Vragenrubriek Streekmuseum Hoeksche Waard


| Streekmuseum Hoeksche Waard | Genealogie Hoeksche Waard |
| Wegwijzer Genealogie | Archieven in Nederland |
| home | e-mail |
Inleiding
Driemaandelijks worden er vragen en antwoorden gepubliceerd in het Bulletin van het Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord. Deze vragen worden ook op onze site geplaatst. Daarnaast worden in het Bulletin ook de aanwinsten in de genealogische collectie van het Streekmuseum gepubliceerd.

Alleen vragen van vrienden van het Streekmuseum worden opgenomen in het Bulletin! Mocht u vragen hebben met betrekking tot de Hoeksche Waard en nog geen vriend zijn dan kunt u twee dingen doen:

Als u vriend wordt ontvangt u vier maal per jaar het Bulletin en heeft u gratis toegang tot het Streekmuseum Hoeksche Waard.

Antwoorden
Op vraag 588 en 589 uit bulletin 97 zijn antwoorden binnengekomen. De vragenstellers hebben inmiddels de antwoorden ontvangen. Op de fotovraag 594 uit bulletin 98 is ook een antwoord gekomen, dat antwoord staat hieronder.

D.H. Lammers was architect te Strijen. Op de foto staat hij links in de deuropening van het nieuwe pand, met een hoed op. Hij staat hier bij het in aanbouw zijnde huis voor Gerrit Diepenhorst in de Kerkstraat. Deze ongehuwde zoon van Jacob Diepenhorst en Neesje van der Linden liet het huis bouwen circa 1910. Een beschrijving van de bewonersgeschiedenis van de boerderij die op deze plaats stond (De Moriaan) en de bewonersgeschiedenis van dit huis is te vinden in "De Heraut van Strijen", februari 1996. Momenteel wordt dit huis bewoond door een huisarts, dokter Visschedijk. Het huis links op de foto in het bulletin is de toenmalige pastorie van de Hervormde gemeente, en rechts is nog net een stukje te zien van het oude "Salvatori", het latere verenigingsgebouw van de Hervormde kerk.

Nieuwe vragen (Bulletin 99, december 2005)
 1. Pieter van der Linden, geb. 1887, zn. van Andries en Maria in ít Veld, tr. Maria Luijendijk
  Hieruit:
  1. Christiaan
  2. Marie
  3. Dries
  4. Piet
  5. Willem

  Gevraagd: Geboortedatum van Gosuinus van Buitendijck en eventuele overige bijzonderheden over hem.

 2. Jan Leenderts van Es tr. Maria Doolaar, geb. Maasdam, dr. van Johannes Doolaar(t) en Geertruij van der Linden Hieruit:
  1. Leendert, geb. 1820
  2. Johannes, geb. 1822

  Gevraagd: Waar en wanneer heeft het huwelijk plaatsgevonden? Waar en wanneer is Maria Doolaar overleden?

U wordt van harte uitgenodigd om uw vragen, die betrekking hebben op de Hoeksche Waard, in te sturen naar onderstaand adres. Wanneer u denkt een antwoord te hebben op de hierboven gestelde vragen wordt u uitgenodigd te reageren. De indiener van de vraag zal u dankbaar zijn!
Reacties op de bovenstaande problemen kunt u sturen naar onderstaand adres onder vermelding van Vragenrubriek met het nummer van de vraag.

Peter van Hulst
Ruigoord 133
3079 XP Rotterdam
Vergeet niet een postzegel in te sluiten.


Copyright ©: 1997-2006 Piet en Willeke Molema-Smitshoek (Zoetermeer)
Laatste aanpassing: 2 april 2006.


home | e-mail | Streekmuseum Hoeksche Waard |