Lidmaten Zuid-Beijerland 1710

| Bronnen Zuid-Beijerland | Genealogie Hoeksche Waard |
| Archieven in Nederland | Wegwijzer Genealogie |
| home | e-mail |

Vervolgens de namen der Ledemaeten der gemeente J.C. in den Hitzaart aengeteekent door Petrus Temminck in den jaere 1710 en vervolgens.

Cornelia Sijbbe van Strijen
Pietertje Pankras van Lugtenburg
Trijntje Pankras van Lugtenburgh
Ingetje Pieters Harweijde
Tuentje Ariens Velthooven
Grietje Leene Jongejan
Geert Piets Verboom
Tuenis Herberse Roos
Jannitje Sijmons Goutswaart
Jannitje Ariens Vinck
Aegje Will Koomen
Nijsje Geerits Zijdervelt
Immetje Geer. Zijdervelt
Ariaentje Will 't Greijn
Haesje Jans int' Velt
Lijsbet Jans int' Velt
Stijntje Ariens Velthoen
Dese persoon is nae datse 19 jaeren elders gewoont een attestatie gegeven datse hier op het boek onder de ledemaeten staet sonder van haer gedrag iets is komeen melden
Maggeltje Dirckx van Dijck
Lijsbet Jans van Son
Maritje Bol
Maritje Jans van Beeck
Tuenis Dirckse van Dijck
Vertrokken met attestatie na de Westmaes den x xber uitgegeven 1713.
Jacobus Will. de Baan
Dirck Corn Hoppel
Arij Bast Huijs
Simon Tuenisse Quartel
Claes Jans van Braakel
Arij Geer. Goethart
Claes Ariense Kloot de jonge
Arij Janse int' Velt
Cornelis Dirckse Vermaes
Cornelis vander Burgh
Jacobus Goutswaert
Jacob Maertense Verrij
Maertje Piet vander Vaack
Arij Maertense Kuijper
Sara Will. Goutswaert
N.B.: Dese vrouw daer na getrouwt aan Jan van Overen woonende te Oud Beijerland heeft van mij attestatie geligt den 27 7ber 1713
Maritje Lemkens
Neeltje Philips Moorkercke
Isaack Piets Hoogenboom
en Nijsje Ariens Dronck egtelieden
Neeltje Romein
Haasje Floris de Graaf
Geertrijt Andries Walburgh
Aert Bilet
Magteltje Ariens de Vries egtelieden

Bewerking door: wijlen Arie M. Butterman


Copyright ©: 1997-2004 Piet en Willeke Molema-Smitshoek (Zoetermeer)
Laatste aanpassing: zondag 14 november 2004.


home | e-mail | Genealogie Hoeksche Waard |