Vragenrubriek Streekmuseum Hoeksche Waard


| Streekmuseum Hoeksche Waard | Genealogie Hoeksche Waard |
| Wegwijzer Genealogie | Archieven in Nederland |
| home | e-mail |

Inleiding

Driemaandelijks worden er vragen en antwoorden gepubliceerd in het Bulletin van het Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord. Deze vragen worden ook op onze site geplaatst. Daarnaast worden in het Bulletin ook de aanwinsten in de genealogische collectie van het Streekmuseum gepubliceerd.

Alleen vragen van vrienden van het Streekmuseum worden opgenomen in het Bulletin! Mocht u vragen hebben met betrekking tot de Hoeksche Waard en nog geen vriend zijn dan kunt u twee dingen doen:

Als u vriend wordt ontvangt u vier maal per jaar het Bulletin en heeft u gratis toegang tot het Streekmuseum Hoeksche Waard.

Antwoorden

De vragen geplaatst in het Bulletin nr. 77 van augustus 1998 hebben nauwelijks reacties opgeleverd. Blijkbaar zijn het vragen die met de thans beschikbare gegevens moeilijk opgelost kunnen worden.
Op één vraag werd een antwoord ontvangen, waarvan hieronder een weergave volgt:

 1. Het overlijden van Job van Dam werd aangegeven op 24-1-1776 te Strijen door de weduwe Trijntje Breur. Haar overlijden werd aangegeven op 4-7-1800, eveneens te Strijen (begrafenis 11-7-1800).

Nieuwe vragen

Deze keer brengen wij de volgende kwesties onder uw aandacht:

 1. David Verhagen, een arbeider wonende in een huis achter de Rijkestraat te 's-Gravendeel (overl. na 1-3-1680), had tenminste drie kinderen:
  1. Dingena Davids (geb. ca. 1650), tr. Pieter Frederiks;
  2. Gerrit Davids (bewoont samen met Dingena Davids - dan weduwe - in 1700 een huis aan de noordzijde van de Rijkestraat) en
  3. Emmerentia Davids, tr. Jacob Claessen Vlasblom, benoemt Gerrit Davids in haar testament (20-8-1688) tot medevoogd.

  Vraag: wie waren de ouders van David Verhagen en wie was de moeder van zijn kinderen?

 2. Pieter Jansse Snaeijer, geb. Sint Anthoniepolder 1670, overl. Heenvliet 1722, woonde te Numansdorp, te Heinenoord en Heenvliet, tr. ca. 1696 Wilmpje Bastiaans Groenendijk, overl. ca. 1708/10 te Heenvliet. Het eerste kind van dit echtpaar wordt gedoopt te Heenvliet op 3-2-1697.

  Vraag: waar en wanneer zijn Pieter en Wilmpje gehuwd (ca 1696).
  Wie waren de ouders van Wilmpje en waar en wanneer is zij geboren?

 3. Op 25-8-1933 overleed te Hendrik Ido Ambacht Corstiaan de Pee, geb. Maasdam 1864/65, zoon van Corstiaan de Pee en Neeltje Hoogvliet. Hij was gehuwd met Neeltje Zilverschoon, geb. te Puttershoek.

  Vraag: aanvullende gegevens over Corstiaan de Pee en Neeltje Hoogvliet.

 4. Op 19-11-1776 testeren te 's-Gravendeel (RA 29, acte 20) Leendert Janse Mookhoek en Jaapje Dirkse van der Linden, echtelieden. Zij wordt begraven 30-11-1776 en hij 31-12-1789, beiden te 's-Gravendeel.

  Vraag: gegevens over de vader van Jaapje.

 5. Op 1-4-1724 (RA 's-Gravendeel 6, fol. 7) verkoopt Lijntje Leenderts van der Linden, weduwe van Cornelis Arijens Stoocker, een huis aan de Buitendijk te 's-Gravendeel.

  Vraag: gegevens over de vader van Lijntje.

 6. Elisabeth Cornelisse van der Giessen (te 's-Gravendeel), tr (1) Cornelis Paulusse Hartich, tr. (2) Jan Gijsse van der Wulp. Zij zou een "voordochter" zijn van Cornelis Eeuwouts van der Giessen.

  Vraag: wie is haar moeder?

Tot zover de vragenrubriek voor deze keer. Wanneer u denkt een antwoord te hebben op de hierboven gestelde vragen wordt u uitgenodigd te reageren. Ook zijn er nog steeds nieuwe vragen welkom. Deze vragen moeten betrekking hebben op de Hoeksche Waard, en mogen, naast genealogische problemen, ook betrekking hebben op andere zaken, zoals een bepaald pand, een volksverhaal, een foto enz.

Reacties op de bovenstaande problemen kunt u sturen naar onderstaand adres onder vermelding van "Vragenrubriek" met het nummer van de vraag.

P.W. van Hulst
Ruigoord 133
3079 XP Rotterdam
genealogie@streekmuseumhw.nl

Copyright ©: 1997-2001 Piet en Willeke Molema-Smitshoek (Zoetermeer)
Laatste aanpassing: dinsdag 14 augustus 2001.


home | e-mail | Streekmuseum Hoeksche Waard |