archieven

Provinciale archiefinspectie
rijk
gemeente

streek
overig

Archieven in Overijssel


| Genealogie Groningen | Genealogie Drenthe |
| Genealogie Hoeksche Waard | Genealogie Zeeland |
| Wegwijzer Genealogie |
| home | e-mail |

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle archieven in de provincie Overijssel. Voor nadere toelichting en verwijzing naar de archieven in andere provincies zie de pagina Archieven in Nederland.

Geeft u aanvullingen en mutaties door per e-mail?


Provinciale archiefinspectie


Openbaarheid en toegankelijkheid van archieven en de provinciale archiefinspectie.

In principe zijn archieven van de overheid openbaar en kostenloos raadpleegbaar wanneer ze twintig jaar of ouder zijn. Voor sommige archiefstukken, zoals bevolkingsregisters en registers van de burgerlijke stand gelden langere termijnen. Ook is er voor andere archiefstukken die privacygevoelige informatie over nog levende personen bevatten verlenging van de termijn van de openbaarheid mogelijk tot maximaal 75 jaar na dato. Alle termijnen moeten gebaseerd zijn op de Archiefwet en mogen niet zomaar veranderd worden.
Wist u dat bij ALLE gemeenten en waterschappen deze regels gelden, ook wanneer ze niet bij een archiefdienst zijn aangesloten? U kunt dan terecht bij het gemeentehuis of waterschapskantoor.
Informatie en vragen over de openbaarheid, toegankelijkheid en andere zaken met betrekking tot archieven van gemeenten en waterschappen (en sommige archieven van kerken, zoals de doop- trouw- en begraafregisters), waar ze zich ook bevinden, kunt u verkrijgen bij de gemeenten en waterschappen zelf en bij de provinciale archiefinspecteur. Deze functionaris is in elke provincie benoemd en houdt namens GS toezicht op een goede zorg voor deze archieven, inclusief een goede openbaarheid voor het publiek. De provincies bevorderen ook dat alle gemeenten en waterschappen zich aansluiten bij een archiefdienst.
In de provincie Overijssel is de inspecteur te vinden op het volgende adres:

Bezoekadres: Luttenbergstraat 2, Zwolle
Postadres: Postbus 10078, 8000 GB Zwolle
tel.: 038 - 499 7519
of email:
archiefinspectie@overijssel.nl
Inspecteur: drs. L. Folkertsma

Vragen en opmerkingen over de openbaarheid van archieven bij de Rijksarchieven in de provinciehoofdsteden kunt u kwijt bij het rijksarchief zelf of bij de Gebruikersraad van dat rijksarchief, waarin altijd een genealoog zitting heeft.

(laatste wijziging: 19 januari 2019)


Historisch Centrum Overijssel


Collectie Overijssel
Plaatsen  
Bezoekadres Van Wevelinkhovenstraat (geen nummer), Zwolle
Postadres Postadres en parkeren: Eikenstraat 20, 8021 WX Zwolle
Telefoon 085 - 488 50 00
E-mail via contactformulier
Openingstijden Maandag: gesloten
Dinsdag: 9.00 - 17.00 uur
Woensdag: 9.00 - 17.00 uur
Donderdag: 9.00 - 21.00 uur*
Vrijdag: gesloten
Zaterdag en zondag: gesloten
* Tijdens de maanden juli en augustus op donderdag geopend van 9.00 tot 17.00 uur
Dienstverlening
Bereikbaarheid Vanuit Station Zwolle vertrekken regelmatig stadsbussen richting Historisch Centrum Overijssel. De bussen hebben er doorgaans 10 minuten voor nodig om u vlakbij uw bestemming te brengen. U kunt dagelijks gebruik maken van de volgende buslijnen:
- 3 richting Berkum (uitstaphalte Belastingkantoor)
- 4 richting Aalanden (uitstaphalte WKC Diezerpoort)

Loop enkele minuten verder in de richting waarin de bus doorrijdt. Na ca. 200 meter ziet u de ingang aan de linkerkant van de Van Wevelinkhovenstraat. Te voet bereikt u het Historisch Centrum Overijssel in ongeveer 20 minuten vanaf het station NS.

Catering Op de begane grond is een koffiehoek. Hier is een automaat voor koffie en thee (tegen betaling).
Laatste wijziging 6 november 2021
 


Gemeentarchieven


 Almelo
Plaatsen Almelo
Bezoekadres Stadhuisplein 1 te Almelo
Postadres Gemeente Almelo, T.a.v. historisch archief, Postbus 5100, 7600 GC Almelo
Telefoon 05 46 - 54 12 25
Fax Postbus
e-mail gemeente@almelo.nl
Openingstijden Het historisch archief is toegankelijk op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur na het maken van een telefonische afspraak.
/font>
Dienstverlening  
Bereikbaarheid  
Catering  
Laatste wijziging 29 april 2007

Borne
Plaatsen  
Bezoekadres Rheineplein 1, Borne
Postadres Postbus 200, 7620 AE Borne
Telefoon 074 - 2 65 87 30
Fax 074 - 2 66 33 38
e-mail az.gemborne@planet.nl
Openingstijden maandag t/m vrijdag 8.30-12.30 uur en van 13.30-17.30 uur (na afspraak).
Dienstverlening
Bereikbaarheid  
Catering  
Laatste wijziging 2 juli 2000

Historisch Centrum Overijssel vestiging Deventer
Plaatsen Deventer en Olst
Bezoekadres Klooster 12, 7411 NH Deventer
Postadres Postbus 351, 7400 AJ Deventer
Telefoon 038 - 426 63 00
e-mail via contactformulier
Openingstijden Maandag 13.00 - 17.00 uur
Dinsdag: 9.00 - 17.00 uur
Woensdag: gesloten
Donderdag: 13.00 - 17.00 uur
Vrijdag: 13.00 - 17.00 uur
Zaterdag en zondag: gesloten
Dienstverlening
Bereikbaarheid Connexxion heeft een binnenstad-lijn ingesteld, die dicht in de buurt stopt. Details vindt u op de 9292ov-website.
Parkeerplaatsen zijn er op het Grote Kerkhof, de Nieuwe Markt en Muggeplein (alle betaald).
Catering koffie, chocolademelk en soep uit automaat.
Laatste wijziging 19 januari 2019

Dinkelland
Plaatsen Voormalige gemeenten Denekamp, Ootmarsum en Weerselo
Bezoekadres  
Postadres  
Telefoon 05 41 - 85 41 00
Fax  
e-mail
Openingstijden Dinsdag en donderdag van 8.30 tot 12.30 uur, alleen op afspraak Een afspraak kan gemaakt worden via: 05 41 - 65 41 18
Dienstverlening De historische archieven van de voormalige gemeenten Denekamp, Ootmarsum en Weerselo zijn geïnventariseerd en samengevoegd tot één historisch archief van de gemeente Dinkelland. De archieven zijn opgeslagen in een nieuwe archiefruimte in het gemeentehuis. De eigenheid van de oude archieven is bewaard gebleven. Het Dinkellandse archief is dus onderverdeeld in drie afdelingen: Denekamp, Ootmarsum en Weerselo. Er is een archiefgidsje samengesteld waarin staat wat er globaal is te vinden, zoals registers van burgerlijke stand en bevolking, dienstplichtregisters en notulenboeken van raadsvergaderingen. Het archief is gratis toegankelijk. Bezoekers kunnen het materiaal zelf inzien. Alleen voor het maken van fotokopieën wordt een vergoeding gevraagd
Zoeken kan op de site van Erfgoeddenekamp.nl
Bereikbaarheid  
Catering  
Laatste wijziging 14 januari 2005

Enschede
Plaatsen Enschede, Lonneker
Bezoekadres Stadhuis, Langestraat 24, Enschede
Postadres Postbus 20, 7500 AA Enschede
Telefoon 053 - 4 81 88 21
Fax 053 - 4 31 74 45
e-mail stadsarchief@enschede.nl
Openingstijden maandag t/m vrijdag 8.30-13.30 uur.
Dienstverlening

Bereikbaarheid Het Enschedese gemeentearchief is ondergebracht in het stadhuis. Het stadhuis is te vinden in het hartje van de stad op 5 minuten loopafstand van het NS-station. Volg de bordjes Stadhuis.
In de directe omgeving van het station bevindt zich een grote parkeergarage
Catering
Laatste wijziging 7 mei 2014

Hengelo
Plaatsen
Bezoekadres Burg. Jansenplein 1, Hengelo
Postadres Postbus 18, 7550 AA Hengelo
Telefoon 074 - 2 45 93 13
Fax 074 - 2 45 93 34
e-mail
Openingstijden maandag t/m vrijdag 9.00-16.30 uur (na afspraak)
Dienstverlening Via http://archief.hengelo.nl/genea/ is het mogelijk te zoeken in de akten van de burgerlijke stand en de bevolkingsregisters van de gemeente Hengelo.
Bereikbaarheid
Catering
Laatste wijziging 6 maart 2007

Kampen Stadsarchief
Gemeentelijke herindelingen

 

Bezoekadres Oudestraat 216 C, 8261 CA Kampen
Postadres  
Telefoon 038 - 3 37 07 70
e-mail info@stadsarchiefkampen.nl
Openingstijden Dinsdag : 09.00 - 17.00 uur
Woensdag : 09.00 - 13.00 uur
Donderdag : 09.00 - 17.00 uur
Dienstverlening
 
Bereikbaarheid  
Catering  
Laatste wijziging 12 juli 2018

Erfgoed Rijssen-Holten
Plaatsen  
Bezoekadres Gemeentehuis: Schild 1, Rijssen
Postadres  
Telefoon  
Fax  
e-mail  
Openingstijden Informatie over openingstijden vindt u:
- voor het gemeentehuis op de website van de Gemeente Rijssen-Holten of http://www.erfgoedrijssenholten.nl/het-erfgoed-rijssen-holten/gemeentelijk-archief
- voor de oudheidkamer Riessen op de website van het Rijssens Museum
- voor de oudheidkamer Hoolt'n op de website van de Oudheidkamer Holten
Dienstverlening  
Bereikbaarheid  
Catering  
Laatste wijziging 21-8-2014

Steenwijkerland
Gemeentelijke herindelingen

Ambt Vollenhove, Steenwijkerwold, Oldemarkt, Kuinre, Wanneperveen, Giethoorn, Blokzijl, Blankenham, Steenwijk

Bezoekadres Vendelweg 1, 8331 XE Steenwijk
Postadres Postbus 162, 8330 AD Steenwijk
Telefoon 05 21 - 14 0521 
e-mail info@steenwijkerland.nl
Openingstijden Maandag: gesloten
Dinsdag: 9.00 - 16.00 uur
Woens
dag: 9.00 - 16.00 uur
Donderdag: 9.00 - 16.00 uur
Vrijdag: gesloten
Dienstverlening
 
Bereikbaarheid Zie de website http://www.steenwijkerland.nl/Over_Steenwijkerland/Contact/Routebeschrijving
Catering  
Laatste wijziging 8 januari 2016


Streekarchieven


Twents Streekarchief
Plaatsen Het documentatiecentrum voor genealogie en historie is in 1993 opgericht door de Historische vereniging Schoutambt Delden en de Stichting Behoud Delden en is thans ondergebracht bij de Stichting Historisch Centrum Hof van Twente. De archieven en collecties van het Twents Streekarchief omvatten heel Twente en randgemeenten in Salland, de Achterhoek en Duitse grensplaatsen.

Zie verder de website onder Genealogie.
Bezoekadres Stadshagen 200, 7491 NP Delden
Postadres Stadshagen 200, 7491 NP Delden
Telefoon 074 - 34 94 191
E-mail genealogie@tsa-delden.nl
   
Openingstijden dinsdag t/m vrijdag: 13.30-17.30 u.
Dienstverlening  
Bereikbaarheid vanaf richting Deventer (A1), afslag Goor-Delden
vanaf richting Oldenzaal (A35), afslag Hengelo
in de onmiddellijke nabijheid zijn voldoende parkeerplaatsen.
Catering  
Laatste wijziging 6 februari 2017


Overige archieven


Vereniging 'De Dree Marken'
Plaatsen Deze drie marken (buurtschappen) zijn: Beuningen, De Lutte en Berghuizen, alle drie gemeente Losser.
Bezoekadres  
Postadres IJsvogelstraat 3, 7587 BJ De Lutte (Ov.)
Fax  
-mail jgp.tijman@wxs.nl
Openingstijden 18.30 tot 20.30 uur op elke vrijdagavond van 1 oktober t/m 31 maart.
Dienstverlening Het is geen archief in de gebruikelijke zin. De genealoog heeft er wel erg veel te zoeken, omdat alles is toegespitst op boerderijen in: De Lutte, Beuningen (Ov.), Berghuizen (het platteland rondom Oldenzaal). In sommige gevallen zijn de gegevens per boerderij geordend. Er zijn geen BS en DTB-gegevens.
Het kwartaalblad heet: 'n Hoesbreef'. De eerste jaargang was 1994.
Bereikbaarheid Via de A1, afslag De Lutte. Daarna 2e afslag "De Lutte" en 1e boerderij links. Dorpsboerderij De Lutte, tevens VVV gevestigd.
Catering 's avonds is er altijd koffie, frisdrank e.d te verkrijgen.
Laatste wijziging 30 mei 2001

Genealogisch Informatiecentrum Twente (GIT) van de NGV afd. Twente
Plaatsen
Bezoekadres Stadsarchief Enschede (SAE), Langestraat 24, Enschede
Postadres
Telefoon  
e-mail  
Openingstijden zie openingstijden SAE
Dienstverlening Het GIT omvat een bibliotheek met boeken, transcripties DTB, genealogieën, kwartierstaten, jaarboeken, tijdschriften, documenten etc.
Verder de computerdatabank, de Genealogische Databank Twente (GDT). De genealogische gegevens hebben voornamelijk betrekking op Twente, maar ook op het Graafschap Bentheim, het Duitse Emsland en uit Vlaanderen.
Bereikbaarheid  
Catering
Laatste wijziging 9 februari 2013

Huisarchief Twickel
Plaatsen
Bezoekadres Bouwhuis Twickelerlaan 5, Ambt Delden
Postadres Postbus 2, 7490 AA Delden
Telefoon 074 - 3 76 25 43, b.g.g. 3 76 13 09
Fax  
e-mail  
Openingstijden Raadpleging na schriftelijke aanvraag
Dienstverlening Op 27 mei 1347 kocht Herman van Twickelo het huis Eisinc in Delden. Sindsdien is dit goed, dat later de naam Twickel ging dragen, door vererving van geslacht op geslacht overgegaan. De opeenvolgende bezitters behoorden tot de geslachten Van Twickelo (14de-16de eeuw), Van Raesfelt (16de-17de eeuw), Van Wassenaer Obdam (17de-19de eeuw) en Van Heeckeren van Wassenaer (19de-20ste eeuw). De laatste eigenaresse, M.A.M.A. van Heeckeren van Wassenaer-Van Aldenburg Bentinck (1879-1975), bracht haar goederen onder in de Stichting Twickel. Na haar overlijden werd het huisarchief bewerkt, hetgeen in 1993 resulteerde in de uitgave van een zevendelige inventaris onder de titel Inventaris van het huisarchief Twickel 1133 - 1975. De inleiding en de inhoudsopgave van deze inventaris zijn raadpleegbaar op deze Internetsite. De uit zeven delen bestaande gedrukte inventaris is beschikbaar in alle Rijksarchieven (zoals Historisch Centrum Overijssel). In 1998 is een nadere toegang verschenen op de oudste stukken van de familie Van Wassenaer en hun bezittingen in Holland, getiteld Regesten van het fonds Wassenaer in het huisarchief Twickel, 1222 - 1599. Deze uitgave is verkrijgbaar in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief in Den Haag.
Bereikbaarheid  
Catering
Laatste wijziging 13 juni 2002

Oudheidkamer IJsselstreek
Plaatsen
Bezoekadres Kerkstraat 34, 8131 BZ Wijhe
Postadres  
Telefoon 05 70 - 52 10 62, b.g.g. 05 70 - 52 19 31
Fax  
e-mail historischeverenigingwijhe@gmail.com
Openingstijden Juni t/m eerste weekend september woensdag t/m zaterdag 13.30-16.00 uur
daarbuiten woensdag 13.30-16.00 uur, 30 april de gehele dag.
Dienstverlening Gebruiksvoorwerpen, klederdracht, oude ambachten en gereedschappen, archeologie, bodemvondsten, schoollokaaltje, smederij, kruidentuintje, kerkelijke voorwerpen, DTB-boeken en oude rechterlijke archieven.
Het zwaartepunt van de collectie ligt op plaatselijke geschiedenis.
Bereikbaarheid  
Catering
Laatste wijziging 16 juli 2007

Stichting Archivariaat Bentinck -Schoonheten
Plaatsen
Bezoekadres Schoonhetenseweg 56, 8111 PV Heeten
Postadres  
Telefoon
Fax  
e-mail  
Openingstijden  
Dienstverlening

In de Overijsselse bossen tussen Heeten en Raalte ligt de eeuwenoude havezate Schoonheten. Sinds de zestiende eeuw wonen hier de opeenvolgende generaties van het geslacht Bentinck.
Schoonheten is een van de weinige grote buitenplaatsen in Nederland, waar nog ter plaatse het oude archief van het landgoed en van de bewoners bewaard wordt. De Erven Mr. R.F.C. baron Bentinck van Schoonheten hebben het initiatief genomen om het belangwekkende cultuurhistorische bezit van Schoonheten voor de toekomst veilig te stellen door de oprichting van een stichting.

De Stichting Archivariaat Bentinck - Schoonheten wil toegang tot het Huisarchief Schoonheten verlenen onder dezelfde condities als veel andere particuliere archieven. Kopieën van het gehele Huisarchief zijn voor dit doel gedeponeerd bij het Historisch Centrum Overijssel te Zwolle, alwaar zij ter inzage zijn voor alle belangstellenden vanaf het moment dat een inventaris van het archief beschikbaar is.

Bereikbaarheid  
Catering
Laatste wijziging 16 juli 2007

IJsselacademie
Plaatsen Salland en het Land van Vollenhove
Bezoekadres Molenstraat 28-A, 8261 JW Kampen
Postadres Postbus 244, 8260 AE Kampen
Telefoon 038 - 3 31 52 35
Fax 038 - 3 33 42 04
e-mail info@ijsselacademie.nl
Openingstijden Dinsdag, woensdag, donderdag van 9.00 – 12.00 en op afspraak.
Dienstverlening

De IJsselacademie is een onderzoeksinstituut en kenniscentrum (geen Archief). Zij stimuleert onderzoek in de regio op het gebied van geschiedenis, taal en traditie. Vanuit de Academie wordt het onderzoek gecoördineerd met het doel de gegevens in boekvorm te publiceren.
Orgaan: Historisch Overijssel
Overige info: werkvelden: regionale geschiedenis, streektaal, volkskunde, kunstgeschiedenis, bibliografieën. Onderzoeksresultaten verschijnen in boekvorm
.

Bereikbaarheid  
Catering
Laatste wijziging 1 december 2008

Frans Walkate Archief
Plaatsen
Bezoekadres Burgwal 43, 8261 EP Kampen
Postadres  
Telefoon 038 - 3 39 23 51
Fax 038 - 3 39 23 54
e-mail  
Openingstijden woensdag en donderdag 14.00 -17.00 uur
op Kamper Ui(t)-dagen 10.00 -17.00 uur
Dienstverlening

Het Frans Walkate Archief is een informatiepunt voor iederen die geinteresseerd is in cultuur en geschiedenis van Kampen.
De collectie van het archief bevat:

  • Foto's van huizen, straten, personen en bedrijven.
  • Plattegronden van de stad en omgeving.
  • Archieven van verenigingen en families.
  • Schetsen en prenten van plekjes in Kampen
  • Schilderijen van Kamper kunstenaars.
  • Boeken over Kampen en Kampenaren.
Bereikbaarheid  
Catering
Laatste wijziging 3 december 1999
 


Copyright ©: 1997-2017 Piet en Willeke Molema-Smitshoek (Zoetermeer)
Laatste aanpassing: 12 juli 2018


home | e-mail | Archieven in Nederland |