archieven

Provinciale archiefinspectie
rijk
gemeente

streek
waterschap

overige

Archieven in Friesland


| Genealogie Groningen | Genealogie Drenthe |
| Genealogie Hoeksche Waard | Genealogie Zeeland |
| Wegwijzer Genealogie |
| home | e-mail |

Op deze pagina vindt u een overzicht van archieven in de provincie Friesland. Voor nadere toelichting en verwijzing naar de archieven in andere provincies zie de pagina Archieven in Nederland.

Het FriesArchiefNet geeft eveneens een overzicht van de Friese archieven. Alle Friezen is de genealogische website voor Friesland.

Geeft u aanvullingen en mutaties door per e-mail?


Provinciale archiefinspectie


Openbaarheid en toegankelijkheid van archieven en de provinciale archiefinspectie.

In principe zijn archieven van de overheid openbaar en kosteloos raadpleegbaar wanneer ze twintig jaar of ouder zijn. Voor sommige archiefstukken, zoals bevolkingsregisters en registers van de burgerlijke stand gelden langere termijnen. Ook is er voor andere archiefstukken die privacygevoelige informatie over nog levende personen bevatten verlenging van de termijn van de openbaarheid mogelijk tot maximaal 75 jaar na dato. Alle termijnen moeten gebaseerd zijn op de Archiefwet en mogen niet zomaar veranderd worden.
Wist u dat bij ALLE gemeenten en waterschappen deze regels gelden, ook wanneer ze niet bij een archiefdienst zijn aangesloten? U kunt dan terecht bij het gemeentehuis of waterschapskantoor.
Informatie en vragen over de openbaarheid, toegankelijkheid en andere zaken met betrekking tot archieven van gemeenten en waterschappen (en sommige archieven van kerken, zoals de doop-, trouw- en begraafregisters), waar ze zich ook bevinden, kunt u verkrijgen bij de gemeenten en waterschappen zelf en bij de provinciale archiefinspecteur. Deze functionaris is in elke provincie benoemd en houdt namens GS toezicht op een goede zorg voor deze archieven, inclusief een goede openbaarheid voor het publiek. De provincies bevorderen ook dat alle gemeenten en waterschappen zich aansluiten bij een archiefdienst.
In de provincie Friesland is de inspecteur te vinden op het volgende adres:

Bezoekadres: Tweebaksmarkt 52, Leeuwarden
Postadres: Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden
tel.: 058 - 2 92 57 93/ 2 92 54 58
fax: 058 - 2 92 51 25
email: jetze.dijkstra@fryslan.nl
URL: www.lopai.nl
Provinciearchivaris en toezichthouder: dhr. R. Steensma (e-mail r.steensma@fryslan.frl, tel. 058 - 2 92 54 58.
Adjunct provinciearchivaris en toezichthouder: dhr. J.B. de Vries (e-mail j.b.devries@fryslan.frl, tel. 058-2 92 53 09

(laatste wijziging: 13 september 2018)


Tresoar


Tresoar
   
Bezoekadres Boterhoek 1, 8911 DH Leeuwarden
Postadres Postbus 2637, 8901 AC Leeuwarden
Telefoon 058 - 7 89 0 789
e-mail info@tresoar.nl
Openingstijden Maandag 10.00 - 22.00 uur
Dinsdag 10.00 - 22.00 uur
Woensdag 10.00 - 22.00 uur
Donderdag 10.00 - 22.00 uur
Vrijdag 10.00 - 22.00 uur
Zaterdag 11.00 - 17.000 uur
Zondag 11.00-17.00 uur
Dienstverlening Zie http://www.tresoar.nl/Pages/Onderzoeken.aspx
Zie ook www.allefriezen.nl
Bereikbaarheid Zie http://www.tresoar.nl/over/Pages/Route.aspx
Catering  
Laatste wijziging 27 augustus 2019
Even vragen

Gemeentearchieven


Achtkarspelen
Gemeenten  
Bezoekadres Stationsstraat 1, 9285 NH Buitenpost
Postadres Postbus 2, 9285 ZV Buitenpost
Telefoon 05 11 - 54 81 11
Fax 05 11 - 54 81 10
e-mail 8karspel@wxs.nl
Openingstijden Voor uitgebreid onderzoek kunt u het beste telefonisch een afspraak maken, zodat u zeker weet dat u geen vergeefse reis maakt.
Het gemeentearchief is geopend van maandag - vrijdag 9.00-12.00 uur en 13.15-16.00 uur (uitgezonderd vrijdagmiddag). Een afspraak voor onderzoek kunt u maken met de heer D. Feitsma van de stafafdeling Interne Zaken, tel. 0511-548129
De registers van de burgerlijke stand of het bevolkingsregister kunt u eveneens op genoemde dagen en uren raadplegen. Een afspraak hiervoor kunt u maken met de heer T. de Haan van de afdeling Burgerzaken, tel. 0511-548258.
Dienstverlening Gemeentearchieven vanaf 1398; niet overheidsarchieven.
Bereikbaarheid  
Catering  
Laatste wijziging 3 juli 2000
   

Het Bildt
Gemeenten  
Bezoekadres Van Harenstraat 47, 9076 BT St. Annaparochie
Postadres Postbus 34, 9076 ZN St. Annaparochie
Telefoon 05 18 - 40 92 34
Fax 05 18 - 40 92 50
e-mail info@hetbildt.nl
Openingstijden Iedere ochtend van 9.00 - 12.00 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 16.30
Dienstverlening Gemeentearchieven vanaf 1620; niet overheidsarchieven.
Bereikbaarheid  
Catering  
Laatste wijziging 20 februari 2004
   

Boarnsterhim
Gemeenten  
Bezoekadres J.W. de Visserwei 10, Grou
Postadres Postbus 40, 9000 AA Grou
Telefoon 05 66 - 62 93 93
Fax 05 66 - 62 24 24
e-mail  
Openingstijden maandag - donderdag 9.00 - 16.30 uur na afspraak.
Dienstverlening Gemeentearchieven: Idaarderadeel 1623-1983; Rauwerderhem, 1708-1983; Uitingeradeel 1689-1983; huidige gemeente vanaf 1984; niet overheidsarchieven.
Bereikbaarheid  
Catering  
Laatste wijziging 3 juli 2000
   

Dantumadeel
Gemeenten  
Bezoekadres Paardebloem 4, Damwoude
Postadres Postbus 22, 9104 ZG Damwoude
Telefoon 05 11 - 42 61 61
Fax 05 11 - 42 31 39
e-mail ajbosch@dantumadeel.nl
Openingstijden dinsdag-, woensdag en donderdagochtend van 8.30 - 12.00 uur (uitsluitend op telefonische afspraak).
Dienstverlening Gemeentearchieven vanaf 1587; niet overheidsarchieven.
Bereikbaarheid  
Catering  
Laatste wijziging 3 juli 2000
   

Ferwerderadiel
Gemeenten  
Bezoekadres Hogebeintumerdyk 2, Ferwert
Postadres Postbus 2, 9172 ZS Ferwert
Telefoon 05 18 - 41 88 60
Fax 05 18 - 41 88 77
e-mail r.de.wit@ferwerderadiel.nl
Openingstijden maandag - vrijdag 8.00 - 12.00 uur en woensdag 8.00 -12.00 uur en 13.00 -18.00 uur
Dienstverlening Gemeentearchieven vanaf 1662
Bereikbaarheid  
Catering  
Laatste wijziging 3 juli 2000
   

Franekeradeel
Gemeenten  
Bezoekadres Harlingerweg 18, Franeker
Postadres Postbus 58, 8800 AB Franeker
Telefoon 05 17 - 38 04 80 en 38 01 24
Fax 05 17 - 38 04 81 of 38 04 82
e-mail info@franekeradeel.nl
Openingstijden dinsdag en donderdag 9.00 - 16.30 uur
Dienstverlening Gemeentearchieven: Barradeel, 1684-1883; Franeker, 1471-1983; Franekeradeel, 1511-1983; huidige gemeente vanaf 1984; niet overheidsarchieven.
Bereikbaarheid  
Catering  
Laatste wijziging 3 juli 2000
   

Gaasterlân-Sleat
Gemeenten  
Bezoekadres Dubbelstraat 1, 8561 BC Balk, kamer 123
Postadres Postbus 30, 8560 AA Balk
Telefoon 05 14 - 60 81 77 of 60 81 76
Fax 05 14 - 60 81 00
e-mail  
Openingstijden maandag - vrijdag 9.00 - 12.00 uur en 14.00 - 16.00 na afspraak.
Dienstverlening Gemeentearchieven: Gaasterland, 1699-1883; Sloten (1453), 1524-1983; huidige gemeente vanaf 1984; niet overheidsarchieven.
Bereikbaarheid  
Catering  
Laatste wijziging 3 juli 2000
   

Harlingen
Gemeenten Op 13 mei 2011 is 280 strekkende meter Archief Stadsbestuur Harlingen, niet-overheidsarchieven en verzamelingen uit de periode 1580-1925 in de nieuwe geklimatiseerde archiefbewaarplaats in het Hannemahuis geplaatst.
Bezoekadres Voorstraat 56, 8861 BM  Harlingen
Postadres  
Telefoon 05 17 - 41 36 58
Fax  
e-mail gemeentearchief@harlingen.nl
Openingstijden

dinsdag t/m vrijdag 13.30 - 17.00 uur (van  te voren dient u een afspraak te maken)

Dienstverlening Zie de website voor nadere gegevens.
Op de website http://www.kleinekerkstraat.nl vind u verder een schat aan historische informatie over Harlingen en Harlingers tussen de 17de en 19de eeuw (o.a. "Bewoners", "Harlingers", "Stadsbestuur tot 1814").
Bereikbaarheid Auto
Harlingen heeft een historische binnenstad waarvan het oude stratenpatroon bijna nog helemaal bestaat. In het oude stratenpatroon is weinig ruimte voor auto's daarom gelden in het centrum, in de aangrenzende woonwijken en het havengebied parkeerregels.

Parkeren
Bijna overal moet u voor het parkeren betalen aan een parkeerautomaat. Zie de website onder Parkeren voor parkeergarages e.d.

Trein
Reist u per trein dan kunt u twee maal per uur vanuit Leeuwarden naar Harlingen reizen.
Zowel vanaf het station Harlingen als vanaf het station Harlingen – Haven wandelt u in tien minuten naar het Hannemahuis.

Catering  
Laatste wijziging 13 augustus 2012
   

Heerenveen
Gemeenten  
Bezoekadres Crackstraat 2, Heerenveen
Postadres Postbus 15000, 8440 GA Heerenveen
Telefoon 05 13 - 61 74 43
Fax 05 13 - 61 74 75
e-mail  
Openingstijden Donderdag: 8.00-16.00 vrije inloop.
 
Dienstverlening Gemeentearchieven: Aengwirden, 17e eeuw -1934, Schoterland 17e eeuw - 1934; Heerenveen 1934-1986; niet overheidsarchieven.
Bereikbaarheid  
Catering Koffie- en/of thee kunt u krijgen in het bedrijfsrestaurant op de tweede verdieping en wel op de volgende tijden: 's morgens van 10.00 tot 10.30 uur, 's middags van 14.30 tot 15.00 uur.
Laatste wijziging 21-5-2009
  Bezoekersregistratie: Iedere bezoeker wordt verzocht een registratieformulier in te vullen. Deze registratie vindt een­maal plaats; bij een volgend bezoek hoeft dat niet te worden herhaald. De gegevens worden voor statistische doeleinden gebruikt.

Kollumerland
Gemeenten  
Bezoekadres
Voorstraat 46, Kollum
Postadres Postadres: Postbus 13, 9290 AA Kollum
Telefoon 05 11 - 45 88 14 of 45 88 53
Fax 05 11 - 45 88 46
e-mail  
Openingstijden maandag, woensdag en donderdag 8.30 -16.30 uur en dinsdag en vrijdag 8.30 - 12.00 uur. Maandag 13.00 -16.30 uur uitsluitend na telefonische afspraak
Dienstverlening Gemeentearchieven vanaf 1582; niet overheidsarchieven
Bereikbaarheid Het gemeentehuis is vanuit Leeuwarden en Groningen goed per openbaar vervoer bereikbaar. U reist met de trein naar Buitenpost em stapt daar over op de bus naar Kollum (lijn 63).
Catering  
Laatste wijziging 3 juli 2000
   

Historisch Centrum Leeuwarden
Gemeenten Leeuwarden en Leeuwarderadeel
Bezoekadres Groeneweg 1, 8911 EH Leeuwarden
Postadres  
Telefoon 058 - 2 33 83 99
Fax 058 - 2 33 23 15
e-mail historischcentrum@leeuwarden.nl
Openingstijden

dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 17.00 uur
zaterdag en zondag 13.00 - 17.00 uur

Dienstverlening Het Historisch Centrum heeft een vaste, interactieve tentoonstelling 'Het verhaal van Leeuwarden' waarin het stadsverleden, van middeleeuwen tot nu, heel dichtbij komt. Daarnaast zijn er in het Historisch Centrum Leeuwarden wisselexposities te bekijken.
Bereikbaarheid Het Historisch Centrum Leeuwarden is vanaf het NS station uitstekend bereikbaar, 10 minuten te voet. Als u met de auto komt, volg dan de P-route naar Parkeergarage Oldehove.
Catering In de serre kunnen bezoekers iets te drinken nemen uit de koffieautomaat of frisfrankautomaat
Laatste wijziging 20 december 2007
 

Leeuwarderadeel
Gemeenten  
Bezoekadres Ljipstrjitte 1, Stiens
Postadres Postbus 24, 9050 AA Stiens
Telefoon 058 - 2 57 66 66
Fax 058 - 2 57 40 40
e-mail  
Openingstijden maandag - donderdag 9.00 - 16.00 en vrijdag 9.00 - 12.00 uur na afspraak.
Dienstverlening Het archief tot 1944 berust bij het gemeentearchief Leeuwarden.
Bereikbaarheid  
Catering  
Laatste wijziging 3 juli 2000
   

Lemsterland
Gemeenten  
Bezoekadres Burgemeester Krijgerplein 7, Lemmer
Postadres Postbus 2, 8530 AA Lemmer
Telefoon 05 14 - 56 75 28
Fax 05 14 - 56 46 35
e-mail  
Openingstijden maandag - donderdag 8.30 12.00 uur en 13.30 - 16.00, vrijdag 8.30 - 12.00 uur
Dienstverlening Gemeentearchieven vanaf 1798; waterschap de Lemstersluis; niet overheidsarchieven
Bereikbaarheid  
Catering  
Laatste wijziging 3 juli 2000
   

Littenseradiel
Gemeenten  
Bezoekadres Keatsebaen 1, Wommels
Postadres Postbus 1, 8730 AA Wommels
Telefoon 05 15 - 33 44 44
Fax 05 15 - 32 23 85
e-mail gemlitt@xs4all.nl
Openingstijden maandag - vrijdag 9.00 - 12.00 uur en woensdagmiddag 14.00 - 16.00
Dienstverlening Gemeentearchieven: Baarderadeel, 1747-1983, Hennaarderadeel, 1532-1983; huidige gemeente vanaf 1984; niet overheidsarchieven
Bereikbaarheid  
Catering  
Laatste wijziging 3 juli 2000
   

Menaldumadeel
Gemeenten  
Bezoekadres Dyksterbuorren 33, Menaldum
Postadres Postbus 3, 9036 ZW Menaldum
Telefoon 05 18 - 45 29 00
Fax 05 18 - 45 29 99
e-mail archief@menaldum.nl
Openingstijden maandag - donderdag 9.00-12.00 uur, 13.30 -15.00 uur vrijdag 9.00-12.00 (na afspraak)
Dienstverlening Gemeentearchieven vanaf 1625; niet overheidsarchieven
Bereikbaarheid Het gemeentehuis is vanuit Leeuwarden per openbaar vervoer te bereiken. In Leeuwarden stapt u op de bus naar Winsum (lijn 91). In Menaldum stapt u uit op de Orxmasingel. Vanf de bushalte slaat u na 100 meter rechtsaf en na circa 300 meter lopen ziet u het gemeentehuis aan uw linkerzijde
Catering  
Laatste wijziging 12 december 2000
   

Ooststellingwerf
Gemeenten  
Bezoekadres Brink 1, Oosterwolde
Postadres Postbus 38, 8430 AA Oosterwolde
Telefoon 05 16 - 56 62 22, tst. 212
Fax 05 16 - 56 62 15
e-mail  
Openingstijden maandag - vrijdag 8.30-16.30 uur na afspraak
Dienstverlening Gemeentearchieven vanaf 1754; niet overheidsarchieven
Bereikbaarheid  
Catering  
Laatste wijziging 3 juli 2000
   

Opsterland
Gemeenten  
Bezoekadres Hoofdstraat 82, Beetsterzwaag
Postadres Postbus 3, 9244 ZP Beetsterzwaag
Telefoon 05 12 - 38 62 22
Fax  
e-mail  
Openingstijden maandag - vrijdag 9.00-12.00 uur en 13.30-15.30 uur
Dienstverlening Gemeentearchieven vanaf 1616; niet overheidsarchieven
Bereikbaarheid  
Catering  
Laatste wijziging 3 juli 2000
   

Skarsterlân
Gemeenten  
Bezoekadres Heremastate 1, Joure
Postadres Postbus 101, 8500 AC Joure
Telefoon 05 13 - 48 12 34
Fax 05 13 - 41 36 84
e-mail  
Openingstijden maandag - vrijdag na afspraak
Dienstverlening Gemeentearchieven: Doniawerstal, 1600-1983; Haskerland, 1634-1983; huidige gemeente vanaf 1984; niet-overheidsarchieven.
Bereikbaarheid  
Catering  
Laatste wijziging 22 april 2011
Bijzonderheden  

Smallingerland
Gemeenten  
Bezoekadres Gauke Boelensstraat 2, Drachten
Postadres Postbus 10000, 9200 HA Drachten
Telefoon 05 12 - 58 12 34
Fax 05 12 - 58 14 00
e-mail archief@smallingerland.nl
Openingstijden maandag-vrijdag 8.00-17.00 uur. Genealogisch onderzoek na afspraak
Dienstverlening Gemeentearchieven vanaf 1616
Bereikbaarheid  
Catering  
Laatste wijziging 3 juli 2000
   

Gemeente Súdwest Fryslân
Gemeenten Omvat de archieven van de vroegere gemeenten Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wűnseradiel en Wymbritseradiel.
Bezoekadres Marktstraat 15, 8601 CR Sneek
Postadres Postbus 10000, 8600 HA Sneek
Telefoon 05 15 - 48 90 00
Fax  
e-mail info@gemeentesudwestfryslan.nl
Openingstijden  
Dienstverlening De 'tastbare' archieven bevinden zich in de archiefbewaarplaatsen van de vroegere gemeenten. Ze bevatten een schat aan informatie over deze gemeenten en hun inwoners. De meest gestelde verzoeken om informatie betreffen: bouwen, milieu, voorouders.

De inhoudsbeschrijving van onze archieven is in te zien op de website friesarchiefnet. Voor stamboomonderzoeker gaat u naar de website allefriezen voor alle akten van de burgerlijke stand tussen 1811 en ongeveer 1925. Voor fotoarchief van voormalig gemeente Sneek gaat u naar de beeldbank gemeente Súdwest-Fryslân.
Bereikbaarheid  
Catering  
Laatste wijziging 24 juli 2013
   

Terschelling

Gemeenten  
Bezoekadres Gemeentehuis, Burgemeester van Heusdenweg 10a, West Terschelling
Postadres Postbus 14, 8880 AA West Terschelling
Telefoon 05 62 - 44 62 44
Fax 05 62 - 44 62 99
e-mail  
Openingstijden maandag - vrijdag 8.00-12.00 uur
Dienstverlening Gemeentearchieven vanaf 1612; waterschap De Terschellinger- polder, 1620-1979; niet-overheidsarchieven. Archief Heerlijkheid Terscheiling (1322-1615) berust in Rijksarchief in Zuid-Holland
Bereikbaarheid  
Catering  
Laatste wijziging 3 juli 2000
   

Tytsjerksteradiel
Gemeenten  
Bezoekadres Raadhuisweg 7, Burgum
Postadres Postbus 3, 9250 AA Burgum
Telefoon 05 11 - 46 08 60
Fax 05 11- 46 08 61
e-mail gemeente@t-diel.nl
Openingstijden maandag - vrijdag 9.00-12.00 uur en 13.30-16.00 uur na afspraak
Dienstverlening Gemeentearchieven vanaf 1616; niet-overheidsarchieven
Bereikbaarheid  
Catering  
Laatste wijziging 3 juli 2000
   

Vlieland
Gemeenten  
Bezoekadres Dorpsstraat 127, 8899 AE Vlieland
Postadres Postbus 10, 8899 ZN Vlieland
Telefoon 05 62 - 45 27 12
Fax 05 62 - 45 18 95
e-mail vlieland@friesarchiefnet.nl
Openingstijden maandag - vrijdag 9.00-12.00 uur en dinsdag 14.00-16.00 uur na afspraak
Dienstverlening Gemeentearchieven vanaf 1590
Bereikbaarheid  
Catering  
Laatste wijziging 7 oktober 2000
   

Weststellingwerf
Gemeenten  
Bezoekadres Rozenstraat 1, Wolvega
Postadres Postbus 60, 8470 AB Wolvega
Telefoon 05 61 - 69 13 61
Fax 05 61 - 61 36 06
e-mail  
Openingstijden dinsdag t/m donderdag 13.00 -17.00 uur en vrijdag 13.00 - 16.00 uur (na afspraak)
Dienstverlening Gemeentearchieven vanaf rnidden 17e eeuw; niet-overheidsarchieven
Bereikbaarheid  
Catering  
Laatste wijziging 3 juli 2000
   

 

Streekarchieven


Historisch Informatiecentrum Noordoost Fryslân
Gemeenten Ameland, Dongeradeel, Schiermonnikoog, Waterschap Lauwerswálden en Waterschap De Waadkant.
Bezoekadres Bibliotheek Dokkum
Streekarchief Noordoost Fryslân
Historisch Informatiecentrum Noordoost Fryslân
Brokmui 62,  9101 EZ Dokkum
Postadres  
Telefoon 05 19 - 22 28 53
Fax  
e-mail info@hicnof.nl
Openingstijden
Maandag 13.30-17.30 18.30-20.30 *
Dinsdag 09.30-17.30 18.30-20.30 *
Woensdag 09.30-17.30  
Donderdag 09.30-17.30  
Vrijdag 09.30-17.30  
Zaterdag 10.00-13.30 *  

* gedurende deze uren is de studiezaal van het streekarchief toegankelijk, maar er worden dan geen originele archiefstukken uit het depot gehaald.
Voor een bezoek aan de archieven op Ameland of Schiermonnikoog kunt u bij voorkeur telefonisch een afspraak maken met de streekarchivaris (tel. nr. 0519 22 28 53).

Dienstverlening
Het Streekarchivariaat beheert in Dokkum de archieven van de voormalige gemeenten Oostdongeradeel, Westdongeradeel en Dokkum, die sinds 1984 gezamenlijk de gemeente Dongeradeel vormen. In Dokkum worden ook de oudere archieven van de voormalige waterschappen Lauwerswâlden en Tusken Waed en Ie bewaard. Naast deze gemeentelijke- en waterschapsarchieven worden ook archieven van particuliere instellingen bewaard omdat ook deze van belang zijn voor de geschiedenis van de regio. Naast archieven bewaard het Streekarchivariaat ook andere documentaire collecties als kranten, foto’s en een omvangrijke (historische) bibliotheek.
 
Het Streekarchivariaat beheert ook de archiefbewaarplaatsen van de gemeenten Ameland en Schiermonnikoog. Naast het gemeentelijk archief bevinden zich ook daar archieven van particuliere instellingen en worden (bescheiden)documentaire collecties beheerd.
Bereikbaarheid  
Catering  
Laatste wijziging 25 februari 2009
 

Zie ook : Vereniging van archiefonderzoekers
Postadres: Postbus 369, 9100 AJ Dokkum
Doelstelling:
De doelstelling van de vereniging is om contacten te leggen tussen de gebruikers van het Streekarchivariaat Noord-Oost Friesland. Er wordt een verenigingsblad "De Sneuper" uitgegeven. Bezoekers die nog niet bekend zijn met archief worden geholpen en er wordt ander vrijwilligerswerk voor het Streekarchivariaat gedaan.
(laatste wijziging: 31-10-1999)
 


Waterschapsarchieven


Wetterskipfryslan
Waterschappen  
Bezoekadres Harlingerstraatweg 113, Leeuwarden
Postadres Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden
Telefoon 058 - 2 92 22 22
Fax 058 - 2 92 22 23
e-mail info@wetterskipfryslan.nl
Openingstijden  
Dienstverlening Zie http://www.friesarchiefnet.nl/ > Waterschappen (incl. overzicht voormalige waterschappen)
Bereikbaarheid  
Catering  
Laatste wijziging 24 juli 2013
   


Overige archieven


Archief en Documentatiecentrum voor R.K. Friesland
 
Bezoekadres Grote Dijlakker 11, 8701 KV Bolsward
Postadres  
Telefoon 05 15 - 58 18 44
Fax  
e-mail info@archiefrkfriesland.nl
Openingstijden Iedere woensdag van 9.00 uur tot 16.00 uur
(alleen op telefonische afspraak).
Dienstverlening Speciaal voor het onderzoek naar het Roomse gedeelte van de bevolking van Friesland verzamelt en ontsluit men allerhande materiaal. Men beschikt o.a. over een grote collectie bidprentjes.
Bereikbaarheid  
Catering  
Laatste wijziging 7 augustus 2006
Bijzonderheden permanente expositie Devotionalia "'t Hemeltje"

Stichting Fries Documentatiecentrum voor Genealogie en Geschiedenis, Friedoc
   
Bezoekadres Tresoar, Boterhoek 3, 8911 DH Leeuwarden
Postadres  
Telefoon  
Fax  
e-mail  
Openingstijden Openingstijden: woensdag- en donderdagmiddag van 13.30 - 16.00 uur
Dienstverlening  
Bereikbaarheid  
Catering  
Laatste wijziging 19 februari 2000
Bijzonderheden  

Fries scheepvaart museum en Sneker Oudheidkamer
   
Bezoekadres Kleinzand 14, Sneek
Postadres Postbus 186, 8600 AD Sneek
Telefoon 05 15 - 41 40 57
Fax  
e-mail info@friesscheepvaartmuseum.nl
Openingstijden maandag-vrijdag 10.00-12.00 uur en 13.30-17.00 uur (na afspraak)
Dienstverlening gericht op de scheepvaart, scheepsbouw, watersport en ijssport in Friesland
Bereikbaarheid  
Catering  
Laatste wijziging 22 mei 2000
   

Genealysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy
   
Bezoekadres Fryske Akademy, Doelestraat 8, 8911 DX Leeuwarden
Postadres  
Telefoon 058 - 2 13 14 14
Fax  
e-mail  
Openingstijden  
Dienstverlening Het lidmaatschap is gratis voor alle donateurs van de Fryske Akademy. Er worden ieder winterseizoen een aantal bijeenkomsten georganiseerd. Jaarlijks komt het "Genealogysk Jierboek"uit
Bereikbaarheid  
Catering  
Laatste wijziging 31 oktober 1999
   

Stichting Freonen fan de Argiven yn Fryslân FAF/VAF
Toenaam Stichting Vrienden van de Archieven in Friesland
Bezoekadres Boterhoek 1, 8911 DH Leeuwarden
Postadres Stichting FAF, Postbus 2637, 8901 AC Leeuwarden
Telefoon 058 - 7 89 07 83
Fax 058 - 7 89 07 43
e-mail info@stichtingfaf.nl
Openingstijden Bezoek na afspraak
Dienstverlening Bevorderen van de toegankelijkheid van de archieven in Friesland; behartigen van de belangen van alle gebruikers van de verzamelingen van Rijksarchief, streekarchief of -archivariaten en gemeentearchieven in die provincie.
Bereikbaarheid  
Catering  
Laatste wijziging 8 april 2007
   


Copyright ©: 1997-2018 Piet en Willeke Molema-Smitshoek (Zoetermeer)
Laatste aanpassing: 27 augustus 2019


home | e-mail | archieven in Nederland |