archieven

Provinciale archiefinspectie
rijk
gemeente

streek
waterschap
bisdom
overig

Archieven in Utrecht


| Genealogie Groningen | Genealogie Drenthe |
| Genealogie Hoeksche Waard | Genealogie Zeeland |
| Wegwijzer Genealogie |
| home | e-mail |

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle archieven in de provincie Utrecht. Voor nadere toelichting en verwijzing naar de archieven in andere provincies zie de pagina Archieven in Nederland. Het Utrechts archiefnet geeft eveneens een overzicht van Utrechtse archieven.

Geeft u aanvullingen en mutaties door per e-mail?
 


Provinciale archiefinspectie


Openbaarheid en toegankelijkheid van archieven en de provinciale archiefinspectie.

In principe zijn archieven van de overheid openbaar en kosteloos raadpleegbaar wanneer ze twintig jaar of ouder zijn. Voor sommige archiefstukken, zoals bevolkingsregisters en registers van de burgerlijke stand gelden langere termijnen. Ook is er voor andere archiefstukken die privacygevoelige informatie over nog levende personen bevatten verlenging van de termijn van de openbaarheid mogelijk tot maximaal 75 jaar na dato. Alle termijnen moeten gebaseerd zijn op de Archiefwet en mogen niet zomaar veranderd worden.
Wist u dat bij ALLE gemeenten en waterschappen deze regels gelden, ook wanneer ze niet bij een archiefdienst zijn aangesloten? U kunt dan terecht bij het gemeentehuis of waterschapskantoor.
Informatie en vragen over de openbaarheid, toegankelijkheid en andere zaken met betrekking tot archieven van gemeenten en waterschappen (en sommige archieven van kerken, zoals de doop- trouw- en begraafregisters), waar ze zich ook bevinden, kunt u verkrijgen bij de gemeenten en waterschappen zelf en bij de provinciale archiefinspecteur. Deze functionaris is in elke provincie benoemd en houdt namens GS toezicht op een goede zorg voor deze archieven, inclusief een goede openbaarheid voor het publiek. De provincies bevorderen ook dat alle gemeenten en waterschappen zich aansluiten bij een archiefdienst.
In de provincie Utrecht is de inspecteur te vinden op het volgende adres:

Bezoekadres: Pythagoraslaan 101, kamer A 13-03, Utrecht
Postadres: Postbus 80300, 3508 TH Utrecht
tel: 030 - 2 58 27 18/2 58 25 95
fax: 030 - 2 58 23 20
e-mail: irmgard.broos@provincie-utrecht.nl ; fred.schoonheim@provincie-utrecht.nl
Inspecteur: mw. drs. I.E.C.M. Broos
Adjunct provinciaal archiefinspecteur: dhr. F. Schoonheim

Vragen en opmerkingen over de openbaarheid van archieven bij de Rijksarchieven in de provinciehoofdsteden kunt u kwijt bij het rijksarchief zelf of bij de Gebruikersraad van dat rijksarchief, waarin altijd een genealoog zitting heeft.
(laatste wijziging: 8-7-2007)
 


Utrechts Archief


Het Utrechts Archief
Gemeentelijke herindelingen

 

Bezoekadres Locatie Hamburgerstraat: (Deze locatie wordt gesloten op 24 maart 2015)
studiezaal voor genealogie en huizenonderzoek,
Hamburgerstraat 28
3512 NS Utrecht

Depot en studiezaal originelen
Alexander Numankade 199 - 201
3572 KW Utrecht
Gesloten di. 31 maart t/m 3 april 2015.
Hier kunt u vanaf 7 april 2015 terecht voor alle soorten onderzoek
.

Postadres Postbus 131 | 3500 AC Utrecht
Telefoon 030 - 2 86 66 11
e-mail Via een inlichtingenformulier
Openingstijden Voor Genealogie en huizenonderzoek (Hamburgerstraat)

(Deze locatie wordt gesloten op 24 maart 2015)

Maandag: gesloten
Dinsdag 10.00 - 17.00 uur
Woensdag 10.00 - 17.00 uur
Donderdag 10.00 - 17.00 uur
Vrijdag 10.00 - 17.00 uur
Weekend: gesloten

Voor: Archief- en literatuuronderzoek (Alexander Numankade)

Gesloten di. 31 maart t/m 3 april 2015.
Hier kunt u vanaf 7 april 2015 terecht voor alle soorten onderzoek
.

Maandag: gesloten
Dinsdag: 9.00 - 17.00 uur
Woensdag: 9.00 - 17.00 uur
Donderdag: 9.00 - 21.00 uur
Vrijdag: 9.00 - 17.00 uur
Weekend: gesloten

Zie ook: http://www.hetutrechtsarchief.nl/contact/a-numankade

Dienstverlening
Database Stad Utrecht Notariële akten 1560-1811
In deze database Notaris vindt u uittreksels en gedigitaliseerde afbeeldingen van akten van notarissen die in de stad Utrecht resideerden.
 
Bereikbaarheid Het Utrechts Archief, locatie Hamburgerstraat is toegankelijk voor rolstoelbezoekers. Bezoekers die gebruik willen maken van de ingang voor minder validen (lift), gelieve van te voren even contact op te nemen via 030-2866611
Catering
Laatste wijziging 4 maart 2015
Zonder hulpmiddelen en flits geen problemen, behalve bij zeer recente originelen (inzage onder toezicht). Dan moet de kopie aangevraagd worden.


Gemeentarchieven


Archief Eemland
Gemeenten Archief Eemland, Regionaal historisch centrum voor Amersfoort, Baarn, Bunschoten (op locatie Bunschoten), Eemnes, Leusden, Renswoude, Soest (op locatie Soest), Woudenberg en het Waterschap Vallei & Veluwe. Het archief beheert tevens de archieven van de Stichting Nationaal Kamp Amersfoort.
Bezoekadres Archief Eemland is gevestigd in twee monumentale panden aan de rand van het historische centrum van Amersfoort.
Stadsinformatiecentrum 'De Observant', Stadhuisplein 7, 3811 LM Amersfoort
In 2014 verhuist Archief Eemland naar het nieuwe Eemhuis op het Eemplein.
Postadres Postbus 4000, 3800 EA Amersfoort
Telefoon 033 - 4 69 5017
Fax 033 - 4 69 54 51
e-mail archiefeemland@amersfoort.nl
Openingstijden

De openingstijden zijn vanaf 2 september 2013 als volgt.
Maandag 9.00 - 17.00 uur
Dinsdag 9.00 - 17.00 uur
Woensdag: 9.00 - 17.00 uur (alleen op afspraak)
Donderdag 9.00 - 17.00 uur
Vrijdag: 9.00 - 17.00 uur (alleen op afspraak)

Voor een bezoek op woensdag en vrijdag dient men van te voren een afspraak te maken; op die dagen ligt het archiefmateriaal op het afgesproken tijdstip klaar.

Wilt u op woensdag of vrijdag langskomen stuur dan uiterlijk twee werkdagen van te voren een mail naar archiefeemland@amersfoort.nl

Dienstverlening
Digitale stamboom
Het archief beschikt over de gegevens van de BS en een deel van het Bevolkingsregister van: Amersfoort, Baarn, Duist, Hoogland, Lage Vuursche, Leusden, Renswoude, Soest, Stoutenburg en Woudenberg.
De wees- en momboirkamer van Amersfoort 1543-1818. (Momboir wil zeggen voogd. Het gemeentebestuur was in die tijd officieel voogd van de wezen.) De BS van Eemnes ligt in het RA Utrecht. Wel is de DTB van Eemnes in fotokopie aanwezig, evenals de geboorten, huwelijken en overlijdens van Soest.
Oud-rechtelijke archieven van Amersfoort, Hoogland, Duist, De Haar, Zevenhuizen, Emmeklaar en Isselt. Deze gaan soms terug tot 1478. Notarisarchieven uit de Amersfoort van de periode 1604-1915.
Zoals gebruikelijk in Amersfoort, bijzonder behulpzame archiefmedewerkers.
Bereikbaarheid Met openbaar vervoer: Lopend vanaf het Centraal Station (ongeveer 10 minuten): Neem de hoofduitgang. Sla linksaf en volg de weg. Na een bocht naar rechts ziet u bij het kruispunt aan de overzijde het stadhuis liggen. De archiefdienst is gehuisvest in het stadsinformatiecentrum 'De Observant' waarvan de hoofdingang is gelegen aan het Stadhuisplein.
Met de bus: Vanaf het Centraal Station rijden diverse bussen richting het stadhuis. U kunt gebruik maken van de lijnen 1, 2 10, 11, 15, 16, 76 en 103. De bus stopt op het kruispunt bij het stadhuis. Met de taxi: Vanaf het Centraal Station rijden taxi's en treintaxi's
Met de auto: Volg de borden 'Centrum' en 'P-Stadhuis'. U kunt parkeren in de parkeergarage of op het Stadhuisplein.
Catering Koffie en thee zijn gratis verkrijgbaar bij receptie, waar men ook de meegebrachte boterham kan eten.
Laatste wijziging 9 september 2013

Baarn

Dit archief is verhuisd naar Archief Eemland.

Bunschoten
Gemeentelijke herindelingen

 

Bezoekadres Stadsspui 1, Bunschoten
Postadres Postbus 200, 3750 GE Bunschoten
Telefoon 033 - 2 99 14 11
Fax 033 - 2 98 78 06
e-mail h.degraaf@bunschoten-spakenburg.gemnet.nl
Openingstijden woensdag en donderdag (na afspraak).
Dienstverlening
 
Bereikbaarheid
Catering
Laatste wijziging 2 juli 2000
   

Infocentrum Nieuwegein
Gemeentelijke herindelingen

 

Bezoekadres Overtoom 1,  Nieuwegein
Postadres  
Telefoon 030 - 6 07 19 11
Fax 030 - 6 04 50 16
e-mail historischarchief@nieuwegein.nl
Openingstijden Even weken van elke maand, alléén op afspraak
Dienstverlening
Vanaf 1 februari 2011 zijn vrijwel alle archieven van Nieuwegein ter inzage in de studiezaal van Het Utrechts Archief. Hiermee krijgt de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Nieuwegein en Het Utrechts Archief die eind vorig jaar werd getekend, concreet gestalte.
Het betreft de inzage van ruim tachtig archiefbestanden uit de periode 1542 tot en met 2000, met een totale omvang van ca. 750 m. De archieven zijn afkomstig van de gemeente Nieuwegein en haar voorgangers Jutphaas en Vreeswijk. Ook zijn particuliere archieven zoals het archief van Stoomsteenfabriek De Lek en de Nederlands-hervormde gemeente Vreeswijk met ingang van 1 februari raadpleegbaar. De toegangen van deze archieven zijn beschikbaar via de Archiefbank en via http://www.archieven.nl/
Bereikbaarheid
Catering
Laatste wijziging 29 januari 2011
   

Soest
Gemeentelijke Soest en Soesterberg
Bezoekadres Raadhuisplein 1, Soest
Postadres Postbus 2000, 3760 CA Soest
Telefoon 035 - 6 09 35 18
Fax 035 - 6 09 36 89
e-mail postbus2000@soest.nl
Openingstijden woensdag 9.00-17.00 uur (volgens afspraak)
Dienstverlening
 
Bereikbaarheid

Vanaf de A1: De A1 bij de afslag "Soest" verlaten. Richting 'Baarn/Soest' de N221. Bij verkeerslichten Paleis Soestdijk opletten. Rechtsaf N234 Biltseweg, bij 1e verkeerslichten linksaf Koningsweg, bij 2e verkeerslichten linksaf Dalweg, bij verkeerslichten rechtdoor Dalweg, bij rotonde in Dalweg linksaf.
Vanaf A27: De A27 bij de afslag "Bilthoven" verlaten. Richting "Baarn/Soest" de N234. Bij bord Soest/Amersfoort/verkeerslichten rechtsaf (Koningsweg). Zie verder A1.
Vanaf de A28: De A28 bij de afslag Soest/Soesterberg verlaten. Richting "Soest" de N413. Na bij Soestduinen de overweg gepasseerd te zijn bij eerste verkeerslichten in Soest linksaf Ossendamweg, overweg passeren, bij verkeerslichten rechtdoor Koningsweg, bij volgende verkeerslichten rechtsaf Dalweg. Zie verder A1.
Met het Openbaar Vervoer: Op werkdagen overdag geven alle interlokale lijnen en de treinen naar en vanuit Utrecht ieder half uur onderling directe aansluitingen bij station Soest-Zuid. Vanuit Amersfoort heeft men met buslijn 70 een directe overstap bij station Soest-Zuid op de buslijnen 73 en 72 of 74. Vanuit Hilversum bestaat de overstap met buslijn 70 op de andere buslijnen op het overstappunt Soestdijk-Noord.

Catering
Laatste wijziging 17 augustus 2003

Veenendaal
Gemeentelijke herindelingen

 

Bezoekadres Raadhuisplein 1, Veenendaal
Postadres Postbus 1100, 3900 BC Veenendaal
Telefoon 03 18 - 53 82 03 of
03 18-  53 87 33
Fax 03 18 - 51 04 14
e-mail gemeentearchief@veenendaal.nl
Openingstijden U kunt alleen op afspraak terecht in de studiezaal van het gemeentearchief van:
maandag tot en met vrijdag van 9.00 - 12.30 uur en 13.30 - 17.00 uur.
Dienstverlening
 
Bereikbaarheid Met het openbaar vervoer:
Vanaf NS-station Centrum rijden buslijn 80, 83 en 85 naar het gemeentehuis.
Vanaf NS-station Veneendaal-De Klomp: buslijn 80 en 83.
Halte: Raadhuisstraat/Centrum.

Met de auto:
Vanaf de A12 (rijksweg Utrecht-Arnhem v.v.):
Bij de afslag 23A (Veenendaal, Rhenen) de A12 verlaten. Richting Veenendaal volgen. Na 900 meter op de rotonde de eerste afslag nemen. U rijdt nu op de Prins Clauslaan. Na 400 meter op de rotonde de 2e afslag nemen naar de Raadhuisstraaat. Bij de volgende kruising met stoplichten ziet u aan uw rechterhand het gemeentehuis. U kunt parkeren op de Wolweg op een slagboomterrein (bij de stoplichten rechts).

Vanaf de A15 (rijksweg Tiel-Nijmegen v.v.):
Bij afslag 35 (Kesteren, Ochten) de A15 verlaten. Aan het einde van de afrit de N233 richting Kesteren/Rhenen volgen. In Rhenen richting Veenendaal (N233) aanhouden. Neem op de 2e rotonde de tweede afslag (Rondweg Oost). Neem vervolgens op de 2e rotonde de 3e afslag naar de Wageningselaan. Na ca. 1 km op de 2e kruising rechtsaf (Boompjesgoed). Na ca. 600 meter komt u op een kruising met stoplichten en ziet u aan uw linkerhand het gemeentehuis. U kunt parkeren op de Wolweg op een slagboomterrein (bij de stoplichten rechtdoor).

Parkeren
U kunt (betaald) parkeren naast het gemeentehuis.

Catering
Laatste wijziging 15 juli 2013
Bijzonderheden  

Zeist
Gemeentelijke herindelingen

 

Bezoekadres Het Rond 1, Zeist
Postadres Postbus 513, 3700 AM Zeist
Telefoon 030 - 6 98 72 28
Fax 030 - 6 91 49 44
e-mail  
Openingstijden maandag-vrijdag 8.30-12.30 uur en na afspraak.
Dienstverlening
 
Bereikbaarheid
Catering
Laatste wijziging 7 oktober 2000
   


Streekarchieven


Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht
Gemeenten

Bunnik, Houten, Rhenen, de nieuwe fusiegemeente Utrechtse Huevelrug (tot 2006 waren dit de gemeenten Amerongen, Doorn Driebergen-Rijsenburg, Leersum en Maarn), en de centrumgemeente Wijk bij Duurstede.

Bezoekadres Wijk bij Duurstede: Gemeentehuis, Karel de Grotestraat 30, Wijk bij Duurstede
Postadres Postbus 83, 3960 BB Wijk bij Duurstede
Telefoon 03 43 - 59 55 95 / 517
Fax 03 43 - 59 55 99
e-mail info@rhczuidoostutrecht.nl
Openingstijden maandag - vrijdag 09.00 - 17.00 uur
zaterdag 8.30 - 12.30 uur.
Dienstverlening
Digitale stamboomgegevens van de voormalige bewoners van het Kromme-Rijngebied en de Utrechtse Heuvelrug
Bereikbaarheid Met het openbaar vervoer: Vanuit Utrecht bus 41 en 241 en vanuit Amersfoort bus 56. In- en uitstaphalte: Steenstraat.

Met de auto: De snelweg A12 bij Bunnik verlaten en de N 229 volgen langs Odijk, Werkhoven en Cothen naar Wijk bij Duurstede. In de bebouwde kom direct voorbij het benzinestation (links) op een T-kruising rechtsaf met de weg mee, voor Albert Heijn (links) langs en op het volgende kruispunt rechtsaf.

Catering
Laatste wijziging 1 april 2011
   

RHC "Rijnstreek en Lopikerwaard"
Plaatsen Bodegraven, Lopik, Montfoort, Oudewater , Reeuwijk, Woerden, IJsselstein en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (zie ook: provincie Utrecht).
Bezoekadres De Bleek 2, Woerden (zij-ingang gemeentehuis).
Postadres Postbus 45, 3440 AA Woerden
Telefoon 03 48 - 42 88 46
Fax 03 48 - 42 88 90
e-mail rhc@woerden.nl
Openingstijden maandag t/m vrijdag 9.00-16.30 uur
de eerste dinsdagavond van de maand
Dienstverlening Het RHC beheert de archieven van de huidige gemeenten:
  • Bodegraven
  • Lopik   (met: Benschop, Cabauw, Jaarsveld, Lopik, Polsbroek en Willige Langerak)
  • Montfoort   (met: Linschoten en Willeskop)
  • Oudewater   (met:  Hekendorp*,  Hoenkoop, Papekop* en Snelrewaard)
  • Reeuwijk   (met: Driebruggen, Lange Ruige Weide, Sluipwijk, Stein en Waarder)
  • Woerden   (met: Barwoutswaarder, Harmelen, Kamerik, Rietveld en Zegveld)
  • IJsselstein

  en van

  • Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden bestrijkt grofweg de zuidkant van de provincie Utrecht. Het is ontstaan uit fusie met de waterschappen Kromme Rijn, Leidse Rijn, Lopikerwaard en het Groot-Waterschap van Woerden.
Het publiek kan vanaf heden óók voor vragen over de geschiedenis en archieven van de Lopikerwaard in Woerden terecht. De komende tijd zullen bepaalde archieven worden verhuisd. In het archievenoverzicht op de website
www.rhcrijnstreek.nl is vermeld welke archieven alleen (nog) op afspraak
zijn in te zien. Het streven is om op zo kort mogelijke termijn de meest
geraadpleegde archieven in de archiefbewaarplaats van Woerden te hebben
staan.
Bereikbaarheid Vanaf de snelweg Utrecht-Den Haag (A12) neemt u de afslag Woerden/Linschoten en volgt u (bij de verkeerslichten rechtsaf) het bord Woerden. Rij rechtdoor tot aan de rotonde. U neemt deze rotonde driekwart richting ziekenhuis. Bij de volgende rotonde gaat u rechtdoor. De eerste kruising gaat u rechtsaf de Blekerijlaan in. Aan uw linkerhand ziet u het stadhuis liggen.
Met het openbaar vervoer:
Vanaf het station is het circa 10 minuten lopen. U verlaat het station aan de zuidzijde/achteruitgaan. U houdt rechts aan, richting parkeerplaats en loopt de Houttuinlaan op. Vervolg deze weg en ga aan het einde linskaf de Blekerijlaan op.
Catering koffie en chocolademelk gratis
Laatste wijziging 30 april 2008
   

Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen
[ Nog nader bekijken
Het is een samenwerkingsverband op archiefgebied tussen de gemeenten Abcoude, De Bilt, Breukelen, Loenen, Maarssen en De Ronde Venen
Gemeenten: Breukelen-Nijenrode, Breukelen-St Pieters, Kockengen, Laag Nieuwkoop, Loenersloot, Portengen-Noordeinde Ruwiel, Abcoude, Mijdrecht, Vinkeveen, Waverveen, Wilnis, Loenen, Nigtevecht en Vreeland, Maarssen, Maarssenbroek, Maarsseveen, Tienhoven en Weesp]
Plaatsen Gemeenten:
- Stichtse Vecht
- De Bilt
- De Ronde Venen
- Weesp

Gemeente De Bilt
De gemeente De Bilt is op 1 januari 2001 ontstaan na de gemeentelijke herindeling van de gemeenten De Bilt en Maartensdijk.
Het grondgebied bestaat uit de dorpskernen De Bilt, Bilthoven, Maartensdijk, Groenekan, Hollandsche Rading en Westbroek.

Het 'oude' De Ronde Venen
De verschillende nederzettingen in de binnenring van de cirkelvormige ontginning in De Ronde Venen zijn in de loop der eeuwen met enige regelmaat samengevoegd. Tot en met 1797 werd niet gesproken van gemeenten, maar van gerechten. Aan het hoofd van een gerecht stonden schout en schepenen, geassisteerd door een secretaris. Onder voorzitterschap van de schout hielden schepenen zich bezig met bestuur en lagere rechtspraak, waarvan de rechtspraak per 1 maart 1811 verdween.

In de binnenring lagen zeven gerechten:

Het gerecht Mijdrecht
Het gerecht Demmerik
Het gerecht Vinkeveen
Het gerecht Waveren, Botshol en Ruige Wilnis
Het gerecht Waverveen
Het gerecht Oudhuizen
Het gerecht Wilnis en Westveen
Door de Gemeentewet van 1851 ontstond in heel Nederland het lokaal bestuur zoals wij dat nu kennen: met een burgemeester, wethouders en een raad.

De zeven gerechten hadden na een aantal herindelingen halverwege de 19e eeuw plaatsgemaakt voor vier gemeenten:

- Mijdrecht
- Oudhuizen
- Vinkeveen en Waverveen
- Wilnis

Oudhuizen en Wilnis fuseerden in 1857 tot de gemeente Wilnis.
Met Mijdrecht en Vinkeveen en Waverveen werd deze gemeente op 1 januari 1989 samengevoegd tot het ‘oude’ De Ronde Venen. Die gemeente bestond 22 jaar.
Sinds 2011 vormt ze samen met de voormalige gemeente Abcoude het huidige De Ronde Venen.

Bezoekadres Breukelen: Schepersweg 6e, 3621 JK Breukelen
Weesp: Nieuwstraat 70A, 1381 BD Weesp (op afspraak)
Postadres Postbus 120, 3620 AC Breukelen
Telefoon 03 46 - 259 425
e-mail info@rhcvechtenvenen.nl
Openingstijden Breukelen: dinsdag, woensdag en donderdag 9.00-16.00 uur
Weesp: maandag en dinsdag 9.00-12.00 uur
Dienstverlening  
Bereikbaarheid Per openbaar vervoer
Per trein naar NS Station Breukelen, vanaf het station Connexxion buslijn 124 naar halte Schepersweg.

Per auto
Via de snelweg A2 afrit 5-Breukelen of via de N402. Voor gedetailleerde route informatie, kunt u bovenstaande routeplanner gebruiken. Op de parkeerplaats voor het RHC en aan de Schepersweg is vrij toegankelijke parkeergelegenheid.
Catering  
Laatste wijziging 1 februari  2014


 


Waterschappen


Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht nieuws en informatie > historisch archief
Plaatsen Archieven van voormalige waterschappen en hun rechtsvoorgangers in het gebied tusen Amsterdam Utrecht: Proosdijlanden, De Vecht, Drecht & Vecht en hoogheemraadschap Amstelland.
Bezoekadres Spaklerweg 16 1096 BA Amsterdam
Postadres  
Telefoon 09 00 - 93 94
Fax  
e-mail archieven@agv.nl
Openingstijden 9.00 tot 16.00 uur (op afspraak)
Dienstverlening

Het historisch archief van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) beheert ongeveer 800 strekkende meter afgesloten archieven van rechtsvoorgangers van het hoogheemraadschap tot 1997. Het betreft voormalige waterschappen en hun rechtsvoorgangers in het gebied tussen Amsterdam en Utrecht: Proosdijlanden, De Vecht, Drecht & Vecht en hoogheemraadschap Amstelland.
De archieven bevatten informatie over overeenkomsten, besluiten en kennis die ook nu nog waardevol zijn voor de bedrijfsvoering van DWR en voor externe belangstellenden. De archiefstukken zijn niet primair ingedeeld per onderwerp maar per verantwoordelijk bestuur. Nog niet alle bestanden zijn openbaar. Voor raadpleging van stukken jonger dan 20 jaar en persoonsgebonden stukken over nog levende personen is schriftelijke toestemming van AGV vereist. Daarnaast kunt u in het kantoor van AGV relevante aanvullende en ondersteunende publicaties en bestanden inzien. Het gaat hier om informatie over de bedrijfsvoering van de rechtsvoorgangers: rapporten, bestemmingsplannen, kaarten, tekeningen, afbeeldingen, foto’s, boeken, tijdschriften en objecten. Op de studiezaal bij de archiefbewaarplaatsen kunt u de openbare bestanden opvragen. U kunt daarvoor gebruik maken van de hulpmiddelen die daar beschikbaar zijn.
Voor het beantwoorden van betrekkelijk eenvoudige zoekvragen is soms een gecompliceerde en tijdrovende zoekstrategie nodig. U kunt eventueel een beroep doen op DWR voor een snelle, doelgerichte en adequate zoekstrategie. Op deze manier kunt u zo betrouwbaar en volledig mogelijke informatie uit het archief krijgen. Soms is het gemakkelijker om de informatie buiten DWR op te vragen. Op verzoek kan de archivaris tegen betaling onderzoek uitvoeren.

Bereikbaarheid metrohalte Spaklerweg
Catering  
Laatste wijziging 18 juli 2005
   


Bisdom


Aartsbisdom Utrecht
 

 

Bezoekadres Maliebaan 38, Utrecht
Postadres Postbus 14019, 3508 SB Utrecht
Telefoon 030 - 2 31 69 56
Fax  
e-mail  
Openingstijden na afspraak.
Dienstverlening
 
Bereikbaarheid
Catering
Laatste wijziging 31 oktober 1999
   


Overige archieven


Oudheidkamer Doorn
 

 

Bezoekadres Gemeentehuis, Raadhuisplein 2, Doorn
Postadres Postbus 200, 3940 AE Doorn
Telefoon 03 43 - 47 31 00
Fax  
e-mail  
Openingstijden maandag, dinsdag en vrijdag 9.00-12.30 uur; laatste zaterdag van elke maand 10.00-12.00 uur (niet in december)
Dienstverlening
oude geschriften, kranten, foto's, archieven van verenigingen en voorwerpen. Het zwaartepunt van de collectie ligt op plaatselijke geschiedenis
Bereikbaarheid
Catering
Laatste wijziging (Bron: Pyttersen almanak 1999/2000, laatste wijziging 15-11-1999)
   


Copyright ©: 1997-2014 Piet en Willeke Molema-Smitshoek (Zoetermeer)
Laatste aanpassing: 4 maart 2015.


home | e-mail | Archieven in Nederland |