Vragenrubriek Streekmuseum Hoeksche Waard


| Streekmuseum Hoeksche Waard | Genealogie Hoeksche Waard |
| Wegwijzer Genealogie | Archieven in Nederland |
| home | e-mail |

Inleiding

Driemaandelijks worden er vragen en antwoorden gepubliceerd in het Bulletin van het Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord. Deze vragen worden ook op onze site geplaatst. Daarnaast worden in het Bulletin ook de aanwinsten in de genealogische collectie van het Streekmuseum gepubliceerd.

Alleen vragen van vrienden van het Streekmuseum worden opgenomen in het Bulletin! Mocht u vragen hebben met betrekking tot de Hoeksche Waard en nog geen vriend zijn dan kunt u twee dingen doen:

Als u vriend wordt ontvangt u vier maal per jaar het Bulletin en heeft u gratis toegang tot het Streekmuseum Hoeksche Waard.

Antwoorden

Naar aanleiding van Bulletin 72 kon de volgende informatie aan de vraagsteller worden doorgezonden:
  1. De ouders van Leendert Teunisse Stam zijn waarschijnlijk Teunis Cornelis Stam en Lena Leenderts van Gemert (begr. 's- Gravendeel 22-4-1741). Teunis Cornelis is vermoedelijk een zoon van Cornelis Teunisse Stam en N.N. Bewijzen voor een en ander zijn echter nog niet gevonden. De beantwoorder van de vraag hoopt en verwacht dat meerdere bezoekers van de studiezaal bezig zijn met deze familie en is benieuwd naar verdere aanvullingen.
  1. Trijntje Ariens Smits is een dochter van Arij Smits en Willempje Bastiaans Belder. Met betrekking tot haar man Bastiaan Wijtens Barendregt wordt verwezen naar Streekgenealogie nummer 416, die in de studiezaal te raadplegen is.

Uiteraard zijn aan de vragenstellers de volledige antwoorden toegezonden. Iedere vragensteller wordt er overigens van op de hoogte gesteld of er reakties zijn ontvangen of niet. Daarom is het altijd nodig dat er een postzegel voor antwoord bij uw vraag wordt bijgesloten!

Nieuwe vragen

Onderstaande vragen zijn opgenomen in Bulletin 73.
  1. Pieter Verdonck, geboren ca. 1535, trouwt ca. 1565 met Willemke... Een kind uit dit huwelijk is Pieter Pietersz. Verdonck, geb. ca. 1565, tr. ca. 1590 Neeltje Pietersd., overl. voor 16-2-1647. In documenten van 6-6-1599 (benoeming als schepen van 's-Gravendeel) en 20-7-1618 wordt zijn naam reeds voluit geschreven: Pieter Pietersz. Verdonck.
    De vraag is wie de ouders van deze Pieter Pietersz. waren. Bij het zoeken naar een antwoord kan de onderstaande aanvullende informatie helpen. Aangezien het dorp 's-Gravendeel in 1593 is gesticht moet Pieter Pietersz. Verdonck dus van elders gekomen zijn. Duidt het al vroeg voeren van een familienaam mogelijk op een zuidelijke afkomst? Pieter en Neeltje hadden de volgende kinderen: Aryen, Lijsbeth, Leentgen en Jacob. Uit een akte uit het RA 's-Gravendeel nr. 2 van 26-11-1620 blijkt dat Pieter Pietersz. Verdonck een zoon is van Willemke.... (ook in de originele akte waren puntjes geplaatst).

  2. Jannigje Pieters Stout, verm. geb. ca. 1640, overl. aang. 's-Gravendeel 1-11-1702, tr. voor 21-9-1677 Ingen Ariens Stoocker, arbeider, wonende in Bevershoek, zoon van Arie Pieters Stoocker en Dirkje Willems. Wie waren de ouders van Jannigje Stout?

  3. In SG 429 bevindt zich een stamreeks die aanvangt met Pieter Boer. Volgens de kwartierstaat Herweijer-Boudewijn in Prometheus XII is dit Pieter Cornelisz. Boer, gehuwd met Jannigje Hendriks (Smelte), zoon van Cornelis Jansz. Boer (zie ook vraag 426). Waaruit blijkt dat Cornelis Jansz. Boer een zoon Pieter had?

  4. Willem Letterman, kleermaker, overl. Oud-Beijerland 7.1.1821. Op de overlijdensakte is vermeld dat hij 56 jaar oud was en afkomstig uit "het Nassauische". Hij huwde twee maal: 1e met Lena van der Kolk en 2e met Neeltje van der Linden. Uit dit tweede huwelijk zijn geboren: Adriana, Maarten, Meeuwis en Willem. Waar is Willem geboren en hoe heetten zijn ouders?
De overige vragenstellers moeten nog even geduld hebben. Op dit moment liggen nog vier problemen op plaatsing te wachten. Nieuwe vragen worden dus nog steeds graag ontvangen. Voor reacties op de bovenstaande problemen kunt u reageren aan het adres van het Streekmuseum onder vermelding van "Vragenrubriek" en het nummer van de vraag.

P.W. van Hulst
Ruigoord 133
3079 XP Rotterdam
genealogie@streekmuseumhw.nl

Copyright ©: 1997-2001 Piet en Willeke Molema-Smitshoek (Zoetermeer)
Laatste aanpassing: dinsdag 14 augustus 2001.


home | e-mail | Streekmuseum Hoeksche Waard |