Akten indemniteit Cillaarshoek


| Genealogie Hoeksche Waard | Wegwijzer Genealogie | Archieven in Nederland |
| home | e-mail |

Akten van indemniteit aanwezig in het kerkarchief van de Nederlandse Hervormde Gemeente te CillaarshoekAkte van indemniteit, Soetje van Luik (zie nummer 16)

Bovenstaande "akte van indemniteit" is één van de akten die aanwezig zijn in het archief van de Hervormde Gemeente van Cillaarshoek. Voor het verhaal achter de akte moeten we terug naar de tijd dat er veel mensen waren, die ondersteuning nodig hadden uit de armenkas. De meeste akten dateren van het einde van de achttiende en het begin van de negentiende eeuw. Voor kerkelijk meelevende mensen was er de mogelijkheid een beroep te doen op de kas van de diakonie, uiteraard beheerd door de diakenen. Voor buitenkerkelijken was er de kas van de dorpsarmen, ook wel genoemd de "Heilige-Geest-armen".

Laatstgenoemde kas werd beheerd door het dorpsbestuur (de Magistraat), bestaande uit de Schout en de Schepenen. De ondersteuning bestond vrijwel altijd uit goederen, zoals kleding, brood, aardappelen en dergelijke.

In deze akte (numer 16) verplichtten de samenwerkende armbesturen (de twee genoemde armbesturen werken er dus blijkbaar samen) van "Anthonij-Polder" om de vijfentwintigjarige Soetje van Luik, die verhuisde naar Cillaarshoek, indien zij "tot Armoede mogt geraken" bij een eventueel terugkeren naar St. Antoniepolder weer te zullen aannemen. Men handelde zo om te voorkomen dat arme mensen de mogelijkheid tot verhuizen door onwillige armbesturen zou worden ontnomen. Deze zagen het aantal te bedelen personen uiteraard liever niet stijgen.

Akten indemniteit

Hieronder volgt een opsomming van akten die tot op de dag van vandaag bewaard zijn gebleven. Na het archiefnummer volgt de datum van de akte. Daarna wordt vermeld welke instantie de akte heeft afgegeven. Tot slot de namen van de personen in kwestie.

 1. 08-06-1805, Armbestuur van den Hitzert, Lijdia Bakker.
 2. 27-12-1806, Gecombineerd Armbestuur van Antonie Polder, Arij de Best, oud 4 jaar, zoon van Jan de Best.
 3. 21-03-1799, Gecombineerde armbezorgers van Westmaas, Ariaantje de Best.
 4. (ontbreekt).
 5. 31-03-1790, Schout en Geregten van Strijen (H.G.-armen), Kinderen van Wouter Biesheuvel, 39 jaar oud, t.w.: Grietje, 4 jaar, Pietertje, 3 jaar, Maaijke, 5 en half jaar oud.
 6. 28-04-1800, Magistraat en Kerkeraad van Puttershoek, Jannigje Boer.
 7. 08-12-1795, Kerkeraad van Numansdorp/Buitensluis, Leendert Bos, oud 40 jaar en het onderhoud van zijn kinderen voor de helft, t.w.: Cent, 8 jaar, Pieter, 5 jaar en Frans, 2 jaar oud.
 8. 08-05-1791, Kerkeraad van 's-Gravendeel, Anna Broere.
 9. 21-02-1791, Kerkeraad van 's-Gravendeel, Caatje Catoen, oud omtrent 23 jaar.
 10. 21-05-1779, Kerkenraat en Diakonie van Numansdorp, Maike Pleune Dikhuisen, weduwe van Jan van Es, met hare dogters: Catharina out 22, Margaretha out 16, en Maria out 14 jaar.
 11. 21-12-1788, de Zaemen Gevoegde Armbesorgers van Antoniepolder, Ariaantje en Teuntje van Drongelen zijnde bijde dogters van Arij van Drongelen.
 12. 19-11-1785, Gecombineerde armbezorgers te Piershil, Adrianus de Jong.
 13. 26-12-1809, Gecombineerd Armbestuur van St. Antonie Polder, Teunis Jacobz. Kleijnendorst.
 14. 01-12-1804, Gezamelijke Armbezorgeren van Maasdam, Jannegie van der Kolk, huisvrouw van Tobias van der Burg benevens haar kinderen Sara, 8 jaar, Maria 7 jaar oud.
 15. 20-12-1805, Gecombineerd Armbestuur van Antonie Polder, Dirk van den Linden.
 16. 05-04-1795, Saamgevoegde Armbezorgers van Anthonij Polder, Soetje van Luik, oud 25 jaar.
 17. 10-08-1808, Gecombineert Armbestuur van Ant. Polder, Hadewijn Malgrum, huisvrouw van Jan Ledigganger, oud bijna 24 jaren.
 18. 17-02-1779, Kerkeraad van Strijen, Pieter Monster, geboren van Strijen.
 19. 01-09-1794, Kerkeraad van Dubbeldam, Willem Maartensz. Millenaar, alhier geboren den 24 sept. 1747 en zijn vrouw Pietertje Adriaansdr. de Bruijn, alhier geboren den 1 1 Maij 1761, en hun kinderen, Maarten, alhier geboren den 10 Aug.1786 en Arij den 27 April 1792.
 20. (ontbreekt).
 21. (ontbreekt).
 22. 11-03-1778, Kerkeraad van Mijnsherenland, Neeltje Sijmons van der Ree.
 23. 09-10-1797, Gecombineerde Armbezorgers van Kijfhoek, Heiltje Schelling.
 24. 04-03-1790, Armbezorgeren van Kijfhoek, Maartje Schelling, geb. den 22 Sep.1768, Pieter Schelling, geb. den 19 Dec. 1774 en Lena Schelling, geb. den 1 Maart 1787, kinderen van Jan Schelling en Aagje Kleijn.
 25. (ontbreekt).
 26. 29-04-1793, Zaemgevoegde Armbezorgers van Antoniepolder, Hendrik Smits.
 27. 01-02-1781, Regenten van den Gecombineerden Armen van Maasdam, Pieter Smits en sijn vrouw Leendertje van Willigen, mitsgaders haare kinderen Louwerens, agt jaar, Maria, seeve jaar, Anna, vijff jaar, Janna, oud drie jaar.
 28. 02-06-1770, De Eerw. Kerkenraad van Strijen,Vijf kinderen van Dirck van der Stel en A. Baartman, nml. gedoopt te Strijen: Ariaantje, 10-09-1758, Geertrui, 22-06-1760, Gerrijt, 21-03-1762, Gijsbrecht, 26-08-1764, Isaac, 09-08-1767.
 29. (ontbreekt).
 30. 21-05-1792, Gecombineerde Armbezorgers van Westmaas, Bastiaan van Pel en Magteltje van Velthuizen, egtelieden en hun kinderen: Arij, geb. 25-04-1774, Hendrik, geb.19-10-1776, Teunis, geb.18-08-1780.
 31. (ontbreekt).
 32. 26-04-1790. Municipaliteit van Strijen (dorpsarmen), Kinderen van Cornelis Wouterse. Verhoeve en Maria den Boer, genaamd Wouter, 16 jaar, Simon, 15 jaar, Anthonij, 13 jaar en Cornelis, 2 jaar, en hun moeder Maria den Boer.
 33. 20-10-1807, Gecombineerd Armbestuur van St. Antonie Polder, Jan Verrijp, zoon van Arij Jansz.Verrijp.
 34. 21-06-1796, Diaconie van Varsseveld, Hendrik Vlaskamp.
 35. (ontbreekt).
 36. 06-05-1805, Kerkenraad te 's-Gravendeel, Teunis Joostz. Wildeman, 28 jaar en deszelfs huisvrouw Geertrui Imertsdr. de Best, 23 jaar.
 37. 01-02-1781, Regenten Gecombineerde Armen van Maasdam, Marija Immersse in 't Veld, huisvrouw van Jan van Willigen, en de soon Cornelis van Willigen, 25 jaar.
 38. 14-01-1800, Zaamgevoegde Armbezorgers van Anthonij-Polder, Neeltje Arijdr. de Winter, 24 jaar.
 39. 27-05-1785, Kerkenraad en Magistraat van Puttershoek, Maria Goudart (?), ruim 4 jaar.
 • Ongenummerd: 29-05-1803, Schout en scheepenen van Cillaarshoek, Adriaantje Janse Klijnendorst van hier vertrokken na Zuid Beijerland.
 • Ongenummerd: 09-07-1797, Kerkenraad te 's- Gravenzande, Philijpijntje Kuijvenhoven, gebooren te sgravesande.

Goris Hooghwerff

Met toestemming overgenomen uit:
De Heraut van Strijen, nummer 2, september 1999, p. 19-20.
Dat is een uitgave van de Oudheidkundige Vereniging Het Land van Strijen.


Copyright ©: 2007 Piet en Willeke Molema-Smitshoek (Zoetermeer)
Laatste aanpassing: woensdag 31 oktober 2007.


home | e-mail | Genealogie Hoeksche Waard |