Hijken
Bezaaide landen, 1612

| Genealogie Drenthe |
| Wegwijzer Genealogie | Archieven in Nederland |
| home | e-mail |

Inleiding

Voor een agrarische provincie als Drenthe ligt het voor de hand dat de grondslag voor belastingheffing lag in de landbouw en veeteelt. Na het opgaan van Drenthe in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, was één van de eerste heffingen de Omslag over de bezaaide landen, een belasting op ingezaaid akkerland. Deze werd evenredig verdeeld over de Drentse inwoners. Op grond hiervan kregen in 1612 de belastingpachters van het Drentse bestuur de opdracht lijsten aan te leggen van elke belastingplichtige.

Geheven is naar het aantal mudden aan bezaaid land. Omgerekend is 1 mud 0,27 hectare. In het Dieverderdingspil werd de Steenwijker maat gebruikt; 1 mud was daar 0,36 hectare. Het af te dragen bedrag varieerde per jaar, naar gelang het totaalbedrag dat door de provincie Drenthe aan de Staten-Generaal moest worden opgebracht.

Bron: Oude Staten Archieven (OSA), toegangsnummer 0001, inventarisnummer 621.
Zie: www.alledrenten.nl

Bezaaide landen 1612 in Hijcken

In deze lijst worden 35 personen vermeld.
Het totale aantal ingezaaid akkerland was 475 mud, 22 schepel en 2 schat. Dat is ruim 128 hectare.
 
  Voornaam Patroniem Achternaam mud schepel  
  Leffert   Broestinge 26    
  Albert Roleffs   27    
  Jan   Broestinck 4    
  Peeter Claessen   24    
olde Luitgen   Sobringe 18    
junge Luitgen   Sobring 17 1  
  Wolter   Schoeper 4    
  Jan   Soebringe 2 2  
  Deerck   Heijninge 11    
  Albert   Heijninge 10    
  Johannes   Wicheringe 29    
  Luitgen   Wicheringe 8 2  
  Egbert   Lijsen 14 1  
  Geerdt   Meijeringe 15    
  Roleff   Vordinge 11 2  
  Luitgen   Vordinge 25    
  Jan   Bults 5 2  
  Roleff   Nijsinge 12    
  Jacob   Bults 3    
  Wolter   Teesinge 11             2 schat
  Jacob   Teesinge 24    
  Greete   Wanninge 0 2  
  Frerick   Surijnck 15    
olde Jan   Surinck 1    
junge Jan   Surinck 21    
  Alert   Suirinck 10    
  Roleff   Tingen 10    
  Jan   Tingen 24    
  Albert   ten Achteren 12 2  
  Jan   Wibbelinge 12 2  
  Johannes   Wanning [niets vermeld]  
  Reijner   Schuiringe 15 2  
  Jan   Schuiringe 22 2  
  Jan   Wanninge 14    
  Toeniss   Weeckinge 19    
             
  Totaal 35 personen 475 22               2

Bron: www.alledrenten.nl


Copyright ©: 2018 Piet en Willeke Molema-Smitshoek (Zoetermeer)
Laatste aanpassing: 23 mei 2018.


| home | e-mail | | Genealogie Drenthe |