Hijken
Gewapende burgermacht 1797

| Gewapende burgermacht 1798 |
| Genealogie Drenthe |
| Wegwijzer Genealogie | Archieven in Nederland |
| home | e-mail |

Inleiding

"In tijden van politieke spanning ging het gewestelijk bestuur van Drenthe er verschillende keren toe over om voorbereidingen te treffen 'dat alle d'íngesetenen deser landtschap op het geweer werden gestelt ende goede wachten gehouden'.
Met zette als het ware een burgerwacht op. Dat was het geval ten tijden van de oorlogsdreiging in 1665, 1672 en 1689.

Na de omwenteling van 1795 [de Bataafse Republiek 1795-1801] werd het nodig geacht een gewapende burgermacht in het leven te roepen. Deze burgermacht had tot taak 'het doen eerbiedingen der wetten, het beveiligen van personen en eigendommen, het tegengaan van oproer en geweld en het beschermen van de vrijheid en onafhankelijkheid van het vaderland', aldus het reglement. Alle manspersonen tussen 18 en 45 jaar werden verplicht, wanneer nodig, de wapenen op te vatten. Deze - naar het schijnt overgeorganiseerde - burgerbewapening verdween in 1801 al weer van het toneel. ...
In 1797 werden de plaatselijke besturen verplicht lijsten aan te leggen van degenen die in aanmerking kwamen voor de gewapende burgermacht."
(Bron: Drenten gezocht. Gids voor stamboomonderzoek in Drenthe door Redmer Alma en Paul Brood, 1998.)

Gewapende burgermacht Hijken 1797

De registratielijst is een lijst met huizen met alle bewoners (inclusief knechten), de burgerlijke staat en de leeftijd van de hoofdbewoner.

In deze lijst worden 44 huizen en 87 personen vermeld, waarvan 43 zijn doorgehaald.

De oudste persoon is 80 jaar en verder is er één van 75 jaar en zijn er drie van 68 jaar.

Onder ambt of bedrijf worden naast de familierelaties als zoon (21x), broer (2x) en neef (2x) vermeld:

 • 20 boeren
 • 17 keuters
 • 9 knechten
 • 2 timmermannen
 • 2 schepers (schaapherders)
 • 1 mulder (molenaar)
 • 1 schoenmaker
 • 1 snider (kleermaker)
 • 1 arbeider

Verder wordt vermeld:

 • 41 getrouwd
 • 7 weduwnaar
 • 3 weduwe
 • 3 dood
 • 3 arm
 • 2 vertrokken
 • 1 ongeschikt
 • 28 geen vermelding getr. o.i.d.

Registratielijst Hijken 1797

Bron: OSA, toegangsnummer 0001, inv. nr. 1383.30.
URL: www.archieven.nl (De scans van het register van Hijken begint bij scannummer 23)

  Naam en toenaam   Ouderdom Ampt of Bedrijf Weduwe  
240 Jan   Popinge 56 boer getr.  
  Roelof   Popinge 47 broer    
241 Albert Jans   52 boer getr.  
  Jan Alberts   24 zoon getr. doorgehaald
242 Roelof Wessels   60 boer getr.  
  Wiger Jacobs   53 swager wedn.  
  Tijme Alberts   19 knegt   doorgehaald
243 Roelof Roelofs   63 mulder wedn.  
  Harm Roelofs   36 zoon getr. doorgehaald
244 Albert   Woerding 49 boer getr.  
  Hendrik Alberts   21 zoon   doorgehaald
245 Jan Hendriks Coops 80 boer    
  Albert Remmels   33 neve getr. doorgehaald
  Frerik Jacobs   20 neve   doorgehaald
246 Jans Pieters   53 keuter getr.  
247 Hendrik   Bening 43 keuter wedn.  
248 Jan Hendriks   35 keuter getr. doorgehaald
  Wilem Willems   29 scheper    
249 Hanne    Sloot 60 schoemaker getr.  
Arm Jan Hanne   30 zoon arm doorgehaald
250 Jan Harms   36 keuter getr. doorgehaald
251 Jan Geers   47 timmerman getr.  
  Harm Jans   19 zoon   doorgehaald
252 Hendrik Alberts   60 keuter dood doorgehaald
  Annegin    wed. H: Tap 44 boerin weduwe  
253 Roelof  Jacobs   55 boer getr.  
  Jacob Roelofs   30 zoon getr. doorgehaald
  Jan Roelofs   22 zoon   doorgehaald
254 Jacob Jacobs   40 boer   doorgehaald
  Roelof  Jacobs   22 knegt   doorgehaald
255 Gerrit Jacobs   52 boer wedn.  
  Jacob Alberts   26 zoon   doorgehaald
  Geert Alberts   20 zoon   doorgehaald
256 Geert   Katerborg 26 keuter getr. doorgehaald
257 Koert Geers   50 timmerman getr.  
258 Jan   Wibbelinge 42 boer getr.  
  Egbert Jans   48 knegt    
259 Albert Hendriks   47 boer getr.  
260 Albert Alberts   42 scheper getr.  
  Lambert Alberts   42   vertrokken doorgehaald
261 Luikas Remmels   58 boer wedn.  
  Remmelt Luicas   25 zoon getr. doorgehaald
262 Jan   Tinge 36 boer   doorgehaald
  Tijme  Derks   40 swager getr.  
263 Albert Arents   33 keuter   doorgehaald
264 Hillegijn Jans   40 boer Jan Alberts weduwe  
  Pieter Leffers   45 knegt    
265 Jan Berents   65 boer dood doorgehaald
  Heebbetin Derks         60 Jan Berens weduwe  
  Berent Jans   36 zoon getr. doorgehaald
  Derk Jans   33 zoon getr. doorgehaald
  Jan Roelofs   20 knegt   doorgehaald
266 Hendrik Jacobs   46 boer getr.  
  Albert Jacobs   41 broer    
  Jan Alberts   18 knegt   doorgehaald
267 Jan Derks   59 boer getr.  
  Derk Jans   30 zoon getr. doorgehaald
  Jan Jans   25 zoon   doorgehaald
  Luicas Jans   19 zoon   doorgehaald
268 Bartelt Roelofs   68 boer wedn.  
  Roelof Bartels   31 zoon   doorgehaald
  Luicas Bartels   25 zoon   doorgehaald
269 Jan R. Seubering 60 boer getr.  
  Pieter Jans   25 knegt   doorgehaald
270 Jan L. Seubering 47 keuter getr.  
271 Roelof Jans   68 keuter getr.  
  Roelof Roelofs   25 zoon   doorgehaald
272 Hendrik    Keen 47 snider getr.  
  Harm  Hendriks   19 knegt ongeschikt  
273 Roelof Hendriks   65 keuter wedn.  
  Hendrik Roelofs   22 zoon getr. doorgehaald
274 Albert   Oostinge 40 keuter getr.   arm  
weg Swier Jans   45 arbeider vertrokken doorgehaald
275 Hendrik Alberts   24 boer getr. doorgehaald
  Jan Bartels   19 knegt   doorgehaald
276 Roelof Eevers   35 keuter getr.   arm  
277 Jan Jacobs   36 keuter getr. doorgehaald
278 Roelof Jacobs   60 boer getr.  
  Jacob Roelofs   34 zoon getr. doorgehaald
279 Geert Freriks   42 keuter getr.  
  Albert Arens   34 scheper    
280 Albert Willems   75 keuter getr.  
  Willem  Alberts   27 zoon   doorgehaald
281 Roelof Luicas   46 boer getr.  
282 Jannes Jans   31 keuter getr. doorgehaald
283 Jan   Husinge 68 keuter dood doorgehaald
  Harmpien Alberts   60 Jan Husing arm  

 


Copyright ©: 2018 Piet en Willeke Molema-Smitshoek (Zoetermeer)
Laatste aanpassing: 21 juni 2018.


| home | e-mail | Genealogie Drenthe |