Vragenrubriek Streekmuseum Hoeksche Waard


| Streekmuseum Hoeksche Waard | Genealogie Hoeksche Waard |
| Wegwzijer Genealogie | Archieven in Nederland |
| home | e-mail |

Inleiding

Driemaandelijks worden er vragen en antwoorden gepubliceerd in het Bulletin van het Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord. Deze vragen worden ook op onze site geplaatst. Daarnaast worden in het Bulletin ook de aanwinsten in de genealogische collectie van het Streekmuseum gepubliceerd.

Alleen vragen van vrienden van het Streekmuseum worden opgenomen in het Bulletin! Mocht u vragen hebben met betrekking tot de Hoeksche Waard en nog geen vriend zijn dan kunt u twee dingen doen:

Als u vriend wordt ontvangt u vier maal per jaar het Bulletin en heeft u gratis toegang tot het Streekmuseum Hoeksche Waard.

Antwoorden

De vragen geplaatst in het Bulletin nr. 76 van april 1998 hebben enorm veel reacties opgeleverd. Het is de laatste jaren niet meer gebeurd dat er zoveel brieven binnenkwamen bij het contactadres van de vragenrubriek. Dank aan alle inzenders!

Hier volgt een samenvatting van de antwoorden.

 1. Willem den Hartog was een zoon van Leendert Willemse Hertogh (Hertog, Hartogh, Hartog, den Hartogh, den Hertogh). Leendert werd begraven te 's- Gravendeel 11-4-1744. De moeder van Willem was Anna Jooste de Kreek, begr. 's-Gravendeel 23-3-1767, oud 84 jaar, dochter van Joost Isacks de Kreek en Neeltje Hermens Mol.
  Nadere gegevens over deze personen zijn te vinden in de fichescollectie van het museum.

 2. Uit een familiebijbel, in het bezit van de familie De Kat, zijn de volgende gegevens betreffende de familie Schouwenburg overgenomen:

  De moeder, Cornelia Kno(o)k:
  "het heeft de Heer behaagt mijn liefste moeder naar een korte siekte hier uyd het tijdelijke in sijn heerelijkheijd over te haale soo wij vertrouwen, op saterdagavond de klokken 7 den 3 october int jaar 1778"

  De vader, Jacob Schouwenburg:
  "Hij overleed op 25 november 1788 op dinsdagnacht de klok 1 uur, na een bedroefde langdurige ziekte. (Impost f. 6).

  En over de kinderen:
  "Hermanus Schouwenburg, geb. 9.11 savonds half zeven, op een woensdag, in het jaar 1757. Overleden na een bedroefde pokziekte op 29 april 1803 op een woensdag des namiddags vijf uur.

  Jannegje Schouwenburg geboren 10 oktober 1759 (ged. 14.10) te Strijen. Op 9.7.1784 daar getrouwd met Cornelis de Kat. Overleden 10.12.1839, te half zeven ure op een woensdag, te Strijen.

  Ari Schouwenburg geboren 29 oktober, savonds 10 uur op een woensdag in het jaar 1761. Trouwt Bastiegie den Boer. Deze overlijdt na een droevig kraambed van vijf dagen op 22 augustus 1794 klokke half zeven. Arie overleed op woensdagnacht de 7 februari 1805 na een droevige ziekte van 17 dagen. Sandrina Schouwenburg geboren in 1765, op dinsdag 22 januari te 7 uur. Zij overleed op dinsdag 19 augustus 1794 om 9 uur na een ziekte van 10 dagen. Jacob Schouwenburg geboren op maandag 29 november 1767 te 10 uur. Overle- den 26 augustus 1809.

  Jan Schouwenburg geboren in 't jaar 71, den 28 junius, op een vrijdagmorgen te 10 ure. Overleden in het jaar 1831 den 22 oktober smorgens om 10 uur, in den ouderdom van 80 jaar en circa 5 maanden".

452, 453 en 454. Op deze vragen zijn veel reacties binnengekomen.
Veel waardevolle informatie aangaande de familie Kimmel en "de Gele Stee" te Rotterdam is doorgezonden naar de vragensteller.

Nieuwe vragen

Steeds opnieuw blijven er vragen binnenkomen. Hieronder volgen enige nieuwe problemen die om een oplossing vragen:

 1. Ariaentge Hendriks, geb. ca. 1680, overl. 31-5-1652 te Goudswaard, tr. ca. 1605 met Claes Dirksz Wagemaker.
  Uit dit huwelijk tenminste twee kinderen:
  Hendrick Claesz Wagemaker (alias Van Rije) en Cornelis Claesz Wagemaker.
  Eerstgenoemde zoon was erfgenaam van Hadewij Hendriks (RA Goudswaard 1665), mogelijk een zuster van Ariaentge.
  Vraag: wie waren de ouders van Ariaentge Hendriks?

 2. Job van Dam, geb. Strijen 17-9-1719, tr. Nieuw-Beijerland 25-9-1746 Trijntje Breur, geb. Nieuw-Beijerland 7-9-1721, dochter van Cornelis Ariens Breur en Bastiaantje Hendriks van Driel.
  Waar en wanneer zijn Job en Trijntje overleden?
  Daarnaast worden gegevens gevraagd over Cornelis Breur en Bastiaantje van Driel.

 3. Gevraagd nadere gegevens over Cornelis Roos, geb. IJsselmonde 12-2-1820 en Gerrit Roos, geboren 8-11-1824 te IJsselmonde, beiden zoons van Hendrik Roos en Johanna Naaktgeboren.

 4. Dirk Janse Roos, geb. Barendrecht 29-10-1719, tr. Lijntje Janse Salie, geb. IJsselmonde 3-1-1723. Hun laatste (12e) kind werd geboren op 25-8-1765 te Ridderkerk.
  Waar en wanneer zijn Dirk en Lijntje overleden? Wie heeft nadere gegevens over hun kinderen (met name Hendrik en Johanna).

 5. Gevraagd nadere gegevens over Gerrit Roos, geb. 4-5-1797 te Goudswaard en Maaijke Roos, geb. 21-1-1802 te Goudswaard (met name huwelijk en overlij- den).

Tot zover de vragenrubriek voor deze keer. Wanneer u denkt een antwoord te hebben op de hierboven gestelde vragen wordt u uitgenodigd te reageren. Ook zijn er nog steeds nieuwe vragen welkom. Deze vragen moeten betrekking hebben op de Hoeksche Waard, en mogen, naast genealogische problemen, ook betrekking hebben op andere zaken, zoals een bepaald pand, een volksverhaal, een foto enz.

Voor reacties op de bovenstaande problemen kunt u reageren aan het onderstaande adres van het Streekmuseum onder vermelding van "Vragenrubriek" en het nummer van de vraag.

P.W. van Hulst
Ruigoord 133
3079 XP Rotterdam
genealogie@streekmuseumhw.nl

Copyright ©: 1997-2001 Piet en Willeke Molema-Smitshoek (Zoetermeer)
Laatste aanpassing: dinsdag 14 augustus 2001.


home | e-mail | Streekmuseum Hoeksche Waard |