Vragenrubriek Streekmuseum Hoeksche Waard


| Streekmuseum Hoeksche Waard | Genealogie Hoeksche Waard |
| Wegwijzer Genealogie | Archieven in Nederland |
| home | e-mail |

Inleiding

Driemaandelijks worden er vragen en antwoorden gepubliceerd in het Bulletin van het Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord. Deze vragen worden ook op onze site geplaatst. Daarnaast worden in het Bulletin ook de aanwinsten in de genealogische collectie van het Streekmuseum gepubliceerd.

Alleen vragen van vrienden van het Streekmuseum worden opgenomen in het Bulletin! Mocht u vragen hebben met betrekking tot de Hoeksche Waard en nog geen vriend zijn dan kunt u twee dingen doen:

Als u vriend wordt ontvangt u vier maal per jaar het Bulletin en heeft u gratis toegang tot het Streekmuseum Hoeksche Waard.

Antwoorden (Bulletin 84, december 2000)

 1. Een mogelijke aanwijzing omtrent hun huwelijksplaats is het gegeven dat op 5-7-1878 te Klaaswaal hun dochter Berber de Ruiter geboren wordt.

 1. Als erfgenamen van Grietie Meeuwis, overleden weduwe van Clijs Cornelis Joppe worden genoemd:
  Meeuwis Cleijsse
  Maaijke Cleijsse gehuwd met Jan Janse Rijerkerk
  Neeltie Cleijs gehuwd met Pieter Gerrits Molenaar
  Teuntje Cleijs gehuwd met Jacob Bastiaens Snel
  Annitge Cleijs gehuwd met Govert Bastiaens Jongekoning
  Lijntge Cleijs gehuwd met Jan Pieter Romijn en hun zoon Claas Janse Romijn. (Weeskamer Strijen 3, dd. 21-5-1671)
  Grietge Meeus, jd. van Oost Barendrecht, dr. van Meeus Ariens Palsrok en Marijtje Feijsse, otr./tr. Barendrecht 7-1/28-1618 Claes Cornelis Joppe, jm. van West Barendrecht, overl. voor 29-4-1656.
  De weduwe van Cleijs Cornelis Joppe, Grietie Meeuwis ontving voor de reparatie van haar huis van haar zoon Cornelis Cleijs f 150.0.0 op 29-4-1656. (GA Strijen 1, 1656)
  Hieruit:
  1. Maritge, ged. Barendrecht 7-4-1619
  2. Neeltge, ged. Barendrecht 25-4-1621 (Get. Franck Gerrits, Joos Cornelis, Feys Meeus, Maritge Geemans, Grietge Meeus)
  3. Cornelis, ged. Barendrecht 18-12-1622 (Get. Lijntge Joppe)
  4. Annetje, ged. Barendrecht 25-1-1626 (Get. Lijntge Hendricx)
  Teuntje Klijs tr. Jacob Bastiaans SNEL, geboren rond 1637, overl. tussen november 1693 en 13-6-1694 (tijdens de doop van zijn kind Jacoba vermeld als zijnde overleden). Jacob Bastiaans Snel brengt 4-4-1674 aan, dat hij verkocht heeft aan Susanna Jans, wed. van Jan Hordijck, een boomgaard in Nieuw-Bonaventura op grond van de Heilige Geest-Armen voor f 300,-- contant en dat hij gekocht heeft van Susanna Jans een huis, schuur en erf aan het "buijtenste eijnd van Strijen" voor f 525,-- contant. (GA Strijen 72). Hij gebruikt in Out-Strijen 2 morgen, 187 roeden land. (GA Strijen 71, anno 1678)

  Jacob Bastiaans Snel tr. (2) voor 1-6-1686 met Lijntie Teunis VERWEEL, ged. Strijen op 12-5-1658, dr. van Teunis Ariensz. VERWEEL (landbouwer) en Grietje Pieters.

 1. Herman Smidskam tr. Klundert/Strijen 31-01-1705 Barber Overwater, geb. Strijensas 23-11-1672, overl. 22-04-1711 Klundert, dr. Van Jacob en Christijntje Schrijvers.
  Hieruit:
  1. Jacob, ged. Strijen 04-02-1705 (Get. Geertruy Hermans Capitein)
  2. Johannes, ged. Strijen 23-12-1705 (Get. Annigje de Kreek)
  3. Johannes, ged. Strijen 17-05-1708 (Get. Geertruy Heymans Capitein)
  4. Christina, ged. Strijen 29-01-1710 (Get. Annigje Leenderts Cooyman)
  Herman Smitskam ondertr./tr. (2) Klundert 27-02/16-03-1712 Geertruid Schrijvers, jd. wonend Strijensas. Zij is overleden als echtgenote van Johannes de Leeuw.

 1. Wouter Foppe, van Langerak, jm. wonend Puttershoek (1684), zn. van Fop Sanders, ondertr./ tr. Puttershoek 29-10/15-11-1684, (huw. getuigen: Fop Sanders en Willem van der Mast), Grietje Ariens Boer, ged. Puttershoek 25-11-1663, dr. van Arie Ingens (Boeresteyn) en Lijntie Ariens, jd. wonend Puttershoek (1684).
  Hieruit:
  1. Arie, ged. Puttershoek 13-1-1686
  2. Marigje, ged. Puttershoek 13-7-1692

  Arij Woutersz Langerak, , ged. Puttershoek 13-1-1686, jm.van Puttershoek (1713) ondertr./ tr. Numansdorp 25-6/16-7-1713 Magdalena Jochemsdr Voorbeitel, jd.van Sommelsdijk (1713), dr. van Joachim Cornelisz Voorbeitel, mr. timmerman, en Sara Willemsdr van Lijnschoten (beiden met att. van Sommelsdijk naar Numansdorp 3-7-1697)
  Hieruit:
  1. Sara, ged. Numansdorp, 15-7-1714
  2. Joachim, ged. Numansdorp, 15-10-1718
  3. Margaretha, ged. Numansdorp, 14-2-1723
  4. Cornelis, ged. Numansdorp, 27-5-1730

  Cornelis Arijsz Langerak ged. Numansdorp 27-5-1730, jm. geb Numansdorp (1760) ondertr. /tr. (1) Numansdorp 18-4/11-5-1760 Cornelia Sint Maartensdijk, geb 's-Gravendeel ca. 1738, jd. (1760) dr. van Cornelis Willemsz Sint Maartensdijk, ged. Strijen 4-3-1714 en Anna Ariensdr Kleinjan, begr. Numansdorp 7-11-1766
  Cornelis Arijsz Langerak tr.(2) Numansdorp 23-12-1770, Willemijntje de Jongste, jd. Geb. Klaaswaal
  Hieruit:
  1. Arie, ged. Numansdorp 2-12-1770

  Arie Cornelisz. Langerak, ged. Numansdorp 2-12-1770 tr. Numansdorp 14-10-1804 Sara Cornelia Andeweg. Hieruit:
  1. Cornelis, ged. Numansdorp 17-2-1805

 1. Generatie I
  Arie Janse van der Meijden, geb. Dirksland, tr.(1) Oud Beijerland 24-4-1683 Marijtie Leenderts, geb. Hekelingen, begr. Oud Beijerland 20-7-1786.
  Uit dit huwelijk:
  1. Jan van der Meijden, ged. Oud Beijerland 9-12-1684.

  Arie Janse van der Meijden, ondertr./tr.(2) Oud Beijerland 18-4/8-5-1687 Maria Jans van der Leede, ged. Leerdam(?).
  Uit dit huwelijk:
  1.Corstiaan Ariens van der Meijde, ged.(ned.herv.) Oud Beijerland 6-10-1689, volgt II.

  Generatie II
  Corstiaan Ariens van der Meijde (zn. van I), ged.(ned.herv.) Oud Beijerland 6-10-1689, overl. Nieuw Beijerland 29-5-1764, tr. Piershil 10-3-1715 JACOBA JANS DE LANGE, geb. Klaaswaal, overl. Nieuw Beijerland 21-5-1751.
  Uit dit huwelijk:
  1.Huibert Corstiaans van der Meijder, ged.(ned.herv.) Nieuw Beijerland 22-11-1722, volgt III.
  Generatie III
  Huibert Corstiaans van der Meijde (zn. van II), ged.(ned.herv.) Nieuw Beijerland 22-11-1722, timmerman, glazenmaker, overl. Nieuw Beijerland 19-6-1782, ondertr./tr.(1) Nieuw Beijerland 18-4/10-5-1744 LAAUWERENSJE GARDENIER, ged.(ned.herv.) Numansdorp 8-1-1719, overl. Nieuw Beijerland 6-3-1766, dr. van Frans Gardenier en Neeltje Jans van Dam.
  Huibert Corstiaans van der Meijde, ondertr./tr.(2) Nieuw Beijerland 19-9/4-10-1767 LIJSBETH LEENDERTS VAN DER SCHOOR, ged.(ned.herv.) Nieuw Beijerland 12-11-1724, overl. Nieuw Beijerland 20-5-1779, dr. van Leendert Claasse van der Schoor en Marie Willems Sinkweg.
  Uit dit huwelijk:
  1.Corstiaan Huiberts van der Meijde, ged. Nieuw Beijerland 14-2-1768, volgt IV.
  Generatie IV
  Corstiaan Huiberts van der Meijde (zn. van III), ged. Nieuw Beijerland 14-2-1768, landbouwer, melkboer, overl. Nieuw Beijerland 23-7-1822, tr. Nieuw Beijerland 7-9-1787 ARIAANTJE BASTIAANS BOENDER, ged. Klaaswaal 23-9-1764, overl. Nieuw Beijerland 19-3-1829, dr. van Bastiaan Boender en Maria Arijs Meeldijk.

 1. Ary van der Hoek, geb./ged. 15-01/17-10-1779 Westmaas, overl. 5-12-1854 Westmaas tr. 23-9-1804 Westmaas Elisabeth Roelandsdr. Boere (n), ged. 23-6-1782 Westmaas, Overl. 30-12-1817 Westmaas
  Uit dit huwelijk 10 kinderen o.a. Johanna van der Hoek
  (Zie ook SG 1036 Blz. G18 # VIIN)

 2. Generatie I
  2. Marinus Goudswaard, ged. Cortgene 29-1-1775 (Get. Marinus Goudswaart, Jacob Kole en Maria Goudswaart), overl. Dordrecht 23-5-1813 ondertr./tr. Ridderkerk 1/17-5-1795
  3. Jannetje Bravenboer, ged. Ridderkerk 5-6-1768, overl. Oud Beijerland 26-12-1834.

  Generatie II
  4. Pieter Goudswaart, tr.(l) Janna DE Clerq, overl. voor 1773
  ondertr./tr.(2) Cortgene 2/18-4-1773
  5. Adriana Molst, ged. Stavenisse 11-7-1745.
  6. Wouter Bravenboer, ged. Ridderkerk 6-8-1741, overl. Ridderkerk 8-8-1818 ondertr./tr.(2) Ridderkerk 22-11/16-12-1764 Geertruy Vogels ondertr./tr.(l) Ridderkerk 22-11/16-12-1764
  7. Jenneke Lagendijk, ged. Ridderkerk 12-6-1740, overl. Ridderkerk ca. 1-6-1780 Zij overleed in kraambed.

  Generatie III
  8. Joos Goudswaard, tr.
  9. Blasina Geelhoed.
  10. Josua Mol, geb.Poortvliet tussen 1715 en 1720, smid, overl. Stavenisse 20-6-1746 ondertr./tr. Stavenisse 8/28-6-1742
  ll. Jacomientje Leendertsen van de Sande, ged. Stavenisse 21-7-1715, begr. Stavenisse 28-1-1751 ondertr./tr.(2) Stavenisse 22-4/19-5-1747 Pieter Voorhans, geb. Bergen op Zoom.
  12. Dirk Cornelisse Bravenboer, ged. Ridderkerk 12-3-1713, tr. Ridderkerk 28-3-1738
  13. Jannetje van der Waal, ged. Ridderkerk 14-2-1717.
  14. Jan Dirksz. Lagendijk, ged. Ridderkerk 8-1-1708, tr.(2) Ridderkerk 26-5-1752 Pietertje Willems de Quaatseniet, ged. Ridderkerk 15-7-1702, tr.(l) Ridderkerk 31-10-1732
  15. Clasijntje Huyg de Jong, ged. Ridderkerk 8-2-1702 (Get. Arey Goosense Bom en Caetje Anthonis), overl. Ridderkerk 3-8-1751.

  Generatie IV
  16. Cornelis Goudswaard, overl. voor 14-2-1722, tr.
  17. Catalijntje de Vinck
  18. Pieter Maartensz. Geelhoed, geb. Wissekerke ca. 1670, landbouwer, schepen van Geerdijk en Wissenkerke, schout Wissenkerke 1722-1727, overl. Wissekerke 1727, tr.
  19. Maria Cole, geb. Wissekerke ca. 1670.
  20. Pieter Janse Mol, ged. Scherpenisse 22-2-1671, begr. Poortvliet 23-1-1734 ondertr./tr. St.Philipsland/Nieuw Vossemeer 15-1/25-2-1695
  21. Alberdina Aarnoudse Steijn, geb. St.Philipsland ca. 1673, begr.Poortvliet 19-7-1728.
  22. Leendert van de Sande, verdronken op zee 22-10-1725 ondertr./tr. Stavenisse 9/27-8-1710
  23. Ariaantje Jacobus van Rossum, ged. Stavenisse 21-6-1676, overl. 4-11-1739, tr.(l) Johannes Klokke, overl. voor 1710.
  24. Cornelis Doenen Bravenboer, ged. Karnis 3-4-1679 (presentatie Teuntje Jans), overl. Ridderkerk 25-10-1754 ondertr./tr. Ridderkerk 15-10/6-11-1702
  25. Lijsbeth Cornelisse Kooyman, ged. Ridderkerk 8-8-1683, overl. Ridderkerk 9-12-1737.
  26. Wouter Huyge van der Wael, ged. Ridderkerk 20-8-1690, overl. Ridderkerk 25-8-1773, tr. Ridderkerk 10-5-1716
  27. Maycke (Marrigje) Blasiusse Bom, ged. Ridderkerk 20-8-1690, overl. Ridderkerk 8-1-1772.
  28. Dirck Ariens Lagendijk, ged. Ridderkerk 14-11-1676 (Get. Wouter Leenderts Huyser, Lijntje Dircks), overl. Ridderkerk ca. 20-11-1751 ondertr./tr. Ridderkerk 12-4/3-5-1705
  29. Ariaantje Bastiaans Boer, geb. Puttershoek ca. 1678, begr. Ridderkerk 6-10-1741.
  30. Huygh Huygen de Jonge, geb. Ridderkerk, jm. van Ridderkerk, ged. Ridderkerk 18-2-1652 (Get. Pauwel Ariensen Cranendonck, Cleysjen Pieters en Grietjen Pieters), begr. Ridderkerk 23-1-1742 ondertr./tr.kerk Ridderkerk 31-1/4-2-1683
  31. Jannigje Franse Danckaerts (Tienhoven), geb. Ridderkerk, ged. Rijsoord 18-3-1663, overl. ca. 27-6-1731.

Nieuwe vragen (Bulletin 85, april 2001)

 1. Pieter NN, tr. Jannetje Pieters.
  Uit dit huwelijk: 1. Pieter Pieters Hogewerf, begr. Klaaswaal 5?2?1710, tr.(1) voor 1685 Aefje Pietersdr. de Man, overl. voor 5?4?1705, ondertr.(2) Numansdorp 5?4?1705 Ariaantje Crelisse van der Linden, ged. verm. Numansdorp.
  2. Pieter Pieters Hoogwerf, wagenmaker, tr. Neeltje Simons Erkenbout, dr. van Sijmen Ariens Arckenbout en Annetie Pieters van der Linden.
  Gevraagd: Wie weet meer over Pieter NN en Jannetje Pieters.

 2. Aagje de Bruijn, ged. Dordrecht 10-10- 1772, dr. van Cornelis de Bruijn en Willemijntje Roobol, tr. Ridderkerk 18-9-1795 met Willem Groenendijk, zn. van Jan Groenendijk en Teuna Jonker. Gevraagd: Mogelijk is Aagje de Bruijn overleden in de Hoeksche Waard. Waar en wanneer?

 3. Johannes de Neef, ged. Numansdorp 18-4-1762, overl. Spijkenisse 9-3-1843, ondertr./tr. Numansdorp 4-8/26-8-1787 Maartje Gerritsdr. Broeders (Broers), ged. Klaaswaal 4-11-1764, overl. Numansdorp 20-9-1831, dr. Van Van Gerrit Pieters den Broeder (Broer) en Adriaantje Jansdr. Van der Weide, ged. Klaaswaal 11-7-1728, overl. Heinenoord 29-4-1797. Gevraagd: geboorte, overlijden, huwelijk (data en plaats) van Gerit Pieters den Broeder, alsmede gegevens over zijn ouders.

 4. Cornelis van der Linden, geboren 16-04-1862 te Sint Anthoniepolder Gevraagd: Huwelijk, overlijden en eventueel nageslacht.

 5. Symon Symons van den Berg, ged. Mijnsheerenland 23-9-1781, overl. na 26-12-1847 tr. Mijnsheerenland 2-5-1808 Neeltje Adrianus Visser, ged. Numansdorp 26-3-1786. Gevraagd: waar en wanneer is Neeltje Adrianus Visser overleden.

 6. Jan Cornelisse Sneep geb./ged. waarschijnlijk Mijnsheerenland, ca. 1614, overl. Mijnsheerenland 20-2-1687, oud 73 jaren, tr. waarschijnlijk Mijnsheerenland tussen 1640/1645 Truijgien Andries geb./ged. Mijnsheerenland, ca. 1618, overl. Mijnsheerenland 25-4-1681, oud 63 jaren. Gevraagd: geb./doopdata en -plaatsen van deze echtelieden, datum en plaats van hun huwelijk en gegevens omtrent hun ouders en kinderen.

 7. Cornelis Janszn. Sneep geb./ged. Mijnsheerenland ca. 1659, zoon van in de bovenstaande vraag genoemden, otr. Mijnsheerenland 17-4-1683 Aeltgen Otto Maaskant. Gevraagd: geb./doopdata en -plaatsen en datum en plaats huwelijk en overlijden van beiden, alsmede gegevens omtrent de ouders van Aeltgen Otto Maaskant.

 8. Hendrik Bastiaanszn. Moerkerken tr. Lijsbeth Willems. Beiden zijn waarschijnlijk geb./ged. Oud Beijerland ca. 1650 en tr. ca. 1680 in Oud Beijerland. Gevraagd: nadere gegevens omtrent beiden, hun afkomst en hun kinderen.

 9. Joost van den Berg, overl. 's-Gravendeel 29-11-1794 en Marieke (of Maaijke) van der Wulp, overl. 's-Gravendeel 5-9-1809. Dit echtpaar trouwde mogelijk op 8-.4-1763 in 's-Gravendeel. Twee van hun kinderen waren: Sent, geb ca 1781 Arie, geb. ca 1785, Gevraagd: meer informatie over Joost van den Berg, Marieke van der Wulp en hun voorouders.

Tot zover de vragenrubriek voor deze keer. Wanneer u denkt een antwoord te hebben op de hierboven gestelde vragen wordt u uitgenodigd te reageren. De indiener van de vraag zal u dankbaar zijn!
Reacties op de bovenstaande problemen kunt u sturen naar onderstaand adres onder vermelding van Vragenrubriek met het nummer van de vraag.

P.W. van Hulst
Ruigoord 133
3079 XP Rotterdam
genealogie@streekmuseumhw.nl

Ook zijn er nog steeds nieuwe vragen welkom. Deze vragen moeten betrekking hebben op de Hoeksche Waard, en mogen, naast genealogische problemen, ook betrekking hebben op andere zaken, zoals een bepaald pand, een volksverhaal, een foto enz.


Copyright ©: 1997-2001 Piet en Willeke Molema-Smitshoek (Zoetermeer)
Laatste aanpassing: dinsdag 14 augustus 2001.


home | e-mail | Streekmuseum Hoeksche Waard |