Financiering brandspuit
Zuid-Beijerland 1792


| Bronnen Zuid-Beijerland | Genealogie Hoeksche Waard |
| Archieven in Nederland | Wegwijzer Genealogie |
| home | e-mail |

Uit de resolutiën van de schout en schepenen van Zuid-Beijerland

Wijders produceerde den Heer Schout aan hun Ed. Achtb. eene lijst van de ontvangen contributien voor de brandspuit, mitsgaders eene Rekening en quitantie van den brandspuitmaker Sander Bikkers, wegens het maken van dezelve Brandspuit en deszelfs toebehooren en eindelijk eene memorie van den ontvang en uitgaaf bij zijn Ed: deswegens gehad en gedaan, luidende alle dezelven aldus

ontvangen contributien voor den Brandspuit

op 't Dorp
Bastiaan Kruidenier 2.12.=
De Wede Jan Verijp 7.16.=
De Wede Christiaan Kolmsberg 1.==.=
H: Schroeuer 2. 1.=
Cornelis van de Polder 5. 4.=
Coenraad Simons 5. 4.=
Jan Noteboom 25.==.=
Cornelis Verwijs 2.12.=
Jacob van der Blom 2.12.=
Paulus van der Blom 2.==.=
B J Buurman 21.==.=
De Wede Langstraat 6.==.=
Adrianus Weijers 2.==.=
Jan Maasdam =. 6.=
Jannetje den Belder 1.==.=
Arij Maasdam 13.==.=
Leendert Boender 5. 4.=
Hendrik Verschoor 2.==.=
Arend van Tienderen en Zoon 5. 4.=
Leendert Kroes 2.12.=
Isaac van Es 5. 4.=
Mattheus Kempkes 2.12.=
Jacob Vermaas 5. 4.=
Cornelis Maasdam Sr 2.12.=
Arij Schelling 5. 4.=
Pieter Konijnendijk 2.12.=
Cornelis Dekker 2.12.=
Arij van Ham 2.12.=
Gerrit Weeda =.12.=
Jan Hofman =.10.=
Cornelis Huisman 1.10.=
Arij Groenenboom 10. 8.=
Dirk Blaak 6.==.=
Gerrit Termaat =. 5.=
Arij van Zorgen =.11.=

aan 't Zwart Sluisje

Arij Buurman 5. 4.=
De Wede Corns Polderdijk 10. 8.=
Huibert Boender 2.12.=
Klaas Plooster 13.==.=
De Wede Aart de Wilde 1.==.=
Jan Doppenbakker =.12.=
Cornelis van der Waal 1.==.=
Hendrik den Belder 1.==.=
Kors de Jong 1.==.=
De Wel Ed Heer de Coning 7.==.=
Klaas de Jongste 6.==.=
Isaac Langstraat 7.16.=
De Wede Monster 7.16.=
Jacob Noteboom 25.==.=
Gerrit 's Gravendeel 13.==.=
De Wede Dirk Snijder =. 6.=
Pieter Rijerkerk 1.==.=
De Wede Bisdom =.11.=
Anthonij Roos 1.10.=
Gerrit Zijderveld 5. 4.=
Abraham Hameetman 2. 1.8
Gijsbert Hofman 1.10.=
Wede Jan Verijp of A Rosmolen 7.16.=
Jan de Groot 10. 8.=
Jacob Verbaas 7.16.=
Teunis Verhulp 50.==.=

Schenkel en Buitendijk

Bastiaan Bakker 1.==.=
Leendert van Vliet 1.==.=
Johannes van 't Hof =. 6.=
Jan de Ruiter =. 6.=
Pleun van Zorgen =. 6.=
Gerrit van Vliet 1.==.=
Pieter van 't Hof =.12.=
Bastiaan Blaak 10. 8.=
Steven Gerritsz Maasdam 5. 4.=
Bastiaan Groeneweg 2.12.=
De Wede Mozes Volaard 1.==.=
Marinus van der Jagt =. 6.=
Jan Volaard =. 6.=
Gijsbert van Zorgen =.11.=
Cornelis Holstein =. 6.=
Willem Tuk =.14.=
De Wede Corns Koosen Vredenburg 1.==.=
Bart ter Meris =.10.=
De Jood =. 5.8
Hendrik Weeda =. 6.=
Marcelis Vredenburg 5. 4.=
Arij Visser =.10.=
Gerrit Vredenburg 2.==.=
Wede Landheer of Jan Hoggok =.12.=
Hermannus van Es 1.==.=
Cornelis Weeda =. 6.=
Cornelis van Es 50.==.=
Maarten de Bruin =. 2.=
Dirk Herweijer 2.12.=
Willem Viskil =. 6.=
J van der Heide =.12.=
Marjen Woordmans =. 6.=
Jacob Uilenaar =. 6.=
Cornelis Kamp =.12.=
Bastiaan Herweijer =. 6.=
Jan Korpel =.12.=
Barend van Vliet =. 6.=
Leendert Veldhuisen =.10.=
Dirk Pleijt =. 6.=
Willem van der Waal =. 6.=
Cornelis 't Grein .12.=
Cornelis van der Heide =. 4.=
Wouter van Andel 1.==.=
Johannes Smits 1.==.=
Gerrit Stevensz Maasdam 2.12.=
Hendrik van Es 1.10.=
Willem Loopik =.10.=
Bastiaan van de Polder 10. 8.=
Leendert van Zorgen 1.==.=
Willem Ras 2.12.=

Zuidzij

Cornelis Duimelaar 36.==.=
Jan Schoon =. 4.=
Willem Schelling 5. 4.=
De Wede Jacob Vermeulen 2.12.=
Dirk Dekker 2.12.=

nog van de Kramers 2.12.=
van Zoeteman 2.12.=
Hierbij nog de Gift van de WelEdele Gestrenge Ambagtsheeren 600.==.=
En van den Ed Achtb Geregte 220.==.=

Bewerking door:
wijlen Arie M. Butterman


Copyright ©: 1997-2003 Piet en Willeke Molema-Smitshoek (Zoetermeer)
Laatste aanpassing: dinsdag 19 augustus 2003.


home | e-mail | Genealogie Hoeksche Waard |