Trouwboek Bourtange


| Genealogie Groningen | Wegwijzer Genealogie | Archieven in Nederland |
| home | e-mail |

Inleiding

Onderstaand de transcriptie van (een deel van) het trouwboek van Bourtange. Voor de transcriptie is gebruik gemaakt van een kopie van een kopie waardoor sommige delen moeilijk of niet leesbaar zijn o.a. aan de bovenkant van sommige pagina's. Daardoor sluit ik niet uit dat er vauten in zijn geslopen. Voor een nauwkeurige beoordeling van onderstaande gegevens is controle aan de hand van de (originele) bron in de archieven van Groningen aangewezen. Opmerkingen en correcties zijn welkom op bovenstaand e-mail adres.

Huwelijks register 1729 tot en met 1782

In den Houwelijken staat sijn
door mij bevestigt
Anno 1729

2.1.1729
Hermannus Geerts uit Bourtange en Grietje Sijrts.

16.1.1729
Wessel Dates soldaat in de compagnie van de Hr. Capitein C.H. van Manneel, en Sieke Hindriks, van Veenhuisen in Oosterveer(?)

23.1.1729
Jacobus Jans, soldaat in de compagnie van de Hr. Capitein Geertsema en Tallisjen Middendorps weduwe van Pieter Schoor

26.5.1729
De Hr. Jan Jacob Mulert Commijs van 's Lands Magazijnen in dese Fortresse en Juff. Margaretha Elizabeth Cloppenborch, van Vlachtwedde

6.6.1729
Hendrik Jans Soldaat in de Compagnie van de Capitein van Manneel en Margareta Smits, van Dorpen.

1730

19.2.1730
Hinderik Brustingh soldaat in de Compagnie van de Hr. Capitein Geersema en Antje Janssen, van Wiender

16.7.1730
Jacob Hesse, van Leeuwarden en Geeske Wessels van Wiender

12.11.1730
Jan Jansen, soldaat in de Compagnie van de Hr. Capitein Geersema, en Gesina Lammerts van Groningen

26.11.1730
Matheus Plijgel, soldaat in de Compagnie van de Hr. Capitein C.L. van Pinninck, en Geesjen Geerts ........

10.12.1730
Jannes Menkens, van Asschendorp en Alegonda Anna Sophia Ham, weduwe van Hermannus ter Horst, uit de Bourtange

1731

16.9.1731
Pieter Tonnis, soldaat in de Compagnie van de Hr. Capitein Schuilendorp en Helena Wilkens, weduwe van Abel Jans, van Stenneveld(?).

16.9.1731
Pieter Witting, soldaat inde Compagnie van de Hr. Capitein Pathuis van de Nieuwe Schans, en Harmtje Alsteen?

30.9.1731
Jan Huses, soldaat in de Compagnie van de Hr. Capitein Starkenborgh van Whee en Trijntje Arents.

10.12.1731
Jan Hindriks Kogel, soldaat in de Compagnie van de Hr. Capitein Schuilenburg van Venlo en Eijtjen(?) Arents, jonge doghter van Embden

23.3.1732
Jan Geerts, soldaat in de Compagnie van de Hr. Capitein Pathuis en Antje Wittingh, van De Lange Akker Schans.

7.9.1732
Johan Speer, soldaat in de Compagnie van de Hr. Capitein Starkenborh van Whee, en Geertruit Broekhuisen, van Laten

9.11.1732
Johannes van Hateren en Wilke Jongers, beijde uit de Bourtange

16.11.1732
Jacob Jans Sluiter, soldaat in de Compagnie van de Hr. Capitein Van Hulten, van Niehove en Harmina Jongers, uit de Bourtange

21.12.1732
Johannes Alberts, corporaal in de Compagnie van de Hr. Capitein A.V. Haarsma, en Helena Wallingh, weduwe van Geert Oortlandt, woonaghtigh in de Bourtange

21.12.1732
Roelef Berents, soldaat in de Compagnie van de Hr. Capitein Starkenborgh van Whee, en Niesjen Cuipers, geboortigh van Coeverden

1733

18.1.1733
Geert Scheffers, vustmeester in de Compagnie van de Hr. Capitein J.G.van Schuilenborgh, en Heredina Smeda, uit de Bourtange

19.4.1733
Jan Adams Cortzenborn, soldaat in de Compagnie van de Hr. Capitein L. van Hulten en Anna Antonius, verlaten vrouw van Jan Cock, geweesen soldaat in de Compagnie van de Hr. Capitein O. Lijphart.

31.5.1733
Albert Jurriens, soldaat in de Compagnie van de Hr. Capitein J.G. van Schuilenburg en Catharina van Huisen, uit de Bourtange

12.6.1733
Willem Geerts Nieuwhuis, uit de Bourtange, en Geesje Boelmans Eelsing van Eldersinghuisen in het Carspel Onstwedde.

20.9.1733
Martinus Berents, soldaat in de Compagnie van de Hr. Capitein L. van Hulten, en Maria Catharina Hindriks, geboortigh van Urvelte.

1734

24.1.1734
Jan Heijdeman, soldaat in de Compagnie van de Capitein Starkenborg van Thedema, van Velthuisen, en Swaentje Berents, van Sellinge

7.2.1734
Pauwel See, corporaal in de Compagnie van de Capitein Schuilenburg, en Jaigje Luthuis gewesene huisvrouw van Michiel Derks

14.2.1734
Aeldrik Gerardts, soldaat in de Compagnie van de Capitein Schuilenburg, gewesen man van Maria Elsebeen, en Christina Winthuis.

10.3.1734
Elle Harmens, soldaat in de Compagnie van de Capitein Hulten, en Anna Elisabeth Schuttens

19.9.1734
Egidius Eberhart, soldaat in de Compagnie van de Capitein L. van Hulten, van Blesterborgh, en Alegonde Wilhelmus, van Needer-Duivebeek

21.11.1734
Christiaen Wagenaer, tamboer in de Compagnie van de Capitein Pathuis, en ......je Servaes

28.11.1734
Johannes Ackerkoort, soldaat in de Compagnie van de Capitein Pathuis, van Rijsschsheim, en Elisabeth Jacobs, van Lande in 't Carspel Sellinge

19.12.1734
Wolther Jans Tiechelaar, sergeant in de Compagnie van de Capitein J.G. van Schuilenborgh, van de Scheemda, en Niesje Schrader

1735

1.1.1735
Ignatius Heijtsman, soldaat in de Compagnie van de L. van Hulten, van Rastadt, en Judith van den Linden, van Groningen

15.5.1735
Berendt Wiltz en Tielke Berendts, beijde van het Carspel Vlagtwedde

30.5.1735
Jacob Hesse en Elske Geerts, weduwe van Berendt Jans

14.8.1735
Gerrijt Jans, soldaat in de Compagnie van J.G. van Schuilenburg, en Elisabeth Huising

25.9.1735
Jurjen Jacobs, soldaat in de Compagnie van J.G. van Schuilenburg, en Annigje Bonkens, weduwe van Arnold van Sprang, van Groningen

2.10.1735
Jan Berendts van der Scheer, van Gramsbergen en Geesje Engberts Bonescha, van Over-Langen

13.11.1735
Bernhardus Pieters Schrader en Hinderikje Frank, van Vlaghtwedde

25.12.1735
Johannes Cretzer, van Oxstadt, soldaat in de Compagnie van de Capitein L. van Hulten, en Maria Sijbens, van de Oude Schans

1736

19.2.1736
Andries Lichterveldt en Imke Jans, van Vlagtwedde

29.4.1736
Willem Middendorp en Anna Draper van Groningen

1.7.1736
Jacob Pieters, soldaat in de Compagnie van L. van Hulten, en Stijntje Geerdts

1737

20.1.1737
Hans Janeke, soldaat in de Compagnie van de Capitein Schuilenburg, en Anna Sijbens, weduwe van Jan Alberts

10.2.1737
Jan Hindriks, van de PekelA, soldaat, in de Compagnie van de Capitein Pathuis, en Geesje Jans, van Rosewinkel

10.2.1737
Jan Vedder, soldaat in de Compagnie van de Capitein J.G. van Schulenburg, en Engeltje Berendts, van Wollinghuisen

17.4.1737
Hindrik van Alstein en Mettien Jans, beijde van Bourtange

2.5.1737
Willem van Hateren en Aegje Wensinga, beijde van Bourtange

1.9.1737
Derk Wensing, van Deventer, soldaat in de Compagnie van de Capitein A. Metelerkamp, en Aeltje Harms ......, van Vriescheloo

10.11.1737
Harm Hilling en Talle Wolberts, van Vriescheloo

1738

19.1.1738
Hindrik Wilhelm Schuttens en Aefje Thomas, van Fokshol

2.3.1738
Jannes van Holsteijn en Tiekla Jans, van Vlagtwedde

16.3.1738
Jan Coerts en Helene Walling, weduwe van Jannes Roelefsma.

23.3.1738
Johan Hendrik Tunteman, van Wilhelmushuisen, soldaat in de Compagnie van de majoor Ridder, en Henderine Hogenkamp, van Zwolle

26.10.1738
Albert Jans Stegeman en Hinderikje Roelofs, van Vlagtwedde

26.12.1738
Christiaen Boos Wideman, soldaat in de Compagnie van de Capitein Metelerkamp, en Anna Willemina Hendrijkers

1739 sijn getrouwt

8.2.1739
Jan Henderik Jonas, van Arentsberg, soldaat in de Compagnie van mejor Ridder, en Anna Beijer van Dorpen

8.3.1739
Jan Berent Servaas en Appolonia, weduwe van Willem Christiaens.

3.5.1739
Johannes Godtfried van Zwolle, tamboer in de Compagnie van de Capitein Metelerkamp, en Margreta Haverkamp

4.10.1739
Johan Jurjen Homan, van Niestadt onder Weert, soldaat in de Compagnie van de Majoor Ridder. en Grietje Hinderiks, van Sellingen

N.B.: In 1740 en 1741 zijn geen huwelijken gesloten.

1742 sijn getrouwt

9.3.1742
Jan Hendrik Osseweijer, corporael in het Regiment van den Colonel Baron van Bentink in de Compagnie van Capitein Clooster, en Angeniete Boelens

29.4.1742
Stephanus Bernhardus Willmsen, corporaal, Corporaal in het Regiment van den Colonel De Guij in de Compagnie van Capitein van Luneschlofs, van Gelder en Anna Sijvers

27.5.1742
Christiaen Antoon Lingenhuis en Helena Jans Stegemans

8.7.1742
Gijsbertus Temmink, luitenant in 't Regiment van den Colonel De Guij, van Amersfoort, en Hemma Catharina Muntingh, afkomstig uit Groningen

7.10.1742
Op vacante tourbeurt te Vlachtwedde gecopuleerd Johannes Georgius Jacobus Rommelsberg, van Munchen, Hauborst in 't Regiment van den Colonel De Guij, en Johanna Martena van Postel, weduwe van wijlen Paulus Korenmans, woonachtigh op de Bellingwolderschans.

28.10.1742
Willem van Schaijk, soldaat in de Compagnie van de Colonel De Guij, en Marijeke van Roijen, weduwe van Willem van Deventer.

4.11.1742
Pieter Giboers, van Tilborg, soldaat in de Compagnie van den Capitein van Luneschlos en Maria van Hoesen, van Heede

25.11.1742
Jean Baptist de Snis, soldaat in de Compagnie van den Capitein van Hardenbroek en Regina Busschers, woonaghtigh te Winschoten

1743 sijn getrouwt

13.1.1743
Matthias Mulder, van Breda, sergeant in de Compagnie van den Colonel titulair Van Keppel van Oelde en Adriana van Hinsbergen, van 's-Hertogenbosch, weduwe van Willem Rauwendael (?)

10.2.1743
Jacobus Knoppers, van Angeren, soldaat in de Compagnie van den Capitein D.T. Pain, en Magdalena Haverkamp

31.5.1743
Wilke Cosma en Hindrikje Sijvers, van Vlachtwedde

27-10-1743
Coert Oelendorp, van Hildesheim, soldaat en de Compagnie van de Capitein Bentinck en Maria Kopes, van Meppen

10.11.1743
Sebastiaen Roecke, van Sondershausen, soldaat in de Compagnie van de Capitein Bentinck en Trijntje Janssen, van Jemmigum

24.11.1743
........ .......... .. Capitein van Bentinck en C...harijne Michiels, weduwe van ....B......

1744 sijn getrouwt

12.1.1744
Stephanus van der Graaf, soldaat in de Compagnie van den Capitein Bentinck, en Annigje Geerdts, weduwe van Christoffel Wijtzem(?)

19.4.1744
Jan Joost Ruter, soldaat in de Compagnie van de Capitein Bentinck, en Engelke Lodewijks van Onstwedde

31.5.1744
Johan Jurjen Gertener, soldaat in de Compagnie van de Capitein Bentinck, en Annigje Brons, van Jemmigum

30.8.1744
Gerrijt Servaes en Swaentje Huberts, van Vlagtwedde

13.12.1744
Derk Speelman, soldaat in de Compagnie van de Capitein Starkenborgh van Thedema, en Hilligje Dieters, van de Boertange

1745 sijn getrouwt

7.3.1745
Albert Ottens ten Aghteren, soldaat in de Compagnie van den Major L. van Hulten, en Trijntje Jans, weduwe van Hindrik Reijnders

1746 sijn getrouwt

17.4.1746
Tijmen Nachtegal, van Alkmaar en Trijntje Smeda

30.5.1746
Toncke Tammes van Brendermoer in Oostfrieslandt en Lukje Remkes Decker, van Vlachtwedde

1746 sijn getrouwt

27.9.1746
Jurjen Claas, soldaat in de Compagnie van den Capitein Buddenbroek, en Berendina Beesem

20.11.1746
Jan Canselaer, vendrigh in het Regiment van den Colonel Croij‚, en Maria Agatha Versteeg.

20.11.1746
Joseph Dortwijler, soldaat in de Compagnie van den Capitein van Buddenbroek Johanna Willems.

1747 sijn getrouwt

3.2.1747
Johan Martin Faupell, van Hessen-Cassel en Baltina versteegh, weduwe van de vendrigh Heldorff

5.1747 (N.B.: de exacte dag is niet aangegeven)
Gerrijt Jans en Trijntje Jans, j.d. van Vlachtwedde

12.11.1747
Hendrik Gerrits, van Zutphen, soldaat in de Compagnie van den Capitein van Suchtelen, Johanna Hijma

1748 sijn getrouwt

3.3.1748
Eibenius Hoexuma, van Winsum, sous-lieutenant in het Regiment van den Lieutenant Generaal Veldtman, en Etje Boneschans

10.3.1748
Johan Gotfried Harsse in de Compagnie van den colonel Trip van Aurik en Angeniete Bijma

13.3.1748
Jan Andreas Simon Heine, van Anhalt Bernburg, soldaat in de Compagnie van den Luitenant-Generaal J. Lewe, en Elske Esders Hassebroek, van Bonda

31.3.1748
James Heller, van Leuwaerden, soldaat in de Compagnie van wijlen den Luitenant-Colonel De Cock, en Frauke ter Borgh

1749 sijn getrouwt

7.4.1749
Jelis Jochems, corporaal, Corporaal in de Compagnie van de Capitein Berchuis, van Groningen, en Elske Berents, van Sellinge

23.5.1749
Hendrik Antonie Olijve, van Groningen, en Harmina Cosma

22.6.1749
Jan Willems, soldaat in de Compagnie van den Capitein N. van Berchuis, van Groningen, en Albertje Engels.

3.8.1749
Jan Donker, soldaat in de Compagnie van den Capitein N. van Berchuis, en Pieterke Adams, van Embden

1750 sijn getrouwt

22.3.1750
Jan van Kaps, contrarolleur van de Convoijen en Licenten, van Groningen en Temke Westerhoff

5.6.1750
Harm Elses, van Vlaghtwedde en Antje Derks, van Wedde

28.6.1750
Hermannus Joosten, soldaat in de Compagnie van den Capitein van Berchuis, van Groningen en Henrica Roelofs, van Groningen, weduwe van Jan Woltmans, beijde van Groningen

29.11.1750
Tijmen Naghtegaal, geweldige Provoost op de Boertange en Peternelle Remkes, van Vlaghtwedde, weduwe van Harms Jans Mulder.

6.12.1750
Hermannus Geerdts en Cornelia Jongers, weduwe Liethuis

1751 sijn getrouwt

Wordt vervolgd!


Copyright ©: 1997-2003 Piet en Willeke Molema-Smitshoek (Zoetermeer)
Laatste aanpassing: dinsdag 19 augustus 2003.


home | e-mail | Genealogie Groningen |