Inhoudsopgaven

1973/1974
1975/1976
1977/1978
1979

Inhoudsopgave
Maandblad voor genealogie
Mensen van vroeger
jaargang 1973 en 1974

| Genealogie Groningen | Genealogie Drenthe |
| Genealogie Hoeksche Waard | Genealogie Zeeland |
| Archieven in Nederland | Wegwijzer Genealogie |
| home | e-mail |
Inleiding
Hieronder vindt u de inhoudsopgave van het maandblad voor genealogie 'Mensen van vroeger'. Dat tijdschrift is verschenen vanaf 1973 (met het aprilnummer en er is geen decembernummer 1973 verschenen) tot en met 1978. In 1979 verschenen alleen het eerste en tweede nummer.

Wij beantwoorden overigens geen vragen over de publicaties en dit tijdschrift in het algemeen.

Dit tijdschrift is o.a. te raadplegen bij het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag en het Streekmuseum Hoeksche Waard in Heinenoord.

Mensen van vroeger, jaargang 1973
ArtikelAuteur Blz.
De kwartierstaat van Willem Jan Royaards( Amersfoort 1966) en die van zijn gelijknamige betovergrootvader (Utrecht, 1829)E.J.C. Kamerling 1-7
Rive (oudtijds Ryve) , Het wapen van een laat middeleeuws, edel, vrij, eigenerfd geslacht in het teken van het Regale JachtrechtH.W.M.J. Kits Nieuwenkamp 8-15
De dood schrijft geschiedenis
De lijkstatie van Keizer Karel V, bij Levenden Lijve
H.L. Kok 16-18
Oorsprong en afstamming van het Nederlandse warmbloedpaard C. de Bruin Fzn.19-20
Vorstelijke Democratie in de 18e eeuw
Lidmatenboek der Gereformeerde Kerk van Leeuwarden, 1581-1748
Aangenomen 19-2-1727 o.a. Anna Charlotte Amelia prinses van Oranje-Nassau
  20
Vijf generaties Schermertz, 1700-1850
(chirurgijn van een regiment en op zee)
C.E. ten Houte de Lange21-25
Geref. doopboek van Dinteloord - 1777  25
Zeeuwen buiten Zeeland
- Lidmatenboek geref. kerk Leeuwarden
- Doopboek en trouwboek Willemstad
- Poorterboek Delft
- Trouwboek Oud en Nieuw Gastel
- Burgerlijke Stand Willemstad
- NH doopboek Heusden
- Trouwboek Klundert
  26-27
De Dordtse tak van het Zevenbergse geslacht Schoenmakers I
(zie ook p. 73 en 1974, p. 16)
drs. A. Schippers29-34
De dood schrijft geschiedenis
(balsemen en de tijd tussen overlijden en begraven o.a. van Michiel de Ruyter)
H.L. Kok 35
Enkele opmerkelijke huwelijken te Doorn, tussen 1674 en 1795 E.J.C. Kamerling36
Leven en familieafstamming van de Rotterdamse kunstschilder Adrianus Philippus De La Rivière (1857-1941) K.J. Slijkerman37-40
Drie in genealogisch opzicht interessante penningen
(geslagen ter gelegenheid van drie gouden huwelijksfeesten van 1621, 1647 en 1706, o.a. Ruychaver, Van Loon)
C.E. ten Houte de Lange44-45,
48
Het ontstaan en de ontwikkeling van de warmbloed paarden stamboeken in Nederland C. de Bruin Fzn.46-49
Lijst van de verhoogde aequivalenten of opschotten der Stads Amptenaren van Leeuwarden 1794  49-51
Zeeuwen buiten Zeeland
- Huwelijks inteekenregister Amsterdam
- Lijst van predikanten
- Trouwboek Steenbergen
  52
Vragenrubriek - Vraag en Aanbod
Meyboom, De groot, Van Beusekom, Verhoeve, Berkman, Welhouck, Groenevelt, Dorpmans, De Leeuw, De la Broye, Ticquet Mathijsz, Van den Engel, Boer, Van Trigt, Kater, Du Mortier, Du Pon, Boer, Hommelsiepen, Loosge / 't-Loosgen, Blooteling, Van Gelderen, Kranenburg, Van der Wilt, Hallewas, Van der Hoff, Van Waas, De Haen, Oudeklem, Van der Veer, Rezel, Leenheer, Groenenboom, Overeeynder, Berkhout, Houwelingh, Martinusse, Van Dongen, Makelaar, De Graaf, Van Leeuwen, Hogendijck, Fonkert en Kerckhof.

 K.J. Slijkerman

53-55
Leverland (Leeuwarden)A. Schippers 55-56
200 Jaar van Cranenburgh P.L. Leget-Kuijlen 57-63,
69
De dood schrijft geschiedenis
(het leggen van stervenden of gestorvene op stro, volksverhalen uit de kuststreken; dodenschippers en spreekwoorden en gezegden over de dood)
H.L. Kok 64-65,
70-71
Wie zoekt naar de naam Puit (Tijs Douwes Puit, kok op de Concordia, overl. 1831)?
(over een bijzondere overlijdensakte in het huwelijksregister 1838 van Terschelling)
D.Bos 65
Stamreeks KruitboschJ. Kruitbosch 66
De afstammingsregistratie van het Nederlands warmbloedpaard C. de Bruin Fzn. 74-75
De geschiedenis van het Nederlands warmbloedpaard III C. de Bruin Fzn. 77-78
Bergen en dalen ontmoeten elkander niet, mensen wel
(Gerrit Schippers, schilder, van Krommenie)
J. Schreuder 78
De Dordtse tak van het Zevenbergse geslacht Schoenmakers II
De erfgenamen van de oudt-stadhouder en procureur Reijnier Schoenmakers
drs. Ariette Schippers73,
79-83
Tandheelkundige verzorging in de 17e eeuw J.G. Ens-Bron 83
Zeeuwen buiten Zeeland
- Geref. huwelijksregister van Wijlre en Vroenhoven (Limburg)
- Lidmatenlijst Namen
- Fortresse  Lang Akker Schans (Nieuwe Schans)
- Nijmegen
- Lidmatenboek van Heerenveen
- Lidmatenregister Bergen op Zoom
  84-86
Vraag en aanbod
- Fries William en Mary lepel (p. 76)
- Adam M. IJsselstein
- Dirck van Cranenburgh
- De Gasee (Gaassee, Gasé)
- Johanna Frederica Voight
- Adrianus Zuidmulder
- Gerrit Jansen Kruitbosch
- Verweel (Vader Weel/Wel)
- Westduel
- Hengst
- Starrevelt
- Keth
- Sylvester Mol (geb. Maaseik)
- Morgaert
- Twee zilveren penningen o.a. met Antony Frena en Alida Strandiger tr. 1750
P.L. Leget-Kuijlen,
D. Bos,
J. Kruitbosch,
K.J. Slijkerman
J.N. Bastert
87-88
Vroede Vaderen des vaderlands afstammende van Prins Willem I, de Zwijger genaamd de Vader des Vaderlands (met diverse afbeeldingen). Zie ook aanv. op p. 130 en 146.L.F.M. van de Pas 89-116
Kwartierstaat van Marken
(Jan Vos van Marken x Johanna Lelij). Zie vervolg op p. 147.
J.V. van Marken Pzn
en J. van Marken-Lelij
117-123
Zeeuwen buiten Zeeland
- trouwboek Forth Bath
  123
Een geliefd Alkmaars predikant uit de eerste helft van de 19e eeuw
(ds. J.L. Kotting tr. met Christina Nieuwenkamp)
H.W.M.J. Kits Nieuwenkamp 124-130

Een aanvulling
op het artikel over afstammelingen van Prins Willem I, Willem de Zwijger, p. 89)

  130
De Friese afstamming van een overgrootmoeder in Holland (Elisabeth de Haan, 1843-1930)
(zie ook de correcties op p. 144)
K.J. SLijkerman 131-133
Zeeuwen buiten Zeeland
- geref. trouwboek Boxtel
mr. dr. W. de Vries 133
Vraag en aanbod
- de voornaam Syburgh
- ouders Geertruy van Daetselaer
- kwartieren Dirk van Toornenburch van Rijnesteyn en Wendelmoet van Vanevelt
ir. J.C. Deknatel 134
Een troost voor zoekers en het ontstaan van een dubbel naam (Putman Cramer) dr. ir. C.J.H. Wevers 134
Vraag en aanbod
- rekeningen van de nalatenschap en fragmentgenealogie Pieter Turcq, chirurgijn te Dinteloord
  135
Over personen met de naam Was - ook Wass, (Van) Waes e.d.
(Zie reactie op drie anonieme wapens op blz. 10 in jrg. 2, 1974)
ir. G.L. Wanrooy l.i.137-142
Over de betrouwbaarheid van akten van de burgerlijke stand in de eerste helft van de negentiende eeuwmr. dr. W. de Vries 143-144
De dood schrijft geschiedenis
- Lijkwade / doodskleed / doodslaken/ hennekleed
H.L. Kok 145-146
Aanvulllingen
(op het artikel over afstammelingen van Prins Willem I, Willem de Zwijger, p. 89.)
  146
Vraag en aanbod
- Nissinge / Nysingh / Nessinck of Niessing(k) ?
- wapens in wapenbord Adolphus de Was?
- wapen De Backere(n)?
  146
Kwartierstaat van Marken
(Jan Vos van Marken x Johanna Lelij) Vervolg van p. 117.
J.V. van Marken Pzn
en J. van Marken-Lelij
147-151
Zeeuwen buiten Zeeland (vervolg van p. 86)
- trouwboek Liefkenshoek
- trouwboek Lilo
P.J Ritsema 152-155
Uit het domein van boek en handschrift (Boekbespreking)
- A.A.S. Kamerling-van Haersma Buma, Utrecht in prent
- het Velthuys (familieblad)
  155-156
Mensen van vroeger, jaargang 1974
Genealogie Stern (uit Handrup, het graafschap Lingen)
Emsland - Amstelland, 1676-1892
J.N.Leget 1-10
Vraag en aanbod
- reactie op drie anonieme wapens, 1e jrg., nr. 8, blz. 139
C. de Jong 10
Het nut van genealogieR.F. Vulsma 11, 20
Kerkhofwijsheid op Terschelling
(over grafschriften)
G. Schepperle 12-15
De Dordtse tak van het Zevenbergse geslacht Schoenmakers III
De kinderen en kindskinderen van de stamouders van de Dordtse tak, Johannes Schoenmakers (Zevenbergen 1687 - Dordrecht 1764) en Cornelia van Broekhoven (Geertruidenberg 1691 - Dordrecht 1780.) Zie ook jrg. 1973.
(Thierens, Koekelis)
drs. Ariette Schippers16-19,
40-47
Genealogisch onderzoek in Duitsland J.N. Leget 20
Zeeuwen buiten Zeeland
- geref. lidmatenregister voormalige fortresse Delfzijl
P.J. Ritsema 21
Wie zou haar daar zoeken?
(Johanna ged. 29-11-1739 Hasselt, dr. van Hendrik en Anna Theresia Elisabeth Costers)
  21
Uit het domein van boek en handschrift (Boekbespreking)
- drs. J.A. de Boo, Heraldiek
- J.L. Braber, Stad aan 't Haringvliet, Bruinisse, Brouwershaven, Wemeldinge, Schouwens Westhoek, Zierikzee en Dreischor, "zoals het was"
- de Famfaf (orgaan van de familie Fafié, Van Teeseling, Peteri en Gerritsen)
  23-24
Een kwestie van overmacht
- otr. Steenbergen 1680, Jan Willem Kreemers met Anneken Laureys. Zij overl. voor tr.
 24
Stamreeks Berghout + stamreeks LegersteeK.J. Slijkerman 25-31
Een unieke gast op een uniek feest
Aantekeningen over gemeenteleden van dominee Corn. Wiesma, predikant te Jelsum 1739-1772
 31
Een voorval in de familie Beeckerts van Tienen
zoals dat ook in andere families zou kunnen passeren
(Er wordt verwezen naar Gens Nostra,1973, blz. 340)
J.W. Heringa 32-33
Uit het domein van boek en handschrift (Boekbespreking)
- Archief 1973, jaarboek Oudheidkundige Vereniging 'De Graafschap'  (Zutphen) de Meester Hendrik Willem Heuvelsstichting en de G.A. van der Lugt Stichting.
 33
Zeeuwen buiten Zeeland
- Oudenbosch
P.J. Ritsema 33
Lustige Witwe
otr. Steenbergen 14-3-1682 C.J. Krane uit het Westland en Mariken Laureijs uit het Cruijslant.
bruid van een paard doodgevallen 30-3-1682 voor het huwelijk
 33
Johan Francois de Later (1782-1848), een centrale figuur inde kerkelijke Afscheiding (1836-1838) in Zeeland - Zijn voor- en nageslacht H.W.M.J. Kits Nieuwenkamp34-36
Uit het domein van boek en handschrift
- Op zoek naar onze voorouders (CBG)
- Kastelen in Gelderland
 36
De dood schrijft geschiedenis
Gebruiken in de dodenliturgie
H.L. Kok 37
Een verkeersongeluk in 1696
(Procesverbaal dat Arnout en Nicolaas Laan uit Hoorn lieten opmaken)
M.C. de Haan 38-39
Watersnood
(doop Dordrecht 15-4-1741; de ouders zijn door de overstromingen uit Giessendam gevlucht)
 39
Zeeuwen buiten Zeeland
- geref. lidmatenregister Steenbergen
P.J. Ritsema 48
Henricus Raterink, burgemeester van Goor, en de zilveren beker met jaartal 1667 dr. H.J. Jaanus49
De Bijbel van Arent Rampen en Magdalene Wille en zijn verschillende bezitters
(Ze zijn getrouwd 2-6-1728)
M.C. de Haan 52
Fotokwartierstaat Eline Vulsma (geb. 9-12-1971 te Amsterdam) R.F. Vulsma en M. Vuslma-Kappers 55
Het huis aan de Ring (schuilkerk voor de Afgescheidenen  in Oud-Vossemeer op Tholen)
(De rol die Johan Francois de Later speelde bij de kerkelijke Afscheiding in 1836-1838 in Zeeland)
H.W.M.J. Kits Nieuwenkamp66
Vraag en aanbod
- antwooord voorgeslacht Maria Ente, ged. Eindhoven 1712
- gevr. voorgeslacht Abraham Everaars tr. 1725 Scheveningen Anna Magdalena Grimmelius
- gevr. afstamming Albel Jans Bolhuis, geb. ca. 1746 won. Harlingen
 mr. dr. W. de Vries
prof. dr. Th. Hart de Ruyter
P.J.C. Elema
71
Zeeuwen buiten Zeeland
- uit het geref. lidmatenregister van Steenbergen, 1727-1786
P.J. Ritsema 72

Geldproblemen in 1585 kort na Friesland's bevrijding
(verscheidenheid van geldsoorten in boedel Rincke Intesz)

J.W. Heringa73
Het Groningse geslacht Raven (deel 1) G. Schepperle78, 110,
134
Familieverenigingen (oproep voor adressen e.d.)  83
Forensische geneeskunde in vroeger tijd (akte uit 1715)J.N. Leget 84
Stamreeks Kater (te Callantsoog)K.J. Slijkerman 86
Vraag en aanbod
- speldekussen met initialen (Rottier x Korne)
A. Schippers 89
Tekele Rijnsz. Zwaal, zeeman-onderwijzer op Terschelling (1799-1896)
(zijn levensverhaal)
H. de Jong-Ree90, 119,
143, 204
Zeeuwen buiten Zeeland
- uit het geref. lidmatenregister van Leeuwarden, 1581-1812
P.J. Ritsema 95
Familieleed op het schilderij "Las Lanzas" van Velasquez. (De overgave van Breda 1625)
(Willem van Nassau, heer van der Leck)
dr. H. Winkel-Rauws 97
Chatin, een familie in conflict met de kerk (1750-1800) (in Boertange) P.J. Elema99
Genealogie der familie van Zuuren
(Tak in Dordrecht - Van Sueren)
B.A. Zinkweg 103
Het Groningse geslacht Raven (deel 2) G. Schepperle110
De Dordtse tak van het Zevenbergse geslacht Schoenmakers (5e aflevering) A. Schippers115
Tekele Rijnsz. Zwaal, zeeman-onderwijzer op Terschelling (1799-1896) - deel 2
Mijn loopbaan als zeeman
H. de Jong-Ree119
Dienaren van de vroeger Zuidhollandse parochie Korendijk, alias Goudswaard en van de daaruit voortgekomen Nederlandsche Hervormde gemeente, ca. 1442 tot hedenP.J. Bos 121
Moeilijkheden met opgroeiende jeugd (Pieter de Roij, ged. 1692 in Heusden) M.C. de Haan132
De oudste generaties Van Gilse
(te Baarle-Hertog en Roosendaal vanaf ca. 1430)
J. Kortenhorst 133
Het Groningse geslacht Raven (deel 3) G. Schepperle134
De dood schrijft geschiedenis
(de bekeringsformule en de gebruiken bij het verdrijven van kwade machten in de dodencultuur)
H.L. Kok 139
Enkele correcties op de "Geslachtsboom ofte Afkomstelingen van Doen Beyense van Driel"K.J. Sljkerman 140
Zeeuwen buiten Zeeland
- uit het geref. lidmatenregister van Leeuwarden, 1581-1812 (vervolg)
P.J. Ritsema 142
Tekele Rijnsz. Zwaal, zeeman-onderwijzer op Terschelling (1799-1896) - deel 3
Wie mijn leermeester werd.
H. de Jong-Ree143
Genealogie Witholt-Winters
en een daarop aansluitende genealogie (Van) Benthem
(ook Without, Wijtholte en Wynter, Winters. eveneens met genealogische gegevens Miedema)
mr. A.S. Miedema
(1867-1945)
145
Salzburgers kwamen naar Nederland (1731-1733)
1 Beknopte voorgeschiedenis van de Salzburger emigratie 1731-1732
2 Salzburgers op Walcheren, 1732
3 De reis naar Nederland en de aankomst in Zeeuws-Vlaanderen (1732-1733)
4 Zij die het niet overleefden, terugkeerden of in het vaderland waren achtergebleven
5 Salburger familienamen in Nederland
drs. J. Scholte, drs. G.M. Kelder, drs. Th. A. Fafié, E.J. de Kaste-Mather en C.J. de Kruijter189
Tekele Rijnsz. Zwaal, zeeman-onderwijzer op Terschelling (1799-1896) - deel 4
Wie mijn leermeester werd.
H. de Jong-Ree204
Vraag en aanbod
Vragen
- lakstempel
- ouders Siebe Cornelis Rotgans, ovl. Terschelling 1813
- Keerman komt 1672 met attestatie van Middelburg naar Leeuwarden (later Keyman in Keilman)
Antwoorden
- Meyboom (reactie op vraag van mei 1973)
- Boerdijk
- Kater (reactie op vraag april 1974)
- Boer (reactie op vraag mei 1973)
- Kranenburg (reactie op vraag 1e jrg. no. 2, blz. 54)
- Oudeklem en Esseboom (reactie  op vraag 1e jrg. no. 2, blz. 54)
- Cranendock (reactie op vraag 1e jrg. no. 2, blz. 55)
M.C. de Haan, M.J.M. de Lange-Weber, M. Keilman-Schaap, G.G.P. Meijboom, K.J. Slijkerman, A.C. Bos en ir. A. Kranendonk207
Aanvullingen en verbeteringen
- correctie op mrt. 1974, blz. 71 - Brascamp i.p.v. Broscamp
- correctie op aug./sept./okt. 1974, blz. 147
- aanvulling op manuscript Miedema - Without
- aanvullingen en correcties op genealogie Raven
mr. dr. W. de Vries, G. Schepperle 210
Over oude Alkmaarders en hun nageslacht (Van der Schoor en Slinger) N.H. Slinger213
Sixtus Radijs, een druif onder de notabelen G. Schepperle 221
Zelle en Servaas (en Chatin) P.J. Ritsema 224
Cornelius van Oosterwijk, Predikant te Gouswaard, gezegd Korendijk (1744-1751)
(vermeld wordt C.J, van der Bie en A. Boender)
P.J. Bos225
Familieaantekeningen Broes van Heekeren, Van Ditmaer, Piek A.G. van der Steur226
Het 12e Internationale Congres voor Genealogie en Heraldiek, München 9-13 september 1974  211
De Westfaalse adellijke oorsprong van het Noordhollandse boerengeslacht SlijkermanK.J. Slijkerman 228
Grove-Brincker uit Furstenau, Hoeveel verschillende "soorten"kinderen kan men hier verwachten?J.N. Leget 233
Zeeuwen buiten Zeeland
- geref. lidmatenregisters Leeuwarden 1581-1812 (vervolg van blz. 142)
P.J. Ritsema 235-244


Copyright ©: 2005-2017 Piet en Willeke Molema-Smitshoek
Laatste aanpassing: 17 juli 2017.


home | e-mail