English

 

De geslachten Schilperoort uit Charlois en omgeving
(14de tot 17de eeuw)

| Genealogie Hoeksche Waard | Bibliografie K.J. Slijkerman |
| home | e-mail |
Zegel Schilperoort
De geslachten Schilperoort uit Charlois en omgeving (14de tot 17de eeuw)
door ir. C. Sigmond, K.J. Slijkerman en mr. G. Schilperoort.
In oktober 2009 verschijnt ‘De geslachten Schilperoort uit Charlois en omgeving (14de tot 17de eeuw)’. Dit boek behandelt een drietal families, die vanaf de 16de eeuw de naam Schilperoort (ook wel: Schilperoord) voeren.
wapen Schilperoort
Het geslacht Schilperoort
Het geslacht dat naamgevend is geweest voor deze families Schilperoort, is terug te voeren op een stamvader die vanaf 1513 wordt vermeld in Charlois. Van zijn vier zoons bleven er drie in Charlois. Eén zoon vertrok naar Heerjansdam en uit hem stamt een tak van de familie in Rotterdam die actief werd in de lakenhandel en deel uitmaakte van de plaatselijke elite. Een telg uit deze tak was schipper op een jacht van de West-Indische Compagnie en deed in 1628 mee aan de verovering van de Zilvervloot door Piet Heyn. Een kleinzoon van de stamvader werd schout in Barendrecht en uit hem stamt een uitgebreid geslacht Schilperoort, in eerste instantie vooral gevestigd in de Hoeksche Waard. Een breed uitgewerkte en geïllustreerde stamreeks die doorloopt tot in de huidige tijd geeft vele naamdragers Schilperoort aansluiting op deze familie. Zegel Schilperoort
Een tweede familie Schilperoort
Een tweede familie Schilperoort ontleent de familienaam aan een voormoeder. Zij behoorde tot het eerste geslacht Schilperoort uit Charlois en haar kinderen kozen rond 1640 voor deze familienaam. Dankzij een aantal oude memories en lenen is dit geslacht in mannelijke lijn terug te voeren tot het begin van de 14de eeuw: de oudste vermelding van de stam-vader van dit geslacht is van 1368. Pioniersgeest is kenmerkend voor dit geslacht: diverse leden worden genoemd als bewoners van nieuw gewonnen land. Ook dit hoofdstuk wordt afgesloten met een stamreeks tot in de huidige tijd, waarbij de afstammelingen met name te vinden zijn in de Hoeksche Waard, West-Brabant en Goeree-Overflakkee. Wapen Schilperoort
Een derde familie Schilperoort
Een derde familie waarin de naam Schilperoort wordt aangetroffen was gevestigd in Ridderkerk en valt op door het veelvuldig voorkomen van de voornaam Goossen. Later komen leden van de familie voor met de namen Jonckint en Romeijn. Dit geslacht is terug te voeren op twee broers, die in 1495 gevangen zaten op de Voorpoort van het Hof van Holland in Den Haag. Zij waren gearresteerd wegens het bedreigen van de schout en dijkgraaf van Charlois. Na betaling van een flinke boete werden zij op vrije voeten gesteld en werden zij de stamvaders van een uitgebreide Ridderkerkse familie. Twee dochters uit deze familie worden later aangeduid met de familie-naam Schilperoort en komen voor met een familiewapen.
De auteurs
De auteurs Kees Sigmond en Kees-Jan Slijkerman werkten eerder samen aan soortgelijke projecten, o.a. resulterend in de uitgave van ‘De geslachten Cranendonck in Holland’ en ‘Drie verwante geslachten Van Driel’. Na deze publicaties waren de auteurs geïnteresseerd geraakt in de Schilperoort ‘puzzel’. In de jaren 1970 had Gert Schilperoort een eerste opzet gemaakt van de families Schilperoort uit Charlois en omgeving, die echter niet is gepubliceerd. Na kennismaking met de andere twee auteurs in 1996 is het project gezamenlijk voortgezet.
De uitgave
De uitgave zal verschijnen in een oplage van 250 stuks en om verzekerd te zijn van een exemplaar is het nu al mogelijk een bestelling te plaatsen. Het boek telt 467 pagina’s en bevat naast indexen en bijlagen vele illustraties van familiewapens, zegels, kaarten, portretten, foto’s, prenten, etc. De samenhang binnen de diverse geslachten Schilperoort wordt verduidelijkt met een aantal overzichtelijke schema’s.
Bestellen
Het boek ‘De geslachten Schilperoort uit Charlois en omgeving (14de tot 17de eeuw)’ kost € 42,00 per exemplaar (incl. verzenden in Nederland). Bestelling door overmaking van het bedrag op bankrek. 3758886 t.n.v. K.J. Slijkerman, Emanuelpolder 1, 4414 RV Waarde, o.v.v. ‘boek Schilperoort’. Vergeet niet uw adresgegevens te vermelden op de overschrijving. Boeken kunnen ook opgehaald worden in Oud-Beijerland (notariskantoor Schilperoort, Beetsstraat 3) of Dordrecht (Schuttevaerkade 159), na betaling vooraf à € 34,50 op bovenstaand rekeningnummer.

Bij betaling vóór 1 november 2009 gold een gereduceerde prijs per exemplaar van € 37,00 (incl. verzendkosten in Nederland), of € 29,50 (zelf ophalen).

Gegevens: ISBN 978-90-814506-1-4, gebonden (linnen kaft), geïllustreerd, index, 467 pagina's, formaat 17 x 24 cm, uitg. Dordrecht 2009.


Copyright ©: 2009-2013 Piet en Willeke Molema-Smitshoek (Zoetermeer)
Laatste aanpassing: 2 augustus 2013.


home | e-mail | Genealogie Hoeksche Waard |