books

Stichting 't Grunneger Bouk


| Boeken over Groningen | Bibliografie Groningen | Genealogie Groningen |
| Archieven in Nederland | Wegwijzer Genealogie |
| home | e-mail |

Stichting 't Grunneger Bouk

N.B.: Dit is geen officiŽle pagina van de stichting, maar een onderdeel van de website Archieven en verenigingen in Nederland. U kunt dus ook niks bij ons bestellen; daarvoor moet u elders zijn. Zie Grunneger Cultuurcentrum.

De Stichting geeft het tijdschrift "Oet Boukenkist" uit, met informatie over nieuwe Groninger boeken, bijdragen van Groninger schrijvers en dichters, artikelen over culturele, historische, geografische, folkloristische en taal- en en letterkundige onderwerpen die betrekking hebben op Groningen, begunstigersmededelingen en ander nieuws dat voor de Stichting en haar begunstigers van belang is.

Jaarlijks wordt aan alle begunstigers een gratis boek gezonden.

Sinds 1977 is er jaarlijks een "Dag van 't Grunneger Bouk", waarop binnen het kader van een cultureel programma de contacten met de begunstigers worden bevestigd.

In 1981 heeft de Stichting voor het eerst de "Literaire prijs van de Stichting 't Grunneger Bouk" uitgereikt. Deze wordt jaarlijks toegekend door de beste literaire Groninger productie van het voorgaande jaar. Regelmatig verleent de Stichting medewerking aan de uitgave van boeken.

Activiteiten van "'t Grunneger Bouk"

  • De Stichting verzorgt jaarlijks minstens één uitgave, ook bedoeld als geschenk aan de "begunstigers" van de Stichting.
  • De Stichting organiseert eens per jaar (eind september/begin oktober) de culturele manifestatie "Van Ledderom", tijdens welke een aantal dagen in het teken van de streektaal staan.
  • In principe jaarlijks wordt door de Stichting de Literaire Pries voor de beste literaire productie van het voorgaande jaar toegekend. Daarnaast is er een meer algemene, culturele prijs: de K. ter Laan-Prijs. Deze prijzen worden tijdens "Van Ledderom" uitgereikt, meestal door de gedeputeerde voor cultuur van de Provincie Groningen.
  • Samen met het Grunneger Genootschap geeft zij een tweemaandelijks tijdschrijft "Toal en Taiken" uit.

Wat is de boukenkist van de Stichting 't Grunneger Bouk

"De Boukenkist" is een zo compleet mogelijke verzameling boeken en tijdschriften in het Gronings en voor zover zij betrekking hebben op Groningen, in het Nederlands. Deze collectie wordt regelmatig aangevuld en bij allerlei gelegenheden tentoongesteld, veelal in het kader van culturele activiteiten van andere organisaties. Hierdoor kunnen vele mensen kennismaken met boeken en andere publicaties die op dit terrein zijn verschenen. Tijdens exposities worden uit voorrrad leverbare boeken verkocht. Ook kunnen begunstigers bij "De Boukenkist" boeken bestellen.

De Stichting "De Boukenkist" is een onderdeel van de Stichting 't Grunneger Bouk, maar is uitgegroeid tot een zelfstandig bedrijf.

Doel van "De Boukenkist"

Stimuleren van de belangstelling voor boeken en andere publicaties in het Gronings of een ander Nedersaksisch dialect, dan wel (mits betrekking hebbend op de stad en/of provincie Groningen) in het Nederlands, alsmede door grammofoonplaten en muziekcassettes in het Gronings of een ander Nedersaksisch dialect.

Activiteiten van "De Boukenkist"

  • Distributie van eigen uitgaven en van die van reguliere uitgeverijen naar donateurs, belangstellenden en boekhandels.
  • Exposities en verkoop van bovengenoemde geschriften, muziekcassettes, cd's, video's en andere Groninger producten.
  • Verschaffen van informatie en voorlichting hierover.
  • Boekhandel met de grootste collectie Groningana. Grootste distributiecentrum van Groninger boeken.

Adres

Grunneger Cultuurcentrum
Stationsstraat 11/b
9679 EA Scheemda
tel. : 05 97 - 59 11 35
e-mail: info@grunnegercultuur.nl

De Boukenkist, Stichting het Grunneger Bouk
Stationsstraat 11/b
9679 EA Scheemda
tel.: 05 97 - 59 11 35

Stichting Grunneger Toal
Schoolstraat 35
9781 JL Bedum
tel.: 050 - 301 24 04
e-mail: grunnegertoal@hetnetn.nl


Copyright ©: 1997-2009 Piet en Willeke Molema-Smitshoek
Laatste aanpassing: zondag 8 maart 2009.


home | e-mail | Genealogie Groningen |