Dopen van kinderen uit Hijken
in Beilen, 1718-1811

| Genealogie Drenthe |
| Wegwijzer Genealogie | Archieven in Nederland |
| home | e-mail |

Inleiding

De kinderen die werden geboren in Hijken werden gedoopt in de kerk in Beilen. De scan van het originele doopboek van Beilen is te raadplegen via AlleDrenten onder Kerkregisters 1600-1811, Kerkgemeente Beilen.

Hoewel het doopboek is ge´ndexeerd en verwerkt in AlleDrenten bleek bij controle dat er diverse onvolkomenheden in de transcriptie zaten. Om die reden heb ik uiteindelijk alle dopen van de kinderen uit Hijken vanaf de scan van het doopboek overgenomen en vergeleken met de gegevens in AlleDrenten.
Alle geconstateerde onvolkomenheden heb ik doorgegeven aan het archief in Assen. Aan het einde van 2018 / begin 2019 worden die verwerkt in AlleDrenten.

Ik hoop dat ik, ondanks diverse controlerondes, geen fouten heb gemaakt bij de verwerking van alle gegevens.
Controle aan de hand van de de originele bron i.c. de scan van het doopboek is altijd aan te bevelen. "Nobody is perfect!".

Het doopboek begint pas in mei 1718 en de eerste doop van een kind uit Hijken is op 28 oktober 1718. In het begin wordt slechts de naam van de vader vermeld. Getuigen worden niet vermeld (met uitzondering van een paar bijzondere gevallen). Pas in 1756 wordt ook de naam van de moeder vermeld.

Per jaar worden vermeld de doopdatum, de naam van het kind en de naam van de vader. Vanaf 1756 wordt ook de naam van de moeder vermeld.
De spelling van de namen (van de ouders) wisselt nog wel eens. Dat maakt een reconstructie van de bewoners van Hijken extra lastig.
In sommige gevallen heb ik tussen spekhaken [ ] een eerder vermeld naam vermeld om het zoeken makkelijker te maken.

Dopen van de kinderen uit Hijken in Beilen

1718

28-10-1718 Albert zoon van Albert Luitjes Vordinge
 
1719

15-01-1719 Harmtjen dochter van Willem Jansen

28-01-1719 Harmtjen dochter van Harmen Beeninge
 
01-02-1719 Jantjen dochter van Jan Albers

19-03-179 Jeigjen dochter van Steven Theesinge

14-05-1719 Marchjen dochter van Harmen Beeninge
 
30-07-1719 Hillichjen dochter van Hindrik Tinninge
 
04-10-1719 Arent zoon van Jan Hindriks
 
22-10-1719 Roelof zoon van Luichjen Roelofs
 
31-12-1719 Jan zoon van Albert Jansen
 
1720

??-??-1720 Derk zoon van Thijmen Hindrik

12-06-1720 Geert zoon van Jannes Geers 

??-??-1720 Wessel zoon van Hindrik Wessels

??-??-1720 Stijntjen dochter van Harm Beeninge

??-??-1720 Berent zoon van Hindrik Claesen Scheper 
 
28-12-1720 Jan zoon van Steven Wolters
 
1721

01-01-1721 Jan zoon van Albert Jansen

14-03-1721 Marchjen dochter van Luchjen Roelofs

23-03-1721 Remmelt zoon van Remmelt Jansen Schuiringe

10-11-1721 Geert zoon van Hindrik Wessels
 
10-12-1721 Wolter zoon van Pieter Wolters
 
1722

28-02-1722 Jan zoon van Jan Wilbelinge

21-06-1722 Geert zoon van Albert Jansen

16-08-1722 Hindrik zoon van Hindrik Tinge
 
1723

24-01-1723 Jan zoon van Tijmen Hendrix Sceper

07-03-1723 Beerent zoon van Roelof Beerens

10-07-1723 Aaltjen dochter van Harm Egginge

16-10-1723 Jan zoon van Berent Roelefs

03-11-1723 Jan zoon van Pieter Wolters
 
1724

16-01-1724 Albert zoon van Albert Jansen

27-02-1724 Aaltjen dochter van Hindrik Wessels

14-05-1724 Aaltjen dochter van Jannes Geers

16-06-1724 Remmelt zoon van Jan Schuiringe

12-11-1724 Wemeltjen dochter van Stephen Elsen
 
1725

28-07-1725 Albertjen dochter van Albert Geers

05-08-1725 Grietjen dochter van Harm Jansen

30-09-1725 Albert zoon van Egbert Albers
 
1726

13-03-1726 Harm zoon van Thijmen Hindriks

15-07-1726 Jacob zoon van Thijmen Jacobs

08-12-1726 Geert zoon van Albert Geers
 
1727

26-01-1727 Egbert zoon van Albert Jansen

08-02-1727 Willem zoon van Roelef Berents

23-03-1727 Aaltjen dochter van Harm Jansen

23-03-1727 Albert zoon van Peter Wolters

07-07-1727 Roelef zoon van Jan Jansen

01-08-1727 Aaltjen dochter van Jan Hindriks

03-08-1727 Lambert zoon van Albert Lambers
 
1728

06-06-1728 Geesjen dochter van Jan Jansen Heiminghe

13-06-1728 Albert zoon van Peter Wolters

19-07-1728 Hindrik zoon van Jan Wubbelinge

03-08-1728 Jan zoon van Pauwl Jansen

21-11-1728 Jan zoon van Thijmen Jacobs
 
1729

10-04-1729 Roelef zoon van Roelef Hindriks
Roelef Hindriks die gestorven was, ende in wiens plaatse die het kind hield 
als getuige geantwoord heeft op de vraagstukken van het doopformulier 
welk kind een soon was, die genoemt is Roelef. 
[De naam van de getuige is niet vermeld.]

24-04-1729 Marchjen dochter van Albert Geerts

28-08-1729 Arent zoon van Albert Jansen

04-09-1729 Harm zoon van Thijmen Hindriks

09-10-1729 Albertjen dochter van Roelef Seuberinge
 
1730

19-02-1730 Grietjen dochter van Roelef Beerents

08-03-1730 Hindrik zoon van Jan Hindriks

19-03-1730 Roelef zoon van Jan Jansen Heimmegjen

03-09-1730 Jan zoon van Lucas Jansen

17-09-1730 Jan zoon van Jan Jansen

29-10-1730 Aaltjen dochter van Hindrik Tinge
 
1731

21-01-1731 Fennechjen dochter van Peter Wolters

18-02-1731 Albert zoon van Thijmen Jacobs

28-02-1731 Marchjen dochter van Egbert Hattums

04-03-1731 Jan zoon van Albert Jansen

01-07-1731 Jantjen dochter van Albert Mijeringhe [tweeling]
01-07-1731 Marchjen dochter van Albert Mijeringhe [tweeling]

06-10-1731 Jan zoon van Jan Jansen

16-12-1731 Jan zoon van Jan Jansen
 
1732

04-05-1732 Jantjen dochter van Jan Jansen
 
25-06-1732 Aaltjen dochter van Albert Jansen 

20-07-1732 Grietjen dochter van Roelof Berents

07-09-1732 Aaltjen dochter van Roelof Heiminghe

16-11-1732 Jan zoon van Jan Gooten en Griete Otten
Jan Gooten overleden sijnd einde maand van maart deses jaars is gebooren 
uit sijn vrouwe Griete Otten een soon, die bij de ontfangene doop genoemt
is Jan, sijnde Lucas Helpers de grvader(?) [=grootvader?], getuige of pete daarvan.

1733

14-06-1733 Jantjen dochter van Egbert Hattums 

05-07-1733 Grietjen dochter van Albert Geers

16-08-1733 Grietjen dochter van Lucas Jansen

20-09-1733 Jan zoon van Berent Jansen

04-11-1733 Marchjen dochter van Thijmen Jacobs
 
1734

24-01-1734 Jan zoon van Stijne Lambers
Stijne Lambers hebbende voor Groningen gedient is gekomen te Hijken
ende heeft daar in het huis haares vaders een kind in onecht geteelt 
ter wereld gebracht, welke kind ter instantie van de stiefmoeder 
Engeltjen Luichjes is gedoopt ende het kind een soone sijnde is genoemt Jan
onder belofte van bij haar uitgang uit de kraam aan de kerken-order te sullen volgen.

24-10-1734 Reintjen dochter van Roelof Heiminge

19-12-1734 Jan zoon van Albert Jansen
19-12-1734 Jantjen zoon van Albert Jansen
 
1735

08-04-1735 Harm zoon van Remmelt Lucas [tweeling]
08-04-1735 Aaltjen dochter van Remmelt Lucas [tweeling]

29-05-1735 Fennichjen dochter van Egbert Harms

23-12-1735 Willemtjen dochter van Albert Geers
 
1736

19-02-1736 Reinertjen dochter van Roelof Heimen

20-05-1736 Hindrik zoon van Albert Jansen 

10-06-1736 Jan zoon van Jan Jansen Heiminge

30-09-1736 Jan zoon van Thijmen Jacobs

25-11-1736 Roelof zoon van Jacob Roelofs

02-12-1736 Hindrik zoon van Jan Jansen

23-12-1736 Geertjen dochter van Egbert Hattums
 
1737

19-05-1737 Jan zoon van Jan Jansen

11-08-1737 Jantjen dochter van Roelof Egbers

01-09-1737 Jan zoon van Roelof Seuberinge

15-12-1737 Albertjen dochter van Jacob Hindriks
 
1738

23-02-1738 Hindrik zoon van Egbert Hattems
23-02-1738 Albert zoon van Pieter Wolters
23-02-1738 Aaltjen dochter van Hindrik Jansen

08-06-1738 Marchjen dochter van Albert Lambers

22-06-1738 Jantjen dochter van Roelof Egbers

06-07-1738 Harmtjen dochter van Berent Jansen

04-08-1738 Albertjen dochter van Arent Jansen scheper [=beroep]

13-12-1738 Hindrik zoon van Roelof Heiminghe
 
1739

04-03-1739 Jantjen dochter van Jan Lambers Seubering
04-03-1739 Hindrik zoon van Harm Hindriks Mulder

08-03-1739 Geert zoon van Albert Jans

05-04-1739 Hindrikjen zoon van Jacob Roelofs

19-04-1739 Aaltjen dochter van Remmelt Lucas

31-05-1739 Hindrikjen dochter van Thijmen Jacobs Nieuwe Mijer

06-12-1739 Gerrijt zoon van Egbert Hattums

20-12-1739 Geesjen dochter van Jacob Roelofs
 
1740

21-02-1740 Jan zoon van Albert Jansen

10-04-1740 Lucas zoon van Lucas Jansen

21-08-1740 Albertjen dochter van Roelof Heimen

09-10-1740 Jan zoon van Jacob Roelofs
 
1741

12-02-1741 Aaltjen dochter van Hindrik Harms

19-03-1741 Lucas zoon van Remmelt Lucas [tweeling]
19-03-1741 Freerik zoon van Remmelt Lucas [tweeling]
een paar jonge soonen, die genoemt sijn, 
de eerste Lucas, de tweede Freerik

23-04-1741 Egbertjen dochter van Roelof Egbers

11-05-1741 Hindrik zoon van Hindrik Jansen

21-05-1741 Aaltjen dochter van Pieter Wolters
 
1742

02-05-1742 Geesjen dochter van Jan Jansen Vaaken

22-07-1742 Jan Willems zoon van Albert Jans

22-07-1742 Trijntjen dochter van Albert Jansen

14-10-1742 Marchjen dochter van Jacob Roelofs

25-11-1742 Grietjen dochter van Hindrik Jansen

26-12-1742 Aaltjen dochter van Derk Thijmens
 
1743

01-01-1743 Roelof zoon van Jacob Roelofs

13-01-1743 Annechjen dochter van Albert Lambers

15-04-1743 Marchjen dochter van Roelof Egbers

28-07-1743 Geesjen dochter van Jan Coerts

10-11-1743 Jantjen dochter van Hindrik Harms
 
1744

16-02-1744 Marchjen dochter van Harm Hindriks

22-03-1744 Aaltjen Courts dochter van Court Hindriks Eleveld

28-06-1744 Hindrik zoon van Hindrik Jansen

25-10-1744 Luichjen dochter van Pieter Wolters

01-11-1744 Hindrikjen dochter van Abert Jans
 
1745

17-01-1745 Marchjen dochter van Jacob Roelofs

25-01-1745 Beertjen dochter van Jan Jansen

21-03-1745 Jacobjen dochter van Roelof Egbers

16-05-1745 Harm zoon van Jan Jansen

15-08-1745 Jantjen dochter van Jan Coerts

12-09-1745 Hillegjen dochter van Alberd Jans

27-09-1745 Luichjen dochter van Derk Thijmes

31-10-1745 Hindrikjen dochter van Lucas Jacobs
 
1746

03-07-1746 Thijmen zoon van Hindrik Harms

28-08-1746 Jantjen dochter van Lambert Jansen Scherphuis en Aaltjen Kars
28 augustus 1746 is te Hijken ten huise van Jan Reiners een soldaaten vrouwe,
genaamt Aaltjen Kars, in de kraam gekomen van een jonge dogter, sij heeft 
beleed voortwee nabuir-vrouwen te weeten Jantjen Schuiringhe, en Aaltjen Lucas, 
dat sij een echte man hadde, genaamt Lambert Jansen Scherphuis, een soldaat onder 
het Regiment van Veldman, onder de kampagnie van Kok etc: het kind is bij den 
H. doop genaamt Jantjen.

23-10-1746 Grietjen dochter van Hindrik Jans
 
1747

12-03-1747 Aaltjen dochter van Jacob Roelofs

10-09-1747 Hindrik zoon van Jan Hindriks Tinge

05-11-1747 Marchjen dochter van Jan Coerts

19-11-1747 Annichjen dochter van Lucas Albers

19-11-1747 Hillegjen dochter van Albert Jansen
 
1748

24-03-1748 Fennichjen dochter van Jan Albers

24-03-1748 Jannes zoon van Geert Jannes

31-03-1748 Geesjen dochter van Derk Thijmens

23-06-1748 Egbert zoon van Roelof Egbers

3-11-1748 Marchjen dochter van Jan Coerts
 
1749

09-02-1749 Lutgertien dochter van Court Hindriks

23-03-1749 Jan zoon van Arent Jansen

23-03-1749 Marchjen dochter van Roelof Lambers

13-04-1749 Hilbert zoon van Hindrik Jansen

29-06-1749 Hindrik zoon van Jan Hindriks

28-09-1749 Aaltjen dochter van Alberd Jansen
 
1750

03-05-1750 Jan zoon van Arent Jansen

17-05-1750 Jan zoon van Geert Jans

28-06-1750 Albert zoon van Geert Albers

13-09-1750 Roelofjen dochter van Roelof Egbers

01-11-1750 Jacob zoon van Roelof Lambers

1751

10-01-1751 Marchjen dochter van Jan Albers

17-01-1751 Roelof zoon van Lucas Vordinge

31-01-1751 Roelofjen dochter van Derk Thijmens

07-02-1751 Hindrik zoon van Jacob Roelofs

14-02-1751 Arent zoon van Hindrik Harms

28-02-1751 Harm zoon van Jan Coerts

28-03-1751 Jantjen dochter van Harm Hindriks

25-09-1751 Trijntjen dochter van Lambert Jans
 
1752

16-04-1752 Jantjen dochter van Jan Wubbinge

04-06-1752 Marchjen dochter van Jan Coerts

27-08-1752 Albertus zoon van Aalerd Wolvedijk
Soldaat onder het Regiment van Klooster liggende in de Grave sig ophoudende
te Hijken sijn vrouwe is in de kraam gekomen van een jonge soon en de bij 
den H. doop genaamt Albertus.

[Reactie op Facebookgroep Genealogie Groningen, Drenthe en Friesland 
van Michiel van der Leeuw:
Dat is het infanterieregiment Van den Clooster, wat onder die naam 
bestaan heeft van 1748 tot 1758. Het was achtereenvolgens gelegerd in 
Groningen, Zutphen, Doesburg, Breevoort, Grave, Maastricht, Sluis, Breda en Coevorden.]

22-10-1752 Albertjen dochter van Alberd Jansen

05-11-1752 Hillegjen dochter van Hindrik Tinge

10-12-1752 Harm zoon van Jan Hindriks

31-12-1752 Hindrikjen dochter van Arent Jansen
 
1753

04-02-1753 Arent zoon van Jacob Roelofs

18-02-1753 Hindrikjen dochter van Roelof Egbers
 
1754

24-03-1754 Hindrikjen dochter van Derk Thijmens

29-09-1754 Jantjen dochter van Hindrik Harms

17-11-1754 Hillegjen dochter van Hindrik Jansen
 
1755

31-03-1755 Aaltien dochter van Aarent Jansen

13-04-1755 Jan zoon van Hendrijk Hendriks

11-05-1755 Albert zoon van Albert Jansen

03-06-1755 Albert zoon van Jacob Roelofs

03-06-1755 Pieter zoon van Wolter Pieters

11-06-1755 Geertien dochter van Geert Alberts

07-09-1755 Roelof zoon van Roelof Egberts

21-09-1755 Jan zoon van Albert Jansen

30-11-1755 Jan zoon van Jan Wubbelinge
 
1756

01-02-1756 Maarregin dochter van Abert Smeenge

01-02-1756 Grietien dochter van Roelof Hendrikx

28-11-1756 Grietjen dochter van Jan Hendriks Tingen en Geesjen Harms

28-11-1756 Jan zoon van Hendrik Jans en Aeltjen Roelofs

19-12-1756 Wemmigjen dochter van Derk Tijmens en Geesjen Roelofs

1757

02-01-1757 Hendrikjen dochter van Roelof Hendriks en Aeltjen Hendriks

23-01-1757 Egbert zoon van Albert Egberts en Zijgijn Jansen

03-04-1757 Jan zoon van Wolter Pieters en Jentjen Jansen

17-04-1757 Hilligjen dochter van Jan Cours en Margien Lucas

17-07-1757 Jan zoon van Hendrik Harms [tweeling]
17-07-1757 Hendrik zoon van Hendrik Harms [tweeling]
zijn twelingen gedoopt: het eene gen. Jan het ander Hendrik

05-10-1757 Annigjen dochter van Albert Beninge en Aeltjen Jans
 
1758

22-01-1758 Hendrik zoon van Jan Jansen en Jeigjen Hendriks

05-02-1758 Egbert zoon van Albert Egberts en Zijgjen Jansen

23-04-1758 Jan zoon van Hendrik Tingen en Roelofjen Jans

18-06-1758 Aeltjen dochter van Arend Jansen en Jentjen Jansen
 
1759

14-04-1759 Roelof zoon van Albert Egberts en Zijgjen Jans

13-05-1759 Jan zoon van Jan Wolters en Albertjen Jans
 
1760

09-03-1760 Luigjen dochter van Hendrik Jans en Aeltjen Roelofs

20-04-1760 Hendrik zoon van Roelof Hendriks en Aeltjen Hendriks

27-04-1760 Annigjen dochter van Roelof Hendriks en Albertien Meinen

07-09-1760 Tijmen zoon van Derk Tijmens en Geesjen Roelofs
 
1761

11-01-1761 Annigjen dochter van Jan Jans en Leentjen Jans

24-05-1761 Derk zoon van Albert Derks en Aeltjen Hendriks

30-08-1761 Grietjen dochter van Jan Tingen en Geesjen Harms

6-09-1761 Annigjen dochter van Roelof Hendriks en Albertjen Meinen
 
1762

31-01-1762 Berent zoon van Jan Berents en Hebeltjen Derks

21-02-1762 Jan zoon van Roelof Jans en Geesjen Jans

28-02-1762 Egbert zoon van Albert Egtbers en Zijgjen Jans

04-07-1762 Jan zoon van Hendrik Tingen en Roelofjen Jans

11-07-1762 Hendrik zoon van Jan Jansen en Jeijje Hendriks

03-11-1762 Trijntje dochter van Jan Jansen en Leentje Jansen

1763

09-01-1763 Geesjen dochter van Hendrik Jans en Aeltjen Roelofs

30-01-1763 Aeltjen dochter van Lucas Remmels en Albertjen Roelofs

13-03-1763 Albert zoon van Arend Jansen en Jentjen Jansen

20-03-1763 Hendrikjen dochter van Albert Derks en Aeltjen Hendriks

25-04-1763 Margien dochter van Arend Jans en Albertjen Jansen

26-06-1763 Jacob zoon van Roelof Jacobs en Jantjen Koers

28-08-1763 Annigjen dochter van Wolter Pieters en Jentjen Jansen

20-11-1763 Derk zoon van Jan Berents en Hebeltjen Derks

18-12-1763 Jentjen dochter van Jan Jansen en Jeigjen Hendriks

25-12-1763 Hendrikjen dochter van Hendrik Jans en Willemtjen Jans

1764

25-03-1764 Annigen dochter van Jan Jans en Leentje Jansen

26-08-1764 Jantjen dochter van Roelof Hendriks en Aeltjen Hendriks

04-10-1764 Harm zoon van Roelof Jans en Geesjen Jansen

04-10-1764 Lammigjen dochter van Hendrik Tingen en Roelofjen Jansen

1765

20-01-1765 Derk zoon van Jan Berents en Hebeltje Derks

03-02-1765 Pieter zoon van Albert Pieters en Hendrikjen Jacobs

14-04-1765 Aeltjen dochter van Arend Jans en Albertjen Jans

16-05-1765 Derk zoon van Albert Derks en Aeltjen Hendriks

28-07-1765 Jan zoon van Egtbert Albers en Zijgijn Jansen

17-11-1765 Derk zoon van Albert Willems en Aeltjen Derks

1766

24-05-1766 Jacobjen dochter van Hendrik Jans en Willemtjen Jans

24-08-1766 Annegjen dochter van Jan Jansen en Leentje Jans

1767

15-02-1767 Aeltjen dochter van Albert Pieters en Hendrikjen Jacobs

05-04-1767 Albert zoon van Arend Albers en Idijgien Jansen

03-05-1767 Derk zoon van Albert Willems en Aeltjen Derks

17-05-1767 Jan zoon van Jan Berents en Hebeltjen Derks

31-05-1767 Jan zoon van Arend Jans en Albertjen Jans

21-06-1767 Derk zoon van Jan Derks en Wemmigjen Jans

21-06-1767 Aeltjen dochter van Hendrik Tingen en Roelofjen Jansen

25-10-1767 Hillegjen dochter van Albert Derks en Altjen Hendriks

1768

14-02-1768 Albert zoon van Margien Alberts
Het kind van Margien Alberts van Hijken in onegt geboren en gedoopt Albert

10-04-1768 Hendrik zoon van Derk Bartels en Aaeltjen Hendriks

05-06-1768 Jan zoon van Jan Jansen en Leentjen Jansen

17-07-1768 Jan zoon van Roelof Jacobs Scheper en Jentjen Jans

25-09-1768 Jantjen dochter van Roelof Hermen en Geesjen Jans

04-12-1768 Jacob zoon van Roelof Jacobs en Geesjen Jans
 
1769

29-01-1769 Jan zoon van Wolter Pieters en Jentjen Jans

15-02-1769 Albert zoon van Jan Stevens en Trijntjen Alberts

05-03-1769 Grietje dochter van Jan Janssen en Albertje Jans

27-03-1769 Jan zoon van Arend Jans en Albertje Jans

14-05-1769 Hillichje dochter van Jan Derks en Wemmigje Jans

23-07-1769 Hilligjen dochter van Jan Jansen en Aeltjen Jans Bening

03-09-1769 Geertjen dochter van Albert Egberts en Zijgjen Jansen

15-10-1769 Roelof zoon van Roelof Roelofs en Annigjen Harms

22-10-1769 Hendrik zoon van Albert Derks en Aeltjen Hendriks
 
1770

21-01-1770 Hilligjen dochter van Hendrik Hendriks en Margien Harms

25-02-1770 Albert Jacobs zijn kind van Hijken niet gedoopt en gen. obiit [=overleden]
           De moeder Geesjen Jacobs

04-03-1770 Willem zoon van Albert Willems en Aeltjen Derks

18-03-1770 Jan zoon van Hendrik Jans en Willemtjen Jans

24-06-1770 Albert zoon van Lambert Alberts en Aeltjen Alberts

24-06-1770 Fennigjen dochter van Jan Willems Alberts en Aeltjen Warners

01-07-1770 Hilligjen dochter van Jan Derks en Wemmigjen Jans

15-07-1770 Jantjen dochter van Arend Jans en Albertjen Jans

05-08-1770 Margien dochter van Roelof Heimen en Geesjen Jansen

26-08-1770 Jan zoon van Lucas Lucas en Trijntje Harms

23-09-1770 Jan zoon van Arend Albers en IJdigjen Jansen
 
1771

13-01-1771 Jacob zoon van Albert Pieters en Hendrikjen Jacobs

20-01-1771 Jacob zoon van Albert Jacobs en Geesjen Jacobs

28-04-1771 Geesjen dochter van Jacob Freriks en Lutgertjen Coerts

26-05-1771 Annigjen dochter van Hendrik Jans en Wijbrigjen Feicus

16-06-1771 Jan zoon van Jan Jansen en Leentjen Jansen

01-09-1771 Geesjen dochter van Jan Jans en Aeltjen Jans

07-11-1771 Jantjen dochter van Hendrik Jans en Willemtjen Jans
 
1772

20-04-1772 Roelof zoon van Roelof Hein en Geesjen Jansen

26-04-1772 Margijn dochter van Roelof Jacobs en Geesjen Jans

14-06-1772 Jantjen dochter van Jacob Freriks en Lutgertjen Koerts

06-09-1772 Hilligjen dochter van Hendrik Hendriks en Margien Harms

20-09-1772 Roelofjen dochter van Jan Jansen en Albertjen Jans

27-09-1772 Jentje dochter van Zijske Clases en Geesjen Jansen

09-11-1772 Jantijn dochter van Jan Berents en Hebeltijn Derks
 
1773

10-01-1773 Derk zoon van Albert Willems en Aeltjen Derks

21-03-1773 Wemmigjen dochter van Jan Willems Alberts en Aeltjen Warners
21-03-1773 Jan zoon van Jan Derks en Wemmigjen Jans

13-06-1773 Grietjen dochter van Jan Alberts en Hilligjen Jans

27-06-1773 Liefijn zoon van Roelof Jansen en Roelofjen Harms

18-07-1773 Jan zoon van Albert Jans en Marchien Jacobs

12-09-1773 Hendrik zoon van Albert Dirks en Aeltjen Hendriks

26-12-1773 Aeltijn dochter van Jacob Freriks en Lutgertijn Coers
 
1774

30-01-1774 Tonnijs zoon van Arent Albers en IJdegijn Jansen

13-02-1774 Aeltijn dochter van Albert Jacobs en Geessijn Jacobs

03-04-1774 Foppe zoon van Meindert Foppes en Hendrickijn Derks

17-04-1774 Feike zoon van Hendrik Jans en Wijbegijn Feikes

02-07-1774 Albert zoon van Jan Albers en Hillegijn Jansen

13-08-1774 Jentijn dochter van Jan Jans en Aeltijn Jansen
13-08-1774 Hillegijn dochter van Coert Geerts en Luigijn Pieters
 
1775

02-04-1775 Hillegijn dochter van Albert Derks en Aeltijn Hendriks
02-04-1775 Henderkijn dochter van Jan Derks en Wemmegijn Jansen

17-04-1775 Jan zoon van Roelof Jacobs en Geesjen Jans
17-04-1775 Hendrik zoon van Roelof Hendriks en Jantjen Jans

02-07-1775 Femmigjen dochter van Jan Geerts en Jantjen Harms

08-10-1775 Hendrikje dochter van Hendrik Hendriks en Marrechjen Harms

26-11-1775 Aeltjen dochter van Jan Willems Alberts en Aeltjen Warners 

10-12-1775 Grietjen dochter van Jan Alberts en Hillegjen Jans
 
1776

16-06-1776 Luitjen zoon van Koert Geerts en Luigjen Peters

27-10-1776 Marrechjen dochter van Jan Jansen en Leentjen Jansen

22-12-1776 Albert zoon van Jan Alberts en Hillegjen Janssen
 
1777

05-01-1777 Jan Heering zoon van Roelof Jans Heim en Geesjen Jans Heering

02-03-1777 Hillegjen dochter van Albert Derks en Aeltjen Hendriks

09-03-1777 Egbert zoon van Jan Jansen en Maria Egberts

31-03-1777 Fennigjen dochter van Jan Alberts en Marregjen Jans

06-04-1777 Geert zoon van Albert Jacobs en Geesjen Jacobs

8-05-1777 Arent zoon van Jacob Geerts en Hendrikjen Arents

08-05-1777 Wemmegjen dochter van Jan Janssen en Aeltjen Janssen

01-06-1777 Jantjen dochter van Roelof Hendriks en Jentjen Janssen

29-06-1777 Lucas zoon van Jan Derks en Wemmigjen Jans

03-08-1777 Harm zoon van Jan Geerts en Jantjen Harms

31-08-1777 Hendrik zoon van Wiecher Jacobs en Hendrikjen Roelofs

26-10-1777 Freerik zoon van Jacob Freeriks en Lutgertjen Koerts

26-10-1777 Jannes zoon van Arent Alberts en Idegjen Janssen

07-12-1777 Geert zoon van Koert Geerts en Luigjen Peters
 
1778

17-05-1778 Harmtjen dochter van Lambert Alberts en Aeltjen Alberts

21-06-1778 Swaentjen dochter van Albert Jans en Marregjen Jacobs

30-08-1778 Roelof zoon van Lucas Remmelts en Albertjen Roelofs

06-09-1778 Albert zoon van Jan Alberts en Marregjen Jans

13-09-1778 Jan zoon van Albert Peters en Hendrikjen Jacobs

04-10-1778 Lucas zoon van Jan Derks en Wubbegjen Jans

11-10-1778 Jantjen dochter van Jacob Geerts en Hendrikjen Arents
 
1779

21-02-1779 Freerik zoon van Roelof Jacobs en Geesjen Jans

25-04-1779 Albert zoon van Jan Alberts en Hillegjen Janssen

05-05-1779 Harm zoon van Hendrik Hendriks en Marregjen Harms

18-07-1779 Jantjen dochter van Albert Geerts en Jantjen Harms

12-09-1779 Aeltjen dochter van Hendrik Jans en Wiebergijn Feikes

03-10-1779 Hendrik zoon van Jan Jansen en Maria Egberts

10-10-1779 Jan zoon van Willem Jans en Aeltjen Berents

26-12-1779 Jantijn Harms dochter van Harm Schuiring en Jantijn Helperigs
 
1780

09-01-1780 Geert zoon van Koert Geerts en Luigjen Pieters

09-01-1780 Jan zoon van Jan Popping en Aeltijn Jans

19-03-1780 Margijn dochter van Roelf Jans en Geesijn Jans

19-03-1780 Jacob zoon van Lammert Jacobs en Margijn Korneelijs

09-04-1780 Jeigijn dochter van Jan Wibbeling en Altijn Luikas

07-05-1780 Jantijn dochter van Wijger Jacobs en Hendrikjen Roelfs

09-07-1780 Jan zoon van Albert Jacobs en Geesjen Jacobs

03-09-1780 Albert zoon van Jan Alberts en Hillechien Jans

29-10-1780 Geert zoon van Jacob Geerts en Hendrikjen Arends

29-10-1780 Jacob zoon van Arend Alberts en Idegin Jans

26-12-1780 Jan zoon van Willem Jans en Altijn Berens
 
1781

04-03-1781 Hendrik zoon van Hendrik Beening en Hendrikjen Wolters

01-04-1781 Albert zoon van Roelof Jacobs en Geesjen Jans

01-04-1781 Roelofjen dochter van Lambert Alberts en Aaltjen Alberts

20-05-1781 Roelof zoon van Jan Schubringe en Albertjen Remmelts Otten

15-07-1781 Albert zoon van Jan Derks en Wemmechien Jans

19-08-1781 Peter zoon van Coert Geerts en Luchien Peters

21-10-1781 Albert zoon van Jan Alberts en Hillechien Jansen

21-10-1781 Remmelt zoon van Harmen Scheurink en Jentien Helpers
 
1782

11-02-1782 Fijgien dochter van Jan Wubbelink en Aaltien Lucas

18-08-1782 Albertien dochter van Hendrik Benink en Hendrikjen Wolters

01-09-1782 Jantien dochter van Geert Hendriks en Lammegien Jans

08-09-1782 Kneles zoon van Lambert Jacobs en Marregien Kneles
 
1783

05-01-1783 Geert zoon van Jan Geerts en Jantien Harmens

09-02-1783 Hendrik zoon van Hendrik Hendriks en Marregien Harmens

25-05-1783 Arend zoon van Jacob Geerts en Hendrikjen Arends

29-06-1783 Jan zoon van Coert Geerts en Luchien Peters

28-09-1783 Marregien dochter van Jan Soubring en Albertien Remmels

26-12-1783 Hendrikjen dochter van Willem Jans en Aaltien Brerends
 
1784

11-01-1784 Aaltien dochter van Wijcher Jacobs en Hendrikjen Roelofs

11-01-1784 Fennegien Jansen dochter van Albertien Alberts
onegte kind van Albertien Alberts van Hijken

12-04-1784 Albert zoon van Lambert Alberts en Aaltien Alberts

22-08-1784 Jantien dochter van Jan Wibbeling en Aaltien Lucas
 
1785

09-01-1785 Willem zoon van Willem Arends en Hillechien Jansen

06-02-1785 Margien dochter van Jan Soubringe en Albertien Remmels Otten

06-03-1785 Hillechien dochter van Jan Jansen en Aaltien Hendriks

28-03-1785 Aaltien dochter van Lambert Jacobs en Marregien Knelis

03-04-1785 Jannes zoon van Jan Alberts en Marregien Jans

12-06-1785 Jantien dochter van Jan Alberts en Hillechien Jans

19-06-1785 Wemmechien dochter van Roelof Jacobs en Geesjen Jans

28-08-1785 Hendrik zoon van Derk Hendriks en Jantien Harms

18-09-1785 Gerrit zoon van Jan Derks en Wemmechien Jans

02-10-1785 Lucas zoon van Roelof Lucas Vordinge en Hendrikjen Derks

02-10-1785 Wolter zoon van Hendrik Hendriks en Hendrikjen Wolters

30-10-1785 Jantien dochter van Jan Wubbeling en Aaltien Lucas
 
1786

25-06-1786 Annechien dochter van Harmen Roelofs en Marechien Arends

05-11-1786 Greetien dochter van Jacob Geers en Hendrikjen Aarends
 
1787

14-01-1787 Stientjen dochter van Lambert Jacobs en Marechien Knelis

22-01-1787 Harm zoon van Derk Berends en Hendrikjen Harms

04-02-1787 Geerd zoon van Roelof Pieters en Geertjen Geerts

10-06-1787 Hendrikjen dochter van Beerend Jans en Jantjen Jans

24-06-1787 Trijntjen dochter van Jan Alberts en Hillechien Jans

30-09-1787 Jan zoon van Jan Seubringe en Abbertjen Remmels

04-11-1787 Jantjen dochter van Geerts Hendriks en Lammechien Jans

02-12-1787 Roelof zoon van Albert Roelof en Remmeltjen Remmelts
 
1788

09-03-1788 Geesjen dochter van Roelof Everts en Annechien Wolters

06-04-1788 Zijchien dochter van Time Hendriks en Hillechien Hendriks

31-08-1788 Geesjen dochter van Jan Wubbeling en Aaltjen Lukas

14-09-1788 Arend zoon van Harm Roelofs en Marrechien Arends

28-12-1788 Hendrik zoon van Jan- Geerts en Jantjen Harms

1789

11-01-1789 Grietjen dochter van Derk Hendriks en Jantjen Harms

31-05-1789 Jan zoon van Berend Jans en Jantjen Jans
31-05-1789 Jacob zoon van Coert Geerts en Roelofjen Jacobs

13-09-1789 Jan zoon van Jan Seuberinge en Abbertjen Remmelds

11-10-1789 Hendrik zoon van Derk Berends en Hendrikjen Harms
 
1790

03-01-1790 Lucas zoon van Jan Wubbeling en Aaltjen Lucas

17-01-1790 Jan Arend zoon van Jan Alberts en Hillechien Jans

04-04-1790 Wolter zoon van Roelof Everts en Annechien Wolters

18-07-1790 Aaltjen dochter van Hendrik Beeninge en Hendrikjen Wolters

01-08-1790 Herman zoon van Albert Roelof en Remeltjen Remmelts

21-08-1790 Geesjen dochter van Jannes Zwiers en Jantjen Sisken

17-10-1790 Annechien dochter van Roelof Lucas Vordinge en Hendrikjen Derks
 
1791

30-01-1791 Jan zoon van Time Hendriks en Hillechien Hendriks
30-01-1791 Grietjen dochter van Hendrik Keen en Willemtjen Roelofs

08-05-1791 Roelof zoon van Jacob Roelofs en Hillechjen Hendriks
 
1792

15-01-1792 Lucas zoon van Jan Wubbeling en Aaltien Lucas

18-03-1792 Arend zoon van Jan Arends en Aaltien Freriks

17-06-1792 Hendrikjen dochter van Jan Alberts en Hillegien Jans

22-07-1792 Albert zoon van Hendrik Alberts en Annechien Reinders

26-08-1792 Fennechien dochter van Albert Alberts scheeper [=beroep] te Hijken en Jantjen Jans

14-10-1792 Jan zoon van Jannes Jans en Jantien Zijsken

09-12-1792 Roelof zoon van Harm Leffers en Jantjen Roelofs

23-12-1792 Jantjen dochter van Jan Seubring en Albertjen Remmelds [tweeling]
23-12-1792 Geesjen dochter van Jan Seubring en Albertjen Remmelds [tweeling]
t eene Jantjen t andere Geesjen
 
1793

13-01-1793 Hendrik zoon van Hendrik Beening en Hendrikjen Wolters

19-05-1793 Jacob zoon van Albert Roelofs en Remeltjen Remmelts

02-06-1793 Hendrik zoon van Jacob Roelofs en Hillechien Hendriks

07-07-1793 Evert zoon van Pieter Wolters en Albertjen Everts

14-07-1793 Lambert zoon van Zwier Jans en Zwaantjen Jans
 
1794

26-01-1794 Aaltjen dochter van Beerend Jans en Jantjen Jans

02-03-1794 Grietjen dochter van Jan Alberts en Hillechien Jansen

30-03-1794 Marechien dochter van Koert Geerts en Roelofjen Jacobs

08-06-1794 Derk zoon van Roelof Lucas Vordinge en Hendrikjen Derks

15-06-1794 Hendrikjen dochter van Roelof Bartels en Geesjen Jans

19-10-1794 Jan zoon van Albert Alberts en Jantjen Jans

11-12-1794 Geesjen dochter van Jan Wigbeling en Aaltjen Lucas

1795

22-02-1795 Wemmechien dochter van Roelof Everts en Annechien Wolters

29-03-1795 Roelof zoon van Harmen Roelofs en Marrechien Arends

26-07-1795 Roelofjen dochter van Time Derks en Lammigjen Hendriks

02-08-1795 Albert zoon van Hendrik Alberts en Geesjen Bartels

09-08-1795 Reinder zoon van Hendrik Alberts en Annechien Reinders

15-11-1795 Jan zoon van Jacob Roelofs en Hillechien Hendriks

22-11-1795 Sijske dochter van Jannes [N.N.] en Jantjen [N.N.]
 
1796

23-02-1796 Roelof zoon van Hendrik Roelofs en Obegien Jans

17-04-1796 Evert zoon van Piter Wolters en Albertjen Everts

12-11-1796 Hillechien dochter van Albert Roelofs en Remmeltjen Remmelts

11-12-1796 Aaltjen dochter van Albert Alberts en Jantjen Jans

18-12-1796 Lammechien dochter van Koers Geers en Roelofjen Jacobs
 
1797

22-01-1797 Hendrik zoon van Roelof Hendriks en Annechien Gerriets

05-02-1797 Albert zoon van Zwier Jans en Zwaantjen Jans

19-02-1797 Aaltjen dochter van Jan Jacobs en Geesjen Egberts

12-03-1797 Jacob zoon van Albert Remmelds en Jantjen Jacobs

30-04-1797 Lucas zoon van Jan Wubbeling en Aaltje Lucas
30-04-1797 Geesje dochter van Tijme Derks en Lammigje Hendriks

05-06-1797 Albertjen dochter van Jan Seubring en Albertjen Remmelds

11-06-1797 Jan zoon van Derk Jans en Marrechien Alberts
11-06-1797 Barteld zoon van Hendrik Alberts en Geesjen Bartels

20-08-1797 Wemmechien dochter van Roelof Evers en Annechien Wolters

17-09-1797 Roelof zoon van Jacob Roelofs en Hendrikjen Lucas

16-10-1797 Albertjen dochter van Harm Roelofs en Marrechien Arends

05-11-1797 Albertjen dochter van Geert Katerberg en Geesjen Jansen

1798

11-03-1798 Albert zoon van Jan Alberts en Hendrikjen Hendriks

26-08-1798 Harm zoon van Jacob Roelofs en Hillichien Hendriks

30-09-1798 Albertjen dochter van Remmeld Luiks [Lucas] en Annechien Lefferts

28-10-1798 Jan zoon van Hendrik Roelofs en Obbegien Jans

30-12-1798 Lambert zoon van Jannes Jans en Jantjen Sijsken
 
1799

24-02-1799 Jan zoon van Albert Alberts en Jantjen Jans

03-03-1799 Jan zoon van Piter Wolters en Albertjen Everts

10-03-1799 Geesjen dochter van Jan Wigbelink en Aaltjen Lucas

28-04-1799 Aaltjen dochter van Tieme Derks en Lammechien Hendriks

09-06-1799 Aaltjen dochter van Jan Jacobs en Geesjen Egberts

16-06-1799 Hendrik zoon van Hendrik Alberts en Geesjen Bartels

11-08-1799 Aaltjen dochter van Roelof Bartels en Geesjen Jans 

29-09-1799 Jan zoon van Geert Katerberg en Geesjen N.N. [Jansen]

22-12-1799 Lucas zoon van Jacob Roelofs en Hendrikjen Lucas
 
1800

16-02-1800 Roelof zoon van Roelof Hendriks en Annechien Geerts

23-03-1800 Jantjen dochter van Remmeld Luxs [Lucas] en Annechien Leffers

18-05-1800 Stijntjen dochter van Jannes Tijs en Grietjen Alberts

21-09-1800 Marechien dochter van Jan Alberts en Hendrikjen Hendriks

26-12-1800 IJdechien dochter van Jan Arens en Geesjen Hendriks
 
1801

24-05-1801 Aaltjen dochter van Willem Alberts en Hillichje Jans

19-07-1801 Jacob zoon van Jacob Roelofs en Hillechje Hendriks

18-10-1801 Jantjen dochter van Jannes Jans en Jantje Sietsken

01-11-1801 Albertje dochter van Jacob Roelofs en Hendrikje Lucas
 
1802

19-04-1802 Evert zoon van Roelof Everts en Annichje Wolters

02-05-1802 Roelof zoon van Hendrik Alberts en Geesje Bartelds

23-05-1802 Marrichje dochter van Roelof Bartelds en Geesje Jans

24-10-1802 Hendrikje dochter van Remmelt Lucas en Annichje Lefferts

31-10-1802 Hendrik zoon van Tijmen Derks en Lammichje Hendriks

14-11-1802 Lambert zoon van Derk Berends en Hendrikje Harms
 
1803

13-02-1803 Geesjen dochter van Roelof Roelofs en Anna Luchien (Luckien)

20-02-1803 Frerik zoon van Hendrik Keen en Aaltjen Feriks

13-03-1803 Geesjen dochter van Jan Alberts en Hendrikjen Hendriks

13-11-1803 Lux zoon van Jacob Roelofs Koers en Hendrikjen Lucas

11-12-1803 Egbert zoon van Jan Jacobs en Geesjen Egberts

25-12-1803 Harm zoon van Lambert Harms en Geesjen Jans

1804

19-02-1804 Frerik zoon van Hendrik Roelofs en Obigeen Alberts

11-03-1804 Derk zoon van Hendrik Alberts en Geesjen Bartels

15-04-1804 Roelofjen dochter van Roelof Hendriks en Annechien Gerrits

22-04-1804 Hendrikjen dochter van Albert Roelofs en Lutgertjen Hendriks

02-09-1804 Harm zoon van Hendrik Jans Boer en Aaltjen Jans

16-09-1804 Hillechien dochter van Harmen Jans en Albertjen Hendriks

07-10-1804 Mannes zoon van Jacob Roelofs en Hillechien Hendriks

18-11-1804 Frerik zoon van Geert Freriks en Zwaantjen Alberts
 
1805

13-01-1805 Lieugijn dochter van Roelof Roelofs en Anna Lieugijns

20-01-1805 IJdechien dochter van Jacob Arends en Egbertjen Egberts

17-02-1805 Jan zoon van Roelof Hendriks Warris en Femmechien Jans

17-03-1805 Lammechien dochter van Jannes Jans en Jentjen Sijsken

24-03-1805 Aaltjen dochter van Tieme Derks en Lammechien Hendriks

19-05-1805 Hillechien dochter van Jan Bartels en Jantjen Jans

06-10-1805 Hillijggijn dochter van Jan Alberts en Hendrikjen Henderks 

08-12-1805 Jantijn dochter van Harm Jans en Albertjen Hendriks

1806

23-02-1806 Albertijn dochter van Harm Egberts en Geessijn Berents

31-03-1806 Aaltjen dochter van Hendrik Alberts en Geesjen Bartels

13-04-1806 Jan zoon van Jan Jans en Roelofjen Jacobs

19-05-1806 Mannes zoon van Jacob Roelofs en Hijlleggien Hendriks

27-07-1806 Jan zoon van Roelof Hendriks en Anneggijn Gerriets

04-09-1806 Jantijn dochter van Geert Jans en Roelofjen Jans

14-09-1806 Jantjen dochter van Geert Vreriks en Zwaantijn Roelofs Alberts

09-11-1806 Barteld zoon van Jan Bartels en Jantjen Jans
 
1807

22-02-1807 Stijntjen dochter van Henderik Jans Boer en Aaltijn Jans

03-05-1807 Albert zoon van Derk Jans en Marrichje Alberts

07-06-1807 Jan zoon van Roelof Jans en Jeichjen Jans

14-06-1807 Marrichje dochter van Derk Berends en Hendrikje Harms

26-07-1807 Lammichje dochter van Lambert Harms en Grietje Geerts

16-08-1807 Geesje dochter van Jacob Roelofs en Hendrikje Lucas

23-08-1807 Jacob zoon van Jannes Jans en Jantje Sietsken

1808

10-01-1808 Roelof zoon van Jan Roelofs en Hillichje Willems

14-02-1808 Geesje dochter van Meine Steffens en Geesje Jacobs

20-03-1808 Aaltje dochter van Jan Jans en Wemmichje Roelfs

26-05-1808 Derk zoon van Tijmen Derks en Lammichje Hendriks

19-06-1808 Aaltje dochter van Albert Roelofs en Lutgertjen Hendriks

10-07-1808 Hillichje dochter van Jan Alberts en Hendrikje Hendriks

17-07-1808 Albertje dochter van Jan Bartelds en Jantjen Jans

09-10-1808 Jantjen dochter van Jacob Roelofs en Hillichje Hendriks
 
1809

12-02-1809 Leffert zoon van Remmelt Lucas en Annichje Lefferts

19-02-1809 Altje dochter van Pieter Jans en Trijntje Otten

11-03-1809 Albert zoon van Jan Alberts en Hendrikje Lefferts

16-04-1809 Jan zoon van Roelof Jans en Jeichje Jans

16-04-1809 Lammichje dochter van Willem Jans en Marrichje Warmelts

23-04-1809 Jan zoon van Derk Berends en Hendrikje Harms

14-05-1809 Jan zoon van Arend Jans en Albertje Willems

04-06-1809 Willem zoon van Gerrit Berends en Lammichje Jans

25-06-1809 Jan zoon van Jan Jans en Wemmichje Roelofs

08-10-1809 Albert zoon van Derk Jans en Marrichje Alberts
 
1810

04-02-1810 Roelof zoon van Jan Roelofs en Swaantje Jans

04-03-1810 Roelofje dochter van Roelof Hendriks en Annichje Gerrits

25-03-1810 Janna dochter van Harmannus Benes en Hendrikje Lamberts

29-07-1810 Jacob zoon van Freerk Jacobs en Marrichje Jans

16-09-1810 Grietje dochter van Jan Bartelds en Jantje Jans
 
1811

01-01-1811 Jan zoon van Jan Jans en Wummichje Roelofs

17-02-1811 Albertje dochter van Roelof Jans en Jeichjen Jans

28-04-1811 Hendrik zoon van Jan Alberts en Hendrikje Hendriks

23-05-1811 Leffert zoon van Jans Alberts en Hendrikje Lefferts

02-06-1811 Jan zoon van Jacob Roelofs en Hillichje Hendriks

Bron: www.alledrenten.nl


Copyright ©: 2018 Piet en Willeke Molema-Smitshoek (Zoetermeer)
Laatste aanpassing: 31 augustus 2018.


| home | e-mail | | Genealogie Drenthe |