Vragenrubriek Streekmuseum Hoeksche Waard


| Streekmuseum Hoeksche Waard | Genealogie Hoeksche Waard |
| Wegwijzer Genealogie | Archieven in Nederland |
| home | e-mail |

Inleiding

Driemaandelijks worden er vragen en antwoorden gepubliceerd in het Bulletin van het Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord. Deze vragen worden ook op onze site geplaatst. Daarnaast worden in het Bulletin ook de aanwinsten in de genealogische collectie van het Streekmuseum gepubliceerd.

Alleen vragen van vrienden van het Streekmuseum worden opgenomen in het Bulletin! Mocht u vragen hebben met betrekking tot de Hoeksche Waard en nog geen vriend zijn dan kunt u twee dingen doen:

Als u vriend wordt ontvangt u vier maal per jaar het Bulletin en heeft u gratis toegang tot het Streekmuseum Hoeksche Waard.

Antwoorden (Bulletin 79 en 81, 1999)

Naar aanleiding van Bulletin 79 kon de volgende informatie aan de vraagsteller worden doorgezonden:
 1. Stamreeks van Wolferen:

  Hierop werden de volgende aanvullingen ontvangen:
  I. Jan Comelisz, tr. voor 26-12-1652 Leyntien Teunis Clop, dochter van Teunis Ariensz Clop en Meertgen Meertens.
  II. Cornelis Janse Prinse, ged. Boven-Hardinxveld 18-5-1659.
  III. Cornelis Comelisz, ged. Boven-Hardinxveld 15-6-1698.

 1. Soetje Meeuwis (van der Linde) trouwde met Melis Huijberts Bax op 7-11-1683. Dit was waarschijnlijk haar eerste huwelijk, niet haar tweede.

Naar aanleiding van Bulletin 81 kon de volgende informatie aan de vraagsteller worden doorgezonden:

 1. Een direct antwoord op deze vraag werd niet ontvangen. Wel werden andere gegevens over het geslacht Kimmel doorgestuurd naar de vragensteller.

 1. Andries Wols en Willempje Bijl trouwden 14-4-1810 te Mjnsheerenland.

Nieuwe vragen (Bulletin 82, april 2000)

Wat zijn de nieuwe genealogische problemen?

 1. Jan Dirksz Overschie, linnenwever te Klaaswaal 1721, tr. Klaaswaal 1716 Adriaentje van Mechelen. Hij was een zoon van Dirck Cornelisz Overschie/Wever en Pleuntje Jans Veermans. Gevraagd geboorte/-doopdatum en -plaats.

 2. Jan Crijnen Tuck is waarschijnlijk een zoon van Crijn Jansz Tuck en Marijgje Jans Smidts. Gevraagd geboorte/-doopdatum en - plaats (ca. 1687).

 3. Neeltje Willems Weeda tr. ca. 1719 Crijn Jansz Tuck. Gevraagd ouders, geboorte- en doopdatum en -plaats en huwelijksgegevens.

Tot zover de vragenrubriek voor deze keer. Wanneer u denkt een antwoord te hebben op de hierboven gestelde vragen wordt u uitgenodigd te reageren. De indiener van de vraag zal u dankbaar zijn!
Reacties op de bovenstaande problemen kunt u sturen naar onderstaand adres onder vermelding van Vragenrubriek met het nummer van de vraag.

P.W. van Hulst
Ruigoord 133
3079 XP Rotterdam
genealogie@streekmuseumhw.nl

Ook zijn er nog steeds nieuwe vragen welkom. Deze vragen moeten betrekking hebben op de Hoeksche Waard, en mogen, naast genealogische problemen, ook betrekking hebben op andere zaken, zoals een bepaald pand, een volksverhaal, een foto enz.

Nieuwe vragen kunnen uiteraard nog steeds worden ingezonden. Met nadruk wordt erop gewezen dat een postzegel voor antwoord een voorwaarde voor plaatsing is!


Copyright ©: 1997-2001 Piet en Willeke Molema-Smitshoek (Zoetermeer)
Laatste aanpassing: dinsdag 14 augustus 2001.


home | e-mail | Streekmuseum Hoeksche Waard |