
Toegangsprijs  

Hoeksche Waard )
Plaatsen Heinenoord, Oud-Beijerland, Nieuw-Beijerland, Zuid-Beijerland, Piershil, Goudswaard, Nieuwendijk - Tiengemeten, Klaaswaal, Westmaas, Sint Anthonie Polder, Cillaarshoek, Maasdam, Mijnsheerenland, Puttershoek, 's-Gravendeel, Strijen, Strijensas, Numansdorp
Bezoekadres Hofweg 13, 3274 BK Heinenoord
Postadres  
Telefoon 01 86 - 60 15 35
Fax  
e-mail via contactformulier: genealogie en streekhistorie
Openingstijden (leeszaal) woensdag 9.00-13.00 uur
zaterdag 10.00-17.00 uur
Sinds enige tijd wordt de leeszaal (archief) vaker aan groepen verhuurd waardoor het voor kan komen dat er slechts een beperkte openingstijd is. Het is daarom verstandig om van tevoren telefonisch daarover inlichtingen in te winnen om teleurstellingen te voorkomen.
Dienstverlening  
Bereikbaarheid Per auto: komende vanuit de richting Rotterdam Zierikzee aanhouden. Na de Heinenoordtunnel de afslag Oud-Beijerland nemen. Daarna richting 's-Gravendeel en vervolgens afslag Heinenoord. In het dorp Heinenoord op de dijk de eerste afslag links. Aan het einde van de straat ziet u het museum aan uw linkerhand.
Er kan bij het museum gratis worden geparkeerd.
   
Laatste wijziging 29 augustus 2019
   

Streekarchief het eiland IJsselmonde
Plaatsen Het gehele eiland IJsselmonde
Bezoekadres De Herenwaard 23, 3078 AK Rotterdam
(in de voormalige trouwzaal deelgemeente IJsselmonde)
Postadres De Herenwaard 23, 3078 AK Rotterdam
Telefoon 010 - 892 93 10 (alleen tijdens openingstijden)
e-mail  
Openingstijden maandag t/m vrijdag van 9.00 - 15.00 uur.
Dienstverlening Het Streekarchief Eiland IJsselmonde is een vrijwilligersorganisatie, die zich ten doel stelt de geschiedenis van het eiland IJsselmonde in kaart te brengen. Van alle relevante stukken over het eiland IJsselmonde en de mensen die op het eiland geleefd hebben, worden de gegevens zoveel mogelijk vastgelegd. Hoewel het Streekarchief eigenlijk meer een historische databank of basisbestand genoemd kan worden, bezit het archief een grote schat aan gegevens, waaronder een groot aantal genealogiën en een rijk gevulde bibliotheek. Verder is er allerhande aanvullende informatie te vinden uit oud-rechterlijke en notariële archiefstukken. In onze gebruiksvriendelijke ´zoekmachine´ zijn de gegevens ingevoerd uit de akten van de Burgerlijke Stand van de voormalige en huidige gemeenten op het eiland IJsselmonde. Met regelmaat komen nieuwe brongegevens in de genoemde ´zoekmachine´ beschikbaar.
Bereikbaarheid De Herenwaard ligt in de wijk Groot-IJsselmonde en is per auto goed te bereiken. Er is voldoende betaalde parkeerruimte in de directe omgeving (parkeerplaatsen langs de weg, het parkeerdek van Winkelcentrum Keizerswaard en de parkeergarage) en vrije parkeerruimte op enige loopafstand.

Het gebouw is geheel toegankelijk voor mindervaliden, rolstoelen en scootmobielen. Op ongeveer vijfhonderd meter afstand is het tijdelijke bussstation aan de Groenix van Zoelenlaan en in de toekomst komt er een gecombineerd tram- en busstation vrijwel naast de deur.

Op donderdag is er op het voor de deur gelegen marktplein de wekelijkse versmarkt van IJsselmonde en winkelcentrum Keizerswaard bevindt zich vlakbij.

De tramhaltes van lijn 2 en 23 bevinden zich op enige loopafstand aan de Groene Tuin en aan de Groenix van Zoelenlaan stoppen buslijnen RET 70, 76,143, 144, 145, en 183, teven stoppen daar Arriva lijnen 90 en 91.
Catering Er wordt uitstekende koffie geschonken.
Laatste wijziging 2 juni 2014
Toegangsprijs Euro 2,00 per dag/keer. De donateurs die Euro 20,-- per jaar betalen, hebben vrij toegang. Zij ontvangen bovendien elk kwartaal onze Nieuwsbrief. (De bedragen zijn van 2014)

Streefkarchief Midden-Holland in Gouda
Plaatsen Het Streekarchief bewaart de archieven van de volgende gemeenten:
 • Gouda
 • Krimpen a/d IJssel
 • Krimpenerwaard (Ammerstol, Berkenwoude, Bergambacht, Gouderak, Haastrecht, Krimpen a/d Lek, Lekkerkerk, Ouderkerk a/d IJssel, Schoonhoven, Stolwijk, Vlist)
 • Waddinxveen (Broek c.a., Noord-Waddinxveen, Zuid-Waddinxveen)
 • Zuidplas (Moordrecht, Nieuwerkerk a/d IJssel, Zevenhuizen-Moerkapelle)
 • Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Midden-Holland.
Bezoekadres Klein Amerika 20, 2806 CA Gouda
(Chocoladefabriek, 1e verdieping)
Postadres  
Telefoon 01 82 - 52 18 21
e-mail info@samh.nl
Openingstijden Inzage archiefstukken / service achiefmedewerker:
Dinsdag: 10.00 - 20.00 uur (september tot en met juni)
Woensdag - vrijdag: 10.00 - 17.00 uur

Raadplegen microfiches / naslagwerken in de archiefkastenwand:
Dagelijks 10.00 – 20.00 uur
Dienstverlening Een bijzondere plaats in de bibliotheek van Streekarchief Midden-Holland wordt ingenomen door de Goudse stadslibrije, een schitterende collectie oude boeken, aangelegd sinds 1594.

Via Goudanet is het mogelijk te zoeken in de Openbare Bibliotheek Gouda, het Streekarchief Midden-Holland, Musea Gouda en de historische atlas voor Gouda en omstreken.
Bereikbaarheid  
Catering  
Laatste wijziging 17 februari 2015
Bijzonderheden  

Streekarchief Rijnlands Midden in Alphen aan den Rijn
Plaatsen

Het Streekarchief bewaart de archieven van:

 • Alphen aan den Rijn (Aarlanderveen, Alphen, Benthorn, Benthuizen, Boskoop, Hazerswoude, Hoogeveen in Rijnland, Koudekerk (aan den Rijn), Oudshoorn, Rijnwoude, Zwammerdam, Zuidwijk)
 • Nieuwkoop (Achttienhoven, Nieuwkoop en Noorden, Nieuwveen, Ter Aar, Vrijhoeven, Zevenhoven)
 • Kaag en Braassem (Alkemade, Hoogmade, Jacobswoude, Kalslagen, Leimuiden, Rijnsaterwoude, Vrije en Lage Boekhorst, Woubrugge)
Bezoekadres Burgemeester Visserpark 28, 2405 CR Alphen aan den Rijn
Postadres Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn
Telefoon 01 72 - 46 52 65
e-mail rijnlandsmidden@alphenaandenrijn.nl
Openingstijden Dinsdag, donderdag en vrijdag: 9.00-17.00 uur.
Tweede donderdagavond van de maand van 18.30-21.00 (september t/m mei).
Archiefstukken die zich in het Gouwedepot bevinden dienen van tevoren worden aangevraagd.
Dienstverlening  
Bereikbaarheid Openbaar vervoer
Het archief is op ca. 10 minuten lopen van het NS-station.

Auto
In de directe omgeving uitsluitend betaald parkeren
(bijv. parkeergarage Castellum, ca. 5 minuten lopen).
Catering  
Laatste wijziging 17 februari 2015
Bijzonderheden  

RHC "Rijnstreek en Lopikerwaard" in Woerden
Plaatsen Het RHC beheert de archieven van de huidige gemeenten:
 • Bodegraven
 • Lopik   (met: Benschop, Cabauw, Jaarsveld, Lopik, Polsbroek en Willige Langerak)
 • Montfoort   (met: Linschoten en Willeskop)
 • Oudewater   (met:  Hekendorp*,  Hoenkoop, Papekop* en Snelrewaard)
 • Woerden   (met: Barwoutswaarder, Harmelen, Kamerik, Rietveld en Zegveld)
 • IJsselstein

  en van

 • Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.
  Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden bestrijkt grofweg de zuidkant van de provincie Utrecht. Het is ontstaan uit fusie met de waterschappen Kromme Rijn, Leidse Rijn, Lopikerwaard en het Groot-Waterschap van Woerden.

*De voormalige gemeenten Hekendorp en Papekop vallen nu onder de gemeente Oudewater. Toch worden de archieven ervan onder de "Reeuwijkse archieven" gerekend. Eerder vielen Hekendorp en Papekop namelijk onder de gemeente Driebruggen. Bij opheffing van deze gemeente werd bepaald dat de gemeente Reeuwijk verantwoordelijk is voor de archieven van Driebruggen en de rechtsvoorgangers. Met ingang van 2011 is dat de nieuwe gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Bezoekadres De Bleek 2, Woerden
(zij-ingang Stadhuis).
Postadres Postbus 45, 3440 AA Woerden
Telefoon 03 48 - 42 88 46
e-mail rhc@woerden.nl
Openingstijden maandag t/m vrijdag 9.00-16.30 uur
(m.u.v. de maanden juni, juli en augustus) 19.00-21.30 uur
Dienstverlening  
Bereikbaarheid Vanaf de snelweg Utrecht-Den Haag (A12) neemt u de afslag Woerden/Linschoten en volgt u (bij de verkeerslichten rechtsaf) het bord Woerden. Rij rechtdoor tot aan de rotonde. U neemt deze rotonde driekwart richting ziekenhuis. Bij de volgende rotonde gaat u rechtdoor. De eerste kruising gaat u rechtsaf de Blekerijlaan in. Aan uw linkerhand ziet u het stadhuis liggen.
Met het openbaar vervoer:
Vanaf het station is het circa 10 minuten lopen. U verlaat het station aan de zuidzijde/achteruitgaan. U houdt rechts aan, richting parkeerplaats en loopt de Houttuinlaan op. Vervolg deze weg en ga aan het einde linksaf de Blekerijlaan op.
Catering  
Laatste wijziging 17 februari 2015
   

Genealogische Vereniging "de Stamboom"
Plaatsen Sliedrecht, Alblasserwaard en omgeving.
Bezoekadres Verenigingsverzamelgebouw van de gemeente, Industrieweg 13, 3361 HJ Sliedrecht
Postadres Overlaat 58, 3362 JE Sliedrecht
Telefoon 01 84 - 41 71 68
Fax  
e-mail info@destamboomsliedrecht.nl
Openingstijden dinsdagochten van 10.00 - 12.00 uur
woensdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur
donderdagavond van 19.00 tot 21.00 uur
elke eerste zaterdag van de maand 10.00 tot 16.00 uur
Voor hen die ver van Sliedrecht wonen is op afspraak een afwijkende tijd mogelijk. De afspraak is te maken met voorzitter K. Blokland,
tel 01 84 - 41 71 68
Dienstverlening Er is een Regionaal Archiefinformatiepunt (RAP) in de bibliotheek Hardinxveld geopend. De volgende informatie is er te vinden:
- Boeken en naslagwerken over Hardinxveld-Giessendam en de Alblasserwaard
- Inventarissen van archieven
- Catalogi van collecties
- Vakliteratuur
- Uitgaven van de Historische Vereniging en museum De Koperen Knop
- Titels over de vaderlandse geschiedenis
- Registers van de burgerlijke stand in digitale vorm
- Jaargangen van Het Kompas vanaf 1954 op de computer
- Verschillende historische websites gratis bekijken
- Informatie over particuliere archieven en collecties in de regio
Voor meer informatie: http://www.bibliotheek-hardinxveld.nl/ en
www.hv-hardinxveld-giessendam.nl
Bereikbaarheid Vanaf A15 afslag Sliedrecht west, richting centrum, Rotonde Stationsweg 1e rechts, *steeds rechtdoor langs Grote Kerk en Haven, daarna 1e rechts de Industrieweg in (bedrijventerrein Kerkerak), na ca. 25 meter rechts door de poort, ingang linkerzijde. vanaf afslag Sliedrecht oost, Rivierdijk, 1e rechts Thorbeckelaan, 3e rotonde 3/4 volgen (linksaf) herhalen vanaf*.
Komend met de bus uitstappen bij de Grote Kerk, lopend route volgen naar bedrijventerrein Kerkerak.
Catering Koffie en thee tegen vergoeding verkrijgbaar.
Laatste wijziging 11 maart 2007
   

Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk
Plaatsen  
Bezoekadres Oudeweg 3, Reeuwijk-Brug
Postadres Postbus 65, 2810 AB Reeuwijk
Telefoon 01 82 - 39 48 00
Fax  
e-mail info@streekmuseumreeuwijk.nl
Openingstijden Van zaterdag 5 april t/m 30 november 2008:
Elke zaterdag van 10 uur tot 17 uur, en zondag van 13 uur tot 17 uurVoor genealogen ook geopend op de eerste dinsdag van elke maand, van 19.30 uur tot 21.30 uur.
Belt even voor een afspraak: 0182 - 39 48 00 of 0172 - 61 52 86
Dienstverlening Het Streekmuseum bezit een collectie op het gebied van genealogie (bestaande uit circa 400 stamreeksen van Reeuwijkse families), rouwadvertenties, bidprentjes, een bibliotheek en een fotocollectie.
Tevens is er veel bronnenonderzoek gedaan naar de historie van de vroegere gemeenten Reeuwijk, Waarder, Driebruggen, Sluipwijk, Middelburg, Oukoop, Stein, etc.
Bereikbaarheid Vanaf rijksweg A12 (Utrecht - Den Haag / Rotterdam):
afslag Reeuwijk, borden richting Reeuwijk volgen, op de rotonde „De Oude Tol” linksaf.
De bus 178 van Connexxion ( Gouda - Bodegraven v.v.) komt vlakbij; uitstappen bij de halte "Oude Tol".
Catering  
Laatste wijziging 12 juli 2008
Toegangsprijs  

Voorne-Putten en Rozenburg
Gemeenten

Bernisse, Brielle, Hellevoetsluis, Rozenburg, Spijkenisse, Westvoorne en waterschap Hollandse Delta

Bezoekadres De Rik 22, 3232 LA Brielle
Postadres Postbus 79, 3230 AB Brielle
Telefoon 01 81 - 41 80 43
Fax 01 81 - 41 29 79
e-mail info@streekarchiefvpr.nl
Openingstijden dinsdag t/m vrijdag 9.00-16.00 uur
Voor afspraken buiten deze tijden kunt u contact opnemen met het Streekarchief.
Dienstverlening
De archiefmedewerkers zijn erg vriendelijk en ter zake kundig. Alle gegevens die geindiceerd zijn staat op kaartjes - en dagelijks zijn nog 'professionele vrijwilligers' aan het indiceren
Bereikbaarheid Augustus 2014: De toegang naar het Streekarchief is (tijdelijk?) verplaatst naar de achteringang aan de Gaffelaar. Aan de kant van De Rik wordt het terrein helemaal veranderd ivm de nieuwe Maarlandschool.
Dat wordt dus omrijden voor veel mensen. De gemeente is van plan borden met aanwijzingen te plaatsen, maar wanneer?

Er is goede en ruime parkeergelegenheid.
De bus stopt op loopafstand van het Streekarchief

Catering E er wordt op het archief koffie, thee en chocolademelk geserveerd.
Laatste wijziging 20 augustus 2014
 


Waterschappen


Hoogheemraadschap van Delfland
  Afdeling Oud-Archief en Bibliotheek
Bezoekadres Brassersplein 2, Delft (tot medio 2017)
Postadres Postbus 3061, 2601 DB Delft
Telefoon 015 - 2 60 81 08
e-mail loket@hhdelfland.nl
Openingstijden ‘Na afspraak kunnen archieven met een medewerker van het hoogheemraadschap ingezien worden op het stadsarchief Rotterdam’.
Dienstverlening ‘De afdeling Oud-Archief en Bibliotheek beheert 141 archieven, daterend van 1319 t/m 1989. Dit zijn niet alleen de archieven die door Delfland zelf gevormd zijn, maar ook ruim honderd archieven van voormalige polderbesturen binnen Delfland.
De archiefinventarissen zijn doorzoekbaar op www.archieven.nl en op www.hhdelfland.nl. Op deze internetsites zijn tevens afbeeldingen van charters en oude kaarten te vinden en beschrijvingen van vergunningen. Behalve bestuurlijke en waterstaatkundige zaken bevatten de archieven ook interessante informatie voor genealogen. In registers, procesdossiers, vergunningen etc. zijn personen terug te vinden die op de een of andere manier in aanraking kwamen met waterstaatsfunctionarissen, bijvoorbeeld als belastingplichtige, onderhoudsplichtige, landeigenaar, pachter, functionaris, partij in een rechtszaak of bekeurde. Veel oude registers zijn getranscribeerd, zodat de inhoud ook toegankelijk is voor degenen die de oude schijfwijze niet machtig zijn.
Bereikbaarheid  
Catering  
Laatste wijziging 22 augustus 2016
   

Hoogheemraadschap van Rijnland
Plaatsen Tevens waterschappen Groot-Haarlemmermeer, De Oude Rijnstromen, Wilck en Wiericke
Bezoekadres Archimedesweg 1, 2333 CM Leiden
Postadres Postbus 156, 2300 AD Leiden
Telefoon 071 - 3 06 30 71
Fax 071 - 5 12 39 16
e-mail archief@rijnland.net
Openingstijden De studiezaal is geopend van woensdag tot en met
vrijdag, van 9.00 - 16.30 uur. De studiezaal is gesloten op 5 mei, de
vrijdag na Hemelvaart en op 3 oktober (de dag van Leiden ontzet, 1574).
Dienstverlening Van oudsher heeft Rijnland het belang ingezien van een
goede archiefzorg. Al in 1578 liet Rijnland een aparte
archiefbewaarplaats bouwen, waardoor de verschillende archieven goed
bewaard zijn gebleven. De oudste stukken dateren uit de 13de en 14de
eeuw. Na 1400 neemt het aantal andersoortige stukken sterk toe.
Inmiddels beslaan de verschillende archieven zo'n 1.500 strekkende
meter. Sinds 1932 bood Rijnland de in zijn gebied gelegen polders de
mogelijkheid om hun archieven in bewaring te geven. Daar is tot aan de
reorganisatie van de waterschappen in 1978 ruimschoots gebruik van
gemaakt. Deze traditie is voortgezet door de rechtsopvolgers, de sinds
1979 binnen het hoogheemraadschap van Rijnland gelegen waterschappen.
Bereikbaarheid Met het openbaar vervoer

Vanaf het centraal station loopt u in 15 minuten naar het Rijnlandshuis.
U loopt langs het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en
Naturalis. Hier het kruispunt oversteken, langs de Hogeschool Leiden de
Zernikedreef op, de eerste straat links en dan rechts met de bocht mee.
Het laatste gebouw aan uw linkerhand is het pand van Rijnland.
U kunt vanaf het centraal station de bus nemen. De bussen die vlak bij
de Archimedesweg komen zijn bus 43.

Met de auto:
Komend vanaf de A44 neemt u de afslag Leiden centrum en volgt de N206. U
bevindt zich nu op de Plesmanlaan. Na ongeveer een kilometer (derde
verkeerslichten vanaf A44) gaat u links, afslag Bio Sciencepark.
Vervolgens gaat u meteen naar rechts. Ons kantoor is het eerste gebouw
aan uw rechterhand: Archimedesweg 1.

Komend vanaf de A4/E19 neemt u de afslag Zoeterwoude/Leiden centrum. U
volgt de N206 en komt via de Europaweg, de Churchillaan en de doctor
Lelylaan op de Plesmanlaan.

Komend vanuit de richting Alphen a/d Rijn, via de N11, volgt u na de
N11, de A4/E19. U volgt nu de N206 richting de Plesmanlaan.
 

Catering Koffie en thee wordt geserveerd ca. 10,00 en 14.00
Lunchen kan in het bedrijfsrestaurant van 11.45 tot 13.30
Laatste wijziging 20 juni 2007
   

Hoogheemraadschap van Schieland
Plaatsen  
Bezoekadres Gemeenlandshuis, Maasboulevard 123, Rotterdam
Postadres Postbus 4059, 3006 AB Rotterdam
Telefoon 010 - 4 53 72 00
Fax 010 - 4 13 06 94
e-mail schieland@ipr.nl
Openingstijden Uitsluitend op afspraak
Dienstverlening  
Bereikbaarheid  
Catering  
Laatste wijziging  
   

Waterschap Hollandse Delta
Plaatsen Samengaan van waterschappen De Brielse Dijkring, Goeree-Overflakkee, De Groote Waard en IJsselmonde en een deel van Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden.
Bezoekadres Joh. de Wittstraat 40, Dordrecht
Postadres Postbus 469 3300 AL Dordrecht
Telefoon 078 - 6 39 71 00
Fax  
e-mail 2005005@wshd.nl
Openingstijden  
Dienstverlening  
Bereikbaarheid  
Catering  
Laatste wijziging 14 januari 2005
   

   


Bisdom


Bisdom Rotterdam
Plaatsen  
Bezoekadres Koningin Emmaplein 3, 3016 AA Rotterdam
Postadres  
Telefoon 010 - 4 36 28 88
Fax 010 - 4 36 71 90
e-mail bisdom.rotterdam@kerknet.nl
Openingstijden maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur (na afspraak)
Dienstverlening  
Bereikbaarheid  
Catering  
Laatste wijziging 21 oktober 2001
   Overige archieven


Alblasserwaardse archieven

Historische Kring Nieuwpoort
Plaatsen  
Bezoekadres Hoogstraat 53, 2965 AK Nieuwpoort.
Postadres Hoogstraat 53, 2965 AK Nieuwpoort
Telefoon  
Fax  
e-mail Via contactformulier
Openingstijden iedere donderdag van 10.00 - 16.00 of op afspraak op zaterdag.
Dienstverlening

Deze in 1980 opgerichte vereniging houdt zich bezig met:
- Het bestuderen en vastleggen van de geschiedenis van de gemeente Liesveld.
- Uitgeven van bundels geschiedkundige verhalen onder de titel De Stede Nieupoort , of boeken over een specifiek historisch onderwerp.
- Verzamelen oude historische voorwerpen, die verloren dreigen te gaan en deze tentoonstellen in de oudheidkamer.
- Werkgroep genealogie "Genea-Liesveld".
Verzamelen en documenteren van:familieberichten, geboorte- huwelijks- en rouwkaarten, krantenknipsels van gebeurtenissen uit Liesveld.
Verzamelen en documenteren van: oude foto's, prentbriefkaarten en prenten van Liesveld, maar ook familiefoto's. (gekopieerd of gescand) Aanleggen en onderhouden van een bibliotheek.

Bereikbaarheid Per openbaar vervoer te bereiken vanuit Utrecht en Rotterdam met lijn 154
Catering  
Laatste wijziging 12 juli 2008
  De toegang is gratis.

Historische Vereniging "Sliedrecht"
Plaatsen  
Bezoekadres Kerkbuurt 243, Sliedrecht
Postadres  
Telefoon  
Fax  
e-mail info@historie-sliedrecht.nl 
Openingstijden woensdag 13.30 - 163- uur
Dienstverlening

Stamboomonderzoek doen, fotocollectie Ter Laak inkijken, de jaargangen 194-2003 van Het Kompas inzien, de foto's van Sliedrecht via het Internet bekijken.

Bereikbaarheid  
Catering  
Laatste wijziging 12 juli 2008

Historische vereniging Barendrecht
Plaatsen  
Bezoekadres Verenigingsgebouw D'Ouwe School, Dorpsstraat 150a, 2992 BE Barendrecht
(achter de Dorpskerk, naast de watertoren).
Postadres  
Telefoon 0180 - 61 81 42 (alleen op dinsdag 10.00-15.00 uur)
Fax  
e-mail info@historischbarendrecht.nl
Openingstijden Werkgroep Archieven en genealogie: eerste zaterdag van de maand 10.00-13.00 uur.
Algemeen: dinsdag 11.00-15.00 uur (op afspraak voor de genealogie).
Museum: zaterdag 14.00-16.00 uur (juli en augustus gesloten). 
Dienstverlening

Zie http://www.historischbarendrecht.nl/archieven.html
Op de website staan diverse doorzoekbare bronnen waaronder de DTB van Barendrecht
http://www.historischbarendrecht.nl/humogen/ .

Bereikbaarheid  
Catering  
Laatste wijziging 23 maart 2014

Historische en Genealogische Vereniging Scheveningen (HGVS)
Plaatsen Doelstelling: De Historische en Genealogische Vereniging Scheveningen is een vereniging die zich ten doel stelt het stimuleren, begeleiden en bundelen van activiteiten van hen die zich bezighouden, respectievelijk willen bezighouden, met de bestudering van de geschiedenis van Scheveningen, met nadruk op de geschiedenis van Scheveningse families.
Bezoekadres Muzee Scheveningen
Neptunusstraat 90-92, 2586 GT  Scheveningen
Postadres  
Telefoon  
Fax  
e-mail
Openingstijden Elke zaterdag van 13.00-16.00 uur is het centrum van de vereniging geopend. Er is dan een verenigingslid aanwezig voor het verstrekken van inlichtingen.
Moet men een lange reis maken, dan verdient het aanbeveling vooraf een afspraak te maken. Zie daarvoor de website van de vereniging.

Muzee Scheveningen is geopend van dinsdag t/m zaterdag (van 1 april tot 1 oktober ook op maandag) van 10.00-17.00 uur.
Zondag van 12-00 tot 17.00 uur
Speciale tijden tijdens feestdagen (zie website)

Dienstverlening

* Een aanzienlijke bibliotheek; hierin bevinden zich o.a.:
- Genealogieën van verschillende Scheveningse families.
- Kopieën van Scheveningse huwelijksakten van 1811-1830
- Transcripties van bronnen, zoals quohieren van de 10e penning 1543, 1553, 1556, 1561 e.a.
- Literatuur over de geschiedenis van Scheveningen in het algemeen
- De bevolking van Scheveningen 1680-1811 gezinsgewijs gedrukt
- Eigen uitgaven van de vereniging

* Een collectie dossier m.b.t. Scheveningse familienamen als Jol, Pronk, Toet en Van der Zwan en over historische gebeurtenissen.
* Een grote collectie familieadvertenties.
* Een fotocollectie van voormalige Scheveningse ingezetenen.
* Op de pc zijn diverse databases doorzoekbaar o.a. een Kroniek met historische feiten, de adresboeken van Scheveningen 1901-1910 en een overzicht van de SCH-nummers van Scheveningse schepen.
* De zgn. collectie Knoester waarin DTB-boeken, notariële akten en andere belangrijke gegevens van Scheveningse ingezetenen.
NB: Deze collectie Knoester is ALLEEN VOOR LEDEN TER INZAGE.

Bereikbaarheid Auto:
Er bestaat de mogelijkheid tot parkeren vlak bij het museum maar dat kan enkel voor de duur van 1 uur (parkeermeter). Langer (betaald) parkeren kunt u in de parkeergarage aan de Nieuwe Parklaan 248 (direct naast het Circustheater).

Openbaar vervoer:
* Tram 9 en bus 21, halte Stevinstraat. Stevinstraat uitlopen tot u bij de Neptunusstraat bent.
* Tram 1 en bus 22, halte Scheveningse Slag. Rotterdamsestraat inlopen en vervolgens de Renbaanstraat uitlopen. Aan het einde linksaf tot u bij het museum bent.
* Bus 22 of 23, halte Gentsestraat. Stevinstraat uitlopen (de huisnummers worden lager) tot u bij de Neptunusstraat bent. Aan de linkerkant ziet u het museum.
Catering  
Laatste wijziging 13 augustus 2012
   

Hollandse Vereniging voor Genealogie "Ons Voorgeslacht" en
Hollandse Genealogische Databank (HoGenDa)
  Bibliotheek en verenigingscentrum (alleen toegankelijk voor leden)
Bezoekadres

Radex Innovation Centre
Rotterdamseweg 183c
2629 HD Delft

Postadres Postbus 404, 3000 AK Rotterdam
Telefoon ALLEEN tijdens openingstijden 06 - 37 26 71 11.
Openingstijden Iedere tweede zaterdag van de maand van 11.30-15.30 uur

Naast genoemde openingstijden wordt op proef de opening van het verenigingscentrum uitgebreid met een openstelling ‘op verzoek’. Dit vooral om buitenlandse leden en leden die op grote afstand wonen, de gelegenheid te geven om tijdens hun vakantie of verblijf in de omgeving van Delft, de mogelijkheid te bieden om een bezoek te brengen aan het verenigingscentrum.
Zie verder de website onder Bibliotheek.

Dienstverlening Zie de website onder Bibliotheek
Veel genealogische gegevens zijn te vinden in de database van de vereniging genaamd:
Hollandse Genealogische Databank (HoGenDa)
Bereikbaarheid Per auto
Er zijn 90 eigen (gratis) parkeerplaatsen aanwezig.
Vanaf de A13, afslag Delft-Zuid (TU), is de bereikbaarheid heel eenvoudig. Zie verder: http://www.onsvoorgeslacht.nl/bibliotheek/bibliotheek-algemeen/

Per trein
Per trein is het verenigingscentrum het best te bereiken via station Delft-Zuid. Vanaf dit station gaat u de trap op en boven aangekomen linksaf het Kruithuispad af. Na 300 meter kruist dit pad het Rijn-Schiekanaal en gaat u vervolgens naar beneden. U bevindt zich nu op de Rotterdamseweg en loopt die af richting Rotterdam. Na iets meer dan 1 kilometer ziet u dan aan uw linkerhand het Radex-gebouw.


Catering  
Laatste wijziging 29 augustus 2019
   


Copyright ©: 1997-2018 Piet en Willeke Molema-Smitshoek (Zoetermeer)
Laatste aanpassing: 27 september 2023


home | e-mail | Archieven in Nederland |