Vragenrubriek Streekmuseum Hoeksche Waard


| Streekmuseum Hoeksche Waard | Genealogie Hoeksche Waard |
| Wegwijzer Genealogie | Archieven in Nederland |
| home | e-mail |
Inleiding
Driemaandelijks worden er vragen en antwoorden gepubliceerd in het Bulletin van het Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord. Deze vragen worden ook op onze site geplaatst. Daarnaast worden in het Bulletin ook de aanwinsten in de genealogische collectie van het Streekmuseum gepubliceerd.

Alleen vragen van vrienden van het Streekmuseum worden opgenomen in het Bulletin! Mocht u vragen hebben met betrekking tot de Hoeksche Waard en nog geen vriend zijn dan kunt u twee dingen doen:

Als u vriend wordt ontvangt u vier maal per jaar het Bulletin en heeft u gratis toegang tot het Streekmuseum Hoeksche Waard.

Antwoorden
Deze keer is een aantal reacties op de vragen binnengekomen, te weten op de vragen 570, 574, 575, 580 en 582. Ten aanzien van de vragen 567, 570, 573 en 574 wordt verwezen naar een internetsite.
De vragenstellers hebben inmiddels het antwoord ontvangen.
Nieuwe vragen (Bulletin 96, december 2004)
 1. Verwijzend naar de tekst bij de foto in vraag 572 van het vorige bulletin:
  Wie herkent iets op deze foto?

  Foto bij vraag 583 Bulletin 96 december 2004
 2. Jan Cornelis Snijders geb. Strijen, overl. Strijen 19-1-1797 tr. Oud-Beijerland 12-5-1765 Neeltje Joostd Rollof geb. Oud-Beijerland 5-7-1731, overl. Strijen 14-3-1796.
  Gevraagd: geboortedatum van Jan Cornelis Snijders en wie waren zijn ouders?
 3. Arie Meeldijk tr. Maartje van de Lagemaat.
  Op 15-03-1836 wordt hun zoon Jacobus Meeldijk geboren, deze tr. Heinenoord 18-09-1862 met Neeltje van der Griend, dr. van Hendrik van der Griend en Cornelia Barendrecht.
  Gevraagd: geboorte- en overlijdensdatum en -plaats van Arie Meeldijk en Maartje van de Lagemaat en de geboorte- en overlijdensdatum en -plaats van de ouders van Neeltje.
 4. Arie Pieters van den Heuvel, begr. 4-7-1747 ís-Gravendeel, tr. voor 1731 Jannigje Leenderts Hartog, kinderen Leendert en Adriaantje.
  Gevraagd: de geboortedatum en -plaats en de ouders van Arie Pieters van den Heuvel.

U wordt van harte uitgenodigd om uw vragen, die betrekking hebben op de Hoeksche Waard, in te sturen naar onderstaand adres. Wanneer u denkt een antwoord te hebben op de hierboven gestelde vragen wordt u uitgenodigd te reageren. De indiener van de vraag zal u dankbaar zijn!
Reacties op de bovenstaande problemen kunt u sturen naar onderstaand adres onder vermelding van Vragenrubriek met het nummer van de vraag.

Peter van Hulst
Ruigoord 133
3079 XP Rotterdam


Copyright ©: 1997-2004 Piet en Willeke Molema-Smitshoek (Zoetermeer)
Laatste aanpassing: woensdag 22 december 2004.


home | e-mail | Streekmuseum Hoeksche Waard |