Ambachtsheren en -vrouwen van
Sint Anthoniepolder


| Genealogie Hoeksche Waard | Archieven in Nederland | Wegwijzer Genealogie |
| home | e-mail |
Inleiding
Hieronder ziet u een opsomming van Ambachtsheren en -vrouwen van Sint Anthoniepolder (Hoeksche Waard - Zuid-Holland). Deze lijst is samengesteld en beschikbaar gesteld voor onze site door Goris Hoogwerff. Indien u aan-/opmerkingen of aanvullingen heeft dan vernemen we dat graag.
Overzicht ambachtsheren en -vrouwen
 • 1484 Herbrecht / Herbaren / Herbert / Herper van Cuyl

  Bron: De Nederlandsche Leeuw/1931
  Van Leeuwen, Bat. Ill., deel 2, blz. 929 bevat een stamreeks van het geslacht van Cuyl. Bevat deze nog meer informatie over ambachtsheren van “‘s Heer hugen lant”?

 • Willem van Alblas Janszn. (Heer van der Mijle, enz.)
  tr. Marie van Drencwaart Willemsdr.
 • Jan van Alblas Willemszn. (Ambachtsheer van der Mijle, Dubbeldam en St. Anth. Polder)
  tr. Marie van Jode Adriaensdr.
 • Cornelia van Alblas Jansdr. (Ambachtsvrouwe van der Mijle, Dubbeldam en St. Anth. Polder)
  tr. Arent Corneliszn. (van der Mijle). Burgemeester van Dordrecht. Overleden 20-06-1579, begraven te Dordrecht (Grote Kerk).

  Bron: De Navorscher/1874
  Mijle of Van der Mijla (volgens Balen, bl. 1141, in zilver een gaand of stappend zwart hert, met gouden gewei en klaauwen, voerende) afkomstig was, en gewaagd, zulks met dr. Schotel, enkel op gezag van “een - welligt later - op perkament geschrevene genealogie” (zie Schotel, Dordrecht: het geslacht van der Myle, Dordr. 1858, blz. ‘7, S), aan te nemen. Niet voor 1540 schijnt Arent Cornelisz. den naam van Van der Mijle aangenomen te hebben, naar de heerlijkheid van dien naam, welke zijne vrouw, Cornelia van Alblas, hem ten huwelijk brengt. Zie v. d. Wall, Handb. van Dordr., blz. 1321 volgg.

 • Cornelis van der Mijle Arentzn. (Ambachtsheer van St. Anth. Polder)
  Overleden in 1605, zonder kinderen na te laten. Begraven te Leiden in de Pieterskerk.
  tr. (1) Catharina Hopper(s) Jochumsdr.
  tr. (2) Adriane van der Does Jacobsdr.
 • Johan van der Mijle Arentzn. (Ambachtsheer van St. Anth. Polder)
  Overleden in 1609.
  Broer van Cornelis van der Mijle.
  tr. (1) Agatha van Burgh Anthonisdr.
  tr. (2) Christina van Blijenburgh Heijmansdr.

Bron: “Hier leyt begraven”, grafzerken in de Grote Kerk te Dordrecht door W. Nijman.
In de Grote Kerk van Dordrecht bevind zich een zerk die behoorde bij het graf van Christina van Blijenburch Heijmansdr., de vrouw van Johan van der Mijle, ambachtsheer van St. A. Polder.

 • Heijman van der Mijle (Ambachtsheer van St. Anth. Polder)
 • Cornelis van der Mijle, zoon van Adriaen van der Mijle Arentzn. en Magdalena van Egmond van de Nijenburg. Hij is een neef van Heijman van der Mijle.
  (Ambachtsheer van St. Anth. Polder)
  Geboren ’s-Gravenhage in 1578, overleden ’s-Gravenhage 21-11-1642, begraven aldaar 25-11-1642 in de Hofkapel.
  ondertrouw ’s-Gravenhage 18-01-1603 en tr. ’s-Gravenhage op 04-02-1603
  Maria/Maritge van Oldenbarneveld Johansdr.
  Begraven te ’s-Gravenhage in de Grote Kerk op 23-02-1657.
 • Jonkheer Adriaen van der Mijle Corneliszn.
  (Ambachtsheer van St. Anth. Polder tot 1664)
  Overleden 29-04-1664.
  tr. (1) Wassenaar 03-07-1634 Agatha van Raephorst
  tr. (2) ondertrouw ’s-Gravenhage 25-11-1646 en tr. 09-12-1646 Petronella van Wassenaer
 • Jonkheer Jan van der Mijle Adriaensz. (uit 2e huwelijk [Petronella van Wassenaer])
  (Ambachtsheer van St. Anth. Polder vanaf 1664 tot 1671)
  Gedoopt te ’s-Gravenhage in de Kloosterkerk op 18-08-1651, overleden oktober of november 1671.

Bron: Uittreksel RA 1 Sint Anthoniepolder, 24-3-1672
Taxatie Ambachtsheerlijckheit SAP. Verzoek van Anthony de Veer (?) Secretaris 's-Gravenhage. Heer Jan van de Mijll, Ambachtsheer is overleden. De Amb. Heerlijckheit is een leen van Holland 2500 ponden. Nog 11 mergen en de helft van 1600 roeden land in SAP 2400 ponden. Hiervan moet coll. Succesie betaald worden.

 • ca. 1672:
  Clara Elisabeth van der Mijle Adriaensdr. (uit 2e huwelijk [Petronella van Wassenaer])
  (zuster van Jan van der Mijle)
  Gedoopt te ’s-Gravenhage in de Kloosterkerk op 11-09-1652, overleden in 1709 en begraven te ’s-Gravenhage
  tr. ’s-Gravenhage 09-03-1676
  Frederik Hendrik van Reede, heer van Schonauwen en de Lier
  Overleden te ’s-Gravenhage op 23-08-1715.

Bron: Aanstellingsakte tot schout van Arie Hendriks Smitshhoek, 17-09-1677
Frederick Baron van Roden, Heere vande Lijr van St. Anthonis Polder, gesijt S' Heer Hugen Lant etc., etc., benoemd 17 september 1677 Arij Hendricks Smidtshoeck tot schout van St. Anthonis Polder.

 • Wilhelmina Henriette van Reede, dochter van Frederik Hendrik en Clara Elisabeth van der Mijle
  (Ambachtsvrouwe van St. Anth. Polder, de Lier, Bleskensgraaf, Alblas en Marquette)
  Overleden 26-04-1716
  tr. Rijswijk (ZH) 03-02-1699
  Wigbold van der Does, zoon van Steven van der Does en Louise de Taillefer de Moriac
  Gedoopt te ’s-Gravenhage op 30-04-1676 en overleden op 24-04-1725.
 • Steven van der Does
  Zoon van Wigbold van der Does en Wilhelmina Henriette van Reede.
  (Ambachtsheer van St. Anth. Polder vanaf 1716, de Lier, Marquette)
  Geboren te ’s-Gravenhage op 27-05-1700, overleden te Noordwijk op 10-10-1732
  tr. ’s-Gravenhage 07-01-1725
  Theodora Odilia van Doys, dochter van Willem Maurits Doys en Catharina van Friesheim
  Geboren 08-11-1707 en overleden te ’s-Gravenhage in 1774.
 • Wigbold Johan Theodoor van der Does
  Zoon van Steven van der Does en Theodora Odilia van Doys
  Geboren ’s-Gravenhage 20-07-1726, overleden ’s-Gravenhage 31-03-1787,
  tr. ’s-Gravenhage 31-10-1751
  Wilhelmina Margaretha van Wassenaar, dochter van Carel Lodewijk, heer van Doeveren, en Marie Louise des Villattes
  Gedoopt ’s-Hertogenbosch 11-06-1723 en overleden te ’s-Gravenhage op 06-03-1789.
 • Theodora Odilia Carolina Louisa van der Does
  Dochter van Wigbold Johan Theodoor van der Does en Wilhelmina Margaretha van Wassenaar
  (Ambachtsvrouwe van St. Anth. Polder)
  Geboren te ’s-Gravenhage op 12-04-1758, overleden te ’s-Hertogenbosch 03-05-1793,
  tr. ’s-Gravenhage 28-04-1782
  Leopold graaf van Limburg Stirum, zoon van des H.R. Rijksgraaf Albert Dominicus, heer van den Wildenborch, en Elisabeth Gratiana Sayer
  Geboren Hoogeveen 12-03-1758 en overleden te ’s-Gravenhage op 25-06-1840
  Hij hertrouwt te ’s-Gravenhage op 24-11-1801 met Maria Jacoba van Styrum
 • Wigbold Albert Willem van der Does graaf van Limburg Stirum
  Zoon van Leopold graaf van Limburg Stirum en Theodora Odilia Carolina Louisa van der Does
  (Ambachtsheer van St. Anth. Polder)
  Geboren te ’s-Hertogenbosch op 16-04-1786 en overleden ’s-Gravenhage 15-01-1855.
  tr. ’s-Gravenhage 16-07-1811
  Maria Elizabeth Margrita des H.R. Rijksbarones van Slingelandt
  dr. van des H.R. Rijksbaron Mr. Barthout, heer van Slingelandt en Goidschalxoord en Magdalena Anna Elisabeth des H.R. Rijksbarones van Boetzalaer
  Geboren te ’s-Gravenhage 31-01-1790 en overleden te ’s-Gravenhage 13-12-1834.
  Uit dit huwelijk vijf kinderen.

  Wie van de kinderen de volgende ambachtsvrouwe of -heer is geworden, heb ik niet kunnen achterhalen.

  Onderstaande W.A.W. graaf van L. Stirum is waarschijnlijk een kleinzoon van de laatstgenoemde ambachtsheer.

Bron 1: Nederlandsche Leeuw 1884:
Sterfgevallen: Op den huize ten Donck te Ridderkerk: Wigbolt Albert Willem graaf van Limburg Stirum, geb. te ’s-Gravenhage 24 Maart 1845, kamerheer des Konings, lid van den gemeenteraad te ‘s-Gravenhage, zoon van graaf Leopold en van zijn eerste vrouw Jonkv. Adolphina Wilhelmina Anna van der Wijck, gehuwd te ’s-Gravenhage 6 Juni 1874 met Jonkv. Anna Elisabeth Groeninx van Zoelen, geb. op den huize ten Donck 5 Juli 1850, dochter van baron René Fréderic en van Aurelia Elisabeth gravin van Limburg Stirum. 

Bron 2: De Navorscher:
Wigbold Albert Willem graaf van Limburg Stirum, heer van Warmond, geb. ’s-Gravenhage 24 maart 1845, overleden op den huize te Donck (Ridderkerk) 11 september 1884.

Bronnen voor dit overzicht
 • “De Navorscher”, jrg. 1851-1960;
 • Periodieken Centraal Bureau Genealogie: Jaarboeken 1947-1996 en Mededelingen 1947-1994;
 • “Ons Voorgeslacht”, Zuidhollandse vereniging voor genealogie, Jrg. 1946-1995;
 • “De Nederlandsche Leeuw”, jrg. 1883 - 1983;
 • ’t Begin van Hollant in Dordrecht, door Joh. van Beverwyck. Uitg. Dordrecht, anno 1640.
Verdere informatie en/of portretten

Mogelijk bevatten onderstaande boeken interessante informatie en/of portretten van ambachtsheren en -vrouwen van Sint Anthoniepolder:

 • Centraal Bureau voor Genealogie, Aanwinsten 1994, Aanwinsten boeken en periodieken:
  Iconografie van het geslacht van Limburg Stirum, C.J. graaf van Limburg Stirum, Zutphen, 1994.
 • Kort, 1. C. Het archief van het huis Offem, en de families Van Limburg Stirum, Doys en Van der Does, 1428-1937. ‘s-Gravenhage, Nationaal archief in Zuid-Holland, 1983, 172 blz., afbn., indsex.
  Opgenomen zijn genealogische overzichten van de families Van Limburg Stirum, Van der Does en Doys. Het archief bevat stukken van zeer veel aanverwante families.

 

Door: Goris Hoogwerff.


Copyright ©: 1999-2004 Piet en Willeke Molema-Smitshoek (Zoetermeer)
Laatste aanpassing: zondag 14 november 2004.


home | e-mail | Genealogie Hoeksche Waard |