Vragenrubriek Streekmuseum Hoeksche Waard


| Streekmuseum Hoeksche Waard | Genealogie Hoeksche Waard |
| Wegwijzer Genealogie | Archieven in Nederland |
| home | e-mail |

Inleiding

Driemaandelijks worden er vragen en antwoorden gepubliceerd in het Bulletin van het Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord. Deze vragen worden ook op onze site geplaatst. Daarnaast worden in het Bulletin ook de aanwinsten in de genealogische collectie van het Streekmuseum gepubliceerd.

Alleen vragen van vrienden van het Streekmuseum worden opgenomen in het Bulletin! Mocht u vragen hebben met betrekking tot de Hoeksche Waard en nog geen vriend zijn dan kunt u twee dingen doen:

Als u vriend wordt ontvangt u vier maal per jaar het Bulletin en heeft u gratis toegang tot het Streekmuseum Hoeksche Waard.

Antwoorden

Er zijn een aantal reacties binnengekomen op de vragen uit het bulletin nr. 88, te weten op vraag 524, 526 en vraag 529. Waarvoor onze dank.
De reacties zijn inmiddels doorgestuurd naar de vragenstellers.

Nieuwe vragen (Bulletin 89, augustus 2002)

Dit bulletin bevat slechts enkele nieuwe vragen. Op dit moment zijn er ook geen vragen meer in portefeuille.U wordt van harte uitgenodigd om uw vragen, die betrekking hebben op de Hoeksche Waard, in te sturen naar onderstaand adres.

 1. Steven Dirksz Snijder, geb. Heinenoord, ca. 1609, overleden 's-Gravendeel ca. 1681, kerkmeester al-daar (1666) tr. ca. 1640 (naar schatting) Arijaentgen Hermensdr. (testeren Dordrecht 4-4-1664 voor nots. J. Melanen; ONA Dordrecht nr. 180, fol. 576 e.v.)
  Hieruit: (ONA Dordrecht nr. 569, akte 64, dd. 18-11-1697)
  1. Dirk, geb. ca. 1643
  2. Hermen, geb. ca. 1643
  3. Ariaantje
  4. Soetgen
  Zij woonden vanaf ca. 1645 in 's-Gravendeel aan de haven.

  Gevraagd: Wie waren de ouders van Arijaentgen Hermensdr.?

 2. Annetje Ghijsbertsdr. echtgenote van Pieter Claes Van den Breevaart is omstreeks 1640 te Oud Beijer-land geboren/gedoopt.

  Gevraagd:De juiste geb/doopdatum en gegevens omtrent haar ouders.

 3. Arij Simonsz Sevenberghe en zijn echtgenote Leijsbeth Jorisdr zijn omstreeks 1640 te Heinenoord ge-boren/gedoopt.

  Gevraagd: Hun geb/doopdatum en gegevens omtrent hun ouders.

 4. Willem Ariens Sto(o)ker getr. met Marijtje Woutersdr van Loon zijn verm. geboren/gedoopt te 's-Gravendeel rond 1680/1685. Zij tr. aldaar omstreeks 1705.

  Gevraagd: Nadere gegevens omtrent hun geb-,doop- en trouwdatum en hun ouders en de kinderen van dit echtpaar.

 5. Cornelis Cornelisse Gravendaal getr. met Barbara Hubertsdr Ro(o)bol, beiden geb./ged. te Mijnshe-erenland, verm. rond 1670; zij tr. ald. verm. 1692/1693.
  Gevraagd: Hun geb./doopdatum en gegevens omtrent hun ouders.
 6. Pieter Bijl tr. Teuntje Schippers Hieruit:
  1. Jan, geb. Piershil 12-11-1889 tr. Zuid Beijerland 17-8-1916 Maria Luyendijk, geb. Zuid Beijerland 4-1-1890, overl. Zuid Beijerland 17-9-1938.

  Gevraagd: Datum en plaats van overlijden van Jan Bijl.

 7. Arien Ariensz Mast, geb. ca. 1620 te Spijkenisse tr. Sara Gerrits Roest, ged. Spijkenisse 2-2-1618.
  Arie Ariensz had een broer Alewijnsz Mast.
  Arie Ariensz Mast, ged. Spijkenisse 1647, begr. Piershil op 21-10-1701 tr. Maartje Adriaens Gouts-weart uit Hekelingen.
  Hieruit vier kinderen, allen geboren te Piershil.

  Gevraagd: Is er verband tussen tussen 2 genoemde Arie Ariensz Mast en is er meer bekend over de oudste Mast?

Tot zover de vragenrubriek voor deze keer. Wanneer u denkt een antwoord te hebben op de hierboven gestelde vragen wordt u uitgenodigd te reageren. De indiener van de vraag zal u dankbaar zijn!
Reacties op de bovenstaande problemen kunt u sturen naar onderstaand adres onder vermelding van Vragenrubriek met het nummer van de vraag.

P.W. van Hulst
Ruigoord 133
3079 XP Rotterdam
genealogie@streekmuseumhw.nl

Ook zijn er nog steeds nieuwe vragen welkom. Deze vragen moeten betrekking hebben op de Hoeksche Waard, en mogen, naast genealogische problemen, ook betrekking hebben op andere zaken, zoals een bepaald pand, een volksverhaal, een foto enz.


Copyright ©: 1997-2003 Piet en Willeke Molema-Smitshoek (Zoetermeer)
Laatste aanpassing: dinsdag 19 augustus 2003.


home | e-mail | Streekmuseum Hoeksche Waard |