Hijken
Gewapende burgermacht 1798

| Gewapende burgermacht 1798 |
| Genealogie Drenthe |
| Wegwijzer Genealogie | Archieven in Nederland |
| home | e-mail |

Inleiding

"In tijden van politieke spanning ging het gewestelijk bestuur van Drenthe er verschillende keren toe over om voorbereidingen te treffen 'dat alle d'íngesetenen deser landtschap op het geweer werden gestelt ende goede wachten gehouden'.
Met zette als het ware een burgerwacht op. Dat was het geval ten tijden van de oorlogsdreiging in 1665, 1672 en 1689.

Na de omwenteling van 1795 [de Bataafse Republiek 1795-1801] werd het nodig geacht een gewapende burgermacht in het leven te roepen. Deze burgermacht had tot taak 'het doen eerbiedingen der wetten, het beveiligen van personen en eigendommen, het tegengaan van oproer en geweld en het beschermen van de vrijheid en onafhankelijkheid van het vaderland', aldus het reglement. Alle manspersonen tussen 18 en 45 jaar werden verplicht, wanneer nodig, de wapenen op te vatten. Deze - naar het schijnt overgeorganiseerde - burgerbewapening verdween in 1801 al weer van het toneel. ...
In 1797 werden de plaatselijke besturen verplicht lijsten aan te leggen van degenen die in aanmerking kwamen voor de gewapende burgermacht."
(Bron: Drenten gezocht. Gids voor stamboomonderzoek in Drenthe door Redmer Alma en Paul Brood, 1998.)

Gewapende burgermacht Hijken 1798

De registratielijst is een lijst met huizen met de bewoners (inclusief knechten), de burgerlijke staat, de leeftijden en het aantal kinderen dat men heeft.

In deze lijst worden 44 huizen en 90 personen vermeld en totaal 70 kinderen.

De oudste personen, die worden vermeld zijn 87 en 83 jaar.

Onder "Quaiteit Affaire, Beroep, Ambacht, Bedieninge" worden naast de (32) familierelaties als zoon (26x), schoonzoon (1x), stiefzoon (1x), broer (1x), zwager (2x) en moeder (1x) vermeld:

 • 24 boeren
 • 1 keuterboer
 • 20 keuters
 • 5 knechten
 • 1 boerin
 • 3 snijders (kleermaker)
 • 1 timmermannen
 • 1 mulder (molenaar)
 • 2 arm
 • kostganger
 • 1 "slegt persoon"

Verder wordt vermeld:

 • 47 getrouwd
 • 28 ongetrouwd
 • 9 weduwnaars
 • 5 weduwen (waarvan 1 is doorgehaald)
 • 1 geen vermelding (die is 18 jr.).

Er zijn in Hijken 3 gewapende burgers, te weten één capitein en 2 schutters.

Afwezig

Onderaan de registratielijst (scannummer 113) wordt nog het volgende vermeld.

"PS nog Apsent eenige scheepers" (= schaapherders).

Van Hijken zijn dat:

 • Albert Arents en
 • Jan Koehof.

Aantal ingezeten van Hijken in 1798

Op basis van het bovenstaande kan worden vastgesteld dat er in 1798 in Hijken 207 personen woonden.
Er worden nl. 90 personen vermeld, waarvan 47 getrouwd zijn en er zijn 70 kinderen. Dat is totaal 207.
Dat houdt in dat de gezinnen of de bewoning per huis gemiddeld uit 4,7 personen bestond. Daarbij ga ik er dan vanuit dat de kinderen nog thuis woonden en de knechten e.d. ook bij de boeren verbleven.

Registratielyst des Carspels Beijlen, Hijken 1798

Bron: OSA, toegangsnummer 0001, inv. nr. 1383.30.
URL: www.archieven.nl (De scans van het register van Hijken begint bij scannr. 106 met huisnummer 240. Beijlen begint op nr. 87.)
 

        Ouder- Quaiteit Affaire, Beroep, Gehuwd of ongehuwd Gewapende
  Voor en toenaam   dom Ambacht, Bedieninge en hoeveel kinderen burgers
240 Jan   Popping 57 boer getr.      
  Jan Jans   18 zoon        
  Roelof   Popping 51 boer ongetr.      
241 Albert Jans   54 boer getr.      
  Jan Alberts   26 zoon getr. 1 kint  
242 Roelof Wessels   69 boer getr. 1 kint  
  Wijger Jakobs   56 schoonzoon wedn.      
243 Roelof Roelofs   66 mulder wedn.      
  Harm Roelofs   37 zoon getr. 4 kind:  
244 Albert   Woering 56 boer getr. 1 kint  
  Hendrik Alberts   23 zoon ongetr.      
  Jan Albert   18 zoon ongetr.      
245 Jan Hendriks   83 boer ongetr.      
  Frederik Jakobs   22 zoon ongetr.      
  Albert Remmelts   35 zwager getr. 1 kint  
  Lutgertijn Coers 51 moeder van bovengem. weduwe      
246 Jans Peeters   57 keuter getr. 5 kind.  
247 Hendrik   Beening 45 keuter wedn. 1 kint  
248 Jan Hendriks   37 keuter getr.      
  Jan  Hendriks   43 keuter getr. 2 kind.  
  Roelof  Geerts   60 snijder wedn.      
249 Hanne    Sloot 70 keuter getr.      
250 Jan Harms   40 keuter getr.      
251 Jan Geerts   49 keuter getr. 2 kind.  
  Harm Jans   22 zoon ongetr.      
252 Mans Jans   40 keuter getr. 2 kind.  
253 Roelof  Coers   60 boer getr.      
  Jacob Roelofs   32 zoon getr. 1 kint  
  Jan Roelofs   25 zoon ongetr.      
  Albert Roelofs   18 zoon ongetr.      
254 Jan   Bloembarg 47 boer getr. 2 kind.  
  Roelof  Blamb:   87 kostgang[er] wedn.      
255 Gerrijt Freeks   56 boer wedn.      
  Jacob  Albert   27 zoon ongetr.      
  Geert Alberts   21 zoon ongetr.      
  Jan Alberts   18 zoon ongetr.      
256 Geert   Caterberg 28 keuter getr. 1 kint  
257 Coert Geerts   52 timmerman getr. 3 kind.  
  Peeter Coers   16 zoon ongetr.      
258 Jan   Wubbeling 44 boer getr. 2 kind.  
  Jan Harms   18 knegt ongetr.      
259 Albert   Assen 50 boer getr.      
260 Albert Alberts   45 keuterboer getr.      
261 Luicas   Schuiring 60 boer wedn.      
  Remmelt Luicas   27 zoon getr. 1 kint  
  Jan Alberts   21 knegt ongetr.      
262 Jan   Tingen 37 boer ongetr.      
  Tijm Dercks   42 zwager getr. 2 kind.  
263 Albert Arents   35 keuter ongetr.      
  Jan Arents   28 snijder getr.      
264 Peeter Lefferts   47 boer getr. 2 kind.  
  Albert Jans   18 stiefzoon ongetr.      
  Roelof Lefferts   45 slegt persoon      
265 Beerent Jans   40 boer getr. 3 kind.  
  Derck Beerent   37 boer ongetr.      
266 Hendrik Jacobs   48 boer getr.      
  Albert Jacobs   43 broer ongetr.      
  Roelof Jacobs   24 knegt ongetr.      
267 Jan   Beugel 63 boer getr.      
  Derck Jans   34 zoon getr.      
  Jan Jans   25 zoon ongetr.      
  Luikas Jans   20 zoon ongetr.      
268 Bertelt Roelofs   70 boer wedn.      
  Roelof Bertels   33 zoon getr. 4 kind. Capt. Arms
  Luikas Bertels   27 zoon ongetr.     schutt[er]
  Jan Bertels   20 zoon ongetr.      
269 Jan   Seubering 64 boer getr. 5 kind.  
  Jan Reinders   26 knegt ongetr.     schutt[er]
270 Jan Jans Seubering 49 keuter getr.      
271 Roelof   Heim 70 keuter getr.      
  Roelof   Heim 27 zoon ongetr.     schutt[er]
272 Hendrik    Kien 50 snijder getr. 1 kint  
273 Roelof Hendriks   63 keuter wedn.      
  Hendrik Roelofs   26 zoon getr. 2 kind.  
274 Albert   Oostijng 42 keuter getr.  2 kind.  
275 Altijn Hendriks   61 boerin weduwe      
  Hendrik  Alberts   26 zoon getr. 2 kind.  
  Egbert Jans   50 knegt ongetr.      
276 Roelof Everts   38 keuter getr.  4 kind.  
277 Marghijn   Tijms 63 keuter weduwe      
  Jan Jakobs   37 keuter getr.      
278 Roelof Jakobs   63 boer getr.      
  Jacob Roelofs   36 zoon getr. 4 kind.  
279 Geert Freeks   44 keuter getr. 1 kint  
280 Albert Willems   78 keuter getr.      
  Willem  Alberts   28 zoon getr.      
281 Roelof   Vordinge 47 boer getr. 3 kind.  
282 Jans Jans   34 keuter getr. 3 kind.  
283 Harmtijn   Huising 60 arm weduwe      
  Albertijn Evers   35 arm weduwe 2 kind.  
            doorgehaald      
            Totaal 70 kinderen

 


Copyright ©: 2018 Piet en Willeke Molema-Smitshoek (Zoetermeer)
Laatste aanpassing: 10 juli 2018.


| home | e-mail | Genealogie Drenthe |