Kohier van de huizen
Zuid-Beijerland ca. 1680


| Bronnen Zuid-Beijerland | Genealogie Hoeksche Waard |
| Archieven in Nederland | Wegwijzer Genealogie |
| home | e-mail |

Copie

Quohier vande huijsen, schueren en erven staande in de
Zuijtbeijerlanden ----- dewelcke inde ordinare heele
verpondinghe staan gequotiseert

Eerstelijkck Gillis Pietersz Hollander schuer en keet
Gillis Jansz Hopsomer huijs en schuer
Joost Jansz Troost ad idem
Dijck-graaff Willem Boender ad idem
Arij Bastiaansz van der Eijck ad idem
De wede van Aart Cornelisz Lugtenburg ad idem
item nogh een huijsken dat gestaan heeft op het lant bij de wooningh
Jan Jansz van Haarlem huijs en schuer
Pr Cornelisz Boender ut supra
Arij Cornelisz Lugtenburg uts
Hend: Cornelisz van Waal een schuer
Jan Willemsz huijs en schuer
Arij Jacobsz Hitsert huijs en schuer
Panckeras Ariensz uts
d Heer ruwaart Johan Boreel uts
Gillis Cornelisz Herweijer een huijs
Egbert Isaacksz een huijs
Teunis Jansz de Groot een huijs
Philip Cornelisz ut supra
Willem Jacobsz Vijszhuijsen uts
Pieter Cornelisz uts
Leendert Arensz uts
Arij Leendertsz uts
Neeltie Arens uts
Pieter van der Goes uts
Pleun Cornelisz van der Schoor uts
in de marge staat: te niet gegaan met ao 1654
Arij Pietersz Lem een huijsje
Jan Barensz van Boeree uts
Cornelis Gerritsz Hoecksewegh uts
Pr Jacobsz van Vliet uts
Dirck Arensz Cranendonck uts
Jacob Pincxteren uts
Cornelis Gerritsz van Nete uts
Arij Cornelisz Taselaar uts
Cornelis den Tol uts
Den penninckmr Visser uts
Dammis Dammisz uts
Jacob Gleijne uts
Arij Paeuw uts
Cornelis Hoppel uts
Jan Picklap huijs en schuer
Arij Jansz Wagemaker een huijs
Claas Willemsz de Wilde een huijs
Jan Gerritsz Saarloos uts
Maarten Arensz van Oosten uts
Pr Engelsz de Voogt uts
Arij Joppen Velthoven uts
Arij Rogiersz Ruijter uts
Pr Joghemsz uts
Leendert Bol uts
meester Balten Bol uts
Jan Pietersz Bol uts
d Erffgen. van meester Pr Damen uts
Jan Mighielsz Smith huijs en schuer
Barent Heijdelbergh een huijs
Jan Jacobsz Stolck uts
Pr Leendertsz Lagewegh uts
Jan Aelbertsz uts
Willem Jansz uts
in de marge staat: dit is te niet gegaan
Gerrit Sijdervelt uts
Huijgh Arensz uts
Otto Pietersz Robbe uts
Corn. Jansz Niemansverdriet uts
Gerrit Sijdervelt uts staande op zijn lant
Pieter Willemsz van Natris een huijs en schuer
Corn. Cornelisz Boender de wooningh en schuer
Arij Dircksz 't Grein huijs en schuer
Aart Joosten een huijs
Corn. Arensz van der Schoor een huijs
Gijbert Jansz moolenaar uts
Cornelis Bastiaansz Weijman uts

Bewerking door:
wijlen Arie M. Butterman


Copyright ©: 1997-2003 Piet en Willeke Molema-Smitshoek (Zoetermeer)
Laatste aanpassing: dinsdag 19 augustus 2003.


home | e-mail | Genealogie Hoeksche Waard |