archieven

Provinciale archiefinspectie
rijk
gemeente

waterschap

overige

Archieven in Drenthe


| Genealogie Groningen | Genealogie Drenthe |
| Genealogie Hoeksche Waard | Genealogie Zeeland |
| Wegwijzer Genealogie |
| home | e-mail |

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle archieven in de provincie Drenthe. Voor nadere toelichting en verwijzing naar de archieven in andere provincies zie de pagina Archieven in Nederland.
Het DrentsArchiefNet geeft eveneens een overzicht van Drentse archieven.

Geeft u aanvullingen en mutaties door per e-mail?


Provinciale archiefinspectie


Openbaarheid en toegankelijkheid van archieven en de provinciale archiefinspectie.

In principe zijn archieven van de overheid openbaar en kostenloos raadpleegbaar wanneer ze twintig jaar of ouder zijn. Voor sommige archiefstukken, zoals bevolkingsregisters en registers van de burgerlijke stand gelden langere termijnen. Ook is er voor andere archiefstukken die privacygevoelige informatie over nog levende personen bevatten verlenging van de termijn van de openbaarheid mogelijk tot maximaal 75 jaar na dato. Alle termijnen moeten gebaseerd zijn op de Archiefwet en mogen niet zomaar veranderd worden.
Wist u dat bij ALLE gemeenten en waterschappen deze regels gelden, ook wanneer ze niet bij een archiefdienst zijn aangesloten? U kunt dan terecht bij het gemeentehuis of waterschapskantoor.
Informatie en vragen over de openbaarheid, toegankelijkheid en andere zaken met betrekking tot archieven van gemeenten en waterschappen (en sommige archieven van kerken, zoals de doop- trouw- en begraafregisters), waar ze zich ook bevinden, kunt u verkrijgen bij de gemeenten en waterschappen zelf en bij de provinciale archiefinspecteur. Deze functionaris is in elke provincie benoemd en houdt namens GS toezicht op een goede zorg voor deze archieven, inclusief een goede openbaarheid voor het publiek. De provincies bevorderen ook dat alle gemeenten en waterschappen zich aansluiten bij een archiefdienst.

 

  In de provincie Drenthe is de inspecteur te vinden op het volgende adres:
Bezoekadres Provinciehuis, Westerbrink 1, Assen
Postadres Postbus 122, 9400 AC Assen
Telefoon 05 92 - 36 52 37
Fax 05 92 - 36 56 88
e-mail d.bunskoeke@drenthe.nl
inspecteurs drs.D.M.Bunskoeke en drs. J. Dijkstra
Laatste wijziging 5 januari 2006

Vragen en opmerkingen over de openbaarheid van archieven bij de Regionale Historische Centra in de provinciehoofdsteden kunt u kwijt bij het Regionaal Historisch Centrum zelf of bij de Gebruikersraad van dat Regionaal Historische Centrum, waarin altijd een genealoog zitting heeft.


Drents Archief


Drents archief
Plaatsen Gehele provincie
Bezoekadres Brink 4, 9401 HS Assen
Postadres Postbus 595, 9400 AN Assen
Telefoon 05 92 - 31 35 23
e-mail info@drentsarchief.nl
Openingstijden

Studiezaal & Digilounge
Dinsdag – donderdag: 10.00 – 17.00 uur
Vrijdag: 10.00 – 13.00 uur

Digilounge
elke vierde zondag van de maand 13.00 – 17.00 uur

Dienstverlening AlleDrenten
Burgerlijke stand van alle Drentse gemeenten 1811-1942.
Doop-, trouw- en begraafboeken van de Drentse kerkgemeenten 1509-1811
Kerkelijke en kloosterarchieven 1259-1950
Archieven van de Drentse notarissen 1811-1915
Archieven van de Maatschappij van Weldadigheid en de Rijkswerkinrichtingen Veenhuizen en Ommerschans 1819-1970
Archieven van het bestuur van Drenthe 14de eeuw-1951
Rechterlijke archieven 1399-1937
Kaarten en registers betreffende huizen- en landbezit 1630-1889 Drentse en Asser Courant en andere Regionale kranten 1823-1989
Bereikbaarheid

Als u met de auto vanuit het zuiden over de A28 komt, neemt u de afslag Assen-Zuid; evenzo vanuit het noorden de afslag Assen-Noord. Vandaar volgt u de borden P+R en/of Centrum naar het NS-station. Vanaf dit punt volgt u de Stationstraat naar de Brink. Er is voldoende parkeergelegenheid aanwezig op korte afstand van het archief.
Het Drents archief is op 5 minuten loopafstand gelegen van het NS-station

Parkeren en openbaar vervoer

U kunt gratis parkeren op het Abel Tasmanplein, op 5-10 minuten loopafstand van het Drents Archief.
In de parkeergarage aan de Torenlaan kunt u betaald parkeren.

Het Drents Archief ligt centraal in het centrum van Assen, entrée aan het Museumlaantje, op 5 minuten loopafstand van het station.

Catering In de koffiekamer kunt u de hele dag, behalve van 10.30 - 11.00 uur en van 15.00 - 15.30 uur, koffie en thee verkrijgen
Laatste wijziging 18 december 2012
Bijzonderheden Het Drents archief beschikt over de grootste bibliotheek ter wereld op Drents cultuur-historisch en genealogisch gebied. U kunt deze boeken in het Drents Archief lezen, maar ook via uw eigen openbare bibliotheek lenen.
 


Gemeentearchieven


Assen
Plaatsen
Bezoekadres Noordersingel 33, 9401 JW Assen
Postadres Postbus 30018, 9400 RA Assen
Telefoon 05 92 - 36 69 11
Fax 05 92 - 36 65 95
e-mail info@drentsarchief.org
Openingstijden maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur (uitsluitend na afspraak)
Dienstverlening
Bereikbaarheid
Catering
Laatste wijziging 22 augustus 2008

Coevorden
Plaatsen Voormalige gemeenten Coevorden, Dalen, Oosterhesselen, Sleen en Zweelo
Bezoekadres Aleida Kramersingel 4, Coevorden
Postadres  
Telefoon 05 24 - 59 85 98
Fax  
e-mail  
Openingstijden maandag t/m donderdag 8.30-12.00 uur en van 13.30-17.00 uur
vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur
Dienstverlening
Bereikbaarheid  
Catering
Laatste wijziging 10 juni 2001

Emmen
Plaatsen
Bezoekadres Raadhuisplein 1, Emmen
Postadres Postbus 30001, 7800 RA Emmen
Telefoon 05 91 - 68 55 30 of 68 55 88
Fax 05 91 - 68 55 99
e-mail gemeente@emmen.nl
Openingstijden maandag t/m vrijdag 9.00-13.30 uur en van 14.00-16.30 uur (uitslutend op afspraak)
juli en augustus tot 16.00 uur
Dienstverlening
Bereikbaarheid Per trein: station Emmen ongeveer 10 minuten lopen.
Per bus: Uitstappen bij halte markt, naast het raadhuis
Betaald parkeren op loopafstand (winkelcentrum de Weijert)
Catering
Laatste wijziging 10 juni 2001

Hoogeveen
Plaatsen
Bezoekadres Compagnieshuis, Raadhuisplein 24, Hoogeveen.
Postadres Postbus 20000, 7900 PA Hoogeveen
Telefoon 05 28 - 29 13 58
Fax 05 28 - 29 13 25
e-mail info@hoogeveen.nl
Openingstijden woensdag 8.30 -12.30 uur
Dienstverlening
Bereikbaarheid
Catering
Laatste wijziging 2 juni 2019

Aa en Hunze
Plaatsen Sinds de herindeling op 1 januari 1998 van de vier voormalige gemeenten Anloo, Gasselte, Gieten en Rolde zijn de diverse archieven -in verband met ruimtegebrek- op meerdere locaties ondergebracht. Het opvragen van stukken uit deze archieven vergt daarom meer tijd en het is dan ook van belang om vooraf telefonisch contact op te nemen met tel. 0592 - 26 78 60 of 0 592 - 26 78 62.
Tevens is het mogelijk in bouwkundige archieven informatie c.q. kopieën van oude bouwkundige tekeningen op te vragen. Deze zijn op het moment opgeslagen op de locatie in Annen, Spijkerboorsdijk 3, tel. 0592 -26 78 60 of 05 92 - 26 78 62.
 
Bezoekadres  
Postadres
Telefoon  
Fax  
e-mail  
Openingstijden  
Dienstverlening De belangrijkste archieven van de vier voormalige gemeenten zijn:
a.. Register van de burgerlijke stand vanaf 1811 (deze geboorten-, huwelijks-, en overlijdensregisters zijn tevens digitaal in te zien bij het Drents Archief) b.. Bevolkingsregisters vanaf ongeveer 1850 (Rolde is tot 1993 op microfilm)
Uit de voormalige gemeente Anloo:
a.. Aantal stukken van het kerspelarchief van Anloo van 1636-1810 zijn opgeborgen in het Drents Archief
b.. Archief van het gemeentebestuur Anloo 1811-1920
c.. Ingekomen stukken gemeente Anloo vanaf 1850-1920
d.. Archief van de gemeente Anloo vanaf 1920-1997
e.. Gedeponeerde archieven:
- Lagere Landbouwschool te Annen
- Notulen van vergaderingen van de Stichting Anlooer Woningbouw vanaf 1917-1963
Uit de voormalige gemeente Gasselte:
a.. Archief van het gemeentebestuur Gasselte 1814-1920
b.. Archief van de gemeente Gasselte 1920-1997
c.. Gedeponeerde archieven:
- Notulen Commissie voor lichamelijke opvoeding 1933-1959
- Commissie van de restauratie van de Nederlands Hervormde Kerk te Gasselte 1963-1967
- Stichting Gezinszorg Gasselte, o.a. notulen, jaarverslagen 1950-1971
- Beheerscommissie Molenfonds Gasselternijveen 1965-1978
- Ver. voor Plaatselijke Belangen Reglement, o.a. notulen 1928-1964
- Gemeentelijke Sportraad, notulen, kasboek 1960-1965
Uit de voormalige gemeente Gieten:
a.. Archief van het gemeentebestuur Gieten 1811-1930
b.. Archief van de gemeente Gieten 1930-1997
c.. Gedeponeerd archief :
- Leefbaarheidsproject Regio Oostermoer 1990-1997
Uit de voormalige gemeente Rolde:
a.. Archief van het gemeentebestuur Rolde 1811-1931
b.. Archief van de gemeente Rolde 1931-1997(aan de inventaris wordt nog gewerkt)
c.. Gedeponeerde archieven:
- Stichting Bosbad
- Rolde Stichting
- De Berenkuil Grolloo Beheerscommissie Boerhoorn Rolde
- Commissie Jeugd en Sport
- Stichting 800 jaar Rolde
- Commissie Noordenveldtentoonstelling
Bereikbaarheid  
Catering  
Laatste wijziging 14 juli 2003
 

Midden Drenthe
Plaatsen Per 1 januari 1998 zijn de voormalige gemeenten Beilen, Smilde en Westerbork samengevoegd tot de nieuwe  gemeente Midden-Drenthe.
Bezoekadres Beilen, Raadhuisplein 1
Smilde, Hoofdweg 24
Westerbork, B.G. Van Weezelplein 10
Postadres Postbus 24, 9410 AA  Beilen
Telefoon 05 93 - 53 92 22
Fax 05 93 - 53 93 90
e-mail gemeente@middendrenthe.nl
Openingstijden Locatie Beilen: dagelijks  van 9.00 - 12.00 uur
Locatie Smilde: dagelijks van 9.00 - 12.00 uur
Locatie Westerbork: dagelijks van 9.00 - 12.00 uur
en volgens afspraak

Gelet op de aanwezige ruimte is het beslist noodzakelijk van tevoren een afspraak te maken
.
Dienstverlening Alle openbare akten van de burgerlijke stand van 1811 - 1942 en het bevolkingsregister van 1850 tot en met 1937 staan op microfiches. 
Verder zijn kopieën van de doop-, trouw- en begraafregisters aanwezig (tot 1811).
Bereikbaarheid Er is bij alle locaties voldoende parkeergelegenheid aanwezig.
Catering In alle locaties kan tegen betaling gebruik worden gemaakt van een eenvoudige broodmaaltijd.
Laatste wijziging 20 juli 2001
 

Tynaarlo
Plaatsen De volgende gemeenten zijn in 1998 samengevoegd tot de gemeente Tynaarlo:
Vries, Zuidlaren en Eelde.
Bezoekadres Kornoeljeplein 1, 9481 AW Vries
Postadres  
Telefoon 05 92 - 266 662
e-mail info@tynaarloo.nl
Openingstijden Het archief werkt uitsluitend op afspraak.
Dienstverlening  
Bereikbaarheid  
Catering  
Laatste wijziging 12 maart 2014
   

 


Waterschappen


Hunze en Aa's
  Archieven van de waterschappen Dollardzijlvest, Eemszijlvest en Hunze en Aa's. Per 1 januari 2000 zijn de waterschappen Dollardzijlvest, Eemszijlvest en Hunze en Aa's en een gedeelte van de zuiveringsschap Drenthe en de Dienst Zuiveringsbeheer van de provincie Groningen gefuseerd
Bezoekadres Aquapark 5 te Veendam
Postadres Postbus 195, 9640 AD Veendam
Telefoon 05 98 - 69 38 00
Fax 05 98 - 69 38 93
e-mail waterschap@hunzeenaas.nl
Openingstijden maandag-vrijdag 8.30- 16.00 uur (alleen op afspraak)
Dienstverlening
Bereikbaarheid
Catering
Laatste wijziging 16 juni 2003

Reest en Wieden
m.i.v. 1 januari 2000 is het Waterschap Meppelerdiep samen gegaan met het Waterschap Wold en Wieden in het Waterschap Reest en Wieden
Bezoekadres Blankenstein 540, Meppel
Postadres Postbus 120, 7940 AC Meppel
Telefoon 05 22 - 27 67 67
Fax 05 22 - 27 67 99
e-mail
Openingstijden maandag t/m vrijdag 8.00-12.00 uur, 13.30-16.00 uur (na afspraak)
Dienstverlening
Bereikbaarheid
Catering
Laatste wijziging 12 december 2000Overige archieven


Drentse Historische Vereniging DHV
Toenaam Vereniging voor geschiedenis en genealogie in Drenthe
Bezoekadres  
Postadres Postbus 243, 9400 AE Assen
Telefoon  
Fax  
e-mail  
Openingstijden  
Dienstverlening bevorderen van de studie en het verbreiden van de kennis van de Drentse geschiedenis en het fungeren als ontmoetingspunt voor allen die zich bij de Drentse geschiedenis betrokken voelen
Bereikbaarheid  
Catering  
Laatste wijziging 7 maart 2009
Orgaan Waardeel; Drents Genealogisch Jaarboek en de nieuwe Drentse Volksalmanak


Copyright ©: 1997-2016 Piet en Willeke Molema-Smitshoek (Zoetermeer)
Laatste aanpassing: 11 februari 2016


home | e-mail | Archieven in Nederland |