Trouwen van personen uit Hijken
in Beilen, 1718-1811

| Genealogie Drenthe |
| Wegwijzer Genealogie | Archieven in Nederland |
| home | e-mail |

Inleiding

De personen uit Hijken trouwden over het algemeen in de kerk in Beilen. De scan van het originele trouwboek van Beilen is te raadplegen via AlleDrenten onder Kerkregisters 1600-1811, Kerkgemeente Beilen.

Hoewel het trouwboek is ge´ndexeerd en verwerkt in AlleDrenten bleek bij controle dat er diverse onvolkomenheden in de transcriptie zaten. Om die reden heb ik uiteindelijk alle huwelijken van personen uit Hijken vanaf de scan van het trouwboek overgenomen en vergeleken met de gegevens in AlleDrenten.
Alle geconstateerde onvolkomenheden heb ik doorgegeven aan het archief in Assen. Aan het einde van 2018 / begin 2019 worden die verwerkt in AlleDrenten.

In AlleDrenten wordt vaak als trouwdatum een van de data van de afkondigingen gebruikt. Meestal wordt de derde datum van afkondiging gebruikt, omdat die datum "het dichts bij de datum van het huwelijk ligt'.
Aangezien ik dat onjuist vindt heb Ik heb de volledige tekst bij een inschrijving overgenomen. 

Ik hoop dat ik, ondanks diverse controlerondes, geen fouten heb gemaakt bij de verwerking van alle gegevens.
Controle aan de hand van de de originele bron i.c. de scan van het trouwboek is altijd aan te bevelen. "Nobody is perfect!".

Het trouwboek begint pas in mei 1718 en het eerste huwelijk van iemand uit Hijken is op 16 oktober 1718. Getuigen worden niet vermeld.

Betekenis van een aantal gebruikte afkortingen

In het trouwboek kom je de volgende afkortingen tegen:

 • j.m. en j.g. betekenen jonge man en jong gezel. Dat houdt in dat de bruidegom nog niet eerder is getrouwd.
 • j.d. betekent jonge dochter. Dat houdt in dat de bruid nog niet eerder is getrouwd.
 • wed. betekent weduwe.
 • wedenaar betekent weduwnaar.

Trouwen van personen uit Hijken in Beilen

Huwelijken Beilen van Hiekers beginnend op 16 oktober 1718 

Gevonden in oude papieren
dat smits hoge ouderdom Ds Pauli Anthonij
dat waarschijnlijk de eerste predikant hier 
geweest is, eerst zijnde Roomspriester geweest
Deze plaats is komen te vaceren en Joh: Beeldsnijder in zijn plaats is beroepen
voor Heren Drost en gedep. dezer Landschap
als collatoren wegens t convent Dikninge
en alhier is ingezegent D J Rulio
pred. te Ruinen op den 1 jan. 1630
Pauli Anthonie zijn vrou Hartlijck Boekelman(?)


Namen dergenen, die haar in den houwelijcken staat
laten opteekenen ende vervolgens in den echten staat
zijn ingezegent inde gemeinte Beilen sedert
dat ik L. Schukking Predikant te Beilen bin geweest
anvangende met het jaar 1718

- 1718 (Beilen)

den 16 october 1718 (Beilen)
8 Hendrick Geerts van Holte, j.m.
Jantien Geers van Hijken, j.d.

9 Roelof Geers van Holte, j.m.
Aeltien Geers van Hijken, j.d.

10 Albert Jansen van Hijken, j.m.
Jantien Albers van Hijken, j.d.

den 18 december 1718 (Beilen)
15 Jannes Geers van Hijken, j.m.
Fennichjen Hindriks van Hijken, j.d.

- Anno 1719 (Beilen)

den 8 januari 1719
1 Jan Harms tot Halen, j.m.
Albertien Jansen tot Hijken, j.d.

den 22 october 1719
6 Hindrik Claasen van Hijken, wedenaar
Lammichjen Berents van Eext, j.d.

- Anno 1720 (Beilen)

den 10 februari 1720 (Beilen)
1 Hindrik Hattems van Hijken, j.m.
Grietien Hindriks, wed. van Egbert Hindriks van Gieten

den 18 oktober 1720 (Beilen)
2 Pieter Wolters van Annen, j.m.
Hilligjen Luggers van Hijken, j.d.

den 2 november 1720 (Beilen)
10 Wilem Derks, j.m. van Ter Horst ende 
Aaltje Arents van Hijken, j.d.

den 20 november 1720 (Beilen)
12 Roelof Berents, j.m. van Hijken ende 
Hindrikje Arents, j.d. van Broekhuisen

- Anno 1721 (Beilen)

den 15 januari 1721 (Beilen) - datum onvolledig
2 Claas Hatt??gns (Hattmans??), j.m. van Hijken
Jantien Geers, j.d. van Hijken

9 Lucas Helpers, j.m. van Beilen als Bruidegom
Jantien Ottens, j.d. van Hijken als Bruid

- Anno 1722 (Beilen)

10 Albert Geers van Hijcken als Bruidegom En 
Marchjen Hendriks van Hijken als Bruidt

13 Albert Albers Egginge van Bruidegom Wijster
en Hindrikjen Albers als Bruid van Hijcken

16 Hindrik Claesen als Bruidegom van Hijken
Claesjen Harms als Bruid van Smilde

17 Harm Jansen als Bruidegom van Oosterwolde
Geesjen Andries als Bruid van Hijken

- Anno 1724 (Beilen)

1 Hindrik Derks, j.m. van Gies, nu wonende te Hijken
Geesjen Berents, j.d. van Gasselt

- Anno 1725 (Beilen)

den 1 juli 1725
Jan Hindrix, weedenaer als Bruidegom
en Altien Ottens als Bruit beide van Hijken

- Anno 1727 (Beilen)

den 2 maart 1727
Jan Jansen, j.m. van Westerbork wonende Breustinge
Jantjen Willes, j.d. van Hijken

- Anno 1728 (Beilen)

den 22 augustus 1728
6 Roelef Seuberinge, j.m. van Hijken
Jantjen Dekkers, j.d. van Elp

den 4 december 1728
7 Albert Egberts Timmerman, j.m. van Swigtelaar
Egbertien Jansen Seuberinge, j.d. van Hijken

- Anno 1729 (Beilen)

den 2 october 1729
5 Albert Jansen, j.m. van Hijken
Grietjen Harms van Halen

den 9 october 1729
Jan Jansen Broekelman, j.m. woonende te Hijken
Annechjen Hottums, j.d. van Hijken

den 27 november 1729
9 Egbert Hattums, j.m. van Hijken
Swaantje Gerrijts, j.d. van Grolle

- Anno 1730 (Beilen)

codemdie 8 (den 26 maij 1730 volgens alledrenten)
8 Jan Jansen, j.m. van Hijken
Aaltjen Berents, j.d. Garminge

- Anno 1732 (Beilen)

den 28 september 1732
4 Gijse Berents, j.m. woonende te Altinghe
Luichjen Ottens, j.d. van Hijken

den 12 october 1732
6 Berent Jansen, j.m. van Hijken
Jantjen Lambers, j.d. van Hijken

den 28 december 1732
10 Roelof Hindriks, j.m. van Hijken
Derkje Roelofs, j.d. van Hijken

11 Jacob Roelofs, j.m. van Hijken
Swaantjen Otten, j.d. van Hijken

- Anno 1734 (Beilen)

den 27 maart 1734
2 Hindrik Roelofs, wedenaar van Halen
Annecchjen Albers, j.d. van Hijken

den 24 october 1734
5 Remmelt Lucas, j.m. van Beilen
Jantjen Harms, j.d. van Hijken

- Anno 1735 (Beilen)

den 23 october 1735
12 Leffert Jacobs, j.m. van Hijken
Geesjen Willems, j.d. van Nuil 
nu woonende op het Hoogeveen

* Opmerking over Nuil
* Nuil is een buurtschap aan de Beilerstraat in de gemeente Hoogeveen. 
Nuil behoorde tot en met 1997 in de gemeente Ruinen. De plaats ligt 
ten noorden van Pesse, ten zuiden van Spier. 
De Rijksweg 28 ligt ten westen van Nuil. 
Bon: Wikipedia

- Anno 1736 (Beilen) - scan 348

iodemdie (den 18 maart) 1736
3 Hindrik Harms, j.m. van Hijken
Albertjen Thijmes, j.d. van Hijken

10 december 1736
5 Jan Lamberts, j.m. van Borger
Marchjen Coerts w.[weduwe] van Hijken

iodemdie (22 september 1736)
8 Arent Jansen, j.m. van Loon
Aaltjen Jansen, j.d. van Hijken

- Anno 1737 (Beilen)

17 februari 1737
Thijmen Jansen, j.m. van Rolde
Roelofjen Roelofs, j.d. van Hijken

- Anno 1738 (Beilen)

den 30 maart 1738
3 Harm Hindriks, j.m. van Pikveld
Jilligjen Hindriks, j.d. van Hijken

- Anno 1739 (Beilen)

den 3 februari 1739
1 Jacob Roelofs, j.m. van Halen
Aaltjen Jansen, j.d. van Hijken

den 22 novemner 1739
Albert Jansen, j.m. wonende te Alting
Fennichjen Jansen, j.d. van Hijken

- Anno 1740 (Beilen)

geen huwelijken

- Anno 1741 (Beilen)

den 10 december 1741
11 Derk Thijmens, j.m. van Hijken
Geesjen Roelofs, j.d. van Swigtelaar

- Anno 1742 (Beilen)

den 1 april 1742 
3 Jacob Wijchers, wedenaar van Holte
Jantjen Hindriks, j.d. van Hijken

den 15 april 1742
5 Jan Jansen Seuberinge, wedenaar van Hijken
Jantjen Albers Vijflinghe, j.d. van Drijber

- Anno 1743 (Beilen)

den 17 maart 1743
1 Albert Alberts, j.m. van Hijken
Jantjen Roelofs, j.d. van Hijken

den 31 maart 1743
Jan Roelofs, j.m. van Dwinglo
Annichien Hindriks, j.d. van Hijken

den 15 april 1743
5 Roelof Jansen, j.m. van Hijken
Marchjen Hindriks Helpers, j.d. van Beilen

den 12 oktober 1743
8 Lucas Jacobs, j.m. van Hijken
Albertjen Berents, j.d. van Garminge

op den zelfden dag (21 oktober 1743)
10 Albert Jans, j.m. van Hijken
IJdegjen Arents, j.d. van Spier

- Anno 1744 (Beilen)

den 1 november 1744
9 Hindrik Jansen, j.m. van Hijken
Geesjen Jansen j.d. van Hijken

- Anno 1745 (Beilen)

den 14 november 1745
14 Lucas Albers, j.m. van Hijken
Geesjen Roelofs, j.d. Clateringe

- Anno 1746 (Beilen)

den 20 maart 1746
3 Jan Hindiks Tinge, j.m. van Hijken
Geesjen Harms Suiringe, j.d. van Noord Sleen

den 30 mei 1746
12 Harm Jans, j.m. van Holte
Aaltjen Jans, j.d. van Hijken

- Anno 1747 (Beilen)

den 5 april 1747
4 Geert Jannes, j.m. van Hijken
Jantjen Jansen, j.d. van Holte

- Anno 1748 (Beilen)

den 17 maart 1748
1 Arent Jansen, j.m. van Hijken
Jantjen Jansen, j.d. van Hijken

op den seldven dag (= 5 mei 1748)
9 Geert Steinge, wedenaar van Zuidbargen
Grietje Vordinge, j.d. van Hijken

den 30 september 1748
11 Jacob Davids, j.m. woonende te Hijken
Marchjen jansen, j.d. te Swigtelte

- Anno 1749 (Beilen)

den 31 mei 1749
13 Jan Jansen Seuberinge wedenaar van Hijken
Lammechjen Jansen Warrijs weduwe van Beilen

- Anno 1750 (Beilen) - scan 359

op den selvden dag (den 5 april 1750)
7 Jan Jansen, j.m. van Hijken
Jeigjen Hindriks, j.d. van Wijster

den 20 september 1750
9 Albert Albers, j.m. van Hijken
Zijgjen Coops, j.d. van Beilen

- Anno 1751 (Beilen)

den 4 april 1751
3 Derk Jansen, j.m. Overschinge (=Eursing)
Jantjen Jansen. j.m. van Hijken

Overschinge = Eursing. Zie 
https://www.geheugenvandrenthe.nl/eursinge

den 20 juni 1751
10 Roelof Hunse, j.m. van Beilen
Albertjen Seuberinge, j.d. van Hijken

den 25 september 1751
13 David Davids, j.m. van Hijken
Luichjen Otten, weduwe van Hijken

den 7 november 7151
16 Hindrik Hindriks, j.m. van Hijken
Roelofjen Jans, j.d. van Lee

- Anno 1753 (Beilen)

nog op denselvden dag
18 maart 1753
4 LucasJansen, j.m. van Hijken
Jeggjen Stevens, j.d. van Hijken

den 18 november 1753
8 Gerrijt Albers, j.m. van Hijken
Roelofjen Roelofs, j.d. van Wijster

- Anno 1754 (Beilen)

den 3 april 1754
3 Albert Jansen, wedenaar van Hijken
Aaltjen Jans, j.d. van Westerbork

den 19 mei 1754
7 Wolter Pieters, j.m. van Hijken
Jantjen Jansen, j.d. van Hijken

den 6 oktober 1754
11 Roelof Hindriks, j.m. van Anlo
Aaltjen Hindriks, j.d. van Hijken

- Anno 1755 (Beilen) - in een ander handschrift

den selvden dag
8 maart 1755
Jan Alberts, j.m. van Hijken
Fennegien Pieters, j.d. van Hijken

op den selvden dag
den 13 april 1755
Albert Egberts, j.m.
Seigien Jansen, j.d. beijde van Hijken

den 15 juni 1755
Werner Was, weunaar van Germinge
Jantien Jans, weduwe van Hijken

ook den 5 oktober 1755
Albert Jans, j.m. te Lee
Jantjen Claesen, j.d. te Hijken

- Anno 1756 (Beilen) 

Hier volgen de namen van de personen 
die tzedert mijn bedieninge aldhier zijn
ingetekent en in den H. Egt verbonden
beginnende met meert 1756

- Anno 1757 (Beilen) 

den 27 februari 1757 haar eerste proclamatie gehad
Albert Alberts, j.g. van Hijken en
Willemtjen Roelofs j.d. van Beilen
haar tweede den 6 meert
haar laatste den 13 meert
getrouwt alhier den 20 dito (20 maart 1757)

den 9 oktober haar eerste proclamatie gehad
Jan Jansen, j.g. van Hijken en
Hindrikjen Jansen, j.d. van Tinaarlo
haar twede den 16 dito. haar derde den 23.
getrouwd hier den 20 november 1757

- Anno 1758 (Beilen) 

den 27 meert 1758 
Jan Hendriks, j.g. van Swigtelo haar eerste proclamatie
en Aeltjen Hendriks, j.d. van Hijken
haar twede den 2 april
den derden den 9 april
getroud alhier den 30 april (1758)

den  mey 1758
Jan Wolters van Hijken, wedn.
Abertjen Jansen van Eurzingen, j.d.
haar twede den 17 mey, haar 3den 24?? 
getroud den 28 meij 1768

den 4 juni 1758
haar eerste proclamatie gehad.
Albert Derks, j.g. van Hijken en 
Aeltjen Hendriks, j.d. van Hijken
haar 2 den 11. haar 3 den 18
getroud alhier den 2 juli 1758
getroud alhier den 2 juli 1758

den 1 oktober 1758
Gerrit Willems, j.g. van Beilen en
Aeltjen Jansen van Hijken wonende tot Beilen.
haar 2den 8 oktober, haar 3den den 15
getrout alhier den 12 november.

- Anno 1759 (Beilen) 

den 30 december 1759
Haar eerste poclamatie gehad
Jan Jans, weduwnaar van Hijken en 
Leentje Jans, j.d. van Beilen
wonende te Hijken
haar 2den 6 januari 1760, haar 3den 13 dito (januari)
getroud alhier den 27 dito (januari 1760)

- Anno 1760 (Beilen) 

den 22 maart 1760
haar eerste proclamatie gehad
Jan Berents, j.g. en 
Hebeltjen Derks, j.d. beiden van Hijken
haar 2den 29 haar 3den 5 april
getroud alhier op den 10 mei pinxterzondag

- Anno 1761 (Beilen) 

den 6 september 1761 
haar eerste proclamatie gehad
Berent Jans wdnaar [=weduwnaar] van Hijken en 
Jantjen Jans, j.d. beide van Hijken
haar 2den 13. haar derden 20
getroud alhier 18 oktober 1761

insgelijks (=6 september 1761)
Roelof Jans, j.d. en 
Geesjen Jans, j.d. beide van Hijken
haar 2den 4 oktober. haar 3den 11 dito (oktober 1761)

insgelijks (=18 oktober 1761)
Roelof Jans, j.g. van Beilen en 
Willemtjen Alberts, j.d. van Hijken wondende tot Beilen, 
haar 2 den 25 haar 3den 1 november

den 1 november 1761
haar eerste proclamatie gehad
Harm Hendriks, wdnaar te Grol en 
Geesje Jacobs van Hijken wonende te Breustinge
2den 8 dito. haar 3den 15

- Anno 1762 (Beilen) 

den 21 februari 1762
haar erste voorstel gehad
Arent Jans, j.g. en
Albertjen Jans, weduwe beide te Hijken
haar 2den 28 dito. haar 3den 7 maart.

insgelijks (=4 april 1762)
Roelof Jacobs van Hijken wonende te Breustingen en 
Jentjen Jans, j.d. van Wijster wonende te Hijken
haar 2 den 11 haar 3 den 18

den 6 september 1762 haar eerste proclamatie gehad
Lucas Remmels, j.g. van Hijken
Albertjen Roelofs, j.d. van Halen wonende tot Hijken
haar 2den 12 haar 3den 19 dito
getroud alhier den 17 oktober 1762

- Anno 1764 (Beilen) 

den 8 april 1764 haar eerste proclamatie gehad
Albert Pieters, j.g. van Hijken en 
Hendrikje Jacobs,j.d. van Hijken
haar 2 15 dito. haar 3den 22 dito

den 16 september 1764 haar eerste proclamatie gehad
Albert Willems, j.g. van Eurzinge wonende tot Makkum en 
Aeltjen Derks, j.d. van Hijken wonende te Clateren
haar 2 den 23 haar laaste den 30 september 1764
getroud alhier den 4 november 1764

den 30 spetember 1764 haar erste proclamatie gehad
Jan Stevens, j.g. en 
Trijntjen Alberts, j.d. beide van Hijken
haar 2den 7 oktober haar 3den 
14 dito (=oktober 1764) 
getroud alhier

den 7 oktober haar eerste voorstel gehad
Jan Berents, j.g. van Eurzingen en 
Geesjen Jansen, j.d. van Hijken wonende te Swigtele
haar 2 den den 14 dito. haar 3 den den 21
getroud alhier

- Anno 1765 (Beilen) -

insgelijks (=31 maart 1765)
Roelof Jacobs, j.g. van Halen en 
Geesjen Jans, j.d. van Hijken
haar 2den 7 april. haar 3den 14 april
getroud den 12 mei 1765

8 april 1765 
Dirk Harms, j.g. van Wijster 
Aeltjen Hendriks, j.d. van Hijken
haar 2den 14 dito. haar 3den 21 dito

insgelijks (=28 april 1765)
Wigbolt Hendriks, j.g. van Breusting en 
Aletjen Courts, j.d. van Hijken
haar 2 den 5 mei. haar 3den 10 dito

- Anno 1766 (Beilen)

den 30 maart 1766 haar eerste proclamatie gehad
Jan Wessels, j.g. van de Wolvenberg en 
Harmtjen Berents, j.d. van Hijken wonende te Halen
haar 2den 6 april. haar 3den 13 dito
getroud te Diever den 18 mei 1766

insgelijks (=30 maart 1766) haar 1 proclamatie gehad
Arend Alberts. j.g. van Hijken en 
IJdigjen Jans, j.d. van Beilen wonende te Hijken
haar 2den 6 april. haar 3den 13 dito
getroud den 11 mei 1766

den 13 april 1766 haar 1 proclamatie gehad
Jan Derks,j.g. en 
Wemmigjen Jans, j.d. beide van Hijken
haar 2den 20 dito. haar 3den 27 

den 12 oktober 1766 haar 1 voorstel
Lambert Jans, j.g. van Ruinen en 
Hendrikjen Albers, j.d. van Hijken
haar 2den 19 haar derde den 26

- Anno 1767 (Beilen) -

den 9 augustus 1767
Lambert Alberts, j.g. van Hijken en 
Aeltjen Alberts, j.d. van Wijster
eerste proclamatie gehad
haar 2den 16. haar 3den 23 dito.
alhier getroud (Beilen)

- Anno 1768 (Beilen) -

3 januari 1768 haar 1 voorstel
Roelof Derks, j.g. en 
Margien Alberts, j.d. beide van Hijken
haar 2den 10 dito. haar 3den 17 dito
alhier getroud den (verder staat er niets)

insgelijks (=10 maart 1768) haar 1 voorstel
Gerrit Berents, j.g. van Grol wonende te Drijber en 
Roelofje Jansen, j.d. van Hijken
haar 2den 20 dito. haar 3den 27 dito

insgelijks (=27 maart 1768)
Jan Jansen, j.g. van Hijken en 
Albertjen Jansen, j.d. ook van Hijken
haar 2den 3 april, haar 3den 10 april.

3 april 1768 haar eerste voorstel gekregen
Jannes Alberts, j.g. van Wijster wonende in De Wijk en 
Albertjen Alberts, j.d. van Hijken wonende te Eurzing
haar 2den 10 dito. haar laatste den 17 dito

10 april 1768 haar eerste 
Sijske Clasen, j.g. van Hijkersmilde en 
Geesjen Jans, j.d. van Hijken
haar 2den 17 dito. haar laatste den 24 april 1768

1 mei 1768 
Jans Jans, j.g. van Hijken en 
Aeltjen Jans, j.d. van Wijster
haar 1 proclamatie gehad. haar 2den 8, haar derden 15

den 25 september 1768 haar eerste voorstel
Lucas Lucas, j.g. van Hijken en 
Trijntjen Harms, j.d. van Halen
haar 2den 2 oktober, 3den dito

- Anno 1769 (Beilen) -

den 22 januari 1769 haar 1 voorstel 
Leffert Jans, j.g. van Hijken en
Jantjen Berents, j,d, van Drijberde
haar 2den 29 haar 3den 5 februari
getroud alhier (=Beilen)

den 26 maart 1769 haar 1 huwelijks-proclamatie gehad
Hendrik Hendriks, j.g. en 
Margien Harms, j.d. beide van Hijken
haar 2den 2 april. haar 3den 9 dito
getroud alhier (=Beilen) den 17 mei 1769

den 9 april 1769
Hendrik Jansen, j.g. van Hijken met
Wijberik Feijkes uit Vriesland wonende te Hijken
haar 2den 16. haar 3den 23 dito
getroud hier pinxter maandag den 15 mei 1769

den 9 april 1769
Derk Gerrits van Llee wonende te Swigtelo en 
Luigjen Derks, j.d van Hijken wonende te Swigtelo
haar 2den 16. haar 3den 23 dito
getroud alhier den 14 mei 1769

den 29 oktober 1769 haar 1 voorstel (=scan 392)
Jan Willems Albers, j.g. van Hijken en 
Aeltjen Warners, j.d. van Manting
haar 2den 5 november. haar 3den 12 dito

- Anno 1770 (Beilen) 

27 mei 1770 haar eerste huwelijks-voorstel fegad
Jacob Freriks,j.g. van Halen en
Lutgertjen Cours, j.d. van Hijken
haar 2den 3 juni. haar 3den 10 dito

- Anno 1772 (Beilen)

den 12 april 1772 haar eerste huwelijks-voorstel gehad
Albert Jans, j.g. met 
Margien Jacobs, j.d. beide van Hijken
haar 2den 19 dito, haar 3den 26 dito

- Anno 1773 (Beilen) 

den 24 januari 1773 haar eerste huwlijks-voorstel 
Jan Alberts, j.g. en 
Hilligjen Jansen beide van Hijken
haar 2den 31 dito. haar 3den 7 februari
getroud alhier den 21 dit0 (=1773 Beilen)

den 21 maart 1773 haar eerste huwelijks-voorstel
Roelof Willems, j.g. van Wijster met 
Jentjen Alberts, j.d. van Hijken
haar 2den 28 dito haar 3den 4 april
getroud den 5 mei 1773

Insgelijks (=21 maart 1773 haar eerste huwelijks-voorstel)
Roelof Jacobs, j,g, van Hijken met 
Jantjen Jans, j.d. te Hijken 
haar 2den 28 dito. haar 3den 4 april
(doorgehaald is: getroud den 9 mei)

den 4 april 1773 haar eerste huwelijks-voorstel
Roelof Hendriks,wdnaar met 
Jantjen Jans, weduwe beide te Hijken
haar 2den 11. haar 3den 18 dito
getroud den 9 mei

4 april 1773
Lucas Jans Wubbelinge, wdnaar met
Margien Timens, j.d. beide te Hijken
haar 2den 11 haar 3denb 18 dito
getroud alhier den 9 mei (1773 Beilen)

Insgelijks (=18 april 1773 haar eerst huwelijks-voorstel gedaan)
Jan Hendriks, j.g. wonende op Hijkersmilde met
Trijntje Pieters, j.d. te Hijken
haar 2den 25. haar 3den 5 mei
getroud op Hemelvaartdag den 20 mei 1773

Insgelijks (=5 april 1773 haar eerst huwelijks-voorstel gedaan)
Berent Hendriks,j.g. op Hijkersmilde met
Aeltjen Albers, j.d. te Hijken
haar 2den 5 mei. haar 3den 9 dito
getroud alhier (Beilen) 16 mei 1773

scan 381
den 1 augustus 1773
haar 1 huwelijks-voorstel gehad.
Harmen Timens, j.g. van Hijken met 
Albertjen Lensen, weduwe van Wolter Albers van Lhee
haar 2den 8. haar 3den 15

den 14 november 173 haar eerste huwelijks-voorstelgehad.
Court Geerts, j.g. van Nijeveen wonende te Hijken met
Luigjen Pieters, j.d. van Hijken
haar 2den den 21 oktober. haar 3den 28 dito
getroud den 12 december 1773

- Anno 1774 (Beilen) 

5 den selven (=11 maart 1774)
Hendrik Roelofs Lamers. j.m. van Hijken met
Geessijn Derks, j.d. van Hijken 
getroud den 1 mei

denselven (=17 april 1774)
Harmen Remmels, j.m. van Hijken met 
Willemtijn Hendriks, j.d. van Wijster
getroud den 5 juni 1774 

Denselven (=26 juni 1774)
Jan Geers, j.m. van Hijken met 
Jantijn Harms, j.d. van Hijken

- Anno 1775 (Beilen) 

den 26 mei 1775
Jan Tonen, j.m. van Eursinge met
Roeloffijn Derks, j.d. van Hijken
den 26 maart haar 1ste huwelijksvoorstel gehad
de 2den april haar 2de, den 9ten april haar 3de
den 23 april (1775) getrouwt door J. Heshusius, als nieuwe leeraer den 9 april
te voren bevestigt.

den 25 juni 1775
Roelof Jans, j.m. van Spier en 
Jentjen Lucas, j.d. van Hijken
na dat deselve alhier den 21 en 28 mei en den 4 juni onverhindert afgekondigd waren.

den 23 juli 1775
Jan Jans, j.m. van Beilen en
Marrechjen Jans, j.d. van Hijken
nadat se den 25 junio en den 2 en 9 juli alhier 
sonder verhinderinge afkondigt waren

- Anno 1776 (Beilen) scan 407

den 5 mei 1776
Jacob Geerts, j.m. van Hijken en 
Hendrikjen Arents, j.d. ook van Hijken
Na dat se hier den 31 maart en den 7 en 14 april 
onverhindert afgekondigt waren.

op den selvdn dag (=12 mei 1776)
Wiecher Jacobs, j.m. van Holte en 
Hendrikje Roelofs, j.d. van Hijken
na dat se alhier 3 maal op den 31 maart. den 7 en 14 april,
als ook te Dwingelo, onverhindert afgekondigt waren.

nog op denselven dag (=12 mei 1776)
Jan Alberts, j.m. van Hijken en
Marrechjen Jans, j.d. van Brunstinge
na dat se alhier 3 maal namelijk opden 7, 14 en 21 april,
als ook te Dwingelo. onverhindert afgekondigt waren

- Anno 1777 (Beilen) 

den 4 mei 1777  (scan 409)
Roelof Dirks, weduwnaar van wijlen Marregjen Albers, van Hijken en 
Annegjen Alberts Beninge, j.d. van Holten
na dat se den 31 maart en den 6 en 13 april hier sonder
eenigen verhinderingen waren afgekondigt.

den 16 november 1777
Harm Remmelts, weduwnaar van Hijken en
Jantjen Helprigs, j.d. van Brunstinge
na dat se hier den 12, 19 en 26 april onverhinderd afgekondigt waren.

- Anno 1778 (Beilen) scan 411

op den selven dag (=17 mei 1778)
Willem Jans, j.m. van Hijken en 
Aeltjen Berents, j.d. van Wiester, toen wonende te Lheebroek
na dat se hier en te Dwingelo sonder eenige verhindering 
den 5 , 12, en 19 april waren afgekondigt.

- Anno 1779 (Beilen) scan 4013

den 28 maart 1779
Albert Geerts, j.m. van Hijken en 
Jentjen Harms, j.d. van Swigtele
na dat se alhier den 7, 14, en 21 maart
sonder eenige verhindering waren afgekondigt

den 16 mei 1779
Lambert Jacobs, j.m. van Hijken en 
Marregjen Cornelis, j.d. van Pesse, thans woonagtig te Spier
na dat se hier, als ook te Ruinen, op den 28 maart en den 4 en 11 april,
sonder eenige verhindering afgekondigt waren.

op den selven dag 1ste pinxsterdag (=23 mei 1779)
Harm Jans j.m. van Eursinge, thans wonende te Hijken en 
Geesjen Alberts, j.d. van Wiester, thans ook wonende te Hijken
na driemalige onverhinderde afkondiging alhier
op den 4, 11 en 18 april

op den 24 mei 1779 sijnde de 2de pinxsterdag
Jan Roelofs Seuberinge, j.m. van Hijken en 
Albertjen Remmelts, j.d. van Brunstinge,
na dat se alhier driemaal op den 4, 11 en 18 april 
sonder eenige verhinderinge afgekondigt waren

den 6 juni 1779
Jan Jans Wubbeling, j.m. van Hijken en 
Aeltjen Lucas, j.d. van Lievinge
na 3 malige onverhionderde afkondiging alhier den 11, 18 en 25 april

den 11 juli 1779 
Willem Arents, j.m. van Hijken en 
Hillegjen Jans, j.d. van Hijken
na dat se hier op den 23 en 30 mei en den 6 juni
onverhindert afgekondigt waren.

- Anno 1780 (Beilen) scan 419

den 7 dito (=7 mei 1780)
Jacob Pieters, j.m. van Hijken
Altijn Hindriks, j.d. van Gees
na dat se hijr drie agter een volgende zondaegen 
onverhindert afgekondigt waeren

den 7 dito (=7 mei 1780)
Gerrijt Jacobs,j m. van Hijken en
Jantijn Jans, j.d. van Hijken
nadat hijr drie agter een volgende zondaegen
onverhindert afgekondigt waeren


  Aantekening der persoonen die sedert den 23 juli 1788
  hier getrouwd sijn, en door de juffrouw weduwe Heshusius
  op losse blaadjes waren aangetekent, tot aan de bevestinge 
  van Alb. Staverman tot predikant alhier den 25 maart 1781.

den selven dito (=29 oktober 1780)
na drie vorige proclamatien hier getrouw
Hendrik Hendriks Bening, j.m. van Hijken en 
Hendrikjen Wolters, j.d. van Lee

- Anno 1781 (Beilen)

nog op den 6 mei 1781 getrouwd na drie voorgaande proclamatien
Jan Peters,j.m. van Hijken en
Albertien Bastiaans., j.d. van Beilen

  Als gk(?) L. Schukking ---> scan 422

den 20 mei 1781 
na drie voorgaande p[ro]clamatiem
alhier getrouwd
Timen Hendriks, weduwnaar te Brunstinge en 
Hillechien Hendriks, j.d. te Hijken

- Anno 1782 (Beilen)

den 21, 28 april en 5 mei haar drie proclamatien gehad
Roelef Alting, weduwnaar uit Noord Sleen en
Hillegjen Alberts, van Hijken
om te Sleen te trouwen
[Ze zijn daar op 12 mei 1782 getrouwd. Zij is dan "wonende te Noord Sleen"]

den 12 mei 1782 na drie proclamatien alhier getrouwd
Swier Jans, j.m. en
Geertien Berends, j.d. beide van Hijken

nog op den 12 mei 1782 na drie voorgaande proclamatien hier getrouwd
Jan Bartels Winters, j.m. van Hijken en 
Niesjen Hendriks Gardinge, j.d. van Ter Horst

- Anno 1784 (Beilen) scan 430

den 16 mei 1784 
na drie vorige proclamatien alhier getrouwd
Roelof Lucas Vordinge, j.m. en 
Hendrikjen Durks, j.d. beide van Hijken

den 17 oktober 1784 
na drie vorige proclamatien hier getrouwd
Derk Hendriks. j.m. en 
Jantien Harmens, weduwe van ALbert Geerts. beide van Hijken

- Anno 1785 (Beilen) scan 434

nog op die dag (=8 mei 1785) 
na drie vorige proclamatien hier getrouwd
Geert Alberts, j.m. van Hijken en
Aaltien Jans, j.d. van Eursinge

dem 19 juni 1785 
na drie vorige proclamatien hier getrouwd
Harmen Roelofs, j.m. en 
Marrechien Arends, j.d. beide van Hijken

- Anno 1786 (Beilen) scan 436

den 30 april 1786 
na drie proclamatien hier getrouwd
Derk Berends, j.m. en
Hendrikjen Harms, j.d. beide van Hijken

den 28 mei 1786
na drie vorige proclamatien hier getrouwd
Berent Jans, j.m. en 
Jantien Jans, j.d. beide van Hijken

  Aanteekening der persoonen, die naar de bevestiging
  van J.R. Staverman tot predikant alhier 
  zijn getrouwd.

den 12 november 1786 
naar drie vorige proclamatien hier getrouwd
Hendrik Herms, j.m. en
Trijntjen Alberts, weduwe van Jan Stevens, beide van Hijken

- Anno 1787 (Beilen) scan 438

den 6 mei 1787 
zijn na drie proclamatien gehad te hebbenn alhier getrouwd
Roelof Everts, j.m. en 
Annechien Wolters, j.d. beide van Hijken

alsmede (=den 20 mei 1787)
na drie vorige proclamatien getrouwd
Roelof Arends, j.m. en 
Aaltjen Tirink (?) (geen Tisink?), beide van Hijken  =======???=====

- Anno 1788 (Beilen) scan 441

16 november 1788
naa drie proclamatien hier getrouwd
Mene Roelofs, weduwnaar te Halen en
Hendrikje Hendriks, j.d. van Hijken

- Anno 1789 (Beilen) scan 443

20 februari 1789
alhier na drie proclamatien getrouwd
Jannes Jans, j.m. en 
Jantjen Cijtze beide van Hijken

In de maand mei (1789) zijn alhier naar drie proclamatien getrouwd de volgende personen
2 Jan Lucas, weduwnaar te Beilen en
Hillechien Jans, weduwe van Hijken

den 14 juni 1789 en de volgende zondagen hebben
Hendrik Wessels, weduwnaar van Assen
Aaltjen Lucas, j.d. van Hijken
hunne huwelijks proclamatien alhier gehad, om te Assen te trouwen.

- Anno 1790 (Beilen) scan 444

den 21 maart 1790 
naar drie proclamatien alhier getrouwd
Harm Leffers, j.m. en 
Jantjen Roelofs, j.d. beide te Hijken 

den 2 mei 1790 
naar drie proclamatien hier getrouwd
Lambert Harmens, j.m. te Hijken en 
Geesjen Jansen, j.d. te Mantinge

den 16 mei 1790 
zijn naa drie huwelijksproclamatien alhier getrouwd
Hendrik Keen, j.m. van Hjken en 
Willemtjen Roelofs, j.d. Halen

Nog 2 (16 mei 1790)
Jan Harms, j.m. en 
Marrechien Jans, j.d. beide van Hijken

den 23 mei 1790 
alhier naa drie proclamatien getrouwd
Pieter Wolters, j.m. van Altinge en 
Albertjen Everts, j.d. van Hijken

den 30 mei 1790 
zijn naa drie huwelijksproclamatien alhier getrouwd
Jacob Roelofs, j.m. van Hijken 
Hillechien Hendriks, j.d. van Hijken

den 9 oktober 1790 
naa drie proclamatien alhier getrouwd 
Roelof Bartels, j.m. 
Geesjen Jans, j.d. beide van Hijken

- Anno 1791 (Beilen) scan 446

den ... februari 1791
naa drie proclamatien alhier getrouwd
Jan Jansen, weduwnaar en 
Albertjen .., j.d. van Hijken
[De trouwdag en het patroniem van Albertje zijn niet vermeld.]

- Anno 1792 (Beilen) scan 448

den zelfden dito (= 13 mei 1792)
zijn na drie huwelijksproclamatien getrouwd
Jan Hendriks, j.m. an Hijken en 
Geesjen Evers, j.d. van Brunstinge

op den zelfden dag (=13 mei 1792)
Jan Jacobs, j.m. van Hijken en 
Geesjen Egberts, j.d. van Halen 

- Anno 1793 (Beilen) 

den 12 mei getrouwd naa drie proclamatien
Time Derks, j.m. 
Lammechien Hendriks, j.d. beide van Hijken

- Anno 1794 (Beilen) scan 451

  11 mei 1794 zijn getrouwd naa drie huwelijksproclamatien de volgende persoonen
  1. allebei van elders

11 mei 1794
2. Meine Steffens, j.m. van Wiester en 
Geesjen Jacobs, j.d. te Hijken

11 mei 1794
3. Geert Freriks, j.m. en 
Aaltjen Freriks, weduwe van Jan Arends beide te Hijken

11 mei 1794
4. Jan Hendriks, j.m. en
Aaltjen Roelofs, j.d. beide van Hijken

den 21 december 1794
na drie huewelijksporclamatien alhier getrouwd
Hendrik Alberts, j.m.
Geesjen Bartels, j.d. beide van Hijken

- Anno 1795 (Beilen) scan 452

den 10 mei 1795 
naa drie proclamatien alhier getrouwd
Hendrik Roelofs, j.m. van Hijken en 
Obegien Jans, j.d. van Beijlen

Nog getrouwd (=10 mei 1795)
Albert Remmelds, j.m. van Brunstinge en 
Jantjen Jacobs, j.d. van Hijken

2 augustus 1795 getrouwd
Derk Jans, j.m. 
Marrechien Alberts, j.d. beide van Hijken

den 4 november 1795 getrouwd
Jan Arends, j.m. van Hijken en
Marrechien Jans, j.d. van Westerborg [Westerbork]

- Anno 1796 (Beilen) scan 454

den 20 maart 1796 getrouwd
Roelof Hendriks. weduwnaar van Aaltjen Hendriks en
Annechien Gerrits, j.d. beide van Hijken

8 mei 1796 zijn getrowud de navolgende personen
3. Lambert Everts, j.m. van Hijken en
Jantjen Alberts, j.d. van Beilen

Nog getrouwd (=22 mei 1796)
Jacob Roelofs, j.m. en 
Hendrikjen Lucas, j.d. van Hijken

den 22 mei 1796 getrouwd
Remmeld Lucas, j.m. van Hjken en
Annechien Lefferts, j.d. van Zwichtelo

Nog getrouwd (=3 juli 1796)
Hendrik Jacobs, j.m. en 
Marrechien Roelofs, j.d. beide van Hijken

den 16 (2e cijfer slecht leesbaar) oktober 1796
alhier naa drie huwelijks proclamatien getrouwd
Geert Jansen, j.m. te Hijken en 
Geesjen Jansen, j.d. te Zweelo

- Anno 1797 (Beilen) scan 457

den 28 mei 1797 
zijn naa drie huwelijksproclamatien alhier getrouwd
Jan Alberts, j.m. van Hijken en
Hendrikjen Hendriks, j.d. van Lievinge

den 25 juni 1797
na drie huwelijks afkon. alhier getrouwd
Willem Alberts, j.m. en
Hillechien Jans, j.d. beide van Hijken

den 3 december 1797
naa drie huwelijksafk. alhier getrouwd
Peter Leffers, j.m. en
Albertien Jans, weduwe beiden van Hijken

- Anno 1798 (Beilen) scan 459

den 18 maart 1798
na drie huwelijksproclamatien hier getrouwd
Harmannus Jans, j.m. en
Annechien Reinders, weduwe van Hendrik Alberts beide van Hijken

6 mei 1798 
zijn naa drie huwelijks proclamatien alhier getrouwd
1. vooreerst 
Lambert Everts, weduwnaar van Jantjen Alberts van Hijken en
Geertjen Arends van de Olde Smilde

den 24 juni 1798 
zijn naa drie huwelijksproclamatien alhier getyrouwd
Albert Jans, j.m. van Zwichtelo en
Jantjen Jans, j.d. van Hijken

den 30 september 1798 zijn getrouwd
Jan Huising van Wezup, woonagtig te Oosterhesselen en
Wummechien Jansen, j.d. geb. te Hijken, woonagtig te Mantinge

den 14 oktober 1798 zijn getrouwd
Gerrit Lucas, j.m. van Wijster en 
Gendrikjen Jans, j.d. van Hijken

- Anno 1799 (Beilen) scan 461

Nog getrouwd (=5 mei 1799)
Jannes Tijs, j.m. te Dwingelo en 
Grietjen Alberts, j.d. va nde Smilde, thans wonende te Hijken

  den 9 juni 1799 zijn getrouwd

1. Roelof Hendriks, j.m. van Dwingelo thans wonende te Eursinge en
Femmechien Jans, j.d. van Hijken

(den 9 juni 1799 zijn getrouwd)
3. Derk Jans, j.m. en 
Wemmechien Jans, j.d. beide van Hijken

- Anno 1800 (Beilen)

Nog hebben (=4 mei 1800)
Wijcher Koops, j.m. van de Hijkersmilde en
Marrechien Roelofs, j.d. van Hijken 
hunne huwelijksafkondigingen onverhindert gehad om 
op de Smilde te trouwen

den 27 april 1800 hebben
Jan Harms, j.m. van Wijster en 
Aaltjen Hendriks, j.d. van Hijken
hebben hier hunne huwelijksproclamatien onverhindert gehad om 
te Oosterhessel te trouwen

den 22 juni 1800 hier getrouwd
Jan Harms, j.m. van Wijster en 
Aaltjen Hendriks, j.d. van Hijken

- Anno 1801 (Beilen)

17 mei 1801 alhier getrouwd
Jacob Jans, j.m. van Hijken
Marrechien Roelofs. j.d. van Hijken

nog getrouwd (=31 mei 1801)
Roelof Roelofs, j.m. van Hijken en 
Anna Luchies, j.d. op de Hijkersmilde

- Anno 1802 (Beilen) 

  den 9 mei 1802 hier getrouwd de volgende personen

1. Hendrik Keen, weduwnaar van Hijken en
Aaltjen Freriks, j.d. van Hijken

den 9 mei 1802 hier getrouwd de volgende personen
4. Willem Hadders te Hijken en
Jantjen Wanders, van Suid Sleen

den 9 mei 1802 hier getrouwd de volgende personen
6. Geert Freriks, weduwnaar,
Zwaantjen Alberts, j.d. beide van Hijken

den 6 juni 1802 getrouwd
Jacob Jans, j.m. van Zwichtelo (=Zwiggelte), en
Jantjen Wijchers, j.d. van Hijken

den 27 juni 1802 getrouwd
Hendrik Alberts, j.m. te Ter Horst en
Aaltjen Alberts, j.d. van Hijken

- Anno 1803 (Beilen) scan 472

den 13 februari 1803 getrouwd
Albert Roelofs Oosting, weduwnaar en
Lutgertjen Hendriks, beide van Hijken

den 15 mei 1803 getrouwd
Leurs Roelof (zijn voornaam en patroniem omgedraaid?), j.m. van Halen en 
Wemmechien Jans, weduwnaar van Hijken

den 18 december 1803 
naa driemaal de huwelijksafkondigingen gehad te hebben zijn 
alhier getrouwd
Roelof Roelofs, weduwnaar en 
Harmtjen Egberts, weduwe, beide van Hijken.

- Anno 1804 (Beilen) 

den 17 juni 1804 zijn hier getrouwd
Jacob Arends, j.m. van Hijken en 
Egbertjen Egberts, j.d. van Altinge

den 5 augustus 1804 getrouwd
Hamr Jans, j.m. en
Albertjen Hendriks, j.d. beide van Hijken

den 14 oktober 1804 en de twee navolgendezondagen hebben 
Hendrikus Egberts, woonachtig te Meppen en
Jantjen Roelofs van Hijken
hunne huweijksprolamatie gehad om te
Zweel[o] te trouwen

- Anno 1805 (Beilen)

  Trouwboek van Beijlen
  Aantekeningen van de 
  personen, die in den 
  huwelijken staat zijn bevestigd
  beginnende met 't jaar 1805 door
   J.R. Staverman

den 10 maart 1805 getrouwd
Jan Bartels, j.m. en 
Jantjen Jans, j.d. beide van Hijken

den 12 mei 1805 naa drie huwelijksproclamatien hier getrouwd
Hendrik Koops, j.m. van Wijster en
Hendrikje Evers, j.d. van Hijken

den 26 mei 1805 getrouwd 
Jan Jacobs Nieuwmeijer van Hijken en 
Geesjen Arends, weduwe van Beijlen

den 2 juni 1805 getrouwd
Jan Jans, j.m. van Hijken en 
Roelofjen Jacobs, j.d. van Spier

den 15 september 1805 getrouwd
Jacob Jans, j.m. van Hijken en
Jantijn Aalders, j.d. van Zweggelo [Zwiggelte]

den 8 december 1805 getrouwd
Lucas Jans van Hijken en 
Aaltjen Hendriks, j.d. van Makkum

- Anno 1806 (Beilen) scan 484

ingeschreven voor neeuw jaar
den 18 februari 1806 getrouwd te Hijken voor den kerkenraad (!!)
Harm Egberst, j.m. en 
Geessijn Berens, j.d. beide van Hijken

den 13 juni 1806 getrouwd
Lambert Harms, weduwnaar van Hijken en
Grietjen Geers, j.d. van Cloosterveen, wonende te Hijken

- Anno 1807 (Beilen) scan 488

  Aantekening van Persoonen gedurende mijnen
  Bediening te Beijlen ingeschreven of getrouwd.
  Tijd der inschrijving Bruidegoms Bruiden Tijd der copulering

14 maart 1807 ingeschreven / getrouwd 3 mei 1807
Jan Roelofs, j.m van Hijken en
Hillechje Willems, weduwe te Grollo

4 april 1807 ingeschreven / getrouwd 10 mei 1807
Jacob Arents, weduwnaar van Hijken en 
Hendrikje Gerrits, j.d. van Klateringe

18 dito (=18 april 1807) ingeschreven / getrouwd 10 mei 1807
Roelof Jans, j.m. en 
Jeijchjen Jans, j.d. beide van Hijken

-- (=18 april 1807) ingeschreven / getrouwd 10 mei 1807
Jan Jans, j.m. en 
Wemmichje Roelofs, j.d. beide van Hijken

29 augustus 1807 ingeschreven / getrouwd 13 september 1807
Henricus Egberts, j.m. van Rolde en 
Hendrikje Willems, j.d. van Hijken

- Anno 1808 (Beilen) scan 489

den 26 dito (=26 maart 1808) ingescrheven / getrouwd 8 mei 1808
Jan Alberts, j.m. van Hijken en 
Hendrikje Lefferts, j.d. van Zwichteler

-- 26 maart 1805 ingeschreven / getrouwd 8 mei 1808
Pieter Jans, j.m. van Hijken en 
Trijntje Otten, j.d. van de Smilde te Zwiggelte??

-- 26 maart 1805 ingeschreven / getrouwd 22 mei 1808
Bernardus Harms, j.m. van Sleen en
Hillechje Janssen, j.d. van Hijken

- Anno 1809 (Beilen) scan 490

-- 29 juli 1809 ingeschreven / getrouwd 3 september 1809
Jan Roelofs, j.m. van Hijken en 
Swaantje Jans, j.d. van Holte

-- 11 november 1809 ingeschreven / getrouwd 4 februari 1810
Hendrik Remmelts, j.m. van Leggelo en 
Jantjen Jans, j.d. van Hijken

- Anno 1810 (Beilen) scan 491

10 van Lentemaand (=10 maart 1810) ingeschreven / getrouwd 23 grasmaand (=23 april 1810)
Freerk Jacobs, j.m. van Hijken en 
Marrichje Jans, j.d. van Hijken

15 september 1810 ingeschreven / getrouwd 11 november 1810
Hendrik Alberts, j.m. van Halen en 
Geesje Roelofs, j.d. van Hijken

- Anno 1811 (Beilen) scan 492

23 maart 1811 ingeschreven / getrouwd 7 april 1811
Hendrik Roelofs, j.m. van het Laar en 
Grietje Jans, j.d. van Hijken 

13 april 1811 ingeschreven / getrouwd 19 mei 1811
Jacob Alberts, j.m. van Hijken en 
Stijntje Lamberts, j.d. van Hijken

13 april 1811 ingeschreven / getrouwd 23 mei 1811
Cornelis Lamberts, j.m. van Hijken en 
Hendrikje Jans, j.d. van Alting

20 april 1811 ingeschreven / getrouwd 12 mei 1811 
Gerrit Berends, weduwnaar te Hijken en 
Jantje Roelfs, weduwe te Hijken

Bron: www.alledrenten.nl


Copyright ©: 2018 Piet en Willeke Molema-Smitshoek (Zoetermeer)
Laatste aanpassing: 1 september 2018.


| home | e-mail | | Genealogie Drenthe |